NordicTrack NETL11520 Owner's Manual

Loading...
NordicTrack NETL11520 Owner's Manual

Fitness Product H Klasse

Modelnummer. NETL11520

Serienummer.

Schrijf het serienummer erboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

WAARSCHUWING

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bezoek onze website

www.iconeurope.com

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 RICHTLIJNEN VOOR UW CONDITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laataste Pagina

Opgelet: U kunt in het midden van deze handleiding een GEDETAILLEERDE TEKENING vinden.

NordicTrack is een merk van ICON Health & Fitness, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen en informatie door voordat u de loopband gaat gebruiken om het risico op brandwonden, brand, electrische schok of persoonlijk letsel te verminderen.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven is.

3.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,5 m ruimte rondom ruimte achter de loopband en 50 cm ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een kleed onder de loopband om de vloer te beschermen.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

6.Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de loopband vandaan.

7.De loopband kan alleen door mensen die minder dan 115 kg wegen worden gebruikt.

8.Laat nooit meer dan een persoon op de loopband.

9.Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken. Sportkleding voor mannen en vrouwen aanbevolen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen. Draag altijd sportschoenen.

10.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 9). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

11.Mocht u een verlengsnoer nodig hebben, gebruik dan een verlengsnoer van 1,5 meter of korter.

12.Houdt de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

13.Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het electrische snoer of stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie VOORDAT U BEGINT op pagina 5 als de loopband niet goed werkt).

14.Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houdt u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

15.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

16.U kunt uw evenwicht verliezen wanneer u handgewichten gebruikt en u zich niet aan de handleuningen vasthoudt. Alleen ervaren gebruikers zouden handgewichten moeten gebruiken.

17.De pols-sensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren zoals beweging van de gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

18.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en druk de on/off (aan/uit) knop in de off positie wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 om de aan/uit knop te vinden).

19.Verander de hellingstand van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.

20.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 23). U moet zeker 20 kg kunnen tillen om de loopband te kunnen uitklappen, inklappen of verplaatsen.

21.Zorg ervoor dat de sluitknop volledig gesloten is voordat u de loopband inklapt of verplaatst.

3

Opgelet: De hierboven weergegeven sticker is 49% van de ware grootte.

22.U zult een “piep” geluid horen wanneer tijdens het gebruik van de iFIT.com CD’s en video’s de snelheid en/of de hellingstand van de loopband veranderd wordt/worden. Luister naar het “piep” geluid en ben er op voorbereid dat de snelheid en/of hellingstand van de loopband gaat/gaan veranderen. In sommige gevallen kan de snelheid en/of hellingstand veranderen voordat de persoonlijke trainer dat aangeeft.

23.U kunt wanneer u dat wilt tijdens het gebruik van de iFIT.com CD’s en video’s handmatig de snelheid en hellingstand aanpassen door op de snelheid en helling toetsen te drukken. De snelheid en hellingstand instellingen van de CD of video programma’s zullen worden aangepast wanneer u nochtans een “piep” geluid hoort.

24.Haal altijd de iFIT.com CD’s en video’s uit uw CDof videospeler wanneer u deze niet gebruikt.

25.Inspecteer alle onderdelen van de loopband en draai ze dan goed vast.

26.Steek nooit iets in welke opening dan ook.

27.GEVAAR: Trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Eveneens de stekker uit het stopcontact trekken vóór het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijregelen zoals beschreven is in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Ander onderhoud dan datgene wat vermeld staat in deze handleiding moet door een technicus uitgevoerd worden.

28.Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

WAARSCHUWING: Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies door voor gebruik. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De hieronder weergegeven sticker bevindt zich op uw loopband. De vertaling van de engelse sticker is als volgt:

GEVAAR: Bescherm uzelf en andere gebruikers tegen het ri-

sico van ernstig letsel. Lees deze handleiding en:

• Ga altijd op de zijrails staan bij het starten en stoppen van de loopband.

