NordicTrack NETL128073, NETL128072 Owner's Manual

0 (0)
NordicTrack NETL128073, NETL128072 Owner's Manual

Modelnr. NETL12807.2 Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website: www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HOE DE BORSTKAS-POLSSENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De stickers met waarschuwing hier getoond zijn op de aangegeven plaatsen geplakt. Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de kaft van deze handleiding en vraag voor een vervangsticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.

Opmerking: de stickers worden niet op ware groote weergegeven.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

IPod is een merk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. iPod® is niet inbegrepen.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt om het risico van

ernstig letsel te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een kleed onder de loopband om de vloer te beschermen.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

7.Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen door mensen die minder dan 136 kg wegen worden gebruikt.

9.Laat nooit meer dan een persoon op de loopband.

10.Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken.

Sportkleding voor mannen en vrouwen aanbevolen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen. Draag altijd sportschoenen.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 12). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

12.Mocht u een verlengsnoer nodig hebben, gebruik dan een verlengsnoer van 1,5 meter of korter.

13.Houdt de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het electrische snoer of stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 22 als de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 14).

16.Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houdt u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

18.De polssensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren zoals beweging van de gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De polssensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

3

 

 

 

19.

Laat de loopband nooit zonder toezicht rond-

23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog

 

draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de

goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

 

Reset/off Stroomonderbreker Reset-positie

24. GEVAAR:trek de stekker altijd direct na

 

stekker uit het stopcontact, en zet de

 

 

wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de

gebruik van de loopband uit het stopcontact.

 

tekening op pagina 5 om de Reset/off

Eveneens de stekker uit het stopcontact

 

Stroomonderbreker.)

trekken vóór het schoonmaken van de loop-

20. Voltooi eerst de montage van de loopband

band, voor het plegen van onderhoud en voor

het bijregelen zoals beschreven is in deze han-

 

voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst.

dleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een

 

(Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOP-

technicus dat aangeeft. Ander onderhoud dan

 

BAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op

datgene wat vermeld staat in deze handleiding

 

pagina 20). U moet zeker 20 kg kunnen tillen

moet door een technicus uitgevoerd worden.

 

om de loopband te kunnen uitklappen,

25. Deze loopband is alleen voor huiselijk ge-

 

inklappen of verplaatsen.

21. Zorg ervoor dat de sluitknop volledig ges-

bruik bedoeld. Gebruik de loopband niet

commercieel of voor verhuur.

 

loten is voordat u de loopband inklapt of ver-

26. Te veel oefenen kan tot blessures of zelf de

 

plaatst.

22. Steek geen enkel onderwerp in welke open-

dood leiden. Als u zich duizelig voelt of pijn

voelt, stop dan meteen met het oefenen en

 

ing dan ook van de loopband.

begin met een afkoeling.

 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

 

 

 

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NordicTrack® C2000 loopband. Deze C2000 loopband biedt een reeks aan indrukwekkendefuncties die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke C2000 loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voordat u de loopband begint te gebruiken.

Raadpleeg de kaft van deze handleiding mocht u nog vragen hebben nadat u de handleiding hebt doorgelezen. Voordat u met ons contact opneemt, schrijf het productnummer en serienummer even op. De plaats waar u beide stickers kunt vinden wordt op de kaft van de handleiding aangegeven.

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

Speakers

Accessoire Houder

Handleuning

Staander

Loopband

Voetkussentje

Bijstelbouten voor de Achterroller

Bedienings

-paneel

Polssensor

Sleutel/Klip

Reset/off

Stroomonderbreker

Platformkussen

5

MONTAGE

De montage van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek en

verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft.

Opmerking: de onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het

vervoer wat van het middel op de bovenkant van de loopband terecht is gekomen of zich in de verpakking

bevindt. Dit is normaal en tast de prestatie van de loopband niet aan. Mocht er wat van het middel op de

bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap gewoon weg.

 

Tijdens de montage zult u de meegeleverde inbussleutels

, uw eigen kruiskopschroevendraaier

, en engelse sleutels nodig hebben

, en rubber hamer

.

Bekijk de tekeningen hieronder om u te helpen met het zoekennaar onderdelen. Het nummer tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN aan het eind van deze handleiding. Het getal na de haakjes geeft het aantal onderdeeltjes aan wat nodig is voor de montage.

