NordicTrack NTEVEX740130 Owner's Manual

0 (0)
NordicTrack NTEVEX740130 Owner's Manual

Modelnr. NTEVEX74013.0

 

Serienr.

gebruikERSHANDLEIDING

voor verdere raadpleging.

Schrijf het serienummer hierboven

 

Sticker met

 

serienummer

 

(beneden onderstel)

 

KLANTENDIENST

 

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT

Website:

www.iconsupport.eu

Email:

csuk@iconeurope.com

OPGELET

 

Lees voor gebruik van dit

 

apparaat alle instructies en

 

voorzorgsmaatregelen in deze

 

handleiding. Bewaar deze hand-

www.iconeurope.com

leiding voor verdere raadpleging.

INHOUD

DE STICKER MET WAARSCHUWING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .                3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . .                       5 MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HOE DE TRAININGSFIETS TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 13 ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .            22 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . .             Laatste pagina RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina

DE STICKER MET WAARSCHUWING

De waarschuwingsticker hier afgebeeld is met uw dit product inbegrepen. Plak de sticker op de aangegeven plaats over de Engelse waarschuwing heen. De hier getoonde

sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de

sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw trainingsfiets voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van de trainingsfiets goed zijn geïnformeerd over alle voorzorgsmaatregelen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met bestaande gezondheidsproblemen.

3.Gebruik de trainingsfiets alleen zoals in deze handleiding beschreven wordt.

4.Deze trainingsfiets is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de trainingsfiets niet commercieel of voor verhuur.

5.Gebruik de trainingsfiets uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de trainingsfiets niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Plaats de trainingsfiets op een vlakke ondergrond met minstens 0,6 m vrije ruimte rondom de fiets. Leg een matje onder de trainingsfiets om uw vloer of vloerbedekking niet te beschadigen.

7.Controleer en draai alle delen regelmatig aan. Vervang versleten onderdelen direct.

8.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de trainingsfiets vandaan.

9.Draag geschikte kleding wanneer u de trainingsfiets gebruikt. Draag nooit losse kleding die in de fiets bekneld kan raken. Draag altijd sportschoenen voor voetbescherming.

10.De trainingsfiets kan alleen door mensen die minder dan 130 kg wegen worden gebruikt.

11.Wees voorzichtig bij het monteren en demonteren van de trainingsfiets.

12.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagmetingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

13.Houd tijdens het gebruik van de trainingsfiets uw rug recht. Krom uw rug niet.

14.Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of de dood leiden. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

3

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u voor de revolutionaire NORDICTRACK® EX 3.2 trainingsfiets gekozen heeft. Fietsen is een effectieve oefening voor het verbeteren van hart en vaten, het opbouwen van uithoudingsvermogen en het vormgeven aan het gehele lichaam. De EX 3.2 trainingsfiets biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de trainingsfiets. Raadpleeg

de omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

104 cm

Bedieningspaneel

Breedte:

58 cm

 

Gewicht:

34 kg

 

 

 

Hendel

Hartslagmonitor

 

Zitting

Zittingknop

Bijstelknop van de Zitting

Pedaal/Riem

Wiel

Niveauknop

4

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET Onderdelen achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

M6 Gespleten

M8 Gespleten

M4 x 16mm

M4 x 22mm

M6 x 20mm

Tussenring

Tussenring

Schroef

Schroef (31)–4

Schroef (18)–4

(74)–4

(64)–8

(43)–4

 

 

M8 x 16mm

M10 x 95mm

Schroef (65)–8

Schroef (53)–4

5

MONTAGE

De montage moet door twee personen uitgevoerd worden.

Leg alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig met de montage klaar bent.

Linker onderdelen zijn met een “L” of “Left” en rechter onderdelen zijn met een “R” of “Right” aangegeven.

Raadpleeg bladzijde 5 om kleine onderdelen te kunnen herkennen.

Naast het meegeleverde gereedschap heeft u het volgende gereedschap nodig:

een kruiskopschroevendraaier

een instelbare sleutel

Montage is makkelijker met een set sleutels. Om schade aan de onderdelen te vermijden, dient u nooit elektrisch gereedschap te gebruiken.

1. Ga naar www.iconsupport.eu op uw

 

 

 

 

 

 

 

1

 

computer en registreer uw product.

