NordicTrack NETL147080 Owner's Manual

Loading...
NordicTrack NETL147080 Owner's Manual

Modelnr. NETL14708.0

Serienr

Schrijf het serie nummer van het apparaat hierboven voor toekomstige referentie.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht. www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

Deze tekening geeft aan waar de waarschuwingstickers geplaatst zijn. Als een sticker ontbreektof onleesbaar is, dient u het telefoonnummer op de voorkant van deze handleiding te bellen en te vragen om een gratis vervangingssticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Opmerking:De stickers worden niet op ware grootte weergegeven.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in e handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt om het risico van ernstig letsel te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het

gebruik van dit produkt.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloerbedekking te beschermen.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegediend.

7.Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen door mensen die minder dan 159 kg wegen worden gebruikt.

9.Laat nooit meer dan een persoon op de loopband.

10.Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken.

Sportkleding voor mannen en vrouwen aanbevolen. Draag altijd sportschoenen. Gebruik

de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 14). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden. Wanneer u de zekering moet vervangen,plaats dan een ASTA goedgekeurde zekering van het type BS1362 in de zekeringhouder. Er moet een zekering van 13 amp worden gebruikt.

12.Mocht een verlengsnoer nodig zijn, gebruik dan alleen een driedradig 14-graads snoer van 1,5 m of korter.

13.Houdt het snoer en stroompiek-onderdrukker weg van hittebronnen.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Raadpleeg PROBLEMEN OPLOSSEN op bladzijde 32 wanneer de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op blazijde 16).

16.Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houdt u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

18.De polssensors zijn geen medische instrumenten. Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De polssensors zijn alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

3

19. Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel,trek de stekker uit het stopcontact, en zet de Reset/off Stroomonderbreker in de Reset-positie wan- neer u de loopband niet gebruikt. Verwijderaltijd de sleutel en trek de stekker uit het stopcontact als u de loopband niet gebruikt.

20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Raadpleeg MONTAGE op bladzijde 7, en HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op bladzijde 30). U moet 20 kg veilig kunnen tillen om de loopband hoger of lager te stellen of te verplaatsen.

21. Verander de hellingstand van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.

22. Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.

23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

24. Steek nooit iets in welke opening van de loopbandGEVAAR:dan ook.

Trek de stekker altijd direct 25. na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Eveneens de stekker uit het stopcontact trekken vóór het schoonmaken van de loop-

band, voor het plegen van onderhoud en voor het bijregelen zoals beschreven is in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft.

Ander onderhoud dan datgene wat vermeld staat in deze handleiding moet door een technicus uitgevoerd worden.

26.Berg de televisie niet op daar waar de temperatuur lager is dan -40° C of hoger is dan 60° C. Gebruik de televisie niet wanneer de temperatuur lager is dan -5° C of hoger is dan 35° C.

27.Trek het snoer uit het stopcontact en koppel het kabelsysteem los om de loopband tijdens onweer te beschermen. Dit zal beschadiging door bliksem en schommelingen in de electrische spanning voorkomen.

28.Wanneer er een verbinding bestaat met een antenne of kabelsysteem, zorg er dan voor dat de antenne of het kabelsysteem goed geaard is om enige bescherming te bieden tegen stroomschommelingen en pieken in de statische belasting. Uw plaatselijke regelingen en voorschriften zullen informatie geven met betrekking tot het aarden van de mast en de steunstructuur, het aarden van de antenneaansluiting tot een antenne met een electrisch ontladingssysteem, de grootte van de geaarde bliksemafleider, de plaatsing van de antenne met een electrisch ontladingssysteem, het aansluiten op geaarde elektrodes, en de vereisten voor de geaarde elektrode .

29.Een buitenantenne zou zich niet in de nabijheid moeten bevinden van electriciteitsdraden of elektrisch licht, of stroomcircuits, of daar waar deze op dergelijke objecten kan vallen. Wanneer een buitenantenne geinstalleerd wordt, is grote zorgvuldigheid geboden om geen electriciteitsdraden of circuits niet aan te raken, want contact maken kan dodelijk zijn.

30.Verwijder niet de kap of achterkant van de televisie om het risico op een electrische schock te verminderen,. Er bevinden zich geen nuttige onderdelen aan de binnenkant. Raadpleeg een bevoegd technicus.

