NordicTrack NETL248100 Owner's Manual

NordicTrack NETL248100 Owner's Manual

Modelnr. NETL24810.0

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website:

www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VOORDAT U BEGINT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

5

ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

GEBRUIK EN BIJSTELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

PROBLEMEN OPLOSSEN. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . . .

.

.

. . . . . 26

HOE DE HELLINGTRAINER TE VERPLAATSEN. .

. . . . . . . . . .

. .

. . . .

.

.

. . . . .

28

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN.. . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . . . .

. . . . . .

29

LIJST MET ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

30

GEDETAILLEERDE TEKENING.. . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . . .

.

.

. . . . .

32

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . . .

.

.

Laatste pagina

RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . . .

.

.

. Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De

hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware

grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: bestudeer voordat u de hellingtrainer gaat gebruiken alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw hellingtrainer om het risico op ernstig letsel te verminderen. ICON is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat allen die de hellingtrainer gebruiken voldoende op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de hellingtrainer alleen zoals beschreven.

4.Gebruik de hellingtrainer uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de hellingtrainer niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Plaats de hellingtrainer op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de hellingtrainer en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de hellingtrainer. Zorg ervoor dat de hellingtrainer geen luchtopeningen blokkeert. Leg een matje onder de hellingtrainer om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

6.Gebruik de hellingtrainer niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof beheerd wordt.

7.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de hellingtrainer vandaan.

8.De hellingtrainer mag alleen door personen die minder dan 159 kg wegen gebruikt worden.

9.Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de hellingtrainer gebruiken.

10.Draag bij gebruik van de hellingtrainer de juiste kleding. Draag geen losse kleding die in de hellingtrainer verstrikt kan raken. Sportsuspensiors worden aangeraden voor

zowel mannen als vrouwen. Draag altijd gymschoenen. Gebruik de hellingtrainer nooit op blote voeten, met alleen sokken of sandalen aan.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde 13). Geen enkel ander apparaat mag op dezelfde groep aangesloten zijn.

12.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3 draadig, 1 mm2 (maat 14) snoer van maximaal 1,5 m.

13.Houd de stekker uit de buurt van warmtebronnen.

14.Loop nooit op de loopriem wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de hellingtrainer niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, of wanneer de hellingtrainer niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op bladzijde 26 als de hellingtrainer niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door, begrijp wat u gelezen heeft en test de procedure voordat u de hellingtrainer gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op bladzijde 15).

16.Start de hellingtrainer nooit terwijl u op de loopriem staat. Houd u altijd aan de handleuningen vast terwijl u de hellingtrainer gebruikt.

3

17.De hellingtrainer kan op hoge snelheden draaien. Stel de snelheid geleidelijk bij om plotselinge schokken bij het versnellen te voorkomen.

18.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Diverse factoren zoals beweging, kunnen de juistheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

19.Laat de hellingtrainer nooit zonder toezicht draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de stroomschakelaar in de uitstand wanneer de hellingtrainer niet gebruikt wordt. (Zie de tekening op bladzijde 5 om te zien waar de stroomschakelaar zit.)

20.Voltooi eerst de montage van de hellingtrainer voordat u deze verplaatst. (Zie MONTAGE op bladzijde 7 en HOE DE HELLNGTRAINER TE VERPLAATSEN op bladzijde 28.) U moet in staat zijn om 20 kg veilig op te kunnen tillen om de hellingtrainer te verplaatsen.

21.Verander de helling van de trainer niet door er objecten onder te plaatsen.

22.Controleer alle delen van de hellingtrainer regelmatig en draai ze goed vast.

23.Steek nooit enig onderwerp in welke opening van de hellingtrainer dan ook.

24.GEVAAR: trek de stekker na gebruik altijd direct uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de hellingtrainer, voor het plegen van onderhoud en voor het bijstellen zoals in deze handleiding beschreven. Verwijder nooit de motorkap tenzij een servicemonteur dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding moet uitsluitend uitgevoerd worden door een erkende servicemonteur.

25.De hellingtrainer is uitsluitend voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de hellingtrainer niet commercieel, niet voor verhuur of in een instelling.

