NordicTrack NETL157130 Owner's Manual

NordicTrack NETL157130 Owner's Manual

Modelnr. NETL15713.0

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

KLANTENDIENST

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag-Vrijdag 08:00-20:00 GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT

Website:

www.iconsupport.eu

Email:

csuk@iconeurope.com

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

gebruikERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .                3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . .                       6 MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               16 HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 GEDETAILLEERDE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . .             Laatste pagina RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse

waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s)

met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) wor-

den niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees om het risico op brandwonden, brand, elektrische shok, of persoonlijkletsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u de loopband gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven is.

4.Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

7.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

8.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

9.De loopband kan alleen door mensen die 159 kg of minder wegen worden gebruikt.

10.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

11.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

12.Steek wanneer u het stroomsnoer gebruikt, het stroomsnoer alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde pagina 16).

13.Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een 3-draadige geleider: snoer maat 14 (1 mm2) van 1,5 m of korter.

14.Houd het stroomsnoer bij hete oppervlaktes vandaan.

15.Laat de loopband nooit draaien wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de

loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet wanneer deze niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 26 als de loopband niet goed werkt.)

16.Lees de noodstop procedure grondig door en test deze voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN oppagina 18).

17.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

18.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

3

19.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

20.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel eruit, druk de aan/uit-toets in de uit-stand (zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de en haal de stekker van de loopband uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.

21.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 7 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 25. U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.

22.Overtuig u ervan dat bij het inklappen of het verplaatsen van de loopband de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opbergstand houdt.

23.Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.

24.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

25.GEVAAR: trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.

26.Te veel oefeningen doen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u heeft gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T 16.0 loopband. De T 16.0 loopband biedt een reeks indrukwekkende mogelijkheden ontwikkeld om het oefenen doeltreffender en prettiger te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze min-

der dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

206 cm

Bedieningspaneel

Breedte:

94 cm

 

Gewicht:

99 kg

Lade

 

 

 

Handleuning

Hartslagmonitor

 

 

 

Staander

Sleutel/Clip

 

 

Loopband

 

Schakelaar

 

 

Voetleuning

 

 

 

 

Kussen van het Loopvlak

Ruststandrol

 

Afstelschroeven

 

 

 

5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET Onderdelen achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

#10 Sterring

 

5/16" Sterring

3/8" Sterring

3/8" Moer

(5)–4

 

(11)–8

 

 

 

(13)–4

(12)–2

#8 x 1/2" Zilver

#8 x 1/2" Schroef

#8 x 3/4" Schroef

#10 x 3/4" Schroef

Schroef (10)–1

(1)–16

(2)–2

(9)–4

3/8" x 1

1/4" Schroef

3/8" x 2 1/4" Schroef

 

(8)–4

 

(7)–6

 

5/16" x 2 3/4" Schroef

(28)–4

6

MONTAGE

De montage moet door twee personen worden uitgevoerd.

Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.

Er kan zich een vettige substantie op de buitenkand van de loopband bevinden na verzending. Dit is normaal. Mocht er wat vet op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap en wat niet schurend reinigingsmiddel weg.

De linkeronderdelen staan aangegeven met “L” of “Left” en de rechteronderdelen staan aangegeven met “R” of “Right”.

Voor het vaststellen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.

Voor montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

de meegeleverde inbussleutel

een instelbare sleutel

een Philips schroevendraaier

Om schade aan de onderdelen te vermijden, dient u geen gebruik te maken van elektrisch gereedschap.

1. Ga naar www.iconsupport.eu op uw compu-

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ter en registreer uw product.

 

 

 

 

 

• activeert uw garantie

• bespaart u tijd als u ooit contact moet opnemen met de Klantendienst

• hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van upgrades en aanbiedingen

Aandacht: indien u geen internettoegang heeft, belt u met de Klantenservice (zie de voorkant van deze handleiding) om uw product te registreren.

2. Trek de Draad van de Staander (81) en de aar-

2

 

 

dingsdraad (A) door het aangegeven gat in de

Vierkant

77

 

Basis (94).

 

Gat

 

Bevestig de aardingsdraad (A) aan de Basis (94)

 

Gat

 

 

 

 

met een #8 x 1/2" Zilveren Schroef (10).

 

81

 

Plaats de Doorvoerhuls (77) in het vierkante gat

 

 

 

in de Basis (94).

 

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Snij de plastic

 

A

94

draadband van de Draad van de Staander (81)

 

10

los.

 

 

Snijden

 

 

 

 

 

 

81

7

3. Zoek de Linker Staander (89) die staat aange-

3

 

 

 

 

geven met “Left”. Laat een tweede persoon de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linker Staander naast de Basis (94) vasthouden.