4

31.Wanneer de loopband of de televisie wordt gerepareerd of een onderhoudsbeurt krijgt vraag dan de technicus de veiligheidsprocedure uit te voeren om er zeker van te zijn dat het apparaat goed werkt.

Gebruik een No. 10 AWG (5.3 mm2) koperen, een No. 8 AWG (8.4 mm2) aluminium, een No. 17 AWG (1.0 mm2) stalen of bronzen draad, voorzien van een laagje koper, of een forsere draad dan een geaarde draad.

Bevestig de antenneaansluiting en geaarde draaden aan het huis door gebruik te maken van isolatoren die een tussenruimte hebben van 1.22 tot 1.83 m.

Maak de antenne met een electrisch ontladingssysteem zo dicht mogelijk aan de antenneaansluiting vast waar deze het huis binnengaat.

Gebruik een doorverbindingsdraad van minstens No. 6 AWG (13.3 mm2) van koper, of van een gelijkwaardig materiaal wanneer een op zichzelf staande geaarde antenne electrode wordt gebruikt. Raadpleeg de plaatselijke regelingen en voorschriften.

Aandacht voor de kabeltelevisie monteur: Raadpleeg de plaatselijke regelingen en voorschriften voor de benodigde aardleiding.

Stroomsnoeren

 

Aardings-

 

 

 

Afstands-

 

 

klem

 

 

isolators

 

 

 

Huisaansluiting

 

Naar buitenantenne-

Mast

 

 

 

 

aansluiting of loopband

Inkomende

 

 

 

Huisaansluiting

 

 

antennedraad

sapparatuur

 

Aardings-

Antenneontlading

 

 

draad

 

 

seenheid

 

 

 

Aardingselectrodesystee

 

 

Aardingsdraad

Aardings-

Contact-

Aardings-klemmen

m voor de stroomaanslui-

ting (b.v. Metalen water-

klemmen

jumper

 

buis binnenshuis)

 

Optionele Antenne-aardingselektrode die 2,44 m in

 

 

de grond wordt geleid (Als dat vereist is volgens de

 

 

plaatselijke voorschriften).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

5

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor de revulotionaire NordicTrack® COMMERCIAL CT loopband hebt gekozen. De COMMERCIAL CT loopband biedt een indrukwekkende scala aan mogelijkheden, ontworpen voor een aangenamere en doelfreffendere oefening thuis. En wanneer u niet oefent, dan kan de unieke loopband ingeklapt worden, zodat deze maar de helft van de vloeroppervlakte beslaat van andere loopbanden.

U zult er baat bij hebben door deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de loopband ge-

bruikt. Raadpleeg de kaft van deze handleiding mocht u nog vragen hebben nadat u de handleiding hebt doorgelezen. Voordat u met ons contact opneemt, schrijf het productnummer en serienummer even op. De plaats waar u beide stickers kunt vinden wordt op de kaft van de handleiding aangegeven.

Voordat uw verder gaat met lezen, bekijk a.u.b. de volgende tekening aandachtig om bekend te raken met de verschillende onderdelen.

 

Televisie/Bedienings

Accessoire Houder

paneel

 

Handleuning

 

Polssensor

Sleutel/Klip

 

 

Reset/off

 

Stroomonderbreker

Loopband

 

Voetkussentje

 

 

Platform van het Kussen

Bijstelbouten van

 

de Ruststandrol

 

 

6

MONTAGE

Het monteren van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek

en verwijder alle verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd

heeft. Opmerking: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tij-

dens het verzenden wat van het smeermiddel aan de bovenkant van de loopplatform of karton terecht is

 

gekomen. Dit is normaal en heeft geen effect op het functioneren van de loopband.Als er zich smeermiddel op

de bovenkant van de loopplatform bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een

reiniger zonder schuurmiddel.

 

 

Tijdens het monteren hebt u een hexagonale sleutel , een kruiskopschroevendraaier

, en en-

gelse sleutels nodig

.

 

Bekijk de tekeningen hieronder om u te helpen bij het zoeken naar onderdelen. Het getal tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN aan het eind van deze handleiding. Het tweede getal geeft het aantal te monteren onderdelen aan. Opmerking: Wanneer u een onderdeel niet in de zak met onderdelen kunt vinden, bekijk dan het apparaat om te zien of het al gemonteerd is. Om schade aan de plastic onderdelen te vermijden, gebruik nooit elektrisch gereedschap tijdens het monteren. Extra delen kunnen meegeleverd worden.

