BlackBerry Q10 User Manual [de]

BlackBerry Q10 Smartphone
Verze:: 10.1
Uživatelská příručka
Vydáno: 2013-05-10
SWD-20130510091452281
Obsah
Vítejte! ......................................................................................................................................................... 8
BlackBerry 10: nové aplikace a funkce ......................................................................................................... 9
Sejmutí krytu baterie .................................................................................................................................. 13
Vložení a vyjmutí SIM karty ......................................................................................................................... 13
Nastavení zařízení ...................................................................................................................................... 15
Ikony aplikací ............................................................................................................................................. 16
Procházejte a pohybujte se mezi položkami ................................................................................................ 19
Použití posuvníku ....................................................................................................................................... 20
Výběr položek ............................................................................................................................................. 20
Přesunutí položky na jiné místo ................................................................................................................... 21
Minimalizace aplikací a zobrazení aktivních rámců ..................................................................................... 22
Zobrazení nabídek ...................................................................................................................................... 23
Informace o aplikaci BlackBerry ID ............................................................................................................. 23
Nastavení nového účtu BlackBerry ID ......................................................................................................... 24
Změna zařízení ........................................................................................................................................... 25
Poznamenání si uživatelských jmen a hesel ................................................................................................ 25
Aktualizace aplikace BBM .......................................................................................................................... 26
Přenos dat ze zařízení BlackBerry 7 pomocí paměťové karty ....................................................................... 26
Přenos dat na nové zařízení pomocí počítače a aplikace BlackBerry Link ..................................................... 27
Přenos dat na nové zařízení pomocí aplikace BlackBerry Protect ................................................................. 27
Přenos dat ze zařízení iPhone nebo Android ................................................................................................ 28
Kroky po změně zařízení ............................................................................................................................. 28
Obnovení kontaktů a skupin BBM ............................................................................................................... 28
Přenos hesel z aplikace Správce hesel ........................................................................................................ 29
Přidání účtu do zařízení .............................................................................................................................. 29
Odstraňování problémů: Změna zařízení ..................................................................................................... 30
V novém zařízení BlackBerry 10 se mi nedaří použít moji kartu SIM ............................................................. 30
Jak mohu obnovit ztracené nebo zapomenuté heslo BlackBerry ID? ............................................................ 30
Nedaří se mi prostřednictvím paměťové karty přenášet položky ................................................................... 31
Čím se moje zařízení BlackBerry 10 odlišuje od ostatních zařízení BlackBerry? ............................................ 32
Jak mohu otevřít nabídku? .......................................................................................................................... 32
Kde naleznu své vyzváněcí tóny a profily oznámení? .................................................................................... 33
Kde naleznu své zprávy? ............................................................................................................................. 33
Kde naleznu své aplikace? .......................................................................................................................... 34
Kde naleznu své soubory? ........................................................................................................................... 34
Kde naleznu informace o zařízení a hesla? .................................................................................................. 35
Jak mohu vyhledávat? ................................................................................................................................. 35
Co je to BlackBerry Link? ............................................................................................................................ 35
Rychlé seznámení s aplikací Klávesnice a jejím použitím pro psaní .............................................................. 36
Zadání znaku s diakritikou .......................................................................................................................... 37
Zadání symbolu nebo čísla ......................................................................................................................... 37
Zadání velkých písmen ............................................................................................................................... 37
Rychlejší psaní prostřednictvím nastavení automatizované pomoci ............................................................. 37
Vyjmutí, kopírování a vkládání textu ............................................................................................................ 37
Výběr navrhovaných slov zobrazených během psaní .................................................................................... 38
Připojení .................................................................................................................................................... 39
Zjištění bezdrátových sítí, ke kterým se zařízení připojuje ............................................................................. 39
Připojení k mobilní síti ................................................................................................................................ 39
Ikony bezdrátového připojení ...................................................................................................................... 39
Tipy: Výběr připojení ................................................................................................................................... 41
Síťová připojení ........................................................................................................................................... 41
Propojení více zařízení ................................................................................................................................ 41
