NordicTrack NETL798110 Owner's Manual

NordicTrack NETL798110 Owner's Manual

Modelnr. NETL79811.0

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website:

www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

 

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina

RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse

waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s)

met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) wor-

den niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven is.

4.Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

7.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

8.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

9.De loopband kan alleen door mensen die 136 kg of minder wegen worden gebruikt.

10.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

11.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die

verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

12.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 14). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

13.Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een 3 conductor, maat 14 (1 mm2) snoer van 1,5 m of korter.

14.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

15.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 23 als de loopband niet goed werkt.)

16.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 16).

17.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

18.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

19.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

3

20.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de schakelaar in de uit-stand (zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de schakelaar en haal de stekker van de loopband uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.

21.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 22.) U moet op veilige wijze in staat zijn om de loopband (20 kg) te verplaatsen.

22.Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.

23.Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.

24.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

25.GEVAAR: trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.

26.Te veel oefeningen doen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor de nieuwe NordicTrack® T7.2 loopband gekozen heeft. De T7.2 loopband biedt een reeks indrukwekkende mogelijkheden die ontwikkeld zijn om het oefenen thuis doeltreffender en prettiger te maken.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.

Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

185 cm

Breedte:

91 cm

Gewicht:

81 kg

 

 

Handleuning

Loopband

Voetleuning

Ruststandrol

Afstelschroeven

Bedieningspaneel

Hartslagmonitor

Sleutel/Clip

Motorkap

Schakelaar

Wiel

Kussen van het Loopvlak

5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

10" Sterring

5/16" Sterring (8)–2

 

 

 

(11)–4

3/8" Sterring (5)–6

3/8" Moer (3)–4

 

 

#8 x 3/4" Schroef

#10 x 3/4" Schroef

#8 x 1" Schroef (94)–4

1/4" x 1" Schroef (9)–4

(6)–10

 

(13)–4

 

 

 

5/16" x 1" Schroef met

5/16" x 1" Bout (7)–2

3/8" x 2" Bout (12)–1

 

 

Platte Kop (10)–4

 

 

 

 

3/8" x 2 1/4" Bout (61)–1

 

3/8" x 2 1/2" Bout (2)–2

 

 

3/8" x 4" Schroef (4)–6

 

6

MONTAGE

De montage moet door twee mensen gebeuren.

Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.

Er kan een vettige substantie op de buitenkant van de loopband zitten na verzending. Dit is normaal. Mocht er wat vettige substantie op de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap en wat niet-schurend reinigingsmiddel weg.

De linkeronderdelen staan aangegeven met “L” of “Left” en de rechteronderdelen staan aangegeven met “R” of “Right.”

Voor het vaststellen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.

Voor montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

de meegeleverde inbusleutels

een instelbare sleutel

een Philips schroevendraaier

schaar

punttang

Om schade aan de onderdelen te vermijden, dient u nooit elektrisch gereedschap te gebruiken.

1. Zorg ervoor dat het snoer uit het stopcontact

1

getrokken is.

 

Zoek de Draad van de Staander (70) dat gebundeld rond de voorkant van de Basis (80) en onder de Onderpan (68). Snij de plastic draadband van de Draad van de Staander los. Steek de draad van de Staander in de Basis en trek het uit het aangegeven gat.

Druk een Basiskapje (77) in elke kant van het

80

 

 

Onderstel (80).

68

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Snij de plas-

 

70

Snijden

tic draadband van de Draad van de Staander

 

 

 

 

(70) los. Zorg ervoor dat de Draad van de

 

Gat

Bandje

Staander niet bekneld raakt.

 

 

77

Snijden

 

 

 

 

 

 

70

7

2.Zoek naar de Linker Staander (75). Laat een tweede persoon de Linker Staander naast de Basis (80) vasthouden.

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draadband in de Linker Staander (75) stevig rond het uiteinde van de Draad van de Staander (70) vast. Steek dan de Draad van de Staander in het onderste uiteinde van de Linker Staander terwijl u het andere uiteinde van het binddraad door de Linker Staander trekt.

3.Houd de Linker Staander (75) tegen de Basis (80) vast. Zorg dat u de bedrading niet beklemt. Draai nog eens twee 3/8" x 4" Schroeven (4) gedeeltelijk met twee 3/8"

Sterringen (5) in de Linker Staander en de Basis; draai de Schroeven nog niet volledig vast.

Maak de Rechter Staander (niet getoond) op dezelfde manier vast. Aandacht: er zitten geen draden aan de rechterkant.

2

75

 

70

Bind-

draad

Bind-

70

draad

 

75

 

 

80

3

 

75

 

5

 

4

Draden

 

 

80

8

4. Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het Basis

4

 

 

 

(73, 74). Schuif de Linker en Rechter kapjes van

 

 

 

 

 

 

 

de Basis op de Linker en Rechter Staanders (75,

 

 

 

 

76) zoals afgebeeld.

 

 

 

93

Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het

 

 

 

 

 

 

 

Standeer (99, 93). Schuif de Linker en Rechter

 

 

 

 

Kapjes van de Staander op de Linker en Rechter

99

 

 

76

Staanders (75, 76) zoals afgebeeld.

 

 

Verwijder de draadband uit de Draad van de

 

 

70

74

Staander (70).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binddraad

 

75

 

 

 

 

73

80

 

 

5. Zoek naar de Linker Handleuning (71). Verwijder

5

 

 

 

de draadband uit de 5/16" Kooibeugel (90).

 

 

 

 

 

 

 

Indien nodig drukt u de Kooibeugel terug op zijn

70

 

 

plaats.

 

10

 

 

 

 

 

 

90

Houd de Linker Handleuning (71) bij de Linker

 

 

 

 

 

 

 

Staander (75) vast. Bind de binddraad in de

Bind-

 

 

 

Linker Handleuning stevig vast rond het uiteinde

 

 

 

draad

7

 

71

van de Draad van de Staander (70). Trek de

8

Draad van de Staander er dan uit door de beu-

 

 

 

gel aan de onderkant van de Linker Handleuning

 

 

Beugel

en uit het uiteinde van de Handleuning.

 

 

 

 

Maak de Linker Handleuning (71) aan de Linker

 

 

75

 

Staander (75) vast met een 5/16" x 1" Bout

 

 

 

 

(7), een 5/16" Sterring (8), en twee 5/16" x 1"

 

 

 

 

Schroeven met Platte Kop (10) zoals afgebeeld.

 

 

 

 

Draai de Bout en de Schroeven met Platte

 

 

 

 

Kop aan, maar nog niet helemaal vast.

 

 

 

 

9

6.Verwijder de draadband uit de 5/16" Kooibeugel (90). Indien nodig drukt u de Kooibeugel terug op zijn plaats.

Maak de Rechter Handleuning (72) aan de Rechter Staander (76) vast met een 5/16" x 1" Bout (7), een 5/16" Sterring (8), en twee 5/16" x 1" Schroeven met Platte Kop (10) zoals afgebeeld. Draai de Bout en de Schroeven met

Platte Kop aan, maar nog niet helemaal vast.

7.Plaats de Basis van het Bedieningspaneel (83) naar beneden gericht op een zacht ondervlak om krassen op de Basis van het Bedieningspaneel te voorkomen.

Verwijder de twee schroeven (C) uit de Hartslagdwarsstang (31). Verwijder de Hartslagdwarsstang. Gooi de Schroeven weg.

6

 

90

72

7

 

8

 

10

 

 

76

74

 

 

83

C

C

 

31

 

10

Loading...
+ 22 hidden pages