 

 

 

#8 x 3/4" Schroef

1/4" x 1 1/4" Bout (4)–2

3/8" Sterring

3/8” Moer (9)–2

(7)–9

(8)–8

 

 

 

 

 

 

1/4" x 1 3/4" Bout (3)–2

 

3/8" x 1 1/4" Bout (1)–4

3/8" x 1 3/4" Bout (5)–1

 

 

3/8" x 2" Bout (6)–1

 

3/8" x 3 3/4" Bout (2)–4

1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-

1

 

contact is aangesloten.

 

 

 

Zoek naar de twee kartonnen stellingen. Til, met

 

 

hulp van een tweede persoon,de voorkantvan de

 

 

loopbandop en steek de dwarsstang in de Basis

 

 

(115) in de gesnedenopeningen van de karton-

 

 

nen stellingenzoals aangegeven.Zorg ervoor

 

 

dat de kartonnen stellingenver genoeg uit

 

 

elkaar staan om de loopbandte steunen.

 

 

U kunt ernstig letsel oplopen wanneer de loop-

 

 

band naar voren of achteren beweegt of van de

 

 

stellingen valt. Een tweede persoon moet de

 

 

loopband vasthouden tot stap 3 is voltooid om te

115

 

voorkomen dat de loopband beweegt, kantelt, of

 

valt.

 

Kartonnen

 

 

stellingen

 

7

 

2.Houdt de Rechter Staander (88) bij de Kap van de Rechter Basis (117). Bekijk de inzettekening. Zorg ervoor dat de draadband in de Rechter Staander uit het gat steekt zoals aangegeven. Maak de draadband goed vast rond het uiteinde van de Draad van de Staander

(86).Trek dan aan het andere eind van de draadband totat de Draad van de Staander goed door de Rechter Staander ligt.

Trek de Draad van de Staander (86) voorzichtig naar boven terwijl u de Rechter Staander (88) op de Basis (115) in de Kap van de Rechter Basis (117) plaatst. Zorg ervoor dat de Draad van de Staander niet bekneld raakt.

Maak de Rechter Staander (88) vast aan de Basis (115) met twee 3/8" x 3 3/4" Bouten (2) en twee 3/8" Sterringen (8); draai de Bouten nog niet te vast. Opmerking: Het kan zijn dat u de bovenkant van de Rechter Staander wat naar voren moet kantelen en de onderkant wat moet draaien terwijl u de Bouten in de Rechter Staander draait.

3.Houdt de Linker Staander (85) bij de Kap van de Linker Basis (118) vast. Bekijk de inzettekening. Zorg ervoor dat de draadband in de Linker Staander uit het gat steekt zoals aangegeven. Maak de draadband goed vast rond het uiteinde van de 50" TV Kabel (81) en de 50" A/V Draad

Trek aan het andere eind van de draadband totdat de 50" TV Kabel (81) en de 50" A/V Draad

(80)volledig rond de Linker Staander liggen

(85).Plaats de Linker Staander op de Basis

(115)in de Kap van de Linker Basis (118).

Maak de Linker Staander (85) vast aan de Basis (115) met twee 3/8" x 3 3/4" Bouten (2) en twee 3/8" Sterringen (8); draai de Bouten nog niet te vast. Opmerking: Het kan zijn dat u de bovenkant van de Linker Staander wat naar voren moet kantelen en de onderkant wat moet draaien terwijl u de Bouten in de Linker Staander draait.

Til, met hulp van een tweede persoon, de loopband van de kartonnen stellingen. De stellingen worden in stap 9 gebruikt.

2

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

Draadband

88 86

 

 

 

 

voor de

Draadband

 

 

 

 

bedrading

 

 

 

 

 

voor de

 

 

 

 

 

bedrading

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

117

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

80

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

Draadband

 

 

85

80

 

 

 

 

 

 

voor de

 

 

Draadband

81

 

bedrading

 

 

voor de

 

 

 

 

bedrading

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Kartonnen

 

 

 

 

 

stellingen

 

8

4. Laat een tweede persoon de handleuning bij de

4

 

 

 

 

Staander (85, 88) vasthouden.

