3dlabs Wildcat III 6210 User's Guide [nl]

Gebruikersgids voor 3Dlabs, Inc Wildcat III 6210en Wildcat III 6110- -videoversnellerkaart

3Dlabs®, Inc.

480 Potrero Avenue

Sunnyvale, CA 94086

408 - 530 - 4700

www.3dlabs.com

Copyright 2002 van 3Dlabs, Inc.

3Dlabs is een gedeponeerd handelsmerk, en Wildcat, SuperScene, ParaScale en DirectBurst zijn handelsmerken van 3Dlabs, Inc. of 3Dlabs Inc. Ltd. Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel. OpenGL is een gedeponeerd handelsmerk van Silicon Graphics, Inc. Soft Engine is een handelsmerk van Vibrant Graphics, Inc. AutoCAD is een gedeponeerd handelsmerk van AutoDesk Inc. Microsoft, Windows NT, Windows 2000 en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van de Microsoft Corporation. Athlon en 3DNow! zijn gedeponeerde handelsmerken van AMD. Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen die zonder uitdrukkelijke goedkeuring van 3Dlabs, Inc. aan uw 3Dlabs-videoversnellerkaart aangebracht worden, maken de gebruikersgarantie ongeldig.

FCC-verklaring: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ervoor bestemd om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze apparatuur brengt voort, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Als het product niet volgens de instructiegids geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan het schadelijke storing aan radiocommunicatie toebrengen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur wel schadelijke storing toebrengt aan radioof televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

1.De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen.

2.De afstand tussen de apparatuur en ontvanger vergroten.

3.De apparatuur op een stopcontact aansluiten van een ander circuit dan dat van de ontvanger.

4.Contact opnemen met 3Dlabs of een ervaren radio-/tv-technicus.

Navolging van FCC-regels vereist dat een afgeschermde kabel gebruikt wordt om op andere apparatuur aan te sluiten. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan alle vereisten van de Canadese voorschriften voor storingveroorzakende apparatuur. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le material brouilleur du Canada.

3Dlabs, Inc. verklaart niet dat het gebruik van haar producten op de in deze publicatie beschreven wijze geen inbreuk zal maken op bestaande of toekomstige patentrechten, noch impliceren beschrijvingen in deze publicatie de verlening van licenties om apparatuur of software in overeenstemming met de beschrijving te maken, gebruiken of verkopen.

Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving

P/N 61-000057

ii

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1– Inleiding .......................................................................................................

1

Welkom bij 3Dlabs! ........................................................................................................

2

Systeemvereisten.............................................................................................................

2

Functies ...........................................................................................................................

3

Hoofdstuk 2 – Installatie.....................................................................................................

7

De installatie voorbereiden..............................................................................................

8

Voordat u installeert......................................................................................................................................

8

Uw Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videoversnellerkaart installeren...............................................

8

Als u de grafische kaart in uw systeem opwaardeert .................................................................................

11

De monitor aansluiten ...................................................................................................

11

Een DVI-monitor aansluiten.......................................................................................................................

12

Een VGA-monitor aansluiten .....................................................................................................................

13

Een stereo-apparaat aansluiten ......................................................................................

14

De stuurprogrammasoftware installeren........................................................................

14

Uw computer gebruiksklaar maken............................................................................................................

14

Een bestaand stuurprogramma verwijderen onder Windows NT ..............................................................

15

Een bestaand stuurprogramma verwijderen onder Windows 2000 ...........................................................

15

Een bestaand stuurprogramma verwijderen onder Windows XP ..............................................................

15

Het Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-stuurprogramma installeren ...................................................

16

Heidi-stuurprogramma voor AutoDesk-toepassingen...................................................

16

3ds max-stuurprogramma..............................................................................................

16

Het standaardstuurprogramma voor de videodisplay controleren.................................

17

Controleren onder Windows NT ................................................................................................................

17

Controleren onder Windows 2000..............................................................................................................

17

Controleren onder Windows XP.................................................................................................................

17

De opstartversie van het systeem controleren ...............................................................

18

Controleren onder Windows NT ................................................................................................................

18

Controleren onder Windows 2000..............................................................................................................

