ACER XC-885, TC-885, XC-886 User Manual [nl]

Aspire-desktopcomputer
Gebruikershandleiding
2 -
Belangrijk
© 2018. Alle rechten voorbehouden.
Aspire-desktopcomputer
Dekt: Torenmodellen
Deze uitgave: 11/2018
Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem worden bepaalde functie die in deze handleiding zijn beschreven eventueel niet ondersteund. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. Acer Groep is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding.
Uw Acer product registreren
2. Open de app [Acer Product Registration] (Productregistratie van Acer).
3. Installeer eventueel vereiste updates.
4. Vraag een Acer ID aan of meld u aan met een Acer ID als u er al een heeft. Uw product wordt automatisch geregistreerd.
Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u een e-mail ter bevestiging met belangrijke gegevens.
Modelnummer: _________________________________
Serienummer: _________________________________
Aankoopdatum: ________________________________ Plaats van aankoop: ____________________________
INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave - 3
Om te beginnen 5
Uw gidsen................................................ 5
Onderhoud en tips voor het gebruik van
de computer............................................. 5
De computer uitschakelen .......................... 5
De computer met zorg behandelen............. 6
De adapter met zorg behandelen ............... 7
Reiniging en onderhoud .............................. 7
Herstel 8
Een standaard fabrieksback-up maken ... 8 De stuurprogramma's van uw draadloos
netwerk en LAN back-uppen ................... 9
De computer herstellen ......................... 10
Deze pc resetten en mijn bestanden
behouden.................................................. 10
Deze pc resetten en alles verwijderen ...... 11
Verbinding maken met het Internet 12
Verbinding maken met een draadloos
netwerk .................................................. 12
Verbinding maken met een draadloos
LAN ........................................................... 12
Verbinding maken via een kabel ........... 13
Ingebouwde netwerkvoorziening .............. 13
De computer beveiligen 15
Wachtwoorden gebruiken...................... 15
Wachtwoorden invoeren ........................... 16
BIOS-hulpprogramma 17
Opstartvolgorde ..................................... 17
Wachtwoorden instellen ........................ 17
Energiebeheer 18
Energie besparen .................................. 18
Poorten en aansluitingen 20
Informatie over USB 3.0............................ 21
Audiopoorten achterkant........................... 21
Universele Seriële Bus (USB) 22
USB type-C-poort 24
HDMI 25
Sd-kaartlezer 26
Video- en audio-aansluitingen 27
Een beeldscherm aansluiten ................. 27
Koptelefoon en microfoon...................... 27
Veelgestelde vragen 29
Informatie over serviceverlening............ 31
Tips en hints voor het gebruik van
Windows 10 ........................................... 33
Hoe kom ik bij [Start] (Start) terecht?........ 33
Hoe schakel ik de computer uit? ............... 33
Hoe kan ik mijn computer ontgrendelen? . 33
Hoe kan ik de wekker zetten?................... 35
Waar zijn mijn apps?................................. 36
Wat is een Microsoft-ID (account)?........... 37
Hoe controleer ik of er Windows updates
zijn?........................................................... 37
Waar kan ik meer informatie vinden? ....... 37
Problemen oplossen .............................. 38
Tips voor het oplossen van problemen..... 38
Foutmeldingen .......................................... 38
Internet en online-veiligheid 40
De eerste stappen op internet ............... 40
De computer beveiligen ............................ 40
Kies een internetaanbieder....................... 40
Netwerkaansluitingen................................ 41
Surf op internet! ........................................ 43
Software voor internetbeveiliging.............. 43
Blu-ray of DVD-films afspelen 49
Aan de slag...
In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:
• Nuttige informatie over de zorg voor uw computer en uw gezondheid
• Hoe u herstelback-ups maakt
• Richtlijnen voor verbinding maken met een netwerk
• Informatie over het gebruik van de gebundelde software van Acer
Om te beginnen - 5

OM TE BEGINNEN

Bedankt dat u hebt gekozen voor deze desktopcomputer van Acer als oplossing voor uw computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op uw Acer desktopcomputer hebben we een aantal gidsen ontworpen:
Allereerst helpt de Set-uphandleiding (of Set-upposter) u bij het instellen van uw computer.
Als u meer wilt weten over hoe u met de computer productiever kunt werken, raadpleeg dan de Gebruikershandleiding. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen.
Zodra verbinding met internet is gemaakt, kunt u updates voor de computer downloaden van:
http://go.acer.com/?id=17883
1. De koppeling opent de internetpagina Acer [Support] (Ondersteuning).
2. Blader omlaag naar [Drivers and Manuals] (Stuurprogramma's en handleidingen) en zoek uw model door het serienummer, SNID of productmodel te plakken of zelf in te voeren.
3. Vanaf deze pagina kunt u ook het identificatiehulpmiddel van Acer downloaden en installeren, dat het serienummer en de SNID van de computer automatisch detecteert zodat u dit naar het klembord kunt kopiëren.
4. Zodra u het model van uw product hebt gevonden, worden updates of documenten weergegeven.

