ZALMAN T Manual

0 (0)
ZALMAN T Manual

Bezel Removal / Bezel / Демонтаж лице

3.5” HDD Installation / 3.5” HDD / Установка

Motherboard Installation / / Установ

вой панели / Zdejmowanie osłony przedniej

жесткого диска 3,5" /Instalacja HDD 3,5”

ка материнской платы /Instalacja płyty głównej

English

Remove the bezel to install the HDD.

English Install HDD on the HDD bracket so that part "A" goes to the back side.

English

Place the stand-offs and installed the mother board.

 

HDD Bezel .

 

Let the "A" part face down when installing

 

 

(Micro ATX Board or Mini ATX )

 

 

“A” HDD HDD .

 

Stand-Off .

Русский

Демонтируйте лицевую панель, чтобы установить жесткий диск.

Polski Zdjąć osłonę przednią, aby zainstalować HDD.

 

“A” .

 

 

(Micro ATX Board or Mini ATX )

 

Русский Установите жесткий диск (HDD) на соответствующий кронште

Русский

Установите стойки материнской платы и материнскую плату

 

 

 

 

 

йн таким образом, чтобы сторона «А» была направлена к задн

 

(Micro ATX Board или Mini ATX).

 

 

 

 

ей части. Во время установки сторона «А» может быть направ

Polski

Umieścić kołki dystansowe i zainstalować płytę główną.

 

 

 

лена вниз.

 

 

 

(Płyta Micro ATX lub Mini ATX)

 

 

 

Polski Zainstalować HDD na wsporniku HDD w taki sposób, aby część

 

 

 

 

 

 

 

"A" stykała się z częścią tylną. Podczas instalacji umieścić część

 

 

 

 

 

 

 

"A" zwróconą stroną wierzchnią ku dołowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolt A

 

Bolt B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Cable Connection : To connect power and I/O ports please refer to your

 

 

 

 

 

 

 

 

motherboard manual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: I/O

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский

Подключение кабелей: для подключения кабеля питания и портов ввода/

 

 

 

 

 

 

 

 

вывода следуйте инструкциям, приведенным в руководстве пользовател

 

 

 

 

 

 

 

 

я материнской платы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski

Podłączanie przewodów: Podczas podłączania zasilania i portów Wej./Wyj.

 

 

 

 

 

 

 

 

należy zapoznać się z podręcznikiem płyty głównej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Power button

 

I/O Ports

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power LED Power

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motherborad

Audio USB

Reset HDD LED USB 3.0

2.5” SSD Installation / 2.5” SSD / Устан

 

 

 

 

 

PCI Slot Fixing / PCI / Крепление раз

овкаSSD-накопителя2,5”/InstalacjaSSD2,5"

 

 

 

 

 

ъема шины PCI / Montaż gniazda PCI

English

SSD can be placed in 3 places as shown in the picture.

 

 

 

 

 

English

Install the VGA Card and fasten with a screw as shown in the diagram.

 

3 SSD .

 

 

 

 

 

 

VGA .

Русский SSD-накопитель можно установить в три положения, указанные на рисунке.

 

 

 

 

 

Русский

Установите видеокарту и закрепите ее с помощью винта, как показано на ри

Polski Jednostkę SSD można umieszczać w 3 miejscach jak przedstawiono na rysunku.

 

 

 

 

 

 

сунке.

 

 

 

 

 

 

 

Polski

Zainstalować kartę VGA i zamocować za pomocą śruby jak przedstawiono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na schemacie.

 

 

Bolt B

 

 

 

 

 

 

Bolt A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T SERIES

 

 

 

 

 

 

 

USER'S MANUAL

 

 

 

 

 

 

English

 

Русский

Polski

 

 

 

 

Ver.1700309

*Product design and specifications may be revised to improve quality and performance.

* .

* Конструкция и технические характеристики могут быть изменены с целью повы шения качества и эксплуатационных характеристик устройства.

*Konstrukcja produktu oraz dane techniczne mogą ulec zmianie w celu poprawy jakości i wydajności.

PSU Installation / PSU / Установка блока пита

ния / Instalacja PSU

English Install the PSU and fasten with a screw as shown in the diagram.

PSU .

Русский Установите блок питания и закрепите его с помощью винта, как показано на рисунке.

Polski Zainstalować PSU i zamocować za pomocą śruby jak przedstawiono na schemacie.

Bolt A

Components / / Комплектация / Części

A Bolt × 16

B Bolt × 19EA

Stand-Off × 4

User Manual

Foot Rubber × 2

Cable tie × 5

A/S

1. : 1 ( , ) 2. A/S :

3. A/S : . ,A/S.

않은

, /

4. 1) : 14

14 - 1:1 ( )14 / -

5.A/S

1) : - 09:30~17:30 ( , . ) 2)

: .

: ( ) , ,.

3) : 1588-3936 / .

6. 1) : .

2) A/S : 1 ( ) . 3) A/S : .

Loading...
+ 1 hidden pages