NordicTrack NETL247130, NETL24713-EU0 Owner's Manual

0 (0)
Modelnr. NETL24713.0 Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.
Sticker met
serienummer
KLANTENDIENST
Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hier­onder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
4021 529 7186
Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT
Website:
www.iconsupport.eu
Email:
csuk@iconeurope.com
OPGELET
Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze hand­leiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING .........................................................2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN ...................................................3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA ..........................................................6
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
GEBRUIK EN BIJSTELLEN ..................................................................13
HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN ............................................26
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN ...............................................Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina
van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) wor-
den niet op ware grootte weergegeven.
NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING: lees om het risico op brandwonden, brand, elektrische shok,
of persoonlijkletsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u de loopband gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals beschre­ven is.
4. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
5. Plaats de loopband op een vlakke onder­grond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedek­king te beschermen.
voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd
trainingschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.
11. Steek de stekker alleen in een geaard stop­contact (zie pagina 13). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.
12. Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een 3 conductor, maat 14 (1 mm 2) snoer van 1,5 m of korter.
13. Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 27 als de loopband niet goed werkt.)
15. Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loop­band gebruikt (raadpleeg HET APPARAAT INSCHAKELEN op pagina 15).
6. Gebruik de loopband niet waar spuitbus­sen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.
7. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
8. De loopband kan alleen door mensen die 181 kg of minder wegen worden gebruikt.
9. Laat nooit meer dan één persoon de loop­band gebruiken.
10. Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen
16. Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.
17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.
18. De hartslagmonitor is geen medisch instru­ment. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloe­den. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.
3
19. Laat de loopband nooit zonder toezicht rond­draaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de Schakelaar in de uit-stand (zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de Schakelaar) en haal de stekker van de loopband uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.
20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 26.) U moet op veilige wijze in staat zijn om De loopband 20 kg te verplaatsen.
21. Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.
22. Verander de hellingstand van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.
23. Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.
24. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
25. GEVAAR: trek de stekker altijd
direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonma­ken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de proce­dures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.
26. Te veel oefeningen doen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
4
VOORDAT U BEGINT
Dank u dat u heeft gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T 22.5 loopband. De T 22.5 loop­band is voorzien van vele verschillende functies om het meest doeltreffend en prettig te oefenen. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvou­wen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de
Lengte: 206 cm Breedte: 94 cm Gewicht: 120 kg
Handleuning
Staander
omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voor­dat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Bedieningspaneel
Lade
Hartslagmonitor
Sleutel/Clip
Loopband
Voetleuning
Ruststandrol Afstelschroeven
Schakelaar
Kussen van het Loopvlak
5
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA
Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus­sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als
een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
5/16"
Sterring
(3)–4
3/8" Moer (7)–2
5/16" x 3/4"
Schroef (1)–4
3/8" x 1 3/4" Bout (8)–1
#8 x 1/2" Schroef
(10)–2
5/16" x 1" Schroef
(2)–4
#8 x 3/4" Schroef
(5)–2
5/16" x 1 1/2" Schroef
(4)–4
3/8" x 2" Bout (6)–1
#8 x 3/4" Tussenring Koptekschroef (9)–4
6
MONTAGE
• Montage moet door twee personen worden uitgevoerd.
• Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.
• Er kan zich een vettige substantie op de buiten­kant van de loopband bevinden na verzending. Dit is normaal. Mocht er wat vet op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap en wat niet schurend reinigingsmiddel weg.
• De linkeronderdelen staan aangegeven met “L” of “Left” en de rechteronderdelen staan aangegeven met “R” of “Right.”
Ga naar www.iconsupport.eu op uw computer en registreer uw product.
•activeertuwgarantie
• Voor het vaststellen van de kleine onderdelen,
kijkt u op pagina 6.
• Voor montage heeft u het volgende gereedschap nodig:
de meegeleverde inbussleutels
een verstelbare sleutel
een Philips-schroevendraaier
Gebruik geen elektrisch gereedschap om te voor­komen dat u onderdelen beschadigd.
•bespaartutijdalsuooitcontactmoetopnemen
met de Klantendienst
•hiermeekunnenwijuopdehoogtestellenvan
upgrades en aanbiedingen
Aandacht: indien u geen toegang tot internet heeft, bel dan met de Klantendienst (zie de kaft van deze handleiding) en registreer uw product.