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer uitschakelen

U kunt de computer uitschakelen op een van de volgende manieren:
6 - Om te beginnen
Opmerking
• Gebruik het afsluitcommando van Windows: Druk op de Windows-
toets of selecteer de knop Windows [Start] (Start) en kies [Power]
(Energie) > [Shut down] (Afsluiten).
• Rechtsklik op de knop Windows [Start] (Start) > [Shut down or sign out] (Afsluiten of afmelden) > [Shut down] (Afsluiten).
Wanneer u de computer een moment wilt uitschakelen maar niet helemaal wilt afsluiten, kunt u deze als volgt in de [Sleep] (Slaapstand) zetten:
• Druk op de aan/uitknop.
• Druk op de sneltoets Slaapstand.
• Druk op de Windows-toets of selecteer de knop Windows [Start] (Start), selecteer [Power] (Energie) > [Sleep] (Slaapstand).
• Rechtsklik op de knop Windows [Start] (Start) > [Shut down or sign out] (Afsluiten of afmelden) > [Sleep] (Slaapstand).
Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houd dan de aan/uit-knop maximaal tien seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, moet u minstens twee seconden wachten voordat u de computer weer inschakelt.

De computer met zorg behandelen

Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u deze met zorg behandelt.
• Gebruik uitsluitend de adapter die bij het apparaat is geleverd of een adapter die door Acer is goedgekeurd om het apparaat van energie te voorzien.
• Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
• Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0°C (32°F) of boven 50°C (122°F).
• Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
• Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
• Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
• Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
• Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
• Plaats geen objecten boven op de computer.
• Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten.
• Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak.

De adapter met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende:
• Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
• Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Leid de stroomkabel en enige andere kabels weg van waar mensen lopen.
• Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
• Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur, het aantal toegestane ampères van het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.
Om te beginnen - 7

Reiniging en onderhoud

Ga als volgt te werk om de computer te reinigen:
1. Schakel de computer uit.
2. Koppel de adapter los.
3. Gebruik een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.
Als uw computer is gevallen of zichtbaar is beschadigd, of niet normaal werkt, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde Acer-servicecentrum.
8 - Herstel
Opmerking
Belangrijk
Opmerking

HERSTEL

Als u problemen ondervindt met de computer en de veelgestelde vragen (zie Hebt u een vraag? op pagina 28) bieden geen oplossing, kunt u de computer herstellen.
Dit onderdeel beschijft de hersteltools die beschikbaar zijn op de computer. Acer biedt u Acer Care Center, waarmee u de pc kunt resetten, de pc kunt verversen of een standaard fabrieksback-up kunt maken. Als u Acer Care Center niet kunt openen, klikt u op [Settings]
(Instellingen) in het [Start menu] (Startmenu), selecteert u [Update & Security] (Update en Beveiliging) en klikt u vervolgens op [Recovery] (Herstel).
Acer Care Center kan per model of besturingssysteem verschillen.
We raden aan dat u zo snel mogelijk een [Factory Default Backup] (Standaard fabrieksback-up) maakt. In bepaalde situaties vereist een volledige back-up een USB-herstelback-up.

