Jonsered FC 2245W User Manual [fi]

0 (0)

FC2245

FC2245W

CC2245

Bruksanvisning

SE (2-33)

Brugsanvisning

DK (34-65)

Bruksanvisning

NO (66-97)

Käyttöohje

FI (98-129)

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. .

SYMBOLFÖRKLARING

Symboler

VARNING! Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i bruksanvisningen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Använd alltid:

• Använd skyddshjälm där det finns risk för fallande föremål

• Godkända hörselskydd

Godkända ögonskydd

Max. varvtal på utgående axel, rpm

Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.

Varning för utslungade föremål och rikoschetter.

Användare av maskinen ska under

 

 

arbetets gång se till att inga

 

 

människor eller djur kommer

15 m

15 m

närmare än 15 meter.

50FT

50FT

Maskiner utrustade med sågeller gräsklinga kan rycka våldsamt i sidled när klingan kommer i kontakt

med fasta föremål. Detta kallas kast. Klingan kan åstadkomma amputering av armar och ben. Håll

alltid människor och djur minst 15 meter bort från maskinen.

Använd alltid godkända skyddshandskar.

Använd halkfria och stadiga stövlar.

Bränslepump

Choke: Ställ chokereglaget i chokeläge.

Dekompressionsventil: Ventilen används för att minska trycket i cylindern, detta för att underlätta starten av maskinen. Dekompressionsventilen bör alltid användas vid start.

Handtagsvärme

Avsedd endast för icke-metallisk flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina.

Bulleremissioner till omgivningen enligt Europeiska Gemenskapens direktiv. Maskinens emission anges i kapitel Tekniska data och på dekal.

Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Kontroll och/eller underhåll skall utföras med motorn frånslagen, med stoppkontakten i läge STOP.

Använd alltid godkända skyddshandskar.

Regelbunden rengöring krävs.

Okulär kontroll.

Godkända ögonskydd måste användas.

2 – Svenska

INNEHÅLL

Innehåll

 

SYMBOLFÖRKLARING

 

Symboler ..............................................................

2

INNEHÅLL

 

Innehåll .................................................................

3

INLEDNING

 

Bäste kund! ..........................................................

4

VAD ÄR VAD?

 

Vad är vad på röjsågen? .......................................

5

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 

Åtgärder före användning av ny röjsåg, buskröjare

 

eller trimmer .........................................................

6

Viktigt ....................................................................

6

Personlig skyddsutrustning ...................................

7

Maskinens säkerhetsutrustning ............................

7

Skärutrustning ......................................................

10

MONTERING

 

Montering av styre och gashandtag .....................

13

Transportläge, styre ..............................................

13

Montering av skärutrustning .................................

13

Montering av skyddskappa ...................................

14

Montering av klingskydd/kombiskydd, gräsklinga

 

och gräskniv .........................................................

14

Montering av klingskydd och sågklinga ................

15

Montering av övriga skydd och skärutrustningar ..

15

Inpassning av sele och röjsåg ..............................

16

Vectorsele .............................................................

16

BRÄNSLEHANTERING

 

Bränslesäkerhet ...................................................

18

Drivmedel .............................................................

18

Tankning ...............................................................

19

START OCH STOPP

 

Kontroll före start ..................................................

20

Start och stopp .....................................................

20

ARBETSTEKNIK

 

Allmänna arbetsinstruktioner ................................

22

UNDERHÅLL

 

Förgasare .............................................................

26

Ljuddämpare ........................................................

26

Kylsystem .............................................................

27

Luftfilter .................................................................

27

Vinkelväxel ...........................................................

28

Drivaxel .................................................................

28

Tändstift ................................................................

28

Vinterbruk .............................................................

28

Underhållsschema ................................................

30

TEKNISKA DATA

 

Tekniska data .......................................................

31

EG-försäkran om överensstämmelse ...................

33

Svenska 3

INLEDNING

Bäste kund!

Gratulerar till Ditt val att köpa en Jonsered-produkt!

Vi är övertygade om att Ni med tillfredsställelse kommer att uppskatta vår produkts kvalitet och prestanda under en lång tid framöver. Ett köp av någon av våra produkter ger Dig tillgång till professionell hjälp med reparationer och service om något ändå skulle hända. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare, fråga dem efter närmaste serviceverkstad.

Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid framöver. Tänk på att denna bruksanvisning är en värdehandling. Genom att följa dess innehåll (användning, service, underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde. Om Du säljer Din maskin, se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren.

Lycka till med användandet av Din Jonsered-produkt!

Jonsered arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande.

4 – Svenska

Jonsered FC 2245W User Manual

VAD ÄR VAD?

 

 

3

 

 

 

 

CC 2245

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

31

FC 2245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

5

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

17

7

 

 

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

13

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

20

19

 

 

 

14

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

4

1

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är vad på röjsågen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Klinga

17

Handtagsjustering

2

Påfyllning av smörjmedel, vinkelväxel

18

Låsmutter

3

Vinkelväxel

19

Stödkopp

4

Skydd för skärutrustning

20

Stödfläns

5

Riggrör

21

Medbringare

6

Styre

22

Trimmerhuvud

7

Gasreglage

23

Tändhatt och tändstift

8

Stoppkontakt

24

Klingmutternyckel

9

Gasreglagespärr

25

Bruksanvisning

10

Upphängningsögla

26

Transportskydd

11

Ljuddämpare

27

Insexnyckel

12

Starthandtag

28

Förgasarmejsel

13

Bränsletank

29

Låspinne

14

Chokereglage

30

Sele

15

Bränslepump

31

Startgasknapp

16

Luftfilterlock

32

Justering av gasvajer

Svenska – 5

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Åtgärder före användning av ny röjsåg, buskröjare eller trimmer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant.

Kontrollera att skärutrustningens låsmutter är korrekt åtdragen. Se anvisningar under rubrik Montering.

VARNING! Långvarig exponering för ! buller kan ge bestående hörselskador.

Använd därför alltid godkända hörselskydd.

VARNING! Under inga förhållanden får ! maskinens ursprungliga utformning

ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra.

VARNING! En röjsåg, buskröjare eller ! trimmer kan felaktigt eller slarvigt

använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning.

Viktigt

VIKTIGT!

Röjsågen eller grästrimmern är endast konstruerad för grästrimning, gräsröjning och/eller skogsröjning.

Nationella eller lokala bestämmelser kan reglera användningen. Följ givna regler.

De enda tillbehör du får använda motorenheten som drivkälla till är de skärutrustningar vi rekommenderar i kapitel Tekniska data.

Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik ”Personlig skyddsutrustning”.

Använd aldrig en maskin som modifierats så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet.

Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, säkerhetskontrolloch serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhållsoch serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. Se anvisningar under rubrik Underhåll.

Samtliga kåpor, skydd och handtag måste vara monterade före start. Se till att tändhatt och tändkabel är oskadade för att undvika risk för elektrisk stöt.

Nationell lagstiftning kan reglera maskinens användning. Ta reda på vad som gäller på din arbetsort innan maskinen tas i bruk.

Användare av maskinen ska se till att inga människor eller djur under arbetet kommer närmare än 15 meter. Då flera användare arbetar med samma arbetsställe ska säkerhetsavståndet vara minst dubbla trädlängden, dock minst 15 meter.

Inspektera hela maskinen innan användning. Följ underhållsschemat under kapitel Underhåll.

VARNING! Denna maskin alstrar under ! drift ett elektromagnetiskt fält. Detta fält

kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna maskin används.

