NordicTrack NETL307130, NETL30713-EU0 Owner's Manual

Loading...
NordicTrack NETL307130, NETL30713-EU0 Owner's Manual

Modelnr. NETL30713.0

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

KLANTENDIENST

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT

Website:

www.iconsupport.eu

Email:

csuk@iconeurope.com

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

gebruikERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .                3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . .                       6 MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               14 HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . .   31 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 GEDETAILLEERDE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . .             Laatste pagina RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing

is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt.

Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.

Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en alle voorzorgsmaatregelen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met enig oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35

jaar, of voor personen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals in deze handleiding beschreven.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen enkele luchtopening blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof beheerd wordt.

7.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband mag alleen door personen die minder dan 181 kg wegen gebruikt worden.

9.Laat nooit meer dan één persoon tegelijkertijd op de loopband.

10.Draag passende kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken. Suspensoirs worden voor zowel mannen als vrouwen

aanbevolen. Draag altijd gymschoenen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, met alleen sokken aan of met sandalen aan.

11.Steek, wanneer u een stroomsnoer gebruikt, het stroomsnoer alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde 14). Geen enkel ander apparaat mag op dezelfde groep aangesloten zijn.

12.Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een 3-dradige geleider: snoer maat 14 (1 mm2) van 1,5 m of korter.

13.Houd het stroomsnoer bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Laat de loopband nooit draaien wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het stroomsnoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loop-

band niet wanneer deze niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op bladzijde 32 als de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstop procedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op bladzijde 16).

16.Start de loopband nooit wanneer u op het loopvlak staat. Houd de handleuningen altijd vast terwijl u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan hoge snelheden bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om plotselinge versnellingsschokken te voorkomen.

18.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder de beweging van de gebruiker, kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid van de metingen. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij het oefenen.

3

19.Laat de loopband nooit onbeheerd draaien. Verwijder altijd de sleutel, druk de stroomschakelaar in de uit-stand (zie de tekening op bladzijde 5 voor de plaats van de stroomschakelaar) en trek het stroomsnoer uit wanneer de loopband niet gebruikt wordt.

20.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op bladzijde 7 en HOE DE LOOPBAND IN TE

KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN op bladzijde 31.) U moet in staat zijn om veilig 20 kg op te kunnen tillen om de loopband te verplaatsen.

21.Overtuig u ervan dat bij het inklappen of het verplaatsen van de loopband de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opbergstand houdt.

22.Steek geen enkel voorwerp in welke opening van de loopband dan ook.

23.Controleer regelmatig alle onderdelen en draai ze dan goed vast.

24.GEVAAR: Trek het stroomsnoer altijd direct na gebruik van de loopband uit. Doe dit ook voor het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijstellen zoals in deze handleiding beschreven. Verwijder de motorkap nooit tenzij een erkende onderhoudsmonteur dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend door een erkende onderhoudsmonteur uitgevoerd te worden.

25.Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u tijdens het oefenen uitgeput raakt of pijn voelt, stop dan onmiddellijk en begin af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor de revolutionaire NORDICTRACK® PRO 3000 loopband gekozen heeft. De PRO 3000 loopband biedt een indrukwekkende reeks mogelijkheden die ontwikkeld zijn om het oefenen thuis doeltreffender en prettiger te maken. De unieke loopband kan, wanneer u niet oefent, ingeklapt worden waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt dan andere loopbanden.

Doe er u voordeel mee, deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de loopband begint te gebruiken. Zie de kaft van deze handleiding mocht

u nog vragen hebben nadat u de handleiding heeft doorgelezen. Noteer, voordat u met ons contact opneemt, het modelnummer en het serienummer van het product zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Het modelnummer en de plaats van de sticker met het serienummer worden op de kaft van deze handleiding aangegeven.

Bekijk de tekening hieronder en maak u zelf vertrouwd met de verschillende onderdelen voordat u verder leest.