Een standaard fabrieksback-up maken

Met [Recovery Management] (Herstelbeheer) kunt u het besturingssysteem, geïnstalleerde apps en gegevens snel en makkelijk back-uppen.
Aangezien de back-up, na formatteren, meer dan 8 GB opslagruimte nodig heeft, raden wij u aan een USB-station te gebruiken met een capaciteit van 16
GB of meer.
1. Kies vanuit [Start] (Start) de optie Care Center en vervolgens [Recovery Management] (Herstelbeheer).
Herstel - 9
Belangrijk
2. Selecteer het tabblad [Backup] (Back-up) en klik op [Get Started] (Aan de slag) zodat [Create Factory Default Backup] (Disk met
fabriekswaarden maken) het venster [Recovery Drive] (Herstelstation) opent.
3. Zorg dat [Back up system files to the recovery drive] (Systeembestanden back-uppen op het herstelstation) is
geselecteerd en klik op [Next] (Volgende).
4. Sluit het USB-station aan, wacht totdat dit door de pc wordt gedetecteerd en klik op [Next] (Volgende).
5. Alles op het station wordt verwijderd. Klik op [Create] (Creëren) om verder te gaan.
6. De voortgang van de back-up is zichtbaar op het scherm.
7. Volg het proces totdat dit voltooid is.
8. Koppel het USB-station los en voorzie het van een label.
Schrijf een unieke beschrijving op het station, zoals 'Windows Herstelback-up'. Bewaar de back-up op een veilige plek die u niet vergeet.

De stuurprogramma's van uw draadloos netwerk en LAN back-uppen

Maak een back-up van de stuurprogramma's van uw draadloos netwerk en uw LAN. Met deze back-ups kunt u de stuurprogramma's van uw draadloos netwerk en uw LAN installeren als u een ander besturingssysteem installeert.
1. Kies vanuit [Start] (Start) de optie Care Center en vervolgens [Recovery Management] (Herstelbeheer).
2. Kies het tabblad [Backup] (Back-up) en klik op [Get started] (Aan
de slag) bij [Backup wireless and LAN drivers] (Draadloze en LAN- stuurprogramma's back-uppen). Kies een map om de
stuurprogramma's in op te slaan en selecteer [OK] (OK).
10 - Herstel
Belangrijk

De computer herstellen

Met [Recovery Management] (Herstelbeheer) kunt u de computer snel en eenvoudig herstellen naar de oorspronkelijke toestand. U kunt ervoor kiezen uw bestanden te houden of ze te verwijderen voordat u Windows opnieuw installeert.

Deze pc resetten en mijn bestanden behouden

1. Kies vanuit [Start] (Start) de optie Care Center en vervolgens [Recovery Management] (Herstelbeheer).
2. Kies het tabblad [Restore] (Herstellen) en klik op [Get started] (Aan de slag) voor [Choose an option] (Kies een optie).
3. Selecteer [Keep my files] (Mijn bestanden houden) om de pc te hernieuwen en het besturingssysteem opnieuw te installeren zonder uw persoonlijke bestanden te verwijderen. Klik op [Next]
(Volgende) om verder te gaan.
Als op de pc apps zijn geïnstalleerd, worden deze verwijderd.
4. Als de pc wordt gereset, wordt Windows opnieuw geïnstalleerd, worden de standaardwaarden van alle instellingen hersteld en worden alle vooraf geïnstalleerde apps en programma's verwijderd, zonder dat uw persoonlijke bestanden worden verwijderd. Klik op [Reset] (Resetten) om verder te gaan.
5. De voortgang van de reset is zichtbaar op het scherm. Het scherm wordt uitgeschakeld tijdens het resetten.
6. Het scherm wordt weer ingeschakeld als Windows wordt geïnstalleerd. De pc wordt tijdens het resetten diverse malen opnieuw opgestart.
7. Volg het proces totdat dit voltooid is.
8. Als de pc het resetproces heeft voltooid, zijn de standaardinstellingen van Windows hersteld, zonder dat uw persoonlijke bestanden zijn verwijderd.

