Philips FW870C Manual [fi]

0 (0)
195
3139 116 18685
Suomi
SISÄLLYS YLEISTÄ TURVAOHJEITA
Yleistä
Arvokilpi (johon on merkitty
sarjanumero) on laitteen
takapaneelissa.
tekijänoikeuslaissa mainituin
rajoituksin.
Tämä tuote täyttää Euroopan
yhteisön radiohäiriösuojausta
koskevat vaatimukset.
Ympäristötietoa
Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty
pois. Olemme pyrkineet siihen, että
pakkauksesta on helppo erotella kolme
päämateriaalia: pahvi (laatikko),
styroxmuovi (pehmike) ja polyeteeni (pussit,
vaahtomuovi).
Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos
purkamisen hoitaa tähän erikoistunut
asiantuntija. Pakkausmateriaalien, vanhojen
paristojen ja vanhojen laitteiden
hävittämisessä suosittelemme
noudatettavaksi annettuja paikallisia ohjeita.
Yleistä............................................... 195
Turvaohjeita ..................................... 195
Käyttöönotto ........................... 196 - 197
Painikkeet............................... 198 - 200
Laitteen käyttö ....................... 200 - 203
CD-Vaihdin.............................. 204 - 206
Viritin ....................................... 206 - 208
Kasettidekki ........................... 209 - 210
AUX ................................................... 210
Karaoke ............................................ 210
Tallennus................................. 211 - 212
Kello .................................................. 213
Ajastin ..................................... 213 - 214
Uniajastain ...................................... 214
Hoito.................................................. 214
Tekniset Tiedot................................ 215
Tarkistusluettelo............................. 216
Valmistuslupa
Dolby B NR -järjestelmä ja kaksois-D-
tunnus ovat Dolby Laboratories Licensing
Corporationin tavaramerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratories Licensing
Corporationin luvalla.
Tarvikkeet
(Mukana)
Kauko-ohjain
Paristot (2 x AA) kauko-ohjaimeen
AM-kehäantenni
ULA-antenni
Verkkojohto
Turvaohjeita
Tarkista ennen laitteen käyttöä, että
arvokilvessä mainittu käyttöjännite (tai
jännitteenvalitsimen asetus) vastaa
paikallista verkkojännitettä. Ellei se
vastaa, kysy neuvoa myyjältä. Arvokilpi
on laitteen takapaneelissa.
•Älä siirtele laitetta silloin kun virta on
kytketty.
Aseta laite tukevalle alustalle (esim.
kirjahyllyyn).
Varmista, että laitteen ympärille jää
riittävästi tilaa ilmanvaihdolle, ettei laite
kuumene liikaa.
Laitteessa on sisäänrakennettu
ylikuumenemissuoja.
Suojaa laite kosteudelta, sateelta,
hiekalta ja liialta kuumuudelta.
•Älä missään tapauksessa yritä itse
korjata laitetta, muuten takuu lakkaa
olemasta voimassa!
Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään
huoneeseen tai sitä pidetään kosteassa
tilassa, kosteus voi kondensoitua
lukupään linssiin. Jos näin käy, CD-
soitin ei toimi normaalisti. Jätä
laitteeseen virta noin tunniksi ilman että
syötät levyä, kunnes laite toistaa taas
normaalisti.
Sähköstaattinen purkaus voi aiheuttaa
yllättäviä ongelmia. Tarkista häviävätkö
ongelmat, jos irrotat verkkojohdon
pistorasiasta ja yhdistät takaisin
muutaman sekunnin kuluttua.
Huom. Toiminnanvalitsin on
kytketty toisiopuolelle, eikä se
kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on
kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.
Laite ei saa olla alttiina tippu-tai
roiskevedelle.
