Philips EP5934, EP5930, EP5346, EP5345, EP5340 User Manual

...

Super automatic espresso machine

5000 series

EP5934, EP5930, EP5346 EP5345, EP5340, EP5335 EP5334, EP5333, EP5331 EP5330, EP5045, EP5040 EP5035, EP5034, EP5030

CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ET KASUTUSJUHEND

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA LT NAUDOTOJO VADOVAS

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO MANUAL DE UTILIZARE SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK SK NÁVOD NA POUŽITIE

SR УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

KK ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

www.philips.com/co ee-care

Philips EP5934, EP5930, EP5346, EP5345, EP5340 User Manual

1

3

4

5

1

2

8 7 6

9

 

10

11

 

30

31

12

29

13

32

28

33

14

25

24

27 26

23

22

19

21

20

15

16

17

18

2

3

4

5

 

 

0%

AQUA CLEAN

 

 

 

FILTER

 

 

 

NEW?

5 SEC.

30 SEC.

 

 

6

7

8

9

AQUA CLEAN

ON

AQUA CLEAN

 

FILTER

OFF

FILTER

 

1 / 8

0 / 8

2 / 8

 

Espresso

Aroma

10

11

12

13

2x

14

15

16

17

18

19

20

21

 

1

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

2

 

 

START

 

 

CALC

 

 

 

 

 

 

CLEAN

 

 

MAX

 

1

 

 

 

38

39

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

REMOVE

 

 

 

FILTER

 

 

 

CALC

CLEAN

Čeština 8 Eesti 25 Hrvatski 42 Latviešu 59 Lietuviškai 76 Magyar 93 Polski 111 Română 129

Slovenščina 147 Slovensky 164 Srpski 182

Български 200 Русский 219 Українська 239

Қазақша 258

164 Slovensky

Obsah

Prehľad zariadenia (obr. 1)____________________________________________________________________________

164

Úvod __________________________________________________________________________________________________

165

Prvá inštalácia ________________________________________________________________________________________

165

Používanie ovládacieho panela _____________________________________________________________________

165

Filter AquaClean______________________________________________________________________________________

166

Meranie tvrdosti vody ________________________________________________________________________________

167

Príprava nápojov _____________________________________________________________________________________

167

Prispôsobenie nápojov_______________________________________________________________________________

169

Úprava nastavení mlynčeka__________________________________________________________________________

170

Manipulácia s varnou zostavou ______________________________________________________________________

170

Čistenie a údržba _____________________________________________________________________________________

170

Čistenie príslušenstva LatteGo_______________________________________________________________________

172

Proces odstraňovania vodného kameňa ____________________________________________________________

173

Výstražné ikony a chybové kódy_____________________________________________________________________

174

Objednávanie príslušenstva _________________________________________________________________________

176

Riešenie problémov __________________________________________________________________________________

176

Technické parametre_________________________________________________________________________________

180

Prehľad zariadenia (obr. 1)

1

Ovládací panel

18

Zásuvka na zvyšky kávy

 

 

 

 

2

Nastaviteľný výpust na dávkovanie kávy

19

Zásobník na pomletú kávu

 

 

 

 

3

Veko zásobníka na vodu

20

Kryt podnosu na odkvapkávanie

 

 

 

 

4

Veko násypky na kávové zrná

21

Stojan na espreso s podnosom

 

 

 

 

5

Veko priestoru na mletú kávu

22

Kryt stojana na espreso

 

 

 

 

6

Hlavný vypínač

23

Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na mlieko

 

 

 

LatteGo

 

 

 

 

7

Zásuvka na kábel

24

Zásobník na mlieko LatteGo

 

 

 

 

8

Servisné dvierka

25

Skladovacie veko LatteGo

 

 

 

 

9

Indikátor „Plný podnos na

26

Rám LatteGo

 

odkvapkávanie“

 

 

 

 

 

 

10

Podnos na odkvapkávanie

27

Výpust na dávkovanie horúcej vody

 

 

 

 

11

Kábel

28

Zásobník na vodu

 

 

 

 

12

Regulátor nastavenia mletia

29

Filter AquaClean

 

 

 

 

13

Kryt násypky na kávové zrná

30

Tuba s mazivom

 

 

 

 

14

Násypka na kávové zrná

31

Čistiaca kefka

 

 

 

 

15

Varná zostava

32

Odmerka

 

 

 

 

Slovensky

 

 

Slovensky 165

16

Vnútorná strana servisných dvierok s

33 Prúžok na testovanie tvrdosti vody

 

kontaktnými údajmi

 

 

 

 

17

Výpust kávy

 

 

 

 

Úvod

Blahoželáme k nákupu plne automatického kávovaru Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke www.philips.com/welcome.

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatnú brožúru s bezpečnostnými informáciami a uschovajte si ju na neskoršie použitie.

Chceme, aby ste kávovar využívali na maximum, preto vám spoločnosť Philips ponúka úplnú podporu troma rôznymi spôsobmi:

1Samostatný stručný návod pre prvú inštaláciu a prvé použitie.

2Tento návod na používanie na získanie podrobnejších informácií.

3Online podpora a videá: naskenujte kód QR na prednej strane alebo navštívte stránku www.philips.com/coffee-care

Poznámka: Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové.

Prvá inštalácia

Musíte vykonať niekoľko jednoduchých krokov, ako napríklad naplniť okruh vody a aktivovať filter AquaClean, aby ste pripravili svoj kávovar na používanie. Tieto kroky obsahuje samostatný stručný návod.

Ak si chcete vychutnať kávu s tou najlepšou chuťou, musíte najprv pripraviť 5 šálok kávy, aby sa zariadenie samo nastavilo.

Zariadenie sa nastavilo a vy si môžete z kávových zŕn pripraviť kávu s tou najlepšou chuťou. Preto vám odporúčame, aby ste nemenili nastavenia mlynčeka, kým nepripravíte 100 až 150 šálok kávy (približne mesiac používania).

LatteGo pred prvým použitím dôkladne vyčistite.

Zariadenie sa dodáva so stojanom na espreso, ktorý má dve funkcie: držiak na šálku a podnos na odkvapkávanie a zachytávanie vody využívanej na preplachovanie.

Ak chcete pripraviť optimálne espreso s vrstvou krémovej peny, treba pohárik umiestniť do vzdialenosti 7 až 8 cm od výpustu. Ak používate stojan na espreso, pohárik sa nachádza v správnej vzdialenosti od výpustu s cieľom zaistiť optimálny proces prípravy.

Stojan na espreso treba umiestniť pod výpust, keď prebieha preplachovanie prístroja. Zbavíte sa tým potreby pravidelne vyprázdňovať hlavný podnos na odkvapkávanie.

Používanie ovládacieho panela

Nižšie je uvedený prehľad a opis ovládacieho panela zariadenia. Niektoré z tlačidiel majú dvojitú funkciu a v prípade dostupnej možnosti sa na displeji zobrazia navigačné ikony. Pomocou tlačidiel vedľa týchto ikon možno zadať a potvrdiť výber.

Pomocou tlačidla MENU (Ponuka) možno vybrať iný nápoj a zmeniť nastavenia, ako je napríklad tvrdosť vody či teplota kávy.

Loading...
+ 18 hidden pages