Cisco Systems E3000 User Manual

Size:
7.49 Mb
Download

Gebruikershandleiding

Linksys E3000 High PerformanceWireless-Nrouter

Linksys E3000

Inhoudsopgave

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

 

 

 

1

Bovenkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 1

Achterkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 1

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

 

 

3

Het browsergebaseerde hulpprogramma openen . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 3

Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen) . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 3

Setup (Instellingen) > DDNS . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 7

Setup (Instellingen) > MAC Clone (MAC-adresklonen) . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 8

Setup (Instellingen) > Advanced Routing (Geavanceerde routing) . . . . . .

. . . . . .                            8

Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN)

. . . . . . . . . . . . . . .

. 9

Wireless (WLAN) > Wireless Security (WLAN-beveiliging) . . .

. . . . . . . . .

                                    .

12

Wireless (WLAN) > Wireless MAC Filter (MAC-filterWLAN) . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

15

Wireless (WLAN) > Advanced Wireless Settings (Geavanceerde instellingen WLAN) . . . . . . . . . . . . .

.16

Security (Beveiliging) > Firewall . . . . . . . .

. . . .                                     . . .

. . . . . . . . .                17

Security (Beveiliging) > VPN Passthrough (VPN-doorvoer) . .

. . . . . . . . .

.                                    

18

Storage (Opslag) > Disk (Schijf) . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

18

Storage (Opslag) > Media Server (Mediaserver) . . . . . . . . .

. . .                                     . . . . . . .

20

Storage (Opslag) > FTP Server (FTP-server) .

. . . . . . . . . . .

                                    . . . . . . . . . .

22

Storage (Opslag) > Administration (Administratie) . . . . . . .

. . . . .                                     . . . . .

23

Access Restrictions (Toegangsbeperkingen) > Internet Access Policy (Internettoegangsbeleid) . . .

. 24

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Single Port Forwarding

 

(Doorsturen één poort) . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

25

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Forward

 

(Doorsturen poortbereik) . . . . . . . . . . . .

                                    . . . . . . .

. . . . .                            26

Applications & Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Triggering

 

 

(Trigger poortbereik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

26

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > DMZ .

. . . . . . . . .

. .                                     27

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > QoS .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

27

Administration (Administratie) > Management (Beheer) . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

30

Administration (Administratie) > Log (Logboek) . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

31

Administration (Administratie) > Diagnostics (Diagnostische gegevens) . .

. . . . . . . . . .             31

Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen) . .

. . . . . . . . . .             32

Administration (Administratie) > Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)

. . . . . . . . . . . . . . .

32

Status > Router . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

33

Status > Local Network (Lokaal netwerk) . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

33

Status > Wireless Network (WLAN) . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

34

Bijlage A: Problemen oplossen

 

 

 

35

High Performance Wireless-Nrouter

i

Linksys E3000

Inhoudsopgave

 

 

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

 

37

Overzicht . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Windows 7 . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Windows Vista . . . . . . . . . . . .

                                    . . . . . . . . . . . .

                                    . . .

39

Windows XP . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

41

Mac OS X . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

44

Geavanceerde configuratie (alleen voor geavanceerde gebruikers) . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

47

Bijlage C: Specificaties

 

 

49

High Performance Wireless-Nrouter

ii

Linksys E3000

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de E3000 High Performance Wireless-Nrouter van Linksys.. Met de router hebt u toegang tot internet via een draadloze verbinding of via een van de vier geschakelde GigabitEthernet-poorten..Met de ingebouwde Storage Link kunt u eenvoudig een groot aantal Gigabytes aan opslagruimte aan uw netwerk toevoegen met USB2..0-vasteschijven, of eenUSB-flashstationaansluiten voor toegang tot uw gegevensbestanden op draagbare apparaten.. Met de ingebouwde mediaserver kunt u muziek, video's en foto's vanaf het aangesloten opslagapparaat naar elke UPnPcompatibelemedia-adapterof mediaspeler streamen.. Verder biedt de gateway de nodige beveiligingsfuncties waarmee u uw gegevens en uw privacy kunt beschermen als u online werkt.. Deze beveiligingsfuncties omvatten eenWPA2-beveiliging(Wi Fi Protected Access 2), waarmee de gegevens op uw draadloze netwerk worden versleuteld; eenSPI-firewall(Stateful Packet Inspection) die onrechtmatige toegang tot uw router helpt voorkomen; en deNAT-technologie(Network Address Translation) voor een verbeterde netwerkbeveiliging door een gedeelde internettoegang van uw computers via een enkel, openbaarIP-adresinternet.. (IP staat voor Internet Protocol..)

Met Cisco Connect, het softwareprogramma dat wordt geïnstalleerd als u de inbegrepen cd start, is de installatie en het gebruik van de router heel eenvoudig.. Voor een geavanceerde configuratie van de router kunt u het browsergebaseerde hulpprogramma gebruiken..

Voor meer draadloze bandbreedte kan de router twee simultane maar aparte Wireless-Nnetwerken maken, één met behulp van de5GHz-banden één met behulp van de2,4GHz-band..U kunt dan bijvoorbeeld hetWireless-N2,4GHz-netwerkgebruiken voor internet,e-mailen afdrukken, terwijl u het minder drukkeWireless-N5GHz-netwerkvrij houdt voor tijdsintensief verkeer zoals muziek, games enHD-video..Zie “Simultane netwerken” op pagina 9 voor meer informatie.. Met de functies voor gasttoegang kunt u gasten in uw huis internettoegang verlenen, zonder dat zij toegang hebben tot uw lokale netwerk..

Bovenkant

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

1, 2, 3, 4  (groen/blauw)  dit zijn genummerde LED's die overeenkomen met de genummerde poorten op het achterpaneel van de router.. Ze worden gebruikt voor twee doeleinden.. Als het LEDlampje ononderbroken brandt, is de router via de bijbehorende poort met een apparaat verbonden.. HetLED-lampjeknippert om aan te geven dat er netwerkactiviteit plaatsvindt over die poort.. De LED licht groen op wanneer de poort is verbonden met eenGigabit-poorten licht blauw op wanneer de poort is verbonden met een10/100-poort..

De knop Wi-FiProtected SetupAls u clientapparaten, zoals een WLAN-adapter, hebt die Wi-Fi Protected Setup ondersteunen, kunt u de knop Wi-Fi Protected Setup gebruiken om de WLAN-beveiliging voor uw draadloze netwerk(en) automatisch te configureren..

Als uWi-FiProtected Setup wilt gebruiken, raadpleegt uWi-Fi Protected Setup” op pagina 11..

Wireless  (Draadloos)  (blauw)  De LED Wireless (Draadloos) gaat branden als er een draadloze verbinding tot stand is gebracht.. HetLED-lampjeknippert wanneer de router gegevens verzendt of ontvangt via het netwerk..

Internet  (groen/blauw)  De LED Internet gaat branden als er een verbinding tot stand is gebracht via de internetpoort.. HetLED-lampjeknippert wanneer er netwerkactiviteit op de internetpoort is.. De LED licht groen op wanneer de poort is verbonden met eenGigabit-poorten licht blauw op wanneer de poort is verbonden met een10/100-poort..

USB  (blauw) De LED USB gaat branden als er eenUSB-apparaatwordt aangesloten.. HetLED-lampjeknippert wanneer dit apparaat gegevens verzendt of ontvangt..

Power  (Voeding)  (blauw)  De LED Power (Voeding) brandt wanneer de router wordt ingeschakeld.. Wanneer de router tijdens het opstarten de zelfdiagnostische routine doorloopt, knippert ditLED-lampje..Wanneer de diagnostische test is voltooid, blijft hetLED-lampjecontinu branden..

Achterkant

USB

Internet

4

3 Ethernet 2

1

Reset

12VDC

Power

USB Port  (USB-poort) EenUSB-opslagapparaatkan op deUSB-poortworden aangesloten..

Internet  Met behulp van een Ethernetkabel (ook wel een netwerkof internetkabel genoemd) brengt de internetpoort een verbinding tot stand tussen de router en uw internetverbinding, meestal een kabelof eenDSL-modem(Digital Subscriber Line)..

4, 3, 2, 1  Met behulp van Ethernetkabels kunt u deze Ethernetpoorten van de router aansluiten op computers in uw bekabelde netwerk en op andere Ethernetnetwerkapparaten..

High Performance Wireless-Nrouter

1

Linksys E3000

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

 

 

Reset  De fabrieksinstellingen van de router kunnen op twee manieren worden hersteld.. U kunt ongeveer vijf seconden lang op de knop Reset drukken of de standaardwaarden herstellen vanuit het scherm

Administration

(Administratie) > Factory

Defaults

(Fabrieksinstellingen) in

het browsergebaseerde

hulpprogramma

van

de

router

(zie

Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen)” op pagina 32)..

Aan/uit-schakelaar  Druk opI om de router in te schakelen.. Druk opO om de router uit te schakelen..

Power  (Voeding)  Op de poort Power (Voeding) wordt de meegeleverde netstroomadapter aangesloten..

Horizontale plaatsing

De router heeft vier rubberen voetjes op het onderpaneel.. Plaats de router op een vlak oppervlak in de buurt van een stopcontact..

Wandmontage

Het onderpaneel van de router beschikt over twee sleuven voor wandmontage.. De afstand tussen de sleuven is 175,56 mm..

Er zijn twee schroeven nodig om de router te bevestigen..

Aanbevolen bevestigingsmaterialen

2,5 - 3,0 mm

4 - 5 mm

1 - 1,5 mm

OPMERKING: Cisco is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van ondeugdelijke bevestigingsmaterialen..

Volg onderstaande instructies:

1.Bepaal waar u de router wilt bevestigen.. Controleer of de wand vlak, glad, droog en stevig is.. Controleer ook of er een stopcontact in de buurt van de gekozen locatie is..

2.Boor twee gaten in de wand.. De afstand tussen de gaten moet 175 mm zijn..

3.Draai een schroef in elk gat en laat 3 mm van de kop uitsteken..

4.Houd de router zo dat de sleuven voor wandbevestiging zich op één lijn bevinden met de twee schroeven..

5.Plaats de sleuven voor wandbevestiging over de schroeven en schuif de router omlaag totdat de schroeven stevig in de sleuven vastgrijpen..

175 mm

Druk deze pagina af op ware grootte (100%)..

Knip de sjabloon uit langs de stippellijn en houd deze tegen de wand voor de juiste afstand tussen de boorgaten..

Sjabloon voor wandmontage

High Performance Wireless-Nrouter

2

Linksys E3000

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Nadat u met de installatiesoftware op de cd-romde router hebt geïnstalleerd, is de router klaar voor gebruik.. Als u de geavanceerde instellingen ervan wilt wijzigen, gebruik dan het browsergebaseerde hulpprogramma.. In dit hoofdstuk komen alle webpagina's van het hulpprogramma en de belangrijkste functies op deze pagina's aan de orde.. U kunt het hulpprogramma openen via een webbrowser op een computer die is aangesloten op de router..

Het browsergebaseerde hulpprogramma heeft de volgende hoofdtabbladen: Setup (Instellingen),Wireless (WLAN),

Security (Beveiliging), Storage(Opslag), Access Restrictions

(Toegangsbeperkingen), Applications & Gaming (Toepassingen en games),Administration (Administratie) enStatus.. Nadat u op één van de hoofdtabbladen hebt geklikt, worden meer tabbladen weergegeven..

Het browsergebaseerde hulpprogramma openen

U kunt het webprogramma openen door de webbrowser op uw computer te starten en het standaard-IP-adresvan de router(192.168.1.1) op te geven in het veldAddress (Adres).. Druk vervolgens opEnter..

OPMERKING: op computers met Windows kunt u het browsergebaseerde hulpprogramma ook openen door de apparaatnaam in te voeren in het veldAddress (Adres).. ZieApparaatnaam onder “Adres van de router” op pagina 6..

Het aanmeldscherm wordt weergegeven.. (Gebruikers met een ander besturingssysteem dan Windows 7 zien een soortgelijk scherm..) Voer in het veld User name (Gebruikersnaam)admin in.. Voer nu het wachtwoord in dat met de installatiesoftware is gemaakt.. (Als u de installatiesoftware niet hebt uitgevoerd, gebruikt u het standaardwachtwoordadmin.. U kunt een nieuw wachtwoord instellen in het schermAdministration > Management (Administratie > Beheer).. Zie “Administration (Administratie) > Management (Beheer)” op pagina 30..) Klik opOK om verder te gaan..

Aanmeldscherm Windows 7

OPMERKING: u kunt het browsergebaseerdehulpprogramma ook openen via Cisco Connect..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)

Het eerste scherm dat wordt weergegeven, is het scherm Basic Setup (Basisinstellingen).. Hier kunt u de algemene instellingen van de router wijzigen..

Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)

Taal

Select your language  (Selecteer uw taal)  Om een andere taal te gebruiken, selecteert u deze taal in het vervolgkeuzemenu.. Vijf seconden nadat u de nieuwe taal hebt geselecteerd, wordt de taal van het browsergebaseerde hulpprogramma gewijzigd..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Internetinstellingen

In het gedeelte Internet Setup (Internetinstellingen) kunt u de router configureren voor uw internetverbinding.. U kunt het merendeel van de benodigde gegevens bij uw internetprovider opvragen..

Type internetverbinding

Kies het type internetverbinding van uw internetprovider in de vervolgkeuzelijst.. De beschikbare typen zijn:

•• Automatische configuratie DHCP

•• Vast IP-adres

•• PPPoE

•• PPTP

•• L2TP

•• Telstra-kabel

High Performance Wireless-Nrouter

3

Linksys E3000

Automatische configuratie DHCP

Het type internetverbinding is standaard ingesteld op Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie DHCP).. Houd alleen de standaardinstelling aan als uw internetprovider DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunt of als u verbinding maakt via een dynamischIP-adres..(Deze optie is meestal van toepassing op kabelverbindingen..)

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie DHCP)

Vast IP-adres

Als u een permanent IP-adresmoet gebruiken om verbinding te maken met internet, selecteert uStatic IP (VastIP-adres)..

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > Static IP (Vast IP-adres)

IP Address  (IP-adres) Dit is hetIP-adresvan de router dat gebruikers op internet te zien krijgen.. U ontvangt hetIP-adresdat u hier dient in te voeren via uw internetprovider..

Subnet Mask  (Subnetmasker)  Dit is het subnetmasker van de router dat gebruikers (en uw internetprovider) op internet te zien krijgen.. U ontvangt het subnetmasker via uw internetprovider..

Default Gateway  (Standaardgateway)  U ontvangt hetgateway-adresvia uw internetprovider; dit is hetIP-adresvan de server van de internetprovider..

DNS  U ontvangt hetIP-adresvan tenminste éénDNS-server(Domain Name System) via uw internetprovider..

PPPoE

Sommige internetproviders op basis van DSL brengen de internetverbinding tot stand met gebruik van PPPoE (Point- to-PointProtocol over Ethernet).. Als u een internetverbinding via eenDSL-lijngebruikt, dient u contact op te nemen met uw internetprovider om te controleren of PPPoE wordt gebruikt.. Als dit het geval is, schakelt uPPPoE in..

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > PPPoE

User Name and Password  (Gebruikersnaam en wachtwoord) Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op die u hebt ontvangen van uw internetprovider..

Service Name (Servicenaam)(optioneel)  Geef de servicenaam op als u deze van uw internetprovider hebt ontvangen..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Connect on Demand: Max Idle Time  (Verbinden op verzoek: Max.. duur inactiviteit)  U kunt de router zo configureren dat de internetverbinding wordt verbroken na een bepaalde periode van inactiviteit (maximale duur inactiviteit).. Als de internetverbinding vanwege inactiviteit is verbroken, wordt de router door Connect on Demand (Verbinden op verzoek) zo ingesteld dat er automatisch weer verbinding tot stand wordt gebracht wanneer u verbinding met internet wilt maken.. Selecteer de optie Connect on Demand (Verbinden op verzoek) als u deze optie wilt gebruiken.. Voer in het veld Max Idle Time (Max.. duur inactiviteit) het aantal minuten in waarna de internetverbinding moet worden verbroken.. De standaardwaarde is 5 minuten..

Keep Alive: Redial Period  (Continu verbinding houden: Interval voor opnieuw kiezen)  Als u deze optie selecteert, wordt de internetverbinding regelmatig door de router gecontroleerd.. Als de verbinding wordt verbroken, brengt de router automatisch weer een verbinding tot stand.. SelecteerKeep Alive (Continu verbinding houden) als u deze optie wilt gebruiken.. Geef in het veldRedial Period (Interval voor opnieuw kiezen) op hoe vaak u de internetverbinding door de router wilt laten controleren.. De standaardwaarde is30 seconden..

PPTP

PPTP (Point-to-PointTunneling Protocol) is een service die alleen van toepassing is op verbindingen in Europa..

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > PPTP

Als uw internetprovider DHCP ondersteunt of als u verbinding maakt via een dynamisch IP-adres,selecteert uObtain an IP Address Automatically (Automatisch eenIP-adrestoewijzen).. Als u een permanentIP-adresmoet gebruiken om verbinding te maken met internet, selecteert uSpecify an IP Address (Een IPadres opgeven).. Configureer daarna het volgende:

Internet IP Address  (IP-adresinternet)  Dit is hetIP-adresvan de router dat gebruikers op internet te zien krijgen.. U ontvangt hetIP-adresdat u hier dient op te geven, via uw internetprovider..

Subnet Mask  (Subnetmasker)  Dit is het subnetmasker van de router dat gebruikers (en uw internetprovider) op internet te zien krijgen.. U ontvangt het subnetmasker via uw internetprovider..

Default Gateway  (Standaardgateway)  U ontvangt hetgateway-adresvia uw internetprovider; dit is hetIP-adresvan de server van de internetprovider..

DNS  U ontvangt hetIP-adresvan tenminste éénDNS-server(Domain Name System) via uw internetprovider..

High Performance Wireless-Nrouter

4

Linksys E3000

ServerIPAddress  (IP-adresvanserver) Vanuwinternetprovider ontvangt u hetIP-adresvan de server..

User Name and Password  (Gebruikersnaam en wachtwoord) Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op die u hebt ontvangen van uw internetprovider..

Connect on Demand: Max Idle Time  (Verbinden op verzoek: Max.. duur inactiviteit)  U kunt de router zo configureren dat de internetverbinding wordt verbroken na een bepaalde periode van inactiviteit (maximale duur inactiviteit).. Als de internetverbinding vanwege inactiviteit is verbroken, wordt de router door Connect on Demand (Verbinden op verzoek) zo ingesteld dat er automatisch weer verbinding tot stand wordt gebracht wanneer u verbinding met internet wilt maken.. Selecteer de optie Connect on Demand (Verbinden op verzoek) als u deze optie wilt gebruiken.. Voer in het veld Max Idle Time (Max.. duur inactiviteit) het aantal minuten in waarna de internetverbinding moet worden verbroken.. De standaardwaarde is 5 minuten..

Keep Alive: Redial Period  (Continu verbinding houden: Interval voor opnieuw kiezen)  Als u deze optie selecteert, wordt de internetverbinding regelmatig door de router gecontroleerd.. Als de verbinding wordt verbroken, brengt de router automatisch weer een verbinding tot stand.. SelecteerKeep Alive (Continu verbinding houden) als u deze optie wilt gebruiken.. Geef in het veldRedial Period (Interval voor opnieuw kiezen) op hoe vaak u de internetverbinding door de router wilt laten controleren.. De standaardwaarde is30 seconden..

L2TP

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) is een service die alleen van toepassing is op verbindingen in Israël ..

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > L2TP

Server IP Address  (IP-adresvan server) Dit is hetIP-adresvan deL2TP-server..U ontvangt hetIP-adresdat u hier dient op te geven, via uw internetprovider..

User Name and Password  (Gebruikersnaam en wachtwoord) Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op die u hebt ontvangen van uw internetprovider..

Connect on Demand: Max Idle Time  (Verbinden op verzoek: Max.. duur inactiviteit)  U kunt de router zo configureren dat de internetverbinding wordt verbroken na een bepaalde periode van inactiviteit (maximale duur inactiviteit).. Als de internetverbinding vanwege inactiviteit is verbroken, wordt de router door Connect on Demand (Verbinden op verzoek) zo ingesteld dat er automatisch weer verbinding tot stand wordt gebracht wanneer u verbinding met internet wilt maken.. Selecteer de optie Connect on Demand (Verbinden op verzoek) als u deze optie wilt gebruiken.. Voer in het veld Max Idle Time (Max.. duur inactiviteit) het aantal minuten in waarna de internetverbinding moet worden verbroken.. De standaardwaarde is 5 minuten..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Keep Alive: Redial Period  (Continu verbinding houden: Interval voor opnieuw kiezen)  Als u deze optie selecteert, wordt de internetverbinding regelmatig door de router gecontroleerd.. Als de verbinding wordt verbroken, brengt de router automatisch weer een verbinding tot stand.. SelecteerKeep Alive (Continu verbinding houden) als u deze optie wilt gebruiken.. Geef in het veldRedial Period (Interval voor opnieuw kiezen) op hoe vaak u de internetverbinding door de router wilt laten controleren.. De standaardwaarde is30 seconden..

Telstra-kabel

Telstra Cable (Telstra-kabel)is een dienst die alleen van toepassing is op verbindingen in Australië..

