NordicTrack NETL797110, NETL797111 Owner's Manual

0 (0)
NordicTrack NETL797110, NETL797111 Owner's Manual

Modelnr. NETL79711.0

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website:

www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

.

.

. . . . .

5

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

.

.

. . . . .

6

GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

.

.

. . . .

13

DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . .

. . . . . . . . . . . . .

.

.

. . . .

22

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

.

.

. . . .

26

LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

.

.

. . . . . 28

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

.

.

Laatste pagina

RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

.

.Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s)

met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) wor-

den niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

7.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen door mensen die 136 kg of minder wegen worden gebruikt.

9.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

10.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingsschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 13). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

12.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 (maat 14) snoer dan niet langer is dan 1,5 m.

13.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 23 als de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 15).

16.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

3

18.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantasten. De hartslagmonitor dient slechts om een algemene hartslagtrend te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

19.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de schakelaar in de uitstand [OFF] wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de stroomonderbreker.)

20.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 22.) U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.

21.Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.

22.Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.

23.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

24.GEVAAR: trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.

25.Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

26.Te veel oefeningen doen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u heeft gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T8.0 loopband. De T8.0 loopband biedt een reeks indrukwekkende mogelijkheden die ontwikkeld zijn om het oefenen thuis doeltreffender en prettiger te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

183 cm

Bedienings-

paneel

Breedte:

86 cm

Gewicht:

97 kg

Lade

 

 

Hartslagmonitor

Handleuning

 

Sleutel/Clip

Loopband

 

Schakelaar

 

 

Voetleuning

 

 

 

 

Kussen van

 

 

het Loopvlak

Afstelschroeven van

 

de Ruststandrol

 

 

 

5

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd. Aandacht: de onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een

smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband.

Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

Tijdens de montage zult u de meegeleverde inbussleutels , uw eigen kruiskopschroeven-

.

draaier

, Verstelbare moersleutel

, schaar

en Punttang

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

1/4" Stertussenring

5/16" Stertussenring

3/8" Stertussenring

3/8" Moer (3)–4

(11)–41

(8)–2

 

 

(5)–6

 

#8 x 1/2"

#8 x 3/4"

1/4" x 5/8"

1/4" x 1 3/4"

Aardingschroef

Schroef (6)–18

Schroef (9)–4

Schroef (10)–4

(1)–1

 

 

 

5/16" x 3 1/4" Schroef (7)–2

 

3/8" x 1 3/4" Bout (12)–1

 

 

 

3/8" x 2" Bout (13)–1

3/8" x 2 1/2" Bout (2)–2

 

3/8" x 4" Schroef (4)–6

 

 

 

6

 

1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-

1

 

 

contact is aangesloten.

 

 

 

 

 

Maak een Wiel (81) vast aan de Basis (80) met

 

 

 

een 3/8" x 2 1/2" Bout (2), en een 3/8" Moer (3).

 

 

 

Draai de Moer niet te vast. Het wiel moet vrij

 

 

 

kunnen draaien.

 

 

 

Maak het andere Wiel (niet afgebeeld) op

 

 

 

dezelfde manier aan de andere kant van de

 

 

 

Basis (80) vast.

 

80

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

81

3

2. Verwijder de banden die de Draad van de

2

 

 

Staander (70) aan de Basis (80) bevesti-

 

 

 

 

 

gen. Trek de Draad van de Staander en de

 

 

 

Aardingsdraad van de Basis (92) door het

 

Gat

 

aangegeven gat in de Basis.

 

 

Bevestig de Aardingsdraad van de Basis (92)

77

67

 

 

 

 

vast aan de Basis (80) met een #8 x 1/2"

 

 

 

Aardingsschroef (1).

 

92

 

Druk een Basiskapje (77) in elke kant van de

 

1

 

 

 

 

Basis (80). Plaats de Doorvoerhuls (67) in het

 

80

 

vierkante gat in de Basis.

 

 

70

 

 

 

 

 

3. Zoek de Linker Staander (75) die staat aange-

3

 

 

geven met “Left” of “L” (L of Left geeft links aan;

 

 

 

 

 

R of Right geeft rechts aan). Laat een tweede

 

 

 

persoon de Linker Staander bij het Basis (80)

 

70

 

houden.

 

 

 

75

 

 

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draad-

 

Bind-

band in de Linker Staander (75) stevig rond

 

het uiteinde van de Draad van de Staander

 

draad

(70) vast. Trek dan aan het andere eind van de

 

 

 

draadband totdat de Draad van de Staander

 

 

 

door de Linker Staander is getrokken.

 

 

 

 

75

 

 

 

70

 

 

 

 

80

 

 

Binddraad

 

 

7

 

 

4.Houd de Linker Staander (75) tegen de Basis (80) vast. Zorg dat u de bedrading niet beklemt. Plaats een 3/8" x 4" Schroef (4) met een

3/8" Stertussenring (5) in het bovenste gat van de Linker staander.

