NordicTrack GX 5.1 User Manual [se]

Loading...
NordicTrack GX 5.1 User Manual

Modellnr. NTEVEX75911.0

Serienr.

Anteckna serienumret ovan för referens.

Dekal med serienummer

FRÅGOR?

Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller har skadade delar.

40215297184

webbsida: wwww.iconsupport.eu

FÖRSIKTIGHET

Läs alla försiktighetsåtgärder och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda redskapet. Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

BRUKSANVISNING

www.iconeurope.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PLACERING AV VARNINGSDEKALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 INNAN DU BÖRJAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 MONTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 HUR MOTIONSCYKELN FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 TRÄNINSRIKTLINJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 ARTIKELLISTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 SPRÄNGSKISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 BESTÄLLA RESERVDELAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sista sida INFORMATION OM ÅTERVINNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sista sida

PLACERING AV VARNINGSDEKALER

Varningsdekalerna som visas här medföljer denna produkt. Fäst varningsdekalerna ovanför de engelska varningarna på angivna platser. Denna ritning visar var var-

ningsdekalerna sitter. Om en dekal fattas eller är oläslig kan du ringa på telefonnumret på bruksanvisningens omslag och begära en gratis utbytesdekal. Fäst dekalen på angiven plats. Observera!

Storleken på dekalerna som visas överensstämmer eventuellt inte med verkligheten.

STANNA GENOM

ATT MINSKA

PEDALHAS-

TIGHETEN PÅ ETT KONTROLLERAT SÄTT.

STANNA SNABBT

GENOM ATT

ANVÄNDA

BROMSEN.

PEDALERNA KOMMER ATT FORTSÄTTA ATT ROTERA, SÅ VAR FÖRSIKTIG NÄR DU SAKTAR NER OCH STANNAR.

NORDICTRACK är ett registrerat varumärke tillhörande ICON IP, Inc.

2

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING: För att minska risken för allvarlig skada, läs alla viktiga försiktighetsåtgärder och instruktioner in den här bruksanvisningen och alla varningar på din motionscykeln innan användning. ICON tar inget ansvar för personskada eller egendomsskada som uppstått på grund av användandet av denna produkt.

1.Tala alltid med en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Detta är speciellt viktigt för personer som är äldre än 35 år eller personer som har existerande hälsoproblem.

2.Använd endast motionscykeln såsom beskrivet i denna bruksanvisning.

3.Det är ägarens ansvar att se till att samtliga användare av motionscykeln har fått tillräcklig information om försiktighetsåtgärder.

4.Motionscykeln är endast avsedd för användning i hemmiljö. Motionscykeln ska inte användas kommersiellt, för uthyrning eller i institutionsmiljö.

5.Använd motionscykeln inomhus och utsätt den inte för fukta och damm. Placera inte motionscykeln i ett garage, på en inglasad uteplats eller nära vatten.

6.Placera motionscykeln på en plan yta ovanpå en matta, som skyddar golvet eller heltäckningsmattan. Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 0,6 m runt motionscykeln.

7.Inspektera och dra åt alla delar regelbundet. Byt ut slitna delar omedelbart.

8.Håll barn som är yngre än 12 år och husdjur borta från motionscykeln.

9.Använd lämpliga kläder när du motionerar. Använd inte lösa kläder som kan fastna i motionscykeln. Använd alltid träningsskor för att skydda dina fötter.

10.Motionscykeln ska inte användas av personer som väger mer än 136 kg.

11.Håll alltid ryggen rak när du motionerar på motionscykeln. Böj inte ryggen.

12.Motionscykeln har inget frihjul. Pedalerna fortsätter att röra sig tills svänghjulet stannar. Sakta ner tramphastigheten på ett kontrollerat sätt.

13.Stanna svänghjulet snabbt genom att trycka ner motståndsknoppen.

14.När motionscykeln inte används ska motståndsknoppen dras åt ordentligt så att svänghjulet inte kan röra sig.

15.Överdriven träning kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. Om du blir yr eller känner av smärta när du tränar ska du omedelbart avsluta träningen och trappa ned.