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > Telstra Cable (Telstra-kabel)

Server IP Address  (IP-adresvan server)  Dit is hetIP-adresvan deTelstra-kabel..U ontvangt hetIP-adresdat u hier dient op te geven, via uw internetprovider..

User Name and Password  (Gebruikersnaam en wachtwoord) Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op die u hebt ontvangen van uw internetprovider..

Optionele instellingen

Uw internetprovider stelt een aantal van deze instellingen mogelijk verplicht.. Neem contact op met uw internetprovider voordat u wijzigingen aanbrengt..

Optional Settings (Optionele instellingen)

Host Name/Domain Name  (Hostnaam/domeinnaam)  In deze velden kunt u een hostnaam en domeinnaam opgeven voor de router.. Voor sommige internetproviders, meestal kabelinternetproviders, zijn deze namen vereist ter identificatie.. U dient wellicht bij uw internetprovider na te vragen of uw breedbandinternetservice is geconfigureerd met een hosten domeinnaam.. In de meeste gevallen kunt u deze velden leeg laten..

MTU  MTU is de Maximum Transmission Unit.. Deze geeft de maximale pakketgrootte aan die via internet kan worden verstuurd.. SelecteerHandmatig als u de grootst mogelijke pakketgrootte handmatig wilt invoeren.. Gebruik de standaardwaardeAuto (Automatisch) als u wilt dat de beste MTU voor uw internetverbinding door de router wordt geselecteerd..

High Performance Wireless-Nrouter

5

Linksys E3000

Size  (Formaat)  Deze optie is ingeschakeld als Manual (Handmatig) is geselecteerd in het veldMTU.. U dient hier een waarde tussen 1200 en 1500 op te geven.. Het standaardformaat is afhankelijk van het type internetverbinding:

•• DHCP, Static IP (Vast IP-adres)of Telstra:1500

•• PPPoE: 1492

•• PPTP of L2TP: 1460

Netwerkinstellingen

In het onderdeel Network Setup (Netwerkinstellingen) configureert u deIP-instellingenvoor uw lokale netwerk..

Adres van de router

Dit is het IP-adresvan de router, het submasker en de apparaatnaam zoals deze worden weergegeven in het netwerk..

Router IP Address (IP-adresrouter)

IP Address  (IP-adres) Dit is hetIP-adresvan de router dat wordt gebruikt als basis voor alle lokale netwerkinstellingen..

Subnet Mask  (Subnetmasker)  Dit is het subnetmaskeradres voor uw router.. In het vervolgkeuzemenu staat een aantal adressen.. Voor de meeste gebruikers is er geen reden om deze instelling te wijzigen..

Device Name  (Apparaatnaam)  De standaardapparaatnaam isCiscoxxxxx.. xxxxx zijn de laatste vijf cijfers van het serienummer.. Dit nummer vindt u aan de onderkant van de router.. (De apparaatnaam is ook deNetBIOS-naamvan de router..)

OPMERKING: als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, is de apparaatnaam gelijk aan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens)..

Instellingen DHCP-server

Met behulp van deze instellingen kunt u de DHCP-serverfunctievan de router configureren.. De router kan worden gebruikt alsDHCP-servervoor uw netwerk.. EenDHCP-serverwijst automatisch eenIP-adrestoe aan elke computer of elk apparaat in uw netwerk..

OPMERKING: als u deDHCP-serveroptiewilt inschakelen, moet u controleren of er zich geen andereDHCP-serverin uw netwerk bevindt..

DHCP Server Settings (Instellingen DHCP-server)

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

DHCP Server  (DHCP-server) DHCP is standaard ingeschakeld.. Als er zich al eenDHCP-serverin uw netwerk bevindt of u geenDHCP-serverwilt gebruiken, selecteer danDisabled (Uitgeschakeld) (er zijn dan geen andereDHCP-functiesbeschikbaar)..

DHCP Reservation  (DHCP-reservering) Klik opDHCP Reservation (DHCP-reservering)als u een vast lokaalIP-adreswilt toewijzen aan een specifiek apparaat in uw netwerk.. Dit is nuttig als u een apparaat hebt waar u altijd op hetzelfde adres toegang toe wilt hebben, zoals een mediaserver of afdrukserver.. U kunt hetIP-adresreserveren voor een specifiek apparaat door het te selecteren uit de lijst van apparaten of door handmatig hetMAC-adresvan het apparaat in te voeren..

DHCP-reservering

U ziet een lijst DHCP-clientsmet de volgende informatie: Client Name (Naam client), Interface, IP Address(IP-adres)en MAC Address(MAC-adres)..

DHCP Reservation (DHCP-reservering)

•• Select Clients from DHCP Table(Clients uit DHCP-tabel selecteren)  Schakel het selectievakje Select (Selecteren) in om het IP-adres van een client te reserveren.. Klik vervolgens op Add Clients (Clients toevoegen)..

•• Manually Adding Client  (Client handmatig toevoegen) Als u handmatig eenIP-adreswilt toewijzen, geeft u de naam van de client op in het veldEnter Client Name (Naam client opgeven).. Geef vervolgens hetIP-adresvoor de client op in het veldAssign IP Address (IP-adrestoewijzen).. Geef hetMAC-adresop in het veldTo This MAC Address (Aan dit MACadres).. Klik nu opAdd (Toevoegen) en klik opSave Settings (Instellingen opslaan)..

Reeds gereserveerde clients

Onder aan het scherm ziet u nu een lijst met DHCP-clientsmet hun vaste lokaleIP-adressen..Als u een client uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op de knopRemove (Verwijderen)..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opRefresh (Vernieuwen) om de gegevens op het scherm bij te werken.. Klik opClose (Sluiten) als u het scherm wilt verlaten..

Start IP Address  (BeginIP-bereik) Het BeginIP-bereikspecificeert het eersteIP-adresvoor de reeks van adressen die uw router toewijst als hij werkt alsDHCP-server..(Het eerste IPadres dat uw router toewijst, wordt willekeurig gekozen binnen het bereik dat u opgeeft..)

High Performance Wireless-Nrouter

6

Linksys E3000

Aangezien het standaard IP-adresvan de router 192..168..1..1 is, moet het standaardbegin van hetIP-bereik192..168..1..2 of hoger zijn, maar lager dan 192..168..1..254.. Het standaardbegin van hetIP-bereikis192.168.1.100..

Maximum Number of Users  (Maximum aantal gebruikers) Voer het maximum aantal computers in waaraan u door deDHCP-serverIP-adressenwilt laten toewijzen.. Dit aantal mag niet groter zijn dan 253.. De standaardinstelling is50..

IP Address Range  (IP-adresbereik) Het bereik van beschikbareIP-adressenwordt weergegeven..

Client Lease Time  (Leasetijd client)  De leasetijd van de client geeft aan hoe lang een computer verbinding kan hebben met de router via het huidige dynamischeIP-adres..Voer de tijd in minuten in die de gebruiker krijgt om dit dynamischeIP-adreste kunnen gebruiken.. Als deze periode is verlopen, krijgt de gebruiker automatisch een nieuw dynamischIP-adrestoegewezen, of wordt de lease vernieuwd.. De standaardinstelling is0 minuten, waarmee één dag wordt aangegeven..

Static DNS (1-3)  (Statische DNS(1-3)) DNS (Domain Name System)geeftaanhoedenamenvandomeinenofwebsitesworden omgezet in internetadressen of URL's.. Van uw internetprovider ontvangt u hetIP-adresvan ten minste éénDNS-server..Als u een andere server wilt gebruiken, dient u het desbetreffendeIP-adresin een van deze velden op te geven.. U kunt hier maximaal drie IPadressen vanDNS-serversinvoeren.. Deze adressen worden door de router gebruikt om sneller toegang te krijgen tot werkendeDNS-servers..

WINS  De interactie van elke computer met internet wordt door WINS (Windows Internet Naming Service) beheerd.. Als u eenWINS-servergebruikt, geeft u hier hetIP-adresvan die server op.. In alle andere gevallen laat u dit veld leeg..

Tijdinstellingen

Time Setting (Tijdinstellingen)

Time Zone  (Tijdzone)  Selecteer de tijdzone van uw netwerk in dit vervolgkeuzemenu..

Automatically adjust clock for daylight saving changes  (Klok automatisch aanpassen aan zomeren wintertijd)  Selecteer deze optie als u wilt dat de router automatisch wordt aangepast aan zomeren wintertijd..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Herstarten

Reboot (Herstarten)

Reboot  (Opnieuw opstarten)  Gebruik deze optie om uw router opnieuw op te starten..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Setup (Instellingen) > DDNS

De router beschikt over een DDNS-functie(Dynamic Domain Name System).. Met DDNS kunt u een vaste hosten domeinnaam aan een dynamischIP-adrestoekennen.. Dit is een handige optie wanneer u de host van uw eigen website, File Transfer Protocol(FTP)-serverof een andere server achter de router bent..

U dient u aan te melden bij een DDNS-dienstvia een DDNSprovider,www.dyndns.org ofwww.tzo.com, voordat u deze functie kunt gebruiken.. Als u deze functie niet wilt gebruiken, houdt u de standaardinstellingDisabled (Uitgeschakeld) aan..

DDNS

DDNS-service

Als uw DDNS-servicewordt geleverd door DynDNS..org, selecteert uDynDNS.org in het vervolgkeuzemenu.. Als uwDDNS-servicewordt geleverd door TZO, selecteert uTZO.com.. De functies op het schermDDNS zijn afhankelijk van de leverancier van deDDNS-service..

DynDNS..org

Setup (Instellingen) > DDNS > DynDNS

User Name  (Gebruikersnaam)  Geef de gebruikersnaam voor uwDDNS-accountop..

Password  (Wachtwoord)  Geef het wachtwoord voor uwDDNS-accountop..

Host Name  (Hostnaam)  DeDDNS-URLdie door de DDNSservice is toegekend, wordt weergegeven..

System  (Systeem)  Selecteer deDynDNS-servicedie u gebruikt:Dynamic (Dynamisch),Static (Vast) ofCustom (Aangepast).. De standaardinstelling isDynamic (Dynamisch)..

Mail Exchange (Optional)  (Mailuitwisseling (optioneel))  Geef het adres op van uw mailserver, zodate-mailberichtenaan uwDynDNS-adresnaar de mailserver gaan..

Backup MX  (Back-up-MX) Met deze optie kan de Mail eXchange(MX)-serveralsback-upfungeren.. Als u deze functie niet wilt gebruiken, laat u de standaardinstellingDisabled (Uitgeschakeld) ongewijzigd.. SelecteerEnabled (Ingeschakeld) om de functie in te schakelen.. Als u niet zeker weet welke instelling u moet kiezen, behoudt u de standaardinstelling:Disabled (Uitgeschakeld)..

High Performance Wireless-Nrouter

7

Linksys E3000

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

 

 

Wildcard  (Joker)  Met deze instelling kunt u jokers voor de host inen uitschakelen.. Als uwDDNS-adresbijvoorbeeldmyplace.dyndns.org is en u hebt jokers ingeschakeld, dan werktx.myplace.dyndns.org ook (x is de joker).. Als u geen jokers wilt gebruiken, laat u de standaardinstellingDisabled (Uitgeschakeld) ongewijzigd.. SelecteerEnabled (Ingeschakeld) om jokers in te schakelen.. Als u niet zeker weet welke instelling u moet kiezen, behoudt u de standaardinstelling:Disabled (Uitgeschakeld)..

Internet IP Address  (IP-adresinternet)  Hier wordt het huidigeinternet-IP-adresvan de router weergegeven.. Dit is een dynamisch adres en het verandert dan ook..

Status  De status van de verbinding met deDDNS-servicewordt hier weergegeven..

Update  Als u handmatig een update wilt starten, klikt u opUpdate (Bijwerken)..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

TZO..com

Setup (Instellingen) > DDNS > TZO

E-MailAddress, TZO Password and Domain Name(E-mailadres, TZO-wachtwoord en Domeinnaam) Geef de instellingen op van uw account bij TZO..

Internet IP Address  (IP-adresinternet)  Hier wordt het huidigeinternet-IP-adresvan de router weergegeven.. Dit is een dynamisch adres en het verandert dan ook..

Status  De status van de verbinding met deDDNS-servicewordt hier weergegeven..

Update   Als u handmatig een update wilt starten, klikt u opUpdate (Bijwerken)..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Setup (Instellingen) > MAC Clone (MACadres klonen)

Een MAC-adresis een12-cijferigecode die voor identificatiedoeleinden wordt toegewezen aan een uniek stuk hardware.. Bij sommige internetproviders moet u eenMAC-adresregistreren om verbinding met internet te kunnen maken.. Als u hetMAC-adresniet opnieuw wilt registreren bij uw internetprovider, kunt u hetMAC-adresdat momenteel bij uw internetprovider is geregistreerd, aan de router toewijzen met de functieMAC Address Clone (MAC-adresklonen)..

Setup (Instellingen) > MAC Clone (MAC-adresklonen)

MAC-adresklonen

Enabled/Disabled  (Ingeschakeld/Uitgeschakeld) Als u hetMAC-adreswilt laten klonen, selecteert uEnabled (Ingeschakeld)..

MAC Address  (MAC-adres) Voer hier hetMAC-adresin dat bij uw internetprovider is geregistreerd..

Clone My PC’s MAC  (MAC-adresvan mijn pc klonen)  Als u hetMAC-adreswilt klonen van de pc die u momenteel gebruikt om de router te configureren, klikt u op deze knop..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Setup (Instellingen) > Advanced Routing (Geavanceerde routing)

Op dit scherm kunt u de geavanceerde functies van de router instellen.. Met Operating Mode (Bedrijfsmodus) kunt u het type geavanceerde functies selecteren dat u gebruikt.. Met Dynamic Routing (Dynamische routing) wordt de wijze waarop pakketten worden verplaatst in uw netwerk, automatisch aangepast.. Met Static Routing (Statische routing) wordt een vaste route naar een andere bestemming in het netwerk ingesteld..

Setup (Instellingen) > Advanced Routing (Geavanceerde routing)

Geavanceerde routing

NAT

Enabled/Disabled  (Ingeschakeld/Uitgeschakeld)  Als deze router de host is van de internetverbinding van uw netwerk, houdt u de standaardinstellingEnabled (Ingeschakeld) aan.. SelecteerDisabled (Uitgeschakeld) als er zich nog een andere router in uw netwerk bevindt.. Als deNAT-instellingwordt uitgeschakeld, is dynamische routing beschikbaar..

High Performance Wireless-Nrouter

8

Linksys E3000

Dynamische routing (RIP)

Dynamische routing maakt gebruik van het Routing Information Protocol (RIP).. Met deze optie kan de router zich automatisch aanpassen aan fysieke veranderingen in de netwerkstructuur en routingtabellen met andere routers uitwisselen.. De router bepaalt de route van de netwerkpakketten op basis van het geringste aantal knooppunten tussen de bron en de bestemming..

Enabled/Disabled  (Ingeschakeld/Uitgeschakeld)  Als de NATinstelling is ingeschakeld, wordt de optie Dynamic Routing (Dynamische routing) automatisch uitgeschakeld.. Als de NATinstelling is uitgeschakeld, is deze optie beschikbaar.. SelecteerEnabled (Ingeschakeld) als u de optie Dynamic Routing (Dynamische routing) wilt gebruiken..

Statische routing

Een statische route is een vooraf bepaald pad waarover netwerkgegevens moeten gaan om bij een bepaalde host of een bepaald netwerk te komen.. Voer de volgende gegevens in om een nieuwe statische route in te stellen..

Route Entries  (Routevermeldingen)  U stelt een statische route tussen de router en een ander netwerk in door een getal in de vervolgkeuzelijst Static Routing (Statische routing) te selecteren.. Klik opDelete This Entry (Item verwijderen) als u een statische route wilt verwijderen..

Enter Route Name  (Voer routenaam in)  Voer hier de naam van de route in.. De naam mag niet langer zijn dan 25 alfanumerieke tekens..

Destination LAN IP  (IPdoel-LAN) Dit is het adres van het externe netwerk of de externe host waaraan u de statische route wilt toewijzen..

Subnet Mask  (Subnetmasker)  Hiermee wordt bepaald welk deel van hetIP-adresvan hetdoel-LANhet netwerk is en welk deel van de host..

Gateway  Dit is hetIP-adresvan het apparaat dat als gateway dient en dat de verbinding tussen de router en het externe netwerk of de externe host mogelijk maakt..

Interface  Deze interface geeft aan of hetIP-adresvan het doelLAN zich op hetLAN & Wireless (LAN en WLAN) - Ethernet en draadloze netwerken - of opInternet (WAN) bevindt..

Klik op Show Routing Table (Routingtabel weergeven) als u de reeds ingestelde statische routes wilt weergeven..

Routingtabel

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Routingtabel

U ziet van elke route het IP-adresvan hetdoel-LAN,het subnetmasker, de gateway en de interface.. Klik opRefresh (Vernieuwen) om de gegevens te vernieuwen.. Klik opClose (Sluiten) om dit scherm af te sluiten..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Wireless (WLAN) > Basic Wireless

Settings (Standaardinstellingen WLAN)

In dit scherm kunt u de standaardinstellingen voor draadloze netwerken opgeven..

Er zijn twee manieren om de draadloze netwerken van de router te configureren: handmatig en met Wi-FiProtected Setup..

Wi-FiProtected Setup is een functie waarmee u uw draadloze netwerk op eenvoudige wijze kunt instellen.. Als u clientapparaten, zoals eenWLAN-adapter,hebt dieWi-FiProtected Setup ondersteunen, kunt uWi-FiProtected Setup gebruiken..

Simultane netwerken

Voor meer draadloze bandbreedte kan de router twee simultane maar aparte Wireless-Nnetwerken maken, één met behulp van deWireless-N5GHz-banden één met behulp van deWireless-N2,4GHz-band..U kuntWi-FiProtected Setup gebruiken om eenvoudig met beide netwerken verbinding te maken en deze te configureren (zieWi-Fi Protected Setup” op pagina 11) of u kunt de router handmatig configureren..

Als u handmatige configuratie gebruikt, stelt u elk netwerk in met het volgende:

•• Unieke netwerknaam (SSID)

•• Instellingen voor WLAN-beveiliging(zieWLAN-beveiliging (5 GHz of 2,4 GHz)” op pagina 12)

Kies welke computers en andere draadloze apparaten verbinding moeten maken met welk netwerk.. Wireless-Napparaten ondersteunen zowel de 5GHzals2,4GHz-banden,dus deze kunnen op zowel het 5GHzals het2,4GHz-netwerkworden aangesloten..Wireless-GenWireless-Bapparaten ondersteunen alleen de2,4GHz-band,dus deze moeten op het2,4GHz-netwerkworden aangesloten..Wireless-Aapparaten ondersteunen alleen de5GHz-band,dus deze moeten op het5GHz-netwerkworden aangesloten..

Configureer voor het 5GHz-netwerkalle computers en andere draadloze apparaten met dezelfde5GHz-netwerknaam(SSID) en draadloze beveiligingsinstellingen.. Configureer voor het2,4GHz-netwerkalle computers en andere draadloze apparaten met dezelfde2,4GHz-netwerknaam(SSID) en draadloze beveiligingsinstellingen..

OPMERKING: zorg ervoor dat elk netwerk een eigen netwerknaam (SSID) gebruikt..

High Performance Wireless-Nrouter

9

Linksys E3000

Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN)

Configuration View  (Configuratieweergave)  SelecteerManual (Handmatig) om uw draadloze netwerken handmatig te configureren.. Ga verder naar het gedeelteDraadloze configuratie (Handmatig).. SelecteerWi-Fi Protected Setup als uWi-FiProtected Setup wilt gebruiken.. Ga naarWi-Fi Protected Setup” op pagina 11..

Draadloze configuratie (Handmatig)

De Linksys E3000 kan twee netwerken tegelijkertijd bedienen, het ene netwerk via de 5GHz-radiofrequentiebanden het andere netwerk via de2,4GHz-radiofrequentieband..Dit maakt het mogelijk om verkeer met een hogere prioriteit, zoals videoen stemtoepassingen, uitsluitend via het5GHz-netwerkte laten gaan, dat minder gevoelig is voor interferentie..

Uw computers en apparaten waarop videoen stemtoepassingen worden uitgevoerd, kunnen het 5GHz-netwerkgebruiken, terwijl voor gasttoegang en computers die alleen worden gebruikt om webpagina's te bekijken, het2,4GHz-netwerkkan worden gebruikt..

Internet

Printer

Notebook

 

Modem

 

Router

 

Gameconsole

Blu-ray-speler

5-GHzdraadloos netwerk (alleen lokale apparaten)2,4-GHzdraadloos netwerk (lokale of gastapparaten)

Als u Configuration View (Configuratieweergave) instelt opManual (Handmatig), worden in het schermBasic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN) de volgende velden weergegeven..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Instellingen voor draadloos netwerk (5 GHz)

Network Mode  (Netwerkmodus) Selecteer de draadloze standaarden die op uw5GHz-netwerkworden uitgevoerd..

•• Mixed  (Gemengd)  Gebruik de standaardinstellingMixed (Gemengd) als u zowelWireless-AalsWireless-N(5 GHz) apparaten in uw netwerk hebt..

•• Wireless-A Only  (AlleenWireless-A) Als u alleen beschikt overWireless-Aapparatuur houdt uWireless-A Only (AlleenWireless-A)aan..