• Stel de snelheid geleidelijk bij.

• Houdt U tijdens het gebruik van de loopband vast aan de handleuningen om te voorkomen dat U valt draag ook altijd de veiligheidsklip.

• Stop wanneer u zich niet goed voelt, duizelig of kortademig wordt.

• Sluit de sluitklip goed voordat u de loopband verplaatst of opbergt.

• Plaats de hellling van de loopband in de laagste stand voordat U de loopband opvouwt.

• Laat kinderen niet in de buurt van of op de loopband spelen.

• Haal de sleutel uit het apparaat wanneer U deze

niet gebruikt.

• Blijf met uw kleding, uw vingers en hoofdhaar uit de buurt van de lopende band.

• Probeer nooit tijdens het gebruik de loopband te repareren of bij te stellen.

• Draag altijd sportschoenen wanneer U op de loopband oefent.

4

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u de nieuwe NordicTrack® 2500 R loopband hebt gekozen. De 2500 R loopband bevat geavanceerde technologie en een innoverende design om u de beste oefening aan te bieden binnen het gemak en de privacy van uw eigen huis. En wanneer u de loopband niet gebruikt kunt u de 2500 R loopband inklappen zodat hij minder ruimte in beslag neemt dan andere loopbanden.

Lees deze handleiding voor uw eigen welzijn zorgvuldig door voordat u de loopband gebruikt. Mocht

u nog vragen hebben, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht. Om u beter van dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het modelen serienummer bij de hand hebt voordat u belt. Het modelnummer van de loopband is NETL11520. Het serienummer bevindt zich op een sticker op de loopband (zie kaft van deze handleiding).

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

Boekenhouder

Houder voor de Waterfles

Handgewichten

Bedieningspaneel

Handleuning

Handgreep met

 

Pols-sensor

Sleutel/

Klip

RECHTERKANT

Sluitknop

LINKERKANT

Aan/uit Knop

Stroomon-

derbreker

Voetkussentje

Loopband

Buigzaam Loopplatform

Bijstelbouten voor de Achterroller

*fles niet inbegrepen

5

MONTAGE

De montage van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft. U zult de meegeleverde sleutel uw eigen kruiskop schroevendraaier, een engelse sleutel , en een knijptang nodig hebben.

Opgelet: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het vervoer wat van het middel op de bovenkant van de loopband terecht is gekomen of zich in de verpakking bevindt. Dit is normaal en tast de prestatie van de loopband niet aan. Mocht er wat van het middel op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap gewoon weg.

WAARSCHUWING: Steek de

stekker pas in het stopcontact wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft.

1.Til voorzichtig met hulp van de tweede persoon de Staanders (110) in de positie zoals aangegeven.

Bekijk de inzet-tekening. Steek een van de Poten (88) in de loopband zoals getoond. Zorg ervoor dat het Brede Steunkussentje (90) zich aan de onderkant bevindt. (Opgelet: Om het insteken van de Poot wat te vergemakkelijken, kan men de Staanders [110] naar voren kantelen). Steek de andere Poot (niet getoond) op dezelfde manier in de loopband.

2.Kantel voorzichtig met hulp van de tweede persoon de Staanders (110) zoals aangegeven. Zorg ervoor dat de Poten (88) in de Staanders blijven zitten.

Maak de Poten (88) met twee Schroeven (86) en een Steunkussentje (75) vast zoals aangegeven.

Zet de Staanders (110) met hulp van de tweede persoon weer rechtop.

Opgelet: Wellicht dat een vervang Breed Steunkussentje (90) is meegeleverd.

3.Bekijk tekening 3a. Draai, terwijl de tweede persoon de Handleuningen (89) vasthoudt, de Bouten voor de Handleuning (111) twee à drie slagen in de twee gaten van iedere Handleuning. Verwijder vervolgens de

Bouten voor de Handleuning.

