Livarno CABINET User Manual

Loading...

GB

IE

SE

DE AT CH

CHEST OF DRAWERS

Assembly instruction

SKÅP

Monteringsanvisning

KOMMODE

Montageanleitung

FI

DK

LASIOVILIPASTO

Asennusohje

KOMMODE

Monteringsvejledning

1 / 14

3

6

7

6

7

1

4

2

4

1

7

7

5

73491.32.12

2 / 14

2416472 12/06/12

Livarno CABINET User Manual

0

You need:

 

 

Tarvitset:

1

Du behöver:

Du skal bruge:

 

 

Sie benötigen:

2

 

3

 

4

Fittings / Helat / Beslag /

Beslag / Beschläge

5

 

 

 

4 x

 

4 x GR14

1 x ZB7

GL1

 

 

 

M4x19

 

2,7x20

3,5x22

6

 

 

 

 

 

12 x AK3

8x SG14

5 x SR2

4 x SP10

7

 

 

3,5x15

5,0x60

8 x

8 x

 

 

 

 

 

 

TB13

TB8

16 x SP1

2 x VB16

8

 

 

5,0x35

 

 

12 x

 

 

2 x

 

VB1

12 x VB 15

16 x VB4

ZB4

9cm

 

 

 

3,5x20

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x SP3

 

 

 

Article / Osat / Delar / Dele / Teile

4x 7

2x 4

 

 

 

3

5

2x 6

2x 1

2

 

 

2,5

 

 

3 / 14

GB

IE

FI

SE

DK

DE AT CH

Safety instructions:

Warning: Deficient assembly causes safety risks. Assembling by qualified personnel is recommended.

Care instructions:

Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents!

Intended use:

The appliance is intended for household use.

Turvallisuusohje:

Huomio: jos asennus tehdään huolimattomasti tai väärin, siitä saattaa aiheutua vaaroja. Suosittelemme ammattilaisten käyttöä asennustöihin!

Hoito-ohje:

Puhdista ainoastaan pölyliinalla tai kostealla rievulla. Älä käytä hankausjauhetta tai nestettä!

Tarkoitettu käyttö:

Tuote sopii käytettäväksi yksityiskodeissa.

Säkerhetsinformation:

Observera: Säkerheten är i fara vid felaktig montering. Uppsättning föreslås utförd av sakkunnig person!

Skötselsinformation:

Rengör antingen med en torr dammtrasa eller med en fuktig trasa. Använd inga slipande rengöringsmedel!

Användningsområde:

Produkt till användning i den privata bostaden.

Sikkerhedsanvisninger:

Vigtigt: Mangelfuld montering indebærer en sikkerhedsrisiko. Opbygning bør udføres af sagkyndig person!

Vedligeholdelse:

Rengøring foretages med en støveklud eller en fugtig klud. Ingen brug af rengøringsmidler med skureeffekt!

Brugsinstruktioner:

Produkt til brug i private hjem.

Sicherheitshinweis:

Achtung: Bei mangelhafter Montage besteht Gefahr für die Sicherheit. Aufbau durch fachkundiges Personal empfohlen!

Pflegehinweis:

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Produkt nutzbar für den privaten Wohnbereich.

4 / 14

A

 

 

 

1

VB1

 

 

VB1

 

 

VB4

 

 

 

 

 

 

VB4

 

 

2x

1

 

 

VB1

 

 

 

VB1

VB1

VB4

 

 

 

 

2

 

VB1

 

 

VB4

 

 

 

VB4

 

 

 

VB4

VB1

 

 

 

2

 

 

 

VB1

 

 

VB4

 

 

 

3

VB4

 

 

 

 

 

ZB7

 

 

 

 

 

VB1

 

 

VB4

 

 

 

4a

 

 

VB4

 

 

 

ZB7

4

 

 

 

 

 

VB4

 

 

5

VB4

 

 

ZB7

 

 

4b

VB4

 

 

5,0x60

 

 

VB16

 

 

 

 

 

2 x VB16

1 x ZB7

ZB7

 

 

5,0x35

 

 

 

VB16

 

 

 

 

 

12 x VB1

16 x VB4

 

5 / 14

 

 

+ 9 hidden pages