NordicTrack NETL227111 Owner's Manual

Modelnr. NETL22711.1 Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.
serienummer
KLANTENDIENST
Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
4021 529 7186
Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT
Website:
www.iconsupport.eu
Email:
csuk@iconeurope.com
OPGELET
Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze hand­leiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
252913
256837
Dutch
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING .........................................................2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN ...................................................3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA ...........................................................6
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
GEBRUIK EN BIJSTELLEN ..................................................................14
HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN ...............................................Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangege­ven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de
laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) worden
niet op ware grootte weergegeven.
NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.
Android is een handelsmerk van Google Inc. Het gebruik van dit handelsmerk
is onderhevig aan toestemming van Google.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle
belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.
1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.
4. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
5. Plaats de loopband op een vlakke onder­grond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbe­dekking te beschermen.
10. Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevo­len voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingsschoenen. Gebruik de loop­band nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.
11. Steek de stekker alleen in een geaard stop­contact (zie pagina 14). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.
12. Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 (maat
14) snoer dan niet langer is dan 1,5 meter.
13. Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 28 als de loopband niet goed werkt.)
6. Gebruik de loopband niet waar spuitbus­sen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.
7. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
8. De loopband kan alleen door mensen die 159 kg of minder wegen worden gebruikt.
9. Laat nooit meer dan één persoon de loop­band gebruiken.
15. Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 16).
16. Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.
17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokk­ende versnellingen te voorkomen.
3
18. De hartslagmonitor is geen medisch instru­ment. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantas­ten. De hartslagmonitor dient slechts om een algemene hartslagtrend te meten, als hulp­middel bij uw oefeningen.
19. Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de schakelaar [OFF] in de uitstand wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de schakelaar.)
20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 en HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 27.) U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.
22. Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.
23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
24. GEVAAR: trek de stekker altijd direct
na gebruik van de loopband uit het stopcon­tact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.
25. Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commer­cieel of voor verhuur.
21. Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
26. Te veel oefeningen doen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.
4
VOORDAT U BEGINT
Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T22.0 loopband. Deze T22.0 loop­band biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de
Lengte: 206 cm Breedte: 94 cm
Handleuning
Staander
omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voor­dat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Bedieningspaneel
Lade
Hartslag Monitor
Sleutel/Clip
Loopband
Voetleuning
Afstelschroeven van de Ruststandrol
Schakelaar
Kussen van het Loopvlak
5
ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA
Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus­sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als
een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
5/16"
Stertussenring
(10)–10
3/8" x 1 1/4"
Schroef (8)–4
3/8"
Stertussenring
(12)–4
5/16" x 2" Schroef (4)–4 3/8" x 2" Bout (3)–1
3/8" Moer (11)–2
5/16" x 1 1/2"
Schroef (5)–4
3/8" x 2 3/4" Schroef (7)–4
#8 x 1/2"
Aardingschroef
(9)–1
3/8" x 1 3/4" Bout (6)–1
#8 x 3/4"
Schroef (1)–4
5/16" x 3 3/4" Schroef (2)–2
6
MONTAGE
• Montage moet door twee personen worden uitgevoerd.
• Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkings­materiaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd.
• De onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een smeer­middel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.
1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-
contact is aangesloten.
Om de vloer of de vloerbedekking tegen schade
te beschermen, kunt u een stuk karton onder de achterkant van het Onderstel (56) plaatsen.
• Voor het herkennen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.
• Het volgende gereedschap kan voor de montage nodig zijn:
de meegeleverde inbusleutels
een instelbare sleutel
een Philips schroevendraaier
Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken.
1
Maak de Linker Wieldop (96) aan de linker-
kant van de Basis (97) vast met twee #8 x 3/4" Schroeven (1).
Bevestig de Rechter Wieldop (niet afge-
beeld) vast aan de Basis (97) zoals hierboven beschreven is.
2. Trek de Draad van de Staander (84) en de Aardingsdraad van de Basis (94) door het aan­gegeven gat in de Basis (97).
Bevestig de Aardingsdraad van de Basis (94)
vast aan de Basis (97) met een #8 x 1/2" Aardingsschroef (9).
Plaats de Doorvoerhuls (81) in het vierkante gat
in de Basis (97).
97
1
96
2
81
Gat
84
56
Karton
94
9
97
7
3. Zoek de Linker Staander (89) die staat aan­gegeven met “Left” (L of Left geeft links aan; R of Right geeft rechts aan). Laat een tweede persoon de Linker Staander naast de Basis (97) vasthouden.
3
84
89
Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draad-
band in de Linker Staander (89) stevig rond het uiteinde van de Draad van de Staander (84) vast. Trek dan aan het andere eind van de draadband totdat de Draad van de Staander door de Linker Staander is getrokken.
4. Houd de Linker Staander (89) tegen de Basis (97) vast. Zorg dat u de bedrading niet beklemt. Plaats, indien nodig de Aardingsdraad van de Basis (94) in het gaat aan de zijkant van de Linker Staander. Steek dan twee 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) en twee 3/8" x 1 1/4" Schroeven (8) met twee 3/8" Stertussenringen (12) in de Linker Staander.
