Philips FW-P78, FW-P75 User Manual

0 (0)
Philips FW-P78, FW-P75 User Manual

FW- P78P75

Mini Hi-Fi System

with 3 CD changer

pg 01-31/P75-P78/34-Eng

1

2/22/00, 7:29 PM

1

3139 116 19311

English

MAGYARORSZÁG (FW-P78)

Minõségtanúsítás

 

 

 

кЫТТНЛИ

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/

1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében

 

tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki

 

adatokban megadott értékeknek.

 

Polski

Figyelem!

 

A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati

 

csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja.

Èesky

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség

hatásának!

 

 

 

Slovensky

Garancia

 

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát

 

vállal.

 

 

Névleges feszültség ............................................

220-230 V

Magyar

Elemes mûködéshez ..........................................

2 x AA/R06

Névleges frekvencia

50 Hz (vagy 50-60 Hz)

 

 

Teljesítmény

 

 

maximális ......................................................

145 W

 

névleges ........................................................

135 W

 

készenléti állapotban ...................................

< 20 W

 

Érintésvédelmi osztály II.

 

 

Tömeg .....................................................................

20,34 kg

 

Befoglaló méretek

 

 

szélesség ....................................................

745 mm

 

magasság ...................................................

310 mm

 

mélység ......................................................

390 mm

 

Rádiórész vételi tartomány

 

 

URH OIRT .........................................

65,81 - 74 MHz

 

CIRR .................................................

87,5 - 108 MHz

 

Erõsítõrész

 

 

Kimeneti teljesítmény ..................................

2000 W PMPO

 

............................... 2 x 75 W, 40 W, 2 x 20 W RMS

2

pg 01-31/P75-P78/34-Eng

2

MAGYARORSZÁG (FW-P75)

Minõségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/ 1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ............................................

220-230 V

Elemes mûködéshez ..........................................

2 x AA/R06

Névleges frekvencia ..........................

50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

 

maximális ........................................................

73 W

névleges ..........................................................

70 W

készenléti állapotban ...................................

< 15 W

Érintésvédelmi osztály II.

 

Tömeg .......................................................................

14.9 kg

Befoglaló méretek

 

szélesség ....................................................

685 mm

magasság ...................................................

310 mm

mélység ......................................................

390 mm

Rádiórész vételi tartomány

 

URH OIRT .........................................

65,81 - 74 MHz

CIRR .................................................

87,5 - 108 MHz

Erõsítõrész

 

Kimeneti teljesítmény ..................................

1200 W PMPO

............................... 2 x 30 W, 20 W, 2 x 10 W RMS

ÈESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu.

Nebezpeèí!

Pøi sejmutí krytù a odji tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí neviditelného laserového záøení!

Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku.

Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

2/22/00, 7:29 PM

3139 116 19561

FW-P78

FW-P75

pg 01-31/P75-P78/34-Eng

3

 

INDEX

 

English

5

English

 

кЫТТНЛИ

32

кЫТТНЛИ

 

Polski

62

Polski

 

Èesky ......................................

90

Èesky

Slovensky

116

Slovensky

 

Magyar

142

Magyar

 

CLASS 1

LASER PRODUCT

3

2/22/00, 7:29 PM

3139 116 19561

pg 142-167/P75-P78/34 Hu 2/22/00 7:49 PM Page 142

Magyar

142

TARTALOM

Általános tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

A biztonságra vonatkozó

tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Elõkészületek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 - 145 Dolby Pro Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 - 147 Kezelõgombok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 - 150 A rendszer használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 - 152 CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 - 155 Rádió. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 - 158 AUX/CDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Magnetofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 - 160 Karaoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Felvétel készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 - 162 Óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Idõkapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Szendergés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Mûszaki adatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 165 Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Hibakeresés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 - 167

pg 142-167/P75-P78/34 Hu 2/22/00 7:49 PM Page 143

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Általános tudnivalók

Az adattábla (ahol a típusszám található) a rendszer hátoldalán van.

Felvételt csak akkor lehet készíteni, ha az nem sérti harmadik fél szerzõi vagy más jogát.

Környezetvédelmi szempontok

A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani három egynemû anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell) és polietilén (zacskók, védõlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõ cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi elõírások figyelembe vételével helyezze a hulladékgyûjtõbe.

Energy Star (csak az FW-P78 típusnál)

Mint ENERGY STAR® partner, Philips megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR® hatékony energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek.

Tanúsítvány

Dolby Pro Logic System és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.

