NordicTrack NETL178120 Owner's Manual

Loading...
NordicTrack NETL178120 Owner's Manual

Modelnr. NETL17812.0

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website:

www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

BEFORE YOU BEGIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . . .5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. .

.

 

 

 

6

MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . . .7

DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .15

GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. .

. . . .

. .

.

.

. . . . .16

HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN. .

. . . . . .

. .

. . . .

. . .

. . . . . .24

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .25

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .28

LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .30

GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

. . . . . . . . . .32

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

.

.

Laatste pagina

RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . .

. .

. .

Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde

sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht:

de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees voordat u de loopband gebruikt, alle instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband, om het risico op brandwonden, brand, elektrische schok, of letsel aan personen te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen voor personen ouder dan 35, of voor personen met al reeds bestaande gezondheidsproblemen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals in deze handleiding beschreven.

4.Deze loopband is alleen voor gebruik thuis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur, of in een instelling.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

7.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof beheerd wordt.

8.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

9.De loopband mag alleen door mensen die 159 kilo of minder wegen gebruikt worden.

10.Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de loopband gebruiken.

11.Draag bij gebruik van de loopband de juiste kleding. Draag geen losse kleding die in de

loopband verstrikt kan raken. Suspensoirs worden voor zowel mannen als vrouwen aangeraden. Draag altijd sportschoenen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen.

12.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde 16). Geen enkel ander apparaat mag op dezelfde groep aangesloten zijn.

13.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3 draadige-aansluiting, 1 mm2 (maat 14) snoer die niet langer is dan 1,5 meter.

14.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

15.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op bladzijde 25 als de loopband niet goed werkt.)

16.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE DE ELEKTRICITEIT IN TE SCHAKELEN op bladzijde 18).

17.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd aan de handleuningen vast wanneer u de loopband gebruikt.

18.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

19.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

3

20.Laat de loopband nooit zonder toezicht draaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de stroomschakelaar in de off (uit-stand) (zie de tekening op bladzijde 5 voor de plaats van de stroomschakelaar) en haal de stekker van de loopband uit het stopcontact wanneer deze niet gebruikt wordt.

21.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem optilt, laat zakken of verplaatst. (Zie MONTAGE op bladzijde 7 en HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN op bladzijde 24). U moet 20 kg veilig kunnen tillen, om de loopband op te kunnen tillen, neer te kunnen laten of te kunnen verplaatsen.

22.Bij het inklappen of verplaatsen van de loopband moet u ervoor zorgen dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opbergstand houdt.

23.Steek geen enkel voorwerp in welke opening van de loopband dan ook.

24.Controleer alle onderdelen regelmatig en draai ze goed vast.

25.GEVAAR: Trek de stekker, na gebruik, altijd direct uit het stopcontact. Doe dit

ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijstellen zoals beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een erkende onderhoudsmonteur dat opdraagt. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een erkende onderhoudsmonteur.

26.Te veel oefenen, kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u tijdens het oefenen pijn voelt of duizelig wordt, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

BEFORE YOU BEGIN

Fijn u dat u voor de revolutionaire NORDICTRACK® T14.2 loopband gekozen heeft. De T14.2 loopband biedt een indrukwekkende waaier aan functies die ontwikkeld zijn om uw workouts thuis effectiever en leuker te maken.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.

Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

203 cm

Bedieningspaneel

Breedte:

97 cm

Accessoireshouder

Gewicht:

102 kg

Handleuning

 

Hartslagmonitor

 

 

Sleutel/Klip

 

 

Motorkap

Loopband

 

Stroomschakelaar

Voetrail

 

 

 

 

Wiel

 

 

Kussen van het Loopvlak

Bijstelschroeven

 

 

van de Ruststandrol

 

5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

#10 Sterring

5/16" Sterring

3/8" Sterring

3/8" Moer (9)–2

(5)–4

 

(8)–4

 

 

 

 

 

(10)–8

 

 

#8 x 1/2"

#8 x 1/2" Schroef

 

#8 x 3/4"

#8 x 3/4" Schroef

#10 x 3/4"

Aardschroef

 

(1)–14

Tek Schroef (13)–8

(14)–4

Schroef

(6)–1

 

 

 

 

 

(4)–4

 

5/16" x 2 3/4" Schroef (12)–4

3/8" x 1 1/4" Schroef

 

 

 

 

 

 

(3)–4

 

3/8" x 2" Bout (2)–2

 

3/8" x 2 3/4" Schroef (22)–4

 

6

MONTAGE

De montage moet door twee personen gebeuren.

Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als u volledig met de montage klaar bent.

Er kan, na verzending, een olieachtige substantie op de buitenkant van de loopband zitten. Dit is normaal. Mocht er wat olieachtige substantie op de loopband zitten, veeg dit dan met een zachte lap en een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel weg.

Linker onderdelen zijn met een “L” of “Left” aangegeven en rechter onderdelen zijn met een “R” of “Right” aangegeven.

Zie bladzijde 6, voor het herkennen van kleine onderdelen.

Voor montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

de meegeleverde inbusleutels

een engelse sleutel

een kruiskopschroevendraaier

schaar

punttang

Gebruik nooit elektrisch gereedschap om schade aan onderdelen te vermijden.

1. Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet in het

1

 

 

 

stopcontact zit.

Gat

 

 

 

91

 

Kantel de loopband, met hulp van een tweede

29

6

 

 

 

 

 

persoon, voorzichtig op zijn rechterkant.

A

 

 

 

Trek de Draad van de Staander (91) en de aard-

 

 

 

90

 

 

 

draad van de basis (A) door het aangegeven gat

 

 

 

in de Basis (29).

 

 

 

 

Maak de aarddraad van de basis (A) aan de

 

 

 

 

Basis (29) vast met een #8 x 1/2" Aardschroef (6).

 

 

 

 

Zorg ervoor dat de Borgring (90) in het vierkante

Draadband

 

 

 

gat in de Basis gedrukt wordt.

 

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Snij de plastic

Snijden

 

 

 

91

 

 

 

draadband bij de Draad van de Staander (91) los.

 

 

 

Zorg ervoor dat de Draad van de Staander niet

 

 

 

 

bekneld raakt.

 

 

 

 

2. Maak de Linker Wieldop (113) aan de Basis (29)

2

 

 

 

vast met twee #8 x 3/4" Schroeven (14).

37

 

 

 

 

 

 

 

Maak vier Kussens van de Basis (37) aan

 

 

 

14

de Basis (29) vast met acht #8 x 3/4" Tek

 

 

 

13

 

 

 

Schroeven (13) (slechts een kant is afgebeeld).

 

 

 

Draai de schroeven nog niet te vast.

 

 

 

 

Leg de loopband, met hulp van een tweede per-

 

 

 

 

soon, zodanig neer dat de Basis (29) plat op de

29

 

13

37

vloer ligt.

 

Maak de Rechter Handleuning (niet afge-

 

 

 

113

 

 

 

 

beeld) op dezelfde manier vast.

7

 

 

 

 

 

 

 

3.Zoek naar de Linker Staander (84). Laat een tweede persoon de Linker Staander bij de Basis vasthouden (29).

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draadband in de Linker Staander (84) stevig rond het uiteinde van de Draad van de Staander (91) vast. Trek dan aan het andere eind van de draadband totdat de Draad van de Staander door de Linker Staander geleid is.

4.Houd de Linker Staander (84) tegen de Basis (29) vast. Zorg ervoor dat de draden niet bekneld raken. Plaats, indien nodig, de aard-

draad van de basis (A) in het gat aan de zijkant van de Linker Staander. Steek dan twee 3/8" x 2 3/4" Schroeven (22) met twee 3/8" Sterringen (10) en twee 3/8" x 1 1/4" Schroeven (3) met twee 3/8" Sterringen in de Linker Staander.

Draai de 3/8" x 2 3/4" Schroeven (22) en de 3/8" x 1 1/4" Schroeven (3) gedeeltelijk vast

totdat de koppen van de Schroeven de Linker Staander (84) raken. Draai de Schroeven nog niet helemaal vast. Let op: Het kan handig zijn

om een korte inbussleutel (B) te gebruiken op de afgebeelde Schroef.