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla
kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Untitled-26 12/12/00, 4:31 PM195
196
Suomi
3139 116 18685
AM ANTENNA
A
D
C
FRONT
AUX IN
F
SUB-
WOOFER
OUT
DIGITAL
OUT
LINE OUT
AUDIO OUT
LR
L
+
R
+
LRLR
HIGH POWER SUBWOOFER
S
U
B
W
O
O
F
E
R
L
E
V
E
L
C
O
N
T
R
O
L
STANDBY ON
CUT OFF FREQUENCY
60Hz 150Hz
MIN MAX
AUDIO IN
G
E
AC
MAINS
~
H
B
FM ANTENNA 75
KÄYTTÖÖNOTTO
Kytkennät
Untitled-26 12/12/00, 4:31 PM196
197
3139 116 18685
Suomi
KÄYTTÖÖNOTTO
A AM-antenni
Yhdistä mukana oleva kehäantenni
liitäntään AM ANTENNA. Aseta AM-
kehäantenni riittävän kauas laitteesta ja
käännä parhaaseen vastaanottoasentoon.
B ULA-antenni
Yhdistä mukana oleva ULA-lanka-antenni
liitäntään FM 75 . Säädä ULA-antennin
asentoa, niin että vastaanotto on
mahdollisimman hyvä.
Ulkoantenni
Paras ULA-stereovastaanotto saadaan
yhdistämällä ULA-ulkoantenni liitäntään
FM ANTENNA 75 käyttäen 75 :n
koaksiaalijohtoa.
C Kaiuttimet
Yhdistä oikea kaiutin liittimiin Front R,
punainen johdin liittimeen + ja musta
johdin liittimeen -.
Yhdistä vasen kaiutin liittimiin Front L,
punainen johdin liittimeen + ja musta
johdin liittimeen -.
Kiinnitä kaiutinjohtimen paljas osa
kuvassa näytetyllä tavalla.
12 mm
kiinniauki
D Linjalähtö
(myös johdottomille
kaiuttimille)
Voit yhdistää vasemman ja oikean LINE
OUT -liitännän erillisen äänittävän CD-
soittimen liitäntöihin ANALOGUE IN. Näin
voit tallentaa analogista signaalia.
Voit myös asentaa lisäkaiuttimet erilleen
laitteesta (esim. toiseen huoneeseen)
ilman, että pitkiä johtoja tarvitsee vetää
huoneiden poikki. Voit laittaa lisäkaiuttimia
niin monta kuin haluat, kunhan ne kaikki
toimivat samalla radiotaajuudella. Yhdistä
radiotaajuuslähetin liitäntöihin LINE OUT.
Aseta aktiivikaiuttimet haluamaasi
paikkaan. Muista noudattaa
aktiivikaiuttimien mukana olevia ohjeita.
Huom.:
Johdottomien lähettimien ja kaiuttimien
saatavuus edellyttää paikallisten
viranomaisten hyväksyntää. Tarkista asia
paikalliselta hyväksyntäviranomaiselta.
E Muiden laitteiden
yhdistäminen
Voit yhdistää television, kuvanauhurin,
laser disc -soittimen, DVD-soittimen tai
äänittävän CD-soittimen vasemman ja
oikean äänikanavan tämän laitteen
F Subwoofer-kaiutin
Voit yhdistää liitäntään SUBWOOFER OUT
erikseen saatavissa olevan subwoofer-
aktiivikaiuttimen. Subwoofer-kaiutin
toistaa matalat bassotehosteet (esim.
räjähdykset, avaruusalusten jylinä yms.).
Muista noudattaa subwoofer-kaiuttimen
mukana olevia ohjeita.
G Digitaalinen lähtö
Voit äänittää tästä liitännästä digitaalista
ääntä CD-soittimesta mihin tahansa
audiolaitteeseen, jossa on digitaalinen tulo
(esim. äänittävä CD-soitin, DAT-nauhuri,
digitaali-analogiamuunnin ja digitaalinen
signaaliprosessori).
Yhdistä RCA-johdon (ei mukana) toinen pää
liitäntään DIGITAL OUT ja toinen pää
audiolaitteeseen. Liitä pistokkeet kunnolla.
tuloliitäntöihin AUX IN.