VARNING! Att köra en motor i ett instängt ! eller dåligt ventilerat utrymme kan

orsaka dödsfall genom kvävning eller kolmonoxidförgiftning.

6 – Svenska

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Personlig skyddsutrustning

VIKTIGT!

En röjsåg, buskröjare eller trimmer kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning.

Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig skyddsutrustning användas.Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning.

!

VARNING! Var alltid uppmärksam på

varningssignaler eller tillrop när

 

hörselskydd används. Tag alltid av

 

hörselskydden så snart motorn stoppats.

HJÄLM

Hjälm ska användas om röjningsstammarna är högre än 2 m.

HÖRSELSKYDD

Hörselskydd med tillräcklig dämpeffekt ska användas.

ÖGONSKYDD

Godkända ögonskydd skall alltid användas. Används visir måste även godkända skyddsglasögon användas. Med godkända skyddsglasögon menas de som uppfyller standard ANSI Z87.1 för USA eller EN 166 för EU-länder.

HANDSKAR

Handskar ska användas när det behövs, t ex vid montering av skärutrustning.

STÖVLAR

Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula.

KLÄDSEL

Använd rivstarkt material i klädseln och undvik alltför vida kläder som lätt hakar fast i ris och grenar. Använd alltid kraftiga långbyxor. Bär inte smycken, kortbyxor eller sandaler och gå inte barfota. Se till att håret inte hänger nedanför axlarna.

FÖRSTA FÖRBAND

Första förband ska alltid finnas till hands.

Maskinens säkerhetsutrustning

I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer är, vilken funktion de har samt hur kontroll och underhåll skall utföras för att säkerställa att de är i funktion. Se kapitel Vad är vad?, för att hitta var dessa detaljer är placerade på din maskin.

Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt och om service och/eller reparationer inte utförs fackmannamässigt. Om du behöver ytterligare upplysningar kontakta närmaste serviceverkstad.

VIKTIGT!

All service och reparation av maskinen kräver specialutbildning. Detta gäller särskilt maskinens säkerhetsutrustning. Om maskinen inte klarar någon av nedan listade kontroller ska du uppsöka din serviceverkstad. Ett köp av någon av våra produkter garanterar att du kan få en fackmannamässig reparation och service utförd. Om inköpsstället för maskinen inte är en av våra servande fackhandlare, fråga dem efter närmaste serviceverkstad.

!

VARNING! Använd aldrig en maskin med

defekt säkerhetsutrustning. Maskinens

 

 

säkerhetsutrustning ska kontrolleras och

 

underhållas som beskrivits i detta

 

avsnitt. Om din maskin inte klarar alla

 

kontrollerna ska serviceverkstad

 

uppsökas för reparation.

Svenska 7

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Gasreglagespärr

Gasreglagespärren är konstruerad att förhindra ofrivillig aktivering av gasreglaget. När spärren (A) trycks ner i handtaget (= när man håller om handtaget) frikopplas gasreglaget (B). När greppet om handtaget släpps återställes både gasreglaget samt gasreglagespärren till sina respektive ursprungslägen. Detta sker via två av varandra oberoende returfjädersystem. Detta läge innebär att gasreglaget automatiskt låses på tomgång.

Kontrollera att gasreglaget är låst i tomgångsläge när gasreglagespärren är i sitt ursprungsläge.

Tryck in gasreglagespärren och kontrollera att den återgår till sitt ursprungsläge när den släpps.

Kontrollera att gasreglaget och gasreglagespärren går lätt samt att deras returfjädersystem fungerar.

Se anvisningar under rubrik Start. Starta maskinen och ge full gas. Släpp gasreglaget och kontrollera att skärutrustningen stannar och att den förblir stillastående. Om skärutrustningen roterar med gasreglaget i tomgångsläge ska förgasarens tomgångsjustering kontrolleras. Se anvisningar under rubrik Underhåll.

Stoppkontakt

Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn.

Starta motorn och kontrollera att motorn stängs av när stoppkontakten förs till stoppläget.

Skydd för skärutrustning

Detta skydd är avsett att förhindra att lösa föremål slungas iväg mot användaren. Skyddet förhindrar också användaren från att komma i kontakt med skärutrustningen.

Kontrollera att skyddet är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt skydd om det utsatts för slag eller har sprickor.

Använd alltid rekommenderat skydd för den specifika skärutrustningen. Se kapitel Tekniska data.

VARNING! Under inga omständigheter ! får någon skärutrustning användas utan

att godkänt skydd monterats. Se kapitel Tekniska data. Om fel eller defekt skydd monteras, kan detta orsaka allvarlig personskada.

8 – Svenska

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Avvibreringssystem

Din maskin är utrustad med ett avvibreringssystem, vilket är konstruerat att ge en så vibrationsfri och behaglig användning som möjligt.

Användning av felaktigt lindad lina eller felaktig skärutrustning ökar vibrationsnivån. Se anvisningar under rubrik Skärutrustning.

Maskinens avvibreringssystem reducerar överföringen av vibrationer mellan motorenhet/skärutrustning och maskinens handtagsenhet.

Kontrollera regelbundet avvibreringselementen efter materialsprickor och deformationer. Kontrollera att avvibreringselementen är hela och fast förankrade.

!

VARNING! Överexponering av vibrationer

kan leda till blodkärlseller nervskador

 

 

hos personer som har

 

blodcirkulationsstörningar. Uppsök

 

läkare om ni upplever kroppsliga

 

symptom som kan relateras till

 

överexponering av vibrationer. Exempel

 

på sådana symptom är domningar,

 

avsaknad av känsel, ”kittlingar”,

 

”stickningar”, smärta, avsaknad eller

 

reducering av normal styrka,

 

förändringar i hudens färg eller dess yta.

 

Dessa symptom uppträder vanligtvis i

 

fingrar, händer eller handleder. Riskerna

 

kan öka vid låga temperaturer.

Snabbutlösning

Framtill finns en lättåtkomlig snabbutlösning som säkerhetsåtgärd om motorn fattar eld eller vid annan situation då det gäller att frigöra sig från maskinen och selen. Se anvisningar under rubrik Inpassning av sele och

röjsåg. På vissa selar finns även en snabbutlösning vid upphängningskroken.

Kontrollera att selens remmar är rätt placerade. När selen och maskinen är justerade, kontrollera att selens snabbutlösning fungerar.

Ljuddämpare

Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från användaren. Ljuddämpare utrustad med katalysator är även konstruerad för att reducera skadliga ämnen i avgaserna.

I länder med varmt och torrt klimat är risken för bränder påtaglig. Vi har därför utrustat vissa ljuddämpare med ett sk. gnistfångarnät. Kontrollera om din maskins ljuddämpare har ett sådant nät.

För ljuddämpare är det mycket viktigt att instruktionerna för kontroll, underhåll och service följs. Se anvisningar under rubrik Kontroll, underhåll och service av maskinens säkerhetsutrustning.

Använd aldrig en maskin som har en defekt ljuddämpare.

Kontrollera regelbundet att ljuddämparen sitter fast på motorn.

Svenska 9

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Är din maskins ljuddämpare utrustad med ett gnistfångarnät, skall detta rengöras regelbundet. Ett igensatt nät leder till varmkörning av motorn med allvarlig motorskada som följd.

VARNING! Katalysatorljuddämparen blir ! mycket het såväl vid användning som

efter stopp. Detta gäller även vid tomgångskörning. Beröring kan orsaka brännskador på huden. Var uppmärksam på brandfaran!

