Livarno LED TORCH User Manual [pl, en, cs, de]

0 (0)
Livarno LED TORCH User Manual

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL214 LED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made in China to Mellert SLT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quality standards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 1.0 / 05/06/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service address/ Adres serwisu/ A szerviz címe/ Naslov servisne službe/ Adresa servisu/ Serviceadresse:

Mellert SLT GmbH & Co. KG

D-75015 Bretten

Langenmorgen 2 Tel.: +49(0)7252-505-58 Fax: +49(0)7252-505-10

E-Mail: kundenservice@mellert-slt.com

Operating instructions IAN 59101 / TL214 LED LED TORCH

Intended use:

Congratulations on the purchase of your new device.

You have acquired a high-quality product. The operating instructions are a component of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Familiarise yourself with all operating and safety information before using the product. Only use the product as described and for the declared uses. If you give the product to a third party, also provide them with all documents.

Safety instructions and warnings:

This is a flashlight. The LED lamp included is only designated for this purpose. It is not suitable for household room illumination.

LED: Do not look directly into the light, or direct the torch into the eyes of other people. Switch the product off when it is not in use. Do not immerse the product in water or other liquids. Always keep the product, batteries, and packaging out of the reach of children. The product is not a toy. We accept no liability for personal or material damage caused by incorrect use or by failure to comply with these operating instructions. In such cases, any guarantee claim is nullified.

Technical details and scope of delivery:

1 x carrying loop ; 2 x batteries / Mignon / AA / LR6 / 1,5 V ; 1 x operating instructions

Illuminant: 1 x LED / approx. 40 lumen / lifespan approx. 20 000 hrs Battery life: approx. 3½ hrs (at 20% of the original illuminance) Lighting range: approx. 35 m

Splashproof as per IP44

Initial operation:

Unscrew the head (1) of the flashlight and insert the two batteries

(2) into the case (4). Please ensure that the polarity of the batteries is correct. Screw the head (1) of the flashlight back on.

Cleaning and care:

Clean the product only with a dry lint-free cloth.

Environmental protection / disposal instructions:

Hand in the product only at a collection point for electrical refuse. Batteries do not belong in household waste! Please hand in batteries and/or the appliance via available collection facilities. The disposal of old equipment does not take place via the sales outlet.

Guarantee:

This product has a 3 year guarantee from the date of purchase, for time and materials. This guarantee does not apply to products which are used incorrectly, modified, neglected (including normal wear), damaged by accident or abnormal operating conditions, or are handled incorrectly. For a claim under guarantee, the appliance together with proof of purchase and a brief description of the fault are to be sent to Mellert SLT. If there is no proof of guarantee, repairs will be carried out only against payment.

Instrukcja obsługi IAN 59101 / TL214 LED LATARKA LEDOWA

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowaliście się Państwo na produkt wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i usuwania. Przed użyciem produktu prosimy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy używać zgodnie z podanym opisem i w podanych obszarach zastosowania. Przy przekazaniu produktu stronie trzeciej wręczyć jej całą dokumentację.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia:

To jest latarka kieszonkowa.Wbudowana lampa LED przeznaczona jest wyłącznie do tego celu. Nie nadaje się do oświetlenia pomieszczenia w gospodarstwie domowym.

LED: Nie patrzeć bezpośrednio w światło ani nie kierować lampy w oczy innych osób. Wyłączyć latarkę, jeśli nie używa się jej. Produktu nie zanurzać do wody ani do innych płynów. Dzieci nie dopuszczać do produktu, baterii ani do opakowania. Produkt nie jest zabawką. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach następuje utrata gwarancji.

Dane techniczne i zakres dostawy:

1 x zawieszka na rękę ; 2 x baterie / Mignon / AA / LR6 / 1,5 V ; 1 x instrukcja obsługi

Źródło światła: 1 x LED / ok. 40 lumenów / trwałość ok. 20 000 h Czas świecenia: ok. 3½ h (przy 20 % początkowego natężenia oświetlenia)

Zasięg świecenia: ok. 35 m

Zabezpieczona przed wodą rozpryskową według IP44

Uruchomienie:

Odkręcić głowicę (1) lampy i włożyć dwie baterie (2) do obudowy (4). Przestrzegać polaryzacji baterii. Dokręcić głowicę (1) lampy.

