NordicTrack NETL147111 Owner's Manual

0 (0)

Modelnr. NETL14711.1

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website:

www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 LIJST MET ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 GEDETAILLEERDE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s)

met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s)

worden niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof bewaard wordt.

7.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen gebruikt worden door mensen die niet zwaarder zijn dan 150 kg.

9.Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de loopband gebruiken.

10.Draag bij gebruik van de loopband de juiste kleding. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken. Sportsuspensiors worden aangeraden voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd

gymschoenen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, met alleen sokken of sandalen aan.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde 16). Geen enkel ander apparaat mag op dezelfde groep aangsloten zijn.

12.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3 draadig, 1 mm2 (maat 14) snoer van maximaal 1,5 meter.

13.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als deze niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op bladzijde 26 als de loopband niet goed werkt).

15.Lees de noodstopprocedure grondig door, begrijp wat u gelezen heeft en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE DE ELEKTRICITEIT INSCHAKELEN op bladzijde 18).

16.Start de loopband nooit terwijl u op de loopband staat. Houd u altijd aan de handleuningen vast terwijl u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan op hoge snelheden draaien. Stel de snelheid geleidelijk bij om plotselinge schokken bij het versnellen te voorkomen.

18.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Diverse factoren zoals beweging, kunnen de juistheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

3

19.Laat de loopband nooit zonder toezicht draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de stroomschakelaar in de uitstand wanneer de loopband niet gebruikt wordt. (Zie de tekening op bladzijde 5 om te zien waar de stroomschakelaar zit.)

20.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u deze rechtop zet, neer laat of verplaatst. (Zie MONTAGE op bladzijde 7 en HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN op bladzijde 25.) U moet in staat zijn om veilig 20 kg op te kunnen tillen, neer te kunnen laten of in staat zijn om de loopband te verplaatsen.

21.Bij het inklappen of het verplaatsen van de loopband dient u ervoor te zorgen dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opbergstand houdt.

22.Steek nooit enig onderwerp in welke opening van de loopband dan ook.

23.Controleer alle onderdelen regelmatig en draai ze dan goed vast.

24.GEVAAR: trek de stekker na gebruik altijd direct uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijstellen zoals in deze handleiding beschreven. Verwijder nooit de motorkap tenzij een servicemonteur dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding moet uitsluitend uitgevoerd worden door een erkende servicemonteur.

25.Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel, niet voor verhuur of in een instelling.

26.Te veel oefenen kan leiden tot ernstig letsel of tot de dood. Als u zich duizelig voelt of pijn voelt, stop dan meteen met het oefenen en begin met een afkoeling.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T15.0 loopband. Deze T15.0 loopband biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

208 cm

Bedieningspaneel

Breedte:

94 cm

 

Gewicht:

125 kg

Lade

 

 

Handgreep met

Handleuning

Hartslagmonitor

 

Staander

Sleutel/Klip

 

 

Loopband

 

Stroomschakelaar

 

 

Voetrail

 

 

 

 

Snoer

 

 

Kussen van het Loopvlak

Bijstelschroeven

 

 

van de Ruststandrol

 

 

 

5

ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA

Gebruik de onderstaande tekeningen om de onderdelen te kunnen herkennen. Het nummer tussen haakjes onder

elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

6

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd.

Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd.

De onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt

u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

Voor het herkennen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.

Het volgende gereedschap kan voor de montage nodig zijn:

de meegeleverde inbusleutels

een verstelbare moersleutel

een kruiskopschroevendraaier

Om schade aan onderdelen te vermijden,

moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken.

1. Zorg dat het snoer niet in het stopcontact

1

 

gestoken is.

 

 

 

Leg een stuk carton onder de achterkant van het

 

 

Onderstel (56) om de vloer of de vloerbedekking

 

 

te beschermen.

 

 

Maak de Linker Wielkap (96) aan de Basis (94)

 

56

vast met twee #8 x 3/4" Schroeven (2)

 

Maak de Rechter Wielkap (niet afgebeeld) op

 

 

dezelfde manier aan de rechterkant van de

94

 

Basis (94) vast.

 

2

 

 

 

 

 

96

 

 

Carton

2. Trek de Draad van de Staander (81) en de aard-

2

 

draad van de basis (A) door het aangegeven gat

 

in de Basis (94).

 

 

Maak de aarddraad van de basis (A) aan de

 

77

Basis (94) vast met een #8 x 1/2" Aardschroef

Gat

(10).

 

Druk een Pakkingring (77) in het vierkante gat in

81

 

 

 

de Basis (94).

 

 

 

10

A

 

 

94

 

7

 

3. Zoek de Linker Staander (89), aangegeven met

3

 

“Left” (L of Left geeft links aan; R of Right geeft

 

81

 

rechts aan). Laat een tweede persoon de Linker

89

Staander bij de Basis (94) houden.