VARNING! Ljuddämparen innehåller ! kemikalier som kan vara

cancerframkallande. Undvik kontakt med dessa kemikalier ifall ljuddämparen skulle gå sönder.

VIKTIGT! Motorns avgaser är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand. Starta därför aldrig maskinen inomhus eller nära eldfängt material!

Låsmutter

För viss typ av skärutrustning används låsmutter för fastsättning.

Vid montering, drag åt muttern mot skärutrustningens rotationsriktning. Vid demontering, lossa muttern i skärutrustningens rotationsriktning. (OBS! Muttern är vänstergängad.) Vid lossdragning och åtdragning av sågklingans mutter finns risk för att skada sig på sågklingans tänder. Se därför till att handen befinner sig i skydd av klingskyddet vid detta arbete. Använd alltid en hylsnyckel med tillräckligt långt skaft för att möjliggöra detta. Pilen på bilden visar inom vilket område

hylsnyckeln ska arbeta vid lossrespektive åtdragning av muttern.

Låsmutterns nylonlåsning får ej vara så sliten att den kan skruvas med fingrarna. Låsningen ska hålla minst 1,5 Nm. Muttern ska bytas efter det att den skruvats på ca 10 gånger.

Skärutrustning

Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhåll samt genom användning av korrekt typ av skärutrustning:

Reducerar maskinens kastbenägenhet.

Erhåller maximal skärprestanda.

Ökar skärutrustningens livslängd.

VIKTIGT!

Använd endast skärutrustning tillsammans med det skydd som vi rekommenderar! Se kapitel Tekniska data.

Se skärutrustningens anvisningar för korrekt laddning av lina och val av rätt lindiameter.

Håll klingans skärtänder väl och korrekt skärpta! Följ våra rekommendationer. Se även instruktion på klingförpackningen.

Håll korrekt skränkning! Följ våra instruktioner och använd rekommenderad filmall.

VARNING! Stanna alltid motorn innan du ! arbetar med något på skärutrustningen.

Denna fortsätter att rotera även sedan gasreglaget släppts. Kontrollera att skärutrustningen har stannat helt och tag bort kabeln från tändstiftet innan du börjar med något arbete på den.

VARNING! En felaktig skärutrustning ! eller en felaktigt filad klinga ökar risken

för kast.

10 – Svenska

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Skärutrustning

Sågklinga är avsedd att användas vid sågning av vedartade träslag.

Gräsklinga och gräskniv är avsedda att användas för röjning av grövre gräs.

Trimmerhuvud är avsett för grästrimning.

Grundregler

Använd endast skärutrustning tillsammans med det skydd som vi rekommenderar! Se kapitel Tekniska data.

Håll klingans skärtänder väl och korrekt skärpta! Följ våra instruktioner och använd rekommenderad filmall. En felskärpt eller skadad klinga ökar risken för olyckor.

Håll korrekt skränkning på sågklingan! Följ våra instruktioner och använd rekommenderat skränkverktyg. En felaktigt skränkt sågklinga ökar risken för fastlåsning och kast samt skador på sågklingan.

Kontrollera skärutrustningen med avseende på skador och sprickbildning. En skadad skärutrustning ska alltid bytas ut.

Filning av gräskniv och gräsklinga

Se skärutrustningens förpackning för korrekt filning. Klingan och kniven filas med en enkelgradig flatfil.

Fila alla eggar lika mycket för att bevara balansen.

!

VARNING! Kassera alltid en klinga som

är böjd, skev, spräckt, brusten eller

 

skadad på något annat sätt. Försök

 

aldrig att rikta en skev klinga för ny

 

användning. Använd endast

 

originalklingor av föreskriven typ.

Svenska 11

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Filning av sågklinga

Se skärutrustningens förpackning för korrekt filning.

En korrekt filad klinga är en förutsättning för ett effektivt arbete och för att undvika onödigt slitage på klinga och röjsåg.

Se till att ha ett bra stöd för klingan då du filar. Använd en 5,5 mm rundfil tillsammans med filhållare.

Filningsvinkel 15°. Varannan tand filas åt höger och varannan tand åt vänster. Om klingan blivit svårt stensågad kan tändernas översida i undantagsfall behöva justeras med flatfil. Detta sker i så fall innan filning med rundfil sker. Filning av översidan måste ske lika på alla tänderna.

Justera skränkningen. Den ska vara 1 mm.

Trimmerhuvud

VIKTIGT!

Se alltid till att trimmerlinan lindas hårt och jämnt runt trumman, annars uppstår hälsofarliga vibrationer i maskinen.

Använd endast de trimmerhuvuden och trimmerlinor som rekommenderas. De har utprovats av tillverkaren för att passa en viss motorstorlek. Speciellt viktigt är detta när ett helautomatiskt trimmerhuvud används. Använd endast rekommenderad skärutrustning. Se kapitel Tekniska data.

Generellt fordrar en mindre maskin små trimmerhuvuden och vice versa. Detta på grund av att vid avverkning med lina måste motorn slunga ut linan radiellt från trimmerhuvudet samt även möta motståndet från det gräs som avverkas.

Linans längd är också viktig. En längre lina fordrar större motorstyrka än en kort, vid samma diameter på linan.

Se till att den kniv som sitter på trimmerskyddet är intakt. Den används för att skära av linan till rätt längd.

För att öka livslängden på linan kan den läggas i vatten ett par dygn innan användning. Linan blir då segare och håller längre.

12 – Svenska

MONTERING

Montering av styre och gashandtag

OBS! Vissa modeller har gashandtaget monterat från fabrik.

Demontera skruven vid bakre delen av gashandtaget.

För på gashandtaget på styrets högra del (se bild).

Passa in hålet för fästskruven i handtaget med hålet i styret.

Återmontera skruven i hålet vid bakre delen på handtaget.

Skruva in skruven genom handtaget och styret. Drag åt.

Lossa vredet från styrfästet.

Placera styret enligt bild. Montera fästdetaljerna och drag åt vredet lätt.

545 RX, 545 RXT 545 FX, 545 FXT

345 FR

Tag på selen och häng maskinen i upphängningskroken. Gör nu en finjustering så att maskinen ger en bekväm arbetsställning när den hänger i selen.

Drag åt vredet.

Transportläge, styre

Styret kan lätt vridas längs med riggröret för enklare transport och förvaring.

Lossa vredet. Vrid styret medurs så att gashandtaget hamnar mot motorn.

Vik därefter ned styret runt riggröret. Drag åt vredet.

Montera transportskyddet på skärutrustningen.

Montering av skärutrustning

Använd alltid godkända skyddshandskar.

VARNING!

!

Vid montering av skärutrustning är det ytterst viktigt att medbringarens/ stödflänsens styrning hamnar rätt i skärutrustningens centrumhål. Felaktigt monterad skärutrustning kan orsaka allvarlig och/eller livshotande personskada.

!

VARNING! Under inga omständigheter

får någon skärutrustning användas utan

 

 

att godkänt skydd monterats. Se kapitel

 

Tekniska data. Om fel eller defekt skydd

 

monteras, kan detta orsaka allvarlig

 

personskada.

VIKTIGT! För att få använda sågeller gräsklinga måste maskinen vara utrustad med rätt styre, klingskydd och sele.

Svenska 13

MONTERING

Montering av skyddskappa

Vid användning av trimmerhuvud/plastknivar och kombiskydd, ska skyddskappan alltid vara monterad. När gräsklinga och kombiskydd används, ska skyddskappan vara demonterad.

