NordicTrack NETL998090 Owner's Manual

Modelnr. NETL99809.0 Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht.

Bezoek onze website: www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De stickers met waarschuwingen hier getoond zijn op de aangegeven plaatsen geplakt. Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de kaft van deze handleiding en vraag voor een vervangsticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.<$>

Let op: De stickers worden niet op ware grote weergegeven.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen. Draag altijd trainingschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen..
11. Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 13). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden. Wanneer u de zekering moet vervangen.
12. Mocht een verlengsnoer nodig zijn, gebruik dan alleen een randaarde 14-graads snoer van 1,5 m of korter.
13. Houdt de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 25 als de loopband niet goed werkt.)
15. Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 15).
16. Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houdt u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.
17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.
18. De polssensor is geen medisch apparaat. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantasten. De polssensor dient slechts om een algemene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in e handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt om het risico van ernstig letsel te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het

gebruik van dit produkt.

1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3. Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

5. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

7. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de loopband vandaan.

8. De loopband kan alleen door mensen die minder dan 136 kg wegen worden gebruikt.

9. Laat nooit meer dan een persoon op de loopband.

10. Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt. Sportkleding voor mannen en vrouwen aanbevolen. Gebruik de loopband

3

 

 

 

19.

Laat de loopband nooit zonder toezicht rond-

22. Steek geen enkel onderwerp in welke opening

 

draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de

dan ook van de loopband.

 

stekker uit het stopcontact, en zet de reset/off

23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog

 

Stroomonderbreker Reset-positie wanneer u

 

de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening

goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

 

op pagina 5 om de reset/off

24. GEVAAR: Trek de stekker altijd direct

 

Stroomonderbreker.)

20. Voltooi eerst de montage van de loopband

na gebruik van de loopband uit het stopcon-

tact. Eveneens de stekker uit het stopcontact

 

voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst.

trekken vóór het schoonmaken van de loop-

 

(Zie MONTAGE op pagina 6 en HOE DE

band, voor het plegen van onderhoud en voor

 

LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VER-

het bijregelen zoals beschreven is in deze

 

PLAATSEN op pagina 23). U moet op veilige

handleiding. Verwijder nooit de motorkap ten-

 

wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen,

zij een technicus dat aangeeft. Ander onder-

 

of om de loopband te verplaatsen.

houd dan datgene wat vermeld staat in deze

21. Bij het vouwen of verschuiven van de loop-

handleiding moet door een technicus uit-

gevoerd worden.

 

band dient u erop te letten dat de opbergver-

25. Deze loopband is alleen voor huiselijk ge-

 

grendeling het onderstel stevig in de opslag-

 

stand houdt.

bruik bedoeld. Gebruik de loopband niet com-

 

 

mercieel of voor verhuur.

 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

 

 

 

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NordicTrack® T9si loopband. Deze T9si loopband biedt een reeks aan indrukwekkendefuncties die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loop- band opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nah et lezen van de handleiding nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u beide stickers kunt vinden, wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Geluidstoestel

Bedieningspaneel

 

Accessoire Houder

Ventilators

 

Handleuning

Hartslagsensoren

 

Staander

Sleutel/Klip

 

 

Reset/Off

 

Stroomonder-

Loopband

breker

 

Voetkussentje

 

 

Platform van het Kussen

Achterroller Bijstelbouten

 

5

MONTAGE

De montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft.

Let op: De onderkant van de band van de loopband is bedekt met een smeermiddel voor een goede werking. Het kan zijn dat tijdens het verzenden wat van het smeermiddel aan de bovenkant van het loopplatform of karton terecht is gekomen. Dit is normaal en heeft geen enkel invloed op de functie van het apparaat. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de band bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

Naast de meegeleverde inbussleutels zult u ook uw eigen kruiskopschroevendraaier

.

,

verstelbare moersleutel

, een rubber hamer

, en schaar nodig hebben

 

Gebruik de onderstaande tekeningen om te weten hoe u de onderdelen moet monteren. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LISJT MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Let op: Als een onderdeel zich niet in het onderdelenzakje bevindt, kijk dan of het bevestigd is aan een van de onderdelen die gemonteerd moet worden. Om schade aan plastic onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Extra onderdelen kunnen meegeleverd worden.

