NordicTrack GX 4.6 Pro User manual

0 (0)
NordicTrack GX 4.6 Pro User manual

Modelnr. NTEVEX76919.0

Serienr.

Schrijf het serienummer in het vakje hierboven voor latere raadpleging.

Serie-

nummer-

sticker

KLANTENDIENST

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

207 082 883

Maandag–Vrijdag 08:00–17:00

Website:

iconsupport.eu/nl

Email:

csuk@iconeurope.com

OPGELET

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

iconeurope.com

INHOUDSOPGAVE

 

PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

ONDERDELENOVERZICHT. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

DE BORSTKAS-HARTSLAGMONITOR. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

DE TRAININGSFIETS GEBRUIKEN. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

TRAININGSRICHTLIJNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

RESERVEONDERDELEN BESTELLEN. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . Achterkant

RECYCLINGINFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterkant

PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER

De hier afgebeelde waarschuwingssticker wordt bij dit product meegeleverd. Plak de waarschu-

wingssticker op de aangegeven locatie bovenop de Engelse waarschuwing. Als een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, belt u het nummer op de voorkant van deze handleiding en vraagt u om een gratis vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Let op: De sticker wordt

mogelijk niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK en IFIT zijn handelsmerken van ICON Health & Fitness, Inc. Het woordmerk Bluetooth® en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Google Maps is een handelsmerk van Google LLC. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. WPA en WPA2 zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding, en alle waarschuwingen op uw trainingsfiets voordat u deze gebruikt om het risico op ernstig letsel te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade opgelopen door dit product of tijdens het gebruik van dit product.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van de trainingsfiets goed geïnformeerd zijn over alle voorzorgsmaatregelen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met een trainingsprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of met gezondheidsproblemen.

3.De trainingsfiets is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of met een gebrek aan ervaring

en kennis, tenzij er toezicht is of tenzij zij instructies hebben ontvangen over het gebruik van de trainingsfiets door iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.

4.Gebruik de trainingsfiets alleen zoals in deze handleiding is beschreven.

5.De trainingsfiets is alleen voor thuisgebruik bedoeld. Gebruik de trainingsfiets niet voor zakelijke, institutionele of verhuurdoeleinden.

6.Houd de trainingsfiets binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de trainingsfiets niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

7.Plaats de trainingsfiets op een vlakke ondergrond met minstens 0,6 m vrije ruimte rondom de trainingsfiets. Leg een matje

onder de trainingsfiets om uw vloer of vloerbedekking niet te beschadigen.

8.Controleer de onderdelen elke keer dat de trainingsfiets wordt gebruikt en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen.

9.Houd kinderen jonger dan 13 jaar en huisdieren altijd bij de trainingsfiets vandaan.

10.Draag geschikte kleding wanneer u de trainingsfiets gebruikt. Draag nooit losse kleding die in de fiets bekneld kan raken. Draag altijd sportschoenen voor voetbescherming.

11.De trainingsfiets heeft een gewichtslimiet van 130 kg.

12.Wees voorzichtig bij het open afstappen.

13.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. De nauwkeurigheid van de hartslagmetingen wordt door verschillende factoren beïnvloed, waaronder bewegingen van de gebruiker. De hartslagmonitor maakt een algemene meting en is daarom slechts een hulpmiddel bij het trainen.

14.Houd uw rug tijdens het gebruik van de trainingsfiets altijd recht. Krom uw rug niet.

15.Overmatig trainen kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u tijdens het trainen uitgeput raakt of pijn voelt, stop dan onmiddellijk en zorg dat u afkoelt.