18

Controleren onder Windows XP.................................................................................................................

18

Uw 3Dlabs-videoversnellerkaart registreren.................................................................

19

Hoofdstuk 3 – Softwareconfiguratie .................................................................................

20

Het 3Dlabs Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-stuurprogramma ............................

22

De videodisplay configureren .......................................................................................

22

Het tabblad Wildcat-configuratie gebruiken ..............................................................................................

22

Het tabblad Wildcat-monitor ......................................................................................................................

24

Stereodisplay activeren ...............................................................................................................................

26

Multiview en Genlock op de Wildcat III 6210 inschakelen..........................................

26

Multiview-functies inschakelen..................................................................................................................

27

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

iii

De bespeuring van Multiveiw-kabels bevestigen.......................................................................................

27

Genlock-functies inschakelen.....................................................................................................................

27

Twee monitors configureren .........................................................................................

28

De voorziening voor twee monitors inschakelen .......................................................................................

28

Kleuren of resoluties van een van de monitors bijstellen ..........................................................................

29

Het Wildcat-stuurprogramma optimaliseren .................................................................

30

Toepassingsspecifieke optimalisaties inschakelen.....................................................................................

30

Direct3D-optimalisaties inschakelen..........................................................................................................

30

Een aangepaste optimalisatie maken.............................................................................

31

Hoofdstuk 4 – Problemen oplossen ..................................................................................

33

Problemen oplossen.......................................................................................................

34

Monitors en weergaveresoluties....................................................................................

34

Diagnostiek....................................................................................................................

34

Een bruikbare videoresolutie verkrijgen .......................................................................

35

De optie Laatstbekende goede configuratie in Windows NT gebruiken ...................................................

35

In Veilige modus opstarten.........................................................................................................................

35

Bepalen of een eenheid defect is ................................................................................................................

36

Het videostuurprogramma opnieuw installeren.............................................................

36

Het bestaande stuurprogramma verwijderen onder Windows NT.............................................................

36

Een bestaand stuurprogramma verwijderen onder Windows 2000 ...........................................................

37

Een bestaand stuurprogramma verwijderen onder Windows XP ..............................................................

37

Het videostuurprogramma opnieuw installeren .........................................................................................

37

Online-informatie ..........................................................................................................

38

Bijlage A – Specificaties...................................................................................................

39

A Specificaties...............................................................................................................

40

Bijlage B – Softwarelicentie .............................................................................................

43

SOFTWARELICENTIE-OVEREENKOMST..............................................................

44

Beperkte garantie...........................................................................................................

45

Bijlage C – Verordeningen ...............................................................................................

47

Conformiteitsverklaring ................................................................................................

48

Bijlage D – Termen en definities ......................................................................................

49

Termen en definities......................................................................................................

50

Index .................................................................................................................................

55

iv

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

HOOFDSTUK 1– INLEIDING

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

INLEIDING

Welkom bij 3Dlabs!

Dank u wel voor de aanschaf van een 3Dlabs® WildcatTM III-videoversnellerkaart!

Deze gebruikersgids heeft tot doel informatie te geven over de videoversnellerkaarten Wildcat III 6210 en Wildcat III 6110. Wij raden u ten zeerste aan naast deze gids de online-help in de Help-vensters van de 3Dlabs-stuurprogrammasoftware te gebruiken.

Systeemvereisten

AMD Athlon, Intel® Pentium® II of snellere processor

Microsoft Windows NT (servicepakket 5 of hoger), Windows 2000 of Windows XP (32of 64-bits)

AGP Pro 50-uitbreidingsgleuf

Eén open PCI-gleuf naast de AGP Pro 50-gleuf

Ten minste 64 MB DRAM (afhankelijk van besturingssysteem)

Industriestandaardmonitor met meervoudige frequentie (VGA) of een Digital Video Interface (DVI-I)-volgzaam digitaal display-apparaat.

