Cisco Systems E3000 User Manual
Size:
7.49 Mb
Download

Gebruikershandleiding

Linksys E3000 High PerformanceWireless-Nrouter

Linksys E3000

Inhoudsopgave

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

 

 

 

1

Bovenkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 1

Achterkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 1

Hoofdstuk 2: Geavanceerde configuratie

 

 

3

Het browsergebaseerde hulpprogramma openen . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 3

Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen) . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 3

Setup (Instellingen) > DDNS . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 7

Setup (Instellingen) > MAC Clone (MAC-adresklonen) . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. 8

Setup (Instellingen) > Advanced Routing (Geavanceerde routing) . . . . . .

. . . . . .                            8

Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN)

. . . . . . . . . . . . . . .

. 9

Wireless (WLAN) > Wireless Security (WLAN-beveiliging) . . .

. . . . . . . . .

                                    .

12

Wireless (WLAN) > Wireless MAC Filter (MAC-filterWLAN) . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

15

Wireless (WLAN) > Advanced Wireless Settings (Geavanceerde instellingen WLAN) . . . . . . . . . . . . .

.16

Security (Beveiliging) > Firewall . . . . . . . .

. . . .                                     . . .

. . . . . . . . .                17

Security (Beveiliging) > VPN Passthrough (VPN-doorvoer) . .

. . . . . . . . .

.                                    

18

Storage (Opslag) > Disk (Schijf) . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

18

Storage (Opslag) > Media Server (Mediaserver) . . . . . . . . .

. . .                                     . . . . . . .

20

Storage (Opslag) > FTP Server (FTP-server) .

. . . . . . . . . . .

                                    . . . . . . . . . .

22

Storage (Opslag) > Administration (Administratie) . . . . . . .

. . . . .                                     . . . . .

23

Access Restrictions (Toegangsbeperkingen) > Internet Access Policy (Internettoegangsbeleid) . . .

. 24

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Single Port Forwarding

 

(Doorsturen één poort) . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

25

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Forward

 

(Doorsturen poortbereik) . . . . . . . . . . . .

                                    . . . . . . .

. . . . .                            26

Applications & Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Triggering

 

 

(Trigger poortbereik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

26

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > DMZ .

. . . . . . . . .

. .                                     27

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > QoS .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

27

Administration (Administratie) > Management (Beheer) . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

30

Administration (Administratie) > Log (Logboek) . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

31

Administration (Administratie) > Diagnostics (Diagnostische gegevens) . .

. . . . . . . . . .             31

Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen) . .

. . . . . . . . . .             32

Administration (Administratie) > Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)

. . . . . . . . . . . . . . .

32

Status > Router . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

33

Status > Local Network (Lokaal netwerk) . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

33

Status > Wireless Network (WLAN) . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

34

Bijlage A: Problemen oplossen

 

 

 

35

High Performance Wireless-Nrouter

i

Linksys E3000

Inhoudsopgave

 

 

Bijlage B: USB-opslaginstalleren en openen

 

37

Overzicht . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Windows 7 . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Windows Vista . . . . . . . . . . . .

                                    . . . . . . . . . . . .

                                    . . .

39

Windows XP . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

41

Mac OS X . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

44

Geavanceerde configuratie (alleen voor geavanceerde gebruikers) . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

47

Bijlage C: Specificaties

 

 

49

High Performance Wireless-Nrouter

ii

Linksys E3000

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de E3000 High Performance Wireless-Nrouter van Linksys.. Met de router hebt u toegang tot internet via een draadloze verbinding of via een van de vier geschakelde GigabitEthernet-poorten..Met de ingebouwde Storage Link kunt u eenvoudig een groot aantal Gigabytes aan opslagruimte aan uw netwerk toevoegen met USB2..0-vasteschijven, of eenUSB-flashstationaansluiten voor toegang tot uw gegevensbestanden op draagbare apparaten.. Met de ingebouwde mediaserver kunt u muziek, video's en foto's vanaf het aangesloten opslagapparaat naar elke UPnPcompatibelemedia-adapterof mediaspeler streamen.. Verder biedt de gateway de nodige beveiligingsfuncties waarmee u uw gegevens en uw privacy kunt beschermen als u online werkt.. Deze beveiligingsfuncties omvatten eenWPA2-beveiliging(Wi Fi Protected Access 2), waarmee de gegevens op uw draadloze netwerk worden versleuteld; eenSPI-firewall(Stateful Packet Inspection) die onrechtmatige toegang tot uw router helpt voorkomen; en deNAT-technologie(Network Address Translation) voor een verbeterde netwerkbeveiliging door een gedeelde internettoegang van uw computers via een enkel, openbaarIP-adresinternet.. (IP staat voor Internet Protocol..)

Met Cisco Connect, het softwareprogramma dat wordt geïnstalleerd als u de inbegrepen cd start, is de installatie en het gebruik van de router heel eenvoudig.. Voor een geavanceerde configuratie van de router kunt u het browsergebaseerde hulpprogramma gebruiken..

Voor meer draadloze bandbreedte kan de router twee simultane maar aparte Wireless-Nnetwerken maken, één met behulp van de5GHz-banden één met behulp van de2,4GHz-band..U kunt dan bijvoorbeeld hetWireless-N2,4GHz-netwerkgebruiken voor internet,e-mailen afdrukken, terwijl u het minder drukkeWireless-N5GHz-netwerkvrij houdt voor tijdsintensief verkeer zoals muziek, games enHD-video..Zie “Simultane netwerken” op pagina 9 voor meer informatie.. Met de functies voor gasttoegang kunt u gasten in uw huis internettoegang verlenen, zonder dat zij toegang hebben tot uw lokale netwerk..