Gyártva a Dolby Laboratories Licensing Corporation engedélyével.

Tartozékok (A készülékkel

szállítottak)

Távirányító

Elemek a távirányítóhoz (2 db AA méretû)

AM hurokantenna

FM huzalantenna

AC hálózati kábel

CS-340 hangfalkészlet (egy pár surround hangfalat és egy középsõ hangfalat tartalmaz) – csak az FW-P78 típusnál

CS-120 hangfalkészlet (egy pár surround hangfalat és egy középsõ hangfalat tartalmaz) – csak az FW-P75 típusnál

A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

A biztonságra vonatkozó tudnivalók

Mielõtt használni kezdené a készüléket, ellenõrizze, hogy az adattáblán szereplõ üzemi feszültség (vagy a feszültségválasztó mellett jelzett feszültségérték) megfelel-e a helyi hálózati feszültség értékének. Ha nem, akkor vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Az adattábla a készülék hátoldalán található.

Bekapcsolt állapotban ne mozgassa a készüléket.

A készüléket szilárd alapon helyezze el (pl. állványon).

A rendszert úgy helyezze el, hogy a túlmelegedést elkerülendõ, kellõen szellõzhessen. Legalább 10 cm szabad helynek kell lennie a hátoldal és a fedõlap mellett, az oldalaknál pedig

5 cm távolságnak.

A készülékbe be van építve biztonsági rendszer, mely meggátolja a készülék túlmelegedését.

Óvja a készüléket a túlzott páratartalomtól, csapadéktól, homoktól és a hõforrásoktól.

Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ezzel elveszti a garanciát!

Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre vagy nagyon párás helyiségbe, akkor a rendszer CDegységének lencséjén páralecsapódás keletkezhet. Ilyenkor a CD-lejátszó nem mûködik helyesen. Hagyja bekapcsolva a készüléket kb. egy órán keresztül úgy, hogy nem tesz be lemezt a tartóba; ezután lehet a lemezeket rendesen lejátszani.

Az elektrosztatikus kisülés váratlan problémákat okozhat. Ellenõrizze, hogy ezek a problémák megoldódnak-e azáltal, hogy kihúzza a hálózati csatlakozót, majd néhány másodperc múlva visszadugja.

Ha teljes mértékben feszültségmentesíteni akarja a készüléket, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljból.

Magyar

143

pg 142-167/P75-P78/34 Hu 2/22/00 7:49 PM Page 144

ELÕKÉSZÜLETEK

A hátoldalon lévõ csatlakozók

H

AUDIO OUT

 

G

I

Magyar

A

J

AC

MAINS

~

DIGITAL

SUB-

L

R

L

R

OUT

WOOFER

 

 

 

 

 

OUT

AUX/CDR IN

LINE OUT

 

AM ANTENNA

FM ANTENNA 75Ω

 

 

 

 

 

 

 

CENTER

 

+

 

 

REAR

FRONT

SURROUND

+

+

L

L

R

R

+

+

L R

surr.

surr.

CENTER

D E

144

F

AUDIO IN

B

AAz AM hurokantenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készülékkel szállított hurokantennát az AM ANTENNA bemenetre. Az AM hurokantennát a rendszertõl távol helyezze el és állítsa be úgy, hogy a vétel a legjobb legyen.

BAz FM huzalantenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készülékkel szállított FM huzalantennát az FM ANTENNA 75 Ω bemenetbe. Állítsa be úgy az FM antennát, hogy a vétel a legjobb legyen.

Külsõ antenna

Jobb lesz az FM sztereo vétel, ha külsõ FM antennát csatlakoztat az FM ANTENNA 75 Ω bemenetbe 75 Ω-os árnyékolt kábelen keresztül.

L

R

CA hangfalak csatlakoztatása

 

 

Csatlakoztassa a jobb oldali hangfalat

 

 

 

az elülsõ, R jelû kimenetekre úgy, hogy

 

 

 

a színes vezeték kerüljön a +, a fekete

 

 

 

pedig a -jelzésû csatlakozóra.

 

 

Csatlakoztassa a bal oldali hangfalat az

 

 

 

elülsõ, L jelû kimenetekre úgy, hogy a

 

C

 

színes vezeték kerüljön a +, a fekete

 

 

 

pedig a -jelzésû csatlakozóra.