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit de 50" A/V Draad (80) aan op de 25" A/V

81

 

 

Handleuning

Draad (107) en de 50" TV Kabel (81) op de 25"

 

 

 

 

 

TV Kabel (108).

 

 

 

 

 

Sluit de Draad van de Staander (86) aan op de

 

 

 

107

 

25" Draadharnas (103). Bekijk de inzetteken-

 

 

 

 

ing. De connectors moeten gemakkelijk op

Draadb-

 

80

 

 

elkaar schuiven en op hun plaats klikken. Als

 

 

 

and voor

 

85

 

dit niet gebeurt, draai dan een van de aansluitin-

 

 

de

 

 

103

gen en probeer het opnieuw. ALS DE CONNEC-

 

 

 

bedrad-

 

 

 

86

TORS NIET GOED ZIJN AANGESLOTEN, KAN

 

 

 

ing

 

 

 

HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD

 

 

 

 

 

RAKEN WANNEER DE STROOM WORDT IN-

103

86

Draadband

88

GESCHAKELD.

 

 

voor de

 

Verwijder de draadband uit de Draad van de

 

 

 

bedrading

 

 

 

 

 

 

Staander (86). Verwijder de draadband van de

 

 

 

 

 

50" TV Kabel (81) en van de 50" A/V Draad (80).

 

 

 

 

 

5. Steek de draden in de Staanders (85, 88) terwijl

5

 

 

 

 

u de handleuning op de Staanders plaatst. Zorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ervoor dat de draden niet bekneld raken.

 

 

 

 

Handleuning

Maak de handleuning vast met vier 3/8" x 1 1/4"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouten (1) en vier 3/8" Sterringen (8). Draai de

 

 

 

 

 

Bouten goed vast.

 

 

 

 

 

 

8

 

 

18

 

 

1

 

 

 

 

 

 

85

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

 

 

 

 

1

88

 

 

 

 

 

9

6.Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant op een zachte opervlakte zodat het bedieningspaneel niet bekrast wordt. Schuif de drie flapjes van de Accent van het Bedieningspaneel (102) in het Bedieningspaneel.

Druk op de uiteinden van het Accent van het Bedieningspaneel (102) totdat ze in de gleuven van het bedieningspaneel klikken.

7.Laat de tweede persoon het bedieningspaneel bij de handleuning vasthouden. Sluit de 25" A/V Draad (107) en de 25" TV Kabel (108) aan op de kabels die uit het bedieningspaneel steken. Sluit de 25" Draadharnas (103) aan op de draad die uit het bedieningspaneel steekt. Bekijk de inzettekening. De connectors moeten gemakkelijk op elkaar schuiven en op hun plaats klikken. Als dit niet gebeurt, draai dan een van de aansluitingen en probeer het opnieuw. ALS DE CONNECTORS NIET GOED

ZIJN AANGESLOTEN, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN WANNEER DE STROOM INGESCHAKELD WORDT.

Sluit de twee Geaarde Draden van het Bedieningspaneel (96) aan op de twee geaarde draden die uit het bedieningspaneel steken. Plaats het bedieningspaneel op de handleuning. Mocht het nodig zijn, verplaats de draden totdat het bedieningspaneel plat op de handleuning zit.

Zorg ervoor dat de draden niet bekneld raken. Opmerking: U zult stap 8 niet kunnen voltooien wanneer het bedieningspaneel niet plat op de handleuning zit.

6

 

 

 

 

Gleuf

Tab

 

 

 

102

 

 

 

 

 

 

Tab

 

 

Bedieningspaneel

Gleuf

 

 

 

7

 

 

Bedieningspaneel

 

 

 

Kabels

Geaarde

Draden

108

 

107

 

96 Draad

Handleuning 103

Gat

103 Draad

10

8. Maak het Bedieningspaneel aan de handleuning

8

 

 

 

vast met negen #8 x 3/4" Schroeven (7). Draai

Bedieningspaneel

 

de negen Schroeven wat aan voor ze goed

 

 

 

 

vast te draaien.

 

 

 

 

 

 

7

 

7

 

7

Handleuning

9. Zoek naar de twee kartonnen stellingen uit stap

9

 

 

 

1. Til, met hulp van een tweede persoon, de

 

 

 

 

 

 

 

voorkant van de loopband op en steek de

 

 

 

 

dwarsstang in de Basis (115) in de gesneden

 

 

 

 

openingen in de kartonnen stellingen zoals

 

 

 

 

aangegeven. Laat de tweede persoon de

 

 

 

 

loopband vasthouden zodat deze niet naar

 

 

 

 

voren of naar achteren schuift.