#8 x 1" Tekschroef (4)–4

 

 

 

 

 

 

 

 

3/8" Moer (9)–3

3/8" Sterring

#8 x 3/4" Dikke Schroef

Tussenstuk van de

 

 

(10)–10

Basisvoet (11)–2

 

 

 

(1)–4

 

 

 

 

 

#8 x 1/2" Schroef (2)–12

1/4" x 1/2" Bout

3/8" x 3/4"

 

3/8" x 2" Bout (5)–3

 

(3)–2

Hechtbout (8)–2

 

 

3/8" x 1 1/4" Bout (7)–4

 

 

3/8" x 4" Bout (6)–4

 

1. Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet

1

 

 

aangesloten is.

 

 

 

 

 

Verwijder de 3/8" moer (9), de 3/8" x 2" Bout (5),

 

 

 

en de verzendbeugel (C) van de Basis (95).

 

 

 

Herhaal deze stap aan de andere kant van de

 

 

 

loopband. Gooi de transportbeugels en de

 

 

 

transportbouten weg. De 3/8" Moeren (9) en de

 

 

 

3/8" x 2" Bouten (5) worden gebruikt in stappen

 

 

 

3 en 6.

 

C

95

 

 

 

 

 

 

9

5

 

 

 

 

 

6

 

 

2. Leg, met hulp van een tweede persoon, de loop-

2

 

 

 

 

 

 

band voorzichtig op de linkerkant. Vouw het

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

A

Onderstel (57) gedeeltelijk zodat de loopband

 

 

 

 

 

 

stabieler is; vouw het Onderstel nog niet

 

 

 

 

97

 

 

volledig in.

 

 

 

 

 

Gat

Verwijder de twee aangegeven bouten (A) en de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 4

vervoerbeugel (B) en gooi deze weg.

 

 

95

 

 

 

Snij de transportband die de Draad van de

 

 

 

 

 

 

 

Staander (97) op de Basis (95) vasthoudt los.

 

 

 

 

 

 

 

Zoek naar de transportband in het aangegeven

 

 

 

 

 

 

 

gat in de Basis en trek aan deze om de Draad

 

 

 

 

 

 

 

van de Staander uit het gat te trekken.

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Basisvoet (93) op de aangeven plaats

 

57

11

93

4

 

 

op de Basis (95) vast met een #8 x 1"

 

 

 

 

Tekschroef (4) en een Tussenstuk van de

 

 

 

 

 

 

 

Basisvoet (11). Maak dan een ander Basisvoet

 

 

 

 

 

 

 

(93) vast met alleen een #8 x 1" Tekschroef (4).

 

 

 

 

 

 

 

3. Maak een Wiel (96) vast met de 3/8" Moer (9)

3

 

 

 

 

 

 

en de 3/8" x 2" Bout (5) vast die u in stap 1 ver-

 

 

 

 

 

 

 

wijderde. Draai de Moer niet te vast; het Wiel

 

 

 

 

 

 

 

moet vrij kunnen draaien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zoek naar de Rechter Staander (86) en Rechter

4

 

 

 

 

 

 

Tussenstuk van de Rechter Staander (92),

 

97

 

 

 

 

 

voorzien van een sticker “Right” (L of Left (links)

 

 

 

86

 

 

geeft de linkerkant aan; R of Right (rechts) voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de rechterkant). Steek de Draad van de

 

 

 

 

 

 

 

Staander (97) door de Rechter Staander zoals

 

 

 

 

 

 

 

aangegeven. Plaats het Tussenstuk van de

 

 

 

 

 

 

97

Rechter Staander op de Basis (95).

 

 

 

 

 

 

Draadband

 

 

 

 

92

Laat de tweede persoon de Rechter Staander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

(86) bij de Basis (95) vasthouden. Raadpleeg

 

 

 

 

 

 

de inzet-tekening. Maak de draadband in de

 

 

 

 

 

 

 

Rechter Staander goed vast rond het eind van

 

 

 

 

 

 

 

de Draad van de Staander (97). Trek dan aan

 

 

 

 

 

 

 

het andere eind van de draadband totat de

 

 

86

 

 

 

 

Draad van de Staander goed door de Rechter

97

 

 

 

 

 

Staander ligt.