1. Zorg ervoor dat het snoer uit het stopcontact
getrokken is.
Breng de Staander (79) omlaag met behulp van
een tweede persoon, zoals afgebeeld.
Maak het Been van de Rechterbasis (86) aan
de Staander (79) vast met twee 5/16" x 3/4" Schroeven (1).
Maak het Been van de Linkerbasis (niet
getoond) op dezelfde manier aan de linker Staander (79) vast.
1
79
1
86
7
2. Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het Basis (88, 92).
Schuif de Linker Basiskap (88) op de Kap van
de Linker Staander (79). Schuif de Rechter Basiskap (92) op de Kap van de Rechter Staander.
Druk de Linker en Rechter Basiskappen (88, 92)
omlaag tot ze op hun plaats klikken.
2
88
79
92
3. Verwijder de band (niet afgebeeld) die de Draad van de Staander (84) aan de Rechter Staander (79) bevestigt.
Houd het bedieningspaneel (A) met hulp van
een tweede persoon dichtbij de Staander (79).
Bevestig het bedieningspaneel (A) met vier 5/16"
x 1" Schroeven (2) en vier 5/16" Sterringen (3).
Draai alle vier de schroeven en draai ze vast. Raadpleeg de inzet-tekening. Zorg dat u de draden niet afklemt (B, 84).
3
B
A
2
3
2
B
84
84
3
79
8
4. Verbind de Draad van de Staander (84) met de draad van het bedieningspaneel (B). Raadpleeg
de inzet-tekening. De connectoren zouden makkelijk samen moeten glijden en op hun plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt,
dient u een van de verbindingsstukken nog eens aan te draaien en het nog eens te proberen.
ALS U DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED VERBINDT, KAN HET BEDIENINGS­PANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM WORDT AANGEZET.
Steek de draden (B, 84) in het bedieningspaneel
(A).
4
B
84
B
84
A
5. Zoek naar de rechter handleuning (C).
Maak de rechter handleuning (C) aan het bedie-
ningspaneel vast (A) met twee 5/16" x 1 1/2" Schroeven (4). Start beide schroeven en draai
ze vast.
Maak de linker handleuning (niet getoond) op
dezelfde manier vast.
5
C
4
4
A
9
6. Draai een #8 x 1/2" Schroef (10) en een #8 x 3/4" Schroef (5) in het bedieningspaneel (A) en in de rechter handleuning (C) op de afgebeelde locaties. Draai de schroeven niet te vast aan.
Herhaal deze stap voor de andere kant van
de loopband.
Schuif de kap van de Rechter Staander (82) en
de kap van de Linker Staander (niet afgebeeld) omhoog tot ze stoppen.
6
5
C
10
82
A
7. Breng daarna het Onderstel (55) omhoog, tot de positie die is afgebeeld. Laat een tweede per-
soon het Onderstel vasthouden totdat stap 9 voltooid is.
Richt de Opbergvergrendeling (58) zo dat de
grote loop en de vergrendelingsknop zich in de afgebeelde posities bevinden.
Bevestig het onderste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (58) aan de Staander (79) met een 3/8" x 2" Bout (6) en een 3/8" Moer (7).
7
Vergrendel-
knop
55
79
7
58
6
Groot
Loop
10
8. Bevestig het bovenste uiteinde van de Opbergvergrendeling (58) aan de Onderstel (55) met een 3/8" x 1 3/4" Bout (8) en een 3/8" Moer (7). Aandacht: het kan nodig zijn om het Onderstel heen en weer te schuiven om de Opbergvergrendeling uit te lijnen met het Onderstel.
8
7
55
8
58
9. Bevestig de twee Achterste voetkussens (62) aan de onderkant van de dwarsstang van het Onderstel (55) met vier #8 x 3/4" Tussenring koptekschroeven (9). Draai de schroeven niet
te vast aan.
Breng het Onderstel (55) naar beneden (zie
DE LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR GEBRUIK op pagina 26).
10. Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt. Als er zich lagen plastic op de loopbandstickers bevinden, dient u het plastic te verwijderen. Plaats een mat onder de loopband om de vloer of het vloerkleed te beschermen. Aandacht: er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd. Berg de meegele­verde inbussleutels goed op; een van de inbussleutels wordt gebruikt om de loopband mee af te stellen (zie pagina 28).
9
55
62
62
9
9
11
Loading...
+ 25 hidden pages