Zapnutí režimu Letadlo ............................................................................................................................... 42
Připojení k síti Wi-Fi .................................................................................................................................... 43
Ruční připojení k síti Wi-Fi .......................................................................................................................... 43
Nemohu se připojit k síti Wi-Fi ..................................................................................................................... 43
Co je NFC? ................................................................................................................................................. 45
Aktivace funkce MFC .................................................................................................................................. 46
Odeslání souboru pomocí technologie NFC ................................................................................................. 46
Buďte ve spojení se službou BlackBerry Hub ............................................................................................... 47
Informace o aplikaci BlackBerry Hub .......................................................................................................... 47
Přidání účtu do zařízení .............................................................................................................................. 48
Nelze přidat e-mailový účet ........................................................................................................................ 48
Nedostávám žádné zprávy .......................................................................................................................... 48
Ikony textových zpráv ................................................................................................................................. 49
Náhled na zprávy v centru BlackBerry Hub odkudkoli ................................................................................. 50
Zobrazení zpráv podle typu účtu nebo zprávy .............................................................................................. 51
Vyhledání zprávy ........................................................................................................................................ 51
Odeslání zprávy z aplikace BlackBerry Hub ................................................................................................. 51
Odpověď nebo předání e-mailových zpráv ................................................................................................... 52
Náhled na zprávy v centru BlackBerry Hub odkudkoli ................................................................................. 52
Nahlédnutí do zpráv a na oznámení během vytváření nebo prohlížení zprávy ............................................... 53
Vytvoření schůzky z e-mailu ........................................................................................................................ 54
Ikony BBM ................................................................................................................................................. 55
Zahájení chatu BBM ................................................................................................................................... 57
Rychlá prohlídka chatů ............................................................................................................................... 57
Přizvání dalších účastníků k chatu .............................................................................................................. 58
Připojení ke skupině BBM ........................................................................................................................... 58
Přepnutí fotoaparátů a sdílení obrazovky ..................................................................................................... 59
Pořízení obrázku ......................................................................................................................................... 61
Nahrávání videa ......................................................................................................................................... 61
Přepínání mezi fotoaparátem, videokamerou a režimem Time Shift ............................................................. 62
Přístup k aplikaci Fotoaparát z obrazovky Zámek ........................................................................................ 62
Pořízení nejlepšího možného obrázku pomocí režimu Time Shift ................................................................. 62
Nahrazení výrazu osoby pomocí režimu Time Shift ...................................................................................... 63
Obohaťte se o zážitky se službou BlackBerry World ..................................................................................... 64
Rychlé seznámení s aplikací BlackBerry World ............................................................................................ 64
Hledání aplikací, her, hudby nebo videí ....................................................................................................... 65
Stahování a nakupování aplikací, her, hudby a videí .................................................................................... 65
Změna možnosti platby .............................................................................................................................. 65
Stažení aktualizace aplikace nebo hry ......................................................................................................... 66
Odstranění aplikací .................................................................................................................................... 66
Odstranění aplikace z domovské obrazovky ................................................................................................ 67
Opětovná instalace aplikace nebo hry ......................................................................................................... 67
Díky aplikaci Kalendář budete vždy v obraze ............................................................................................... 68
O aplikaci Kalendář .................................................................................................................................... 68
Přidání účtu do zařízení .............................................................................................................................. 68
Zobrazení událostí ...................................................................................................................................... 68
Zjištění účastníků schůzky .......................................................................................................................... 69
Pozvání osob na určitou událost .................................................................................................................. 70
Změna nebo odstranění události ................................................................................................................. 70
Sběr a organizace úloh, poznámek a dalších položek v aplikaci Remember .................................................. 71
Vytvoření složky v aplikaci Remember ......................................................................................................... 71
Odeslání položky do aplikace Remember .................................................................................................... 72
Právní upozornění ...................................................................................................................................... 73
Uživatelská příručka Vítejte!

