NordicTrack NETL998101, NETL998100 Owner's Manual

Loading...

Modelnr. NETL99810.0 Serienr.

Noteer het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Stickermet serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website: www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HOE DE BORSTKAS-POLSSENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de omslag van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Opmerking: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico van ernstig letsel te verminderen, alle berijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw

loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat allen die de loopband gebruiken voldoende ingelicht zijn over alle voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.Gebruik de loopband enkel binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 60 cm ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof toegevoegd wordt.

7.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen door mensen die niet meer dan 150 kg wegen gebruikt worden.

9.Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de loopband gebruiken.

10.Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt; draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kunnen raken. Draag

altijd gymschoenen om uw voeten tijdens het trainen te beschermen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of met sandalen.

11.Steek het snoer alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 16). Geen elk ander apparaat moet op dezelfde groep aangesloten zijn.

12.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-draadig, 1 mm2 (maat 14) snoer dat niet langer is dan 1,5 m.

13.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als deze niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 25 als de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 18).

16.Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houd u altijd aan de handleuningen vast wanneer u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan hoge snelheden bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om plotselinge stoten van de versnelling te voorkomen.

18.De polssensor is geen medisch instrument. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen aantasten. De polssensor dient slechts om een algemene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw workouts.

3

19. Laat de loopband nooit zonder toezicht

23. Controleer alle onderdelen regelmatig en

draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de

draai ze goed vast.

stekker uit het stopcontact, en zet de

24. GEVAAR: trek altijd direct na gebruik

aan/uitschakelaar in de uitstand wanneer u de

loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op

van de loopband het snoer uit het stopcon-

pagina 5 om te zien waar de

tact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de

aan/uitschakelaar zit.)

loopband, voor het plegen van onderhoud en

20. Voltooi eerst de montage van de loopband

voor het bijstellen zoals beschreven in deze

handleiding. Verwijder nooit de motorkap ten-

voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst.

zij een servicemonteur dat aangeeft.

(Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOP-

Onderhoud, anders dan de procedures in

BAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op

deze handleiding moeten uitsluitend uitgevo-

pagina 24.) U moet in staat zijn om 20 kg

erd worden door een erkende servicemon-

veilig op te kunnen tillen om de loopband in

teur.

te klappen, uit te klappen of te verplaatsen.

25. Deze loopband is alleen voor huiselijk ge-

 

21. Bij het inklappen of verplaatsen van de loop-

bruik bedoeld. Gebruik de loopband niet com-

band dient u erop te letten dat de opbergver-

mercieel, voor verhuur of in een instelling.

grendeling het onderstel stevig in de opberg-

26. Teveel oefenen kan leiden tot ernstig letsel of

stand houdt.

 

tot de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt

22. Steek geen enkel voorwerp in welke opening

tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te

van de loopband dan ook.

stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NordicTrack® T 9.1 loopband. Deze T 9.1 loopband biedt een reeks aan indrukwekkendefuncties die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Bakje

Bedieningspaneel

Handleuning

Polssensor

 

Staander

Sleutel/Klip

 

Loopband

Schakelaar

Voetlrail

 

Platform van het Kussen

Bijstelbouten van de Ruststandrol

5

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd. Opmerking: de onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

Voor de montage heeft u de meegeleverde inbussleutels en uw eigen kruiskopschroeven-

.

draaier

, verstelbare sleutel

, smalle nijptang

en schaar nodig

Gebruik de onderstaande tekeningen om te weten hoe u de metalen onderdelen moet monteren. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Opmerking: sommige kleine onderdelen zijn al vooraf gemonteerd. Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

#10 Sterring

5/16" Sterring

3/8" Sterring

Tussenstuk van de

3/8" Moer (10)–3

(12)–4

 

(13)–2

 

 

 

 

(11)–6

 

Basispoot (94)–2

 

#8 x 3/4" Schroef

#8 x 1" Tekschroef

 

#8 x 1" Schroef

 

#10 x 3/4" Schroef

(1)–10

 

(5)–4

 

 

(53)–4

 

(2)–4

1/4" x 1"

 

5/16" x 1" Hechtbout

 

5/16" x 1"

3/8" x 2" Bout (8)–3

Hechtbout (9)–4

 

met Platte Kop

 

Hechtbout (4)–2

 

 

 

 

(14)–4

 

 

 

 

 

 

3/8" x 1 1/2" Hechtbout

 

 

 

3/8" x 4" Hechtbout (7)–4

(3)–2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

1. Zorg dat het snoer niet in het stopcontact zit.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijder de 3/8" Moer (10), de 3/8" x 2" Bout

 

 

 

 

 

(8), en de verzendbeugel (A) van de Basis (95).