26.Te veel oefenen kan leiden tot ernstig letsel of tot de dood. Als u zich duizelig voelt of pijn voelt, stop dan meteen met het oefenen en begin met een afkoeling.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u de revolutionaire hellingtrainer NORDICTRACK® INCLINE TRAINER X7i INTERACTIVE. De INCLINE TRAINER X7i INTERACTIVE heeft een reeks indrukwekkende mogelijkheden die ontwikkeld zijn om het oefenen thuis doeltreffender en prettiger te maken.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de interactieve hellingtrai-

ner. Raadpleeg de omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

152 cm

Hartslagmonitor

Breedte:

94 cm

 

Gewicht:

109 kg

Bedieningspaneel

 

 

 

 

Accessoireshouder

Handleuning

 

Ventilator

 

 

 

 

Sleutel/Klip

 

 

Bijstelschroeven van

 

 

de Ruststandrol

Loopreim

 

 

Loopvlak

 

 

 

 

Wiel

 

 

Kussen van het Loopvlak

 

 

Stroomschakelaar

 

 

5

ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

5/16" Sterring

3/8" Sterring

 

(9)–4

 

(8)–8

 

#8 x 3/4"

#8 x 1" Tekschroef

#8 x 1 1/2" Schroef

Schroef (1)–16

 

(2)–4

(104)–2

Tussenstuk van de

 

 

 

Basispoot (11)–4

 

 

 

5/16" x 2 3/4" Schroef (4)–4

 

3/8" x 3 1/2" Schroef (5)–4

 

3/8" x 5" Schroef (34)–4

 

6

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd.

Plaats de hellingtrainer op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de hellingtrainer volledig hebt gemonteerd.

De onderkant van de loopriem van de hellingtrainer is voor een goede werking bedekt met een smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt

u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

Voor het herkennen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.

Voor montage heeft u het volgende gereedschap:

de meegeleverde inbusleutels een kruiskopschroevendraaier

Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap.

1. Zorg ervoor dat het snoer niet in het stop-

1

 

 

contact zit.

 

 

 

 

 

Kantel de hellingtrainer met hulp van een

 

 

 

tweede persoon voorzichtig op de linkerkant.

 

11

 

Laat een tweede persoon de hellingtrainer

 

 

vasthouden zodat deze niet omvalt.

 

10

2

Maak vier Basispoten (10) en vier

 

 

 

Tussenstukken van de Basispoot (11) op de

 

11 10

 

aangegeven plaatsen aan de Basis (80) vast

 

 

met vier #8 x 1" Tekschroeven (2). Draai de

 

2

 

Tekschroeven niet te vast.

 

 

 

 

 

11 10

2

 

 

80

 

 

 

 

 

10

 

 

11

2

 

 

 

 

7

2.Zoek naar de Rechter Staander (79), aangegeven met “Right” (L of Left geeft links aan; R of Right geeft rechts aan). Houd de Rechter

Staander bij de hellingtrainer.

Bekijk de onderste inzettekening. Maak de draadband in de Rechter Staander (79) rond het uiteinde van de Draad van de Staander (78) vast. Bekijk de bovenste inzettekening. Trek dan aan het andere uiteinde van de draadband totdat de Draad van de Staander uit het gat in de zijkant aan de bovenkant van de Rechter Staander komt.

Draai de Rechter Staander (79) zoals afgebeeld. Maak de Rechter Staander aan de de Basis (80) vast met twee 3/8" x 3 1/2" Schroeven (5) en twee 3/8" Sterringen (8).

Draai de Schroeven eerst handmatig aan en draai ze dan vast. Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (78) niet bekneld raakt.

Kantel de hellingtrainer met hulp van een tweede persoon voorzichtig op de rechterkant.

Laat een tweede persoon de hellingtrainer vasthouden zodat deze niet omvalt.

Maak de Linker Staander (niet afgebeeld) op dezelfde manier vast. Aandacht: er zijn geen draden aan de linkerkant.

3.Kantel de hellingtrainer met hulp van een tweede persoon voorzichtig naar beneden zodanig dat de Basis (80) plat op de vloer zit.

2

79

 

Draad-

78

band

79

 

78

80

Draadband

8 5

79

78

3

80

8

4. Plaats de Kap van het Bedieningspaneel (87)

4

 

 

omgekeerd op een zachte oppervlakte.

