Acer ASPIRE M1203, ASPIRE M3710, ASPIRE M3200, ASPIRE M3600, ASPIRE M3700 Manual [tr]

...
0 (0)

AcerSystem

Kullanıcı Kılavuzu

Telif hakkı © 20098 Acer Incorporated.

Tüm Hakları Saklıdır.

AcerSystem Kullanıcı Kılavuzu

Bu yayında verilen bilgiler düzenli olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikle veya düzeltmelerle ilgili herhangi bir kişinin uyarılası yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu tür değişiklikler, bu kılavuzun yeni baskılarına veya ek belgelere ya da yayınlarına eklenecektir. Acer Incorporated, buradaki içeriklerle ilgili açık ya da ima edilen hiçbir ifadede bulunmamakta ya da garanti vermemekte, her türlü satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunlukla ilgili ima edilen garantileri özellikle reddetmektedir.

Kendi rahatlığınız için modem numarasını, seri numarasını, satın alma tarihini ve satın alma yeriyle ilgili bilgileri aşağıdaki alana yazmanızı öneririz. Seri numarası ve model numarası, bilgisayara yapıştırılmış olan etikette bulunmaktadır. Bu birimle ilgili tüm yazışmalarda seri numarası, model numarası ve satın alma bilgileri yer almalıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü, Acer Incorporated'in önceden yazılı izni alınmadan elektronik, mekanik olarak, fotokopi, kayıt ve ya diğer bir yöntemle çoğaltılamaz, alım sisteminde saklanamaz ya da iletilemez.

Acer ve Acer logosu, Acer Incorporated'in tescilli ticari markalarıdır. Burada kullanılan tüm diğer firmaların ürün adları ya da ticari markaları, yalnızca tanıtım amaçlıdır ve mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

i

Güvenliğiniz ve konforunuzla ilgili bilgiler

Güvenlik talimatları

Bu talimatları dikkatli biçimde okuyun. Daha sonra bakmak üzere bu belgeyi saklayın. Ürünün üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları uygulayın.

Temizlemeden önce ürünün kapatılması

Temizlemeden önce bu ürünün fişini elektrik prizinden çıkartın. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.

Uyarılar

Bu ürünü, suyun yanında kullanmayın.

Bu ürünü, dengesiz bir sehpa, masa vs. üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi biçimde zarar görebilir.

Yarıklar ve açıklıklar, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını ve aşırı ısınmasının önlenmesini sağlamak için konulmuştur. Bu açıklıkların tıkanmaması ya da kapatılmaması gerekmektedir. Açıklıklar, asla ürün yatağa, divana, halıya ya da benzeri bir yüzeye yerleştirilerek tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı kaynağının üzerine veya yakınına ya da uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece kapalı bir muhafazaya yerleştirilmemelidir.

Tehlikeli voltaj içeren noktalara temas edebileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek parçalara kısa devre yapabileceğinden bu ürünün içine hiçbir nesneyi kasa açıklıkları arasından itmeyin. Ürünün üzerine ya da içine asla sıvı dökmeyin.

İç parçaların zarar görmemesi ve pil akmalarını önlemek için ürünü titreşimli yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.

Elektrik gücünün kullanımı

Bu ürün, bilgi etiketinde belirtilen türde elektrikle çalıştırılmalıdır. Kullanılan elektrik türünden emin değilseniz, bayiinize ya da bölgenizdeki elektrik firmasına danışın.

Elektrik kablosunun üzerinde hiçbir şeyin durmasına izin vermeyin. Bu ürünü, insanların kablonun üzerinden geçebileceği yerlere yerleştirmeyin.

Bu ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanılıyorsa, uzatma kablosuna takılı donanımların toplam amper değerinin, uzatma kablosu amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayıca prize takılı tüm ürünlerin toplam değerinin, sigortanın değerini aşmadığını da kontrol edin.

Çok sayıda cihaz takarak elektrik prizinin, çoklu prizin ya da fişin aşırı yüklenmesine neden olmamaya dikkat edin. Tüm sistem, ilgili elektrik hattının değerinin %80'ini geçmemelidir. Grup priz kullanıldığında, yük, grup prizin giriş değerinin %80'ini aşmamalıdır.