Vítejte!

Smartphone BlackBerry Q10 byl vytvořen tak, aby vám pomohl udržet krok s dobou. Tato uživatelská příručka má stejný cíl. V tomto dokumentu naleznete rady, jak si rychle osvojit základy a některé z jedinečných funkcí systému BlackBerry 10 OS.
Systém BlackBerry 10 OS nabízí nepřebernou řadu možností a funkcí. Informace o nich naleznete v kompletní aktualizované uživatelské příručce, kterou otevřete poklepáním na položku Nápověda můžete vyhledávat konkrétní témata nápovědy nebo procházet oblasti, které vás zaujaly.
V počítači nebo z tabletu můžete také navštívit stránky s návody a postupy na adrese www.blackberry.com/startdocs. V rámci příručky naleznete příklady, jak lze tento nový smartphone začlenit do vašeho dynamického života.
Nápověda na domovské obrazovce. V aplikaci
8
Uživatelská příručka BlackBerry 10: nové aplikace a funkce

BlackBerry 10: nové aplikace a funkce

Představujeme vám přepracovanou verzi telefonu BlackBerry – pohodlnější a intuitivní prostředí, které se neustále upravuje podle vašich potřeb. Telefon byl navržen s ohledem na tři hlavní aspekty – zprávy, spuštěné aplikace a všechny aplikace. Telefon aplikacemi.
BlackBerry Hub
Aplikace BlackBerry Hub přináší výhodu v tom, že na jednom místě shromažďuje všechny zprávy a oznámení. Můžete přijímat e-maily, textové zprávy, zprávy sociálních sítí nebo zprávy chatu BBM a odpovídat na ně. Jediným posunem prstu na libovolné obrazovce můžete nahlížet na oznámení, na zprávy v centru BlackBerry Hub nebo na nadcházející schůzky a události. Podle potřeby můžete snadno filtrovat druh zobrazených zpráv.
Klávesnice BlackBerry
BlackBerry 10 OS umožňuje pomocí rychlých a jednoduchých gest plynule přecházet mezi úlohami a
Zařízení BlackBerry je navrženo tak, aby si pamatovalo vaše obvyklé fráze a místo v textu, kde je používáte. Tyto informace poté zařízení využívá k tomu, aby navrhovalo slova, která byste mohli napsat jako další. Při pozastavení psaní se navrhovaná slova zobrazí nad klávesnicí Klávesnice BlackBerry. Jednoduše klepněte na slovo, které chcete použít.
Podle potřeby můžete s pomocí jednotlivých kláves rychle používat různé funkce, jako např. odpovědět na zprávu, přejít ke konkrétnímu kalendáři nebo přiblížit webovou stránku. Řadu funkcí lze rychle spustit jednoduchým napsáním jejich názvu na domovské obrazovce. Takto můžete například odeslat e-mailovou zprávu nebo zveřejnit příspěvek.
BBM Video a funkce sdílení obrazovky
Užívejte si konverzace tváří v tvář s kontakty BBM v sítích HSPA+, 4G LTE a Wi-Fi. Službu BBM Video můžete spustit z aplikace Telefon nebo Kontakty. Případně můžete jednoduchým klepnutím na ikonu přejít z chatu BBM na konverzaci BBM Video. Klepnutím na ikonu můžete dokonce sdílet svoji obrazovku s kontakty a nerušeně se během konverzace pochlubit fotografiemi nebo prezentací.
Režim Fotoaparát a Time Shift
Zařízení BlackBerry disponuje předním a zadním fotoaparátem, který můžete využít k pořizování obrázků ve vysokém rozlišení a záznamu HD videa. Z domovské obrazovky můžete aktivovat fotoaparát a klepnutím kdekoli na obrazovce pořídit
9
Uživatelská příručka BlackBerry 10: nové aplikace a funkce
snímek nebo nahrát video. Režim Time Shift umožňuje zaznamenat několik milisekund před a po pořízení hlavní fotografie a vy tak můžete výběrem nejlepších snímků sestavit dokonalý obraz.
BlackBerry Story Maker
Aplikace BlackBerry Story Maker umožňuje kombinovat obrázky, videa a hudbu a sestavit tak působivý film ve vysokém rozlišení, který můžete později prohlížet nebo rychle sdílet s ostatními. Podle potřeby můžete určit hudbu na pozadí, přidat úvodní a závěrečné titulky nebo použít nejrůznější motivy.
BlackBerry Remember
Aplikace BlackBerry Remember představuje kombinaci poznámek a úkolů, s jejichž pomocí můžete uspořádat svoje oblasti zájmu, nápady a projekty. Podle potřeby můžete vytvářet skupiny souvisejících fotografií, seznamů, zpráv, e-mailů a odkazů. Využijte možnosti vytvářet úlohy z e-mailových zpráv a dodat život vašemu obsahu z libovolné oblasti zařízení.
Kontakty
Aplikace Kontakty obsahuje podrobné údaje o kontaktech, aktualizacích a firemních novinkách, získané ze sociální sítě kontaktu a událostí, které s kontaktem sdílíte. Po typu účtu můžete snadno filtrovat své kontakty (např. můžete zobrazit pouze kontakty ze služby BBM). Podle potřeby můžete vytvořit také oblíbené a kontaktům přiřazovat fotografie z účtů sociálních sítí.