Steek de 3/8" x 4" Schroef (4) gedeeltelijk door de Linker Staander (75). Schuif vervolgens een Schroeftussenstuk (93) aan het ene uiteinde van de schroef. Draai de schroef gedeeltelijk in het Basis (80).

Draai nog eens twee 3/8" x 4" Schroeven (4)

gedeeltelijk met twee 3/8" Sterringen (5) in de Linker Staander (75); draai de Schroeven nog niet volledig vast.

Maak de Rechter Staander (niet getoond) op dezelfde manier vast. Aandacht: er zitten geen

draden aan de rechterkant.

5.Plaats de Basis van het Bedieningspaneel

(83) naar beneden gericht op een zacht ondervlak om krassen op de Basis van het Bedieningspaneel te voorkomen.

Verwijder de Schroeven (A) uit het Onderstel van het Bedieningspaneel (87). Verwijder het

Onderstel van het Bedieningspaneel. Gooi de

Schroeven weg.

4

75

4

93 5

5

Draden

80

5

A 83

A 87

8

6. Bevestig het Onderstel van het

6

 

 

Bedieningspaneel (87) op de Linker en Rechter

 

 

 

Staander (75, 76) met twee 5/16" x 3 1/4"

 

 

 

Schroeven (7) en twee 5/16" Stertussenringen

 

 

 

(8). Draai de Schroeven niet volledig vast.

 

 

87

 

8

7

 

 

75

 

 

 

 

 

8

 

 

 

76

 

 

 

7

7. Plaats het uiteinde van de Linker Handleuning

7

 

 

(71) in de Buis van het Onderstel van het

 

 

 

 

 

Bedieningspaneel (87). Houd het onderste uit-

 

 

 

einde tegen de Linker Staander (75).

 

71

 

Bevestig de Linker Handleuning (71) met

 

87

 

 

 

 

 

twee 1/4" x 1 3/4" Schroeven (10), twee 1/4"

 

 

 

Stertussenringen (11), en twee 1/4" x 5/8"

 

 

 

Schroeven (9) zoals afgebeeld; Draai de

 

 

 

Schroeven nog niet helemaal vast.

 

75

9

Maak de Rechter Handleuning (niet getoond)

 

 

 

 

op dezelfde manier vast.

 

 

11

 

 

 

 

 

 

10

9

8. Zoek de draad in het bedieningspaneel. Gebruik

8

 

Bedieningspaneel-

de draad om de aardingsdraden uit het gat in het

 

 

 

bedieningspaneel te trekken.

 

 

module

Houd het bedieningspaneel met de hulp van een

Bandje

 

 

tweede persoon dichtbij de Linker Staander (75).

 

 

 

 

 

Verbind de Draad van de Staander (70) met de

Geaarde

 

 

draad van het bedieningspaneel. Raadpleeg

Draden

 

 

de inzet-tekening. De connectoren zouden

 

 

 

makkelijk samen moeten glijden en op hun

 

 

 

plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt,

 

 

 

dient u een van de verbindingsstukken te

 

 

 

draaien en het nog eens te proberen. ALS U

 

 

 

DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED

 

Draad

70

VERBINDT, KAN HET BEDIENINGSPANEEL

 

van het

BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM

 

Bedienings-

 

WORDT AANGEZET.

 

paneel

75

Verwijder de draadband uit de Draad van de

 

 

 

Binddraad

 

Staander (70).

 

 

70

 

 

Sluit de aardingsdraden aan en verwijder de

 

 

 

 

 

draad.

 

 

 

9. Steek de aardingsdraden in het bediening-

9

 

 

spaneel terwijl u het bedieningspaneel plaatst

 

 

 

 

Bedienings-

op de Linker en Rechter Staanders (75, niet

 

 

afgebeeld). Zorg dat bedrading niet beklemd

Geaarde

 

paneelmodule

raakt.

 

 

Draden

 

 

 

 

 

Bevestig het bedieningspaneel met acht #8 x

 

 

 

3/4" Schroeven (6) (vier zijn afgebeeld); draai

 

 

 

alle acht schroeven aan en zet ze dan vast.

 

 

 

Draai de schroeven niet te vast aan.

 

 

 

Steek de draden in de Linker Staander (75).

 

 

Draden

Draai de tien Schroeven (7, 9 en 10) (slechts

 

 

6

 

7

een kant is afgebeeld) vast.

9

 

 

 

Zie stap 4. Draai de zes 3/8" x 4" Schroeven (4)

 

 

6

volledig vast.

 

 

 

 

 

75

 

 

 

10

 

10

 

 

Loading...
+ 22 hidden pages