 

Draad-

 

 

 

 

 

 

band

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

5. Druk een Basiskapje (88) in de Basis (95).

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een Tussenstuk van de Bout (25) in de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderkant van de Rechter Staander (86). Plaats

 

 

86

 

 

 

6

 

 

een 3/8" x 4" Bout (6) met een 3/8" Sterring (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

in de Rechter Staander en het Tussenstuk van

 

 

 

 

 

10

 

 

de Bout. Herhaal deze stap met een tweede

 

 

 

 

 

 

25

 

Tussenstuk van de Bout (25), 3/8" x 4" Bout

 

 

95

 

 

 

 

 

(6), en 3/8" Sterring (10). Plaats dan de

 

 

 

 

 

 

 

88

Rechter Staander op het Tussenstuk van de

 

 

 

 

 

 

 

25

Rechter Staander (92).

 

 

 

 

 

 

97

 

Draai de 3/8" x 4" Bouten al wat vast (6); draai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Bouten nog niet te vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Leg, met hulp van een tweede persoon, de loop-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

band voorzichtig op de rechterkant. Vouw het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstel (57) gedeeltelijk zodat de loopband

6

 

 

 

 

 

 

 

 

stabieler is; vouw het Onderstel nog niet

 

 

A

 

 

 

 

 

volledig in.

 

 

 

B

 

 

 

 

Verwijder de twee aangegeven bouten (A) en de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vervoerbeugel (B) en gooi deze weg.

 

 

 

 

 

95

 

 

 

Maak een Basisvoet (93) op de aangeven plaats

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

op de Basis (95) vast met een #8 x 1"

4

 

 

 

 

 

 

 

Tekschroef (4) en een Tussenstuk van het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Basisvoet (11). Maak dan een ander Basisvoet

 

 

 

 

 

 

 

 

(93) vast met alleen een #8 x 1" Tekschroef (4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Wiel (96) vast met de 3/8" Moer (9)

 

 

 

 

11

 

 

 

 

en de 3/8" x 2" Bout (5) vast die u in stap 1 ver-

 

 

 

 

 

 

96

9

 

wijderde. Draai de Moer niet te vast; het Wiel

 

 

 

 

 

93

 

moet vrij kunnen draaien.

 

 

 

 

4

 

 

 

7. Druk een Basiskapje (88) in het Basis (95).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats het Tussenstuk van de Linker Staander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(87) op de Basis (95). Laat de tweede persoon

7

 

 

 

 

 

 

 

 

de Linker Staander (85) bij de Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vasthouden. Plaats een Tussenstuk van de Bout

 

 

6

 

 

 

 

85

 

(25) in de onderkant van de Linker Staander.

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een 3/8" x 4" Bout (6) met een 3/8"

 

 

 

 

87

 

 

 

 

Sterring (10) in de Linker Staander en het

 

88

10

 

 

 

 

 

Tussenstuk van de Bout. Herhaal deze stap

 

 

 

 

 

 

 

met een tweede Tussenstuk van de Bout

 

 

 

 

 

 

 

95

 

(25), 3/8" x 4" Bout (6), en 3/8" Sterring (10).

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats dan de Linker Staander op het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstuk van de Linker Staander.

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 4" Bouten (6) met uw vingers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vast; draai de Bouten niet te vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg met de hulp van een tweede persoon de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loopband neer zodat de Basis (95) plat op de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vloer ligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

NordicTrack NETL998090 Owner's Manual

8.

Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant

8

 

 

 

Draad van het Bedieningspaneel

 

op een zachte opervlakte zodat het bedien-

 

 

 

 

ingspaneel niet bekrast wordt. Zoek naar de

 

 

 

 

 

 

Gaten

 

 

Rechter Handleuning (105), voorzien van een

 

 

 

 

 

 

 

 

sticker. Houd de Rechter Handleuning bij het

Bedienings-

 

 

105

 

bedieningspaneel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Steek vervolgens de draad van het bedien-

 

paneel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingspaneel door de aangegeven gaten in de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechter Handleuning (105) zoals aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Maak de Linker Handleuning (101) en de

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechter Handleuning (105) vast aan het bedien-

 

 

 

105

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingspaneel met vier #8 x 1/2" Schroeven (2),

 

 

 

 

 

10

2

 

twee 3/8" x 3/4" Hechtbouten (8), en twee 3/8"

 

 

 

 

 

 

 

Sterringen (10). Draai de Schroeven en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecktbouten nog niet te vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

 

10

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedieningspaneel

10.

