Philips FC6047/01, FC6044/05, FC6044/02, FC6044/01 User Manual [bg]

0 (0)
Philips FC6047/01, FC6044/05, FC6044/02, FC6044/01 User Manual

1

G

C

D

2

3

41 mm

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

daisy

FC6047, 6046, 6044

F

B

E

A

u

4222 003 30521

ENGLISH

Noise Level Lc= 77 dB[A]

POLSKI

Poziom hałasu: Lc = 77 dB (A)

ROMÂNĂ

Nivel de zgomot: Lc = 77 dB(A)

РУССКИЙ

Уровень шума: Lc= 77 дБ(A)

ČESKY

Hladina hluku: Lc = 77 dB (A)

MAGYAR

Zajszint: Lw = 77 dB(A)

SLOVENSKY

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 77 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

УКРАЇНСЬКІЙ

Рівень шуму: Lc = 77 dB(A)

HRVATSKI

Razina buke: Lc = 77 dB(A)

EESTI

Müra tase: Lc = 77 dB (A)

LATVISKI

Trokšņa līmenis: Lc = 77 dB (A)

LIETUVIŠKAI

Triukšmo lygis: Lc = 77 dB(A)

SLOVENŠČINA

Stopnja hrupa: Lc = 77 dB(A)

БЪЛГАРСКИ

Ниво на шум: Lc = 77 dB(A)

SRPSKI

Nivo šuma: Lc= 77 dB(A)

Loading...
+ 1 hidden pages