Passa in skyddskappans styrning i spåret på kombiskyddet. Snäpp sedan fast skyddskappan på skyddet med de fyra snabbspännena.

Demontering av skyddskappan görs enklast med hjälp av tändstiftsnyckeln, se bild.

Montering av klingskydd/ kombiskydd, gräsklinga och gräskniv

Klingskyddet/kombiskyddet (A) krokas fast i fästet på riggröret och fixeras med en skruv.

 

 

G

 

D

E

 

F

 

 

C

 

B

A

 

 

A

 

 

OBS! Se till att skyddskappan är demonterad.

Använd rekommenderat klingskydd. Se kapitel Tekniska data.

Vrid runt klingaxeln tills ett av medbringarens hål sammanfaller med motsvarande hål i växelhuset.

För in låspinnen (C) i hålet så att axeln låses.

Placera klingan (D), stödkopp (E) och stödfläns (F) på utgående axel.

Montera muttern (G). Muttern skall dras åt med ett moment av 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Använd hylsnyckeln i verktygssatsen. Håll i nyckelns skaft så nära klingskyddet som möjligt. Muttern dras åt när nyckeln förs mot rotationsriktningen (OBS! vänstergängad).

14 – Svenska

MONTERING

Montering av klingskydd och sågklinga

OBS! Använd alltid rekommenderat skydd för den specifika skärutrustningen. Se kapitel Tekniska data.

FC 2245, FC 2245W

Klingskyddet (A) monteras med 4 skruvar (L) enligt bild.

L

A

CC 2245

Montera hållaren (R) och överfallet (J) med 2 skruvar

(H) på växelhuset.

Fäst därefter klingskyddet (A) med 4 skruvar (L) i hållaren (N).

H

J

K

R

 

L

A

Montera medbringare (B) på utgående axel.

Vrid runt klingaxeln tills ett av medbringarens hål sammanfaller med motsvarande hål i växelhuset.

För in låspinnen (C) i hålet så att axeln låses.

Placera klingan (D) och stödflänsen (F) på utgående axel.

G

F

D

B

C

Montera muttern (G). Muttern skall dras åt med ett moment av 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Använd hylsnyckeln i verktygssatsen. Håll i nyckelns skaft så nära klingskyddet som möjligt. Muttern dras åt när nyckeln förs mot rotationsriktningen (OBS! vänstergängad).

Vid lossdragning och åtdragning av sågklingans mutter finns risk för att skada sig på sågklingans tänder. Se därför till att handen befinner sig i skydd av klingskyddet vid detta arbete. Använd alltid en hylsnyckel med tillräckligt långt skaft för att möjliggöra detta. Pilen på bilden visar inom vilket område hylsnyckeln ska arbeta vid lossrespektive åtdragning av muttern.

Montering av övriga skydd och skärutrustningar

Montera trimmerskydd/kombiskydd (A) för arbete med trimmerhuvud/plastknivar. Haka på trimmerskyddet/kombiskyddet (A) på plåthållarens

(M) båda krokar.Vik skyddet runt riggröret och dra fast det med skruven (L) på motstående sida av riggröret. Använd låspinnen (C). Lägg låspinnen i spåret på skruvskallen och drag åt. Se bild.

L

M

C

A

Svenska 15

MONTERING

Montera medbringare (B) på utgående axel.

H

P

B

C

Centrera plåtkoppen (P) på medbringarens klingstyrning.

Vrid runt klingaxeln tills ett av medbringarens hål sammanfaller med motsvarande hål i växelhuset.

För in låspinnen (C) i hålet så att axeln låses.

Gänga på trimmerhuvudet/plastknivarna (H) moturs.

Demontering sker i omvänd ordningsföljd.

Inpassning av sele och röjsåg

VARNING! Vid arbete med röjsåg ska den ! alltid hakas fast i selen. Annars kan du

inte manövrera röjsågen säkert och detta kan orsaka skada på dig själv eller andra. Använd aldrig en sele med trasig snabbutlösning.

Jämn axelbelastning

En väl inpassad sele och maskin underlättar arbetet avsevärt. Justera selen för bästa arbetsställning. Spänn sidoremmarna så att tyngden blir jämn på båda axlarna.

Rätt höjd

1 Skogsröjning

Vid skogsröjning ska maskinen bäras i selen så att skärutrustningen lutar något framåt i förhållande till markplanet. Justera höjden med remmen till upphängningskroken på selen.

2 Gräsröjning

Vid gräsröjning ska maskinen bäras i selen så att skärutrustningen hamnar parallellt med markplanet.

Vectorsele

Säkerhetsutlösning

Fäll ut den röda låsarmen för att frigöra maskinen från selen.

16 – Svenska

MONTERING

Injustering av selen

1 Spänn åt höftbandet så att det sitter stadigt.

2Spänn remmen, som ligger runt bröstkorgen under vänster arm, så att den ligger an lätt mot kroppen.

3Justera axelbanden så att en jämn belastning på axlarna erhålls. Tryck neråt på upphängningskroken för att belasta selen.

4Justera in höjden på upphängningskroken enligt instruktion för standardselen. (Skogsröjning)

5Vill man sänka upphängninskroken för t.ex. gräsröjning flyttas upphängningskrokens rem (A) till det nedre fästet på ryggplattan.

6För att överföra mer belastning från axelbanden till höftbandet, kan det elastiska bandet (B) spännas hårdare.

A

B

Rätt balans

1Skogsröjning

Maskinen balanseras genom att flytta upphängningsöglan på maskinen framåt eller bakåt. På vissa modeller är upphängningsöglan fixerad, men denna har då ett flertal hål för upphängningskroken. Rätt balans har maskinen när den fritt hänger vågrätt i upphängningskroken. På så vis kan risken för stensågning minskas om du behöver släppa styret.

2Gräsröjning

Låt klingan balansera på lagom klipphöjd, d v s nära marken.

Svenska 17

BRÄNSLEHANTERING

Bränslesäkerhet

Starta aldrig maskinen:

1Om du spillt bränsle på den. Torka av allt spill och låt bensinresterna avdunsta.

2Om du spillt bränsle på dig själv eller dina kläder, byt kläder. Tvätta de kroppsdelar som varit i kontakt med bränsle. Använd tvål och vatten.

3Om maskinen läcker bränsle. Kontrollera regelbundet efter läckage från tanklock och bränsleledningar.

Transport och förvaring

Förvara och transportera maskinen och bränslet så att eventuellt läckage och ångor inte riskerar att komma i kontakt med gnistor eller öppen låga, exempelvis från elmaskiner, elmotorer, elkontakter/ strömbrytare eller värmepannor.

Vid förvaring och transport av bränsle ska för ändamålet speciellt avsedda och godkända behållare användas.

Vid längre tids förvaring av maskin ska bränsletanken tömmas. Hör med närmaste bensinstation var du kan göra dig av med bränsleöverskott.

Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig service är utförd innan långtidsförvaring.

Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara monterat under transport eller förvaring av maskinen.

Säkra maskinen under transport.

VARNING! Var försiktig vid hantering av ! bränsle. Tänk på brand-, explosionsoch

inandningsrisker.

Drivmedel

OBS! Maskinen är försedd med en tvåtaktsmotor och måste alltid köras på en blandning av bensin och tvåtaktsolja. För att säkerställa rätt blandningsförhållande är det viktigt att noggrant mäta den oljemängd som skall blandas. Vid tillblandning av små bränslemängder inverkar även små felaktigheter i oljemängden kraftigt på blandningsförhållandet.