Opmerking: sommige kleine onderdelen kunnen al gemonteerd zijn. Wanneer een onderdeel zich niet in de zak met onderdelen bevindt, kijk dan om te zien of het al gemonteerd is. Om schade aan de plastic onderdelen te vermijden, gebruik nooit elektrisch gereedschap voor de montage.

 

 

 

1” Screw (99)–2

 

 

3 1/2” Bolt (64)–2

 

 

 

 

1. Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet

1

 

 

 

 

aangesloten is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijder de 3/8" moer (8), de 3/8" x 2" bout (4),

 

 

 

 

 

de beugelbouten (B), en de twee transport-

 

 

 

 

 

beugels (A, C) van de Basis (83). Herhaal deze

 

 

 

 

83

stap aan de andere kant van de loopband.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gooi de transportbeugels en de beugelbouten

 

 

 

 

B

weg.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

2. Leg, met hulp van een tweede persoon, de loop-

2

 

 

 

 

 

band voorzichtig op zijn linkerkant. Vouw het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstel (56) wat in zodat de loopband sta-

 

 

 

 

83

 

bieler is. Vouw het Onderstel niet helemaal in.

 

 

 

 

 

Snij de banden die de Draad van de Staander

 

 

Gat

 

 

 

 

 

38

 

 

81

(38) aan de Basis (83) bevestigen door. Zoek

 

 

 

 

naar de band in het aangegeven gat in de Basis

 

 

 

 

 

 

en gebruik het koord om de Draad van de

 

 

 

 

 

 

Staander uit het gat te trekken.

 

 

 

 

 

2

Maak een Kussentje voor de Basis (81) op de

 

 

 

 

 

 

getoonde plaats vast aan de Basis (83) met een

 

 

 

 

 

 

Tussenstuk voor het Kussentje voor de Basis

 

 

13

81

 

 

(13) en een #8 x 1" Tekschroef (2). Maak vervol-

 

56

 

 

gens het andere Kussentje voor de Basis (81)

 

 

 

2

 

vast met alleen maar een #8 x 1" Tekschroef

 

 

 

 

 

(2).

 

 

 

 

 

 

3. Maak een Wiel (84) vast met de 3/8" x 2" Bout

3

 

 

 

 

 

(4) en de 3/8" Moer (8) die u heeft verwijderd in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montagestap 1. Draai de Moer niet te strak

 

 

 

 

 

 

vast. Het wiel moet vrij kunnen draaien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

8

84

 

 

 

 

 

 

 

4. Zoek naar de Rechter Staander (78) en naar het

4

 

 

 

 

 

Tussenstuk van de Rechter Staander (79), die

 

38

 

 

78

 

aangegeven zijn met stickers. Steek de Draad

 

 

 

 

van de Staander (38) door de Rechter Staander

 

 

 

 

 

 

zoals aangegeven.

 

 

 

 

Lange Band

 

Bekijk de inzet-tekening. Maak de lange band

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in de Rechter Staander (78) stevig vast rond het

 

 

 

 

38

83

eind van de Draad van de Staander (38). Houdt,

 

 

 

 

met hulp van een tweede persoon, de Rechter

 

 

 

 

79

 

Staander bij de Basis vast. Trek dan aan het an-

 

 

 

 

 

dere eind van de lange band totdat de Draad

 

 

 

 

 

 

van de Staander helemaal door de Rechter

 

 

 

 

 

 

Staander is getrokken.

 

 

 

 

 

 

 

38

 

78

 

 

 

 

 

Lange

 

 

 

 

 

Band

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

5. Plaats het Tussenstuk van de Rechter Staander

5

 

 

 

 

 

 

 

(79) op de Basis (83). Zorg ervoor dat de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Draad van de Staander (38) niet bekneld

 

 

 

 

 

 

 

raakt. Steek, met hulp van een tweede persoon,

 

 

 

 

 

 

 

77

twee 3/8" x 5" Bouten (6) met twee 3/8"

 

 

78

 

 

 

 

Sterringen (9) in de Rechter Staander (78) en

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

plaats de Rechter Staander op het Tussenstuk

 

 

 

 

 

 

van de Rechter Staander. Gebruik, mocht dat

 

 

 

 

 

 

 

 

nodig zijn, een rubberen hamer voor de kop van

 

 

 

 

 

 

 

 

de Rechter Staander om ervoor te zorgen dat

 

 

 

 

 

38

 

de Staander helemaal in het Tussenstuk zit.

