NordicTrack NETL147100, NETL147101 Owner's Manual

0 (0)
NordicTrack NETL147100, NETL147101 Owner's Manual

Modelnr. NETL14710.0 Serienr.

Noteer het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met VRAGEN? serienummer

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website: www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HOE DE BORSTKAS-POLSSENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De hier getoonde sticker(s) met waarschuwingis/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de omslag van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Opmerking: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico van ernstig letsel te verminderen, alle berijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw

loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

7.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen door mensen die 159 kg of minder wegen worden gebruikt.

9.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

10.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch on-

dersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingsschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 13). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

12.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 (maat 14) snoer dan niet langer is dan 1,5 meter.

13.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 24 als de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg DE ELEKTRICITEIT INSCHAKELEN op pagina 15).

16.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

18.De polssensor is geen medisch instrument. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantasten. De polssensor dient slechts om een algemene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

3

23. Steek nooit iets in een opening en laat niets vallenGEVAAR:in openingen op de loopband.
24. trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding moeten uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.
25. Te veel oefeningen doen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

19. Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de schakelaar in de uitstand wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de schakelaar.)

20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 23.) U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.

21. Verander de hellingstand van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.

22. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NordicTrack® T17.0 loopband. Deze T17.0 loopband biedt een reeks aan indrukwekkendefuncties die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Bedieningspaneel

Boekenhouder

 

Accessoireshouder

 

Handleuning

 

Polssensor

Sleutel/Clip

 

 

Schakelaar

Loopband

Voetleuning

Instelbaar kussen

Bijstelbouten van de Ruststandrol

5

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd. Opmerking: de onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

Tijdens het monteren hebt u een inbussleutel , een kruiskopschroevendraaier

en een

Engelse sleutel

nodig.

 

Gebruik de onderstaande tekeningen om te weten hoe u de metalen onderdelen moet monteren. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Opmerking: sommige kleine onderdelen zijn al vooraf gemonteerd. Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

3/8" Klemmoer

3/8" Sterring

#8 x 3/4"

3/8" x 1 1/4"

Tekschroef (24)–4

Bout (2)–6

(7)–2

(6)–10

 

 

 

 

 

3/8" x 1 3/4" Bout (3)–1

3/8" x 2" Bout (4)–1

 

3/8" x 3 3/4" Bout (5)–4

 

6

1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-

1

contact is aangesloten.

 

Breng de voorkant van de loopband met behulp

 

 

 

 

van een tweede persoon omhoog en plaats de

 

 

 

 

Dwarstang in de Basis (103) in de uitsnede op

 

 

 

 

de kartonnen standaard zoals is aangegeven.

 

 

 

 

Laat de tweede persoon de loopband tot

 

 

 

 

montagestap 3 vasthouden om te

 

 

 

 

voorkomen dat deze naar voren of naar

 

 

 

 

achteren schuift.

 

 

 

 

WAARSCHUWING:U

 

 

 

 

t ernstig letsel oplopen wanneer de

 

 

 

 

loopband naar voren of achteren beweegt

 

 

103

 

of van de stellingen valt. Een tweede per-

 

 

 

soon moet de loopband vasthouden tot

 

 

 

Kartonnen

stap 3 om te voorkomen dat de loopband

 

 

 

beweegt, kantelt, of valt.

 

 

 

staander

2. Zoek de Rechter Staander (92) die staat

2

 

 

 

aangegeven met een “Right”-sticker (L of Left

 

 

 

 

 

Draad-

 

geeft links aan; R of Right geeft rechts aan).

 

 

 

Laat een tweede persoon de Rechter Staander

 

 

band

93

 

 

 

(92) naast de Rechter Basiskap vasthouden

 

91

 

 

(102). Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de

 

 

 

draadband onderin in de Rechter Staander ste-

 

 

 

 

vig vast rond het eind van de Draad van de

 

 

 

92

Staander (93). Steek de draadband door de

 

 

 

bovenkant van de Rechter Staander tot aan de

 

 

 

 

bovenkant tot de Draad van de Staander geheel

 

 

 

 

door de Rechter Staander is geleid.