•• Wireless-N Only  (AlleenWireless-N) Als u alleen beschikt overWireless-N(5 GHz) apparatuur houdt uWireless N Only (AlleenWireless-N)aan..

•• Disabled  (Uitgeschakeld)  SelecteerDisabled (Uitgeschakeld) als u geenWireless-Aen geenWireless-N(5 GHz) apparaten in uw netwerk hebt..

Network Name (SSID)  (Netwerknaam (SSID))  De Service Set Identifier (SSID) is de netwerknaam die door alle apparaten in een draadloos netwerk wordt gedeeld.. Deze naam is hoofdlettergevoelig en mag maximaal 32 toetsenbordtekens lang zijn..Standaard is dit Ciscoxxxxx (xxxxx zijn de laatste vijf cijfers van het serienummer van de router dat u op het productlabel, links op het onderpaneel van de router, kunt vinden).. Met behulp van de installatiesoftware die u gebruikt om de router te installeren en uw draadloze netwerk te configureren, verandert u de standaardnetwerknaam in een makkelijk te onthouden naam..

OPMERKING: als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt (door de knop Reset in te drukken of het schermAdministration > Factory Defaults

(Administratie > Fabrieksinstellingen) te gebruiken), geldt de standaardnetwerknaam weer en moet u alle apparaten in uw draadloze netwerk opnieuw aansluiten..

Channel Width  (Kanaalbreedte)  Houd voor de beste resultaten in een netwerk metWireless-AenWireless-N(5 GHz) apparaten de standaardinstellingAuto (20 MHz or 40 MHz) (Automatisch (20 MHz of 40 MHz)) aan.. Voor een kanaalbreedte van 40 MHz, selecteert u40MHz Only (Alleen 40 MHz).. Voor een kanaalbreedte van 20 MHz, selecteert u20MHz Only (Alleen 20 MHz)..

Channel  (Kanaal) Selecteer het kanaal in de vervolgkeuzelijst voorWireless-AenWireless-N(5 GHz) netwerken.. Als u niet zeker weet welk kanaal u moet selecteren, houdt u de standaardinstellingAuto (Automatisch) aan..

SSID Broadcast  (SSID-broadcast) Als draadloze clients in het lokale gebied zoeken naar draadloze netwerken waaraan ze zich kunnen koppelen, detecteren deze deSSID-broadcastvan de router.. Gebruik de standaardinstellingEnabled (Ingeschakeld) als u de SSID van de router wilt uitzenden.. Als u de SSID van de router niet wilt laten uitzenden, selecteert uDisabled (Uitgeschakeld)..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Instellingen voor draadloos netwerk (2,4 GHz)

Network Mode  (Netwerkmodus) Selecteer de draadloze standaarden die op uw2,4GHz-netwerkworden uitgevoerd..

•• Mixed  (Gemengd)  Als uWireless-B,Wireless-GenWireless-N(2,4 GHz) apparaten in uw netwerk hebt, behoudt u de standaardinstellingMixed (Gemengd)..

High Performance Wireless-Nrouter

10

Linksys E3000

•• Wireless-B/G Only  (AlleenWireless-B/G)GebruikWireless- B/G Only (AlleenWireless-B/G)als u zowelWireless-BalsWireless-G(2,4 GHz) apparaten in uw netwerk hebt..

•• Wireless-B Only  (AlleenWireless-B) Als u alleen beschikt overWireless-Bapparatuur houdt uWireless-B Only (AlleenWireless-B)aan..

•• Wireless-G Only  (AlleenWireless-G) Als u alleen beschikt overWireless-Gapparatuur houdt uWireless-G Only (AlleenWireless-G)aan..

•• Wireless-N Only  (AlleenWireless-N) Als u alleen beschikt overWireless-N(2,4 GHz) apparatuur houdt uWireless-N Only (AlleenWireless-N)aan..

•• Disabled  (Uitgeschakeld)  Als u geenWireless-B,Wireless-GenWireless-N(2,4 GHz) apparaten in uw netwerk hebt, selecteert uDisabled (Uitgeschakeld)..

Network Name (SSID)  (Netwerknaam (SSID))  De Service Set Identifier (SSID) is de netwerknaam die door alle apparaten in een draadloos netwerk wordt gedeeld.. Deze naam is hoofdlettergevoelig en mag maximaal 32 toetsenbordtekens lang zijn.. Standaard is ditCiscoxxxxx (xxxxx zijn de laatste vijf cijfers van het serienummer van de router dat u op het productlabel, links op het onderpaneel van de router, kunt vinden).. Met behulp van de installatiesoftware die u gebruikt om de router te installeren en uw draadloze netwerk te configureren, verandert u de standaardnetwerknaam in een makkelijk te onthouden naam..

OPMERKING: als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt (door de knop Reset in te drukken of het schermAdministration > Factory Defaults

(Administratie > Fabrieksinstellingen) te gebruiken), geldt de standaardnetwerknaam weer en moet u alle apparaten in uw draadloze netwerk opnieuw aansluiten..

Channel Width  (Kanaalbreedte)  Selecteer voor de beste resultaten in een netwerk metWireless-B,Wireless-GenWireless-N(2,4 GHz) apparatenAuto (20 MHz or 40 MHz) (Automatisch (20 MHz of 40 MHz)).. Voor een kanaalbreedte van 20 MHz behoudt u de standaardinstelling20MHz Only (Alleen 20 MHz)..

Channel  (Kanaal)  Selecteer het kanaal in de vervolgkeuzelijst voorWireless-B,Wireless-GenWireless-N(2,4 GHz) netwerken.. Als u niet zeker weet welk kanaal u moet selecteren, houdt u de standaardinstellingAuto (Automatisch) aan..

SSID Broadcast  (SSID-broadcast) Als draadloze clients in het lokale gebied zoeken naar draadloze netwerken waaraan ze zich kunnen koppelen, detecteren deze deSSID-broadcastvan de router.. Gebruik de standaardinstellingEnabled (Ingeschakeld) als u de SSID van de router wilt uitzenden.. Als u de SSID van de router niet wilt laten uitzenden, selecteert uDisabled (Uitgeschakeld)..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Wi-FiProtected Setup

Er zijn drie beschikbare methoden.. Gebruik de juiste methode voor het clientapparaat dat u aan het configureren bent..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Wi-FiProtected Setup) (Standaardinstellingen WLAN(Wi-FiProtected Setup))

OPMERKING: Wi-FiProtected Setup configureert één clientapparaat tegelijk.. Herhaal deze stappen voor elk clientapparaat datWi-FiProtected Setup ondersteunt..

1.Knop Use Wi-FiProtected Setup(Wi-Fi Protected Setup gebruiken) Gebruik deze methode als uw apparaat een knop voor Wi-Fi Protected Setup heeft..

a.Klik of druk op de knop Wi-Fi Protected Setup op het clientapparaat..

b.Klik op de knop Wi Fi Protected Setup in het scherm

Wi-FiProtected Setupvan de router..

Het Wi-FiProtected SetupLED-lampjeknippert twee minuten blauw tijdens hetWi-FiProtectedSetup-procesen blijf blauw branden wanneer hetWi-FiProtectedSetup-procesis geslaagd..

De LED licht oranje op als er een fout optreedt tijdens het WiFi Protected Setup-proces.-Controleer of het clientapparaat WiFi Protected Setup ondersteunt.. Wacht totdat hetLED-lampjeuit gaat en probeer het vervolgens opnieuw..

De LED knippert als er een Wi Fi Protected Setup-sessieactief is.. De router ondersteunt één sessie tegelijk.. Wacht totdat de LED continu brandt of uit is voordat u de volgendeWi-FiProtectedSetup-sessiestart..

c.Nadat het clientapparaat is geconfigureerd, klikt u op OK in het schermWi-Fi Protected Setup van de router.. Ga vervolgens terug naar het clientapparaat of de documentatie voor verdere instructies..

2.Enter the client device's PIN on Router  (PIN-code clientapparaat op router invoeren)  Gebruik deze methode als uw clientapparaat over een PIN-code voor Wi-Fi Protected Setup beschikt..

a.Geef de PIN-codevan het clientapparaat op in het veld op het schermWi-Fi Protected Setup van de router..

b.Klik op de knop Register (Registreren) in het scherm

Wi-FiProtected Setupvan de router..

High Performance Wireless-Nrouter

11

Linksys E3000

c.Nadat het clientapparaat is geconfigureerd, klikt u op OK in het schermWi-Fi Protected Setup van de router.. Ga vervolgens terug naar het clientapparaat of de documentatie voor verdere instructies..

3.Enter the Router’s PIN on your client device  (PIN-code router invoeren op clientapparaat)  Gebruik deze methode als het clientapparaat om de PIN-code van de router vraagt..

a.Geef op het clientapparaat de PIN-codeop die op het schermWi-Fi Protected Setup van de router wordt weergegeven.. (Deze code staat ook op het label aan de onderkant van uw router..)

b.Nadat het clientapparaat is geconfigureerd, klikt u op OK in het schermWi-Fi Protected Setup van de router.. Ga vervolgens terug naar het clientapparaat of de documentatie voor verdere instructies..

Onder aan het scherm worden de Network Name (SSID) (Netwerknaam (SSID)), Security (Beveiliging) en Passphrase (Wachtzin) weergegeven..

OPMERKING: als u clientapparaten hebt dieWi-FiProtected Setup niet ondersteunen, noteert u de instellingen van het draadloze netwerk en configureert u de clientapparaten handmatig..

Wireless (WLAN) > Wireless Security (WLAN-beveiliging)

Met de instellingen voor draadloze beveiliging kunt u de beveiliging van uw draadloze netwerk(en) configureren.. De router ondersteunt de volgende draadloze beveiligingsopties: WPA2/WPA Mixed Mode, WPA2 Personal, WPA Personal, WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode, WPA2 Enterprise, WPA Enterprise, WEP en RADIUS.. (WPA staat voor Wi-FiProtected Access.. WEP staat voor Wired Equivalent Privacy.. RADIUS staat voor Remote AuthenticationDial-InUser Service..

Persoonlijke opties

Beveiligingsopties

Sterkte

 

 

WPA2 Personal

Sterkst

 

 

WPA2/WPA Mixed Mode

WPA2: sterkst

WPA: sterk

 

 

 

WPA Personal

Sterk

 

 

WEP

Basis

 

 

Bedrijfsopties

De bedrijfsopties zijn beschikbaar voor netwerken die een RADIUS-servervoor verificatie gebruiken.. De bedrijfsopties zijn veiliger dan de persoonlijke opties, omdat WPA2 of WPA versleuteling biedt en RADIUS alleen verificatie..

Beveiligingsopties

Sterkte

 

 

WPA2 Enterprise

Sterkst

 

 

WPA2/WPA Enterprise Mixed

WPA2: sterkst

Mode

WPA: sterk

 

 

WPA Enterprise

Sterk

 

 

RADIUS

Basis

 

 

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

WLAN-beveiliging(5 GHz of 2,4 GHz)

Wij raden WLAN-beveiligingten zeerste aan.. WPA2 is hierbij de krachtigste methode die beschikbaar is.. Gebruik WPA2 als al uw draadloze apparaten deze modus ondersteunen..

Beveiligingsmodus

Selecteer de juiste beveiligingsmethode voor elk draadloos netwerk..

WPA2/WPA Mixed Mode

OPMERKING: als u WPA2/WPA Mixed Mode als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2/WPA en dezelfde wachtzin gebruiken..

WPA2/WPA Mixed Mode

Passphrase  (Wachtzin)  Voer een wachtzin in van 8 tot 63 tekens.. Standaard is ditpassword.. De installatiesoftware waarmee u de router installeert en het draadloze netwerk configureert, verandert de standaardwachtzin..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

WPA2 Personal

OPMERKING: als u WPA2 Personal als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2 Personal en dezelfde wachtzin gebruiken..

WPA2 Personal

High Performance Wireless-Nrouter

12

Linksys E3000

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

 

 

Passphrase  (Wachtzin)  Voer een wachtzin in van 8 tot 63 tekens.. Standaard is ditpassword.. De installatiesoftware waarmee u de router installeert en het draadloze netwerk configureert, verandert de standaardwachtzin..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

WPA Personal

OPMERKING: als u WPA Personal als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA Personal en dezelfde wachtzin gebruiken..

WPA Personal

Passphrase  (Wachtzin)  Voer een wachtzin in van 8 tot 63 tekens.. Standaard is ditpassword.. De installatiesoftware waarmee u de router installeert en het draadloze netwerk configureert, verandert de standaardwachtzin..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode

Met deze optie wordt WPA2/WPA gebruikt in combinatie met een RADIUS-server..(U kunt deze optie dan ook alleen gebruiken als eenRADIUS-servermet de router is verbonden..)

OPMERKING: als u WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2/WPA Enterprise en dezelfde gedeelde sleutel gebruiken..

WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode

RADIUS Server  (RADIUS-server) Voer hetIP-adresvan deRADIUS-serverin..

RADIUS Port  (RADIUS-poort) Voer het poortnummer van deRADIUS-serverin.. De standaardinstelling is1812..

Shared Key  (Gedeelde sleutel)  Voer de sleutel in die wordt gedeeld tussen de router en de server..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

WPA2 Enterprise

Met deze optie wordt WPA2 gebruikt in combinatie met een RADIUS-server..(U kunt deze optie dan ook alleen gebruiken als eenRADIUS-servermet de router is verbonden..)

OPMERKING: als u WPA2 Enterprise als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA2 Enterprise en dezelfde gedeelde sleutel gebruiken..

WPA2 Enterprise

RADIUS Server  (RADIUS-server) Voer hetIP-adresvan deRADIUS-serverin..

RADIUS Port  (RADIUS-poort) Voer het poortnummer van deRADIUS-serverin.. De standaardinstelling is1812..

Shared Key  (Gedeelde sleutel)  Voer de sleutel in die wordt gedeeld tussen de router en de server..

High Performance Wireless-Nrouter

13

Linksys E3000

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

 

 

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

WPA Enterprise

Met deze optie wordt WPA gebruikt in combinatie met een RADIUS-server..(U kunt deze optie dan ook alleen gebruiken als eenRADIUS-servermet de router is verbonden..)

OPMERKING: als u WPA Enterprise als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WPA Enterprise en dezelfde gedeelde sleutel gebruiken..

WPA Enterprise

RADIUS Server  (RADIUS-server) Voer hetIP-adresvan deRADIUS-serverin..

RADIUS Port  (RADIUS-poort) Voer het poortnummer van deRADIUS-serverin.. De standaardinstelling is1812..

Shared Key  (Gedeelde sleutel)  Voer de sleutel in die wordt gedeeld tussen de router en de server..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

WEP

WEP is een eenvoudige versleutelingsmethode en is minder veilig dan WPA..

OPMERKING: als u WEP als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk WEP en dezelfde versleuteling en gedeelde sleutel gebruiken..

High Performance Wireless-Nrouter

WEP

 

 

Encryption  (Versleuteling)  Selecteer

het

WEP-

versleutelingsniveau dat u wilt gebruiken,  64 bits 10 hex digits (64-bits10 hexadecimale tekens) of128 bits 26 hex digits (128-bits26 hexadecimale tekens).. De standaardwaarde is64 bits 10 hex digits (64-bits10 hexadecimale tekens)..

Passphrase  (Wachtzin)  Voer een wachtzin in om automatischWEP-sleutelste genereren.. Klik vervolgens opGenerate (Genereren)..

Key 1-4  (Sleutel1-4) Als u geen wachtzin hebt ingevoerd, kunt u deWEP-sleutel(s)handmatig opgeven..

TX Key  (TX-sleutel) Selecteer een standaardTX-sleutel(zendsleutel.. Hiermee bepaalt u welke sleutel wordt gebruikt).. De standaardinstelling is1..

RADIUS

Met deze optie wordt WEP gebruikt in combinatie met een RADIUS-server..(U kunt deze optie dan ook alleen gebruiken als eenRADIUS-servermet de router is verbonden..)

OPMERKING: als u RADIUS als beveiligingsmodus selecteert, MOET elk apparaat in uw draadloze netwerk RADIUS en dezelfdeWEP-versleutelingen gedeelde sleutel gebruiken..

RADIUS

14

Linksys E3000

RADIUS Server  (RADIUS-server) Voer hetIP-adresvan deRADIUS-serverin..

RADIUS Port  (RADIUS-poort) Voer het poortnummer van deRADIUS-serverin.. De standaardinstelling is1812..

Shared Key  (Gedeelde sleutel)  Voer de sleutel in die wordt gedeeld tussen de router en de server..

Encryption  (Versleuteling)  Selecteer het WEPversleutelingsniveau dat u wilt gebruiken, 64 bits 10 hex digits (64-bits10 hexadecimale tekens) of128 bits 26 hex digits (128-bits26 hexadecimale tekens).. De standaardwaarde is64 bits 10 hex digits (64-bits10 hexadecimale tekens)..

Passphrase  (Wachtzin)  Voer een wachtzin in om automatischWEP-sleutelste genereren.. Klik vervolgens opGenerate (Genereren)..

Key 1-4  (Sleutel1-4) Als u geen wachtzin hebt ingevoerd, kunt u deWEP-sleutel(s)handmatig opgeven..

TX Key  (TX-sleutel) Selecteer een standaardTX-sleutel(zendsleutel.. Hiermee bepaalt u welke sleutel wordt gebruikt).. De standaardinstelling is1..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Uitgeschakeld

Als u ervoor kiest WLAN-beveiliginguit te schakelen, krijgt u bij de eerst volgende keer dat u verbinding wilt maken met internet het bericht datWLAN-beveiligingis uitgeschakeld.. U krijgt dan de mogelijkheid omWLAN-beveiligingin te schakelen of te bevestigen dat u op de hoogte bent van de risico’s maar toch zonderWLAN-beveiligingwilt doorgaan..

OPMERKING: alsWLAN-beveiligingis uitgeschakeld, heeft iedereen op elk gewenst moment toegang tot uw draadloze netwerk..

Disabled (Uitgeschakeld)

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Wireless (WLAN) > Wireless MAC Filter

(MAC-filterWLAN)

Draadloze toegang kan worden gefilterd (beperkt) als u de MACadressen opgeeft van de apparaten in uw draadloze netwerk..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Wireless (WLAN) > Wireless MAC Filter (MAC-filterWLAN)

MAC-filterWLAN

Enabled/Disabled  (Ingeschakeld/Uitgeschakeld)  SelecteerEnabled (Ingeschakeld) als u draadloze gebruikers wilt filteren op deMAC-adressenvan hun computers of apparaten.. In alle andere gevallen kiest u voor de standaardinstellingDisabled (Uitgeschakeld)..

Toegangsbeperking

Prevent  (Verhinderen)  Als deMAC-filterWLAN is ingeschakeld en deze optie is geselecteerd, hebben computers die in de filterlijst metMAC-adressenstaan, geen toegang tot het draadloze netwerk..

Permit  (Toestaan)  Als deMAC-filterWLAN is ingeschakeld en deze optie is geselecteerd, hebben alleen computers die in de filterlijst metMAC-adressenstaan, toegang tot het draadloze netwerk..

Filterlijst MAC-adressen

Wireless Client List  (LijstWLAN-clients) Klik op deze optie om het schermWireless Client List (LijstWLAN-clients)te openen..

Wireless Client List (Lijst WLAN-clients)

Lijst WLAN-clients

In deze lijst vindt u computers en andere apparatuur binnen het draadloze netwerk.. U kunt de lijst sorteren op Client Name (clientnaam), IP Address (IP-adres)en MAC Address(MAC-adres)en Status..

High Performance Wireless-Nrouter

15

Linksys E3000

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

 

 

Selecteer Save to MAC Address Filter List(Opslaan naar filterlijst MAC-adressen) voor elk apparaat dat u wilt toevoegen aan de filterlijst met MAC-adressen.. Klik vervolgens op Add(Toevoegen)..

Klik op Refresh (Vernieuwen) om de gegevens op het scherm bij te werken.. Als u dit scherm wilt afsluiten en terug wilt keren naar het schermWireless MAC Filter (MAC-filterWLAN), klikt u opClose (Sluiten)..

MAC 01-32  Voer deMAC-adressenin van de apparaten waarvan u de toegang tot het draadloze netwerk wilt beheren..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Wireless (WLAN) > Advanced Wireless Settings (Geavanceerde instellingen WLAN)

Het scherm Advanced Wireless Settings(Geavanceerde instellingen WLAN) wordt gebruikt om de geavanceerde functies in te stellen voor de router.. Deze instellingen dienen alleen door ervaren gebruikers te worden aangepast, omdat bij onjuiste instellingen de prestaties van het draadloze netwerk kunnen afnemen.. In de meeste gevallen kunt u de standaardinstelling gebruiken..

Wireless (WLAN) > Advanced Wireless Settings (Geavanceerde

instellingen WLAN)

Geavanceerde instellingen WLAN 5 GHz en 2,4 GHz

AP Isolation  (AP-isolatie) Hiermee worden alle draadloze clients en draadloze apparaten in uw netwerk van elkaar gescheiden.. Draadloze apparaten kunnen communiceren met de router, maar niet met elkaar.. SelecteerEnabled (Ingeschakeld) als u deze functie wilt gebruiken..AP-isolatieis standaard uitgeschakeld..

Frame Burst  (Frame-burst) Met deze optie nemen de prestaties van uw netwerk toe, afhankelijk van de leverancier van uw draadloze producten.. Als u de optie voorframe-burstwilt inschakelen, gebruikt u de standaardinstellingEnabled (Ingeschakeld)..