3 MB vrije ruimte op de primaire systeemschijf van de computer voor de stuurprogrammasoftware van de videodisplay

N.B.:

Als u uw Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videoversnellerkaart als onderdeel van

 

een systeem aangeschaft heeft, is de kaart vóór levering op uw systeem

 

geconfigureerd. Er zijn geen andere wijzigingen vereist. De

 

videostuurprogramma's van uw systeem werden ook geïnstalleerd vóór levering

 

en functioneren wanneer u het systeem ontvangt. Er is geen verdere installatie of

 

configuratie vereist, tenzij u een klantenpakket heeft aangeschaft of u uw

 

videokaart opnieuw moet installeren. Bewaar de stuurprogrammamedia die bij uw

 

systeem geleverd werden op een veilige plaats, voor het geval u de

 

stuurprogramma's ooit opnieuw moet installeren.

 

 

Voor meer uitvoerige informatie over het besturingssysteem raadpleegt u de Microsoft-website of de gedrukte documentatie die bij het systeem geleverd werd.

2

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

INLEIDING

Functies

Kaartinterface

AGP Pro 50-kaart ontworpen voor systemen met een 50-

 

watt AGP Pro-gleuf.

 

 

 

N.B.: DE WILDCAT III 6210 OF WILDCAT III 6110 KAN NIET OP

 

EEN STANDAARD AGP-GLEUF AANGESLOTEN WORDEN.

 

 

 

Videogeheugen

Wildcat III 6210

Wildcat III 6110

 

Framebuffer: 128 MB

Framebuffer: 64 MB

 

DDR-geheugen

DDR-geheugen

 

Textuurbuffer: 256

Textuurbuffer: 128 MB

 

MB DDR-geheugen

DDR-geheugen

 

DirectBurst: 32 MB

DirectBurst: 16 MB

 

 

 

Graphics-controller

Hogesnelheid Wildcat III-chipsettechnologie met

 

ondersteuning voor twee monitors.

 

RAMDAC

320 MHz

 

 

Plug en Play-monitorondersteuning

Ja

 

 

 

OpenGL 1.3-ondersteuning

Ja

 

 

 

DirectX 7-ondersteuning

Ja

 

 

 

OpenML 1.0-ondersteuning

Ja

 

 

 

Maximumresolutie; hoogte-

2048 x 1152; 16:9; 75 Hz

 

 

breedteverhouding;

N.B.: Ondersteunde herhalingsfrequenties, monitorresoluties,

herhalingsfrequentie

hoogte-/breedteverhoudingen en kleurdiepten zijn afhankelijk van

 

uw monitortype, of multisampling geselecteerd is, en of u één of

 

twee monitors gebruikt. Zie Bijlage A, Specificaties, VOOR EEN LIJST

 

MET ONDERSTEUNDE RESOLUTIES EN HERHALINGSFREQUENTIES.

 

VOOR WEERGAVE BIJ EEN SPECIFIEKE RESOLUTIE MET DE GEWENSTE

 

HERHALINGSFREQUENTIE DIENT DIE HERHALINGSFREQUENTIE DOOR

 

ZOWEL DE VIDEOKAART ALS DE MONITOR ONDERSTEUND TE

 

WORDEN. RAADPLEEG DE DOCUMENTATIE BIJ UW MONITOR VOOR

 

EEN LIJST MET ONDERSTEUNDE VIDEORESOLUTIES.

 

 

Stroombeheerondersteuning

DPMS (Display Power Management Signaling)

 

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

Geometrieversnelling

Matrixtransformatie van hoekpunten normale

 

 

coördinaten in modelbeeld

 

 

Perspectiefen viewport-transformaties

 

Textuurmatrixtransformatie van textuurcoördinaten

 

Opslag en verwerking van lokale displaylijst

 

Volledige belichtingsberekeningen (tot 32 lichten)

 

Volumetrimming bekijken

 

 

Tot zes gebruikerstrimlagen

 

 

Beeldverwerking

 

 

Traditionele 2D-acties

16en 32-bits kleurdiepten (565, 8888)

 

Effen en vullingen met overgangen en patronen

 

Vectoren ('diamond rule'-volgzaam)

 

Blokverplaatsingen (scherm naar scherm)

 

Blokopvragingen (scherm naar systeem)

 

Blokwegschrijvingen (systeem naar scherm)

 