3

INNAN DU BÖRJAR

Tack för att du valde den nya motionscykeln NORDICTRACK® GX 5.1. Cykling är en effektiv träningsform som förbättrar den kardiovaskulära konditionen, ökar uthålligheten och stärker kroppen. Motionscykeln GX 5.1 har ett funktionsutbud som gör din träning hemma mer effektiv och rolig.

För din egen skull ska du läsa igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda den motionscykeln. Om du har frågor efter att du läst

igenom denna bruksanvisning hänvisar vi till informationen på omslaget. Anteckna produktmodellen och serienumret på omslaget. Detta gör det lättare för oss att hjälpa dig när du tar kontakt oss. Modellnumret och den plats där dekalen för serienumret sitter står angivet på bruksanvisningens omslag.

Innan du läser vidare är det rekommenderat att du går igenom ritningen nedan och bekantar dig med delarna.

Längd: 124 cm

Bredd: 51 cm

Vikt: 49 kg

Motståndsknopp

Hållare för Vattenflaska

Sadel

Justeringsknopp

Pedal/Rem

Displayenhet

Styre

Spak

Justeringsknopp

Sändare

Hjul

Utjämningsfot

Utjämningsfot

4

MONTERING

Monteringen kräver två personer. Placera motionscykelns delar på en tom yta och ta bort allt förpackningsmaterial. Kasta inte bort förpackningen förrän monteringen är klar.

Utöver de medföljande verktygen krävs en skiftnyckel och en phillipsskruvmejsel .

Observera! Om en del inte finns med i hårdvarupaketet ska du kontrollera om det är förmonterat.

1. Vid behov, ta bort de två skruvarna, de två brick-

1

orna och transportfästet (visas inte) från Ramens

(1) baksida. Kassera skruvarna, brickorna och

 

transportfästet.

 

Hitta den Bakre Stabilisatorn (58), som inte har

 

några hjul.

 

Fäst den Bakre Stabilisatorn (58) på Ramen (1)

 

med två M8 x 16mm Skruvar (55) och två M8

 

Brickor (54).

 

 

55

 

54

 

1

 

58

2. Vid behov, ta bort de två skruvarna, de två brick-

2

orna och transportfästet (visas inte) från Ramens

 

(1) framsida. Kassera skruvarna, brickorna och

 

transportfästet.

55

Fäst den Främre Stabilisatorn (49) på Ramen

54

(1) med två M8 x 16mm Skruvar (55) och två M8

Brickor (54).

 

 

1

 

49

 

5

3. Hitta den Högra Pedalen (60), som är markerad

3

 

med “R” (L eller Left anger vänster; R eller Right

 

 

 

anger höger).

 

 

Dra åt den Högra Pedalen (60) ordentligt

 

 

medsols på den Högra Vevarmen (42) med en

 

 

skiftnyckel.

 

 

Dra sedan åt den Vänstra Pedalen (35) motsols

36

42

på den Vänstra Vevarmen (36).

 

 

 

 

35

 

 

 

60

4. Orientera Styrets Stolpe (21) såsom visat.

4

 

 

 

Hitta Justeringsknoppen (3) på Ramens (1)

 

 

framsida. Lossa på Justeringsknoppen och

 

21

dra ut den. Sätt sedan Styrets Stolpe (21) på

 

Ramen.

 

 

Flytta Styrets Stolpe (21) uppåt eller nedåt

1

3

till önskad position, för in Justeringsknoppen

 

 

(3) i ett justeringshål i styrets stolpe och dra

 

 

sedan åt Justeringsknoppen. Kontrollera att

 

 

Justeringsknoppen sitter fast ordentligt i ett

 

 

justeringshål.

 

 

5. Fäst Styret (22) på Styrets Stolpe (21) med en

5

 

Spak (25) och en M10 Bricka (23).

 

22

 

Observera! Spaken (25) fungerar som en spär-

 

 

 

rhake. Vrid Spaken medsols, dra spaken utåt,

 

 

vrid Spaken motsols, tryck Spaken inåt och vrid

21

 

sedan Spaken medsols igen. Upprepa detta tills

 

Spaken sitter åt.

 

23

 

 

 

 

25

 

6

 

+ 14 hidden pages