Lengte:

208 cm

Verstelbaar

Bedieningspaneel

Breedte:

94 cm

 

 

 

Lade

 

 

Hartslagmonitor

 

Handleuning

 

 

Staander

Sleutel/Klip

 

 

Loopvlak

 

Stroomschakelaar

 

 

Voetrail

 

 

 

 

Kussen van het Loopvlak

Ruststandrol

Ultrasoon Sensor

Bijstelschroeven

(zie bladzijde 18)

 

 

5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET Onderdelen achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

3/8" Sterring voor

5/16" Platte

3/8" Sterring

3/8" Moer (8)–1

de Buitenkant

Tussenring

(3)–4

 

 

(4)–4

(6)–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/16" x 3/4" 3/8" x 2" Bout (5)–1

Schroef (1)–8

3/8" x 3 1/4" Schroef (2)–4

6

MONTAGE

Montage moet door twee personen uitgevoerd worden.

Leg alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal, met uitzondering van het verpakkingsmateriaal aan de staanders. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig met alle montage stappen klaar bent.

Er kan, na verzending, een vettige substantie op de buitenkant van de loopband zitten. Dit is normaal. Mocht er een vettige substantie op de loopband zitten, veeg die dan met een zachte doek en een zacht niet-schurend schoonmaakmiddel weg.

Linker onderdelen worden met “L” of “Left” aangegeven en rechter onderdelen worden met “R” of “Right” aangegeven.

Zie bladzijde 6 om kleine onderdelen te kunnen herkennen.

Voor de montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

de meegeleverde inbussleutels

een instelbare sleutel

Gebruik geen elektrisch gereedschap om schade aan onderdelen te voorkomen.

1. Ga naar www.iconsupport.eu op uw

 

 

 

 

 

 

computer en registreer uw product.

 

1

 

 

 

 

activeert uw garantie

bespaart u tijd als u ooit contact moet opnemen met de Klantendienst

hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van upgrades en aanbiedingen

Aandacht: indien u geen internettoegang heeft, belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van deze handleiding) om uw product te registreren.

7

2.Zorg dat het snoer uit getrokken is. Zorg ook dat de loopband op de plaats, waar die gebruikt gaat worden, gemonteerd wordt. Als er een riem rond de loopband zit, verwijder die dan.

Houd beide Staanders (96) met hulp van een tweede persoon goed vast en verwijder tegelijkertijd het verpakkingsmateriaal (A).

Til dan vervolgens de Staanders (96) voorzichtig rechtop zodat de basis van de Staanders plat op de vloer staat. Zorg dat het stroomsnoer niet bekneld raakt.

3.Zoek naar de samengestelde basis van het linker been (B). Steek de samengestelde basis van het linker been in de linker Staander (96). Maak de samengestelde basis van het linker been vast met twee 5/16" x 3/4" Schroeven (1). Maak de

Schroeven goed vast.

Maak de samengestelde rechter basis van het been (niet afgebeeld) op dezelfde manier aan de rechter Staander (96) vast.

2

 

 

A

A

 

96

Basis

 

3

 

96

1

B

8

4.Zoek naar de Linker Kap van de Staander (100) en naar de Rechter Kap van de Staander (98).

Schuif de Linker Kap van de Staander (100) op de linker Staander (96). Druk de Link Kap van de Staander op het onderste gedeelte van de linker Staander en op de samengestelde basis van het linker been (B) totdat deze op zijn plaats klikt.

Druk de Rechter Kap van de Staander (98) op dezelfde manier op de rechter Staander (96).

5.Snij de draadband los van de Draad van de Staander (92).

Zoek naar de samengestelde linker handleuning

(C). Houd de samengestelde linker handleuning bij de linker Staander (96). Steek de Draad van de Staander (92) door de opening in de onderkant van de samengestelde linker handleuning.

Zie de inzet-tekening. Druk de samengestelde linker handleuning (C) op de linker Staander (96). Zorg dat de Draad van de Staander (92) niet bekneld raakt. Zorg dat de Draad van de Staander in de gleuf aan de bovenkant van de linker Staander ligt.

Maak de samengestelde linker handleuning (C) op de linker Staander (96) vast met twee 3/8" x 3 1/4" Schroeven (2) en twee 3/8" Sterringen (3).