 

 

 

 

 

Herhaal deze stap voor de andere kant van

 

 

 

 

 

de loopband.

 

 

 

 

 

De 3/8" Moeren (10) en de 3/8" x 2" Bouten (8)

 

 

 

 

 

worden in montagestap 3 en 6 gebruikt. Gooi de

 

 

 

 

 

verzendbeugels weg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

10

 

8 A

 

 

 

 

 

 

 

2. Leg, met hulp van een tweede persoon, de loop-

2

 

 

 

 

band voorzichtig op zijn linkerkant. Klap het

 

 

 

 

 

 

C

B

 

Onderstel (55) gedeeltelijk in zodat de loopband

 

 

 

stabieler is; klap het Onderstel nog niet hele-

 

 

Gat

 

 

maal in.

 

 

 

 

Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de

 

 

87

90

 

 

 

 

 

verzendbeugel (C) en gooi deze weg.

 

 

 

 

 

Snij de draadband die de Draad van de

 

 

 

5

 

Staander (87) aan de Basis (95) vastmaakt los.

 

 

 

95

 

Zoek naar een plastic draadband in het

 

 

 

 

aangegeven gat in de Basis, en gebruik de

 

 

 

 

 

draadband om de Draad van de Staander uit het

 

9490

 

 

 

gat te trekken.

55

5

 

 

Maak twee Basispoten (90) aan de Basis (95) in

 

 

 

 

 

de aangegeven plaatsen vast met twee #8 x 1"

 

 

 

90

 

Tekschroeven (5) en twee Tussenstukken voor

 

 

 

 

de Basispoot (94)

 

 

 

 

5

Maak dan de twee andere Basispoten (90) vast

 

 

 

 

 

met twee #8 x 1" Tekschroeven (5).

 

 

 

 

 

 

 

94

905

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

NordicTrack NETL998101, NETL998100 Owner's Manual

3. Maak een Wiel (96) aan de Basis (95) vast met

3

 

 

 

 

 

de 3/8" x 2" Bout (8) en de 3/8" Moer (10) die u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in montagestap 1 verwijderd heeft. Draai de

 

 

 

 

 

 

Moer niet te vast. Het wiel moet vrij kunnen

 

 

 

 

 

89

draaien.

 

 

 

 

 

Druk een Basiskapje (89) in de Basis (95).

 

 

8

 

 

 

 

 

 

96

95

 

 

 

 

 

10

 

 

 

4. Zoek naar de Rechter Stander (85),

4

 

 

 

 

 

aangegeven met een sticker “Right” (L of Left

 

 

 

 

85

 

geeft links aan; R of Right geeft rechts aan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houd de Rechter Staander bij de Basis (95) vast

 

 

 

 

 

 

zoals afgebeeld.

 

87

Draadband

 

87

 

 

 

Bekijk de inzet-tekening. Maak de draadband

 

 

 

 

 

 

 

 

95

in de Rechter Staander (85) stevig rond het

 

 

 

 

 

uiteinde van de Draad van de Staander (87)

 

 

85

 

 

 

vast. Trek dan aan het andere uiteinde van de

 

 

 

 

 

draadband totat de Draad van de Staander

 

 

 

 

 

 

goed door de Rechter Staander ligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draad-

 

 

 

 

87

 

band

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Houd de Rechter Staander (85) tegen de Basis

5

 

 

 

 

 

(95) vast. Zorg ervoor dat de Draad van de

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Staander (87) niet bekneld raakt. Steek twee

 

 

85

 

3

 

3/8" x 4" Hechtbouten (7) en een 3/8" x 1 1/2"

 

 

 

 

Hechtbout (3) met drie 3/8" Sterringen (11) in de

 

 

 

 

11

 

Rechter Staander.