 

 

Az ábrának megfelelõen csíptesse be a

 

 

 

vezeték szigeteletlen részét.

pg 142-167/P75-P78/34 Hu 2/22/00 7:49 PM Page 145

ELÕKÉSZÜLETEK

12 mm

KILAZfiTÁS RÕGZÍTÉS

FIGYELEM:

Ajánljuk, hogy a tartozékként szállított hangfalakat használja, mert akkor lesz optimális a hanghatás.

Soha ne csatlakoztasson egynél több

hangfalat a hangfalkimenetek egyikének a +/-csatlakozóihoz sem.

Soha ne csatlakoztasson olyan hangfalat, amelyiknek az impedanciája kisebb a készülékkel szállítottakénál. Erre vonatkozóan nézze meg ezen kézikönyvben a MÛSZAKI ADATOK címû részt.

DA hátsó surround hangfalak csatlakoztatása

Csatlakoztassa a fekete (jelöletlen) vezetéket a REAR SURROUND kimenet fekete, a színes (megjelölt) vezetéket pedig a REAR SURROUND kimenet szürke csatlakozójához.

EA középsõ hangfal csatlakoztatása

Csatlakoztassa a fekete (jelöletlen) vezetéket a CENTER kimenet fekete, a kéket (a megjelölt vezetéket) pedig a CENTER kimenet kék csatlakozójához.

FLine Out kimenet (vezeték nélküli készülékekhez is)

Csatlakoztathatja a LINE OUT audio kimenet bal és jobb oldali csatlakozóját a CD-író ANALOG IN bemenetéhez. Így analóg felvételt készíthet.

Lehetõsége van arra is, hogy a rendszertõl távol (például egy másik szobában) további elülsõ aktív hangfalakat helyezzen el, elkerülve a szobákon keresztülmenõ hosszú hangfalvezetékek okozta kellemetlenségeket. Annyi távoli hangfalat helyezhet el, amennyit csak óhajt, de mindegyiknek ugyanazt a rádiófrekvenciát kell használnia. Csatlakoztassa a vezeték nélküli rendszer rádiófrekvenciás adóját a LINE OUT kimenetre.

Helyezze el az aktív hangfalakat a kívánt módon. Csatlakoztatáskor mindig az aktív hangfalakhoz mellékelt használati útmutató szerint járjon el.

Megjegyzés:

Lehetséges, hogy a vezeték nélküli rendszer adójának és az általa vezérelt hangfalaknak a használatához a helyi hatóságok engedélye szükséges. Kérjük érdeklõdje ezt meg a helyi illetékes biztonsági illetve engedélyezõ intézménynél.

GMás készülék csatlakoztatása a rendszerhez

A készülék hátoldalán lévõ AUX/CDR IN bemenethez csatlakoztathatja televízió, képmagnó, külsõ CD-lejátszó, DVD-lejátszó vagy CD-író bal és jobb oldali OUT hangkimenetét.

HSubwoofer Out kimenet

Lehetõség van arra, hogy aktív mély hangfalat csatlakoztasson a SUBWOOFER OUT kimenetre. A mély hangfal kiemeli a nagyon mély basszus hangokat (pl. földrengés, az ûrhajók moraja). Csatlakoztatáskor mindig a mély hangfalhoz mellékelt használati útmutató szerint járjon el.

JHálózatról történõ feszültségellátás

Miután csatlakoztatta az összes készüléket, csatlakoztassa az AC hálózati kábelt elõször a készülékhez, majd a fali dugaljba.

Az elemek behelyezése a távirányítóba

Az elemtartóban lévõ jelzéseknek megfelelõen helyezze be az elemeket (R06 vagy AA típusút) a távirányítóba.

-

+

-

+

IDigital Out kimenet

Felvételt készíthet a CD-rõl ezen a kimeneten keresztül minden olyan készüléken, melynek van digitális bemenete (pl. CD-író, DAT deck, digitálanalóg konverter, digitális jelfeldolgozó).

Csatlakoztassa az RCA kábel (nem tartozék) egyik végét a DIGITAL OUT kimenetbe, a másikat pedig az audio berendezés digitális bemenetébe. Amikor csatlakoztatja az RCA kábelt, ellenõrizze, hogy teljesen be legyen dugva.

Vegye ki az elemeket, ha kimerültek, és akkor is, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni azokat, mert ha kifolynak, károsodhat a készülék. Ha kicseréli az elemeket, mindig R06 vagy AA típusút használjon.

