NordicTrack NETL798110 Owner's Manual

Modelnr. NETL79811.0 Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.
Sticker met
serienummer
VRAGEN?
Bezoek onze website: www.iconsupport.eu
GEBRUIKERSHANDLEIDING
OPGELET
Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze hand­leiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
252913
256837
Dutch
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING .........................................................2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN ...................................................3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA ..........................................................6
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
GEBRUIK EN BIJSTELLEN ..................................................................14
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN ...............................................Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina
van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) wor-
den niet op ware grootte weergegeven.
NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle
belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals beschre­ven is.
4. Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commer­cieel of voor verhuur.
5. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
6. Plaats de loopband op een vlakke onder­grond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedek­king te beschermen.
7. Gebruik de loopband niet waar spuitbus­sen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd
trainingschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.
12. Steek de stekker alleen in een geaard stop­contact (zie pagina 14). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.
13. Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een 3 conductor, maat 14 (1 mm2) snoer van 1,5 m of korter.
14. Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.
15. Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 23 als de loopband niet goed werkt.)
16. Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 16).
17. Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.
18. De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.
9. De loopband kan alleen door mensen die 136 kg of minder wegen worden gebruikt.
10. Laat nooit meer dan één persoon de loop­band gebruiken.
11. Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die
19. De hartslagmonitor is geen medisch instru­ment. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloe­den. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.
3
20. Laat de loopband nooit zonder toezicht rond­draaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de schakelaar in de uit-stand (zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de schakelaar en haal de stekker van de loopband uit het stop­contact wanneer deze niet wordt gebruikt.
21. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 22.) U moet op veilige wijze in staat zijn om de loopband (20 kg) te verplaatsen.
22. Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.
23. Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
24. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
25. GEVAAR: trek de stekker altijd
direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonma­ken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de proce­dures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.
26. Te veel oefeningen doen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.
4
VOORDAT U BEGINT
Fijn dat u voor de nieuwe NordicTrack® T7.2 loopband gekozen heeft. De T7.2 loopband biedt een reeks indrukwekkende mogelijkheden die ontwikkeld zijn om het oefenen thuis doeltreffender en prettiger te maken.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de
omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.
Lengte: 185 cm Breedte: 91 cm Gewicht: 81 kg
Handleuning
Noteer het productnummer en het serienummer voor­dat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Bedieningspaneel
Hartslagmonitor
Sleutel/Clip
Loopband
Voetleuning
Ruststandrol Afstelschroeven
Motorkap
Schakelaar
Wiel
Kussen van het Loopvlak
5
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA
Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus­sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als
een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
10" Sterring
(11)–4
#8 x 3/4" Schroef
(6)–10
5/16" x 1" Schroef met
Platte Kop (10)–4
3/8" x 2 1/4" Bout (61)–1
#10 x 3/4" Schroef
5/16" Sterring (8)–2
(13)–4
5/16" x 1" Bout (7)–2
3/8" Sterring (5)–6
#8 x 1" Schroef (94)–4
3/8" x 2" Bout (12)–1
3/8" x 2 1/2" Bout (2)–2
3/8" Moer (3)–4
1/4" x 1" Schroef (9)–4
3/8" x 4" Schroef (4)–6
6
MONTAGE
• De montage moet door twee mensen gebeuren.
• Plaats alle onderdelen op een open plek en
verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.
• Er kan een vettige substantie op de buitenkant van de loopband zitten na verzending. Dit is normaal. Mocht er wat vettige substantie op de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap en wat niet-schurend reinigingsmiddel weg.
• De linkeronderdelen staan aangegeven met “L” of “Left” en de rechteronderdelen staan aangegeven met “R” of “Right.”
1. Zorg ervoor dat het snoer uit het stopcontact
getrokken is.
Zoek de Draad van de Staander (70) dat gebun-
deld rond de voorkant van de Basis (80) en onder de Onderpan (68). Snij de plastic draad­band van de Draad van de Staander los. Steek de draad van de Staander in de Basis en trek het uit het aangegeven gat.