Kalendář
Aplikace Kalendář je integrována v centru BlackBerry Hub, aplikaci Kontakty a dalších aplikacích a účtech. Události v kalendáři lze vyfiltrovat podle jednotlivých účtů sociálních sítí. Jednoduše můžete nahlédnout na podrobnosti osob, se kterými se máte daný den sejít. Aplikace Kalendář dokáže také podle předchozích e-mailů a schůzek navrhovat účastníky a oblasti.
Prohlížeč BlackBerry
Nová aplikace Prohlížeč BlackBerry je výkonná, dobře reaguje a je neuvěřitelně rychlá. Pokud během prohlížení naleznete něco, co byste chtěli sdílet, daný prvek můžete s pomocí několika gest odeslat do své sociální sítě. Podle potřeby můžete využít také režimu Reader a webové stránky tak prohlížet bez zbytečných rušivých elementů.
10
Uživatelská příručka BlackBerry 10: nové aplikace a funkce
Sdílejte, přenášejte datovým proudem nebo prohlížejte své
mediální soubory
Stačí několik klepnutí v aplikaci k tomu, abyste mohli snadno sdílet hudbu, obrázky, videa, dokumenty, webové stránky a kontakty s ostatními. K tomu lze využít e-mail, službu BBM, připojení Bluetooth, technologii NFC, účty sociálních sítí a mnohem více. Média můžete rovněž vysílat datovým proudem do podporovaných zařízení Certifikace DLNA Certified, jako jsou počítače, televizory či jiná zařízení pro domácí zábavu. Popřípadě můžete pomocí kabelu HDMI mediální soubory zobrazit na televizoru nebo v počítači.
Úprava obrázků
Podle potřeby můžete obrázky upravit přímo v zařízení. Obrázek lze oříznout nebo s ním otáčet, potlačit efekt červených očí nebo použít řadu vylepšujících prvků a uměleckých stylů.
Úprava videa
Podle potřeby můžete video upravit přímo v zařízení. U videa lze upravit jeho délku, otočit jeho obraz nebo použít vylepšující prvky, např. upravit jas a barvy.
Hledání
V celém zařízení můžete vyhledávat soubory, nastavení, aplikace, nápovědu a mnohem více. Hledaný výraz můžete z domovské obrazovky nebo v rámci aplikace buď napsat, nebo jej vyslovit. Podle potřeby můžete své hledání zúžit a vyhledávat pouze v určitých aplikacích, nebo rozšířit a vyhledávat také z prostředí Internetu.
Hlasové ovládání
Aplikace Hlasové ovládání usnadňuje práci s více úkoly. Své příkazy můžete vyslovovat a řadu akcí tak provádět téměř bez použití rukou. Aplikaci Hlasové ovládání můžete používat k odesílání zpráv, volání, plánování schůzek, hledání na Internetu, publikaci příspěvků a mnohem více. Aplikaci Hlasové ovládání otevřete stiskem a přidržením tlačítka pro ztlumení na boku zařízení nebo klepnutím a přidržením ikony mikrofonu na klávesnici.
BlackBerry World
Prostřednictvím doporučení aplikací podle předchozích nákupů naleznete nový software snadněji než kdy dříve. Podle potřeby můžete vybrat určitou aplikaci a tu poté prostřednictvím několika gest v rámci aplikace sdílet v sociálních sítích nebo ji klepnutím poskytnout jinému uživateli se zařízením BlackBerry s podporou funkce NFC. Je to rychlé a snadné.
11
Uživatelská příručka BlackBerry 10: nové aplikace a funkce
Aplikace BlackBerry World využívá jednotného obchodu s aplikacemi, hrami, motivy, hudbou a videem a disponuje rodičovským zámkem, díky němuž můžete skrýt veškerý obsah, který je pro vaše děti nevhodný.
Technologie NFC a inteligentní značky
NFC (Near Field Communication) představuje technologii pro bezdrátové připojení na krátkou vzdálenost navrženou pro rychlý přenos dat. Prostřednictvím technologie BlackBerry Tag můžete dotykem zadních stran zařízení BlackBerry a jiného zařízení s podporou technologie NFC vyměňovat řadu typů souborů, jako jsou obrázky, hudba, kontaktní informace nebo dokonce webové stránky. Technologii NFC lze používat také pro platbu při nákupu nebo pro vytváření a ukládání inteligentních značek s adresou URL, telefonními čísly a dalším obsahem, který poté můžete sdílet s ostatními.
BlackBerry Balance
Své zařízení můžete vzít do kanceláře a jeho prostřednictvím používat pracovní e-maily, aplikace a data bez omezení možnosti používat své zařízení k osobním účelům. Osobní údaje a informace jsou uloženy v soukromí odděleně od pracovních dat a aplikací. Mezi pracovním a osobním prostorem můžete snadno přepínat pomocí jednoduchého gesta.
12
Uživatelská příručka Začínáme