Bekijk tekening 3b. Knijp de flapjes van de Houder voor de Aarding (115) zodanig toe dat deze in het aangegeven gat in de linker Staander (110) passen. Steek dan de Houder voor de Aarding zo diep mogelijk in het gat.

Opgelet: Om dit wat te vergemakkelijken kunt u de Handleuningen (89) op de Staanders (110) plaatsen en de Bout voor de Handleuning (111) losjes in de linker Staander en in de linker Handleuning draaien. Kantel de Handleuning mocht dat nodig zijn om de Bout voor de Handleuning vast te draaien. Laat het tweede persoon de Handleuning vasthouden terwijl u de overige stappen voltooit.

1

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

110

 

 

 

88

 

 

 

90

2

 

 

 

 

90

90

 

 

 

 

 

 

 

75

110

 

110

 

 

88

86

 

 

75

86

 

90

 

 

 

90

88

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

89

 

 

 

 

111

 

3b

115

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

111

6

4.Trek de Staander Draadboom (101) door het Tussenstuk van de Handleuning (114). Plaats het Tussenstuk van de Handleuning op de rechter Staander (110) met het uitgesneden gedeelte gedraaid naar de loopband gedraaid, zoals aangegeven (zie inzet-tekening A). Plaats het andere Tussenstuk van de Handleuning op de linker Staander met het uitgesneden gedeelte tegen de loopband.

Sluit de Staander Draadboom (101) aan op de draden uit de Basis van het Bedieningspaneel (76). Steek de connectoren en de Draadkoker van de Staander in het gat in de Sokkel van het Bedieningspaneel (zie inzet-tekening B).

Plaats de Handleuning (89) op de Tussenstukken van de Handleuning (114). Zorg ervoor dat de Staander Draadboom (101) niet bekneld raakt.

5.Steek twee Bouten voor de Handleuning (111) met Tussenringen van Handleuning (112) en Hulzen van de Handleuning (113) in de rechter Staander (110) en in het rechter Tussentuk van de Handleuning (114). Draai de Hulzen voor de Handleuning zodanig dat deze op de Staander passen met de brede kant van de Hulzen naar het midden van de loopband (zie inzet-tekening). Til de rechter Handleuning (89) wat op en stel de Bouten en de gaten in de Handleuning op gelijke hoogte. Draai de Bouten losjes in de Handleuning. Draai de Bouten nog niet te vast.

Zie inzet-tekening. Verwijder de in stap 3 gebruikte Bout voor de Handleuning (111). Om te zorgen dat een Bout door de Houder voor de Aarding (115) kan worden gedraaid moet u in de linker Staander (110) geraken en de flapjes van de Houder voor de Aarding uitvouwen. Maak de linker Handleuning (89) zoals hierboven beschreven vast. Zorg ervoor dat de Hulzen van de Handleuning

(113)goed gedraaid zijn en dat de Bout door de Houder voor de Aarding past. Draai de vier Bouten vast. Druk een Staander Beschermkapje (116) in iedere Staander.

6.Zorg dat de Manchet voor de Sluitknop (106) door de linker Staander (110) wordt gestoken.

Zorg ervoor dat het Tussenring van de Sluitpen (105) en de Veer (104) op de Sluitpen (102) zijn geplaatst. Steek de Manchet voor de Sluitknop (106) en door de linker Staander (110). Druk vervolgens een Tussenstuk voor de Sluitknop (107) op de linker Staander. Draai de Sluitknop

(108)op de Sluitpen vast.

4

 

A

 

76

Uitsnij

 

-ding

 

 

 

89

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

101

110

B

101

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

76

5

 

 

 

89

 

 

 

 

 

89

 

115

 

 

 

 

116

 

 

 

 

110

 

 

111

 

 

 

 

114

 

113

 

Brede

 

 

 

 

 

 

112

Kant

113

 

 

 

 

112

 

111

 

6

 

 

 

 

 

110

 

 

 

108

106

104

 

107

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

102

7.Zorg ervoor dat alle onderdelen vast zijn gedraaid voordat u de loopband gebruikt. Bewaar de meegeleverde sleutel op een veilige plaats. U zult de sleutel nog nodig hebben om de loopband bij te stellen (zie pagina 26). Leg een matje onder de loopband om uw vloerbedekking te beschermen.