Maak de Rechter Staander (niet afgebeeld) op dezelfde manier vast. Let op: Er zitten geen

draden aan de rechterkant.

3

 

 

 

91

 

84

 

 

 

Draadband

91

 

Draadband

 

84

 

 

 

 

91

29

 

 

 

 

4

 

 

 

84

22

B 10 10

A

3

10 29

8

5.Zoek naar de Linker en de Rechter Kap van de Basis (88, 89). Schuif de Linker kap van de Basis (80) op de Linker Staander (84). Schuif de Rechter kap van de Basis op de Rechter Staander (85). Druk de Kappen van de Bases nog niet op hun plaats.

6.Zoek naar de linker Handleuning (79). Als er een draad in de linker Handleuning zit, haal hem eruit en gooi hem weg.

Houd de linker Handleuning (79) bij de Linker Staander (84). Steek de draadband op de Draad van de Staander (91) in de onderkant en uit het uiteinde van de linker Handleuning zoals afgebeeld. Trek dan de Draad van de Staander door de linker Handleuning.

Maak de linker Handleuning (79) op de Linker Staander (84) vast met twee 5/16" x 2 3/4" Schroeven (12) en twee 5/16" Sterringen (8).

Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (91) niet bekneld raakt. Draai de Schroeven nog niet vast.

Maak de twee aangegeven schroeven (C) uit de linker Handleuning (79) los en gooi ze weg.

5

 

 

 

 

85

 

84

89

 

88

 

6

12

 

 

 

 

79

8

 

91

 

C

 

 

 

Draad-

 

 

band

 

 

 

84

9

7. Maak de rechter Handleuning (79) aan de

7

Rechter Staander (85) vast met twee 5/16" x 2

12

3/4" Schroeven (12) en twee 5/16" Sterringen

 

(8). Draai de Schroeven nog niet vast.

 

Maak de twee aangegeven schroeven (C) uit de

Rechter Handleuning (79) los en gooi ze weg.

79

85

8

C

83

8.Plaats de Basis van het Bedieningspaneel (98) naar beneden toe gericht op een zachte oppervlak om krassen op de Basis van het Bedieningspaneel te voorkomen.

Maak de twee schroeven (D) en twee draadbanden van de Dwarsstang voor de Hartslag (81) los. Verwijder de Dwarsstang voor de Hartslag en gooi de schroeven weg.

Maak de vier 5/16" x 5/8" Schroeven (11) uit het

Onderstel van het Bedieningspaneel (101) los.

De Schroeven zullen later gebruikt worden.

48

11

101

98

D

11

Tie

81

Tie

10

9.Zoek naar de Linker en de Rechter Lade (95, 96).

Maak de Linker en de Rechter Lade (95, 96) aan de Basis van het Bedieningspaneel (98) vast met acht #8 x 1/2" Schroeven (1). Tip: Het kan makkelijker zijn om met de twee Schroeven aan de binnenkant te beginnen en dan de Laden op hun plaats te schuiven voordat u de andere zes Schroeven vastdraait.

Let op: Het kan nodig zijn dat het Onderstel van het Bedieningspaneel (101) naar boven gedraaid moet worden wanneer u de Linker en de Rechter Lade (95, 96) vastmaakt.

10.IMPORTANT: Gebruik geen groot gereedschap en draai de #10 x 3/4" Schroeven (4) niet te vast, om de Dwarsstang voor de Hartslag (81) niet te beschadigen.

Draai de Dwarsstang voor de Hartslag (81) zoals afgebeeld. Maak de Dwarsstang voor de Hartslag op de Handleuningen (79) vast met vier

#10 x 3/4" Schroeven (4) en vier #10 Sterringen

(5). Draai alle vier de Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.

Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (91) niet bekneld raakt. Draai de vier 5/16" x 2

3/4" Schroeven (12) stevig vast.

9

 

 

 

 

96

101

 

1

 

1

 

 

 

95

1

 

 

98

 

 

 

1

 

 

 

1

 

10

 

 

4

 

 

 

 

 

79

5

 

 

 

 

 

81

 

91

4

12

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

79

 

12

 

 

 

11

+ 25 hidden pages