H Verkkovirta
Kun kaikki muut kytkennät on tehty, yhdistä
laitteen verkkojohto pistorasiaan.
Paristojen asettaminen kauko-
ohjaimeen
Laita paristot (koko R06 tai AA) kauko-
ohjaimeen paristolokerossa näytetyllä
tavalla.
+
-
+
-
Poista paristot, kun ne ovat kuluneet tai
niitä ei pitkään aikaan tarvita, etteivät
ne mahdollisesti vuotaessaan aiheuta
vahinkoa. Vaihda tilalle vain
samankokoiset paristot: R06 tai AA.
Untitled-26 12/12/00, 4:31 PM197
198
Suomi
3139 116 18685
INTERACTIVE SOUND STUDIO
DISC CHANGE
DISC 1 DISC 2 DISC 3
OPEN•CLOSE
TAPECD
PROG
CLOCK/
TIMER
NEWS!
RDS
DOLBY B
NR
D
U
B
(H
S
D
)
R
E
C
STANDBY
ON
A.REV
TUNER AUX
PRESET
STOP• CLEARSEARCH • TUNING PLAY • SIDE
DC
3
CHANGER
MINI HIFI SYSTEM
CD1 • 2 • 3
CDR
BAND
TAPE 1 • 2
M
O
R
E
E
N
T
E
R
J
O
G
NEWS/TA
RDS/
CD TEXT
DOLBY B
NR
M
A
X
S
O
U
N
D
MIC
MIC
LEVEL
V
O
L
U
M
E
SURF
DSC
PERSONAL
DBB
HOLD
STROBE VEC
PAN
SOUND CONTROL
DISPLAY
MAX
VEC
DBB
1
º
4
5
6
9
8
7
3
!
0
2
@
#
$
%
*
&
^
£
§
ª
2
21
3
TUNERTAPE 1/2CD
SLEEP TIMERAUXIS/VEC
REPEAT PROGRAM
SHUFFLE
DBB
SIDE
DSC
Å
CD DIRECT
VOLUME
á
à
ë
í
É
Ç
^
ª
ª
0
¤
&
§
&
ª
&
&
§
#
)
¡
(
PAINIKKEET
Untitled-26 12/12/00, 4:31 PM198
199
3139 116 18685
Suomi
PAINIKKEET
Laitteen ja kauko-ohjaimen
painikkeet
1 STANDBY ON
laitteen kytkeminen toimintaan tai
valmiustilaan.
EASY SET -toiminnon käyttö.
2 LOW POWER STANDBY -ledi
merkkivalo palaa, kun laite on vähän
tehoa vaativassa valmiustilassa.
3 JOG
taajuuskorjauksen näytön valinta.
digitaalisen äänitoiminnon valinta.
Ensin on valittava DSC-toiminto.
Personal Sound -tason valinta. Ensin
on valittava Personal Sound -toiminto.
VEC toiminnon valinta. Ensin on
valittava VEC-toiminto.
4 ;
kuulokeliitäntä.
5 REC (RECORD)
tallennuksen aloitus dekillä 2.
6 DUB (HIGH SPEED DUBBING
[HSD])
nauhan kopiointi normaali- tai
pikanopeudella.
7 MORE
kalibroinnin kytkentä tai katkaisu.
Personal Sound -taajuuskorjausalueen
valinta säätöä varten.
Personal Sound -
taajuuskorjausasetuksen muistipaikan
valinta.
8 ENTER
kalibroinnin vahvistus.
Personal Sound -taajuuskorjausalue
muistiin.
Personal Sound -
taajuuskorjausasetuksen vahvistus ja
tallennus muistiin.
9 CLOCK/TIMER
kellon näyttö, kellon tai ajastimen
asetus.
0 PROG (PROGRAM)
CD:n kappaleiden ohjelmointi CD-
toiminnossa tai pikavalittavien
asemien ohjelmointi
viritintoiminnossa.