Authentication Type  (Verificatietype)  De standaardwaarde isAuto (Automatisch) waardoor OpenSystem-verificatieof verificatie met een gedeelde sleutel kan worden gebruikt.. BijOpen System-verificatiegebruiken de verzender en de ontvanger GEENWEP-sleutelvoor de verificatie.. Bij verificatie met eengedeelde sleutel gebruiken de verzender en de ontvanger wél eenWEP-sleutelvoor de verificatie..

Basic Rate  (Basissnelheid)  De instelling Basic Rate (Basissnelheid) is niet één vaste overdrachtssnelheid, maar een reekssnelhedenwaarmeederouterkanzenden..(Debasissnelheid isnietgelijkaandedaadwerkelijkegegevensoverdrachtssnelheid.. Als u de gegevensoverdrachtssnelheid van de router wilt opgeven, configureert u de instelling Overdrachtssnelheid..) De router geeft de basissnelheid door aan de andere draadloze apparaten in het netwerk, zodat deze weten welke snelheden worden gebruikt.. De router zal ook bekendmaken dat deze automatisch de beste overdrachtssnelheid zal selecteren.. De standaardinstelling isDefault (Standaard), waarbij de router kan zenden met alle draadloze standaard gegevenssnelheden(1-2Mbps, 5,5 Mbps, 11 Mbps, 18 Mbps en 24 Mbps)..

Transmission Rate  (Overdrachtssnelheid)  De snelheid van gegevensoverdracht dient ingesteld te worden op basis van de snelheid van uw draadloze netwerk.. U kunt het bereik van de overdrachtssnelheden selecteren ofAuto (Automatisch) selecteren als u de router de hoogst mogelijke gegevenssnelheid wilt laten gebruiken en de functie voor automatisch terugvallen wilt instellen.. MetAuto-Fallback(Automatisch terugvallen) wordt onderhandeld over de beste verbindingssnelheid tussen de router en een draadloze client.. De standaardwaarde isAuto (Automatisch)..

N Transmission Rate  (N-overdrachtsnelheid) De snelheid van de gegevensoverdracht moet worden ingesteld op basis van de snelheid van uwWireless-Nnetwerk.. U kunt het bereik van de overdrachtssnelheden selecteren of Auto (Automatisch) selecteren als u de router de hoogst mogelijke gegevenssnelheid wilt laten gebruiken en de functie voor automatisch terugvallen wilt instellen.. MetAuto-Fallback(Automatisch terugvallen) wordt onderhandeld over de beste verbindingssnelheid tussen de router en een draadloze client.. De standaardinstelling isAuto (Automatisch)..

Transmission Power  (Zendvermogen)  Selecteer het juiste niveau zendvermogen:High (Hoog),Medium (Gemiddeld) ofLow (Laag).. In de meeste gevallen kunt u de standaardinstellingHigh (Hoog) gebruiken..

High Performance Wireless-Nrouter

16

Linksys E3000

CTS Protection Mode  (CTS-beveiligingsmodus) De router maakt automatisch gebruik van de CTS Protection Mode (CTSbeveiligingsmodus) wanneer uwWireless-NenWireless-Gapparaten ernstige problemen ondervinden en niet naar de router kunnen verzenden in een omgeving met intensief802..11b-verkeer..Met deze optie kan de router alleWireless-NenWireless-Goverdrachten beter opvangen, maar nemen de prestaties zeer sterk af.. Als u deze optie wilt gebruiken, houdt u de standaardinstellingAuto (Automatisch) aan.. Wilt u deze optie uitschakelen, dan selecteert uDisabled (Uitgeschakeld)..

Beacon Interval  (Bakeninterval)  Een baken is een pakketbroadcast van de router voor de synchronisatie van het draadloze netwerk.. Geef een waarde op tussen20-1000milliseconden.. De waarde van het bakeninterval geeft hetfrequentie-intervalvan het baken aan.. De standaardwaarde is

100..

DTIM Interval  (DTIM-interval) Deze waarde, die tussen 3 en 255 ligt, geeft hetDTIM-interval(Delivery Traffic Indication Message) aan.. EenDTIM-veldis een aftelveld dat de clients informatie verstrekt over het volgende venster voor het luisteren naar broadcastenmulticast-berichten..Als er zich broadcastofmulticast-berichtenvoor gekoppelde clients in de buffer van de router bevinden, verzendt de router de volgende DTIM met eenDTIM-intervalwaarde..De clients krijgen de bakens door en worden geactiveerd.. Vervolgens kunnen de clients debroadcast-berichtenenmulticast-berichtenontvangen.. De standaardwaarde is3..

Fragmentation Threshold  (Fragmentatiedrempel) Deze waarde geeft de maximale grootte van een pakket aan voordat de gegevens over meerdere pakketten worden verdeeld.. Als er zich veel pakketfouten voordoen, kunt u de fragmentatiedrempel iets verhogen.. Als u de fragmentatiedrempel te laag instelt, kan dat slechte netwerkprestaties veroorzaken.. Het is raadzaam de verlaging van de standaardwaarde tot een minimum te beperken.. In de meeste gevallen kan de standaardwaarde2346 worden gebruikt..

RTS Threshold  (RTS-drempel) Bij een inconsistente gegevensstroom is het raadzaam de verlaging van de standaardwaarde2347 tot een minimum te beperken.. Als een netwerkpakket de vooraf ingesteldeRTS-drempelniet overschrijdt, wordt deRTS/CTS-techniekniet ingeschakeld.. De router verzendtRTS-frames(Request to Send) naar een bepaald ontvangststation en onderhandelt over het verzenden van een gegevensframe.. Het draadloze station reageert op de ontvangst van de RTS met eenCTS-frame(Clear to Send) ter bevestiging van het recht de overdracht te beginnen.. DeRTS-drempelmoet op de standaardwaarde2347 zijn ingesteld..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Security (Beveiliging) > Firewall

Het scherm Firewall wordt gebruikt voor de configuratie van een firewall waarmee op het lokale netwerk van de router verschillende typen ongewenst verkeer kunnen worden uitgefilterd..

Security (Beveiliging) > Firewall

Firewall

SPI Firewall Protection  (SPI-firewallbescherming) Houd de standaardwaardeEnabled (Ingeschakeld) aan als u een firewallbescherming wilt gebruiken.. SelecteerDisabled (Uitgeschakeld) om de firewallbescherming uit te schakelen..

Internet Filters (Internetfilters)

Filter Anonymous Internet Requests  (Anonieme internetverzoeken filteren)  Met deze functie maakt u het gebruikers van buitenaf moeilijker uw netwerk binnen te dringen.. Deze optie is standaard ingeschakeld.. Schakel deze optie uit om anonieme internetverzoeken toe te staan..

Filter Multicast  (Multicast filteren)  Met multicasting kunnen meerdere overdrachten tegelijk naar bepaalde ontvangers worden verzonden.. Als multicasting is toegestaan, kan de routerIP-multicastpakkettennaar de daarvoor bestemde computers doorsturen.. Selecteer deze optie om de filter in te schakelen.. Deze optie is standaard uitgeschakeld..

Filter Internet NAT Redirection  (Filter Doorsturen NAT)  met deze functie wordt voorkomen dat een lokale computer via een URL of internetadres toegang kan krijgen tot de lokale server.. Selecteer deze optie om de filter in te schakelen.. Deze optie is standaard uitgeschakeld..

Filter IDENT (Port 113)  (Filter IDENT (poort 113))  De optie Filter IDENT (Identification) (Filter IDENT (Identificatie)) voorkomt dat poort 113 wordt gescand door apparaten buiten uw lokale netwerk.. Deze optie is standaard ingeschakeld.. Als u deze optie uitschakelt, kan poort 113 worden gescand..

Webfilters

Proxy  Het gebruik vanWAN-proxyserverskan ten koste gaan van de beveiliging van de gateway.. Met Denying Proxy (Proxy niet toestaan) schakelt u de toegang totWAN-proxyserversuit.. Selecteer deze optie om het filteren van proxy's in te schakelen.. Als u de toegang van proxy's niet wilt filteren, kunt u de selectie ongedaan maken..

High Performance Wireless-Nrouter

17

Linksys E3000

Java  Java is een programmeertaal voor websites.. Als u Java niet toestaat, loopt u het risico dat u geen toegang hebt tot internetsites die met deze programmeertaal zijn gemaakt.. Selecteer deze optie om het filteren van Java in te schakelen.. Maak de selectie ongedaan als u het gebruik van Java wilt toestaan..

ActiveX  ActiveX is een programmeertaal voor websites.. Als u ActiveX niet toestaat, loopt u het risico dat u geen toegang hebt tot internetsites die met deze programmeertaal zijn gemaakt.. Selecteer deze optie om het filteren van ActiveX in te schakelen.. Maak de selectie ongedaan als u het gebruik van ActiveX wilt toestaan..

Cookies  Cookies zijn bestandjes die internetsites op uw computer opslaan en gebruiken wanneer u deze websites bezoekt.. Selecteer deze optie om het filteren van cookies in te schakelen.. Maak de selectie ongedaan als u het gebruik van cookies wilt toestaan..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Security (Beveiliging) > VPN Passthrough (VPN-doorvoer)

U kunt het scherm VPN Passthrough (VPN-doorvoer)gebruiken om de doorvoer vanVPN-tunnelsmetIPSec-,L2TPof PPTPprotocollen door de firewall van de router in te schakelen..

Security (Beveiliging) > VPN Passthrough (VPN-doorvoer)

VPN-doorvoer

IPSec

Passthrough  (IPSec-doorvoer)

IPSec

(Internet

Protocol

Security) is een pakket protocollen

waarmee

een veilige uitwisseling van pakketten in de IP-laagkan worden gegarandeerd.. Houd de standaardwaardeEnabled (Ingeschakeld) aan als u de doorvoer vanIPSec-tunnelsdoor de router wilt toestaan..

L2TP Passthrough  (L2TP-doorvoer) L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) is de methode waarmeePoint-to-Point-sessiesvia internet op Layer2-niveauworden ingeschakeld.. Houd de standaardwaardeEnabled (Ingeschakeld) aan als u de doorvoer vanL2TP-tunnelsdoor de router wilt toestaan..

PPTP Passthrough  (PPTP-doorvoer) Met PPTP(Point-to-PointTunneling Protocol) kan het PPP(PPPoint-to-PointProtocol) via eenIP-netwerkworden doorgevoerd.. Houd de standaardwaardeEnabled (Ingeschakeld) aan als u de doorvoer vanPPTP-tunnelsdoor de router wilt toestaan..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Storage (Opslag) > Disk (Schijf)

Aan de achterkant van uw Linksys E3000-routerbevindt zich eenUSB-poort..Hierop kunt u een externUSB-stationaansluiten en hebt u via het netwerk toegang tot de inhoud..

USB

Internet

4

3 Ethernet 2

1

Reset

Nadat er een USB-stationis aangesloten op deUSB-poortvan de router, wordt er automatisch een gedeelde map met de naamPublic (Openbaar) gemaakt en gedeeld op hetUSB-station..U kunt de inhoud openen via Windows Verkenner of Mac Finder.. Voor meer informatie over het openen van de inhoud zie "USBopslag installeren en openen - “Overzicht” op pagina 37..

De opties voor opslag kunnen via het browsergebaseerde hulpprogramma worden gewijzigd nadat hetUSB-stationis aangesloten..

In het scherm Disk (Schijf) wordt de schijf(USB-station)beschreven die momenteel op de router is aangesloten.. Gebruik dit scherm om gedeelde mappen te maken, veilig een schijf te verwijderen of een schijf te formatteren (alle gegevens op de harde schijf worden bij het formatteren verwijderd)..

Gedeelde mappen zijn mappen op de schijf die toegankelijk zijn via het netwerk.. U kunt per map opgeven welke mappen u wilt delen of een hele partitie delen.. Standaard worden de bestaande bestanden en mappen op een schijf die voor het eerst wordt aangesloten, niet gedeeld.. De enige map die standaard wel wordt gedeeld, is de map Public (Openbaar) die automatisch wordt gemaakt.. U kunt handmatig toegang verlenen tot andere mappen of specifieke gebruikers of groepen toegang geven..

Storage (Opslag) > Disk (Schijf)

High Performance Wireless-Nrouter

18

Linksys E3000

Disk Management (Schijfbeheer)

Als een geformatteerde schijf wordt aangesloten op de router, wordt de naam ervan weergegeven.. Voor elke partitie van de schijf worden gegevens over partitie, bestandssysteem, capaciteit en vrije ruimte weergegeven..

Safely Remove Disk  (Schijf veilig verwijderen)  Klik opSafely Remove Disk (Schijf veilig verwijderen) voordat u een schijf loskoppelt van de router.. Op deze manier voorkomt u dat gegevens verloren gaan, wat kan gebeuren als de schijf wordt verwijderd terwijl er gegevensoverdracht plaatsvindt..

Create Share  (Gedeelde map maken)  Klik op deze optie bij de partitie waarop u een gedeelde map wilt maken om het schermShared Folder (Gedeelde map) weer te geven..

Create Share (Gedeelde map maken) > Shared Folder (Gedeelde map)

In dit scherm kunt u een gedeelde map toevoegen..

Shared Folder (Gedeelde map)

isplay Name  (Schermnaam)  Maak een naam voor de map.. De naam verschijnt in de tabel Shared Folder (Gedeelde map) op het schermDisk (Schijf)..

Partition  (Partitie)  De naam van de partitie wordt weergegeven..

Location  (Locatie)  De locatie van de huidige map wordt weergegeven.. Als u geen map hebt geselecteerd of partitie hebt gedeeld, wordt er geen locatie weergegeven..

New Folder  (Nieuwe map)  Typ een nieuwe mapnaam als u een nieuwe submap wilt maken op de huidige locatie.. Klik vervolgens opCreate (Maken)..

Share entire Partition  (Gehele partitie delen)  Selecteer deze optie als u de hele partitie wilt delen.. Als uw schijf niet over meerdere partities beschikt, deelt u de hele schijf als u deze optie selecteert.. Selecteer de map die u wilt delen als u niet de hele partitie wilt delen..

Enter into Folder  (Map openen)  Kies deze optie om de gespecificeerde submap te openen..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Return to Upper Folder  (Terug naar bovenliggende map) Kies deze optie om een mapniveau omhoog te gaan..

Current Folder  (Huidige map)  De huidige map wordt weergegeven..

Folder Name  (Mapnaam)  De beschikbare mappen worden weergegeven op mapnaam..

Enter into Folder  (Map openen)  Klik op deze knop om submappen weer te geven..

Select  (Selecteren) Selecteer een map..

Return to Upper Folder  (Terug naar bovenliggende map) Klik op deze knop om vanuit een submap naar een hoger mapniveau te gaan..

Toegang

Geef op welke gebruikersgroepen lees-enschrijftoegang of alleen leestoegang hebben voor de map.. (Zie “Groepsaccount maken of bewerken” op pagina 24 voor meer informatie over het maken van gebruikersgroepen..)

Available Groups  (Beschikbare groepen)  Selecteer een groep die u toegang tot de map wilt geven, en klik vervolgens op de knop>>..

Groups with Access  (Groepen met toegang)  Selecteer een groep die u de toegang tot de map wilt ontzeggen, en klik vervolgens op de knop<<..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opClose (Sluiten) om het scherm af te sluiten..

Gedeelde map

Device Name  (Apparaatnaam)  De standaardapparaatnaam isCiscoxxxxx.. xxxxx zijn de laatste vijf cijfers van het serienummer.. Dit nummer vindt u aan de onderkant van de router.. (De apparaatnaam is ook deNetBIOS-naamvan de router..)

OPMERKING: als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, is de apparaatnaam gelijk aan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens)..

Shared Disk IP Address  (IP-adresvan gedeelde schijf)  Het IPadres van de schijf wordt weergegeven..

Summary  (Samenvatting)  Klik op deze optie voor weergave van een lijst met gedeelde mappen..

Bij elke gedeelde map worden de schermnaam, partitie en locatie van de gedeelde map weergegeven..

Edit  (Bewerken)  Klikopdezeoptiealsudetoegangsinstellingen voor een gedeelde map wilt wijzigen.. Het schermShared Folder (Gedeelde map) wordt weergegeven..

High Performance Wireless-Nrouter

19

Linksys E3000

Shared Folder (Gedeelde map) > Edit (Bewerken)

In dit scherm kunt u een gedeelde map bewerken..

Shared Folder (Gedeelde map)

Display Name  (Schermnaam)  Maak een naam voor de map.. De naam verschijnt in de tabel Shared Folder (Gedeelde map) op het schermDisk (Schijf)..

Partition  (Partitie)  De naam van de partitie wordt weergegeven..

Location  (Locatie)  De locatie van de huidige map wordt weergegeven..

New Folder  (Nieuwe map)  Typ een nieuwe mapnaam als u een nieuwe submap wilt maken op de huidige locatie.. Klik vervolgens opCreate (Maken)..

Share entire Partition  (Gehele partitie delen)  Selecteer deze optie als u de hele partitie wilt delen.. Als uw schijf niet over meerdere partities beschikt, deelt u de hele schijf als u deze optie selecteert.. Selecteer de map die u wilt delen als u niet de hele partitie wilt delen..

Current Folder  (Huidige map)  De huidige map wordt weergegeven..

Folder Name  (Mapnaam)  De beschikbare mappen worden weergegeven op mapnaam..

Enter into Folder  (Map openen)  Klik op deze knop om submappen weer te geven..

Select  (Selecteren)  Selecteer een map..

Return to Upper Folder  (Terug naar bovenliggende map) Klik op deze knop om vanuit een submap naar een hoger mapniveau te gaan..

Toegang

Geef op welke gebruikersgroepen lees-enschrijftoegang of alleen leestoegang hebben voor de map.. (Zie “Groepsaccount maken of bewerken” op pagina 24 voor meer informatie over het maken van gebruikersgroepen..)

Available Groups  (Beschikbare groepen)  Selecteer een groep die u toegang tot de map wilt geven, en klik vervolgens op de knop>>..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Groups with Access  (Groepen met toegang)  Selecteer een groep die u de toegang tot de map wilt ontzeggen, en klik vervolgens op de knop<<..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opClose (Sluiten) om het scherm af te sluiten..

Delete  (Verwijderen)  Klik op deze optie om een gedeelde map te verwijderen..

Schijf formatteren

Disk  (Schijf)  Als u een schijf wilt formatteren en een nieuwe partitie wilt maken, selecteert u de schijf die u wilt formatteren en klikt u opFormat Disk (Schijf formatteren).. (Als uw schijf in meerdere partities is verdeeld, worden deze partities bij het formatteren verwijderd en wordt er één partitie gemaakt)..

Format Disk (Schijf formatteren) > Claim Disk (Schijf claimen)

Enter a partition’s name  (Geef de naam van een partitie op)  Maak een naam voor de partitie.. (Als uw schijf in meerdere partities is verdeeld, worden deze partities bij het formatteren verwijderd en wordt er één partitie gemaakt)..

Klik op Format (Formatteren) en volg de instructies op hetscherm als u de schijf voor FAT32 wilt formatteren.. Klik opCancel (Annuleren) om het formatteren te annuleren..

WAARSCHUWING: tijdens het formatteren worden alle gegevens op een schijf gewist.. Sla bestanden op de schijf die u wilt bewaren, op een andere computer of schijf op voordat u de schijf formatteert..

Format Disk (Schijf formatteren)

Storage (Opslag) > Media Server (Mediaserver)

De opties voor opslag zijn beschikbaar als eenUSB-stationis aangesloten op deUSB-poortvan de router..

Met de functie Media Server (mediaserver) kunt u opgeslagen content delen met andere computer en apparaten in uw thuisnetwerk en op internet..

Als u bijvoorbeeld een digitale media-adapterhebt die inhoud verzendt naar uw entertainmentsysteem, dan kan de digitalemedia-adapterde router zoeken met behulp van de UPnPAV-standaard..Vervolgens hebt u toegang tot de mappen die u specificeert en kunt u deze afspelen op de digitale mediaadapter..

High Performance Wireless-Nrouter

20

Linksys E3000

Storage (Opslag) > Media Server (Mediaserver)

UPnP Media Server (UPnP-mediaserver)

Instellingen

Server Name  (servernaam)  Voer de naam van de UPnPmediaserver in.. Deze naam is alleen een schermnaam.. Gebruik alleen alfanumerieke tekens (letters A tot Z en cijfers 0 tot 9).. De standaardUPnP-mediaservernaamvan de router isCiscoxxxxx.. xxxxx zijn de laatste vijf cijfers van het serienummer.. Dit nummer vindt u aan de onderkant van de router..

OPMERKING: als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, dan is de UPnPmediaservernaam gelijk aan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens)..

UPnP Media Server  (UPnP-mediaserver) SelecteerEnabled (Ingeschakeld) als u de mediaserver van de router wilt gebruiken.. Selecteer andersDisabled (Uitgeschakeld)..

Database

In dit gedeelte kunt u de content selecteren die u aan de database van de mediaserver van de router wilt toevoegen..

Specify Folder to Scan  (Map opgeven voor scannen)  Klik op deze knop als u een mediamap wilt toevoegen aan de mediaserver van de router.. Het schermMedia Folder (Mediamap) wordt weergegeven.. Ga naar “Een mediamap toevoegen” op pagina 21..

