X4 Tech TP-1000 User Manual [sv]

0 (0)
X4 Tech TP-1000 User Manual

ANVÄNDARMANUAL

Föreskrifter

Läs noga igenom denna manual.

Illustrationerna är inte alltid exakta avbildningar.

Blixt i triangel = farlig elektrisk spänning

Utropstecken i triangel = viktiga instruktioner i manualer.

VARNING: För att undvika eld och elchock, utsätt inte enheten för regn eller fukt.

Strömsladden

När du ska koppla i eller ur elsladden, ta alltid i själva pluggen och inte i själva sladden. Ta aldrig i plugg eller sladd med blöta händer, risk för elchock.

Kom ihåg att koppla ur strömsladden om enheten inte används under en längre tidsperiod.

Avlägsna inte höljet

Kan leda till att enheten inte fungerar samt elchocker.

Vidrör inga delar inuti enheten.

Hindra inte ventilationen

Föreskrifter för installation

För felfri användning, undvik att installera enheten i följande miljöer:

Direkt solljus eller närhet till värmekällor såsom element

Fuktiga eller blöta platser

Utrymmen med dålig ventilation samt damm och smuts.

Ostadiga platser som inte är helt platta eller som kan vibrera.

Undvik lösningsmedel

Torka av panelerna och höljet till och från med en mjuk trasa. Lösningsmedel, alkohol eller thinner kan skada ytan, skapa fläckar samt sudda ut markeringar och ska därför undvikas. Undvik även insektssprayer.

Placera inga behållare med vatten på enheten.

Loading...
+ 3 hidden pages