 

 

 

2

Draai de vier 3/8" x 3 3/4" Bouten (2) goed

 

 

 

 

 

 

 

vast.

 

 

 

 

Neem, met hulp van een tweede persoon, de

 

 

 

 

loopband van de kartonnen stellingen.

 

115

 

 

 

2

 

Kartonnen stellingen

10. Til het Onderstel (61) rechtop. Laat een tweede

10

 

 

 

persoon het Onderstel vasthouden totdat

 

 

 

 

 

 

 

stap 11 voltooid is.

 

 

 

 

Schuif de Dwarsstang van het Onderstel (39) in

 

 

 

61

 

 

 

 

de beugels van het Onderstel (61) zoals

3

 

 

 

aangegeven. Maak het Onderstel van de

39

 

 

3

Dwarsstang vast met twee 1/4" x 1 3/4" Bouten

 

 

 

(3) en twee 1/4" x 1 1/4" Bouten (4) zoals

 

 

 

 

getoond.

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

11

 

 

 

11. Richt de Opbergvergrendeling (78) zo dat de

11

 

 

 

grote cylinder en de Vergrendelingsknop (77)

 

 

 

 

 

 

 

zich in de afgebeelde posities bevinden.

 

 

 

 

Verwijder de riem van het bovenste uiteinde van

 

39

 

 

de Opbergvergrendeling (78). Maak het boven-

 

 

 

 

ste eind van de Opbergvergrendeling vast aan

61

9

5

 

de beugel van de Dwarsstang van het Onderstel

 

(39) met een 3/8" x 1 3/4" Bout (5) en een 3/8"

 

 

78

 

Moer (9).

 

 

 

Verwijder de riem van het onderste uiteinde van

 

77

Grote

 

Beugel

 

 

de Opbergvergrendeling (78). Houd de gaten in

 

 

 

 

het Kapje van de Vergrendeling (79) in gelijke

 

 

 

 

lijn met de gaten in de Opbergvergrendeling.

 

 

 

 

Zorg dat u het kapje van de Vergrendeling

 

 

 

 

binnen de Opbergvergrendeling houdt.

 

 

 

 

Bevestig de opbergvergrendeling aan de beugel

 

115

 

 

op de Basis (115) met een 3/8" x 2" Bout (6) en

 

9 79

6

een 3/8" Moer (9). Opmerking: Het kan nodig

 

 

zijn om het Onderstel heen en weer te schuiven

 

 

 

 

om de Opbergvergrendeling in lijn te brengen

 

 

 

 

met de beugel.

 

 

 

 

Breng het Onderstel (61) naar beneden (zie DE

12

 

 

 

LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR GE-

 

 

 

Audio/

BRUIK op pagina 31).

 

 

 

Video

 

 

 

 

Input

12. Noteer de plaats van de 75 ohm klemspanning

 

 

 

Jack

en de audio/video input jack op de loopband. Om

 

 

 

 

de televisie te kunnen gebruiken moet een an-

 

 

 

75 Ohm

tenne of kabel aan de 75 ohm klemspanning

 

 

 

aangesloten worden of de 96" A/V Draad (101)

 

 

 

Klemspanning

moet in de audio/video input jack aangesloten

 

 

 

 

worden (raadpleeg bladzijde 13).

 

 

 

101

 

 

 

 

13. Zorg ervoor dat de Linker Accessoirehouder (90)

13

 

 

 

en de Rechter Accessoirehouder (100) goed in

 

Bedieningspaneel

 

 

het bedieningspaneel zitten.

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

100

14. Zorg ervoor dat alle onderdelen vast zijn gedraaid voordat u de loopband gebruikt. Bewaar de hexgonale sleutel op een veilige plaats; een van de hexagonalesleutels wordt gebruiktom de loopbandbij te stellen (raadpleeg bladzijden 33 en 34). Leg een matje onder de loopbandom uw vloerbedekkingte beschermen.