 

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 5" Bouten (6). Draai de Bouten

 

 

 

 

 

 

 

 

nog niet te vast.

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk vervolgens een Basiskapje (77) in de

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis (83).

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Met de hulp van een tweede persoon, leg de

 

 

 

 

 

 

 

 

loopband voorzichtig op de rechterkant. Vouw

6

 

 

 

 

 

 

 

het Onderstel (56) gedeeltelijk zodat de loop-

 

 

 

 

 

 

 

band stabieler is; vouw het Onderstel nog niet

 

 

 

 

 

 

 

 

helemaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Kussen van de Basis (81) aan de

 

 

 

 

83

 

 

Basis (83) op de aangegeven plaats vast met

 

81

 

 

 

 

een #8 x 1" Tekschroef (2) en een Tussenstuk

 

 

 

 

 

56

 

voor het Kussen van de Basis (13). Maak dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

een ander Kussen van de Basis (81) met

 

2

 

 

 

 

 

slechts een #8 x 1" Tekschroef (2) vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Wiel (84) vast met de 3/8" x 2" Bout

 

 

 

 

13

 

 

 

(4) en de 3/8" Moer (8) die u heeft verwijderd in

 

 

 

 

 

 

84

 

montagestap 1. Draai de Moer niet te strak vast.

 

 

 

 

2

81

8

Het wiel moet vrij kunnen draaien. Gooi de-

 

 

 

 

 

transportbeugel weg.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Plaats het Tussenstuk van de Linker Staander

7

 

 

 

 

 

 

 

(76) op de Basis (83). Steek, met hulp van een

 

 

 

 

 

 

 

tweede persoon, twee 3/8" x 5" Bouten (6) met

 

77

 

6

 

 

 

 

twee 3/8" Sterringen (9) in de Linker Staander

 

 

 

 

 

74

(74) en plaats de Linker Staander op het

 

 

 

 

 

76

 

Tussenstuk van de Linker Staander. Gebruik,

 

 

 

9

 

 

 

mocht dat nodig zijn, een rubberen hamer voor

 

 

 

 

 

 

 

de kop van de Linker Staander om ervoor te

 

 

 

 

 

 

 

 

zorgen dat de Staander helemaal in het

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstuk zit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 5" Bouten (6). Draai de Bouten

 

 

 

 

 

 

 

 

nog niet te vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk vervolgens een Basiskapje (77) in de

 

 

 

 

 

 

83

 

Basis (83).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg met de hulp van een tweede persoon de

 

 

 

 

 

 

 

 

loopband neer zodat de Basis (83) plat op de

 

 

 

 

 

 

 

 

vloer ligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

8. Leg het onderstel van het bedieningspaneel on-

8

 

 

 

dersteboven op een zacht oppervlak om

 

 

 

 

schrammen te vermijden. Houdt de Rechter

 

 

 

 

Handleuning (95) bij het bedieningspaneel.

 

 

Draad van het

Steek vervolgens de draad van het bedien-

 

 

 

 

Bedieningspaneel

ingspaneel in het grote gat in de Rechter

 

 

 

 

Handleuning en haal deze uit de bovenkant

95

1

Gat

 

zoals getoond. Gebruik, mocht dat nodig zijn,

1

een tang om de draad van het bedieningspaneel

 

 

 

uit te kunnen trekken.

 

 

 

 

Maak de Rechter Handleuning (95) en de Linker

 

 

 

 

Handleuning (niet getoond) vast met vier #8 x

 

 

 

 

3/4" Schroeven (1) (twee zijn getoond). Zorg er-

 

 

 

 

voor dat de draden niet bekneld raken. Start

 

 

 

 

eerst alle Schroeven voordat u ze vastdraait.

 

 

 

 

Draai de Schroeven niet te vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedieningspaneel-

 

 

 

 

onderstel

9. Draai een 1/4" x 1 1/4" Bout (5) met een 1/4"

9

 

 

Draad van het

Opbinddraad voor

Sterring (33) vast in de houder en in de

 

 

 

Bedieningspaneel

de Bedrading

Dwarsstang van de Handleuning (94) aan beide

 

 

 

 

 

 

 

5

 

kanten van het bedieningspaneel (alleen een

 

 

 

 

 

kant is getoond).