Maak de samengestelde rechter handleuning (D) op dezelfde manier vast. Aandacht: Er zit geen draad aan de rechterkant.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

98

100

 

 

96

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

B

 

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

92

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Gleuf

2

3

 

 

 

 

 

96

D

 

 

 

 

 

 

 

C

 

92

 

 

 

 

 

 

 

Gleuf

96

 

 

 

 

9

 

 

 

 

6. Houd het samengestelde bedieningspaneel

6

 

(E) met hulp van een tweede persoon bij de

 

 

 

Staanders (96).

E

 

Sluit de Draad van de Staander (92) aan op de

 

 

 

draad van het bedieningspaneel. Zie de inzet-

 

 

tekening. De connectoren zouden makkelijk

 

 

samen moeten glijden en op hun plaats moe-

 

 

ten klikken. Draai aan een van de connectoren

 

 

en probeer het opnieuw als dit niet gebeurt.

 

 

Als u de connectOren NIET GOED

 

 

AANSLUIT kan het bedieningspANeel

 

 

beschadigd raken als de stroom

 

 

ingeschakeld wordt.

 

 

Sluit dan de draden voor de hartslag (F) aan.

92

F

Zorg dat de draden voor de hartslag ook aan

 

 

de rechterkant (niet afgebeeld) aangesloten

 

 

worden.

 

 

 

96

 

 

Draad

 

 

van het

 

 

Bedien-

 

 

ings-

 

 

paneel

 

 

92

 

10

7. Houd het samengestelde bedieningspaneel (E)

7

 

 

met hulp van een tweede persoon bij de samen-

 

 

 

 

 

gestelde linker handleuning (C). Leg de draden

 

 

E

zodanig (G) dat ze niet bekneld raken terwijl

 

 

u het samengestelde bedieningspaneel op de

 

 

 

samengestelde linker handleuning zet. Zorg dat

 

 

 

de draden niet bekneld raken.

 

 

 

Zie de inzet-tekening. Zorg dat het samen-

 

 

 

gestelde bedieningspaneel (E) tegen de

 

 

 

samengestelde handleuningen (C, D) aan ligt op

 

 

 

de plaatsen aangegeven door de pijlen.

 

 

G

Maak het samengestelde bedieningspaneel

 

 

C

(E) aan de samengestelde handleuningen (C,

 

 

D) vast met vier 5/16" x 3/4" Schroeven (1),

 

 

 

vier 5/16" Platte Tussenringen (6), en vier 3/8"

 

 

 

Sterringen voor de Buitenkant (4) zoals afge-

 

 

4

beeld (alleen een kant is afgebeeld). Begin alle

 

 

 

 

6

vier de Schroeven aan te draaien en draai ze

 

 

daarna vast.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

C

 

 

E

 

8. Zoek naar de Linker en de Rechter

8

 

 

Accessoirehouder (107, 109).

107

109

 

 

 

Druk de Linker en de Rechter Accessoirehouder

 

 

 

(107, 109) in het samengestelde

 

 

 

bedieningspaneel (E).

 

 

 

 

 

E

 

 

11

 

 

9. Til het Onderstel (61) op, tot de afgebeelde

9

 

stand. Laat een tweede persoon het Onderstel

 

 

 

vasthouden totdat deze stap voltooid is.

 

 

Stel het bovenste uiteinde van de

 

 

Opbergvergrendeling (65) op gelijke lijn met

 

 

de gaten in de beugel aan het Onderstel (61).

 

61

Maak de Opbergvergrendeling vast met de 3/8"

 

x 2" Bout (5), en de 3/8" Moer (8). Draai de 3/8"

 

 

Moer goed vast.

 

 

Laat het Onderstel (61) zakken zoals op blad-

8

5

zijde 31 beschreven.

 

 

 

65

10.Zorg dat alle (onder)delen goed vastgedraaid zijn voordat u de loopband gaat gebruiken. Als er velletjes plastic op de stickers van de loopband zitten, verwijder die dan. Plaats een matje onder de loopband om de vloer of de vloerbedekking te beschermen. Aandacht: Er kunnen extra onderdelen meegeleverd zijn. Berg de meegeleverde inbussleutels goed op; een van de inbussleutels wordt gebruikt om de loopband mee bij te stellen (zie bladzijde 33).

12

DE HARTSLAG MONITOR

HOE DE HARTSLAG MONITOR TE DRAGEN

De hartslag monitor heeft een borstkasband en een sensor.

