NordicTrack S 22i User manual

0 (0)
NordicTrack S 22i User manual

Modelnr. NTEVEX18718.0

 

Serienr.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Schrijf het serienummer hierboven

voor verdere raadpleging.

 

Sticker met

 

serienummer

 

KLANTENDIENST

 

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag–Vrijdag 08:00–20:00 GMT; Zaterdag 09:00–13:00 GMT

Website:

iconsupport.eu

Email:

csuk@iconeurope.com

OPGELET

 

Lees voor gebruik van dit

 

apparaat alle instructies en

 

voorzorgsmaatregelen in deze

 

handleiding. Bewaar deze

 

handleiding voor verdere

 

raadpleging.

iconeurope.com

INHOUDSOPGAVE

PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 DE STUDIOFIETS GEBRUIKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 LIJST MET ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterzijde RECYCLINGINFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterzijde

PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER

De hier afgebeelde waarschuwingsstickers worden meegeleverd bij dit product. Bevestig de waarschuwingsstickers

bovenop de Engelse waarschuwingen op de aangegeven locatie. Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de voorkant van deze handleiding en vraag om een gratis vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Let op: De

stickers worden mogelijk niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK en IFIT zijn handelsmerken van ICON Health & Fitness, Inc. Het woordmerk Bluetooth® en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en in licentie worden gebruikt. Google Maps is een handelsmerk van Google LLC. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. WPA en WPA2 zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw studiofiets voordat u deze gebruikt om het risico op brandwonden, brand, elektrische schok of ernstig letsel aan personen te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.De eigenaar moet zich te ervan vergewissen dat allen die gebruik maken van de studiofiets voldoende op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

3.De studiofiets is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of tenzij zij

instructie hebben ontvangen over het gebruik van de studiofiets door iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.

4.Gebruik de studiofiets alleen zoals in deze handleiding beschreven wordt.

5.Deze studiofiets is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de studiofiets niet commercieel of voor verhuur.

6.Gebruik de studiofiets uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de studiofiets niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

7.Plaats de studiofiets op een vlakke ondergrond met minstens 0,6 m vrije ruimte rondom het krachtsysteem. Leg een matje onder de studiofiets om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

8.Controleer steeds bij gebruik alle onderdelen van de studiofiets en draai ze goed vast.

Vervang versleten onderdelen meteen.

9.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 13 en huisdieren bij de studiofiets vandaan.

10.Steek, bij het insteken van de stekker (zie bladzijde 15), de stekker alleen in een geaard stopcontact.

11.Pas het stroomsnoer niet aan en gebruik geen adapter om het stroomsnoer op een onjuist stopcontact aan te sluiten. Houd het stroomsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Gebruik geen verlengsnoer.

12.Gebruik de studiofiets niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is.

Gebruik de studiofiets niet als hij niet goed werkt.

13.GEVAAR: Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en druk de aan/uitschakelaar in de stand Off (uit) wanneer u de studiofiets niet gebruikt en voordat u de studiofiets reinigt. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.

14.Draag geschikte kleding tijdens het oefenen. Draag nooit losse kleding die in de studiofiets bekneld kunnen raken. Draag altijd sportschoenen voor voetbescherming.

15.De studiofiets kan alleen door mensen die minder dan 150 kg wegen worden gebruikt.

16.Wees voorzichtig bij het monteren en demonteren van de studiofiets.

17.Houdt tijdens het gebruik van de studiofiets uw rug recht. Krom uw rug niet.

3

18.

Met de studiofiets kan men niet freewheelen;

20.

Wanneer de studiofiets niet wordt gebruikt,

 

de pedalen blijven ronddraaien totdat het

 

drukt u de remknop omlaag en stevig vast.

 

vliegwiel stopt. Verlaag uw fietssnelheid op

21.

Te veel oefeningen doen kan leiden tot

 

een gecontroleerde manier.

19.

Om het vliegwiel snel te stoppen drukt u de

 

ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt,

 

kortademig of duizelig wordt tijdens het oefe-

 

remknop omlaag.

 

nen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te

 

 

 

koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Gefeliciteerd met uw keuze voor de revolutionaire NORDICTRACK® COMMERCIAL S22I STUDIO CYCLE. De COMMERCIAL S22I STUDIO CYCLE is anders dan elke gewone trainingsfiets. Met volledige aanpasbaarheid, een interactief draadloos bedieningspaneel met touchscreen, een hellingsysteem dat een echt terrein simuleert, en een reeks andere functies, biedt de COMMERCIAL S22I STUDIO CYCLE een meeslepende thuis-studio-fietservaring.