Bind-
draad
Bind-
draad
89
84
97
4
84
Draai de 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) en de 3/8"
x 1 1/4" Schroeven (8) gedeeltelijk totdat de kop­pen van de Schroeven de Linker Staander (89) raken. Draai de Schroeven nog niet te vast. Aandacht: het kan handig zijn om een Korte Inbussleutel (113) te gebruiken op de aangege­ven Schroef.
Maak de Rechter Staander (niet getoond) op
dezelfde manier vast. Aandacht: er zitten geen draden aan de rechterkant.
12
8
94
89
12
7
113
97
8
5. Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het Basis (92, 93). Schuif de Linkerkap van de Basis op de Linker Staander (89). Schuif de Rechterkap van de Basis op de Rechter Staander (90). Druk de
Kapjes van de Basis nog niet op hun plaats.
5
90
6. Houd het bedieningspaneel met de hulp van een tweede persoon dichtbij de Linker Staander (89).
Verbind de Draad van de Staander (84) met de
draad van het bedieningspaneel. Raadpleeg
de inzet-tekening. De connectoren zouden makkelijk samen moeten glijden en op hun plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt,
dient u een van de verbindingsstukken te draaien en het nog eens te proberen. ALS U
DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED VERBINDT, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM WORDT AANGEZET. Verwijder de draadband
uit de Draad van de Staander.
89
92
6
Bedieningspaneelmodule
93
84
Bind-
draad
Draad
van het
Bedien-
ings-
paneel
89
9
7. Steek de draden in de Linker Staander (89) terwijl u het Bedieningspaneel op de Linker en Rechter Staanders (89, 90) plaatst. Zorg
ervoor dat de Draad van de Staander (84) niet bekneld raakt.
Bevestig het bedieningspaneel vast met vier
5/16" x 1 1/2" Schroeven (5) en vier 5/16" Stertussenringen (10). Draai alle vier de
schroeven en draai ze vast.
7
Bedienings-
paneelmodule
5
10
5
10
8. Zoek de Linker Handleuning (87) die staat aangegeven met "Left" (L of Left geeft links aan; R of Right geeft rechts aan). Schuif de Linker Handleuning tussen het bedieningspaneel en de polssensorrmodule.
Bevestig de Linker Handleuning (87) met twee
5/16" x 2" Schroeven (4), een 5/16" x 3 3/4" Schroef (2), en drie 5/16" Stertussenringen (10) zoals afgebeeld. Draai alle drie de schroeven
en draai ze vast.
Maak de Rechter Handleuning (niet getoond)
op de hierboven beschreven wijze vast aan het bedieningspaneel.
84
89
8
Bedienings-
paneelmodule
Polssensormodule
10
4
10
90
87
10
2
4
9. Draai de vier 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) ste­vig vast en draai daarna de vier 3/8" x 1 1/4" Schroeven (8) (alleen één kant wordt getoond) goed vast.
Druk de Linker en Rechter Kapjes van de Basis
(92, 93) op de Basis (97) tot ze op hun plaats klikken.
9
93
92
7
8
97
10. Breng daarna het Onderstel (56) omhoog, tot de positie die is afgebeeld. Laat een tweede per-
soon het Onderstel vasthouden totdat stap 12 voltooid is.
Richt de Opbergvergrendeling (53) zo dat de
grote loop en de vergrendelingsknop zich in de afgebeelde posities bevinden.
Bevestig het onderste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (53) aan de Basis (97) met een 3/8" x 2" Bout (3) en een 3/8" Moer (11).
10
Vergren-
delknop
53
97
56
11
3
Grote
loop
11
11. Bevestig het bovenste uiteinde van de Opbergvergrendeling (53) aan de Onderstel (56) met een 3/8" x 1 3/4" Bout (6) en een 3/8" Moer (11). Aandacht: het kan nodig zijn om het Onderstel heen en weer te schuiven om de Opbergvergrendeling uit te lijnen met het Onderstel.
11
56
12. Verwijder het plastic verpakkingsmateriaal van de onderkant van het Onderstel (56).
Raadpleeg de inzet-tekening. Zorg dat de
1/2" Moeren van de Achterste Stelvoet (111) helemaal zijn vastgedraaid op de Achterste Stelvoeten (60). Draai dan de twee Achterste Stelvoeten helemaal vast in het Onderstel (56).
Breng het Onderstel (56) naar beneden (zie
LOOPBAND LATEN ZAKKEN VOOR GEBRUIK op pagina 27).
Indien een van de Achterste Stelvoeten (60) niet
plat op de grond staat, draait u de Stelvoet totdat deze op de vloer rust en maakt u de 1/2" Moer van de Achterste Stelvoet (111) vast tegen het Onderstel (56).
12
56
60
111
60
11
6
53
56
60
13. Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt. Als er zich lagen plastic op de loop- bandstickers bevinden, dient u het plastic te verwijderen. Plaats een mat onder de loopband om de vloer of het vloerkleed te beschermen. Aandacht: er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd. Berg de inbussleutel goed op; de inbussleutel wordt gebruikt om de loopband mee af te stellen (zie pagina’s 29 en 30).
12
Loading...
+ 28 hidden pages