! NÄYTTÖ
laitteen nykyisen tilan näyttö.
@ CD-levykelkka
# CD DIRECT PLAY (DISC 1 / DISC 2 /
DISC 3)
toistettavan CD-levyn valinta.
$ DISC CHANGE
CD-levyn vaihto.
% OPENCLOSE
CD-levykelkan avaus ja sulkeminen.
^ SOURCE : ohjelmalâhteen valinta.
CD / (CD 123)
CD-toiminnon valinta. CD:n ollessa
pysäytettynä: levyn 1, 2 tai 3 valinta.
TUNER / (BAND)
Tuner-toiminnon valinta. Radion
toimiessa: aaltoalueen FM (ULA), MW
(KA) tai LW (PA) valinta.
TAPE / (TAPE 12)
Tape-toiminnon valinta. Nauhan
ollessa pysäytettynä: dekin 1 tai 2
valinta.
AUX / (CDR)
ulkoisen ohjelmalähteen (esim.
television, kuvanauhurin, Laser Disc -
soittimen DVD-soittimen tai
äänittävän CD-soittimen) valinta.
& MODE SELECTION
à á (SEARCHTUNING)
CD ................. haku taaksepäin/
eteenpäin.
TUNER .......... pienemmän tai
suuremman
radiotaajuuden viritys.
TAPE.............. nauhan pikakelaus
taaksepäin tai
eteenpäin.
9 (STOPCLEAR)
CD ................. CD-toiston pysäytys tai
ohjelman poisto
muistista.
TUNER .......... ohjelmoinnin pysäytys.
TAPE.............. toiston tai tallennuksen
pysäytys.
DEMO ........... esittelytoiminnon
kytkentä tai katkaisu
(vain laitteessa)
.
2 ; (PLAYSIDE)
CD ................. toiston aloitus tai
keskeytys.
TAPE.............. toiston aloitus.
...................... SIDE: Dekin 2
toistaessa: puolen
vaihto.
í ë (PRESET 4 3 )
CD ................. hyppäys saman tai
edellisen/seuraavan
kappaleen alkuun.
TUNER .......... muistiin esiviritetyn
aseman valinta.
* SOUND-NÄYTTÖRUUTU
näyttää valitun Interactive Sound
Studio -asetuksen.
( DOLBY B NR
Dolby-kohinanvaimennuksen kytkentä
tai katkaisu.
) RDS/CDTEXT
TUNER .......... RDS-tietojen valinta
seuraavassa
järjestyksessä:
ohjelmaverkon tunnus,
ohjelmatyyppi,
tekstiradio ja taajuus.
CD ................. CD-tekstitiedon näyttö
(vain FW870C)
.
¡ NEWS/TA
uutisten tai liikennetiedotusten
kuuntelu aina kun niitä lähetetään.
A. REV (AUTO REVERSE)
vain dekissä 2.
suunnanvaihdon valinta (
åå
åå
å /
/
).
£ MAX SOUND
bassoa lisäävän MAX sound -
toiminnon kytkentä tai katkaisu.
MIC LEVEL
karaoken tai mikrofonitallennuksen
sekoitustason säätö.
MIC
liitäntä mikrofonille.
Untitled-26 12/12/00, 4:31 PM199
200
Suomi
3139 116 18685
INTERACTIVE SOUND STUDIO
TAPECD
PROG
CLOCK/
TIMER
NEWS!
RDS
DOLBY B
NR
D
U
B
(H
SD
)
REC
STANDBY
ON
A.REV
TUNER AUX
PRESET
STOPCLEARSEARCH TUNING PLAY SIDE
CD1 2 3
CDR
BAND
TAPE 1 2
J
O
G
NEWS/TA
RDS/
CD TEXT
DOLBY B
NR
M
A
X
S
O
U
N
D
MIC
MIC
LEVEL
V
O
L
U
M
E
SURF
DSC
PERSONAL
DBB
HOLD
STROBE VEC
PAN
SOUND CONTROL
DISPLAY
MAX
VEC
DBB
M
O
R
E
E
N
T
E
R
MINI HIFI SYSTEM
PAINIKKEET LAITTEEN KÄYTTÖ
§ VOLUME
–äänenvoimakkuuden säätö.