Magyar

145

pg 142-167/P75-P78/34 Hu 2/22/00 7:49 PM Page 146

Magyar

DOLBY PRO LOGIC

Dolby Pro Logic

Ezzel a maga nemében páratlan Dolby Pro Logic mini rendszerrel olyan hanghatás érhetõ el, hogy otthonában élvezheti a mozi nyújtotta akusztikus lehetõségeket. A Pro Logic rendszer segítségével pontosabban elkülöníthetõk az egyes hangforrások. Jobb a csatornák szétválasztása és a hang hajszálpontosan

lokalizálható. A Pro Logic rendszernek négy hangkimenete van: bal, középsõ, jobb és surround (hátsó). Az elölrõl jövõ hang a bal és jobboldali hangfalpártól valamint a középsõ hangfaltól érkezik. A háttérhang a két surround hangfaltól érkezik, melyek a

. Jóllehet (egyetlen

megfelelõ

hanghatás létrehozásához.

Ezen Pro Logic dekóder segítségével a következõ felvételi módok dekódolhatók:

Dolby Surround, Center Phantom, Dolby 3 Stereo és normál Stereo.

A Dolby Pro Logic rendszer beállítása

Ahhoz, hogy a maga teljességében tudja élvezni otthonában a mozi nyújtotta akusztikus lehetõségeket, néhány dolgot végre kell hajtania. Elõször is csatlakoztatnia kell a hangfalakat.

5 hangfal csatlakoztatása

Elülsõ hangfalak: Csatlakoztassa az elülsõ hangfalakat.

Középsõ hangfal: Csatlakoztassa a középsõ hangfalat.

Hátsó (surround) hangfalak:

Csatlakoztassa a vezetékes vagy vezeték nélküli (nem tartozék) hangfalpárt a SURROUND OUT kimenethez.

CENTER

12 OHM

KÖZÉPSÕ

REAR

FRONT

SURROUND

HÁTSÓ

ELÜLSÕ

BAL

BAL

HÁTSÓ

ELÜLSÕ

JOBB

JOBB

A hangfalak elhelyezése

A legjobb térhatás úgy érhetõ el, ha a hangfalakat az alábbiak szerint helyezi el.

 

 

KÖZÉPSÕ

 

 

 

MÉLY

HANGFAL

MINI HIFI

 

BAL

 

 

HANGFAL

 

RENDSZER

JOBB

ELÜLSÕ

 

 

 

ELÜLSÕ

 

 

TELEVÍZIÓ

 

 

BAL

 

 

 

JOBB

SURROUND

 

 

 

SURROUND

146

Az elülsõ bal és jobb oldali hangfal

Akkor érhetõ el a legkedvezõbb hanghatás, ha az elülsõ bal és jobb oldali hangfal a hallgatóval körülbelül 45 fokos szöget zár be. Ha a hangfalak mágneses tere zavarná a televízió képét, akkor növelje meg a televízió és a hangfalak közti távolságot.

Középsõ hangfal

Akkor érhetõ el e legkedvezõbb hanghatás, ha a középsõ hangfal ugyanabban a magasságban van, mint a bal és jobb oldali elülsõ hangfal. Lehetõség szerint közvetlenül a televízió fölött vagy alatt helyezze el a középsõ hangfalat.

Hátsó (surround) hangfalak

A surround hangfalakat a hallgató személy fülének vonalában kell elhelyezni vagy a szoba hátsó falán. A legfontosabb, hogy általában próbálkozással található meg a surround hangfal megfelelõ helye, amikor a hanghatás a legkedvezõbb.

A hangzás beállítása

A rendszer lehetõséget nyújt arra, hogy Dolby Pro Logic üzemmódban egy tesztelõ hang segítségével beállíthassa a bal és jobb elülsõ, a középsõ valamint a surround hangfalak hangerejét.

A beállításhoz üljön kedvenc helyére és a mûvelet végrehajtásához használja a távirányítót.

1A CD, TUNER, TAPE vagy AUX gombbal kapcsolja be a rendszert.

2Nyomja meg a TEST TONE gombot.

A készülék egy tesztelõ hangot küld sorban a bal oldali, középsõ, jobb oldali és surround hangfalakra.

A „TEST TONE”, majd az „ADAPT BALANCE, CENTER AND REAR LEVEL” felirat látszik a kijelzõn.

A tesztelõ hang körülbelül 90 másodpercig tart.

3 A BALANCE L

DPL

 

L BALANCE

R

gombot nyomja

 

 

meg a bal elülsõ

CENTER

REAR

hangfal

- - + - - +

hangerejének

REAR

 

 

 

beállításához.