7

HOE DE BORSTKASTSENSOR TE GEBRUIKEN

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE DRAGEN

Lees alle instructies op deze pagina goed door voordat u de borstkas-sensor gebruikt.

De borstkas-sensor bestaat uit twee delen: de borstkasband en de sensor.

Bekijk tekening 2 als de borstkasband nog niet met de sensor verbonden is. Steek de ene flap van de borstkas-band in het ene uiteinde van de sensor. Zorg ervoor dat u het uiteinde van de sensor onder de gesp van de borstkasband drukt. De flap moet gelijk zijn met de voorkant van de sensor.

1

Borstkas-band

Sensor

2

Flap

Sensor Gesp

Doe vervolgens de borstkas-sensor om uw borstkas en maak het andere eind van de borst- kas-band vast aan de sensor. Mocht het nodig zijn, stel dan de lengte van de band bij. De borstkas-sensor moet onder uw kleding gedragen wor-

den, strak tegen uw huid en hoog onder uw borstspieren of borsten. Zorg ervoor dat het logo van de sensor naar voren wijst en rechtop staat.

Trek de sensor een paar centimeter van uw lichaam en zoek naar de twee electrodes aan de binnenkant (de electrodes hebben kleine randjes). Maak beide electrodes nat met een zoute vloeistof zoals wat spug of vloeistof voor contact lenzen. Plaats de sensor terug tegen uw huid.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE BORST- KAS-SENSOR

borstkas-sensor wordt ingeschakeld wanneer u de electrodes nat maakt en de pols-sensor draagt. De borstkas-sensor gaat uit wanneer het wordt afgedaan en de electrodes gedroogd worden. De sensor blijft langer dan nodig branden en zodoende zullen de batterijen leeg lopen als de borstkas-sensor electrodes niet goed gedroogd worden.

Bewaar de borstkas-sensor op een warme en droge plaats. Bewaar de borstkas-sensor niet in een plastic zak of enig andere verpakking die vocht kan vasthouden.

Stel de borstkas-sensor niet lang bloot aan direct zonlicht.

Niet aan een temperatuur lager dan -10° C of aan een temperatuur hoger dan 50° C.

Buig en rek de sensor tijdens het gebruik of het opbergen van de borstkas-sensor niet te veel.

Maak de borstkas-sensor schoon met een zachte doek en een beetje niet agressief schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen, alcohol of chemische producten. U kunt de borstkas-band met de hand wassen en dan laten drogen.

PROBLEMEN MET DE BORSTKAS-SENSOR OPLOSSEN

De instructies op de volgende pagina’s leggen uit hoe u de borstkas-sensor met het bedieningspaneel kunt gebruiken. Loop de hieronder genoemde procedures door wanneer de letters “PLS” op de Hartslag/Calorieën indicator verschijnen of wanneer de hartslag buitensporig hoog of laag is.

Zorg ervoor dat u de borstkas-sensor goed draagt zoals hier links is beschreven. Opgelet: Verplaats de sensor wat naar boven of naar beneden wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Gebruik wat zoute vloeistof zoals spug of vloeistof voor contact lenzen om de electrodes van de sensor nat te maken. Maak de electrodes opnieuw wat nat wanneer de hartslag metingen pas verschijnen nadat u begint te transpireren.

Loop of ren zo goed mogelijk op het midden van de loopband. Voor de goede weergave van de hartslag metingen moet de gebruiker zich op minder dan een armslengte van het bedieningspaneel bevinden.

