Teac MP-360 Manual

0 (0)

®

MP3 přehrávač MP-360

Uživatelská příručka

Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu o platbě nejbližšímu prodejci společnosti TEAC.

Likvidace výrobku

Zařízení byste neměli vyhazovat mezi komunální odpad. Ověřte si prosím místní předpisy týkající se likvidace elektronických výrobků.

zZměny specifikací a charakteristik mohou být provedeny bez upozornění.

zCopyright © 2006, TEAC Europe GmbH. Všechna práva vyhrazena. Vydání: srpen 2006

zNázvy společnosti a produktů zde uvedené jsou ochrannými známkami daných společností.

CZ – 2 | MP-360

Obsah

 

Poznámka ....................................................................................................................................................

5

Obsah balení .............................................................................................................................................

5

Vlastnosti .......................................................................................................................................................

6

Obal - úvod .................................................................................................................................................

6

LCD - úvod ...................................................................................................................................................

7

Displej z tekutých krystalů................................................................................................................

7

Módy opakování .................................................................................................................................

7

Mód EQ .....................................................................................................................................................

7

1. Základní ovládání...............................................................................................................................

7

Zapnuto/Vypnuto (on/off) .............................................................................................................

7

Nabíjení.....................................................................................................................................................

7

2. Přehrávání MP3, WMA .....................................................................................................................

8

Přehrávání ...............................................................................................................................................

8

Pozastavit/Zastavit/Vypnout..........................................................................................................

8

Předchozí soubor/Další soubor ...................................................................................................

8

FF/RW..........................................................................................................................................................

8

Nastavení hlasitosti .............................................................................................................................

8

Nastavení pro výstup módu EQ ..................................................................................................

9

Nastavení módu přehrávání ........................................................................................................

9

3. Vymazat soubory ................................................................................................................................

9

4. FM Tuner................................................................................................................................................

10

Vstoupit do FM tuneru....................................................................................................................

10

Automatické vyhledávání ...........................................................................................................

10

Manuální vyhledávání ..................................................................................................................

10

Ukládání.................................................................................................................................................

10

Předchozí/Další stanice ................................................................................................................

10

Nastavení hlasitosti ..........................................................................................................................

10

Exit .............................................................................................................................................................

10

Nahrát .....................................................................................................................................................

11

5. Hlasové nahrávání..........................................................................................................................

11

Zastavit/Pozastavit nahrávání ...................................................................................................

11

6. Automaticky vypnout ....................................................................................................................

11

7. Nastavení reproduktoru ...............................................................................................................

11

8. Spořič displeje ...................................................................................................................................

11

CZ – 3 | MP-360

 

9. Zkontrolovat kapacitu paměti ..................................................................................................

12

10.

Funkce zobrazit obrázky ............................................................................................................

12

Zobrazit obrázky ................................................................................................................................

12

Odstranit obrázky..............................................................................................................................

12

Nastavení displeje pro obrázky ................................................................................................

12

11.

Nastavit logo po spuštění..........................................................................................................

12

12.

Instrukce pro funkci MTV............................................................................................................

13

13.

Instrukce pro použití nástroje Konvertování MTV .........................................................

13

14.

Editování textů skladeb ..............................................................................................................

14

15. Slot SD/MMC.....................................................................................................................................

15

16.

Spojení s počítačem ....................................................................................................................

15

Instalace ovládacího programu .............................................................................................

15

Spojení s počítačem .......................................................................................................................

16

Načíst/Stáhnout soubory ..............................................................................................................

16

Zvláštní poznámka ...........................................................................................................................

17

Upgrade/Obnova softwaru........................................................................................................

18

Formátování MP3 přehrávače ..................................................................................................

19

Odinstalovat ovládací program ..............................................................................................

20

Kroky pro manuální stažení ovládacího programu ......................................................

21

 

Windows 2000/XP .........................................................................................................................

21

 

Windows 98 ......................................................................................................................................

23

Odstraňování závad ...........................................................................................................................

25

Specifikace...............................................................................................................................................

26

Záruka..........................................................................................................................................................

27

CZ – 4 | MP-360

Poznámka

Do přehrávače se nesmí dostat voda nebo cizí předměty.

Nepoužívejte zařízení v místech, kde je extrémní horko, zima, prašnost nebo vlhkost.