Bovenkant

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

1, 2, 3, 4  (groen/blauw)  dit zijn genummerde LED's die overeenkomen met de genummerde poorten op het achterpaneel van de router.. Ze worden gebruikt voor twee doeleinden.. Als het LEDlampje ononderbroken brandt, is de router via de bijbehorende poort met een apparaat verbonden.. HetLED-lampjeknippert om aan te geven dat er netwerkactiviteit plaatsvindt over die poort.. De LED licht groen op wanneer de poort is verbonden met eenGigabit-poorten licht blauw op wanneer de poort is verbonden met een10/100-poort..

De knop Wi-FiProtected SetupAls u clientapparaten, zoals een WLAN-adapter, hebt die Wi-Fi Protected Setup ondersteunen, kunt u de knop Wi-Fi Protected Setup gebruiken om de WLAN-beveiliging voor uw draadloze netwerk(en) automatisch te configureren..

Als uWi-FiProtected Setup wilt gebruiken, raadpleegt uWi-Fi Protected Setup” op pagina 11..

Wireless  (Draadloos)  (blauw)  De LED Wireless (Draadloos) gaat branden als er een draadloze verbinding tot stand is gebracht.. HetLED-lampjeknippert wanneer de router gegevens verzendt of ontvangt via het netwerk..

Internet  (groen/blauw)  De LED Internet gaat branden als er een verbinding tot stand is gebracht via de internetpoort.. HetLED-lampjeknippert wanneer er netwerkactiviteit op de internetpoort is.. De LED licht groen op wanneer de poort is verbonden met eenGigabit-poorten licht blauw op wanneer de poort is verbonden met een10/100-poort..

USB  (blauw) De LED USB gaat branden als er eenUSB-apparaatwordt aangesloten.. HetLED-lampjeknippert wanneer dit apparaat gegevens verzendt of ontvangt..

Power  (Voeding)  (blauw)  De LED Power (Voeding) brandt wanneer de router wordt ingeschakeld.. Wanneer de router tijdens het opstarten de zelfdiagnostische routine doorloopt, knippert ditLED-lampje..Wanneer de diagnostische test is voltooid, blijft hetLED-lampjecontinu branden..

Achterkant

USB

Internet

4

3 Ethernet 2

1

Reset

12VDC

Power

USB Port  (USB-poort) EenUSB-opslagapparaatkan op deUSB-poortworden aangesloten..

Internet  Met behulp van een Ethernetkabel (ook wel een netwerkof internetkabel genoemd) brengt de internetpoort een verbinding tot stand tussen de router en uw internetverbinding, meestal een kabelof eenDSL-modem(Digital Subscriber Line)..

4, 3, 2, 1  Met behulp van Ethernetkabels kunt u deze Ethernetpoorten van de router aansluiten op computers in uw bekabelde netwerk en op andere Ethernetnetwerkapparaten..

High Performance Wireless-Nrouter

1

Linksys E3000

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

 

 

Reset  De fabrieksinstellingen van de router kunnen op twee manieren worden hersteld.. U kunt ongeveer vijf seconden lang op de knop Reset drukken of de standaardwaarden herstellen vanuit het scherm

Administration

(Administratie) > Factory

Defaults

(Fabrieksinstellingen) in

het browsergebaseerde

hulpprogramma

van

de

router

(zie

Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen)” op pagina 32)..

Aan/uit-schakelaar  Druk opI om de router in te schakelen.. Druk opO om de router uit te schakelen..

Power  (Voeding)  Op de poort Power (Voeding) wordt de meegeleverde netstroomadapter aangesloten..

Horizontale plaatsing

De router heeft vier rubberen voetjes op het onderpaneel.. Plaats de router op een vlak oppervlak in de buurt van een stopcontact..

Wandmontage

Het onderpaneel van de router beschikt over twee sleuven voor wandmontage.. De afstand tussen de sleuven is 175,56 mm..

Er zijn twee schroeven nodig om de router te bevestigen..

Aanbevolen bevestigingsmaterialen

2,5 - 3,0 mm

4 - 5 mm

1 - 1,5 mm

OPMERKING: Cisco is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van ondeugdelijke bevestigingsmaterialen..

Volg onderstaande instructies:

1.Bepaal waar u de router wilt bevestigen.. Controleer of de wand vlak, glad, droog en stevig is.. Controleer ook of er een stopcontact in de buurt van de gekozen locatie is..

2.Boor twee gaten in de wand.. De afstand tussen de gaten moet 175 mm zijn..

3.Draai een schroef in elk gat en laat 3 mm van de kop uitsteken..

4.Houd de router zo dat de sleuven voor wandbevestiging zich op één lijn bevinden met de twee schroeven..

5.Plaats de sleuven voor wandbevestiging over de schroeven en schuif de router omlaag totdat de schroeven stevig in de sleuven vastgrijpen..

175 mm

Druk deze pagina af op ware grootte (100%)..

Knip de sjabloon uit langs de stippellijn en houd deze tegen de wand voor de juiste afstand tussen de boorgaten..

Sjabloon voor wandmontage

High Performance Wireless-Nrouter

2