• Droog de borstkas-sensor goed na ieder gebruik. De

8

GEBRUIK EN BIJSTELLEN

DE PERFORMANT LUBE® LOOPBAND

Uw loopband bevat een band die met PERFORMANT LUBE® is behandeld. BELANGRIJK: Behandel de band of het loopplatform nooit met silicone spray of enig ander middel. Als uw dat doet zult u de loopband beschadigen.

HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN

De stekker moet geaard zijn. Mocht het niet goed functioneren geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de electriciteit om zodoende het risico van electrische schok te verminderen. Een snoer en geaarde stekker zijn bijgeleverd.

Het apparaat wordt met twee snoeren geleverd. Gebruik het snoer die in uw stopcontact past. Steek het in tekening 1 aangegeven uiteinde van het snoer in het contactpunt van de elliptische crosstrainer. Licht vervolgens het flapje van het dosje met ferriet op en klem het rond het snoer vast. Het dosje met ferriet kan niet op het snoer schuiven. Maak de inbegrepen plastic verbinding achter het dosje met ferriet vast en snij de uiteinden van de verbinding af. Steek de stekker in een geaard stopcontact zoals aangegeven in tekening 2.

Als het snoer beschadigd is moet u het vervangen met een door de fabrikant aanbevolen snoer.

OPGELET: Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een electrische schok leiden. Laat een elektricien de aarding nakijken als u niet zeker van bent dat het stopcontact goed geaard is. Knoei niet aan de stekker van het apparaat. Laat een elektricien een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

1

Stopcontact van

de loopband

Dosje met Ferriet

Plastic

Verbinding

Flapje

2

Stopcontact

9

Programma

Display

Polssensor

Opgelet: Het kan zijn dat er

 

op het bedieningspaneel

 

een plastic vel zit.

Sleutel

 

Pols-

sensor

Klip

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Het geavanceerde bedieningspaneel bevat een indrukwekkende reeks van functies die in belangrijke mate bijdragen aan het behalen van het hoogst mogelijke rendement uit uw oefeningen. U kunt wanneer u de handmatige instelling kiest de snelheid en hellingstand van de loopband veranderen door een druk op een toets. Het bedieningspaneel zal U tijdens uw oefening voortdurend feedback geven. U kunt regelmatig uw hartslag meten door de handgreep met pols-sensor of de borstkas-sensor te gebruiken.

Het bedieningspaneel biedt ook drie vooraf ingestelde workout programma’s. Ieder programma regelt automatisch de snelheid en de hellingstand van de loopband om uw oefening doeltreffend te maken. Met de meegeleverde handgewichten kunt u eveneens uw bovenlichaam tijdens uw workout trainen. U kunt ook uw eigen programma’s samenstellen en ze in het geheugen opslaan voor verdere raadpleging.

Het bedieningspaneel kent tevens de nieuwe iFIT.com interactieve technologie. De iFIT.com technologie werkt als een persoonlijke trainer bij uw thuis. Met het meegeleverde audio snoer kunt U de loopband op uw geluidssysteem, uw portable stereo of computer aansluiten en de speciale iFIT.com CD programma’s af-

spelen (CD’s apart te koop). De iFIT.com CD programma’s controleren automatisch de snelheid en hellingstand van de loopband en geven duidelijk aan hoe u uw snelheid moet toepassen net zoals een trainer dat doet tijdens uw training. Enerverende muziek motiveert extra. Op iedere CD staan 2 programma’s die door erkende trainers zijn ontwikkeld.

U kunt ook de loopband op uw video of televisie aansluiten en de iFIT.com video programma’s afspelen (videocassettes apart te koop). Deze programma’s bieden dezelfde voordelen als de iFIT.com CD programma’s. Het verschil is dat u werkt in een groep met een instructeur—nieuwste trend in fitnessclubs.

Als de loopband op uw computer is aangesloten, kunt U ook onze website www.iFIT.com bekijken en daar basis programma’s, audioen video programma’s direct van internet oproepen. Verdere opties zullen binnenkort beschikbaar zijn. Raadpleeg de website voor meer informatie.

