NordicTrack NETL187115 Owner's Manual

0 (0)

Modelnr. NETL18711.5

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

KLANTENDIENST

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vra-

gen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT

Website:

www.iconsupport.eu

Email:

csuk@iconeurope.com

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

gebruikERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . .

. . . .

.

.

. .

. .

.

.                      2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . .

. . . .

.

.

. .

. .

.

. . .

.                3

VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. .

. .

. . . .

. . . .

. .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . .5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . .

. . . . . . .

                     

6

MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. .

. .

. . . .

. . . .

. .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . .7

de hartslag monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. .

. .

. . . .

. . . .

. .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . .15

GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . .

. . . .

.

.

.                               16

DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . .

. . . .

.

.

. .

. .

.

. . .

. .             29

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. .

. .

. . . .

. . . .

. .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . .30

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. .

. .

. . . .

. . . .

. .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . .33

LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. .

. .

. . . .

. . . .

. .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . .34

GEDETAILLEERDE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. .

. .

. . . .

. . . .

. .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . .36

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . .

. . . .

.

.

. .

. .

.

.             Laatste pagina

RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. .

. .

. . . .

. . . .

. .

. . . . . . .

. . . . . . .

Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing

is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt.

Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.

Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees om het risico op brandwonden, brand, elektrische shok, of persoonlijkletsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u de loopband gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

7.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

8.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

9.De loopband kan alleen door mensen die 159 kg of minder wegen worden gebruikt.

10.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

11.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

12.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 17). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

13.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 (maat 14) snoer dan niet langer is dan 1,5 m.

14.Houd het snoer en de stroomonderbreker bij hete oppervlaktes vandaan.

15.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 31 als de loopband niet goed werkt.)

16.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 19).

17.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

18.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

19.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden.

3

De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

20.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de aan/uit-toets in de uit-stand (zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de aan/uittoets) en haal de stekker van de loopband uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.

21.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 30.) U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.

22.Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.

23.Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.

24.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

25.GEVAAR: trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.

26.Te veel oefeningen doen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T23.0 loopband. Deze T23.0 loopband biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte: 203 cm

Breedte: 97 cm

Gewicht: 108 kg

Handleuning

Staander

Loopband

Voetleuning

Bedieningspaneel

Lade

Hartslagmonitor

Sleutel/Clip

Aan/uitschakelaar

Kussen van het Loopvlak

Afstelschroeven van de Ruststandrol

5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET Onderdelen achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

 

5/16"

3/8" Stertussenring

3/8" Moer (12)–2

 

 

Stertussenring

 

 

(11)–8

(13)–4

 

 

#8 x 1/2"

#8 x 1/2"

#8 x 3/4" Schroef

#10 x 3/4" Schroef

#8 x 1" Schroef

Schroef

Aardingschroef

(2)–6

(9)–4

(25)–4

(1)–6

(10)–1

 

 

 

5/16" x 1" Schroef

5/16" x 1 1/2"

3/8" x 1 1/4" Schroef

 

(5)–4

Bout (4)–6

(8)–4

 

 

3/8" x 2" Bout (3)–2

 

3/8" x 2 3/4" Schroef (7)–4

 

6

MONTAGE

De montage moet door twee mensen gebeuren.

Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.

Er kan een vettige substantie op de buitenkant van de loopband zitten na verzending. Dit is normaal. Mocht er wat vettige substantie op de

loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap en wat niet-schurend reinigingsmiddel weg.

Linker onderdelen worden met ‘L” of “Left” aangegeven en rechter onderdelen worden met “R” of “Right” aangegeven.

Voor het vaststellen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.

Voor montage heeft u het volgende gereedschap:

de meegeleverde inbusleutels

een instelbare sleutel

een Philips schroevendraaier

Om schade aan de onderdelen te vermijden, dient u nooit elektrisch gereedschap te gebruiken.

1. Ga naar www.iconsupport.eu op uw

 

 

 

 

 

 

 

1

 

computer en registreer uw product.

 

 

• activeert uw garantie

• bespaart u tijd als u ooit contact moet opnemen met de Klantendienst

• hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van upgrades en aanbiedingen

Aandacht: indien u geen internettoegang heeft, belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van deze handleiding) om uw product te registreren.

2. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-

2

contact is aangesloten.

 

Maak de Linker Wieldop (96) aan de linker-

 

kant van de Basis (94) vast met twee #8 x 3/4"

 

Schroeven (2).

 

Maak de Rechter Wieldop (niet afgebeeld) op

 

dezelfde manier aan de rechterkant van de

 

Basis (94) vast.

 

 

94

 

2

 

96

 

7

3.Trek de Draad van de Staander (81) en de Aardingsdraad van de Basis (A) door het aangegeven gat in de Basis (94).

Bevestig de Aardingsdraad van de Basis (A) vast aan de Basis (94) met een #8 x 1/2" Aardingsschroef (10).

Plaats de Doorvoerhuls (77) in het vierkante gat in de Basis (94).

4.Zoek de Linker Staander (89) die staat aangegeven met “Left” (L of Left geeft links aan; R of Right geeft rechts aan). Laat een tweede persoon de Linker Staander naast de Basis vasthouden (94).