Začínáme

Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty Sejmutí krytu baterie
1. Chcete-li sejmout kryt baterie, stiskněte jej a vysuňte.

Vložení a vyjmutí SIM karty

1. Proveďte jeden z následujících kroků:
• Chcete-li vložit kartu SIM, zasuňte ji do zařízení podle zobrazeného postupu.
• Chcete-li kartu SIM vyjmout, jemným tlakem ji opatrně vysuňte ze zařízení. Rada: Nejprve vysuňte jeden konec karty SIM a poté umístěte palec na druhý konec karty.
13
Uživatelská příručka Začínáme

Vložení a vyjmutí baterie a paměťové karty

Než začnete používat zařízení BlackBerry, doporučujeme baterii nabít. Baterie, která je součástí balení zařízení, není plně nabita.
Paměťová karta je volitelné vybavení. Pokud je zařízení dodáváno s paměťovou kartou, je karta již pravděpodobně vložena.
1. Proveďte jeden z následujících kroků:
• Chcete-li do zařízení vložit baterii, umístěte ji tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů zařízení.
• Chcete-li baterii vyjmout, nadzvedněte její konec, na kterém nejsou umístěny kontakty, a baterii vysuňte.
14
Uživatelská příručka Začínáme

Nastavení zařízení

Po vložení baterie a prvním spuštění zařízení BlackBerry se zobrazí aplikace Nastavení. Tato aplikace vyžaduje síťové připojení, proto se ujistěte, zda je zařízení připojeno k mobilní síti nebo se nachází v dosahu sítě nastavení dokončeno, můžete aplikaci Nastavení spustit klepnutím na ikonu Nastavení na domovské obrazovce.
V aplikaci nastavení se zobrazí výzva k zadání existujícího BlackBerry ID nebo k vytvoření nového. Pokud si nejste jisti, zda máte v počítači nainstalovanou aplikaci
Pomocí aplikace Nastavení můžete provádět následující:
• přidávat e-mail, používat aplikaci BBM, odesílat rychlé zprávy a využívat účty ve společenských sítích;
• nastavit možnosti platby u nákupů v obchodě BlackBerry World;
• přenášet data ze zařízení BlackBerry 7 nebo 7.1;
• upravit a přizpůsobit nastavení zařízení;
• sledovat výuková videa nebo používat aplikaci Nápověda a získat tak další informace o systému BlackBerry 10 OS.
BlackBerry ID, přejděte na stránky www.blackberry.com/blackberryid.
Wi-Fi. Jakmile je počáteční