OPEN
dekin 2 kasettipesän avaus.
DEKKI 2
ª INTERACTIVE SOUND STUDIO
DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)
–äänitoiminnon valinta: OPTIMAL,
TECHNO, ROCK, CLASSIC, VOCAL tai
JAZZ.
PERSONAL
Personal Sound -
taajuuskorjausasetuksen valinta tai
asetus
SURF
SURF-toiminnon kytkentä tai katkaisu
STROBE
STROBE-toiminnon kytkentä tai
katkaisu
PAN
PAN-toiminnon kytkentä tai katkaisu
HOLD
HOLD-toiminnon kytkentä tai katkaisu
vain CD-toistossa
VEC
halutun äänitehosteen valinta:
HALL, DISCO, CONCERT, CLUB,
CINEMA tai ARCADE
DYNAMIC BASS BOOST (DBB)
dynaamisen bassoboosterin tason
säätö tai katkaisu.
º DEKKI 1
OPEN
dekin 1 kasettipesän avaus.
Tärkeää:
Ennen kuin alat käyttää laitetta,
varmista että kaikki esivalmistelut on
tehty.
Esittelytoiminto
Laitteessa on esittelytoiminto, joka näyttää
sen erilaisia ominaisuuksia.
Kun
laitteeseen kytketään virta
ensimmäisen kerran, esittelytoiminto
käynnistyy automaattisesti.
Huom.:
Jos esittelytoiminnossa painetaan jotain
ohjelmalähteen valintapainiketta (tai
valmiuspainiketta), laite vaihtaa
vastaavalle toiminnolle (tai valmiustilaan).
Kun laite kytketään valmiustilaan,
esittelytoiminto alkaa uudelleen 5
sekunnin kuluttua.
Esittelytoiminnon katkaisu
Pidä painiketta STOPCLEAR 9
(vain
laitteessa)
painettuna
5 sekuntia
laitteen ollessa esittelytoiminnossa.
Esittelytoiminto on katkaistu.
Näytössä näkyy DEMO OFF.
Laite vaihtaa valmiustilaan.
Noin 5 sekunnin kuluttua laite
vaihtaa energiansäästötilaan (<2 W).
STANDBY ON -merkkivalo syttyy.
Huom.:
Vaikka verkkojohto irrotettaisiin
pistorasiasta ja liitettäisiin takaisin,
esittelytoiminto kytkeytyy vasta kun se
kytketään uudelleen.
¤ REPEAT
CD-kappaleen, levyn tai kaikkien
levyjen toisto uudelleen.
SHUFFLE
kaikkien levyjen kappaleiden toisto
satunnaisessa järjestyksessä.
SLEEP TIMER
kytkee laitteiston valmiustilaan
asetetun ajan kuluttua.
2
laitteen kytkentä valmiustilaan.
Huomautuksia kauko-ohjaimesta:
Valitse ensin ohjattava
ohjelmalähde painamalla kauko-
ohjaimesta jotain ohjelmalähteen
painiketta (esim. CD, TUNER, TAPE
1/2, tai AUX).
Valitse sitten haluttu toiminto (
É
,
í
,
ë
, jne.).
Untitled-26 12/12/00, 4:31 PM200
201
3139 116 18685
Suomi
LAITTEEN KÄYTTÖ
Esittelytoiminnon kytkentä
Pidä painiketta STOPCLEAR 9
(vain
laitteessa)
painettuna
5 sekuntia
kun
laite on valmiustilassa.
Esittelytoiminto alkaa.
Easy Set -toiminto
EASY SET -toiminnolla voit tallentaa
muistiin automaattisesti kaikki kuultavissa
olevat radioasemat ja RDS-asemat.