Last scanning time  (Tijd laatste scan)  De laatste keer dat de mediaserver scande op inhoud wordt weergegeven..

Auto-scan every __  (Autoscan elke __)  Selecteer deze optie als u de mediamappen automatisch wilt scannen.. Selecteer vervolgens een interval:2 Hours (2 uur, standaard),6 Hours (6 uur),12 Hours (12 uur),24 Hours (24 uur) of48 Hours (48 uur)..

Scan All  (Alles scannen)  Klik op deze knop als u alle mediabestanden wilt scannen..

In de databasetabel staan voor elke mediamap de volgende gegevens: Display Name (Schermnaam), Partition (Partitie) en Folder (Map)..

Scan  (Scannen)  Klik opScan (Scannen) om een map te scannen..

Delete  (Verwijderen)  Klik opDelete (Verwijderen) om een map te verwijderen..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Een mediamap toevoegen

Op dit scherm kunt u een mediamap toevoegen..

Media Folder (Mediamap)

Media Folder (Mediamap)

Display Name  (Schermnaam)  Maak een naam voor de map.. De naam verschijnt in de tabel Database op het schermMedia Server (Mediaserver)..

Partition  (Partitie)  De naam van de partitie wordt weergegeven..

Location  (Locatie)  De locatie van de map wordt weergegeven..

New Folder  (Nieuwe map)  Typ een nieuwe mapnaam als u een nieuwe submap wilt maken op de huidige locatie.. Klik vervolgens opCreate (Maken)..

Share entire Partition  (Gehele partitie delen)  Selecteer deze optie als u de hele partitie wilt delen met uw UPnPAV-apparaten..Als uw schijf niet over meerdere partities beschikt, deelt u de hele schijf als u deze optie selecteert.. Selecteer de map die u wilt delen als u niet de hele partitie wilt delen..

Current Folder  (Huidige map)  De huidige map wordt weergegeven..

Folder Name  (Mapnaam)  De beschikbare mappen worden weergegeven op mapnaam..

Enter into Folder  (Map openen)  Klik op deze knop om submappen weer te geven..

Select  (Selecteren)  Selecteer een map..

Return to Upper Folder  (Terug naar bovenliggende map) Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenliggende map..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opClose (Sluiten) om het scherm af te sluiten..

Klik op het scherm Media Server (Mediaserver) opSave Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

High Performance Wireless-Nrouter

21

Linksys E3000

Storage (Opslag) > FTP Server (FTP-server)

De opties voor opslag zijn beschikbaar als eenUSB-stationis aangesloten op deUSB-poortvan de router..

Op het tabblad FTP Server (FTP-server)wordt eenFTP-servergemaakt waartoe u via internet of via uw lokale netwerk toegang hebt..

Storage (Opslag) > FTP Server (FTP-server)

Instellingen

Server Name  (servernaam)  Voer de naam van deFTP-serverin.. Deze naam is alleen een schermnaam.. Gebruik alleen alfanumerieke tekens (letters A tot Z en cijfers 0 tot 9).. De standaardFTP-servernaamvan de router isCiscoxxxxx.. XXXXX zijn de laatste vijf cijfers van het serienummer.. Dit nummer vindt u aan de onderkant van de router..

OPMERKING: als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, dan is deFTP-servernaamgelijk aan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens)..

FTP Server  (FTP-server) SelecteerEnabled (Ingeschakeld) om de router te gebruiken alsFTP-server..Selecteer andersDisabled (Uitgeschakeld).. Als u deze service wilt gebruiken, moet er eenUSB-stationof eenUSB-schijfzijn aangesloten op deUSB-poort..

Internet Access  (Internettoegang)  SelecteerEnabled (Ingeschakeld) om toegang tot deFTP-servervanaf internet toe te staan.. Of selecteerDisabled (Uitgeschakeld) als u alleen toegang wilt toestaan via een lokaal netwerk..

FTP Port  (FTP-poort) Voer hetFTP-poortnummerin dat u wilt gebruiken.. De standaard is21..

Encoding  (Codering)  De router biedt ondersteuning voor verschillende tekensets voor het overbrengen van bestanden in verschillende talen.. Selecteer de juiste tekencoderingsset: Unicode(UTF-8),Chinese Simplified (GB18030), Vietnamese (CP1258) of ISO8859_1.. De standaardtekenset isUnicode (UTF-8)..

Toegang

In dit gedeelte kunt u FTP-mappenopgeven die toegankelijk zijn via deFTP-client..

Specify Folder  (Map opgeven)  Klik op deze knop om een FTPmap aan de tabel Access (Toegang) toe te voegen.. Het schermFTP Folder (FTP-map)wordt weergegeven.. Ga naar “Een FTPmap maken of bewerken” op pagina 22..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Summary  (Samenvatting)  Klik op deze optie voor weergave van een lijst metFTP-mappen..

Bij elke FTP-mapworden de schermnaam, partitie en locatie van de gedeelde map weergegeven..

In de databasetabel staan voor elke mediamap de volgende gegevens: Display Name (Schermnaam), Partition (Partitie) en Folder (Map)..

Edit  (Bewerken)  Klikopdezeoptiealsudetoegangsinstellingen voor eenFTP-mapwilt wijzigen; het schermFTP Folder (FTPmap) wordt weergegeven.. Ga naar “Een FTP-map maken of bewerken” op pagina 22..

Delete  (Verwijderen)  Klik op deze optie om eenFTP-mapte verwijderen..

Een FTP-mapmaken of bewerken

Op dit scherm kunt u een FTP-maptoevoegen..

Het scherm FTP Folder (FTP-map)

Display Name  (Schermnaam)  Maak een naam voor de map.. Typ een schermnaam die in de tabel Access (Toegang) in het schermFTP Server (FTP-server)wordt weergegeven..

Partition  (Partitie)  De naam van de partitie wordt weergegeven..

Location  (Locatie)  De locatie van de map wordt weergegeven..

New Folder  (Nieuwe map)  Typ een nieuwe mapnaam als u een nieuwe submap wilt maken op de huidige locatie.. Klik vervolgens opCreate (Maken)..

Share entire Partition  (Gehele partitie delen)  Selecteer deze optie als u de hele partitie wilt delen met uwFTP-clients..Als uw schijf niet over meerdere partities beschikt, deelt u de hele schijf als u deze optie selecteert.. Selecteer de map die u wilt delen als u niet de hele partitie wilt delen..

Current Folder  (Huidige map)  De huidige map wordt weergegeven..

Folder  (Map)  De beschikbare mappen worden weergegeven op mapnaam..

Enter into Folder  (Map openen)  Klik op deze knop om submappen weer te geven..

Select  (Selecteren)  Selecteer een map..

Return to Upper Folder  (Terug naar bovenliggende map) Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenliggende map..

High Performance Wireless-Nrouter

22

Linksys E3000

Toegang

Geef op welke gebruikersgroepen lees-enschrijftoegang of alleen leestoegang hebben voor de map.. (Zie “Groepsaccount maken of bewerken” op pagina 24 voor meer informatie over het maken van gebruikersgroepen..)

Available Groups  (Beschikbare groepen)  Selecteer een groep die u toegang tot de map wilt geven, en klik vervolgens op de knop>>..

Groups with Access  (Groepen met toegang)  Selecteer een groep die u de toegang tot de map wilt ontzeggen, en klik vervolgens op de knop<<..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opClose (Sluiten) om het scherm af te sluiten..

Klik op het scherm FTP Server (FTP-server)opSave Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Storage (Opslag) > Administration (Administratie)

In het scherm Administration (Administratie) kunt u gebruikersgroepen en afzonderlijke gebruikers beheren die toegang hebben tot de gedeelde mappen..

Storage (Opslag) > Administration (Administratie)

Informatie

Device Name  (Apparaatnaam)  De standaardapparaatnaam van de router isCiscoxxxxx.. XXXXX zijn de laatste vijf cijfers van het serienummer.. Dit nummer vindt u aan de onderkant van de router.. (De apparaatnaam is ook deNetBIOS-naamvan de router..)

OPMERKING: als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, is de apparaatnaam gelijk aan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens)..

High Performance Wireless-Nrouter

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Workgroup Name  (Werkgroepnaam) Voer de werkgroepnaam voor de router in; die dient overeen te komen met de werkgroepnaam van de computers in uw lokale netwerk.. De standaardwerkgroepnaam voor de router isworkgroup..

Server LAN IP Address  (LAN-IP-adresserver)  Het lokaleIP-adresvan mediaenFTP-servervan de router wordt weergegeven..

Server Internet IP Address  (IP-adresvoor internet)  Het IPadres voor internet van deFTP-servervan de router wordt weergegeven..

Gebruikersbeheer

Standaard maakt de router twee gebruikers, admin enguest (Gast)..

De gebruikers worden weergegeven op gebruikersnaam en groep..

Create New User  (Nieuwe gebruiker maken)  Klik op deze knop om een nieuwe gebruiker te maken.. Het schermUser Account (Gebruikersaccount) wordt weergegeven.. Ga naar “Gebruikersaccount maken of bewerken” op pagina 23..

Edit  (Bewerken)  Klik opEdit (Bewerken) als u de instellingen van een gebruikersaccount wilt wijzigen; het schermUser Account (Gebruikersaccount) wordt geopend.. Ga naar “Gebruikersaccount maken of bewerken” op pagina 23..

Delete  (Verwijderen)  Klik op deze knop om een gebruiker te verwijderen..

Groepsbeheer

Standaard maakt de router twee gebruikersgroepen, admin enguest (Gast)..

De groepen worden weergegeven op groepsnaam en toegangsniveau.. Er zijn twee toegangsniveaus, r & w (read-and-write, lezen en schrijven) en r(read-only,alleen lezen)..

Create New Group  (Nieuwe groep maken)  Klik op deze knop als u een nieuwe gebruikersgroep wilt maken.. Het schermGroup Account (Groepsaccount) wordt weergegeven.. Ga naar “Groepsaccount maken of bewerken” op pagina 24..

Edit  (Bewerken)  Klik opEdit (Bewerken) als u de beschrijving of de toegangsinstellingen van een groep wilt wijzigen; het schermGroup Account (Groepsaccount) wordt geopend.. Ga naar “Groepsaccount maken of bewerken” op pagina 24..

Delete  (Verwijderen)  Klik op deze knop om een groep te verwijderen..

Gebruikersaccount maken of bewerken

User Account (Gebruikersaccount)

23

Linksys E3000

Gebruikersaccount

User name  (Gebruikersnaam)  Maak een naam voor de gebruiker..

Full Name  (Volledige naam)  Voer de echte naam in van de gebruiker..

Description  (Beschrijving)  Voer

trefwoorden

in

als

omschrijving voor de gebruiker..

 

 

 

Password  (Wachtwoord)  Voer het wachtwoord in waarmee de gebruiker zich zal aanmelden..

Confirm Password  (Wachtwoord bevestigen)  Voer het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in..

Group Member  (Groepslid)  Selecteer de groep waartoe de gebruiker behoort..

Account Disabled  (Account uitgeschakeld)  Selecteer deze optie om een account tijdelijk uit te schakelen..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen toe te passen of klik opCancel (Annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opClose (Sluiten) om het scherm af te sluiten..

Klik in het scherm Administration (Beheer) opSave Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen toe te passen of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Groepsaccount maken of bewerken

User Account (Gebruikersaccount)

Groepsaccount

Group Name  (Groepsnaam)  Een naam maken voor de groep..

Description  (Beschrijving)  Voer trefwoorden in als omschrijving voor de groep..

Access  (Toegang)  Selecteer het toegangsniveau,read and write (lezen en schrijven) ofread only (alleen lezen)..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen toe te passen of klik opCancel (Annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opClose (Sluiten) om het scherm af te sluiten..

Klik in het scherm Administration (Beheer) opSave Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen toe te passen of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Access Restrictions (Toegangsbeperkingen) > Internet Access Policy (Internettoegangsbeleid)

In het scherm Internet Access Policy (Internettoegangsbeleid) kunt u bepaalde typen internetgebruik en-verkeer,zoals internettoegang, toegewezen services en websites, gedurende bepaalde dagen en tijden blokkeren of toestaan..

Access Restrictions (Toegangsbeperkingen) > Internet Access (Internettoegang)

Internettoegangsbeleid

Access Policy  (Toegangsbeleid)  Hiermee kunt u de internettoegang beheren.. Met de instellingen in dit scherm kunt u een toegangsbeleid instellen (nadat u op de knopSave Settings (Instellingen opslaan) hebt geklikt).. Selecteer in het vervolgkeuzemenu een beleid om de instellingen voor die beleidsregel weer te geven.. Als u een beleid wilt verwijderen, selecteert u het nummer van het beleid en klikt u opDelete This Policy (Dit beleid verwijderen).. Als u alle beleidstypen wilt weergeven, klikt u opSummary (Samenvatting)..

Samenvatting

De beleidstypen worden vermeld met de volgende informatie: nummer, beleidsnaam, toegang, dagen, tijd en status (Ingeschakeld).. Selecteer Enabled (Ingeschakeld) om een beleid in te schakelen.. SelecteerDelete (Verwijderen) om een beleid te verwijderen.. Klik opSave Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Als u wilt terugkeren naar het schermInternet Access Policy (Internettoegangsbeleid), klikt u opClose (Sluiten)..

Status  Beleidsregels zijn standaard uitgeschakeld.. Als u een beleid wilt inschakelen, selecteert u het nummer van dat beleid in het vervolgkeuzemenu en selecteert uEnabled (Ingeschakeld)..

Voer de stappen 1-11uit om een beleid te maken.. Herhaal deze stappen om aanvullende beleidsregels te maken.. U kunt slechts één beleid tegelijk maken..

1.Selecteer een nummer in het vervolgkeuzemenu Access Policy (Toegangsbeleid)..

High Performance Wireless-Nrouter

24

Linksys E3000

2.Geef een naam voor het beleid op in het daarvoor bestemde veld..

3.Als u dit beleid wilt inschakelen, selecteert u Enabled (Ingeschakeld)..

4.Klik op Edit List (Lijst bewerken) om te selecteren op welke computers het beleid van kracht zal zijn.. Het schermList of PCs (Overzicht van pc's) wordt weergegeven.. U kunt een computer selecteren op basis van het MACofIP-adres..U kunt ook een reeksIP-adresseninvoeren als u dit beleid wilt toepassen op een groep computers.. Klik nadat u de wijzigingen hebt ingevoerd, opSave Settings (Instellingen opslaan) als u de wijzigingen wilt toepassen of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) als u de wijzigingen wilt wissen.. Klik vervolgens opClose (Sluiten)..

List of PCs (Overzicht van pc’s)

5.Selecteer Deny (Weigeren) ofAllow (Toestaan) en bepaal zo of u internettoegang wilt toestaan of blokkeren voor de computers die u hebt geselecteerd in het schermList of PCs (Overzicht van pc's)..

6.Bepaal op welke dagen en tijdstippen dit beleid van toepassing is.. Selecteer de gewenste dagen waarop het beleid van kracht moet zijn of selecteer Everyday (Dagelijks).. Geef vervolgens een tijdsduur in uren en minuten op waarin het beleid van kracht zal zijn of selecteer24 uur..

7.U kunt websites met specifieke URL-adressenblokkeren.. Typ elke URL in een apart veld naastWebsite Blocking by URL Address (Websiteblokkering op URL)..

8.Ook kunt u websites blokkeren met behulp van bepaalde trefwoorden.. Typ elk trefwoord in een apart veld naast

Website Blocking by Keyword (Websiteblokkering op trefwoord)..

9.U kunt de toegang tot verschillende services die via internet

toegankelijk zijn, zoals FTP of

Telnet, filteren.. (U kunt

per beleid niet meer dan drie

toepassingen blokkeren..)

Selecteer in de lijst met toepassingen de toepassing die u wilt blokkeren.. Klik vervolgens op >> om de toepassing naar de lijst met geblokkeerde toepassingen te verplaatsen.. U kunt een toepassing uit de lijst met geblokkeerde toepassingen verwijderen door de toepassing te selecteren en op<< te klikken..

10.Als de toepassing die u wilt blokkeren, niet wordt weergegeven of als u de instellingen van een bepaalde service wilt bewerken, geeft u de naam van de toepassing op in het veld Application Name (Naam toepassing).. Geef het bereik op in de veldenPort Range (Poortbereik).. Selecteer het protocol in het vervolgkeuzemenuProtocol.. Klik vervolgens opAdd (Toevoegen)..

Als u een service wilt wijzigen, selecteert u deze in de lijst met toepassingen.. Wijzig de naam, het poortbereik en/of het protocol.. Klik vervolgens op Modify (Wijzigen)..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Als u een service wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst met toepassingen.. Klik vervolgens op Delete (Verwijderen)..

11. Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) als u de instellingen voor de beleidsregel wilt opslaan of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) als u de wijzigingen wilt wissen..

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Single Port Forwarding (Doorsturen één poort)

U kunt het scherm Single Port Forwarding (Doorsturen één poort) gebruiken om poortservices voor veelgebruikte toepassingen aan te passen..

Als gebruikers dergelijke verzoeken via internet naar uw netwerk verzenden, stuurt de router de verzoeken door naar de goede servers (computers).. Voordat u laat doorsturen, moet u vaste IPadressen toewijzen aan de gebruikte servers.. U kunt dit doen met de optie voor DHCP-reserveringin het schermBasic Setup (Basisinstellingen).. ZieDHCP-reserveringop pagina 6..

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Single Port Forwarding (Doorsturen één poort)

Doorsturen één poort

Veelgebruikte toepassingen zijn als de eerste vijf items geplaatst..

Application Name  (Naam toepassing)  Selecteer de gewenste toepassing..

To IP Address  (NaarIP-adres) Geef hetIP-adresop van de server die deze verzoeken moet ontvangen..

Enabled  (Ingeschakeld)  SelecteerEnabled (Ingeschakeld) voor elke toepassing waarvoor u het doorsturen van poorten wilt activeren..

Vul voor verdere toepassingen de volgende velden in:

Application Name  (Naam toepassing)  Voer de naam in die u aan de toepassing wilt geven.. De namen mogen niet langer zijn dan 12 tekens..

High Performance Wireless-Nrouter

25

Linksys E3000

External Port  (Externe poort)  Geef het nummer op van de externe poort die door de server of internettoepassing wordt gebruikt.. Raadpleeg de documentatie van de internettoepassing voor meer informatie..

Internal Port  (Interne poort)  Geef het nummer op van de interne poort die door de server of internettoepassing wordt gebruikt.. Raadpleeg de documentatie van de internettoepassing voor meer informatie..

Protocol  Selecteer de voor deze toepassing gebruikte protocollen (TCP,UDP ofBoth (Beide))..

To IP Address  (NaarIP-adres) Geef voor elke toepassing hetIP-adresop van de computer waarop de verzoeken worden ontvangen.. Als u een vastIP-adresaan de computer hebt toegewezen, kunt u het vasteIP-adresopzoeken.. Zie “DHCPreservering” op pagina 6..

Enabled  (Ingeschakeld)  SelecteerEnabled (Ingeschakeld) voor elke toepassing waarvoor u het doorsturen van poorten wilt inschakelen..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Forward (Doorsturen poortbereik)

In het scherm Port Range Forwarding (Doorsturen poortbereik) kunt u openbare services op uw netwerk instellen, zoals webservers,FTP-servers,e-mailserversof andere, gespecialiseerde internettoepassingen.. (Gespecialiseerde internettoepassingen zijn toepassingen waarvoor toegang tot internet nodig is, zoals videoconferenties en onlinegames.. Voor sommige internettoepassingen is doorsturen niet nodig..)

Als gebruikers dergelijke verzoeken via internet naar uw netwerk verzenden, stuurt de router de verzoeken door naar de goede servers (computers).. Voordat u laat doorsturen, moet u vaste IPadressen toewijzen aan de gebruikte servers.. U kunt dit doen met de optie voor DHCP-reserveringin het schermBasic Setup (Basisinstellingen).. ZieDHCP-reserveringop pagina 6..

Klik op het tabblad DMZ als u alle poorten moet doorsturen naar één pc..

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Forward (Doorsturen poortbereik)

High Performance Wireless-Nrouter

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Doorsturen poortbereik

Als u een poort wilt doorsturen, voert u op elke regel de gegevens voor de vereiste criteria in..

Application Name  (Naam toepassing)  Typ in dit veld de naam voor de toepassing.. De namen mogen niet langer zijn dan 12 tekens..

Start~EndPort  (Start-~eindpoort) Geefhetaantalofhetbereik van de poort(en) op die door de server of internettoepassing worden gebruikt.. Raadpleeg de documentatie van de internettoepassing voor meer informatie..

Protocol  Selecteer de voor deze toepassing gebruikte protocollen (TCP,UDP ofBoth (Beide))..

To IP Address  (NaarIP-adres) Geef voor elke toepassing hetIP-adresop van de computer waarop de specifieke toepassing wordt uitgevoerd.. Als u een vastIP-adresaan de computer hebt toegewezen, kunt u het vasteIP-adresopzoeken.. Zie “DHCPreservering” op pagina 6..