 

 

 

 

 

activeert uw garantie

bespaart u tijd als u ooit contact moet opnemen met de Klantendienst

hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van upgrades en aanbiedingen

Aandacht: indien u geen internettoegang heeft, belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van deze handleiding) om uw product te registreren.

6

2.Plaats een stevig stuk verpakkingsmateriaal onder de achterkant van het Onderstel (1).

Laat een tweede persoon het Onderstel vasthouden tot deze stap is voltooid om te voorkomen dat het valt.

Zoek de Achterste Stabilisator (3). Aandacht: de Achterste Stabilisator heeft geen wielen; de Voorste Stabilisator (niet afgebeeld) heeft wel wielen.

Richt de Achterste Stabilisator (3) zodat de gelaste buizen niet gericht zijn naar het Onderstel (1).

Maak de Achterste Stabilisator (3) aan het Onderstel (1) vast met twee M10 x 95mm Schroeven (53).

Verwijder het verpakkingsmateriaal.

3.Plaats een stevig stuk verpakkingsmateriaal onder de voorkant van het Onderstel (1).

Laat een tweede persoon het Onderstel vasthouden tot deze stap is voltooid om te voorkomen dat het valt.

Richt de Voorste Stabilisator (2) zodat de wielen niet gericht zijn naar het Onderstel (1).

Bevestig de Voorste Stabilisator (2) aan het Onderstel (1) met twee M10 x 95mm Schroeven (53).

Verwijder het verpakkingsmateriaal.

2

 

 

 

3

 

 

1

 

53

Gelaste

 

 

buizen

 

3

Wiel

 

 

 

 

2

53

 

 

 

1

 

7

4. Maak de Knop van de Buis van de Zitting (27) in

4

 

 

 

het Onderstel (1) los met een paar draaien.

 

 

 

 

 

 

 

Oriënteer de Buis van de Zitting (6) zoals

 

 

 

 

getoond. Steek dan de Buis van de Zitting (3) in

 

 

 

Bijstelgaten

het Onderstel (1).

 

6

 

 

 

 

 

Verplaats de Buis van de Zitting (6) naar boven

 

 

 

 

of naar beneden in de gewenste positie en maak

 

 

1

27

de Knop van de Buis van de Zitting (27) vast in

 

 

 

 

 

een afstelgat in de Buis van de Zitting.

 

 

 

 

Beweeg de Buis van de Zitting (6) naar boven

 

 

 

 

of naar beneden om te controleren of de

 

 

 

 

Knop van de Buis van de Zitting (27) vastzit

 

 

 

 

in een van de afstelgaten in de Buis van de

 

 

 

 

Zitting.

 

 

 

 

5. Oriënteer de Zitting (23) en de Drager van de

5

 

 

 

Zitting (24) zoals getoond.

 

23

 

 

 

 

Bevestig de Zitting (23) aan de Drager van de

 

 

 

 

Zitting (24) met vier M8 x 16mm Schroeven (65)

 

 

 

 

en vier M8 GespletenTussenringen (64).

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

8

6.Verwijder de Bijstelknop (26) van de Drager van de Zitting (24). Houd de Beugel van de Zitting (30) in de Drager van de Zitting om te voorkomen dat hij beweegt.

Steek dan de Drager van de Zitting (24) in de Buis van de Zitting (6). Steek de Knop van de Zitting (26) in de Buis van de Zitting en maak de Knop van de Zitting vast in de Beugel van de Zitting (30) in de Drager van de Zitting.

7.Plaats, terwijl een tweede persoon het Handvat

(5)bij de Staander (4) houdt, de Sensordraad

(61)in het gat van de Staander en trek hem uit de bovenkant van de Staander.

Tip: Zorg ervoor dat de draden niet bekneld raken. Bevestig de Handvat (5) aan de Staander

(4) met vier M6 x 20mm Schroeven (18) en vier M6 Gespleten Tussenringen (74).

6

 

 

 

 

30

 

 

 

24

 

 

 

 

6

 

 

26

 

 

7

 

4

18

 

 

 

 

 

5

61

 

74

 

 

Gat

 

 

 

Vermijd het afklemmen van de draden

18 74

9

Loading...
+ 19 hidden pages