Lees voor uw eigen welzijn deze handleiding zorgvuldig door voordat u de studiofiets gebruikt.

Raadpleeg de kaft van deze handleiding mocht u nog vragen hebben nadat u de handleiding hebt doorgelezen. Voordat u met ons contact opneemt, schrijf het productnummer en serienummer even op. De plaats waar u de sticker van het modelnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de kaft van de handleiding aangegeven.

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

Lengte: 89 cm

Breedte: 56 cm

Gewicht: 80 kg

Helling/Afdalingsregelknop

Handvat

Remknop

Zadel

Bedieningspaneel

Handgewicht

Bedieningsknop

voor de Weerstand

Buisknop

Accessoireshouder

 

Buisknop

Knop van de Drager

Vliegwiel

Pedaal/Riem

Wiel

Stroomschakelaar

Stroomsnoer

Stelvoet

5

ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA

Raadpleeg bij de montage de onderstaande tekeningen om de kleine onderdelen te herkennen. Het getal tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN aan het eind

van deze handleiding. Het nummer naast het sleutelnummer is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Let op: Wanneer u een onderdeel niet in de zak met onderdelen kunt vinden, bekijk dan het apparaat om te zien of het al gemonteerd is. Er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M10

M4 x 10mm

M4 x 12mm

M4 x 14mm

 

 

 

 

M8 x 12mm

Machineschroef

Machineschroef

Schroef

 

Klemmoer

(12)–2

(102)–4

 

(17)–4

 

Schroef

(95)–1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(93)–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M10 x 20mm Schroef

M10 x 52mm Bout (94)–1

(105)–12

 

6

MONTAGE

De montage moet door twee personen uitgevoerd worden.

Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met alle montagestappen.

Zie bladzijde 6 om kleine onderdelen te kunnen herkennen.

Gebruik geen elektrisch gereedschap om schade aan onderdelen te voorkomen.

Naast het meegeleverde gereedschap heeft u het volgende gereedschap nodig:

een kruiskopschroevendraaier

een instelbare sleutel

een rubber hamer

Montage is makkelijker met een set sleutels.

1. Ga naar iconsupport.eu op uw computer en

 

 

 

 

 

 

 

1

 

registreer uw product.

 

 

 

 

 

hier wordt uw eigendom geregistreerd

activeert uw garantie

zorgt voor prioriteit bij klantondersteuning als u ooit hulp nodig heeft

Let op: Bel wanneer u geen toegang tot internet heeft, de Klantendienst (zie de kaft van de deze handleiding) en registreer uw product.

7

2. Bevestig de Voorste Stabilisator (3) aan de Basis

2

 

(2) met vier M10 x 20mm Schroeven (105); draai

 

 

 

de Schroeven nog niet vast.

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de Voorste

 

 

Stabilisator (3) vast met twee aanvullende M10 x

 

 

20mm Schroeven (105).

 

105

Draai dan alle zes M10 x 20mm Schroeven

 

 

105

(105) weer vast.

 

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Druk de rechter

 

 

Beenkap (64) omlaag en bevestig hem aan de

 

 

Basis (2) met een M4 x 10mm Machineschroef

 

2

(12). Maak de andere Beenkap (niet getoond)

 

op dezelfde manier vast.

 

 

 

 

3

 

 

64

 

105

2

 

 

 

 

12

 

 

3

 

 

105

8

3. Bevestig de Achterste Stabilisator (4) aan de

3

 

 

 

Basis (2) met vier M10 x 20mm Schroeven

 

105

 

 

 

 

(105); draai de Schroeven nog niet vast.

 

 

 

 

 

 

105

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de

 

 

 

 

Achterste Stabilisator (4) vast met twee aanvul-

 

 

 

 

lende M10 x 20mm Schroeven (105).

 

 

 

 

Draai dan alle zes M10 x 20mm Schroeven

 

 

 

 

(105) weer vast.

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

105

 

 

 

4

 

4. Raadpleeg de inzet-tekening. Richt de Buis

4

 

 

 

van het Handvat (7) zo dat de onderste sleuf (A)

 

 

B

zich aan de afgebeelde kant bevindt.

 

 

100

7

 

 

 

Maak vervolgens de aangegeven Buisknop (100)

 

 

 

 

 

 

 

los en steek de Buis van het Handvat (7) in het

 

 

 

 

Onderstel (1) totdat het onderste uiteinde van de

 

 

 

 

Buis van het Handvat onderin het Onderstel zit.