 

 

 

102

Trek voorzichtig aan de Draad van de Staander

 

 

 

 

 

 

103

(93) als u de Rechter Staander (92) op de Basis

 

 

 

(103) zet in de Rechter Basiskap (102). Zorg er-

 

 

 

 

voor dat de Draad van de Staander niet

 

 

 

 

bekneld raakt.

 

 

 

6

Bevestig de Rechter Staander (92) op de Basis

 

 

 

 

 

 

 

(103) met twee 3/8" x 3 3/4" Bouten (5) en twee

 

 

 

5

3/8" Sterringen (6). Opmerking: Waarschijnlijk

 

 

 

moet u de Rechter Staander iets naar voren

 

 

 

 

hellen om de Bouten van de Staander in de

92

 

 

 

Rechter Staander te draaien. Maak de bouten

93

 

 

nog niet vast.

 

 

 

Draad-

 

 

Bevestig de Linker Staander (91) op dezelfde

band

 

 

wijze. Opmerking: Er is geen draden aan de

 

 

 

 

linkerkant.

 

 

 

 

 

7

 

 

 

3. Breng de loopband naar beneden van de kar-

3

 

 

 

tonnen staander af met behulp van een tweede

 

 

 

 

 

 

 

persoon. De staander wordt in montagestap 9

 

 

89

 

gebruikt.

91

 

 

Zoek de Beschermhuls van de Rechter

 

“Left”

 

 

 

“Right”

Staander (90) en de Beschermhuls van de

 

 

 

 

 

 

90

Linker Staander (89); De Beschermhulsen van

 

 

 

de Staander zijn gemerkt met "Right" en "Left"

 

 

 

 

(L of Left geeft links aan; R of Right geeft rechts

 

 

 

 

aan). Schuif de Beschermhuls van de Rechter

 

 

 

92

Staander op de Rechter Staander (92) en de

 

 

 

Beschermhuls van de Linker Staander op de

 

 

 

 

Linker Staander (91).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartonnen

 

 

 

 

staander

4. Laat een tweede persoon het Bedieningspaneel

4

 

 

 

bij de Staanders (91, 92) vasthouden.

 

 

 

 

 

 

 

Verbind de Draad van de Staander (93) met de

Bedienings-

 

 

Draad van het Bedieningspaneel (114).

paneelmodule

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. De connec-

 

 

 

 

toren zouden makkelijk samen moeten glij-

 

 

 

 

den en op hun plaats moeten klikken. Als dit

 

 

 

 

niet gebeurt, dient u een van de verbind-

 

 

 

 

ingsstukken te draaien en het nog eens te

 

 

 

 

proberen. ALS U DE VERBINDINGSSTUKKEN

 

 

91

 

NIET GOED VERBINDT, KAN HET BEDIEN-

 

 

 

INGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE

 

 

 

 

STROOM WORDT AANGEZET. Verwijder de

 

 

 

 

draadband uit de Draad van de Staander. Steek

 

 

 

114

de connectors omlaag in de Rechter Staander

 

 

93

(92).

 

 

 

 

93

114

Draad

92

 

 

band

 

 

8

 

 

 

5. Voeg de beugels op de Handleuning (110) in de

5

 

 

Staanders (91, 92). Zorg dat bedrading niet

Bedienings-

 

 

 

beklemd raakt.

 

 

 

 

paneelmodule

 

 

 

110

91

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

92

6. Plaats drie 3/8" x 1 1/4" Bouten (2) gedeeltelijk

6

 

 

met drie 3/8" Sterringen (6) in de Rechter

 

 

Staander (92); draai de Bouten nog niet

 

 

 

volledig vast.

 

 

 

Herhaal deze stap voor de Linker Staander

 

91

 

 

 

 

(91). Draai dan alle zes de 3/8" x 1 1/4" Bouten

 

 

 

(2) goed vast.