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de binddraad onderin in de Rechter Staander stevig vast rond het eind van de Draad van de Staander (81). Trek dan aan het andere eind van de draadband totdat de Draad van de Staander door de Linker Staander is getrokken.

3

 

 

 

 

 

 

Vierkant

77

 

 

 

Gat

 

 

 

Gat

 

 

 

 

81

 

 

 

 

10

A

94

 

 

 

 

4

81

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

Bind-

81

 

 

 

draad

 

 

 

 

 

 

Binddraad

 

 

89

 

 

 

 

81

94

 

 

 

 

 

 

8

5. Houd de Linker Staander (89) tegen de Basis

5

 

 

 

(94) vast. Zorg ervoor dat de draden niet

 

 

 

 

 

 

 

bekneld raken. Steek dan twee 3/8" x 2 3/4"

 

 

 

 

Schroeven (7) en twee 3/8" x 1 1/4" Schroeven

 

 

 

 

(8) met twee 3/8" Sterringen (13) in de Linker

 

 

 

 

Staander.

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) en de 3/8"

 

89

 

 

 

 

 

 

x 1 1/4" Schroeven (8) gedeeltelijk totdat de kop-

 

 

 

 

pen van de Schroeven de Linker Staander (89)

 

 

 

 

raken. Draai de Schroeven nog niet te vast.

 

 

 

 

Maak de Rechter Staander (niet getoond)

 

 

 

 

op dezelfde manier vast. Opmerking: er zitten

 

7

 

 

geen draden aan de rechterkant.

 

 

 

 

13

 

 

 

 

8

13

 

94

 

 

 

 

 

 

 

6. Zoek de Linker en Rechter Kapjes van het

6

 

 

 

Basis (82, 83). Schuif de Linkerkap van de

 

 

 

 

 

 

 

Basis (80) op de Linker Staander (89). Schuif

 

 

 

 

de Rechterkap van de Basis (80) op de Rechter

 

81

 

 

Staander (90). Druk de Kapjes van de Basis

 

 

 

nog niet op hun plaats.

 

 

 

90

 

 

 

 

Verwijder de draadband uit de Draad van de

Bind-

 

 

 

Staander (81).

draad

 

 

 

 

 

 

89

83

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

9

 

 

 

NordicTrack NETL187115 Owner's Manual

7.Zoek naar de Linker Handleuning (88) en houd deze bij de Linker Staander (89).

Maak de draadband in de Linker Handleuning (88) stevig rond het uiteinde van de Draad van de Staander (81) vast. Trek dan aan het andere uiteinde van de draadband totdat de Draad van de Staander goed door de Linker Handleuning ligt. Zorg ervoor dat de Draad van de

Staander de aan de linkerkant van de aangegeven beugel zit.

7

Beugel

81

 

 

88

Binddraad

 

 

89

8. Maak de Linker Handleuning (88) aan de

8

 

 

 

 

Linker Staander (89) vast met twee 5/16" x 1"

 

 

4

87

 

 

 

Schroeven (5), twee 5/16" Sterringen (11), en

 

 

 

een 5/16" x 1 1/2" Bout (4). Draai de Schroeven

 

 

 

11

 

en de bout nog niet vast.

 

88

 

 

 

 

5

 

Maak de Rechter Handleuning (87) op

Beugel

81

 

 

 

 

5

 

dezelfde manier vast.

4

 

 

 

 

 

 

 

Schuif de Draad van de Staander (81) op de

 

 

11

 

80

 

 

 

rechterkant van de aangegeven beugel. Zorg

 

 

 

 

ervoor dat de Draad van de Staander niet

 

 

 

 

 

tussen de Linker Buitenste Kap van de

 

 

 

 

 

Handleuning (80) en de beugel bekneld raakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

10

 

 

 

 

9.Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant op een zachte oppervlakte zodat het bedieningspaneel niet bekrast wordt.

Verwijder de Schroeven (B) die de Dwarsstang (93) bevestigen. Opmerking: er kunnen minder schroeven zijn dan afgebeeld.

Haal de Dwarsstang (93) er vervolgens af. Verwijder dan de twee Schroeven (B) uit het Onderstel van het Bedieningspaneel (104).

Gooi de Schroeven (B) weg.

10.Verwijder en gooi de vier aangegeven Schroeven (C) weg.

9

B

 

 

104

 

B

 

B

 

93

 

Bedieningspaneelmodule

10

C

 

 

C

11

11.BELANGRIJK: gebruik geen groot gereedschap en draai de #10 x 3/4" Schroeven (9) niet te vast, om de Dwarsstang (93) niet te beschadigen.

Draai de Dwarsstang (93) zoals afgebeeld. Draai vier #10 x 3/4" Schroeven (9) halverwege in de Handleuningen (87, 88) vast. Schuif vervolgens de Dwarsstang zover naar voren als mogelijk. Maak dan de vier Schroeven vast.

12.Maak het Onderstel van het Bedieningspaneel (104) aan de Handleuningen (87, 88) vast met vier 5/16" x 1 1/2" Bouten (4) en vier 5/16"

Sterringen (11).

11

 

9

 

 

 

93

87

 

 

 

9

 

 

88

 

12

104

 

 

4

 

11

 

 

87

11

4

 

 

88

 

12

Loading...
+ 28 hidden pages