 

 

 

 

Maak vervolgens de Buisknop goed vast.

 

 

1

 

 

 

 

 

Steek vervolgens het uiteinde van de Onderste

 

 

 

122

Draad (122) in het Onderstel (1) en de Buis van

 

7

 

 

 

 

het Handvat (7) en trek het uit de bovenste gleuf

 

 

 

(B) in de Buis van het Handvat zoals aangege-

 

 

 

 

ven door de streepjeslijn rechts.

 

A

 

 

 

 

100

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

5. Stop het Handvat (97) in de Buis van het

 

5

 

Handvat (7). Bevestig het Handvat met

 

 

 

 

vier M8 x 12mm Schroeven (93); draai alle

 

 

 

Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

93 7 93

6. Tip: Vermijd dat de draden (C) bekneld raken.

6

 

Schuif de Steun van het Bedieningspaneel (8)

 

 

 

op het Handvat (97).

 

 

Bevestig de Steun van het Bedieningspaneel

 

 

(8) met een M10 x 52mm Bout (94) en een M10

 

 

Klemmoer (95); zorg ervoor dat de Klemmoer

Vermijd dat

 

in het zeskantige gat (D) valt. Maak de Bout

de draden (C)

 

nog niet vast.

bekneld raken

8

 

94

 

D

 

 

 

97

95

 

 

 

C

 

 

10

 

7.Kijk onder de Steun van het Bedieningspaneel

(8) en identificeer de Bovenste Draad (123), die een grotere connector heeft dan de Verlengingsdraad (124).

Verbind de Bovenste Draad (123) met de Onderste Draad (122) dat uit de Buis van het Handvat (7) steekt. Steek beide connectoren op beide Draden in de Buis van het Handvat.

Verbind vervolgens de Verlengingsdraad (124) met de Besturingsdraad (125) dat uit het Handvat (97) steekt. Steek vervolgens beide connectoren op beide Draden in het Handvat.

8.Laat iemand het Bedieningspaneel (10) bij de Beugel van het Bedieningspaneel (11) houden.

Sluit de Bovenste Draad (123) en de Verlengingsdraad (124) aan op de aansluitingen aan de achterkant van het Bedieningspaneel (10); zorg ervoor dat de met rood gemarkeerde Draad in de met rood gemarkeerde aansluiting wordt gestoken en steek de

met geel gemarkeerde Draad in de met geel gemarkeerde aansluiting.

Tip: Vermijd dat de draden bekneld raken. Kantel indien nodig de Beugel van het Bedieningspaneel (11) omhoog om deze stap makkelijker te maken. Bevestig

het Bedieningspaneel (10) aan de Beugel van het Bedieningspaneel met vier M4 x 12mm Machineschroeven (102); draai alle

Machineschroeven eerst aan en draai ze daarna vast.

7

 

 

 

 

8

97

 

 

 

 

123

 

 

125

 

 

124

122

 

 

7

 

 

 

8

 

 

11

 

 

10

 

 

102

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

123

 

 

 

124

Vermijd dat de draden bekneld raken

11

9.

BELANGRIJK: Laat een tweede persoon

9

 

 

het Bedieningspaneel (10) in de verticale

 

 

 

 

 

stand brengen. Draai de M10 x 52mm Bout

 

10

 

(94) vast terwijl een tweede persoon het

 

 

Bedieningspaneel vasthoudt.

Vermijd

 

 

Richt vervolgens de Handgewichthouder (38)

 

 

dat de

 

 

zo, dat de grootste opening (E) naar voren is

draden (C)

 

 

gericht.

bekneld

 

 

Tip: Vermijd dat de draden (C) bekneld

raken

 

 

38

E

 

raken. Bevestig de Handgewichthouder (38)

 

 

aan de Steun van het Bedieningspaneel (8)

 

 

 

met vier M4 x 14mm Schroeven (17); draai alle

 

 

 

Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.

 

 

 

 

C 94

 

 

 

 

8

 

 

 

17

10.

Richt de Buis van het Zadel (13) zoals getoond.

10

 

 

 

 

 

Maak de aangegeven Buisknop (100) los. Steek

 

 

 

vervolgens de Buis van het Zadel (13) in het

 

 

 

Onderstel (1) en stel de Buis van het Zadel af op

 

 

 

de juiste hoogte. Maak vervolgens de Buisknop

 

 

 

goed vast.

 

 

 

 

13

 

 

 

 

100

 

 

1

 

 

 

12

 

Loading...
+ 28 hidden pages