Chraňte zařízení před pádem.

Životnost baterie se může u různých modelů lišit a to i podle podmínek, kde zařízení používáte.

V případě, že dojde k některé z níže uvedených situací, nabijte prosím zařízení:

Objeví se logo a zobrazuje: slabá baterie

Tlačítka budou nefunkční

Zařízení nefunguje v běžných podmínkách.

Důležité informace: než začnete zařízení používat, přečtěte a uchovejte si prosím všechny pokyny k jeho ovládání. Za škody způsobené špatným užíváním či poškozením zařízení neručíme.

Zacházejte s tímto zařízením opatrně a zálohujte si soubory, pokud je třeba.

Obsah balení

MP3 přehrávač MP-360

Sluchátka

Kabel USB

Pásek na krk

Nabíjecí zařízení

CD s ovladači

Základní uživatelská příručka

Uživatelská příručka (na CD)

CZ – 5 | MP-360

Teac MP-360 Manual

Vlastnosti

1.8’’ 65K COLOUR TFT displej Přehrávání MP3/WMA Funkce SMV film

Přehrávání obrázků 65K barev Reproduktor

FM turner, uložení 20 stanic

FM nahrávání, nahrávání programu FM

Pro Windows 2000/XP/ME není nutný žádný ovladač Funkce přenosné paměti

Kvalitní hlasové nahrávání Několik módů EQ

Karta pro podporu SD/MMC

Podpora značek ID3 (název, umělec a text – předem editované) Možnost aktualizace firmwaru

Nízký odběr

Zabudovaná nabíjecí lithium-iontová baterie

Obal - úvod

cSluchátka/ Konektor Line-in dLCD displej

eVstup pro kartu SD/MMC fKonektor USB

g Přehrát/pozastavit/zastavit vypnout off/zapnout on

hNABÍDKA

iZvýšit/snížit hlasitost

jREW kFF

Reproduktor

Otvor pro pásek na krk Tlačítko Reset

CZ – 6 | MP-360

LCD - úvod

Displej z tekutých krystalů

Hlasitost

Mód USB

Zbývající kapacita (indikátor baterie)

Název hudby nebo nahrávaných souborů (REC), pořadové číslo skladby a doba nahrávání

Módy opakování

Recyklování obsahuje 5 módů: Opakovat jednu, opakovat všechny, promíchat, promíchat všechny a normálně (pro běžný mód se nezobrazí žádné logo)

Mód EQ

Mód EQ obsahuje 5 módů: Normal, rock, jazz, classic a pop

1. Základní ovládání

Zapnuto/Vypnuto (on/off)

Zapnout: Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko “ ” a na displeji se zobrazí logo. Pak se zařízení přepne do statusu NABÍDKA.

Vypnout: Stiskněte a podržte tlačítko “ ” (asi 4 vteřiny), displej zabliká a vypne se.

Nabíjení

Když indikátor baterie na displeji zobrazí: , dobijte ji. Jsou dvě možnosti dobíjení přehrávače:

A.Zařízení (vypnuté nebo zapnuté) spojte pomocí kabelu USB s počítačem.

B.Chcete-li zařízení nabít z počítače, použijte prosím přiložený kabel USB. Jinak můžete použít přiložené nabíjecí zařízení.

Poznámka:

Pokud je baterie příliš slabá včas ji začněte nabíjet. Jinak nepůjde zařízení zapnout.

Pokud je baterie příliš slabá, na displeji se zobrazí: “Slabá baterie, dojde k vypnutí”, přehrávač se automaticky vypne.

Proces nabíjení by neměl přesáhnout 8 hodin.

V průběhu přehrávání se může zobrazovaná kapacita baterie měnit. Je to důsledek oscilace elektřiny způsobené různou mírou spotřeby v průběhu přehrávání.

CZ – 7 | MP-360

Poznámka: doporučujeme přehrávač vypnout, než začnete nabíjet baterie. Doba nabíjení je asi 3- 5 hodin.

2. Přehrávání MP3, WMA

Poznámka: toto zařízení podporuje soubory MP3 (vrstvu3 u MPEG1, MPEG2 a MPEG2.5) a WMA.