 

 

2

 

 

 

6

 

 

 

92

 

 

2

6

9

7. Schuif de Beschermhuls van de Rechter

7

 

 

 

 

 

 

Staander (90) tegen de module van het bedien-

 

 

 

 

 

 

ingspaneel. Maak de Beschermhuls van de

 

 

 

 

 

 

 

Rechter Staander vast met twee #8 x 3/4"

 

 

 

 

 

 

 

Tekschroeven (24).

 

 

 

 

 

 

 

Maak de Beschermhuls van de Linker

 

 

 

 

 

 

 

Staander (niet getoond) op dezelfde manier

 

 

 

 

 

 

Bedienings-

aan het bedieningspaneel vast.

 

 

 

 

 

paneelmodule

 

 

 

 

 

 

90

24

 

 

24

 

 

 

 

 

8. Breng daarna het Onderstel (67) omhoog, tot de

8

 

 

 

 

 

 

positie die is afgebeeld. Zorg dat een tweede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoon het Onderstel vasthoudt tot deze

 

 

 

 

 

 

 

stap is voltooid.

 

 

 

 

 

 

 

Richt de Opbergvergrendeling (87) zo dat de

 

 

 

 

 

 

 

grote loop en de vergrendelingsknop zich in de

 

 

 

 

 

 

 

afgebeelde posities bevinden.

 

 

 

 

 

 

 

Verwijder de riem van het bovenste uiteinde van

 

 

67

 

 

 

 

de Opbergvergrendeling (87). Maak het boven-

 

 

 

 

 

 

 

ste eind van de Opbergvergrendeling vast aan

 

7

 

 

 

 

 

de beugel van de dwarsstang van het Onderstel

 

 

3

 

 

 

(67) met een 3/8" x 1 3/4" Bout (3) en een 3/8"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

Klemmoer (7).

 

 

 

 

 

 

Verwijder de riem van het onderste uiteinde van

Vergrendel-

 

 

 

Grote

 

 

knop

 

 

 

Loop

 

 

de Opbergvergrendeling (87). Houd de gaten in

 

 

 

 

 

het Kapje van de Vergrendeling uitgelijnd met

 

 

 

 

 

 

 

de gaten in de Opbergvergrendeling. Zorg dat u

 

 

 

 

 

 

 

het kapje van de Vergrendeling binnen de

 

 

 

 

 

 

 

Opbergvergrendeling houdt. Bevestig de op-

 

 

 

 

 

 

 

bergvergrendeling aan de beugel op de Basis

 

103

 

 

 

 

(103) met een 3/8" x 2" Bout (4) en een 3/8"

 

7

 

 

 

Klemmoer (7). Opmerking: het kan nodig zijn

 

 

 

 

4

 

 

 

Vergrendel-

 

om het Onderstel heen en weer te schuiven om

 

 

 

de Opbergvergrendeling uit te lijnen met de

 

 

 

kap

 

 

beugel.

 

 

 

 

 

 

 

Breng het Onderstel (67) naar beneden (zie DE

 

 

 

 

 

 

 

LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR

 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIK op pagina 23).

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

9. Breng de voorkant van de loopband met behulp

9

 

van een tweede persoon omhoog en plaats de

 

 

 

dwarstang in de Basis (103) in de uitsnede op

 

 

de kartonnen standaard zoals is aangegeven.

 

 

Laat de tweede persoon de loopband

 

 

vasthouden om te voorkomen dat deze naar

 

 

voren of naar achteren schuift.

 

 

Draai de vier 3/8" x 3 3/4" Bouten (5) goed

 

 

vast.

 

5

 

 

Breng de loopband naar beneden van de kar-

 

 

tonnen staander af met behulp van een tweede

 

 

persoon.

 

103

 

 

 

5

Kartonnen

 

 

staander

10.Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt. Berg de meegeleverde inbussleutels goed op; een van de inbussleutels wordt gebruikt om de loopband mee af te stellen (zie paginaʼs 25 en 26).

Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen. Er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd.

11

Loading...
+ 25 hidden pages