Czyszczenie i konserwacja:

Produkt czyścić tylko suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Ochrona środowiska / usuwanie:

Produkt oddać do punktu zbiorczego zużytego sprzętu elektrycznego. Baterii / akumulatorów nie wyrzucać do śmieci domowych! Baterie / akumulatory i/lub urządzenie usunąć do odpowiedniego pojemnika zbiorczego. Zużytych urządzeń nie zwraca się do punktów sprzedaży.

Gwarancja:

Produkt posiada 3 letnią gwarancję od daty zakupu, która obejmuje wyprodukowanie i materiały. Gwarancja nie obejmuje produktów, które są niewłaściwie użytkowane, modyfikowane, zaniedbane (w tym normalnego zużycia), uszkodzonych w wypadkach, użytkowanych w nietypowych warunkach lub produktów, z którymi obchodzono się niewłaściwie. W razie reklamacji gwarancyjnej należy odesłać urządzenie wraz z dowodem zakupu i krótkim opisem uszkodzenia do firmy Mellert SLT. Bez dokumentu gwarancyjnego naprawa może być wyłącznie odpłatna.

Használati utasítás IAN 59101 / TL214 LED LED ZSEBLÁMPA

Rendeltetésszerű használat:

Gratulálunk új készülékének megvásárlásához! Ezzel minőségi termék mellett döntött. A használati utasítás a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonsággal, használattal és selejtezéssel kapcsolatban. A termék használata előtt ismerje meg az összes kezelési és biztonsági előírást. A terméket csak a leírt módon és a megadott célra használja. Ha a terméket továbbadja, adja vele az összes dokumentumot is.

Biztonsági előírások és figyelmeztetések:

Ez egy zseblámpa. A csomagban található LED elemlámpa kizárólag ilyen célra használható. Nem alkalmas háztartások helyiségeinek világítására.

LED: Ne nézzen bele közvetlenül a fénybe, és ne irányítsa másik személyre. Használaton kívül kapcsolja ki az elemlámpát. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket. Tartsa távol a gyerekektől a terméket, az elemeket és a csomagolást. A termék nem játék. A szakszerűtlen kezelésből, ill. a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetben megszűnik a garanciánk.

Műszaki adatok és a csomag tartalma:

1 x hordozófül ; 2 x elemet / Mignon / AA / LR6 / 1,5 V ; 1 x használati utasítás

Fényforrás: 1 x LED / kb. 40 Lumen / élettartam kb. 20 000 óra Világítási idő: kb. 3½ óra (az eredeti fényerő 20%-ig) Világítási távolság: kb. 35 m

Freccsenő víztől védett IP44

Használatba vétel:

Csavarja le a lámpa fejét (1) és helyezze be a 2 db elemet (2), a házba

(4). Ügyeljen az elemek megfelelő polaritására. Csavarja vissza a lámpa fejét (1).

Tisztítás és ápolás:

A terméket kizárólag száraz, nem szöszölő ronggyal tisztítsa.

Környezetvédelem / hulladékba helyezés:

A terméket adja le egy elektronikai hulladékokat begyűjtő helyen. Az elemek ill. akkumulátor nem kerülhetnek a háztartási szemétbe! Az elemeket, akkumulátort és / vagy a terméket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen. A használt termékek megsemmisítése nem az eladási helyen történik.

Garancia:

A termék anyag és gyártási hibáira a vásárlás dátumától kezdődően 3 év garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlenül használt, módosított, elhanyagolt (a normál kopást is beleértve), balesetben sérült vagy a normálistól eltérő körülmények között használt termékre. Garanciális esetben küldje el a készüléket a hiba leírásával és a vásárlási számlával együtt a Mellert SLT címére. A garancia igazolása nélkül kizárólag számla ellenében végzünk javítást.

1 - 3

Loading...
+ 2 hidden pages