3

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor de revolutionaire NORDICTRACK® GX

4.6 PRO trainingsfiets heeft gekozen. Fietsen is een van de meest effectieve trainingen voor het verbeteren van het harten vaatstelsel het opbouwen van uithoudingsvermogen en voor het in vorm brengen van uw volledige lichaam. De GX4.6 PRO trainingsfiets heeft een indrukwekkend aantal mogelijkheden die ontwikkeld zijn om uw trainingen thuis effectiever en leuker te maken.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de trainingsfiets gebruikt. Raadpleeg de voorkant

van deze handleiding als u na het doorlezen van de handleiding nog vragen hebt. Noteer van dit product het modelen serienummer voordat u contact met ons opneemt, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. De locatie van het modelen serienummer vindt u op de voorkant van de handleiding.

Bekijk eerst onderstaande afbeelding voor meer informatie over de verschillende onderdelen.

 

Tablethouder

Hartslagmonitor

Bedieningspaneel

 

Handvat

 

 

Ventilator

 

 

Zitting

Accessoireshouder

 

 

Knop van de Zitting

 

 

Buis van de Zitting

 

 

Buisknop van de Zitting

Pedaal/Riem

 

 

 

 

Wiel

 

Lengte:

117 cm

 

Breedte:

63 cm

Stelvoet

Gewicht:

47 kg

 

 

 

4

 

ONDERDELENOVERZICHT

Raadpleeg onderstaande afbeelding voor een overzicht van alle kleine onderdelen. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het hoofdnummer van het onderdeel. U vindt alle onderdelen terug in de ONDERDELEN-

LIJST achterin deze handleiding. Het tweede getal geeft het aantal te monteren onderdelen aan. Let op: Als er een onderdeel lijkt te ontbreken, controleer dan eerst of het vooraf al is gemonteerd. Er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd.

M8 Borgmoer

M8 Sluitring

M10 Sluitring

(43)–4

(64)–4

(31)–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#8 x 18mm

Tablethouder-

 

 

 

 

M8 x 16mm

 

 

M10 x 15mm

Schroef (34)–8

schroef (69)–4

Schroef (63)–4

Schroef (65)–4

 

 

 

 

 

M10 x 110mm

Schroef (53)–4

5

MONTAGE

De montage moet door twee personen worden uitgevoerd.

Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.

De linkeronderdelen worden aangegeven met “L” of “Left” en de rechteronderdelen met “R” of “Right”.

Bekijk het onderdelenoverzicht op bladzijde 5 voor meer informatie.

U hebt behalve het meegeleverde gereedschap ook het volgende gereedschap nodig:

een kruiskopschroevendraaier

een verstelbare moersleutel

Het monteren gaat mogelijk eenvoudiger met uw eigen set sleutels. Gebruik geen elektrisch gereedschap, zodat u schade aan onderdelen voorkomt.

1. Ga naar iconsupport.eu op uw computer en

 

 

 

 

 

 

registreer uw product om:

 

1

 

 

 

 

uw eigendom vast te leggen

uw garantie te activeren

prioriteit bij klantondersteuning te krijgen als u ooit hulp nodig heeft

Let op: Hebt u geen toegang tot het internet? Bel dan de Klantendienst (zie de voorkant van de deze handleiding) om uw product te registreren.

2.Zoek de Voorste Stabilisator (2) en richt deze zoals is afgebeeld.

Maak de Voorste Stabilisator (2) aan het Onderstel (1) vast met twee M10 x 110mm Schroeven (53).

2

53

2

1

6

3.Maak de Achterste Stabilisator (3) aan het Onderstel (1) vast met twee M10 x 110mm Schroeven (53).

4.Draai de Staander (4) en de Schermkap (7) zoals afgebeeld. Schuif de Schermkap omhoog op de Staander.

Laat een tweede persoon de Staander (4) en de Schermkap (7) bij de voorkant van het Onderstel

(1) houden.

Vind het draadband (A) in de Staander (4). Knoop de onderkant van de draadband aan de Hoofddraad (58). Trek vervolgens de bovenkant van de draadband omhoog tot de Hoofddraad helemaal door de Staander loopt.