Rychlé seznámení s domovskou obrazovkou

15
Uživatelská příručka Začínáme

Ikony aplikací

Ikona Popis
Kontakty
Přístup ke kontaktům ze všech účtů včetně jejich aktuálních stavů a sdílených aktivit prostřednictvím jediné aplikace.
Prohlížeč
Snadnější prohlížení webových stránek díky režimu Reader a jejich rychlé sdílení s osobami v kontaktech.
Kalendář
Zobrazení všech událostí na jediném místě. Naleznete zde rovněž události z e-mailových účtů a účtů sociálních sítí. Události můžete filtrovat s ohledem na váš účet.
BBM
Chatování v reálném čase za pomoci textu nebo videa a sdílení souborů s až 30 kontakty BBM.
Textové zprávy
Odesílání a příjem zpráv SMS a MMS (pokud jsou vám dostupné v rámci bezdrátových služeb).
BlackBerry World
Stahování, nakupování, hodnocení a poskytování názoru na aplikace, hry, hudbu a videa.
Remember
Aplikace pro zvýšení produktivity, která umožňuje shromažďovat a uspořádávat informace, které je potřeba si zapamatovat.
16
Docs To Go
Vytváření, úprava a formátování dokumentů aplikace Microsoft Word a tabulek aplikace Microsoft Excel. Úprava, prohlížení a sledování prezentací aplikace Microsoft PowerPoint.
Obrázky
Prohlížení, úprava a sdílení obrázků pořízených v aplikaci Fotoaparát nebo uložených na zařízení.
Hudba
Snadné a rychlé sdílení hudby s vašimi kontakty. Bezdrátové přehrávání hudby na zařízení domácí zábavy.
Uživatelská příručka Začínáme
Ikona Popis
Videa
Prohlížení, úprava a sdílení videí pořízených v aplikaci Fotoaparát nebo uložených na zařízení. Bezdrátové přehrávání videí na zařízení domácí zábavy.
Story Maker
Vytváření a sdílení vámi vytvořeného filmu z obrázků, videí a hudby v zařízení.
Facebook
Informace o oznámení Facebook, odesílání fotografií a videa a údaje o poloze.
Twitter
Odesílejte a přijímejte příspěvky (známé také jako tweety) a jejich prostřednictvím sledujte příběhy, nápady a názory, které vás zaujaly.
LinkedIn
Buďte tvořiví a ve spojení s profesionální sítí, ve které budete mít přístup k nápadům a profesním možnostem.
Mapy
Umožňuje vyhledávat polohu, aktivovat směrové pokyny od bodu k bodu a ukládat vaše oblíbená místa.
Hry
Umožňuje vyhledávat, stahovat a hrát hry. Pokud chcete, můžete si přidat své přátele a mít tak možnost sledovat jejich hru nebo je vyzvat ke společné hře.
YouTube
Umožňuje sdílet videa s přáteli, rodinou a celým světem.
Hlasové ovládání
Jednoduchým vyslovením příkazu můžete volat, odesílat zprávy, vyhledávat na Internetu a mnohem více.
Hodiny
Umožňuje sledovat čas s využitím světových hodin, stopek a časovače nebo používat budík.
Kalkulátor
Umožňuje provádět výpočty s využitím běžné nebo vědecké kalkulačky, nechat si vypočítat spropitné nebo převádět jednotky.
Kompas
Kompas lze použít k navigaci nebo připojení k satelitu a vyhledání vaší polohy.
17
Uživatelská příručka Začínáme
Ikona Popis
Správce souborů
Umožňuje prohlížet a sdílet soubory uložené v zařízení, na paměťové kartě nebo v ostatních zařízeních a sítích, ke kterým je vaše zařízení připojeno.
Print To Go
Umožňuje bezdrátově tisknout nejrůznější soubory z počítače v zařízení BlackBerry.
Inteligentní značky
Využijte možnosti ukládat a vytvářet značky obsahující informace v podobě textu, telefonních čísel a odkazů, které můžete s ostatními sdílet v tištěné podobě nebo dotykem zadních stran dvou zařízení.
Nastavení
Umožňuje měnit nastavení připojení k síti, nastavení účtů, zobrazení, jazyka a mnohem více.
Adobe Reader
Umožňuje prohlížet soubory PDF v zařízení a sdílet je s ostatními prostřednictvím e-mailu, služby BBM a mnohem více.
Telefon
Využívejte konferenční hovory, kontrolujte hlasovou poštu nebo převádějte volání na BBM Video.
Fotoaparát
Nabízí přední a zadní fotoaparát a režim Time Shift, který vám usnadní pořídit dokonalý záběr.
Nastavení
Umožňuje nastavit účty, přizpůsobit zařízení a sledovat výuková videa pro systémBlackBerry 10 OS.
Nápověda
Umožňuje zjistit, jak v zařízení efektivně provádět určité úkony, nahlížet do častých dotazů a osvojit si triky ke zvýšení produktivity.

Ikony oznámení

Ikony oznámení vám poskytují informace o nových nebo neotevřených položkách na účtu v centru BlackBerry Hub. Jakmile obdržíte nové položky, v oblasti s ikonami oznámení se zobrazí indikátor . Na ikony oznámení můžete nahlédnout tak, že kdekoli v zařízení posunete prstem od dolní části obrazovky směrem nahoru.
18
Uživatelská příručka Začínáme
Ikona Popis
E-mailová zpráva
Textová zpráva
Zpráva BBM
Zpráva Facebook
Zpráva Twitter
Zpráva LinkedIn
Telefonní hovor
Oznámení aplikací a služeb, např. BlackBerry World