12

Voordat u de televisie kunt gebruiken moet u een antenne of een 75 ohm CATV kabel aan de 75 ohm klemspanning of de 96" A/V Draad in de audio/video input jacks aansluiten. Opmerking: Gebruik een CATV kabel om een externe bron zoals een kabeldoos, satelliet TV doos, video, of analoge kabel aan te sluiten. Geen CATV kabel, antenne, of adaptor is meegeleverd.

HOE EEN ANTENNE AAN TE SLUITEN

Plaats een VHF bin-

VHF

VHF/UHF

nenantenne of een

VHF/UHF buitenan-

Binnenan

Combinatie

tenne op de gewen-

tenne

Buitenantenne

ste plek.

 

 

Buitenantennes

 

 

worden beïnvloed

 

 

door het weer en

 

 

kunnen een

 

 

slechter signaal

 

 

hebben. Bekijk de

 

 

buitenantenne en

 

 

de antenneaansluit-

 

 

ing voordat u de an-

 

 

tenne aansluit.

 

 

75 Ohm CATV Kabel

 

 

1. Sluit de 75 ohm

 

 

CATV kabel van de

75 Ohm CATV Kabel

antenne aan op de

 

 

75 ohm klemspan-

 

 

ning bij het snoer op

 

 

het onderstel van de

75 Ohm Klemspanning

loopband.

 

 

300 Ohm Plate Draad

 

 

1. Sluit de 300 Ohm

Schroevendraaier

platte draad van de

antenne aan op een

 

300 Ohm

300 Ohm tot 75

 

Platte

 

Draad

Ohm adapter.

 

 

 

 

300 to 75

 

Ohm Adapter

2. Druk de 300 ohm to

 

 

75 ohm adapter op

300 to 75 Ohm Adapter

de 75 ohm

 

 

klemspanning bij het

 

 

snoer op het onders-

 

 

tel van de loopband.

75 Ohm

 

 

Klemspanning

HOE EEN EXTERNE BRON AAN TE SLUITEN DOOR GEBRUIK VAN EEN CATV KABEL

1.Sluit een uiteinde van een 75 ohm CATV kabel aan op de 75 ohm CATV output plug van uw externe bron.

2.Steek het snoer in uw externe bron. Raadpleeg de handleiding van uw externe bron voor aardleiding instructies.

3.Sluit 75 ohm CATV kabel aan op de 75 ohm klemspanning bij het snoer op het onderstel van de loopband. Bekijk de tekening links.

HOE EEN VIDEOOF DVD-SPELER AAN TE SLUITEN MET EEN 96" A/V DRAAD

1. Sluit het driedradig

101

uiteind van de 96" A/V

Draad (101) aan op

 

uw videoof dvd-

 

speler

 

2.Steek het snoer van uw videoof DVD-speler in het stopcontact. Raadpleeg de handleiding van uw videoof DVD-speler voor aardleiding instructies.

3.Sluit de 96" A/V Draad (101) aan op de audio/video input plug bij het snoer van het onderstel van de loopband.

13

GEBRUIK EN BIJSTELLEN

DE AL INGESMEERDE LOOPBAND

Uw loopband is voorzien van een band die al met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld. BELANGRIJK:

Behandel de band of het loopplatform nooit met silicone spray of enig ander middel. Als uw dat doet zult

u de loopband beschadigen.

 

 

HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN

 

 

De stekker moet geaard zijn. Mocht het niet goed functioneren

1

 

geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de electriciteit om

Stopcontact van de

zodoende het risico van electrische schok te verminderen. Een

 

 

Loopband

snoer en geaarde stekker zijn bijgeleverd. BELANGRIJK: Als het

 

 

snoer beschadigd is moet u het vervangen met een door de fa-

 

 

brikant aanbevolen snoer.

 

 

Bekijk tekening 1. Steek het aangegeven eind van het snoer in het

 

 

stopcontact van de loopband.

2

 

Bekijk tekening 2. Steek het snoer in een goed geinstalleerd en ge-

Stopcontact

 

aard stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke regelingen.

 

 

BELANGRIJK: De loopband kan niet op een stopcontact met

 

 

onderbreker van de grondfout circut gebruikt worden.

 

 

GEVAAR: Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een electrische schok leiden. t een elektricien de aarding nakijken als u niet zeker van bent dat het stopcontact goed geaard is.

Knoei niet aan de stekker van het apparaat. Laat een elektricien een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

14

+ 30 hidden pages