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 4" Hechtbouten (7) en de 3/8" x

 

 

 

 

 

87

1 1/2" Hechtbout (3) totdat de koppen van de

 

 

 

 

 

 

Hechtbouten de Rechter Staander (85) raken;

 

 

 

 

 

 

draai de Hechtbouten nog niet te vast.

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

6. Leg, met hulp van een tweede persoon, de loop-

6

 

 

 

 

band voorzichtig op zijn rechterkant. Klap het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstel (55) gedeeltelijk in zodat de loopband

 

C

 

 

 

stabieler is; klap het Onderstel nog niet hele-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maal in.

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de

 

 

 

 

 

verzendbeugel (C) en gooi deze weg.

89

 

 

 

 

Maak een Wiel (96) aan de Basis (95) vast met

 

 

 

 

 

 

 

8

 

de 3/8" x 2" Bout (8) en de 3/8" Moer (10) die u

 

 

 

55

in montagestap 1 verwijderd heeft. Draai de

 

 

 

 

Moer niet te vast. Het wiel moet vrij kunnen

 

 

 

 

 

draaien.

 

 

 

 

 

Druk een Basiskapje (89) in de Basis (95).

 

95

96

 

 

 

 

 

10

 

7. Houd de Linker Staander (84) tegen de Basis

7

 

 

 

 

(95) vast. Steek twee 3/8" x 4" Hechtbouten (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en een 3/8" x 1 1/2" Hechtbout (3) met drie 3/8"

 

 

 

 

 

Sterringen (11) in de Linker Staander.

 

3

 

 

 

Draai de 3/8" x 4" Hechtbouten (7) en de 3/8" x

7

 

84

 

11

 

 

 

1 1/2" Hechtbout (3) totdat de koppen van de

 

 

 

 

Hechtbouten de Linker Staander (84) raken.

11

 

 

 

 

Draai de Hechtbouten nog niet te vast.

 

 

 

 

Leg, met hulp van een tweede persoon, de loop-

 

 

 

 

 

band zodanig neer dat de Basis (95) plat op de

 

 

 

 

 

vloer ligt.

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

9

8.Zoek naar de Linker Basiskap (88) en de Rechter Basiskap (91). Schuif de Linker Basiskap op de Linker Staander (84) en de Rechter Basiskap op de Rechter Staander (85).

9.Zoek naar de Linker Basiskap (80). Schuif de Linker Basiskap op de Linker Staander (84). Zoek naar de Linker Handleuning (82).

Verwijder de draadband van de beugel op de Linker Handleuning. Druk, indien nodig, de 5/16" Vierkante Borgmoer (38) terug op zijn plaats.

Maak de Linker Handleuning (82) op de Linker Staander (84) vast met twee 5/16" x 1" Hechtbouten met Platte Kopen (14), een 5/16" x 1" Hechtbout (4), en een 5/16" Sterring (13) zoals afgebeeld. Draai de Hechtbouten nog niet vast.

8

 

84

 

 

 

88

85

 

 

 

 

91

9

 

 

 

 

4

 

38

 

 

 

13

 

82

 

 

 

14

 

84

 

 

80

 

10

10.Schuif de Rechter Staanderkap (86) op de Rechter Staander (85). Verwijder de draadband van de beugel op de Rechter Handleuning (83). Druk, indien nodig, de 5/16" Vierkante Borgmoer (38) terug op zijn plaats.

Houd de Rechter Handleuning (83) bij de Rechter Staander (85) vast. Steek de Draad van de Staander (87) door de beugel aan de onderkant van de Rechter Handleuning. Trek de Draad van de Staander uit het uiteinde van de Rechter Handleuning.

Maak de Rechter Handleuning (83) aan de Rechter Staander (85) vast met twee 5/16" x 1" Hechtbouten met Platte Koppen (14), een 5/16" x 1" Hechtbout (4), en een 5/16" Sterring (13) zoals afgebeeld. Draai de Hechtbouten nog niet vast.

11.Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant op een zachte oppervlakte zodat het bedieningspaneel niet bekrast wordt. Verwijder de twee #8 x 3/4" Schroeven (1). Pak de Dwarsstang (107) af.

10

 

 

 

 

87

 

 

 

Beugel

 

 

14

 

38

 

 

 

4

 

 

 

83

 

13

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

85

 

11

 

 

 

Bedienings-

1

107

 

 

 

 

paneel

 

 

 

11

+ 25 hidden pages