3

 

3

 

1

 

53

 

4

 

4

 

7

 

A

58

 

1

7

5.Tip: Zorg dat de draden niet klem komen te zitten. Schuif de Staander (4) op het Onderstel

(1).

Bevestig de Staander (4) met vier M10 x 15mm Schroeven (65) en vier M10 Sluitringen (31); draai alle Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.

Druk de Schermkap (7) nog niet op zijn plaats.

6.Richt de Buis van de Zitting (6) zoals getoond en houd het tegen het Onderstel (1).

Schuif dan de Schermkap (7) omlaag en druk deze op het Rechteren Linkerscherm (10, 11).

5

 

 

 

Zorg dat de dra-

 

4

den niet klem

 

 

komen te zitten

 

 

 

7

 

31

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

31

 

 

 

 

1

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

10, 11

 

 

 

 

8

 

 

 

 

7.Richt de Knop van het Scherm (9) zoals afgebeeld en schuif het op de Schermkap (7).

Draai vervolgens de Buisknop van de Zitting (27) in het Onderstel (1) vast.

Maak vervolgens de Buisknop van de Zitting (27) los en weer vast, schuif de Buis van de Zitting

(6) omhoog of omlaag naar de gewenste positie en laat de Buisknop van de Zitting los. Beweeg de Buis van de Zitting omhoog of omlaag om te controleren of de Buisknop van de Zitting vastzit in een van de afstelgaten van de Buis van de Zitting. Maak vervolgens de Buisknop

van de Zitting vast.

8.Maak de Zitting (23) aan de Zittingdrager (24) vast met vier M8 Borgmoeren (43) en vier M8 Sluitringen (64). Let op: De Borgmoeren en

Sluitringen kunnen vooraf bevestigd zijn aan de Zitting.

7

 

 

7

 

6

9

1

 

27

 

8

23

 

 

24

 

64

 

43

9

9.Verwijder vervolgens de Knop van de Zitting

(26)uit de Beugel van de Zitting (30) in de Zittingdrager (24).

Plaats vervolgens de Zittingdrager (24) op de Buis van de Zitting (6). Steek dan de Knop van de Zitting (26) omhoog in de Buis van de Zitting en maak de Knop van de Zitting vast in de Beugel van de Zitting (30) in de Zittingdrager.

10.Laat een tweede persoon het Bedieningspaneel

(13)bij de Staander (4) vasthouden. Verbind de Hoofddraad (58) met de bijpassende draad op het Bedieningspaneel.

Steek vervolgens de andere draden (B) op het Bedieningspaneel (13) omlaag door de grote opening in de Staander (4).

Stop het overmatige draad in de Staander (4).

9

 

30

 

24

 

6

 

26

 

10

 

13

 

B

4

58

 

10

11. Tip: Zorg dat de draden niet klem komen te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

zitten. Bevestig het Bedieningspaneel (13) aan

 

 

 

 

 

 

 

de Staander (4) met vier #8 x 18mm Schroeven

 

 

 

13

(34). Draai eerst alle Schroeven aan en draai

 

 

 

 

ze daarna vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg dat de draden niet klem komen te zitten

4

34

12. Laat een tweede persoon het Rechterhandvat

12

Zorg dat de dra-

 

(5) bij de Staander (4) houden.

13

 

 

den niet klem

Sluit de Draad van de Hartslagsensor (61) in

 

komen te zitten

 

het Rechterhandvat (5) aan op de bijpassende

 

 

 

draad op het Bedieningspaneel (13).

 

 

 

Tip: Zorg dat de draden niet klem komen te

 

61

zitten. Bevestig het Rechterhandvat (5) op de

14

Staander (4) met twee M8 x 16mm Schroeven

 

 

 

(63); draai beide Schroeven aan en draai ze

 

4

vast.

63

Herhaal deze stap voor de Linkerhandleuning

 

 

61

(14).

 

 

63

 

 

 

 

5

11

Loading...
+ 25 hidden pages