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de iFIT.com CD’s of videocassettes stuur dan een email naar workouts@iFIT.com.

10

WAARSCHUWING: Lees de

volgende voorzorgsmaatregelen door voordat u het bedieningspaneel gebruikt.

Sta nooit op de loopband wanneer u deze in gebruikt neemt.

Draag altijd de klip (zie tekening op pagina 10) wanneer u de loopband gebruikt.

Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

De pols-sensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren zoals beweging van de gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

Houdt het bedieningspaneel droog om het risico van een electrische schok te voorkomen. Zorg ervoor dat u geen vloeistof op het bedieningspaneel morst en gebruik alleen maar sluitbare flessen.

HET BEDIENINGSPANEEL IN GEBRUIK NEMEN

1 Doe de klip aan de tailleband van uw kleding vast.

Ga op de voetkussen-

 

tjes van de loopband

 

staan. Zoek naar de klip

 

en doe de klip aan uw

Klip

tailleband vast. Steek

 

vervolgens de sleutel in

 

het bedieningspaneel.

 

Test de klip door een

 

paar stappen achteruit te lopen totdat de sleutel uit het bedieningspaneel wordt getrokken. Als de sleutel niet uit het bedieningspaneel komt, stel dan de lengte van de klip bij. Trek vervolgens de sleutel uit het bedieningspaneel.

2 De stekker in het stopcontact steken.

Zie HOE DE STEKKER IN HET STOPCONTACT TE STEKEN op pagina 9.

3 De aan/uit (ON/OFF) knop in de aan positie plaatsen.

Zoek naar de aan/uit knop

 

 

 

bij het snoer van de loop-

 

 

 

 

Aan

 

band. Plaamts de aan/uit

 

 

 

Positie

 

knop in de aan positie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 De sleutel volledig in het bedieningspaneel steken.

Ga op de voetenkussentjes van de loopband staan. Zorg ervoor dat de klip goed aan de tailleband van uw kleding vast zit. Steek vervolgens de sleutel in het bedieningspaneel. De verschillende displays en indicatoren van het bedieningspaneel zullen opflikkeren.

5 Uw gewicht invoeren.

U kunt het bediening-

spaneel zonder dat u uw gewicht invoert gebruiken. Het bedieningspa-

neel zal wel het calorie verbruik nauwkeuriger

aangeven wanneer u uw gewicht in het bedieningspaneel invoert. Druk op een van de Gewicht (WT) toetsen om uw gewicht in te voeren. De gewicht instelling zal op de Snelheid/Tempo display worden weergegeven. Druk weer op de toetsen om uw gewicht op te slaan. Enkele seconden nadat u op de toetsen hebt gedrukt zal de gewichtsaanduiding van de display verdwijnen. Uw gewicht wordt dan in het geheugen opgeslagen.

6 Uw leeftijd invoeren mocht dat nodig zijn.

U kunt het bedieningspaneel zonder dat u uw

leeftijd invoert gebruiken. Om sommige func-

ties van onze website te gebruiken is het wel

nodig om uw leeftijd in te voeren (zie pagina 21). Druk op een van de leeftijd (AGE) toetsen om uw leeftijd in te voeren. De leeftijd instelling zal op de Tijd/Watts display worden weergegeven. Druk weer op de toetsen om uw leeftijd op te slaan. Enkele seconden nadat u op de toetsen hebt gedrukt zal de leeftijdsaanduiding van de display verdwijnen. Uw leeftijd wordt dan in het geheugen opgeslagen.

Volg om de handmatige instelling van het bedieningspaneel te gebruiken de te zetten stappen op pagina 12. Zie pagina 13 om een vooraf ingesteld programma te gebruiken. Zie pagina’s 15 en 16 wanneer u zelf een programma wilt samenstellen en gebruiken. Zie pagina 19 om een iFIT.com CD of video programma te gebruiken. Zie pagina 21 wanneer u een iFIT.com programma direct van internet wilt oproepen.

11

+ 23 hidden pages