 

 

 

89

 

Verwijder de twee #8 x 1 1/2" Schroeven (104)

 

 

 

104

 

uit de Achterkant van het Bedieningspaneel

 

 

(89). De Schroeven zullen in een andere

 

 

 

stap gebruikt worden. Scheid de Achterkant

 

 

 

van het Bedieningspaneel van de Kap van

 

 

 

het Bedieningspaneel (87) en verwijder de

 

 

 

Dwarsstang van het Bedieningspaneel (niet af-

 

87

 

gebeeld) vanuit de binnenkant.

 

 

 

 

 

5. Plaats de Dwarsstang van het Bedieningspaneel

5

 

 

(103) tussen de Staanders (77, 79) zoals

 

 

4

 

 

afgebeeld. Maak de Dwarsstang van het

 

 

9

 

 

Bedieningspaneel vast met vier 5/16" x 2 3/4"

 

 

 

 

 

Schroeven (4) en vier 5/16" Sterringen (9).

 

 

 

Draai de Schroeven nog niet te vast.

 

103

 

Verwijder de draadband van de Draad van de

 

 

 

Staander (78).

 

 

 

 

77

 

4

 

 

78

 

 

 

 

Draadband

79

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

6.Plaats de Kap van het Bedieningspaneel (87) op de Staanders (77, 79). Zorg ervoor dat de Kap van het Bedieningspaneel zodanig gedraaid is dat de draadbanden naar de onderkant gericht zijn.

Maak de Kap van het Bedieningspaneel (87) vast met de twee #8 x 1 1/2" Schroeven (104) die u in stap 4 verwijderd heeft. Draai de

Schroeven eerst handmatig aan en draai ze dan vast. Draai de Schroeven niet te vast.

Steek de Draad van de Staander (78) door de lussen in de draadbanden.

7.Laat een tweede persoon de Linker Handleuning (86) bij de Linker Staander (77) vasthouden. Steek de Linker Draad voor de Hartslag (90) van de Linker Handleuning door het gat in de Linker Staander en trek deze uit het gat in de zijkant van de Linker Staander. Steek dan de Linker Draad voor de Hartslag door de lussen in de draadbanden.

Maak de Linker Handleuning (86) aan de Linker Staander (77) vast met twee 3/8" x 5" Schroeven (34) en twee 3/8" Sterringen (8).

Draai de Schroeven nog niet te vast.

Maak de Rechter Handleuning (88) vast aan de Rechter Staander (79) zoals hierboven beschreven. Draai dan alle vier de 3/8" x 5"

Schroeven (34) vast.

6

 

87

 

 

Draad-

78

104

banden

77

79

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

86

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draad-

 

 

Draadbanden

91

90

banden

Gat

34

 

 

34

8

79

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

10

8.Laat een tweede persoon het Bedieningspaneel

(85)bij de Kap van het Bedieningspaneel

(87) houden. Steek de draden van het

Bedieningspaneel door het aangegeven gat.

Sluit de Draad van de Staander (78), de Linker en de Rechter Draden voor de Hartslag (90, 91), en de Geaarde Draad (97) aan op de dra-

den die uit het Bedieningspaneel (85) steken.

Bekijk de inzet-tekening. De verbindingstukken zouden makkelijk samen moeten glijden en op hun plaats moeten klikken. Als dit niet

gebeurt, dient u een van de verbindingsstukken

te draaien en het nog eens proberen. ALS DE

VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED ZIJN AANGESLOTEN, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD WORDEN WANNEER DE STROOM INGESCHAKELD WORDT.

9.Maak het Bedieningspaneel (85) vast met vier #8 x 3/4" Schroeven (1). Draai alle vier de schroeven aan en draai ze dan vast. Draai de schroeven niet te vast.

Maak de vier lussen rond de draden vast door aan de uiteinden van de draadbanden te trekken.

Raadpleeg stap 5. Draai de 5/16" x 2 3/4" Schroeven (4) vast.

8

85

87

Gat

97

91 90

78

Draden

Draad van het

Bedieningspaneel

78

 

 

9

 

 

85

 

 

1

 

 

Draadbanden

1

Draadbanden

 

 

11

Loading...
+ 25 hidden pages