Acer ASPIRE M1203, ASPIRE M3710, ASPIRE M3200, ASPIRE M3600, ASPIRE M3700 Manual

ii

Bu ürünün AC adaptörü, üç telli topraklı fişe sahiptir. Fiş yalnızca topraklı prizlere girebilmektedir. Elektrik prizi, AC adaptörü fişini takmadan önce düzgün biçimde topraklanmalıdır. Fişi, topraksız bir prize takmayın. Daha fazla bilgi için elektrikçinizle görüşün.

Dikkat! Topraklama pimi, güvenlikle ilgili bir özelliktir. Düzgün biçimde topraklanmamış priz kullanımı, elektrik çarpmalarına ve/ veya yaralanmalarına neden olabilir.

Not: Topraklama pimi, bu ürünün çalışmasında bozulmalara neden olabilecek yakındaki elektrikli cihazların yarattığı beklenmeyen parazitlere karşı da iyi bir koruma sağlar.

Bu ürünü yalnızca ürünle birlikte sağlanan elektrik kaynağı kablosu setiyle birlikte kullanın. Elektrik kablosu setini değiştirmeniz gerekiyorsa, yeni kablonun aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun: ayrılabilir tür, UL listesinde/CSA onaylı, tür SPT-2, değer 7 A 125 V minimum, VDE onaylı ya da eşdeğeri, 4,6 metre (15 ayak) azami uzunluk.

Ürün servisi

Kapakların açılması ya da çıkartılması, tehlikeli voltaj içeren noktaları açığa çıkaracağından ya da başka tehlikelere neden olabileceğinden asla bu ürüne kendiniz servis yapmaya çalışmayın. Tüm servis işleri için uzman servis personeline başvurun.

Aşağıdaki durumlarda bu ürünün fişini prizden çıkartın ve servis için uzman bir servis personeline başvurun:

elektrik kablosu ya da fişi zarar gördüğünde, kesildiğinde ya da yıprandığında

ürünün içine sıvı döküldüğünde

ürün yağmura ya da suya maruz kaldığında

ürün yere düştüğünde ya da kasa zarar gördüğünde

ürünün performansında, servis gerektirebilecek ölçüde bir düşüş olduğunda

bu ürün, aşağıdaki çalışma koşullarından sonra normal çalışmaz

Not: Diğer kontrollerin yanlış ayarlanması, hasara neden olabileceğinden ve ürünün normal koşullara getirilmesi için uzman bir teknisyen tarafından kapsamlı bir çalışma yapılması gerekeceğinden yalnızca çalıştırma talimatlarında kapsanan kontrolleri ayarlayın.

iii

DKKAT: Pillerin yanl yerletirilmesi patlama tehlikesi tar. Pilleri ayn tür veya üreticinin tavsiye ettii edeer tür pillerle deitirin. Kullanlm pilleri üreticinin talimatlar dorultusunda atn.

Telefon hattı güvenliği

Kullanılmadıklarında ve/veya servis çalışmasından önce donanıma bağlı tüm telefon hatlarını çıkartın.

Yıldırımların neden olabileceği riskleri önlemek için telefon hattını, yıldırım düşen ya da fırtınalı havalarda donanıma takmayın.

Atma talimatları

Bu elektronik cihazı, uzaklaştırmak için çöp kutusuna atmayın.

Küresel çevrenin kirlenmesini önlemek ve en yüksek düzeyde koruma sağlamak için lütfen geri dönüştürün. Elektrikli ve Elektronik Donanımlardan Atıklar (WEEE) yönetmeliğiyle ilgili daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edin:

http://global.acer.com/about/sustainability.htm.