VARNING! Bränsle och bränsleångor är ! mycket brandfarliga och kan ge allvarliga

skador vid inandning och hudexponering. Var därför försiktig vid hantering av bränsle och sörj för god luftventilation vid bränslehantering.

Bensin

OBS! Använd alltid oljeblandad kvalitetsbensin med minst 90 oktan (RON). Om din maskin är utrustad med katalysator (se kapitel Tekniska data) skall alltid blyfri oljeblandad kvalitetsbensin användas. En blyad bensin förstör katalysatorn.

Där miljöanpassad bensin, s.k. alkylatbensin finns tillgänglig ska sådan användas.

Rekommenderat lägsta oktantal är 90 (RON). Om man kör motorn på bensin med ett lägre oktantal än 90 kan så kallad spikning uppträda. Detta leder till ökad motortemperatur, som kan orsaka svåra motorhaverier.

Vid arbete med kontinuerligt höga varvtal rekommenderas högre oktantal.

Tvåtaktsolja

För bästa resultat och funktion använd JONSERED tvåtakts motorolja, som är speciellt tillverkad för våra luftkylda tvåtaktsmotorer.

Använd aldrig tvåtaktsolja avsedd för vattenkylda utombordsmotorer, s.k. outboardoil (benämnd TCW).

Använd aldrig olja avsedd för fyrtaktsmotorer.

En låg oljekvalitet eller för fet olje/bränsle blandning kan äventyra katalysatorns funktion och minska dess livstid.

Blandningsförhållande

1:50 (2%) med JONSERED tvåtaktsolja.

1:33 (3%) med andra oljor gjorda för luftkylda tvåtaktsmotorer klassade för JASO FB/ISO EGB.

Bensin, liter

Tvåtaktsolja, liter

 

 

 

 

2% (1:50)

3% (1:33)

 

 

 

5

0,10

0,15

 

 

 

10

0,20

0,30

 

 

 

15

0,30

0,45

 

 

 

20

0,40

0,60

 

 

 

18 – Svenska

BRÄNSLEHANTERING

Blandning

Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin.

Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden. Blanda (skaka) bränsleblandningen. Fyll återstående mängd bensin.

Blanda (skaka) bränsleblandningen omsorgsfullt innan maskinens bränsletank fylls.

Blanda inte bränsle för mer än max 1 månads behov.

Om maskinen inte används under en längre tid skall bränsletanken tömmas och rengöras.

!

VARNING! Katalysatorljuddämparen blir

mycket het såväl vid användning som

 

efter stopp. Detta gäller även vid

 

tomgångskörning. Var uppmärksam på

 

brandfaran, speciellt vid hantering nära

 

brandfarliga ämnen och/eller gaser.

Tankning

!

VARNING! Följande försiktighetsåtgärder

minskar brandrisken:

 

 

Blanda bensinen utomhus och inte i

 

närheten av värmekällor.

Rök inte eller placera något varmt föremål i närheten av bränsle.

Tanka aldrig med motorn i drift.

Stanna motorn och låt den svalna några minuter före tankning.

Öppna tanklocket sakta vid bränslepåfyllning så att eventuellt övertryck sakta försvinner.

Drag åt tanklocket noga efter tankning.

Flytta alltid maskinen från tankningsplatsen och bensindunken före start.

Om du spillt bränsle på den. Torka av allt spill och låt bensinresterna avdunsta.

Använd bränslebehållare med överfyllnadsskydd.

Torka rent runt tanklocket. Föroreningar i tanken orsakar driftstörningar.

Se till att bränslet är väl blandat genom att skaka behållaren innan tanken fylls.

Svenska 19

START OCH STOPP

Kontroll före start

Kontrollera klingan så att sprickor inte har uppstått i tandbottnar eller vid centrumhålet.Vanligaste orsaken till att sprickor bildas är att skarpa hörn i tandbottnarna har uppstått vid filning eller att klingan använts med slöa tänder. Kassera klingan om sprickor kan upptäckas.

Kontrollera stödflänsen så att inga sprickor har uppstått på grund av utmattning eller för hård åtdragning. Kassera stödflänsen om sprickor kan upptäckas.

Se till att låsmuttern inte förlorar sin låskraft. Mutterlåsningen ska ha ett låsmoment på minst 1,5 Nm. Låsmutterns åtdragningsmoment ska vara på 3550 Nm.

Kontrollera klingskyddet så att det är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt klingskydd om det utsatts för slag eller har sprickor.

Kontrollera trimmerhuvudet och trimmerskyddet så att de är oskadade och fria från sprickbildning. Byt trimmerhuvud eller trimmerskydd om de utsatts för slag eller har sprickor.

Använd aldrig maskinen utan skydd eller med defekt skydd.

Samtliga kåpor skall vara korrekt monterade och felfria före start av maskinen.

Start och stopp

VARNING! Komplett kopplingskåpa med

!riggrör måste vara monterad innan maskinen startas, annars kan kopplingen lossna och orsaka personskador.

Flytta alltid maskinen från tankningsplatsen och bensindunken före start. Placera maskinen på ett fast underlag. Se till att skärutrustningen ej kan ta i något föremål.

Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet, annars finns risk för allvarliga personskador.

Säkerhetsavståndet är 15 meter.

Kall motor

Tändning: Ställ stoppkontakten i startläge.

Choke: Ställ chokereglaget (A) i chokeläge.

Bränslepump: Tryck på bränslepumpens gummiblåsa

(B) upprepade gånger tills bränsle börjar fylla blåsan. Blåsan behöver ej fyllas helt.

20 – Svenska

START OCH STOPP

Varm motor

Använd samma startförfarande som för kall motor men utan att ställa chokereglaget i chokeläge.

Startgas: (CC 2245)

Startgasläge erhålls genom att först trycka in gasreglagespärren och gasreglaget och sedan trycka in startgasknappen (A). Släpp sedan gasreglagespärren och gasreglaget och därefter startgasknappen. Startgasfunktionen är nu aktiverad. För att återställa motorn till tomgång trycks gasreglagespärren och gasreglaget in.

Startgas: (FC 2245, FC 2245W)

Startgasläge erhålles genom att ställa chokereglaget i chokeläge och sedan tillbaks till utgångsläget.

Om maskinen är utrustad med en dekompressionsventil (A): Tryck in ventilen för att minska trycket i cylindern, detta för att underlätta starten av maskinen. Dekompressionsventilen bör alltid användas vid start. När maskinen har startat återgår ventilen automatiskt till utgångsläget.

Start

 

!

VARNING! När motorn startas med

chokereglaget i chokeeller startgasläge

 

börjar skärutrustningen omedelbart att

 

rotera.

Tryck maskinkroppen mot marken med vänster hand (OBS! Ej med foten!). Grip starthandtaget, drag med höger hand långsamt ut startlinan tills ett motstånd känns (starthakarna griper in) och gör därefter snabba och kraftfulla ryck. Vira aldrig startlinan runt handen.

Återställ chokereglaget omedelbart när motorn tänder och gör förnyade startförsök tills motorn startar. När motorn startar, ge snabbt fullgas och startgasen kopplas automatiskt ur.

OBS! Drag inte ut startlinan helt och släpp inte heller starthandtaget från helt utdraget läge. Detta kan orsaka skador på maskinen.

Stopp

Motorn stannas genom att tändningen slås ifrån.