Deze pc resetten en alles verwijderen

Waarschuwing
1. Kies vanuit [Start] (Start) de optie Care Center en vervolgens [Recovery Management] (Herstelbeheer).
2. Kies het tabblad [Restore] (Herstellen) en klik op [Get started] (Aan de slag) voor [Choose an option] (Kies een optie).
3. Selecteer [Remove everything] (Alles verwijderen) om de pc te resetten naar de fabriekstoestand. Dit proces installeert het besturingssysteem opnieuw en verwijdert alle persoonlijke bestanden, apps en instellingen.
4. Selecteer [Just remove my files] (Verwijder de bestanden) als u de computer houdt. Dit is sneller maar minder veilig. Bestanden kunnen wellicht toch nog worden hersteld met een bestandsherstelprogramma. Selecteer [Remove files and clean the drive] (Bestanden verwijderen en station wissen) als u de computer niet houdt. Dit duurt langer maar is veiliger.
Als u "[Remove files and clean the drive] (Bestanden verwijderen en station wissen)" selecteert, worden alle persoonlijke bestanden en
accounts verwijdert, en ook aanwezige stuurprogramma's die de Windows-installatie eventueel beïnvloeden.
Herstel - 11
5. Klik op [Reset] (Resetten) om verder te gaan.
6. De voortgang van de reset is zichtbaar op het scherm. Het scherm wordt uitgeschakeld tijdens het resetten.
7. Het scherm wordt weer ingeschakeld als Windows wordt geïnstalleerd. De pc wordt tijdens het resetten diverse malen opnieuw opgestart.
8. Volg het proces totdat dit voltooid is.
9. Als de pc klaar is met resetten, gebruikt Windows de standaard fabrieksinstellingen.
12 - Verbinding maken met het Internet
VERBINDING MAKEN MET HET
INTERNET
In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over verschillende soorten verbindingen en over verbinding maken met internet. Voor gedetailleerde informatie, zie Netwerkaansluitingen op pagina 41.
Met de geïntegreerde netwerkfuncties van de computer kunt u eenvoudig de computer op internet aansluiten met een kabel of draadloze verbinding.
Om verbinding met internet te kunnen maken, dient u eerst een internetverbinding aan te vragen bij een internetaanbieder (ISP), meestal een telefonie- of kabelbedrijf, die bij u thuis of op kantoor de internetverbinding moet aanleggen. De ISP installeert een klein apparaat, een router of modem, waarmee u verbinding met internet kunt maken.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

Verbinding maken met een draadloos LAN

Een draadloos lokaal netwerk (draadloos LAN of WLAN) zorgt voor een draadloze verbinding tussen twee of meer computers. Als u verbinding hebt met een WLAN, hebt u toegang tot internet. U kunt ook bestanden, andere apparaten en zelfs uw internetverbinding delen.
De draadloze verbinding van uw computer wordt automatisch ingeschakeld. Tijdens de configuratie geeft Windows een lijst met beschikbare netwerken weer. Kies uw netwerk en voer indien nodig het wachtwoord in. Met de netwerkbeheeropties kunt u de draadloze netwerkverbinding in- en uitschakelen of bepalen wat via het netwerk wordt gedeeld.
Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een draadloos netwerk.
Verbinding maken met het Internet - 13
Opmerking
Opmerking
1. Zorg dat u beschikt over een draadloze router/toegangspunt en een geactiveerde internetverbinding van uw internetaanbieder. Schijf de naam en het wachtwoord van het draadloze netwerk op (indien nodig).
Raadpleeg de documentatie van uw internetaanbieder of van de router voor meer informatie over verbinding maken met internet.
2. Klik op het Netwerk-pictogram in het meldingsgebied.
Als Wi-Fi is uitgeschakeld, klikt u op de tegel Wi-Fi om dit in te schakelen.
3. U ziet een lijst met beschikbare draadloze netwerken. Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken.
4. Nadat u een draadloos netwerk hebt geselecteerd, kiest u [Connect] (Verbinden).
5. Indien nodig voert u het wachtwoord van het netwerk in.

Verbinding maken via een kabel

Ingebouwde netwerkvoorziening

Als uw computer een netwerkpoort heeft, sluit u een netwerkkabel aan tussen de netwerkpoort van de computer en een beschikbare poort van de router (zie onderstaande afbeelding). Vervolgens kunt u online gaan.
Uw computer en
gegevens veilig
houden...
In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:
• Hoe u uw computer kunt beveiligen
• Wachtwoorden instellen
De computer beveiligen - 15
Belangrijk

DE COMPUTER BEVEILIGEN

Uw computer is een kostbare investering waarvoor u uiteraard goed zorg moet dragen. In dit gedeelte tonen we u hoe u zorg draagt voor uw computer en hoe u deze beveiligt tegen misbruik door derden.

Wachtwoorden gebruiken

U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik van uw computer te voorkomen. Deze wachtwoorden beveiligen uw computer en uw gegevens op verschillende niveaus:
• Met een Supervisor Password voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de BIOS. Als u een beheerderswachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS. Zie
Wachtwoorden instellen op pagina 17.
• Met een User Password voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de [Hibernation] (Sluimerstand) (indien beschikbaar) voor een maximale beveiliging.
• Door een Password on Boot in te stellen om de computer te starten vermijdt u dat derden zich een toegang verschaffen tot uw gegevens. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de [Hibernation] (Sluimerstand) (indien beschikbaar) voor een maximale beveiliging.
Vergeet uw Supervisor Password niet! Als u het wachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Loading...
+ 34 hidden pages