Logitech POWERSHELL Setup guide [ml]

POWERSHELL

CONTROLLER + BATTERY

Setup Guide

Svenska . . . . . . . . . . .

.60

 

Dansk . . . . . . . . . . . .

. 68

 

Norsk . . . . . . . . . . . .

. 76

 

Suomi . . . . . . . . . . . .

.84

 

Ελληνικά . . . . . . . . . . .

. 92

 

Türkçe. . . . . . . . . . . .

100

 

109 . . . . . . . . . . . . .

ةيبرعلا

 

www.logitech.com/support  . . . . . . . . . . . . . . . .

118

3

Logitech POWERSHELL Setup guide

2 3

4

5

2

1

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

13

 

 

12

9

11

14

 

10

 

16

 

15

 

 

60  Svenska

Produktöversikt

1.Analog 8-vägs riktningsknapp

2.Analoga axelknappar

3.Knapp för iPhones viloläge

4.Adapter för iPod touch

5.Lightning-kontakt

6.Analoga knappar

7.Pausknapp

8.Ljudingång

9.Reglage för utökad batteritid

10.Ögla för handledsrem (handledsrem medföljer ej)

11.Mikro-USB-laddningsport

12.Öppning för reglage för volym/ljudlöst läge på iPhone/iPod touch

13.Förlängningskabel för headset

14.Mikro-USB-laddningssladd

15.Kameraöppning

16.Batteriindikator

Svenska  61

Komma igång

iPhone:

1.Anslut iPhone-enheten till kontrollens Lightning-kontakt.

2.Tryck ner telefonen i kontrollens ram tills den sitter säkert.

62  Svenska

iPod touch:

1.Placera iPod touch-adaptern i kontrolldockan.

Obs! Placera iPod touch-adaptern så att dragfliken ligger bakom Lightning-kontakten.

2.Anslut iPod touch-enheten till Lightning-kontakten.

3.Tryck ner iPod touch-enheten i kontrollens ram tills den sitter säkert.

Svenska  63

Börja använda kontrollen

1.Använd kontrollen för att spela iOS 7-spel.

2.Använd ett headset med din kontroll genom att infoga den medföljande förlängningskabeln i ljudingången.

3.Förläng batteritiden för iPod toucheller iPhone-enheten genom att flytta reglaget för utökad batteritid till På.

4.G-logotypen på baksidan lyser rött när kontrollens batteri behöver laddas. Ladda kontrollen när det är möjligt.

64  Svenska

Ta bort iPod toucheller iPhone-enheten från kontrollen

1.Ta bort hörlurar eller andra enheter som använder ljudingången.

2.Håll kontrollen över ett bord och tryck genom kameraöppningen tills iPhoneeller iPod touch-enheten släpper från kontrollens ram.

3.När iPhoneeller iPod touch-enheten har lossnat något från ramen drar du bort Apple-enheten från Lightning-kontakten.

Svenska  65

Ladda kontrollen

1.Anslut USB-laddningssladden till din iPhoneeller iPod touch-adapter*.

2.Anslut mikro-USB-kontakten till kontrollens laddningsport.

3.G-logotypen blinkar medan den laddas. G-logotypen lyser med ett fast blått sken när kontrollen är helt laddad. Kontrollen är färdigladdad.

4.Kontrollera att reglaget för utökad batteritid är inställt till På för att ladda iPhoneeller iPod touch-enheten medan du laddar kontrollen.

*Använd enbart nätadaptrar från Apple som är kompatibla med iPhone 5 eller iPod touch (femte generationen).

Obs! När batteriet är förbrukat tar du bort det enligt illustrationen.

66  Svenska

Felsökning

Kontrollen fungerar inte tillsammans med min iPhone/ iPod touch

Se till att du använder iOS 7 eller senare.

Kontrollera att spelet stöder spelkontrollsfunktionen.

Kontrollera att kontrollen är fulladdad.

Det går inte ta bort iPhone/iPod touch-enheten från kontrollen

Ta bort headsetadaptern eller andra tillägg från ljudingången.

Håll kontrollen 7 cm ovanför en mjuk yta och tryck lätt genom kameraöppningen för att lösgöra enheten från kontrollens ram.

iPhoneeller iPod touch-enheten laddas inte korrekt

Kontrollera att du använder den ursprungliga nätadaptern som medföljde iPod touch-/iPhone-enheten, eller se till att du använder en USB-nätadapter med uteffekten 5V 1A.