 

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draad-

 

 

 

 

 

band in de Linker Staander (89) stevig rond het

 

 

 

Draadband

81

uiteinde van de Draad van de Staander (81)

 

 

 

 

 

vast. Trek dan aan het andere uiteinde van de

 

 

 

 

 

draadband totdat de Draad van de Staander

 

 

 

Draadband

 

goed door de Linker Staander ligt.

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

81

94

 

 

 

 

 

 

4. Houd de Linker Staander (89) tegen de Basis

4

 

 

 

 

(94). Zorg ervoor dat geen draden bekneld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raken. Steek twee 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7)

 

 

 

 

 

en twee 3/8" x 1 1/4" Schroeven (8) met twee

 

 

 

 

 

3/8" Sterringen (13) in de Linker Staander.

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) en de 3/8"

 

89

 

 

 

x 1 1/4" Schroeven (8) gedeeltelijk vast totdat de

 

 

 

 

koppen van de Schroeven de Linker Staander

 

 

 

 

 

(89) raken. Draai de Schroeven nog niet volle-

 

 

 

 

 

dig vast.

 

 

 

 

 

Maak de Rechter Handleuning (niet afge-

 

 

 

 

 

beeld) op dezelfde manier vast. Aandacht: er

 

 

 

 

 

zijn geen draden aan de rechterkant.

 

7

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

8

13

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

5. Zoek naar de Linker en de Rechter Kappen van

5

 

de Basis (82, 83). Schuif de Linker Kap van

 

 

 

de Basis op de Linker Staander (89). Schuif

 

 

de Rechter Kap van de Basis op de Rechter

81

 

Staander (90). Druk de Kappen van de Basis

 

nog niet vast op hun plaats.

 

90

 

 

Verwijder de draadband uit de Draad van de

Draad-

 

Staander (81).

 

band

 

 

 

 

89

83

 

82

 

6. Zoek naar de Linker Handleuning (88) en houd

6

 

deze bij de Linker Staander (89).

 

Beugel

 

Maak de draadband in de Linker Handleuning

81

 

 

88

(88) stevig rond het uiteinde van de Draad van

 

de Staander (81) vast. Trek dan aan het andere

 

 

uiteinde van de draadband totdat de Draad van

Draad-

 

de Staander goed door de Linker Handleuning

band

 

ligt. Zorg ervoor dat de Draad van de

 

 

Staander de aan de linkerkant van de aange-

 

 

geven beugel zit.

 

 

 

89

 

 

9

 

7.Maak de Linker Handleuning (88) aan de Linker Staander (89) vast met twee 5/16" x 1" Schroeven (5), twee 5/16" Sterringen (11), en een 5/16" x 1 1/4" Bout (4). Draai de Bout en de Schroeven nog niet volledig vast.

Maak de Rechter Handleuning (87) op dezelfde manier vast.

Schuif de Draad van de Staander (81) op de rechterkant van de aangegeven beugel. Zorg ervoor dat de Draad van de Staander niet tussen de Linker Buitenste Kap van de Handleuning (80) en de beugel bekneld raakt.

8.Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant op een zachte oppervlakte zodat het bedieningspaneel niet bekrast wordt.

Verwijder de vier Schroeven (B). Til vervolgens de Dwarsstang (93) en het Onderstel van het Bedieningspaneel (104) af. Leg de vier Schroeven aan de zijkant.

7

 

 

4

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Beugel

88

81

5

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

11

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

8

B

 

 

104

 

B

 

B

 

93

 

Bedieningspaneel

10

NordicTrack NETL147111 Owner's Manual

9. BELANGRIJK: gebruik geen groot ger-

9

 

 

eedschap om de Dwarsstang (93) niet

 

9

 

 

te beschadigen en draai de #10 x 3/4"

 

 

 

Schroeven (9) niet te vast.

 

 

87

Draai de Dwarsstang (93) zoals afgebeeld. Draai

 

93

 

 

 

 

 

al de vier #10 x 3/4" Schroeven (9) halverwegen

 

9

 

in de Handleuningen (87, 88) vast. Schuif de

 

 

Dwarsstang zover mogelijk op en draai de vier

 

 

 

Schroeven vast.

 

88

 

10.Maak het Onderstel van het Bedieningspaneel (104) aan de Handleuningen (87, 88) vast met vier 5/16" x 1 1/4" Bouten (4) en vier 5/16"

Sterringen (11). Draai alle vier de Bouten wat aan en draai daarna elke Bout vast.

10

104

 

 

4

 

11

 

4

87

11

 

 

88

 

11

 

 

Loading...
+ 25 hidden pages