• Voor het vaststellen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.
• Voor montage heeft u het volgende gereedschap nodig:
de meegeleverde inbusleutels
een instelbare sleutel
een Philips schroevendraaier
schaar
punttang
Om schade aan de onderdelen te vermijden, dient u nooit elektrisch gereedschap te gebruiken.
1
Druk een Basiskapje (77) in elke kant van het
Onderstel (80).
Raadpleeg de inzet-tekening. Snij de plas-
tic draadband van de Draad van de Staander (70) los. Zorg ervoor dat de Draad van de
Staander niet bekneld raakt.
80
Snijden
68
77
Gat
70
Bandje
Snijden
70
7
2. Zoek naar de Linker Staander (75). Laat een tweede persoon de Linker Staander naast de Basis (80) vasthouden.
Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draad-
band in de Linker Staander (75) stevig rond het uiteinde van de Draad van de Staander (70) vast. Steek dan de Draad van de Staander in het onderste uiteinde van de Linker Staander terwijl u het andere uiteinde van het binddraad door de Linker Staander trekt.
2
70
Bind-
draad
75
80
75
Bind-
draad
70
3. Houd de Linker Staander (75) tegen de Basis (80) vast. Zorg dat u de bedrading niet beklemt. Draai nog eens twee 3/8" x 4" Schroeven (4) gedeeltelijk met twee 3/8" Sterringen (5) in de Linker Staander en de Basis;
draai de Schroeven nog niet volledig vast.
Maak de Rechter Staander (niet getoond) op
dezelfde manier vast. Aandacht: er zitten geen
draden aan de rechterkant.
3
75
5
4
Draden
80
8
4. Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het Basis (73, 74). Schuif de Linker en Rechter kapjes van de Basis op de Linker en Rechter Staanders (75,
76) zoals afgebeeld.
Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het
Standeer (99, 93). Schuif de Linker en Rechter Kapjes van de Staander op de Linker en Rechter Staanders (75, 76) zoals afgebeeld.
4
93
99
76
Verwijder de draadband uit de Draad van de
Staander (70).
5. Zoek naar de Linker Handleuning (71). Verwijder de draadband uit de 5/16" Kooibeugel (90). Indien nodig drukt u de Kooibeugel terug op zijn plaats.
Houd de Linker Handleuning (71) bij de Linker
Staander (75) vast. Bind de binddraad in de Linker Handleuning stevig vast rond het uiteinde van de Draad van de Staander (70). Trek de Draad van de Staander er dan uit door de beu­gel aan de onderkant van de Linker Handleuning en uit het uiteinde van de Handleuning.
75
73
5
Bind-
draad
70
80
70
Binddraad
90
7
8
74
10
71
Beugel
Maak de Linker Handleuning (71) aan de Linker
Staander (75) vast met een 5/16" x 1" Bout (7), een 5/16" Sterring (8), en twee 5/16" x 1" Schroeven met Platte Kop (10) zoals afgebeeld.
Draai de Bout en de Schroeven met Platte Kop aan, maar nog niet helemaal vast.
75
9
6. Verwijder de draadband uit de 5/16" Kooibeugel (90). Indien nodig drukt u de Kooibeugel terug op zijn plaats.
6
Maak de Rechter Handleuning (72) aan de
Rechter Staander (76) vast met een 5/16" x 1" Bout (7), een 5/16" Sterring (8), en twee 5/16" x 1" Schroeven met Platte Kop (10) zoals afge­beeld. Draai de Bout en de Schroeven met
Platte Kop aan, maar nog niet helemaal vast.
7. Plaats de Basis van het Bedieningspaneel (83) naar beneden gericht op een zacht ondervlak om krassen op de Basis van het Bedieningspaneel te voorkomen.
Verwijder de twee schroeven (C) uit de
Hartslagdwarsstang (31). Verwijder de Hartslagdwarsstang. Gooi de Schroeven weg.
90
7
8
10
4
7
C
72
76
83
C
31
10
Loading...
+ 22 hidden pages