Procházejte a pohybujte se mezi položkami

Posunutím prstu je možné procházet seznam, posouvat webovou stránku nebo přecházet mezi obrázky. Posunutím prstu lze také zobrazit domovskou obrazovku. Pokud se nacházíte v centru BlackBerry Hub, můžete posunutím prstu doleva zobrazit domovskou obrazovku a minimalizované aplikace. Opětovným posunutím prstu doleva zobrazíte všechny aplikace.
• Stránku posunete pohybem prstu po obrazovce nahoru a dolů.
• Chcete-li přepnout mezi centrem BlackBerry Hub a domovskou obrazovkou, posuňte prstem doleva a doprava.
19
Uživatelská příručka Začínáme

Použití posuvníku

Pokud se na obrazovce zobrazí posuvník, můžete s jeho pomocí procházet souborem, například skladbou nebo videem, nebo vícestránkovými dokumenty, například elektronickými knihami.
1. Stačí jen posouvat úchyt posuvníku.

Výběr položek

1. Vyzkoušejte následující kroky:
• Chcete-li vybrat položku, klepněte na ni. Pokud lze položku otevřít, otevře se, pokud ne, zvýrazní se.
• Chcete-li položku zvýraznit bez otevření, dotkněte se jí a přidržte ji.
20
Uživatelská příručka Začínáme
• Chcete-li zvýraznit více položek, například obrázky nebo skladby, které chcete sdílet, dotkněte se jedné položky a přidržte ji. Klepněte na možnost a poté na další položky. Chcete-li položku vymazat, znovu na ni klepněte.

Přiblížení a oddálení obrazovky

Chcete-li přiblížit detail obrázku nebo písmo, které je příliš malé, můžete položky na obrazovce zvětšit a přiblížit. Chcete-li zobrazit větší část položek, obrazovku oddalte.
1. Posunutím prstů k sobě obrazovku oddálíte, posunutím prstů od sebe obrazovku přiblížíte.

Přesunutí položky na jiné místo

1. Na domovské obrazovce se dotkněte položky, kterou chcete přesunout, a přidržte ji.
21
Uživatelská příručka Začínáme
2. Když se položka začne chvět, posuňte ji prstem na požadované místo.

Minimalizace aplikací a zobrazení aktivních rámců

Po minimalizaci se aplikace zobrazí na domovské obrazovce v podobě aktivního rámce. Tento prvek využijete při souběžném zpracování úloh, kdy nebude nutné uložit a zavřít dokumenty před spuštěním prohlížeče ani restartovat relaci prohlížeče po zkontrolování e-mailů.
1. Posuňte prstem od dolní části obrazovky směrem nahoru.
Rada: Pokud již aplikaci nebudete používat, ukončete ji klepnutím na možnost v pravém dolním rohu aplikace.
22
Uživatelská příručka Začínáme

Zobrazení nabídek

V nabídkách lze nalézt další funkce, možnosti a nápovědu.
1. Proveďte jednu z následujících akcí:
Chcete-li zobrazit další akce, které lze v aplikaci dělat, klepněte na položku nebo .
• Chcete-li zobrazit další akce související s určitou položkou v aplikaci, například skladbu nebo obrázek, dotkněte se položky a přidržte ji. Chcete-li zobrazit názvy položek nabídky zobrazené na pravé straně obrazovky, posuňte přes ně prstem.
• Chcete-li zobrazit nastavení a nápovědu, posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů. V aplikace se zobrazí nastavení dané aplikace. Pokud se nacházíte mimo aplikaci, zobrazí se nastavení zařízení.

Informace o aplikaci BlackBerry ID

Účet BlackBerry ID umožňuje pohodlný přístup k různým produktům a službám BlackBerry. Po vytvoření účtu BlackBerry ID můžete k přihlášení k jakémukoli produktu BlackBerry, který účet BlackBerry ID podporuje, používat svou e-mailovou adresu a heslo. Prostřednictvím účtu BlackBerry ID můžete spravovat aplikace stažené z obchodu BlackBerry World a znovu je stahovat při změně zařízení. Doporučujeme přihlašovat se pod stejným účtem BlackBerry ID na všech vašich zařízeních BlackBerry.
Pokud již máte vytvořen účet BlackBerry ID, při nastavování nového zařízení jej použijte a nevytvářejte účet BlackBerry ID nový. K tabletu i zařízení smartphone se můžete přihlásit pomocí stejného účtu BlackBerry ID.
23
Loading...
+ 52 hidden pages