Flytta reglaget för utökad batteritid till På.

Prova med en annan USB-port eller nätadapter.

Produkten kan under användning orsaka störningar i mobila och trådlösa nätverk.

Svenska  67

2 3

4

5

2

1

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

13

 

 

12

9

11

14

 

10

 

16

 

15

 

 

68  Dansk

Oversigt over produktet

1.Ottevejs analog retningsknap

2.Analoge knapper på rammen

3.Dvale/aktivér-knap til iPhone

4.Adapter til iPod touch

5.Lightning-stik

6.Analoge knapper

7.Pauseknap

8.Adgang til headsetstikket

9.Tænd/sluk-knap til længere batterilevetid

10.Montering til håndledsrem (håndledsrem ikke inkluderet)

11.Mikro-USB-port til opladning

12.Adgang til lydknapper og ringetone/lydløs-omskifter

13.Forlængerledning til headset

14.Mikro-USB-opladerkabel

15.Åbning til kamera

16.Batteriindikator

Dansk  69

Kom godt i gang

iPhone:

1.Placer din iPhone i controllerens Lightning-stik.

2.Skub telefonen ned i rammen så den holdes på plads.

70  Dansk

iPod touch:

1.Placer adapteren til iPod touch i holderen i controlleren. Bemærk: iPod touch-enheden skal placeres således

at G-udtræksstroppen sidder bag Lightning-stikket.

2.lacer din iPod touch i Lightning-stikket.

3.Skub enheden ned i rammen så den holdes på plads.

Dansk  71

Sådan bruger du controlleren

1.Brug controlleren til at spille iOS 7-spil

2.Sæt den medfølgende forlængerledning i headsetstikket hvis du vil bruge et headset sammen med controlleren.

3.Batterilevetiden på din iPod touch eller iPhone kan forlænges ved at tænde for knappen til forlænget batterilevetid.

4.G-logoet bag på controlleren lyser rødt når batteriet skal oplades. Husk at lade controlleren op når der er mulighed for det.

72  Dansk

Sådan fjernes iPod touchog iPhone-enheden fra controlleren

1.Fjern alle headset og andre lydstik fra headsetstikket.

2.Stil dig ved et bord og hold fast på controlleren. Tryk i åbningen til kameraet indtil din iPhone eller iPod touch vipper ud af controlleren.

3.Når din iPhone eller iPod touch er næsten ude af rammen, skal den trækkes lige ud af Lightning-stikket.

Dansk  73

Sådan oplader du controlleren

1.Sæt USB-opladerkablet i iPhoneeller iPod touch-enhedens strømadapter*.

2.Sæt mikro-USB-stikket i controllerens port til opladning.

3.G-logoet blinker når den oplades. Når controlleren er opladet, lyser logoet blåt. Controlleren er nu opladet.

4.Kontrollér at knappen til forlænget batterilevetid er slået til hvis du vil oplade iPhoneeller iPod touch-enheden samtidig med du oplader controlleren.

*Benyt kun Apple-strømadaptere der er kompatible med iPhone 5 eller iPod touch (5. generation).

Bemærk: Når produktet ikke længere fungerer skal batteriet fjernes som vist her.

74  Dansk

Problemløsning

Controlleren fungerer ikke med min iPhone/iPod touch

Sørg for at du benytter iOS 7 eller senere.

Kontrollér at spillet understøtter spilcontrollerfunktionen.

Sørg for at controlleren er ladet helt op.

Jeg kan ikke fjerne min iPhone/iPod touch fra controlleren

Fjern headsetadapteren eller andre stik fra headsetstikket.

Hold controlleren ca. 10 cm over over en blød overflade,

og tryk forsigtigt gennem åbningen til kameraet for at få enheden ud af rammen.

Min iPhone eller iPod touch oplades ikke rigtigt

Kontrollér at du bruger den originale strømadapter til iPod touch/ iPhone eller at du bruger en USB-adapter der giver en udgangseffekt på 5 V og 1 A.

Tænd for knappen til forlænget batterilevetid.

Prøv en anden USB-port eller strømadapter.

Dette produkt kan i brug påvirke mobiltelefoners og trådløse forbindelsers ydeevne.

Dansk  75

2 3

4

5

2

1

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

13

 

 

12

9

11

14

 

10

 

16

 

15

 

 

76  Norsk

Loading...
+ 44 hidden pages