CC 2245

 

 

 

FC 2245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtagsvärme (FC 2245 W)

Modeller försedda med värmeelement i handtagen har en strömbrytare vid gashandtaget för tilloch frånslag av värmen. Värmeelementen finns i både höger och vänster handtag och håller automatiskt en temperatur av ca 70° när värmen är tillslagen.

Svenska 21

ARBETSTEKNIK

Allmänna arbetsinstruktioner

VIKTIGT!

Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med röjsåg och trimmer.

När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning ska du rådfråga en expert. Vänd dig till din återförsäljare eller din serviceverkstad.

Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för.

Före användning måste du förstå skillnaden mellan skogsröjning, gräsröjning och grästrimning.

Grundläggande säkerhetsregler

1 Iaktta omgivningen:

För att säkerställa att inte människor, djur eller annat kan påverka din kontroll över maskinen.

För att säkerställa att inte människor, djur eller annat riskerar att komma i kontakt med skärutrustningen eller lösa föremål som slungas iväg av skärutrustningen.

OBS! Använd aldrig maskinen utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka.

2Inspektera arbetsområdet. Avlägsna alla lösa föremål, så som stenar, krossat glas, spikar, ståltråd, snören med mera, som kan slungas iväg eller trassla in sig i skärutrustningen.

3Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla, osv. Att arbeta i dåligt väder är tröttsamt och kan skapa farliga omständigheter, exempelvis halt underlag, påverkande på trädets fallriktning, m.m.

4Se till att du kan gå och stå säkert. Titta efter eventuella hinder vid en oväntad förflyttning (rötter, stenar, grenar, gropar, diken, osv.). Iaktta stor försiktighet vid arbete i sluttande terräng.

5Var ytterst försiktig vid sågning i träd som är spända. Ett spänt träd kan både före och efter genomsågning sprätta tillbaka till sitt normalläge. Felaktig placering av dig och sågsnittet kan leda till att trädet träffar dig eller maskinen så att du tappar kontrollen. Båda omständigheterna kan orsaka allvarlig personskada.

6Håll god balans och säkert fotfäste. Sträck dig inte efter ytor som du vanligtvis inte når. Ha alltid ett stadigt fotfäste och god balans.

7Använd alltid båda händerna för att hålla i maskinen. Håll maskinen på höger sida av kroppen. Akta dig för varma ytor på maskinen. Se till att hålla klippaggregatet så långt som möjligt från kroppen.

8Vid arbete med röjsåg ska den alltid hakas fast i selen. Annars kan du inte manövrera röjsågen säkert och detta kan orsaka skada på dig själv eller andra. Använd aldrig en sele med trasig snabbutlösning.

9Ha skärutrustningen under midjehöjd.

10Vid förflyttning ska motorn stängas av. Vid längre förflyttningar samt transporter ska transportskyddet användas.

11Ställ aldrig ner maskinen med motorn i drift utan att du har uppsikt över den.

22 – Svenska

ARBETSTEKNIK

!

VARNING! Varken användaren av

maskinen eller någon annan får försöka

 

 

att dra undan det skurna materialet när

 

motorn eller skärutrustningen roterar,

 

eftersom detta kan medföra allvarliga

 

skador.

Stanna motorn och skärutrustningen innan du tar bort material som lindats runt klingaxeln, eftersom det annars finns risk för skador. Under samt en stund efter användning kan vinkelväxeln vara varm. Det finns risk för brännskada vid kontakt.

!

VARNING! Varning för utslungade

föremål. Använd alltid godkända

 

 

ögonskydd. Luta dig aldrig över

 

skärutrustningens skydd. Stenar, skräp

 

m.m. kan kastas upp i ögonen och vålla

 

blindhet eller allvarliga skador.

Håll obehöriga på avstånd. Barn, djur, åskådare och medhjälpare ska befinna sig utanför säkerhetszonen på 15 m.

Stanna maskinen omedelbart om någon närmar sig. Sväng aldrig runt med maskinen utan att först kontrollera bakåt att ingen befinner sig inom säkerhetszonen.

!

VARNING! Ibland fastnar grenar eller

gräs mellan skydd och skärutrustning.

 

Stanna alltid motorn vid rengöring.

Arbetsmetoder

!

VARNING! Maskiner som är försedda

med sågklingor eller gräsknivar kan

 

rycka våldsamt i sidled när klingan eller

 

kniven kommer i kontakt med ett fast

 

föremål. Detta kallas kast. Ett kast kan

 

vara så kraftigt att maskinen och/eller

 

den som handhar den knuffas åt

 

oberäkneligt håll, och kan medföra att

 

kontrollen över maskinen går förlorad.

 

Kast kan inträffa utan förvarning om

 

maskinen hakar i något, stannar eller kör

 

fast. Kast inträffar oftare i områden där

 

det är svårt att se det material som kapas

 

eller skärs.

Undvik att såga i skärområdet mellan klockan 12 och 3 på klingan. Av klingans rotationshastighet kan kast inträffa just i detta ansättningsområde på klingan, då ansättning sker på grövre stammar.

Innan röjningen påbörjas kontrolleras röjningsområdet, hur terrängen är, markens lutning, om det är stenigt, gropigt osv.

Börja därefter i den änden av skiftet som är lättast, och få en bra öppning på röjningen.

Arbeta systematiskt fram och tillbaka tvärs över skiftet och ta i varje slag en arbetsbredd av ca 4-5 m. Då utnyttjas maskinens fulla räckvidd åt båda hållen och användaren får ett lättsamt och omväxlande arbetsområde att arbeta igenom.

Gångstråkens längd bör vara ca 75 m. Flytta bränsledepån allteftersom arbetet fortgår.

Vid sluttande terräng bör gångstråken läggas vinkelrätt mot lutningen. Det är mycket lättare att gå på tvären i en lutning än upp och ner.

Gångstråken bör läggas så att man slipper att gå över diken eller andra hinder i terrängen. Anpassa även gångstråken till rådande vindförhållanden, så att de röjda stammarna faller ut i den röjda delen av beståndet.

Skogsröjning med sågklinga

Vid ansättning på grövre stammar ökar risken för kast. Undvik därför att såga i skärområdet mellan klockan 12 och 3.

Svenska 23

ARBETSTEKNIK

För att fälla åt vänster ska trädets nederdel föras åt höger. Luta klingan och för den med bestämd rörelse snett ned åt höger. Tryck samtidigt till stammen med klingskyddet. Sätt an klingan mellan klockan 3 och 5. Ge fullgas innan ansättning av klingan.

För att fälla åt höger ska trädets nederdel föras åt vänster. Luta klingan och för den snett uppåt höger. Sätt an mellan klockan 3 och 5 så att klingans rotationsriktning för trädets nederdel åt vänster.

För att fälla trädet framåt ska trädets nederdel dras bakåt. Dra klingan bakåt med en snabb och bestämd rörelse.

Grövre stammar, dvs ansättningsstammar, måste sågas från två håll. Gör först en bedömning av stammens fallriktning. Ansätt först på fallsidan. Såga därefter omkull stammen från andra sidan. Matningstrycket anpassas med hänsyn till stammens grovlek och träslagets hårdhet. Klenare stammar kräver hårdare matning, medan grövre stammar kräver lättare matning.

Om stammarna står mycket tätt, anpassa gånghastigheten efter detta.

Om klingan körs fast i en stam, ryck aldrig loss maskinen. I så fall kan klinga, vinkelväxel, riggrör eller styre förstöras. Släpp handtagen, fatta tag om riggröret med båda händerna och dra sakta loss maskinen.