 

 

A kijelzõn a „BAL L+XX” felirat látszik.

4A BALANCE R gombot nyomja meg a jobb elülsõ hangfal hangerejének beállításához.

A kijelzõn a „BAL R+XX” felirat látszik.

5A CENTER +vagy -gombot nyomja meg a középsõ hangfal hangerejének beállításához.

™ A kijelzõn a „CENT +XX vagy

-XX” felirat látszik.

6A REAR +vagy -gombot nyomja meg a surround hangfalak hangerejének beállításához.

A kijelzõn a „REAR +XX vagy -XX” felirat látszik.

C
LUME
USE TEST TONE
Å
Hu

pg 142-167/P75-P78/34 2/22/00 7:49 PM Page 147

7 Állítsa be az összes hangfal hangerejét úgy,

hogy mindegyik egyforma hangerõvel hallatsszon. Amikor

megfelelõnek találja a beállítást, nyomja meg ismét a TEST TONE gombot, ezzel kikapcsolja a tesztelõ hangjelzést.

Megjegyzés:

Célszerû a hangfalak hangerejét a szokásos hangerõszinten beállítani. „XX” jelöli a hangerõ szintjét.

Amikor végrehajtotta a Dolby Pro Logic rendszer összes beállítását, nyugodtan élvezheti otthonában a mozi nyújtotta akusztikus lehetõségeket.

• A DPL (PRO LOGIC)

Ç á

gombot ismételten

megnyomva válassza ki

DPL

a kívánt hanghatást az

L BALANCE R

egymás után

 

ciklikusan megjelenõ

 

lehetõségek közül.

 

Dolby Surround Center Phantom

Dolby 3 Stereo Stereo Dolby

Surround …

A Dolby Pro Logic kijelzõjén látszik, hogy melyik funkciót választotta ki.

Dolby Surround

Ezt az állást kell kiválasztani a teljes körû Dolby Surround Pro Logic lejátszási módhoz.

A DPL gomb megnyomásával válassza ki a Dolby Surround módot.

A kijelzõn a

„DOLBY C

SURROUND”

L

R

felirat látszik.

 

PRO LOGIC

™ Világít a DPL

S

S

 

 

ellenõrzõ

 

 

kijelzõje.

 

 

Dolby Center Phantom

Ezt az állást kell kiválasztani, ha nincs középsõ hangfal. A középsõ hangfalra érkezõ hangot megosztja a rendszer a bal és jobb oldali elülsõ hangfalak között, amivel a hagyományos sztereo hatás érhetõ el.

A DPL gomb megnyomásával válassza ki a Dolby Pro Logic Center Phantom módot.

™ A kijelzõn a

„CENTER

 

C

PHANTOM”

L

R

felirat látszik.

 

PRO LOGIC

S

S

™ Világít a DPL

 

 

ellenõrzõ

 

 

kijelzõje.

 

 

Dolby 3 Stereo

Ezt az állást kell kiválasztani, ha a körülölelõ hanghatásra nincs szükség, viszont lényeges a nagyfokú sztereo hatás. Ehhez csupán a bal, jobb és középsõ hangfal szükséges.

A DPL gomb megnyomásával válassza ki a Dolby 3 Stereo módot.

™ A kijelzõn a

 

 

„DOLBY 3

 

C

STEREO”

L

R

felirat látszik.

 

PRO LOGIC

S

S

 

™ Világít a DPL

 

 

ellenõrzõ

 

 

kijelzõje.

 

 

Normál Stereo

Ezt az állást kell kiválasztani a Dolby Pro Logic rendszer nélküli szokásos sztereo lejátszáshoz. Ehhez csupán a bal és jobb hangfal szükséges.

A DPL gomb megnyomásával válassza ki a Stereo módot.

™ A kijelzõn a

„STEREO”

felirat látszik.

L

R

 

PRO LOGIC

 

 

™ Világít a DPL

S

S

 

 

ellenõrzõ

 

 

kijelzõje.

 

 

DOLBY PRO LOGIC

Fontos!

1Ha a Dolby Pro Logic rendszer hangzását a maga teljességében

kívánja élvezni, akkor célszerû, ha bekapcsolja a DPL funkciót a DSC „Classic” hanghatással.

2A Dolby Pro Logic lejátszási mód automatikusan átkapcsol normál

Stereo módra fejhallgató csatlakoztatása esetén.

3Kazettafelvételt célszerû normál Stereo lejátszási módban készíteni.

Magyar

147

Loading...
+ 20 hidden pages