Cıvayla ilgili tavsiyeler

LCD/CRT monitör ya da ekrana sahip projektörler veya elektronik ürünler için: Bu ürünün içindeki lamba(lar), cıva içermektedir ve yerel, eyalet ya da federal yasalara göre geri dönüştürülmeli ya da atılmalıdır. Daha fazla bilgi için

www.eiae.org adresindeki Electronik Industries Alliance ile iletişim kurun. Lambaya özgü geri dönüşüm bilgileri için www.lamprecycle.org adresine bakın.

iv

ENERGY STAR bir hükümet programı olup (kamusal/özel ortaklık) kişilerin çevresini kaliteden veya ürün özelliklerinden feragat etmeden uygun fiyatlar ile korumasını öngörmektedir. ENERGY STAR bulunan ürünler, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından belirlenen sıkı enerji verimliliği kılavuz bilgilerini karşılayarak sera gazı çıkışlarını önlemektedir. Ortalama bir evde elektronik eşyalara güç vermek için kullanılan tüm elektriğin %75'i ürünler kapalı iken tüketilmektedir. ENERGY STAR bulunan ev elektroniği ürünleri kapalı pozisyonda iken geleneksel cihazlardan %50'ye kadar daha az enerji kullanmaktadır. Daha fazla bilgi için http://www.energystar.gov ve http://www.energystar.gov/ powermangement kısmına bakınız.

Not: Not: Yukardaki ifade sadece ENERGY STAR etiketli AcerSystem için geçerlidir.

ENERGY STAR ortağı olarak Acer Inc. bu ürünün enerji verimliliği için ENERGY STAR kılavuz bilgilerini karşıladığını saptamıştır.

Bu ürün güç yönetimini etkinleştirmek için gönderilmiştir:

Ekranın Uyku modunu kullanılmadığında 15 dakika içinde etkinleştirin.

Bilgisayarın Uyku modunu kullanılmadığında 30 dakika içinde etkinleştirin.

Güç düğmesine basarak bilgisayarı Uyku modundan uyandırın.

Acer ePower Management kullanılarak daha fazla güç yönetim ayarı yapılabilir.

Rahat kullanımla ilgili ipuçları ve bilgiler

Bilgisayarlar uzun süre kullanıldıklarında göz yorulmasına ya da baş ağrılarına neden olabilmektedir. Kullanıcılar, yalnızca uzun saatler bilgisayar karşısında çalıştıklarında fiziksel yaralanma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Uzun çalışmalar, yanlış oturma, kötü çalışma alışkanlıkları, stres, yetersiz çalışma koşulları, kişisel sağlık durumu ve diğer etkenler genellikle fiziksel yaralanma riskini önemli ölçüde artırırlar.

Yanlış bilgisayar kullanımı, karpal tünel sendromuna, tendonite, tenosinovite ya da diğer kas-iskelet bozukluklarına neden olabilir. Ellerde, bileklerde, omuzlarda, boyunda ya da sırtta aşağıdaki belirtiler gözlenebilir:

uyuşukluk, yanma ya da karıncalanma hissi

ağrı, acı ya da incinme

ağrı, şişme ya da zonklama

sertleşme ya da gerilme

v

soğukluk ya da zayıflık

Bu ya da başka tekrar eden belirtilere sahipseniz veya bilgisayar kullanımından sonra sürekli olarak rahatsızlık ve/veya ağrı hissediyorsanız, hemen bir hekime başvurun ve firmanızın sağlık ve güvenlik departmanına bilgi verin.

Aşağıdaki bölüm, daha rahat bilgisayar kullanımıyla ilgili ipuçları sağlamaktadır.

Rahat çalışma alanının bulunması

Monitörünüzün açısını ayarlayarak, ayak dayanağı kullanarak ya da en üst düzeyde rahatlık sağlamak için oturma yüksekliğinizi artırarak kendi rahat çalışma alanınızı bulabilirsiniz. Aşağıdaki ipuçlarına dikkat edin:

sabit bir duruşta uzun süre kalmamaya çalışın

ileri doğru eğilmeyin ve/veya geriye doğru yatmayın

bacak kaslarınızdaki gerginliği almak için düzenli olarak kalkın ve yürüyün

boynunuzu ve omuzlarınızı gevşetmek için kısa molalar verin

kaslarınızın gerilmemesine ya da omuzlarınızın gergin durmamasına dikkat edin

rahat ulaşılabilecek şekilde uygun harici ekran, klavye ve fare takın

belgelerinizden çok monitörünüze bakıyorsanız, ekranı masanızın ortasına yerleştirerek boyun incinmelerini en aza indirin

Gözlerinizi korumak

Uzun süre ekrana bakılması, yanlış gözlükler ya da kontak lensler kullanılması, parlama, aşırı oda aydınlatması, net olmayan ekranlar, çok küçük yazı tipleri ve düşük kontrastlı ekranlar, gözlerinizde yorulmalara neden olabilir. Aşağıdaki bölümlerde, göz yorulmalarını nasıl en aza indirebileceğiniz belirtilmektedir.