 

81

 

89

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draad-

 

 

 

 

 

band in de Linker Staander (89) stevig rond

 

 

 

Bind-

 

het uiteinde van de Draad van de Staander

 

 

Bind-

81

(81) vast. Trek dan aan het andere eind van de

89

 

draad

 

 

draadband totdat de Draad van de Staander

 

 

draad

 

 

door de Linker Staander is getrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

81

94

 

 

 

 

 

 

4. Houd de Linker Staander (89) tegen de Basis

4

 

 

 

 

(94) vast. Zorg ervoor dat de draden niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekneld raken. Steek dan twee 3/8" x 2 1/4"

 

 

 

 

 

Schroeven (7) en twee 3/8" x 1 1/4" Schroeven

 

 

 

 

 

(8) met twee 3/8" Sterringen (13) in de Linker

 

 

 

 

 

Staander.

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 2 1/4" Schroeven (7) en de 3/8"

 

89

 

 

 

x 1 1/4" Schroeven (8) gedeeltelijk tot de kop-

 

 

 

 

 

pen van de Schroeven de Linker Staander (89)

 

 

 

 

 

raken; maak de schroeven nog niet volledig

 

 

 

 

 

vast.

 

 

 

 

 

Maak de Rechter Staander (niet getoond) op

 

7

 

 

 

dezelfde manier vast. Aandacht: er zitten geen

 

 

 

 

 

draden aan de rechterkant.

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

8

13

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

5.Zoek naar de Linker Basiskap (82) en de Rechter Basiskap (83). Schuif de Linker Basiskap op de Linker Staander (89). Schuif de Rechter van de Basiskap op de Rechter Staander (90). Druk de Basis kapjes nog niet op hun plaats.

6.Zoek naar de Linker Handleuning (B).

Houd de linker handleuning (B) bij de Linker Staander (89) vast. Steek het binddraad op de Draad van de Staander (81) door de onderkant en uit de bovenkant van de Linker Handleuning zoals afgebeeld. Steek dan het Draad van de Staander door de Linker Handleuning.

Bevestig de linker handleuning (B) op de Linker

Staander (89) met twee 5/16" x 2 3/4" Schroeven (28) en twee 5/16" Sterringen (11). Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (81) niet bekneld raakt. Draai alle zes de Schroeven aan, maar niet vast.

Verwijder de twee aangegeven schroeven (C) uit de linker handleuning (B) en gooi ze weg.

5

 

 

90

 

83

89

 

82

 

6

28

 

 

81

 

11

 

C

Draad

B

Bandje

 

 

89

9

7.Bevestig de Rechter Handleuning (D) op de Rechter Staander (90) met twee 5/16" x 2 3/4" Schroeven (28) en twee 5/16" Sterringen (11).

Draai alle zes de Schroeven aan, maar niet vast.

Verwijder de twee aangegeven schroeven (C) uit de rechter handleuning (D) en gooi ze weg.

8.Plaats de Basis van het Bedieningspaneel (64) naar beneden gericht op een zacht ondervlak om krassen op de Basis van het Bedieningspaneel te voorkomen.

Verwijder de twee Schroeven (E) uit de Hartslagdwarsstang (93). Verwijder de Hartslagdwarsstang en gooi de schroeven weg.

Verwijder de vier 5/16" x 3/4" Schroeven (4) uit het Onderstel van het Bedieningspaneel (104).

De Schroeven worden opnieuw in stap 12 gebruikt.

7

28

11

C

D

90

48

4

104

64

E

4

93

10

9.Zoek de Linker en Rechter Houders (36, 27).

Maak de Houders (36, 27) vast aan de Basis van het Bedieningspaneel (64) met acht #8 x 1/2" Schroeven (1). Aandacht: het is misschien handiger om de twee binnenste Schroeven vast te draaien, de Houders dan op hun plaats te schuiven voordat u de andere zes Schroeven vastdraait.

Aandacht: het kan nodig zijn om het Onderstel van het Bedieningspaneel (104) omhoog te draaien bij het bevestigen van de Houders (36, 27).

10.BELANGRIJK: gebruik geen groot gereedschap en draai de #10 x 3/4" Schroeven (9) niet te vast, om de Hartslagdwarsstang (93) niet te beschadigen.

Draai de Hartslagdwarsstang (93) zoals afgebeeld. Maak de Hartslagdwarsstang vast aan de Handleuningen (86) met vier #10 x 3/4"

Schroeven (9) en vier #10 Sterringen (5). Draai alle vier de schroeven aan. Schuif vervolgens de Dwarsstang zover mogelijk in de richting die wordt aangegeven door de pijl. Maak dan de Schroeven vast.

Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (81) niet beklemd is. Draai de vier 5/16" x 2 3/4"

Schroeven (28) goed vast.

9

 

 

 

 

27

104

 

1

 

1

 

 

 

36

1

 

 

64

 

 

 

1

 

 

 

1

 

10

 

 

9

 

 

 

 

 

86

5

 

 

 

 

 

93

 

81

9

28

 

 

 

5

 

 

 

 

 

86

 

28

 

 

 

11

Loading...
+ 25 hidden pages