Steek een Kapje van de Linker Handleuning

10

 

 

 

2

 

 

 

 

(100) in het bedieningspaneel. Raadpleeg de

 

 

 

2

3

 

 

inzet-tekening. Stel de rand van het Kapje van

 

 

 

 

 

 

 

105

 

de Linker Handleuning tegen de rand van het

 

 

 

 

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedieningspaneel. Draai dan de vier #8 x 1/2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schroeven (2) goed vast in de Linker

 

 

100

 

 

 

 

 

Handleuning (101). Let op: De Schroeven zijn al

 

 

3

 

 

 

 

gemonteerd.

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaal deze stap voor het Kapje van de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechter Handleuning (107).

 

 

 

 

 

 

 

 

Draai de twee 1/4" x 1/2" Bouten (3) in de

 

 

Handleuningen (101, 105) en bedieningspaneel

 

 

vast.

 

 

Raadpleeg stap 8. Draai de vier #8 x 1/2"

101

Bedieningspaneel

 

Schroeven (2) en de twee 3/8" x 3/4" Bouten (8)

 

 

goed vast.

Lips

 

9

11. Zoek naar de Linker Accessoirehouder (112)

11

 

2

en de Rechter Accessoirehouder (116). Maak

2

de Linker Accessoirehouder en de Rechter

 

 

Accessoirehouder vast aan het bedieningspa-

 

 

 

neel met acht #8 x 1/2" Schroeven (2).

 

112

116

 

 

 

 

Bedieningspaneel

12. Laat een tweede persoon het bedieningspaneel

12

 

 

bij de Staanders (85, 86) vasthouden.

 

 

 

 

Bedieningspaneel

Sluit de Draad van de Staander (97) op het ver-

 

 

 

 

 

lengstuk van de Draad van de Staander die uit

 

 

 

het bedieningspaneel steekt. Raadpleeg de

 

 

 

inzet-tekening. De connectors moeten

 

 

 

gemakkelijk naast elkaar schuiven en op hun

 

 

 

plaats klikken. Als dit niet gebeurt, draai dan

 

 

 

een van de aansluitingen en probeer het op-

 

 

 

nieuw. ALS DE CONNECTORS NIET GOED

 

 

 

ZIJN AANGESLOTEN, KAN HET BEDIEN-

 

 

 

INGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN WAN-

 

 

 

NEER DE STROOM WORDT IN-

 

 

 

GESCHAKELD.

 

 

Draad

Verwijder de draadband uit de Draad van de

 

85

97

Staander (97). Steek de extra hoeveelheid

 

 

draad in de Rechter Staander (86) wanneer u

 

Draadband

 

het bedieningspaneel op de Staander zet. Zorg

 

86

ervoor dat de draden niet bekneld raken.

 

 

 

 

Draad

 

 

 

97

 

10

13.Maak het bedieningspaneel vast op de Staanders (85, 86) met vier 3/8" x 1 1/4" Bouten (7) en vier 3/8" Sterringen (10). Draai de vier Bouten eerst aan voordat u ze vastdraait.

Raadpleeg stap 5 en 7. Draai de vier 3/8" x 4" Bouten (6) goed vast.

14.Maak het Kapje van de Rechter Onderste Handleuning (108) en het Kapje van de Linker Onderste Handleuning (104) vast aan het bedieningspaneel met vier #8 x 3/4" Schroeven (1).

13

 

 

 

 

 

Bediening-

 

 

 

 

 

spaneel

 

 

 

 

 

10

10

7

 

10

7

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

7

86

 

 

 

10

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

104

Bedieningspaneel

 

1

108

 

 

1

11

Loading...
+ 25 hidden pages