Gözler

Gözlerinizi sık sık dinlendirin.

Monitörden uzağa bakarak ve uzak bir noktaya odaklanarak düzenli olarak gözlerinizi dinlendirin.

Gözlerinizin kurumasını önlemek için sık sık göz kırpın.

Ekran

Ekranınızı temiz tutun.

Kafanızı, ekranınızın üst kenarından daha yukarıda tutarak, ekranın ortasına baktığınızda gözlerinizin aşağıya dönük olmasını sağlayın.

Ekranın parlaklığını ve/veya kontrastını, metin ve grafikleri net gösterecek rahat bir seviyeye ayarlayın.

Aşağıdakileri yaparak parlamaları ve yansımaları önleyin:

ekranınızı, yan tarafı pencerelere ya da ışık kaynaklarına dönük olacak şekilde yerleştirerek

perde, jaluzi vs. kullanarak odanın ışığını azaltarak

bir çalışma ışığı kullanarak

vi

ekranın izlenme açısını değiştirerek

bir parlama azaltıcı filtre kullanarak

ekranın üst ön kenarından uzatılan bir karton parçası gibi bir ekran korkuluğu kullanarak

Ekranınızı, rahatsız izlenme açılarına getirmeyin.

Açık pencereler gibi parlak ışık kaynaklarına uzun süre bakmayın.

İyi çalışma alışkanlıkları geliştirme

Aşağıdaki çalışma alışkanlıkları, bilgisayar kullanımınızı daha rahatlatıcı ve üretken hale getirebilir:

Sık sık ve düzenli olarak kısa molalar verin.

Gerinme egzersizleri gerçekleştirin.

Sık sık temiz hava soluyun.

Düzenli olarak egzersiz yapın ve sağlığınızı koruyun.

Dikkat! Bilgisayarı, bir koltukta ya da yatakta kullanmanızı önermiyoruz. Bundan kaçınamıyorsanız yalnızca kısa süreler için çalışın, düzenli aralıklarla molalar verin ve bazı gerinme egzersizleri yapın.

Not: Daha fazla bilgi için AcerSystem User's Guide (AcerSystem Kullanıcı Kılavuzu'nda) Yönetmelikler ve güvenlik uyarıları” sayfa 12 konusuna bakın.

İçindekiler

Güvenliğiniz ve konforunuzla ilgili bilgiler

i

Güvenlik talimatları

i

Atma talimatları

iii

Rahat kullanımla ilgili ipuçları ve bilgiler

iii

Hoş geldiniz

1

En Önemli Faydaları

1

Başlamadan önce

2

Sistemin Kurulumu

2

Yerleştirme İp Uçları

2

Sisteme Genel Bakış

3

Yeni Komponentin Takılması

4

Kasanın Açılması

4

Sıkça Sorulan Sorular

5

Bilgisayarınızın bakımı

7

Önemli İp Uçları

7

Temizleme ve servis

8

Teknik Destek Almak

9

Yönetmelikler ve güvenlik uyarıları

12

FCC uyarısı

12

Modem uyarıları

13

Lazer uyum bildirisi

14

Dijital ses çıkış beyanı

14

Macrovision telif hakkı koruması uyarısı

14

Radyo cihazı yasal uyarısı

14

Genel

15

Avrupa Birliği (AB)

15

FCC RF güvenlik gereksinimi

16

Kanada — Düşük güçlü ruhsattan muaf radyo

 

iletişim cihazları (RSS-210)

16

Federal Communications Comission

 

Declaration of Conformity

16

Loading...
+ 19 hidden pages