Enabled  (Ingeschakeld)  SelecteerEnabled (Ingeschakeld) om poort doorsturen in te schakelen..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Applications & Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Triggering (Trigger poortbereik)

In het scherm Port Range Triggering (Trigger poortbereik) kan de router uitgaande gegevens controleren op specifieke poortnummers.. De router onthoudt hetIP-adresvan de computer die de overeenkomende gegevens verzendt.. Wanneer de aangevraagde gegevens vervolgens worden teruggestuurd via de router, worden de gegevens naar de juiste computer teruggeleid aan de hand van hetIP-adresen de regels voor poorttoewijzing..

Applications & Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Triggering (Trigger poortbereik)

Trigger poortbereik

Application Name  (Naam toepassing)  Voer de naam van de triggertoepassing in..

Triggered Range  (Getriggerd bereik)  Geef voor elke toepassing het nummer op van de eerste en laatste poort binnen het getriggerde poortbereik.. Zie de documentatie bij de internettoepassing voor de gewenste poortnummers..

26

Linksys E3000

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

 

 

Forwarded Range  (Doorgestuurd bereik)  Geef voor elke toepassing het nummer op van de eerste en laatste poort binnen het doorgestuurde poortbereik.. Zie de documentatie bij de internettoepassing voor de gewenste poortnummers..

Enabled  (Ingeschakeld)  SelecteerEnabled (Ingeschakeld) om poorttriggers in te schakelen..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > DMZ

Met de DMZ-functiekan één netwerkcomputer verbinding met internet maken en een bepaalde service gebruiken, zoals onlinegames of videoconferenties.. MetDMZ-hostingworden alle poorten op hetzelfde moment aan één computer toegewezen.. De functie voor het doorsturen van poortbereiken is veiliger, omdat hierbij alleen de poorten worden geopend die u wilt openen, terwijl bijDMZ-hostingalle poorten op één computer worden geopend, zodat via internet verbinding met de computer kan worden gemaakt..

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > DMZ

DMZ

Op elke computer waarvan de poort wordt toegewezen, moet de DHCP-clientfunctieworden uitgeschakeld en moet er een nieuw, vastIP-adresaan worden toegewezen, omdat het IPadres kan veranderen wanneer deDHCP-functiewordt gebruikt..

Enabled/Disabled  (Ingeschakeld/Uitgeschakeld)  SelecteerDisabled (Uitgeschakeld) als uDMZ-hostingwilt uitschakelen.. SelecteerEnabled (Ingeschakeld) omDMZ-hostingop één computer te gebruiken.. Configureer daarna de volgende instellingen:

Source IP Address  (Bron-IP-adres) SelecteerAny IP Address

(Willekeurig IP-adres)als u wilt dat de bron een willekeurig IPadres is.. Als u een bepaaldIP-adresof een bereik metIP-adressenwilt opgeven als de aangewezen bron, selecteert u de velden voor het adresbereik en vult u deze in..

Destination  (Doel)  Als u deDMZ-hostwilt opgeven met het bijbehorendeIP-adres,selecteert uIP Address (IP-adres)en typt u hetIP-adresin het daartoe bestemde veld.. Wilt u de DMZhost opgeven met het bijbehorendeMAC-adres,dan selecteert uMAC Address (MAC-adres)en typt u hetMAC-adresin het daartoe bestemde veld.. Klik opDHCP Client Table (Clienttabel DHCP) als u deze informatie wilt ophalen..

Clienttabel DHCP

Met DHCP Client Table (Clienttabel DHCP) geeft u een lijst weer met de computers en andere apparaten waaraan de router IPadressen heeft toegewezen.. U kunt de lijst sorteren op Client Name (clientnaam), Interface, IP Address (IP-adres)en MAC Address(MAC-adres)..Klik opSelect (Selecteren) als u eenDHCP-clientwilt selecteren.. Klik opRefresh (Vernieuwen) om de gegevens op het scherm bij te werken.. Als u dit scherm wilt afsluiten en wilt terugkeren naar het schermDMZ, klikt u opClose (Sluiten)..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > QoS

Quality of Service (QoS) is een methode die prioriteiten toekent aan specifieke soorten netwerkverkeer waarvoor veeleisende, realtime-toepassingennodig zijn, zoals games, videoconferenties, videostreaming enVoIP-telefonie(Voice over Internet Protocol).. QoS helpt optimale prestaties te bereiken voor deze typen verkeer..

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > QoS

QoS (Quality of Service)

Draadloos

WMM Support  (WMM-ondersteuning) Wi-FiMultimedia (WMM) is een draadloze Quality ofService-functiewaarmee de kwaliteit vanaudio-,videoen spraaktoepassingen wordt verbeterd door draadloos verkeer prioriteiten te verlenen.. Voor gebruik van deze functie moeten de draadloze clientapparaten in uw netwerk Wireless WMM ondersteunen.. SelecteerDisabled (Uitgeschakeld) als u deze functie wilt uitschakelen.. In alle andere gevallen kiest u voor de standaardinstellingEnabled (Ingeschakeld)..

High Performance Wireless-Nrouter

27

Linksys E3000

No Acknowledgement  (Geen bevestiging)  Als u de bevestigingsfunctie van de router wilt uitschakelen zodat de router bij een fout niet probeert de gegevens opnieuw te verzenden, selecteert uEnabled (Ingeschakeld).. In alle andere gevallen kiest u voor de standaardinstellingDisabled (Uitgeschakeld)..

Prioriteit voor internettoegang

In dit gedeelte kunt u de bandbreedteprioriteit instellen voor een scala aan toepassingen en apparaten.. Er zijn vier prioriteitsniveaus: High (Hoog), Medium (Gemiddeld), Normal (Normaal) en Low (Laag).. Stel niet alle toepassingen in op prioriteit Hoog, want dan schiet u het doel van de toewijzing van beschikbare bandbreedte voorbij.. Selecteer Low (Laag) als u een lagere prioriteit wilt kiezen dan de normale bandbreedte.. Afhankelijk van de toepassing zijn er wellicht enkele pogingen nodig om de juiste bandbreedteprioriteit in te stellen..

Enabled/Disabled  (Ingeschakeld/Uitgeschakeld)  SelecteerEnabled (Ingeschakeld) om hetQoS-beleiddat u hebt ingesteld te gebruiken.. Selecteer andersDisabled (Uitgeschakeld)..

Upload-bandbreedte

Upstream Bandwidth  (Upload-bandbreedte) Met deze optie stelt u de maximale bandbreedte voor uitgaand verkeer in die toepassingen kunnen gebruiken.. Houd de standaardinstellingAuto (Automatisch) aan, als u wilt dat de router de maximale waarde instelt.. SelecteerManual (Handmatig) om de maximale waarde op te geven.. Voer de betreffende waarde in en selecteer

Kbps of Mbps..

Categorie

Selecteer een van de volgende categorieën: Applications (Toepassingen),Online Games (Onlinegames),MAC Address (MAC-adres),Voice Device (Spraakapparaat).. Ga verder met de instructies voor uw keuze..

Samenvatting

Hierin vindt u de QoS-gegevensdie u hebt opgegeven voor de toepassingen en apparaten.. Zie “Samenvatting” op pagina 29 voor meer informatie..

Toepassingen

Applications  (Toepassingen)  Selecteer de juiste toepassing.. Als u Add a New Application (Nieuwe toepassing toevoegen) selecteert, volgt u de instructies in het gedeelteNieuwe toepassing toevoegen..

Priority  (Prioriteit)  Selecteer de gewenste prioriteit:High (Hoog),Medium (Recommended) (Gemiddeld (Aanbevolen)),Normal (Normaal) ofLow (Laag)..

Klik op Apply (Toepassen) om uw wijzigingen op te slaan.. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Nieuwe toepassing toevoegen

Nieuwe toepassing toevoegen

Enter a Name  (Naam opgeven)  Geef een naam voor de toepassing op..

Port Range  (Poortbereik)  Geef het poortbereik op dat de toepassing gaat gebruiken.. Als u bijvoorbeeld bandbreedte wilt toewijzen voor FTP, kunt u21-21opgeven.. Hebt u services nodig voor een toepassing die van 1000 tot 1250 gebruikt, dan geeft u als instelling1000-1250op.. U kunt maximaal drie bereiken definiëren voor deze bandbreedtetoewijzing.. De poortnummers kunnen van 1 tot 65535 lopen.. Raadpleeg de documentatie van uw toepassing voor meer informatie over de gebruikte servicepoorten..

Selecteer het protocol TCP ofUDP, of selecteerBoth (Beide)

Priority  (Prioriteit)  Selecteer de gewenste prioriteit:High (Hoog),Medium (Recommended) (Gemiddeld (Aanbevolen)),Normal (Normaal) ofLow (Laag)..

Klik op Apply (Toepassen) om uw wijzigingen op te slaan.. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven..

Onlinegames

Onlinegames

Onlinegames

Games  Selecteer de juiste game.. Als u Add a New Game (Nieuwe game toevoegen) selecteert, volgt u de instructies in het gedeelteNieuwe game toevoegen..

Priority  (Prioriteit)  Selecteer de gewenste prioriteit:High (Hoog),Medium (Recommended) (Gemiddeld (Aanbevolen)),Normal (Normaal) ofLow (Laag)..

High Performance Wireless-Nrouter

28

Linksys E3000

Klik op Apply (Toepassen) om uw wijzigingen op te slaan.. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven..

Add a New Game (Nieuwe game toevoegen)

Enter a Name  (Naam opgeven)  Geef een naam op om de naam van het item aan te geven..

Port Range  (Poortbereik)  Geef het poortbereik op dat de game gaat gebruiken.. U kunt maximaal drie bereiken definiëren voor deze bandbreedtetoewijzing.. De poortnummers kunnen van 1 tot 65535 lopen.. Raadpleeg de documentatie van uw toepassing voor meer informatie over de gebruikte servicepoorten..

Selecteer het protocol TCP ofUDP, of selecteerBoth (Beide)

Priority  (Prioriteit)  Selecteer de gewenste prioriteit:High (Hoog),Medium (Recommended) (Gemiddeld (Aanbevolen)),Normal (Normaal) ofLow (Laag)..

Klik op Apply (Toepassen) om uw wijzigingen op te slaan.. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven..

MAC-adres

MAC-adres

Het MAC-adresvan de computer die u gebruikt wordt weergegeven..

Enter a Name  (Naam opgeven)  Voer een naam in voor uw apparaat..

MAC Address  (MAC-adres) Voer hetMAC-adresvan uw apparaat in..

Priority  (Prioriteit)  Selecteer de gewenste prioriteit:High (Hoog),Medium (Recommended) (Gemiddeld (Aanbevolen)),Normal (Normaal) ofLow (Laag)..

Klik op Apply (Toepassen) om uw wijzigingen op te slaan.. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Spraakapparaat

Spraakapparaat

Enter a name  (Naam opgeven)  Geef een naam op voor het spraakapparaat..

MAC Address  (MAC-adres) Voer hetMAC-adresvan het spraakapparaat in..

Priority  (Prioriteit)  Selecteer de gewenste prioriteit:High (Recommended) (Hoog (Aanbevolen)),Medium (Gemiddeld),Normal (Normaal) ofLow (Laag)..

Klik op Apply (Toepassen) om uw wijzigingen op te slaan.. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven..

Samenvatting

Hierin vindt u de QoS-gegevensdie u hebt opgegeven voor de toepassingen en apparaten..

Priority  (Prioriteit)  In

deze

kolom

wordt

de

bandbreedteprioriteit

weergegeven:

High

(Hoog), Medium

(Gemiddeld), Normal (Normaal) of Low (Laag)..

 

Name  (Naam)  In deze kolom vindt u de naam van de toepassing, de game, het apparaat of de poort..

Information  (Informatie)  In deze kolom vindt u het poortbereik ofMAC-adresvan het opgegeven item.. Als u een vooraf geconfigureerde toepassing of game hebt geselecteerd, wordt in dit gedeelte geen geldig item weergegeven..

Remove  (Verwijderen)  Klik op deze knop als u een item wilt verwijderen..

Edit  (Bewerken)  Klik op deze knop als u wijzigingen wilt aanbrengen..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

High Performance Wireless-Nrouter

29

Linksys E3000

Administration (Administratie) >

Management (Beheer)

De netwerkbeheerder kan het scherm Management (Beheer) gebruiken voor het beheer van specifieke toegangsen beveiligingsfuncties van de router..

Administration (Administratie) > Management (Beheer)

Wachtwoord router

Routertoegang

Ter beveiliging van de router moet u een wachtwoord opgeven om het browsergebaseerde hulpprogramma van de router te kunnen openen.. Het standaardwachtwoord is admin..

Router Password  (Wachtwoord router)  Voer een nieuw wachtwoord in voor de router..

Re-enter to Confirm  (Opnieuw invoeren ter bevestiging) Voer het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen..

Toegang voor lokaal beheer

Access via  (Toegang via)  HTTP (HyperText Transport Protocol) is het communicatieprotocol dat wordt gebruikt om verbinding te maken met servers op internet.. HTTPS maakt gebruik van SSL (Secure Socket Layer) voor het versleutelen van gegevens die worden verzonden, en biedt daarmee een betere beveiliging.. SelecteerHTTP ofHTTPS.. De standaardwaarde isHTTP..

Access via Wireless  (Toegang via WLAN)  Als u de router gebruikt in een openbaar domein waarin u draadloze toegang verleent aan uw gasten, kunt u draadloze toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma van de router uitschakelen.. U hebt dan alleen toegang tot het webprogramma via een bekabelde aansluiting.. Houd de standaardinstellingEnabled (Ingeschakeld) als u draadloze toegang tot het hulpprogramma wilt toestaan.. SelecteerDisabled (Uitgeschakeld) als u de draadloze toegang tot het hulpprogramma wilt blokkeren..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Toegang voor extern beheer

Remote Management  (Extern beheer)  SelecteerEnabled

(Ingeschakeld) als u externe toegang tot de router vanaf het internet (buiten het lokale netwerk) wilt toestaan.. In alle andere gevallen kiest u voor de standaardinstelling Disabled (Uitgeschakeld)..

Access via  (Toegang via)  HTTP (HyperText Transport Protocol) is het communicatieprotocol dat wordt gebruikt om verbinding te maken met servers op internet.. HTTPS maakt gebruik van SSL (Secure Socket Layer) voor het versleutelen van gegevens die worden verzonden, en biedt daarmee een betere beveiliging.. SelecteerHTTP ofHTTPS..HTTP is de standaardinstelling..

Remote Upgrade  (Externe upgrade)  Als u een externe upgrade op de router vanaf het internet wilt kunnen uitvoeren (dus van buiten het lokale netwerk), selecteert uEnabled (Ingeschakeld).. (De functie Remote Management (Extern beheer) moet ook zijn ingeschakeld..) Behoud anders de standaardinstellingDisabled (Uitgeschakeld)..

Allowed Remote IP Address  (Toegestaan externIP-adres) Als u toegang tot de router wilt hebben vanaf een externIP-adres,selecteert uAny IP Address (ElkIP-adres)..Als u een externIP-adresof een bereik van externeIP-adressenwilt opgeven, selecteert u de tweede optie en voert u de vereiste gegevens in de daartoe bestemde velden in..

Remote Management Port  (Poort voor extern beheer)  Geef het poortnummer op voor de externe toegang.. (Om toegang te krijgen tot de router moet u het wachtwoord van de router opgeven..)

OPMERKING: wanneer u zich op een externe locatie bevindt en de router wilt beheren, typt uhttp://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy ofhttps://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy, afhankelijk van of u HTTP of HTTPS gebruikt.. Geef het specifieke IPadres voor internet van de router op in plaats van xxx..xxx..xxx..xxx en geef het nummer van de Remote Management Port (Poort voor extern beheer) op in plaats van yyyy..

Geavanceerde functies

SIP ALG  Met de functie Session Initiation Protocol (SIP) Application Layer Gateway (ALG) kunnenSIP-pakketten,die worden gebruikt voor het Voice over Internet Protocol (VoIP), deNAT-firewallpasseren.. Neem contact op met uw VoIPserviceprovider voor meer informatie..

Selecteer Enabled (Ingeschakeld) als u de SIPALG-functievoorVoIP-serviceswilt gebruiken.. Als u deVoIP-serviceniet gebruikt, wijzigt u de standaardinstelling Disabled (Uitgeschakeld) niet..

Als uw VoIP-serviceproviderandere NATTraversal-oplossingengebruikt, zoals Session Traversal Utilities voor NAT (STUN), Traversal Using Relay NAT (TURN) of Interactive Connectivity Establishment (ICE), houdt u de standaardinstelling Uitgeschakeld aan..

UPnP

Met Universal Plug and Play (UPnP) kunnen Windowsbesturingssystemen de router automatisch configureren voor verschillende internettoepassingen zoals games en videoconferenties..

UPnP  Houd de standaardwaardeEnabled (Ingeschakeld) aan als u UPnP wilt gebruiken.. Selecteer andersDisabled (Uitgeschakeld)..

High Performance Wireless-Nrouter

30

Linksys E3000

Allow Users to Configure  (Gebruikers mogen configureren) Houd de standaardinstelling Enabled (Ingeschakeld) aan als u handmatig wijzigingen aan de router wilt kunnen aanbrengen tijdens gebruik van de UPnP-functie.. Selecteer anders Disabled (Uitgeschakeld)..

Allow Users to Disable Internet Access  (Gebruikers mogen internettoegang uitschakelen)  Selecteer Enabled (Ingeschakeld) als u de mogelijkheid wilt hebben om geen internetverbinding toe te staan.. In alle andere gevallen kiest u voor de standaardinstelling Disabled (Uitgeschakeld)..

Back-upen herstel

Backup Configurations  (Back-upvan configuraties maken)  Klik op deze knop en volg de aanwijzingen op hetscherm om eenback-upte maken van de routerconfiguratie..

Restore Configurations  (Configuraties herstellen)  Klik op deze knop en volg de aanwijzingen op het scherm om de configuratieinstellingen van de router te herstellen.. (U dient van tevoren eenback-upte hebben gemaakt van deconfiguratie-instellingen..)

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

Administration (Administratie) > Log (Logboek)

De router kan logboeken van al het verkeer van uw internetverbinding bijhouden..

Administration (Administratie) > Log (Logboek)

Logboek

Log  (Logboek)  Als u de logboekfunctie wilt uitschakelen, selecteert uDisabled (Uitgeschakeld).. Houd de standaardinstellingEnabled (Ingeschakeld) aan als u toezicht wilt houden op het verkeer tussen het netwerk en internet.. Als u de logboekfunctie hebt ingeschakeld, kunt u tijdelijke logboeken weergeven..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Logviewer IP Address  (IP-adresLogviewer)  Als uw computer gebruik maakt vanLogviewer-software,kunt u het vaste IPadres invoeren van de computer waarop deze software wordt uitgevoerd.. De router zal bijgewerkte logboeken naar die computer sturen..

Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren..

View Log  (Logboek weergeven)  Klik op deze optie als u de logboeken wilt bekijken..

Log (Logboek) > View Log (Logboek weergeven)

Logboek

•• Type  SelecteerIncoming Log (Logboek inkomend verkeer),Outgoing Log (Logboek uitgaand verkeer),

Security Log (Beveiligingslogboek) of DHCP Client Log

(DHCP-clientlogboek)..

•• <Type> Log  (<Type> logboek) In het Incoming Log (Logboek inkomend verkeer) wordt een tijdelijk logboek weergegeven van debron-IP-adressenen de doelpoortnummers voor het binnenkomende internetverkeer.. In het Outgoing Log (Logboek uitgaand verkeer) wordt een tijdelijk logboek weergegeven van de lokaleIP-adressen,doel-URL'sof IPadressen en de service/poortnummers voor het uitgaande internetverkeer.. In het Security log (Beveiligingslogboek) worden de aanmeldgegevens voor het browsergebaseerde hulpprogramma weergegeven.. In het DHCP Client Log (LogboekDHCP-client)vindt u de statusgegevens van de lokaleDHCP-server..

Klik op Save the Log (Logboek opslaan) om deze informatie op te slaan in een bestand op de vaste schijf van uw computer.. Klik opRefresh (Vernieuwen) om de gegevens te vernieuwen.. Klik opClear (Wissen) om alle weergegeven informatie te wissen..

Administration (Administratie) > Diagnostics (Diagnostische gegevens)

Met de diagnostische tests (Ping en Traceroute) kunt u de verbindingen van de netwerkapparatuur controleren, met inbegrip van de internetverbinding..

Administration (Administratie) > Diagnostics (Diagnostische gegevens)

High Performance Wireless-Nrouter

31

Linksys E3000

Diagnostische gegevens

Ping-test

Met Ping wordt de status van een verbinding getest..

IP of URL Address  (IPofURL-adres) Voer het adres in van de computer waarvan u de verbinding wilt testen..

Packet Size  (Pakketgrootte)  Voer de pakketgrootte in die u wilt gebruiken.. De standaardinstelling is32 bytes..

Number to Ping  (Aantal keer pingen)  Geef op hoe vaak u de verbinding wilt testen.. De standaardinstelling is5..

StartTest  (Test starten)  Klik op deze knop om de test te starten.. Op het schermPing wordt weergegeven of de test is geslaagd.. Klik opClose (Sluiten) als u wilt terugkeren naar het schermDiagnostics (Diagnostische gegevens).. Klik opStop (Stoppen) als u het testen wilt stoppen..

Ping

Traceroute-test

Traceroute controleert de prestaties van een verbinding..

IP of URL Address  (IPofURL-adres) Voer het adres in van de computer waarvan u de verbinding wilt testen..