Buskröjning med sågklinga

Klena stammar och sly mejas ner. Arbeta med pendlande sågrörelser i sidled.

Försök att kapa flera stammar i samma sågrörelse.

Vid lövbuketter, röj först runt buketten. Börja med att såga av höga stubbar i bukettens ytterdel för att undvika fastsågning. Kapa sedan stubbarna till önskad höjd. Försök sedan att komma in med klingan och såga från bukettens centrum. Om det ändå skulle vara svårt att komma åt, kapa högre stubbar och låt stammarna falla ned. Då minskas risken för fastsågning.

Gräsröjning med gräsklinga

Gräsklingor och gräsknivar får ej användas till vedartade stammar.

För alla typer av högt eller kraftigt gräs används gräsklinga.

24 – Svenska

ARBETSTEKNIK

Gräs klipps eller slås ned med pendlande rörelse i sidled, där rörelse från höger till vänster är röjningsmomentet och rörelse från vänster till höger är returrörelse. Låt klingan arbeta med vänstra sidan (mellan klockan 8 och 12).

Om klingan lutas något åt vänster vid gräsröjning, samlas gräset i en sträng som underlättar uppsamling vid t ex krattning.

Sträva efter att arbeta rytmiskt. Stå stadigt med fötterna isär. Flytta framåt efter returrörelsen och ställ dig stadigt igen.

Låt stödkoppen ligga an lätt mot marken. Den är till för att skydda klingan från markansättning.

Minska risken för att materialet ska lindas runt klingan genom att följa dessa regler:

1 Arbeta alltid med full gas.

2Undvik det just skurna materialet under returrörelsen.

Stanna motorn, lossa selen och placera maskinen på marken innan du samlar ihop det skurna materialet.

Grästrimning med trimmerhuvud

Trimning

Håll trimmerhuvudet strax ovanför marken och luta det i vinkel. Det är linans ände som utför arbetet. Låt linan arbeta i sin egen takt. Pressa aldrig in linan i materialet som ska tas bort.

Linan avlägsnar lätt gräs och ogräs intill väggar, staket, träd och rabatter, men den kan också skada ömtålig bark på träd och buskar samt skada staketstolpar.

Minska risken för skador på växtligheten genom att korta linan till 10-12 cm och minska motorvarvtalet.

Renskrapning

Skrapningstekniken avlägsnar all oönskad vegetation. Håll trimmerhuvudet strax ovanför marken och luta det. Låt linans ände slå mot marken runt träd, stolpar, statyer och liknande. OBS! Denna teknik ökar slitaget på linan.

Linan slits fortare och måste matas fram oftare vid arbete mot stenar, tegel, betong, metallstaket etc än vid kontakt med träd och trästaket.

Vid trimning och skrapning ska du använda mindre än full gas (80%), för att linan ska hålla längre och trimmerhuvudet ska slitas mindre.

Klippning

Trimmern är idealisk för klippning på platser som är svåra att komma åt med en vanlig gräsklippare. Håll linan parallell med marken vid klippning. Undvik att trycka ned trimmerhuvudet mot marken eftersom detta kan förstöra gräsmattan och skada redskapet.

Undvik att låta trimmerhuvudet ha ständig kontakt med marken under normal klippning. En sådan ständig kontakt kan vålla skador och slitage på trimmerhuvudet.

Sopning

Den roterande linans fläktverkan kan användas för snabb och enkel rengöring. Håll linan parallell med och över de ytor som ska sopas och för redskapet fram och tillbaka.

Vid klippning och sopning ska du använda full gas för att få ett bra resultat.

Svenska 25

UNDERHÅLL

Förgasare

Din Jonsered-produkt har konstruerats och tillverkats enligt specifikationer som reducerar de skadliga avgaserna.

Inställning av tomgångsvarvtalet

Innan några justeringar görs, se till att luftfiltret är rent och att luftfilterlocket sitter på.

Justera tomgångsvarvtalet med tomgångsskruven T, om omjustering skulle behövas. Vrid först T-skruven medurs tills skärutrustningen börjar rotera. Vrid sedan skruven moturs tills skärutrustningen stannar. Ett korrekt justerat tomgångsvarvtal har uppnåtts när motorn går jämnt i varje läge. Det bör även vara en god marginal till det varvtal då skärutrustningen börjar rotera.

Rekommenderat tomgångsvarvtal: Se kapitel Tekniska data.

VARNING! Kan tomgångsvarvtalet ej ! justeras så att skärutrustningen står

stilla, kontakta din återförsäljare/ serviceverkstad. Använd inte maskinen förrän den är korrekt inställd eller reparerad.

Justering av startgasvarvtal (CC 2245)

För att erhålla rätt startgasvarvtal finns en justering vid gashandtagets bakre del, bredvid kablaget. Med denna skruv (5 mm insex) kan startgasvarvtalet höjas eller sänkas.

5 mm

Gör på följande sätt:

1Kör maskinen på tomgång.

2Tryck ner startgasspärren enligt instruktion under rubrik Start och stopp.

3Om startgasvarvtalet är för lågt (under 4000 r/min) skruvas justerskruven A medurs tills skärutrustningen börjar rotera. Skruva därefter A medurs ytterligare 1/2 varv.

4Om startgasvarvtalet är för högt skruvas justerskruven A moturs tills skärutrustningen stannar. Skruva därefter justerskruven A medurs 1/2 varv.

Ljuddämpare

OBS! Vissa ljuddämpare är försedda med katalysator. Se kapitel Tekniska data för att ta reda på om din maskin är försedd med katalysator.

Ljuddämparen är utformad för att dämpa ljudnivån och för att leda avgaserna bort från användaren. Avgaserna är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand om avgaserna riktas mot ett torrt och brännbart material. Vissa ljuddämpare är utrustade med ett speciellt gnistfångarnät. Om Din maskin är utrustad med en sådan ljuddämpare bör nätet rengöras en gång per vecka. Detta görs bäst med en stålborste. På ljuddämpare utan katalysator bör nätet rengöras och eventuellt bytas en gång per vecka. På katalysatorljuddämpare skall nätet kontrolleras och eventuellt rengöras en gång per månad.

Vid ev. skador på nätet skall detta bytas. Om nätet ofta är igensatt, kan detta vara ett tecken på att katalysatorns funktion är nedsatt. Kontakta din återförsäljare för kontroll. Med ett igensatt nät överhettas maskinen med skador på cylinder och kolv som följd.

OBS! Använd aldrig maskinen med en ljuddämpare som är i dåligt skick.

VARNING! Katalysatorljuddämparen blir ! mycket het såväl vid användning som

efter stopp. Detta gäller även vid tomgångskörning. Beröring kan orsaka brännskador på huden. Var uppmärksam på brandfaran!

26 – Svenska

UNDERHÅLL

Kylsystem

För att erhålla en så låg driftstemperatur som möjligt är maskinen utrustad med ett kylsystem.

4 3

1 2

Kylsystemet består av:

1Luftintag i startapparat.

2Fläktvingar på svänghjulet.

3Kylflänsar på cylindern.

4Cylinderkåpa (leder kylluften mot cylindern).

Rengör kylsystemet med en borste en gång per vecka, vid svårare förhållanden oftare. Ett smutsigt eller igensatt kylsystem leder till överhettning av maskinen med skador på cylinder och kolv som följd.

Luftfilter

Luftfiltret skall regelbundet rengöras från damm och smuts för att undvika:

Förgasarstörningar.