 

 

 

 

33

 

Maak de draadverbinding vast aan de Draad

 

 

 

 

 

 

van het Bedieningspaneel.

Bedieningspaneel-

 

 

 

 

 

 

 

 

onderstel

 

 

 

10. Verwijder de lange band van de Draad van de

 

 

 

 

94

Staander (38).

 

 

 

 

 

 

Plaats het bedieningspaneel, met hulp van een

 

 

 

 

 

 

tweede persoon, naast de rechter Staander

10

 

 

 

 

(78). Verbind de Draad van de Staander (38)

Bedieningspaneel-

 

 

 

 

met de draad van het bedieningspaneel.

 

 

 

 

 

 

onderstel

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. De connectors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeten gemakkelijk naast elkaar schuiven

 

 

 

 

 

 

en op hun plaats klikken. Als dit niet gebeurt,

 

 

 

 

 

 

draai dan een van de aansluitingen en probeer

 

 

 

 

 

 

het opnieuw. ALS DE CONNECTORS NIET

 

 

 

 

 

 

GOED ZIJN AANGESLOTEN, KAN HET BEDI-

 

Draad van het

 

 

 

ENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN

Bedieningspaneel

 

 

WANNEER DE STROOM WORDT IN-

 

 

 

 

 

 

GESCHAKELD.

 

 

 

 

 

 

Maak het bedieningspaneel vast aan de

 

 

78

 

 

Draad

 

 

38

Lange

van het

Rechter Staander (78) en aan de Linker

 

 

 

Bedie-

Staander (niet getoond) met vier 5/16" x 3 1/4"

 

 

 

 

Band

nings-

Bouten (7) en vier 5/16" Sterringen (10) (twee

 

 

 

10

 

paneel

zijn aangegeven). Zorg ervoor dat de draden

 

 

 

 

38

niet beklemd raken.

 

 

7

 

 

Zie stap 5 en 7. Draai de vier 3/8" x 5" Bouten

 

 

 

 

 

 

(6) vast.

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Identificeer de Sluitknop (53). Verwijder de band van het eind van de buis. Zorg ervoor dat de mouw over het aangegeven gat zit en dat de Veerslotknop (54) in het aangegeven gat vast zit. Trek aan de mouw om er zeker van te zijn dat deze in de goede stand vast zit.

12.Til het Onderstel (56) in de getoonde stand.

Laat een tweede persoon het Onderstel tijdens deze stap vasthouden.

Sluitknop (53) zodanig dat de grote buis en het Veerslotknop (54) in de getoonde stand zitten. Maak de Veerslotbeugel (14) en het Sluitknop (53) vast aan de Basis (83) met twee 3/8" x 2" Bouten (4) en twee 3/8" Moeren (8).

Maak het boveneind van het Sluitknop (53) vast aan de houder op het Onderstel (56) met een 3/8" x 2" Bout (4) en een 3/8" Moeren (8). Opmerking: het kan nodig zijn het onderstel naar voren en naar achter te bewegen om het boveneind van het Slot aan de houder vast te maken.

Laat het Onderstel (56) (raadpleeg DE LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR GEBRUIK op pagina 21).

13.Druk het Linker Accessoirehouder (99) en het Rechter Accessoirehouder (106) in de Basis van het Bedieningspaneel (91).

11

 

 

 

54

 

Buis

 

Gat

 

 

Grendelhuls

 

 

 

53

12

 

 

 

56

 

8

4

 

 

53

 

54

Grote

 

 

Buis

 

14

83

 

8

4

 

 

13

 

 

 

99

106

 

 

91

 

 

14. Zorg ervoor dat alle onderdelen vast zijn gedraaid voordat u de loopband gebruikt. Verwijder, indien aanwezig, de dunne plastic velletjes over de stickers op de loopband. Leg een matje onder de loopband om uw vloerbedekking te beschermen. Bewaar de meegeleverde sleutel op een veilige plaats. Bewaar de meegeleverde (zeshoekige) sleutels op een veilige plaats. U zult de sleutel nog nodig hebben om de loopband bij te stellen (zie pagina 23–24).

10

Loading...
+ 22 hidden pages