Start Test  (Test starten)  Klik op deze optie om de test te starten.. Op het schermTraceroute wordt weergegeven of de test is geslaagd.. Klik opClose (Sluiten) als u wilt terugkeren naar het schermDiagnostics (Diagnostische gegevens).. Klik opStop (Stoppen) als u het testen wilt stoppen..

Traceroute

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

Administration (Administratie) > Factory

Defaults (Fabrieksinstellingen)

In het scherm Factory Defaults (Fabrieksinstellingen) kunt u de configuratie van de router terugzetten naar de fabrieksinstellingen..

Fabrieksinstellingen

Restore Factory Defaults  (Fabrieksinstellingen herstellen) Als u de standaardwaarden van de router wilt herstellen, selecteert uRestore Factory Defaults (Fabrieksinstellingen herstellen).. Als u de standaardinstellingen herstelt, gaan alle door u opgeslagen instellingen verloren..

Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen)

OPMERKING: herstel de fabrieksinstellingen van de router alleen als u moeilijkheden hebt met de router en deze problemen met alle beschikbare middelen hebt bestreden.. Als de fabrieksinstellingen van de router zijn hersteld, moet u de configuratie volledig opnieuw instellen..

Administration (Administratie) >

Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)

In het scherm Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)kunt u de firmware van de router upgraden.. Voer alleen een upgrade van de firmware uit wanneer u problemen ondervindt met de router of als de nieuwe firmware een functie heeft die u wilt gebruiken..

Administration (Administratie) > Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)

OPMERKING: de instellingen die u hebt aangepast op de router kunnen verloren gaan.. Noteer alle aanpassingen die u in de firmware hebt aangebracht voordat u de firmware bijwerkt.. Nadat u de firmware hebt bijgewerkt, moet u alle configuratie instellingen opnieuw opgeven..

High Performance Wireless-Nrouter

32

Linksys E3000

Firmware-upgrade

Download het firmware-upgradebestandvoor de router van deLinksys-websitewww.linksys.com/support/E3000 voordat u een upgrade van de firmware uitvoert..

Please Select a File to Upgrade  (Selecteer het bestand dat de upgrade bevat)  Klik op Browse (Bladeren) en selecteer het upgradebestand voor de firmware..

Start Upgrade  (Upgrade starten)  Als u het gewenste bestand hebt geselecteerd, klikt u op deze knop en volgt u de instructies op het scherm..

WAARSCHUWING: onderbreek de upgrade niet.. Schakel de netstroom niet uit en druk tijdens de upgrade niet op de resetknop.. Als u dit wel doet, kan het zijn dat de router niet meer werkt..

Status > Router

In het scherm Router vindt u informatie over de router en de actuele instellingen..

Status > Router

Routerinformatie

Firmware Version  (Firmwareversie)  Het versienummer van de huidige firmware van de router wordt weergegeven..

Firmware Verification  (Verificatie firmware)  De unieke identificatie van de firmware wordt weergegeven..

Current Time  (Huidige tijd)  De tijd die is ingesteld op de router wordt weergegeven..

MAC Address  (MAC-adres) HetMAC-adresvan de router, zoals uw internetprovider (ISP) dat ziet, wordt weergegeven..

Server Name  (Servernaam)  De servernaam is de naam die wordt gebruikt voorUSB-netwerkopslag,FTP en functies van de mediaserver van de router.. De standaardnaamCiscoxxxxx wordt weergegeven.. XXXXX zijn de laatste vijf cijfers van het serienummer.. Dit nummer vindt u aan de onderkant van de router..

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

OPMERKING: als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, is de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens) de servernaam van de router..

Host Name  (Hostnaam)  De hostnaam van de router wordt weergegeven (als deze is ingevoerd op het schermSetup (Instellingen) >Basic Setup (Basisinstellingen))..

Domain Name  (Domeinnaam)  De domeinnaam van de router wordt weergegeven (als deze is ingevoerd op het schermSetup (Instellingen) >Basic Setup (Basisinstellingen))..

Internetverbinding

In dit gedeelte worden de huidige netwerkgegevens weergegeven die zijn opgeslagen in de router.. De gegevens zijn afhankelijk van het type internetverbinding dat in het scherm Setup (Instellingen)> Basic Setup (Basisinstellingen) is geselecteerd..

Voor een DHCP-verbinding,selecteert uRelease IP Address (IPadres vrijgeven) ofRenew IP Address (IP-adresvernieuwen) om eenDHCP-leasevrij te geven of te vernieuwen.. Voor een PPPoE of vergelijkbare verbinding selecteert uConnect (Verbinden) ofDisconnect (Verbinding verbreken) om verbinding met internet te maken of de verbinding met internet te verbreken..

Klik op Refresh (Vernieuwen) als u de gegevens in het scherm wilt vernieuwen..

Status > Local Network (Lokaal netwerk)

In het scherm Local Network (Lokaal netwerk) vindt u informatie over het lokale netwerk..

Status > Local Network (Lokaal netwerk)

Lokaal netwerk

MAC Address  (MAC-adres) HetMAC-adresvan de lokale, bekabelde interface van de router wordt weergegeven..

Router IP Address  (IP-adresrouter)  Dit is hetIP-adresvan de router, zoals dit wordt weergegeven op uw lokale netwerk..

Subnet Mask  (Subnetmasker)  Het subnetmasker van de router wordt weergegeven..

High Performance Wireless-Nrouter

33

Linksys E3000

DHCP-server

DHCP Server  (DCHP-server) Hier wordt de status van de DHCPserverfunctie van de router weergegeven..

Start IP Address  (BeginIP-bereik) Het eersteIP-adreswordt weergegeven van de reeksIP-adressendie door de apparaten in uw lokale netwerk kan worden gebruikt..

End IP Address  (EindeIP-bereik) Het laatsteIP-adreswordt weergegeven van de reeksIP-adressendie door de apparaten in uw lokale netwerk kan worden gebruikt..

DHCP Client Table  (Clienttabel DHCP)  Klik op deze optie om een lijst weer te geven van de computers of andere apparaten die de router alsDHCP-servergebruiken..

DHCP Client Table (Clienttabel DHCP)

Clienttabel DHCP

Met DHCP Client Table (Clienttabel DHCP) geeft u een lijst weer met de computers en andere apparaten waaraan de router IP-adressenheeft toegewezen.. U kunt de lijst sorteren op IP Address(IP-adres),MAC Address(MAC-adres),Interface en Client Name (Clientnaam).. Klik opDelete (Verwijderen) als u eenDHCP-clientwilt verwijderen.. Klik opRefresh (Vernieuwen) om de gegevens op het scherm bij te werken.. Als u dit scherm wilt verlaten en wilt terugkeren naar het schermLocal Network (Lokaal netwerk), klikt u opClose (Sluiten)..

Status > Wireless Network (WLAN)

In het scherm WirelessNetwork (WLAN) vindt u de statusgegevens van uw5-GHzen/of2,4-GHzdraadloze netwerk(en)..

Status > Wireless Network (WLAN)

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

5GHz/2..4GHz Wireless Network

(WLAN (5 GHz/2,4 GHz))

MAC Address  (MAC-adres) HetMAC-adresvan de lokale, bekabelde interface van de router wordt weergegeven..

Mode  (Modus)  De door het netwerk gebruikte draadloze modus wordt weergegeven..

Network Name (SSID)  (Netwerknaam (SSID)) De netwerknaam, ofwel de SSID, van het draadloze netwerk wordt weergegeven..

Radio Band  (Radioband)  De bandbreedte die is geselecteerd in het schermBasic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN) wordt weergegeven..

Wide Channel  (Breed kanaal) De kanaalbreedte die is ingesteld in het schermBasic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN) wordt weergegeven..

Standard Channel  (Standaardkanaal)  Het standaardkanaal dat is ingesteld in het schermBasic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN) wordt weergegeven..

Security  (Beveiliging)  Hier vindt u de methode voor draadloze beveiliging die de router gebruikt..

SSID Broadcast  (SSID-broadcast) De status van de SSIDbroadcast wordt weergegeven..

High Performance Wireless-Nrouter

34

Linksys E3000

Bijlage A: Problemen oplossen

Uw computer kan geen verbinding met internet tot stand brengen.

Volg deze instructies totdat uw computer verbinding met internet tot stand heeft gebracht:

•• Controleer of de netstroomadapter is aangesloten op de router en op een stopcontact.. Als de adapter op een stekkerdoos is aangesloten, controleer dan of de stekkerdoos is ingeschakeld..

•• Controleer of het voedingslampje, internetlampje en het lampje voor de draadloze verbinding branden.. Als u computers met een kabel op de router hebt aangesloten, controleer dan ook of het betreffende poortlampje brandt..

OPMERKING: het voedingslampje knippert nadat de netstroomadapter is aangesloten op de router.. Als het lampje langer dan 30 seconden knippert, kan dit erop wijzen dat de router niet naar behoren werkt.. Gebruik een computer of apparaat met internettoegang als u hulp nodig hebt en raadpleeg de online technische ondersteuning voor de Linksys E3000 opwww.linksys.com/support/E3000..

•• Zorg ervoor dat uw DSLof kabelmodem met behulp van een Ethernetkabel is aangesloten op de internetpoort van uw router..

•• Stel alle apparaten op uw netwerk opnieuw in:

1.Schakel alle netwerkcomputers en -apparatenuit en koppel de netstroomadapter los van uw router..

2.Haal het netsnoer (en de coaxkabel als u een kabelmodem hebt) uit de modem en wacht twee minuten..

3.Sluit het netsnoer (en de coaxkabel) weer aan en wacht nog eens twee minuten..

4.Sluit de netwerkadapter weer aan op de router en schakel alle netwerkcomputers en -apparatenweer aan..

De modem heeft geen Ethernetpoort.

De modem is een inbelmodem voor een traditionele inbelservice.. Om de router te kunnen gebruiken, hebt u een kabel-/DSL-modem en een snelle internetverbinding nodig..

UkuntdeDSL-servicenietgebruikenomhandmatigverbindingte maken met internet.

Nadat u de router hebt geïnstalleerd, maakt deze automatisch verbinding met uw internetprovider (ISP).. U hoeft dus niet meer handmatig verbinding te maken..

Bijlage A: Problemen oplossen

De DSL-telefoonlijnpast niet in de internetpoort van de router.

De router is geen vervanging voor een modem.. U hebt nog steeds uw DSL-modemnodig om de router te kunnen gebruiken.. Sluit de telefoonlijn aan op uwDSL-modemen plaats vervolgens deinstallatie-cdin de computer.. Klik opSet up your Linksys Router (UwLinksys-routerinstellen) en volg de aanwijzingen op het scherm..

Als u dubbelklikt op de webbrowser, wordt u om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Als u verder wilt gaan zonder een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, voert u de volgende instructies uit.

Start de webbrowser en voer de volgende stappen uit (deze stappen zijn specifiek voor Internet Explorer; voor andere browsers kunt u een soortgelijke procedure volgen):

1.Selecteer Tools (Extra) >Internet Options (Internet-opties)..

2.Klik op het tabblad Connections (Verbindingen)..

3.Selecteer Never dial a connection(Nooit een verbinding kiezen)..

4.Klik op OK..

De router heeft geen coaxpoort voor de kabelverbinding.

De router is geen vervanging voor een modem.. U hebt nog steeds uw kabelmodem nodig om de router te kunnen gebruiken.. Sluit de kabelverbinding aan op uw kabelmodem en plaats de installatie-cdin uw computer.. Klik opSet up your Linksys Router (UwLinksys-routerinstellen) en volg de aanwijzingen op het scherm..

Er kan geen draadloze verbinding tot stand worden gebracht tussen de computer en het netwerk.

Controleer of de naam van het draadloze netwerk of SSID hetzelfde is op de computer en de router.. Als Wireless Security (WLAN-beveiliging)is ingeschakeld, controleert u of de computer en de router gebruikmaken van dezelfde beveiligingsmethode en-sleutel..

U moet de instellingen op de router wijzigen.

U kunt de instellingen voor het draadloze netwerk aanpassen via Cisco Connect.. Zie “Het browsergebaseerde hulpprogramma openen” op pagina 3 voor informatie over het wijzigen van de geavanceerde instellingen van de router..

U wilt het browsergebaseerde hulpprogramma openen via Cisco Connect.

Volg deze stappen om het browsergebaseerde hulpprogramma te openen via Cisco Connect:

1.Open Cisco Connect..

2.Klik in het hoofdmenu op Router Settings (Routerinstellingen)..

3.Klik op Advanced Settings (Geavanceerde instellingen)..

4.Schrijf de gebruikersnaam en het wachtwoord op die worden weergegeven.. (Om uw wachtwoord te beschermen, kunt u het naar het klembord kopiëren door op Copy password (Wachtwoord kopiëren) te klikken..)

5.Klik op OK .

High Performance Wireless-Nrouter

35

Linksys E3000

6.Uw webbrowser wordt automatisch geopend.. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op OK.. (Als u in stap 4 het wachtwoord naar het klembord hebt gekopieerd, druk dan opCtrl-V om dat wachtwoord in het veldPassword (Wachtwoord) te plakken..)

Als u probeert in te loggen bij het browsergebaseerde hulpprogramma, werkt uw wachtwoord niet.

Het beveiligingswachtwoord voor draadloze communicatie is ook het wachtwoord om te kunnen inloggen op het browsergebaseerde hulpprogramma.. Geef dit wachtwoord als volgt weer:

1.Open Cisco Connect..

2.Klik in het hoofdmenu op Router Settings (Routerinstellingen)..

3.Het Password (Wachtwoord) wordt weergegeven op de linkerkant van het scherm..

De router herkent het USB-opslagapparaatniet.

Controleer of het USB-opslagapparaatwerkt met een NTFSofFAT-indeling..Ga als volgt te werk om het systeem te controleren:

1.Sluit het USB-opslagapparaatrechtstreeks aan op uw computer..

2.Dubbelklik op uw bureaublad op Computer ofMy Computer (Deze computer)..

3.Klik met de rechtermuisknop op het USB-opslagapparaaten selecteerProperties (Eigenschappen)..

4.Welk systeem wordt gebruikt, staat bij de beschrijving van het bestandssysteem.. Als er geen NTFSof FAT-

indeling wordt gebruikt, maakt u een back-upvan de gegevens op hetUSB-opslagapparaat.

Na het maken van de back-upkunt u het USBopslagapparaat formatteren.. Klik met de rechtermuisknop op hetUSB-opslagapparaaten selecteerFormatteren.. Volg de instructies op het scherm.. Raadpleeg Windows Help voor meer informatie..

Als de router daarna het USB-opslagapparaatnog steeds niet herkent, koppelt u de netstroomadapter los van de voedingsaansluiting van de router.. Wacht vijf seconden en sluit de netstroomadapter vervolgens weer aan op de voedingsaansluiting van de router..

In Windows Vista wordt het USB-opslagapparaatniet weergegeven in het schermNetwork (Netwerk).

Controleer of de router en uw computer dezelfde werkgroepnaam gebruiken.. (De standaardwerkgroepnaam van de router is workgroup (werkgroep)..) Klik in Windows Vista met de rechtermuisknop op het pictogramComputer en selecteer

Properties (Eigenschappen).. Klik op Advanced system settings

(Geavanceerde systeeminstellingen).. Klik op het tabblad Computer Name (Computernaam).. De werkgroepnaam wordt weergegeven..) Als de namen verschillend zijn, wijzig dan de naam van de router.. Volg onderstaande instructies:

1.Open het webgebaseerde hulpprogramma van de router.. (Zie “Het browsergebaseerde hulpprogramma openen” op pagina 3..)

2.Klik op het tabblad Storage (Opslag)..

Bijlage A: Problemen oplossen

3.Klik op het tabblad Administration (Administratie)..

4.Geef in het veld Workgroup Name (Werkgroepnaam) de werkgroepnaam van de computer op..

5.Klik vervolgens op Save Settings (Instellingen opslaan)..

In Windows XP wordt de router niet weergegeven in het scherm My Network Places (Mijn netwerklocaties).

Klik in het gedeelte Network Tasks (Netwerktaken) opShow icons for networked UPnP devices (Pictogrammen voorUPnP-apparatenin het netwerk weergeven).. Voer de volgende instructies uit als de router niet wordt weergegeven:

1.Ga naar Start > Control Panel > Firewall(Start > Configuratiescherm > Windows Firewall)..

2.Klik op het tabblad Exceptions (Uitzonderingen)..

3.Selecteer UPnP Framework..

4.Klik op OK..

In Windows XP wordt het USB-opslagapparaatniet weergegeven in het schermView workgroup computers (Werkgroepcomputers weergeven).

Controleer of de router en uw computer dezelfde werkgroepnaam gebruiken.. (De standaardwerkgroepnaam van de router is workgroup (werkgroep)..) Ga in Windows XP naar

Start > Control Panel > System (Start > Configuratiescherm > Systeem).. Klik op het tabblad Computer Name(Computernaam).. De werkgroepnaam wordt weergegeven..) Als de namen verschillend zijn, wijzig dan de naam van de router.. Volg onderstaande instructies:

1.Open het webgebaseerde hulpprogramma van de router.. (Zie “Het browsergebaseerde hulpprogramma openen” op pagina 3..)

2.Klik op het tabblad Storage (Opslag)..

3.Klik op het tabblad Administration (Administratie)..

4.Geef in het veld Workgroup Name (Werkgroepnaam) de werkgroepnaam van de computer op..

5.Klik vervolgens op Save Settings (Instellingen opslaan)..

WEBSITE: Als uw vragen hiermee niet zijn beantwoord, raadpleeg dan de sectie E3000 op onze website:www.linksys.com/support/E3000..

High Performance Wireless-Nrouter

36

Linksys E3000

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

Overzicht

U kunt een USB-opslagapparaataansluiten op deUSB-poortvan de router waartoe u via uw netwerk toegang hebt.. In deze bijlage worden de belangrijkste functies van de gedeelde opslagfunctie besproken, met inbegrip van de volgende onderwerpen:

•• Een USB-opslagapparaataansluiten en adresseren..

•• Een snelkoppeling toewijzen aan een USB-opslagapparaat..

•• Een gedeelde map maken op een USB-opslagapparaat(gevorderde gebruikers)..

•• De toegang tot gedeelde mappen beheren met groepsen gebruikersaccounts (gevorderde gebruikers)..

Volg de instructies voor uw besturingssysteem: Windows 7, Windows Vista, Windows XP of Mac OS X..

Windows 7

Het USB-opslagapparaatinstalleren..

1.Zorg voor een bedrade of draadloze verbinding tussen uw computer en de router..

2.Sluit een extern USB-stationof eenUSB-stickaan op de USBpoort van de router..

USB

Internet

4

3 Ethernet 2

1

Reset

Naar het USB-opslagapparaatgaan

1.Klik op uw bureaublad op het pictogram Windows Explorer (Windows Verkenner)..

Pictogram Explorer (Windows Verkenner)

OPMERKING: als het pictogram Computer niet wordt weergegeven, gaat u naarStart > All Programs > Accessories > Windows Explorer (Start > Alle Programma's >Bureau-accessoires> Windows Verkenner)..

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

2.Voer in het adresveld het lokaleIP-adresvan de router in:

\\xxx.xxx.xxx.xxx

De standaardwaarde is 192.168.1.1.. U kunt ditIP-adreswijzigen in het schermSetup (Instellingen) >Basic Setup

(Basisinstellingen).. Zie “Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)” op pagina 3..

Voer het lokale IP-adresvan de router in

OPMERKING: u kunt ook de standaardservernaam van de router invoeren.. Voer in hetadresveld

\\Ciscoxxxxx

in

(xxxxx zijn

de

laatste vijf

cijfers van

het

serienummer

van

de router)..

Als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, voer dan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens) in het adresveld in..

3.Dubbelklik op de map Public (Openbaar).. (De router maakt standaard een gedeelde map met de naamPublic (Openbaar)..)

OPMERKING: als er al mappen zijn op het USBopslagapparaat, dan moet u gedeelde mappen maken, zodat er netwerktoegang is tot de reeds bestaande mappen.. Ga naar “Een gedeelde map maken” op pagina 47..

Dubbelklik op de map Public (Openbaar)..

OPMERKING: klik met de rechtermuisknop op de mapNetwork (Netwerk) als de map Public (Openbaar) niet wordt weergegeven.. Klik opProperties (Eigenschappen).. Klik opChange advanced sharing settings (Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen).. SelecteerTurn on network discovery (Netwerkdetectie inschakelen).. SelecteerTurn on file and printer sharing

(Bestandsen printerdeling inschakelen) Klik op Save changes (Wijzigingen opslaan)

High Performance Wireless-Nrouter

37

Linksys E3000

4.Voer in het aanmeldscherm de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account in.. (Voor de beheerdersaccount is admin zowel de standaardgebruikersnaam als het wachtwoord..) Klik opOK..

Gebruikersnaam en wachtwoord van de account invoeren

U maakt gebruikersaccounts in het scherm Storage (Opslag) >Administration (Administratie).. Zie “Storage (Opslag) > Administration (Administratie)” op pagina 23..

Station toewijzen

1.Klik op uw bureaublad op het pictogram Windows Explorer (Windows Verkenner)..

Pictogram Explorer (Windows Verkenner)

OPMERKING: als het pictogram Computer niet wordt weergegeven, gaat u naarStart > All Programs > Accessories > Windows Explorer (Start > Alle Programma's >Bureau-accessoires> Windows Verkenner)..