Přehrávání

Stiskněte tlačítko “ ” a spustíte přehrávání. Zařízení začne přehrávat aktuální hudební soubor a na displeji se zobrazí indikátor opakování, hlasitost, číslo skladby, celkový počet, celková doba, název skladby, umělce, indikátor EQ a kapacitu baterie. Pokud byl předem editován text, rovněž se zobrazí.

Pozastavit/Zastavit/Vypnout

Pozastavit: v módu přehrávání stiskněte tlačítko “ ”. Pokud stisknete tlačítko “ ” znovu, zařízení bude pokračovat v přehrávání.

Zastavit: V pozici přehrát nebo pozastavit stiskněte a podržte asi na 2 vteřiny tlačítko “ ”. Na displeji se zobrazí ikona a přehrávání se zastaví.

Vypnout: v pozici přehrát/pozastavit/zastavit stiskněte a podržte asi na 4 vteřiny tlačítko “ ”, dokud displej nezabliká a zařízení se nevypne.

Poznámka: jste-li v módu pozastavit a po dobu 60 vteřin nestisknete žádné tlačítko, zařízení se automaticky vypne, aby šetřilo baterii.

Předchozí soubor/Další soubor

Chcete-li přeskočit na další soubor, stiskněte tlačítko “ ”. Chcete-li přeskočit na předchozí soubor, stiskněte tlačítko “ ”.

FF/RW

Chcete-li rychle převinout vpřed, stiskněte a podržte tlačítko “ ”, zobrazená doba přehrávání se zvýší. Chcete-li převinout zpět, stiskněte a podržte tlačítko

”, doba přehrávání se sníží.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost snížíte pomocí tlačítka “-” a zvýšíte pomocí tlačítka “+”. Indikátor „ „ “ na obrazovce se podle toho změní.

CZ – 8 | MP-360

Nastavení pro výstup módu EQ

V módu hudba nebo hlas stiskněte tlačítko NABÍDKA a vstoupíte do módu NABÍDKA. Zvolte “Nastavení” a potvrďte volbu tlačítkem NABÍDKA. Pak zvolte “EQ”, stiskněte tlačítko NABÍDKA a vstoupíte do módu pro výběr EQ. EQ obsahuje 5 módů: normal, rock, jazz, classic a pop, mezi těmito módy můžete přecházet pomocí tlačítka “ ” nebo “ ”. Nakonec stiskněte tlačítko NABÍDKA, tím volbu potvrdíte a vrátíte se zpět.

Nastavení módu přehrávání

Ve statusu HUDBA stiskněte tlačítko NABÍDKA a vstoupíte do ní. Zvolte “Nastavení” a potvrďte tlačítkem NABÍDKA. Pak zvolte mód “Přehrát” a stiskněte tlačítko NABÍDKA, tak vstoupíte do nastavení módu přehrávání. Stisknete-li tlačítka “ ” nebo “ ” přehrávání se bude měnit v následujícím pořadí: normálně, opakovat jednu, opakovat všechny, promíchat, promíchat všechny. Nakonec stiskněte tlačítko NABÍDKA, tím volbu potvrdíte a vrátíte se zpět.

3. Vymazat soubory

Jste-li v módu přehrávání, stiskněte tlačítko NABÍDKA a podržte, dokud se nezobrazí adresář “SLOŽKA“. Na displeji se zobrazí všechny složky “(F)” a jeden soubor “(FA)”. Pomocí tlačítka “ ” nebo “ ” zvolte možnost, kterou chcete odstranit, a pak stiskněte tlačítko “-”, které spustí mód pro vymazání. Na displeji se zobrazí “Odstranit soubory”, název souboru, “Ano” a “Ne”. Pomocí tlačítka “ ” nebo “ ” zvolte “Ano” nebo “Ne” . Chcete-li odstranit aktuální soubor, zvolte “Ano” a stiskněte NABÍDKA. Pokud chcete odstraňování souborů

ukončit, stiskněte “Ne” a vrátíte se do předchozí nabídky. Chcete-li mód pro odstranění opustit, stiskněte opět tlačítko NABÍDKA.

Poznámka: Pokud chcete soubory ve složce zkontrolovat, stiskněte tlačítko “ ”. Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko NABÍDKA.

CZ – 9 | MP-360

Loading...
+ 19 hidden pages