Startproblem.

Sämre effekt.

Onödigt slitage på motorns delar.

Onormalt hög bränsleförbrukning.

Rengör filtret efter 25 timmars drift eller oftare om förhållandena är ovanligt dammiga.

Kontroll av luftfilter (pappersfilter CC 2245)

Ställ chokereglaget i chokeläge.

Demontera luftfilterkåpan och tag ut filtret.

Kontrollera och rengör filterhuset.

Kontrollera filtret och byt om det är förorenat eller skadat. Använd Jonsered original filter.

VIKTIGT! Böj eller vik aldrig ett filter eftersom det kan skadas. Ett skadat luftfilter måste alltid bytas ut.

Kontroll av luftfilter (nylonfilter FC 2245, FC 2245W)

Ställ chokereglaget i chokeläge.

Demontera luftfilterkåpan och tag ut filtret.

Kontrollera och rengör filterhuset.

Rengör filtret om det är förorenat och byt om det är skadat. Rengör filtret med hjälp av varmt tvålvatten. Använd Jonsered original filter.

VIKTIGT! Ett skadat luftfilter måste alltid bytas ut.

Svenska 27

UNDERHÅLL

Vinkelväxel

Vinkelväxeln är från fabriken fylld med lämplig mängd fett. Innan maskinen tas i bruk bör man dock kontrollera att växeln är fylld med fett till 3/4. Använd JONSERED specialfett.

Smörjmedlet i växelhuset behöver normalt inte bytas annat än vid eventuella reparationer.

Drivaxel

Vid fulltidsanvändning skall drivaxeln fettas in var tredje månad. Kontakta din återförsäljare om du är osäker på förfarandet.

Tändstift

Tändstiftets kondition påverkas av:

En felaktigt inställd förgasare.

En felaktig oljeblandning i bränslet (för mycket eller felaktig olja).

Ett smutsigt luftfilter.

Dessa faktorer orsakar beläggningar på tändstiftets elektroder och kan förorsaka driftstörningar och startsvårigheter.

Om maskinens effekt är låg, om den är svår att starta eller om tomgången är orolig: kontrollera alltid först tändstiftet innan ytterligare åtgärder vidtages. Om tändstiftet är igensatt, rengör det och kontrollera samtidigt att elektrodgapet är 0,5 mm. Tändstiftet bör bytas efter ungefär en månad i drift eller om nödvändigt tidigare.

OBS! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp! Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder. Se till att tändstiftet har s.k. radioavstörning.

Vinterbruk

Vid användning av maskinen i kyla och under snöförhållanden kan driftsstörningar uppstå, orsakade av:

För låg motortemperatur.

Isbildning på luftfilter och frysning i förgasare. Därför krävs ofta speciella åtgärder såsom att:

Delvis minska startapparatens luftintag och därmed höja motorns arbetstemperatur.

Förvärma insugsluften till förgasaren genom att utnyttja värmen från ljuddämparen.

Temperatur 5°C eller kallare

För användning i temperaturer kallare än 5°C och/eller under snöförhållanden finns även:

ett speciellt täcklock för startaparathuset och luftfilterkåpans sida.

3 mm ø 3,5 mm

en vinterkåpa som leder varmluft från ljuddämparen till förgasaren. På motorns undersida sitter det en skyddskåpa som byts ut mot en blå vinterkåpa.

VIKTIGT! Vid temperaturer varmare än 5°C SKALL maskinen återställas till standardutförande. I annat fall riskeras överhettning med svåra motorskador som följd.

28 – Svenska

UNDERHÅLL

Smörjning av wire (FC2245W)

NOTERA!

Wiren är förinsmord och behöver inte smörjas förrän behov uppstår.

Tag bort skyddskåpan.

Skruva av cylinderkåpan för att kontrollera att gummibälgen på wiren inte blåses upp vid sprayningen.

Skruva av pluggen på smörjnippeln.

Använd antifrysspray med ett 2 mm sprayrör. Spraya i korta intervaller.

Montera kåporna.

Svenska 29

UNDERHÅLL

Underhållsschema

Nedan följer en lista över den skötsel som skall utföras på maskinen. De flesta av punkterna finns beskrivna i avsnittet Underhåll. Användaren får endast utföra sådana underhållsoch servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

Underhåll

Daglig tillsyn

Veckotillsyn

Månadstillsyn

 

 

 

 

Rengör maskinen utvändigt.

X

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att selen är oskadad.

X

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att gasreglagespärr och gasreglage fungerar säkerhetsmässigt.

X

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att handtaget och styret är hela och sitter fast ordentligt.

X

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att stoppkontakten fungerar.

X

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att skärutrustningen inte roterar på tomgång.

X

 

 

 

 

 

 

Rengör luftfiltret. Byt om det behövs.

X

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att skyddet är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt skydd om

X

 

 

det utsatts för slag eller har sprickor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera klingan så att den är väl centrerad, har god skärpa och ej har

 

 

 

sprickbildningar. En ocentrerad klinga ger upphov till vibrationer som kan

X

 

 

orsaka maskinskada.

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att trimmerhuvudet är oskadat och inte har några sprickor. Byt

X

 

 

trimmerhuvudet om det behövs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att skärutrustningens låsmutter är korrekt åtdragen.

X

 

 

 

 

 

 

Vid användande av kullagrad stödkopp kontrollera låsskruvens åtdragning.

X

 

 

 

 

 

 

Se till att klingans transportskydd är helt och att det kan sättas fast ordentligt.

X

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna.

X

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att inget bränsleläckage finns från motor, tank eller

X

 

 

bränsleledningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera startapparaten med dess lina.

 

X

 

 

 

 

 

Kontrollera att vibrations-isolatorerna inte är skadade.

 

X

 

 

 

 

 

Rengör tändstiftet utvändigt. Demontera det och kontrollera

 

 

 

elektrodavståndet. Justera avståndet till 0,5 mm eller byt tändstift. Se till att

 

X

 

tändstiftet har s.k. radioavstörning.

 

 

 

 

 

 

 

Rengör maskinens kylsystem.

 

X

 

 

 

 

 

Rengör eller byt ljuddämparens gnistfångarnät (gäller endast ljuddämpare

 

X

 

utan katalysator).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengör förgasaren utvändigt och utrymmet runt denna.

 

X

 

 

 

 

 

Kontrollera att vinkelväxeln är fylld till 3/4 med smörjmedel. Fyll på med

 

X

 

specialfett om det behövs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera att selens säkerhetsutlösning är oskadad och fungerar.

 

 

X

 

 

 

 

Kontrollera att bränslefiltret ej är förorenat eller att bränsleslangen har

 

 

X

sprickor eller andra defekter. Byt om erforderligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera alla kablar och anslutningar.

 

 

X

 

 

 

 

Kontrollera koppling, kopplingsfjädrar och kopplingstrumma med avseende

 

 

X

på slitage. Byt om nödvändigt hos auktoriserad serviceverkstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byt tändstift. Se till att tändstiftet har s.k. radioavstörning.

 

 

X

 

 

 

 

Kontrollera och rengör eventuellt ljuddämparens gnistfångarnät (gäller

 

 

X

endast ljuddämpare med katalysator).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smörj drivaxeln med specialfett.

Görs var tredje månad.

 

 

 

 

Byt vibrationsisolatorer efter varje säsong, dock minst en gång per år.

 

 

 

 

 

 

 

30 – Svenska

Loading...
+ 106 hidden pages