Steek de flap in ene uiteinde van de borstkas-band in het ene uiteinde van de sensor, zoals afgebeeld in de tekening. Druk dan het uiteinde van de sensor onder de gesp van de borstkas-band.

De flap moet gelijk zijn met de voorkant van de sensor.

BorstkasFlaps band

Sensor

Flap

Sensor Gesp

De hartslag monitor moet onder uw kleding gedragen worden, strak tegen

uw huid. Draag de hartslag monitor

in de aangegeven plaats rond uw borstkas. Zorg ervoor dat

de logo naar buiten wijst. Maak dan het andere uiteinde van de borstkas-band op de sensor vast. Stel de lengte van de borstkas-band bij mocht dat nodig zijn.

Trek de sensor een paar centimeter van uw lichaam en zoek naar de twee elektrodes met de kleine randjes. Maak beide elektrodes nat met een zoute vloeistof, zoals wat speeksel of vloeistof voor contact lenzen. Plaats de sensor terug tegen uw huid.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Droog de sensor goed af na ieder gebruik. Door vocht blijft de sensor langer dan nodig branden en zodoende zullen de batterijen sneller leeg lopen.

Bewaar de hartslag monitor op een warme en droge plaats. Bewaar de harslag monitor niet in een plastic zak of andere verpakking die vocht kan vasthouden.

Stel de hartslag monitor niet langdurig bloot aan direct zonlicht, niet aan een temperatuur lager dan -10° C of aan een temperatuur hoger dan 50° C.

Buig en rek de sensor tijdens het gebruik of het opbergen van de hartslag monitor niet te veel.

Maak de sensor schoon met een zachte doek en een beetje zachte zeep. Veeg dan de sensor met een zachte doek en droog deze goed af. Gebruik nooit schuurmiddelen, alcohol of chemische producten om de sensor schoon te maken. U kunt de borstkasband met de hand wassen en dan laten drogen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Loop de hieronder genoemde procedures door wanneer de hartslag monitor niet goed werkt.

Zorg ervoor dat u de hartslag monitor goed draagt zoals hier links is beschreven. Verplaats de hartslag monitor wat naar boven of naar beneden wanneer u de borstkas-hartslag monitor niet goed werkt.

Maak de elektrodes opnieuw wat nat wanneer de hartslag metingen pas verschijnen nadat u begint te transpireren.

Voor de goede weergave van de hartslag metingen moet de gebruiker zich op minder dan een armlengte van het bedieningspaneel bevinden.

Als er zich een batterijdekseltje aan de actherkant van de sensor bevindt, vervang dan de batterij met een batterij van hetzelfde type.

De hartslag monitor is ontwikkeld voor mensen met een normale hartslag. Problemen met de hartslagmeting kunnen een medische oorzaak hebben zoals vroegtijdige ventriculaire samentrekking, hartkloppingen, of aritmie.

De werking van de hartslag monitor kan beïnvloed worden door magnetische storingen die door hoogspanningsdraden en andere elektromagnetische bronnen veroorzaakt kunnen worden. Verplaats het fitness-apparaat als u vermoedt dat dit de oorzaak is.

13

GEBRUIK EN BIJSTELLEN

Hoe de snoer in stopcontact te steken

De snoer moet geaard zijn. Als het niet goed functioneert geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de elektriciteit om zodoende het risico van elektrische

schok te verminderen. Een snoer en een geaarde stekker zijn bijgeleverd. Belangrijk: als het snoer beschadigd is moet u het vervangen voor een door de fabrikant aanbevolen snoer.

GEVAAR: een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een elektrische schok leiden. Laat een elektriciën de aarding nakijken als u niet zeker weet of het stopcontact goed geaard is. Breng geen wijzigingen aan de stekker van het apparaat aan. Laat een elektriciën een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

Volg deze stappen om de snoer in stopcontact te steken.

1.Steek het aangegeven uiteinde van het snoer in het stopcontact van de loopband.

Stopcontact van

de Loopband

Snoer

2.Steek het snoer in een goed geinstalleerd en geaard stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke regelingen.

Stopcontact

14

+ 30 hidden pages