2.Voer in het adresveld het lokaleIP-adresvan de router in:

\\xxx.xxx.xxx.xxx

De standaardwaarde is 192.168.1.1.. U kunt ditIP-adreswijzigen in het schermSetup (Instellingen) >Basic Setup

(Basisinstellingen).. Zie “Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)” op pagina 3..

Voer het lokale IP-adresvan de router in

OPMERKING: u kunt ook de standaardservernaam van de router invoeren.. Voer in hetadresveld

\\Ciscoxxxxx

in

(xxxxx zijn

de

laatste vijf

cijfers van

het

serienummer

van

de router)..

Als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, voer dan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens) in het adresveld in..

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

3.Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt toewijzen, en klik op Netwerkverbinding maken (Netwerkverbinding maken)..

Netwerkstation toewijzen

4.Selecteer in het vervolgkeuzemenu Drive (Station) een beschikbare stationsletter..

Een stationsletter selecteren

5.Voer in het aanmeldscherm de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account in.. (Voor de beheerdersaccount is admin zowel de standaardgebruikersnaam als het wachtwoord..) Klik opOK..

Gebruikersnaam en wachtwoord van de account invoeren

U maakt gebruikersaccounts in het scherm Storage (Opslag) >Administration (Administratie).. Zie “Storage (Opslag) > Administration (Administratie)” op pagina 23..

High Performance Wireless-Nrouter

38

Linksys E3000

6. Klik op Finish (Voltooien)..

Klik op Finish (Voltooien)..

Toegewezen station openen

1.Klik op uw bureaublad op het pictogram Windows Explorer (Windows Verkenner)..

Pictogram Explorer (Windows Verkenner)

OPMERKING: als het pictogram Computer niet wordt weergegeven, gaat u naarStart > All Programs > Accessories > Windows Explorer (Start > Alle Programma's >Bureau-accessoires> Windows Verkenner)..

2.Dubbelklik daarna op het toegewezen station om dat te openen..

Dubbelklikken op het toegewezen station

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

Windows Vista

Het USB-opslagapparaatinstalleren..

1.Zorg voor een bedrade of draadloze verbinding tussen uw computer en de router..

2.Sluit een extern USB-stationof eenUSB-stickaan op de USBpoort van de router..

USB

Internet

4

3 Ethernet 2

1

Reset

Naar het USB-opslagapparaatgaan

1. Dubbelklik op uw bureaublad op het pictogram Computer..

Pictogram Computer

OPMERKING: als het pictogram Computer niet wordt weergegeven, gaat u naarStart > All Programs > Accessories > Windows Explorer (Start > Alle Programma's >Bureau-accessoires> Windows Verkenner)..

2.Voer in het adresveld het lokaleIP-adresvan de router in:

\\xxx.xxx.xxx.xxx

De standaardwaarde is 192.168.1.1.. U kunt ditIP-adreswijzigen in het schermSetup (Instellingen) >Basic Setup

(Basisinstellingen).. Zie “Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)” op pagina 3..

Voer het lokale IP-adresvan de router in

OPMERKING: u kunt ook de standaardservernaam van de router invoeren.. Voer in hetadresveld

\\Ciscoxxxxx

in

(xxxxx zijn

de

laatste vijf

cijfers van

het

serienummer

van

de router)..

Als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, voer dan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens) in het adresveld in..

High Performance Wireless-Nrouter

39

Linksys E3000

3.Dubbelklik op de map Public (Openbaar).. (De router maakt standaard een gedeelde map met de naamPublic (Openbaar)..)

Dubbelklik op de map Public (Openbaar)..

OPMERKING: als er al mappen zijn op het USBopslagapparaat, dan moet u gedeelde mappen maken, zodat er netwerktoegang is tot de reeds bestaande mappen.- Ga naar “Een gedeelde map maken” op pagina 47..

4.Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account in.. (Voor de beheerdersaccount is admin zowel de standaardgebruikersnaam als het wachtwoord..) Klik opOK..

Gebruikersnaam en wachtwoord van de account invoeren

U maakt gebruikersaccounts in het scherm Storage (Opslag) >Administration (Administratie).. Zie “Storage (Opslag) > Administration (Administratie)” op pagina 23..

Station toewijzen

1.Dubbelklik op uw bureaublad op het pictogram Network (Netwerk)..

Pictogram Netwerk

OPMERKING: als het pictogram My Computer (Deze computer) niet wordt weergegeven, gaat u naarStart

> All Programs > Accessories > Windows Explorer

(Start > Alle Programma's > Bureau-accessoires> Windows Verkenner)..

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

2.Voer in het adresveld het lokaleIP-adresvan de router in:

\\xxx.xxx.xxx.xxx

De standaardwaarde is 192.168.1.1.. U kunt ditIP-adreswijzigen in het schermSetup (Instellingen) >Basic Setup

(Basisinstellingen).. Zie “Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)” op pagina 3..

Voer het lokale IP-adresvan de router in

OPMERKING: u kunt ook de standaardservernaam van de router invoeren.. Voer in hetadresveld

\\Ciscoxxxxx

in

(xxxxx zijn

de

laatste vijf

cijfers van

het

serienummer

van

de router)..

Als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, voer dan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens) in het adresveld in..

3.Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt toewijzen, en klik op Netwerkverbinding maken (Netwerkverbinding maken).. (De standaardnaam voor de gedeelde map is

Openbaar..)

OPMERKING: als er al mappen zijn op het USBopslagapparaat, dan moet u gedeelde mappen maken, zodat er netwerktoegang is tot de reeds bestaande mappen.- Ga naar “Een gedeelde map maken” op pagina 47..

Netwerkstation toewijzen

High Performance Wireless-Nrouter

40

Linksys E3000

4.Selecteer in het vervolgkeuzemenu Drive (Station) een beschikbare stationsletter..

Een stationsletter selecteren

5.Voer in het aanmeldscherm de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account in.. (Voor de beheerdersaccount is admin zowel de standaardgebruikersnaam als het wachtwoord..) Klik opOK..

Gebruikersnaam en wachtwoord van de account invoeren

U maakt gebruikersaccounts in het scherm Storage (Opslag) >Administration (Administratie).. Zie “Storage (Opslag) > Administration (Administratie)” op pagina 23..

6. Klik op Finish (Voltooien)..

Klik op Finish (Voltooien)..

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

Toegewezen station openen

1. Dubbelklik op uw bureaublad op het pictogram Computer..

Pictogram Computer

OPMERKING: als het pictogram Computer niet wordt weergegeven, gaat u naarStart > All Programs > Accessories > Windows Explorer (Start > Alle Programma's >Bureau-accessoires> Windows Verkenner)..

2.Dubbelklik daarna op het toegewezen station om dat te openen..

Dubbelklikken op het toegewezen station

Windows XP

Het USB-opslagapparaatinstalleren..

1.Zorg voor een bedrade of draadloze verbinding tussen uw computer en de router..

2.Sluit een extern USB-stationof eenUSB-stickaan op de USBpoort van de router..

USB

Internet

4

3 Ethernet 2

1

Reset

High Performance Wireless-Nrouter

41

Linksys E3000

Naar het USB-opslagapparaatgaan

1.Dubbelklik op uw bureaublad op het pictogram My Computer (Deze computer)..

Pictogram My Computer (Deze computer)

OPMERKING: als het pictogram My Computer (Deze computer) niet wordt weergegeven, gaat u naarStart

> All Programs > Accessories > Windows Explorer

(Start > Alle Programma's > Bureau-accessoires> Windows Verkenner)..

2.Voer in het adresveld het lokaleIP-adresvan de router in:

\\xxx.xxx.xxx.xxx

De standaardwaarde is 192.168.1.1.. U kunt ditIP-adreswijzigen in het schermSetup (Instellingen) >Basic Setup

(Basisinstellingen).. Zie “Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)” op pagina 3..

Voer het lokale IP-adresvan de router in

OPMERKING: u kunt ook de standaardservernaam van de router invoeren.. Voer in hetadresveld

\\Ciscoxxxxx

in

(xxxxx zijn

de

laatste vijf

cijfers van

het

serienummer

van

de router)..

Als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, voer dan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens) in het adresveld in..

3.Dubbelklik op de map Public (Openbaar).. (De router maakt standaard een gedeelde map met de naamPublic (Openbaar)..)

Dubbelklik op de map Public (Openbaar)..

OPMERKING: als er al mappen zijn op het USBopslagapparaat, dan moet u gedeelde mappen maken, zodat er netwerktoegang is tot de reeds bestaande mappen.- Ga naar “Een gedeelde map maken” op pagina 47..

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

4.Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account in.. (Voor de beheerdersaccount is admin zowel de standaardgebruikersnaam als het wachtwoord..) Klik opOK..

Gebruikersnaam en wachtwoord van de account invoeren

U maakt gebruikersaccounts in het scherm Storage (Opslag) >Administration (Administratie).. Zie “Storage (Opslag) > Administration (Administratie)” op pagina 23..

Station toewijzen

1.Dubbelklik op uw bureaublad op het pictogram My Computer (Deze computer)..

Pictogram My Computer (Deze computer)

OPMERKING: als het pictogram My Computer (Deze computer) niet wordt weergegeven, gaat u naarStart

> All Programs > Accessories > Windows Explorer

(Start > Alle Programma's > Bureau-accessoires> Windows Verkenner)..

2.Voer in het adresveld het lokaleIP-adresvan de router in:

\\xxx.xxx.xxx.xxx

De standaardwaarde is 192.168.1.1.. U kunt ditIP-adreswijzigen in het schermSetup (Instellingen) >Basic Setup

(Basisinstellingen).. Zie “Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)” op pagina 3..

Voer het lokale IP-adresvan de router in

OPMERKING: u kunt ook de standaardservernaam van de router invoeren.. Voer in hetadresveld

\\Ciscoxxxxx

in

(xxxxx zijn

de

laatste vijf

cijfers van

het

serienummer

van

de router)..

Als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie, voer dan de naam van uw draadloze netwerk (maximaal 15 tekens) in het adresveld in..

High Performance Wireless-Nrouter

42

Linksys E3000

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

 

 

3.Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt toewijzen, en klik op Netwerkverbinding maken (Netwerkverbinding maken)..

Netwerkstation toewijzen

4.Selecteer in het vervolgkeuzemenu Drive (Station) een beschikbare stationsletter..

Een stationsletter selecteren

5.Voer in het aanmeldscherm de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account in.. (Voor de beheerdersaccount is admin zowel de standaardgebruikersnaam als het wachtwoord..) Klik opOK..

Gebruikersnaam en wachtwoord van de account invoeren

U maakt gebruikersaccounts in het scherm Storage (Opslag) >Administration (Administratie).. Zie “Storage (Opslag) > Administration (Administratie)” op pagina 23..

6. Klik op Finish (Voltooien)..

Klik op Finish (Voltooien)..

High Performance Wireless-Nrouter

43

Linksys E3000

Toegewezen station openen

1.Dubbelklik op uw bureaublad op het pictogram My Computer (Deze computer)..

Pictogram My Computer (Deze computer)

OPMERKING: als het pictogram My Computer (Deze computer) niet wordt weergegeven, gaat u naarStart

> All Programs > Accessories > Windows Explorer

(Start > Alle Programma's > Bureau-accessoires> Windows Verkenner)..

2.Dubbelklik daarna op het toegewezen station om dat te openen..

Dubbelklikken op het toegewezen station

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

Mac OS X

Het USB-opslagapparaatinstalleren..

1.Zorg voor een bedrade of draadloze verbinding tussen uw computer en de router..

2.Sluit een extern USB-stationof eenUSB-stickaan op de USBpoort van de router..

USB

Internet

4

3 Ethernet 2

1

Reset

Naar het USB-opslagapparaatgaan

1. Kies op uw bureaublad Go (Ga) >Network (Netwerk)..

2. Dubbelklik op de servernaam..

OPMERKING: als u de installatiesoftware hebt gebruikt voor de installatie van uw router, is de naam van uw draadloze netwerk de servernaam (maximaal 15 tekens).. Is dit niet het geval, dan verschijnt de naam alsCiscoxxxxx (xxxxx zijn de laatste vijf cijfers van het serienummer van de router)..

High Performance Wireless-Nrouter

 

44

Linksys E3000

3. Klik op Connect As (Verbind als)..

Knop Connect As (Verbinden als)

4.Voeruwnaamenwachtwoordin..(Voordebeheerdersaccount is admin zowel de standaardgebruikersnaam als het wachtwoord..) Klik opOK..

U maakt gebruikersaccounts in het scherm Storage (Opslag) >Administration (Administratie).. Zie “Storage (Opslag) > Administration (Administratie)” op pagina 23..

5.In het venster moet weergegeven worden Verbonden als: admin (of de naam waarmee u verbinding hebt gemaakt).. De mappen die u mag zien, worden weergegeven.. Dubbelklik op een map zoalsPublic (Openbaar) om deze te openen..

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

6.De geselecteerde map wordt geopend.. Als de gebruikersnaam waarmee u zich hebt aangemeld, deel uitmaakt van de beheerdersgroep, hebt u lees-/schrijftoegangtot de map.. Als de gebruikersnaam onderdeel is van de groep Gast, dan hebt u alleen leestoegang..

U maakt gebruikersaccounts in het scherm Storage (Opslag) >Administration (Administratie).. Zie “Storage (Opslag) > Administration (Administratie)” op pagina 23..

Gedeelde map weergeven op bureaublad

1. Ga naar Finder >Finder (Voorkeuren)..

2. Ga naar Connected Servers (Verbonden servers)..

Conntect Servers (Verbonden servers)

High Performance Wireless-Nrouter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Linksys E3000

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

 

 

3.De gedeelde map wordt weergegeven op het bureaublad en u kunt die map openen door te dubbelklikken op het pictogram..

Inlogonderdelen toevoegen

1.Ga naar het Apple-menuen selecteerSystem Preferences (Systeemvoorkeuren)..

2. Klik op Accounts..

3. Selecteer Login Items (Inlogonderdelen)..

4.Sleep de gedeelde map naar het venster Login Items (Inlogonderdelen)..

5.De map wordt weergegeven in de lijst met inlogonderdelen.. Klik op de rode x om het venster te sluiten..

High Performance Wireless-Nrouter

 

46

Linksys E3000

Geavanceerde configuratie (alleen voor geavanceerde gebruikers)

Om de toegang tot het USB-opslagapparaatte beheren, kunt u gedeelde mappen, gebruikersgroepen en gebruikersaccounts maken..

Het browsergebaseerde hulpprogramma openen

U kunt het browsergebaseerde hulpprogramma openen door de webbrowser op uw computer te starten en het standaard-IP-adres van de router(192.168.1.1) op te geven in deadresbalk.. Druk vervolgens opEnter..

Het aanmeldscherm wordt weergegeven.. (Gebruikers met een ander besturingssysteem dan Windows 7 zien een soortgelijk scherm..) Voer in het veld User name (Gebruikersnaam)admin in.. Voer nu het wachtwoord in dat met de installatiesoftware is gemaakt.. (Als u de installatiesoftware niet hebt uitgevoerd, gebruikt u het standaardwachtwoordadmin.. U kunt een nieuw wachtwoord instellen in het schermAdministration > Management (Administratie > Beheer).. Zie “Administration (Administratie) > Management (Beheer)” op pagina 30..) Klik opOK om verder te gaan..

Aanmeldscherm

Een gedeelde map maken

1.Klik op het tabblad Storage (Opslag)..

2.Klik op het tabblad Disk (Schijf)..

Storage (Opslag) > Disk (Schijf)

High Performance Wireless-Nrouter

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

3.Om een gedeelde map te maken, klikt u op Create Share (Gedeelde map maken)..

Shared Folder (Gedeelde map)

4.Maak een weergavenaam voor de gedeelde map in het veld Display Name (Weergavenaam)..

5.Maak een naam voor de fysieke locatie van de gedeelde map in het veld New Folder (Nieuwe map).. Klik vervolgens opCreate (Maken)..

6.Selecteer Share entire Partition (Gehele partitie delen) als de gehele partitie in de gedeelde map moet worden opgenomen en ga verder met stap 8..

Als u niet de hele partitie wilt delen, geeft u op welke map u wilt delen..

7.Selecteer de gewenste gedeelde map.. Klik op Enter into Folder (Map openen) om de submappen weer te geven.. Klik opReturn to Upper Folder (Terug naar bovenliggende map) om terug te keren naar de vorige map..

8.Selecteer in de kolom Available Groups (Beschikbare groepen) een groep die u toegang wilt geven tot de gedeelde map en klik vervolgens op de knop >>..

OPMERKING: geef op welke gebruikersgroepenlees-schrijftoegangof alleen leestoegang hebben voor de gedeelde mappen..

9.Selecteer in de kolom Groups with Access (Groepen met toegang) een groep die u de toegang tot de gedeelde map wilt ontzeggen en klik op de knop <<..

10.Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opClose (Sluiten) om dit scherm af te sluiten en terug te keren naar het schermDisk (Schijf)..

47

Linksys E3000

Een gebruikersgroepsaccount maken

1.Klik op het tabblad Storage (Opslag)..

2.Klik op het tabblad Administration (Administratie)..

Storage (Opslag) > Administration (Administratie)

3.Klik in het gedeelte Group Management (Groepsbeheer) opCreate New Group (Nieuwe groep maken)..

Group Account (Groepsaccount)

4.Maak een naam voor de nieuwe groep in het veld Group Name (Groepsnaam)..

5.Typ trefwoorden die de nieuwe groep beschrijven in het veld Description (Beschrijving)..

6. Selecteer het toegangsniveau, read and write (lezen en schrijven) ofread only (alleen lezen), in het vervolgkeuzemenuAccess (Toegang)..

7.Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opClose (Sluiten) om dit scherm af te sluiten en terug te keren naar het schermAdministration (Administratie)..

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

Een gebruikersaccount maken

1.Klik op het tabblad Storage (Opslag)..

2.Klik op het tabblad Administration (Administratie)..

Storage (Opslag) > Administration (Administratie)

3.Klik in het gedeelte User Management (Gebruikersbeheer) opCreate New User (Nieuwe gebruiker maken)..

User Account (Gebruikersaccount)

4.Maak een naam voor de nieuwe gebruiker in het veld User Name (Gebruikersnaam)..

5.Typ de echte naam van de nieuwe gebruiker in het veld Full name (Volledige naam)..

6.Typ trefwoorden die de nieuwe gebruiker beschrijven in het veld Description (Beschrijving)..

7.Typ het wachtwoord waarmee de gebruiker zich zal aanmelden in de velden Password (Wachtwoord) enConfirm Password (Wachtwoord bevestigen)..

8.Selecteer de juiste groep voor deze gebruiker in het vervolgkeuzemenu Group Member (Groepslid)..

OPMERKING: selecteer Account disabled(Account uitgeschakeld) om een account tijdelijk uit te schakelen..

9.Klik op Save Settings (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik opCancel Changes (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.. Klik opClose (Sluiten) om dit scherm af te sluiten en terug te keren naar het schermAdministration (Administratie)..

High Performance Wireless-Nrouter

48

Linksys E3000

Bijlage C: Specificaties

 

 

Bijlage C: Specificaties

Modelnaam

Linksys E3000

Omschrijving

High Performance Wireless-N

 

router

Modelnummer

E3000

Aantal antennes

6 in totaal, 3 interne antennes per

 

Elke 2,4GHzen 5GHz-radioband

Afneembaar (j/n)

Nee

Modulaties

802,11b: CCK, QPSK, BPSK

 

802,11g: OFDM

 

802,11a: OFDM

 

802,11n: BPSK, QPSK, 16-QAM,

 

64-QAM

Ontvangstgevoeligheid

2,4 GHz

 

11 Mbps: -87dBm @ Standaard

 

54 Mbps: -77dBm @ Standaard

 

MCS15 (20MHz): -71dBm @ Standaard

 

MCS15 (40MHz): -68dBm @ Standaard

 

5 GHz

 

54 Mbps: -74dBm @ Standaard

 

MCS15 (20MHz): -68dBm @ Standaard

 

MCS15 (40MHz): -65dBm @ Standaard

Antenneversterking

 

in dBi

2,4 GHz: RIFA 1 & RIFA 2 &

 

RIFA 3 <= 4 dBi (standaard)

 

5 GHz: RIFA 1 & RIFA 2 &

 

RIFA 3 <= 3,5 dBi (standaard)

UPnP

Ondersteund

Beveiligingsfuncties

WEP, WPA, WPA2

Beveiligingssleutelbits

Max.. 128-bitsversleuteling

Ondersteunde

 

bestandssystemen

FAT16, FAT32 en NTFS

Omgeving

Afmetingen

225 x 35 x 180 mm

Gewicht van het

 

apparaat

452 g

Voeding

12V, 2A

Certificeringen

FCC, IC, CE, Wi-FiA/B/G/N

Bedrijfstemperatuur

0 tot 40 °C

Opslagtemperatuur

-20to 60 °C

Bedrijfsvochtigheid

10 tot 80%, relatieve vochtigheid,

 

niet-condenserend

Opslagvochtigheid

5 tot 90%, niet-condenserend

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd..

10082710NC-JL

High Performance Wireless-Nrouter

49

www..linksys..com/support

Cisco, het Cisco-logoen Linksys zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen.. Alle andere handelsmerken die in dit document of op deze website worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren..

© 2010 Cisco.. Alle rechten voorbehouden..