1 Pidä painiketta STANDBY ON
(vain
laitteessa)
painettuna
5 sekuntia
laitteen ollessa valmiustilassa tai
esittelytoiminnossa.
Näytössä näkyy EASY SET ja
sen jälkeen TUNER ja sitten
AUTO.
Laite alkaa hakea kaikkia RDS-
asemia ja sen jälkeen vastaavasti
ULA-, KA- ja PA-alueen asemia.
Kaikki kuultavissa olevat RDS-asemat
ja radioasemat, joiden signaali on
riittävän voimakas, tallennetaan
muistiin. Käytettävissä on 40
pikavalintapaikkaa.
2 Laite jatkaa ja asettaa RDS-ajan
automaattisesti pikavalintamuistiin
ohjelmoidulta RDS-asemalta.
Jos ensimmäisellä pikavalinnalla ei ole
RDS-asemaa, ohjelma päättyy
automaattisesti.
Kun asema on löytynyt, näytössä
näkyy EASY SET ja sen jälkeen
TIME.
RDS-ajan haun aikana;
Näytössä näkyy SEARCH RDS
TIME.
Kun RDS-aika on luettu, näytössä
näkyy RDS TIME. Kellonaika
näytetään 2 sekunnin ajan ja se
tallentuu muistiin automaattisesti.
Huom.:
EASY SET -toiminto aloittaa RDS-
asemista; jos vapaita
pikavalintapaikkoja jää, se jatkaa
tallentamalla muistiin vastaavasti ULA-,
KA- ja PA-asemia.
Kun EASY SET -toimintoa käytetään,
kaikki aikaisemmin tallennetut asemat
pyyhkiytyvät pois.
Viimeisin pikavalinta-asema tai
ensimmäinen kuultavissa oleva RDS-
asema näkyy näytössä, kun Easy Set -
toiminto on päättynyt.
Jos RDS-asema ei lähetä RDS-aikaa 90
sekunnin kuluessa, ohjelma päättyy
automaattisesti ja näytössä näkyy
NO
RDS TIME
.
Laitteen kytkeminen
toimintaan
Paina painiketta CD, TUNER, TAPE tai
AUX.
Voit myös kytkeä laitteen toimintaan
painamalla yhtä painikkeista CD DIRECT
PLAY.
Laitteen kytkeminen
valmiustilaan
Paina uudelleen painiketta STANDBY
ON tai kauko-ohjaimesta painiketta 2.
Laite vaihtaa valmiustilaan.
Noin 5 sekunnin kuluttua laite
vaihtaa energiansäästötilaan (<2 W).
STANDBY ON -merkkivalo syttyy.
Ohjelmalähteen valinta
Paina vastaavaa
ohjelmanvalintapainiketta: CD, TUNER,
TAPE tai AUX.
Näytössä näkyy valittu ohjelmalähde.
Huom.:
Oheislaite: varmista, että olet yhdistänyt
oheislaitteen (tv, kuvanauhuri, Laser
Disc -soitin, DVD-soitin tai äänittävä
CD-soitin) vasemman ja oikean
audiolähtöliitännän tuloliitäntöihin AUX
IN.
Taajuuskorjausnäytön valinta
Voit valita haluamasi taajuuskorjausnäytön.
Älä paina painiketta DSC ennen JOG-
säätimen käyttämistä.
Valitse haluamasi taajuuskorjausnäyttö
PEAK HOLD, MIDDLE OUT, TOP DOWN,
NORMAL, tai NITE MODE kääntämällä
JOG-säädintä.
Näytössä näkyy valittu
taajuuskorjaus.
Näytössä PEAK HOLD
Näytössä MIDDLE OUT
Näytössä TOP DOWN
Näytössä NORMAL
Näytössä NITE MODE
Huom.:
NITE MODE -näytössä kaikki valot on
sammutettu ja näyttö on himmennetty.
Untitled-26 12/12/00, 4:31 PM201
Loading...
+ 15 hidden pages