Bilineair schalen

 

 

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

3

INLEIDING

Functies, vervolg

Textuurmodi

Globaal en lokaal

OpenGL-extensie-ondersteuning (1,3-

Beeldextensies:

volgzaam)

 

pixelbuffer

 

 

kleurentabel

 

 

kleurenmatrix

 

convolutie

 

Mengextensies:

 

 

kleur

 

 

minmax

 

 

functie apart

 

 

aftrekken

 

matrix transponeren

 

Mistextensies:

 

 

mistfunctie

 

mist-offset

 

Occlusiekeuze

 

Textuurextensies:

3D-texturen: rand-, kaderen LOD-klemmen mipmap-generatie

kleurentabel kleurenmaskering LOD

4D

Video-extensies: interlace interlace read 422 pixels

Extensies voor wisselbesturing: wisselbesturing wisselbeeldvergrendeling wisselgebruik

Pixelen 3D-textuur

P-buffer

Beeldbuffer

Gamma

Terugloop van sjabloonhandeling

Aparte spiegeling

Spiegeling na textuur

4

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

 

 

 

INLEIDING

 

 

 

 

Functies, vervolg

 

 

 

 

 

 

OpenGL-acties

Punten (2D-, 3D-breed)

 

Vectoren (2Den 3D-lijnen en lijn-strips; breed,

 

 

gestippeld)

 

Polygonen (driehoeken, driehoek-strips, vierhoeken,

 

 

vierhoek-strips, polygonen, punt/lijn-polygoonmodus)

 

Punten, vectoren en polygonen met anti-aliasing

 

Beeldondersteuning (meedere formaten, zoomen,

 

kleurenmatrix, kleurentabellen)

 

Alpha-acties

 

Knippen

 

Venstertrimming

 

Maskeren

 

Mist toepassing (lineair, exponentieel, exponentieel2,

 

 

door gebruiker gedefinieerd)

 

Textuurmapping (punt, bilineair, trilineair, 3D, cube-

 

 

mapping, bump-mapping)

 

Meerdere interne textuurformaten (RGBA: 8888, 5551,

 

 

4444; luminance-alpha)

 

Multi-texturing (2 reeksen textuurcoördinaten)

 

Uitgebreide textuuromgevingen (mengen, moduleren,

 

 

sticker, vervangen, toevoegen, aftrekken, interpoleren,

 

dot3)

 

Sjabloonacties

 

Rasteren

 

Rijke verzameling mengacties

 

Dieptebuffering (24en 32-bits)

Extra functies

Volledige scene multisampled SuperScene-anti-

 

 

aliasing:

 

 

Punt gesampled met zestien samples

 

 

Trilling van samplelokatie

 

 

Dynamische sampletoewijzing

 

 

Dynamische sample-backoff

 

Twee video-opzoektabellen

 

Acht sjabloonlagen

 

Acht dubbelgebufferde overlay-lagen

 

32-bits Z-buffer

 

High-performance DAC's die display-apparaten

 

 

rechtstreeks aandrijven

 

DDC2B Display Data Channel-standaard

 

Stereoscopische-weergaveondersteuning— Interlaced

 

 

of frame-opeenvolgend)

 

Multiviewen Genlock-ondersteuning (alleen Wildcat

 

 

III 6210).

 

Ingebouwd textuurgeheugen met volledig mipmapped

 

 

trilineaire geïnterpoleerde textuurverwerking

 

Digital Video Interface (DVI)-displayondersteuning

 

 

(enkelvoudige of tweevoudige DVI-I-ondersteuning)

 

Ondersteuning voor bigen little-endian

 

Globale en lokale textuurmodi

 

Texturen per scherm

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

5

INLEIDING

6

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

HOOFDSTUK 2 – INSTALLATIE

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

SOFTWARECONFIGURATIE

De installatie voorbereiden

N.B.:

Als u uw Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videoversnellerkaart als onderdeel van

 

een systeem heeft aangeschaft, werd de kaart vóór levering op uw systeem

 

geïnstalleerd en geconfigureerd. De volgende instructies voor hardware-installatie

 

zijn alleen nodig als u een klantenpakket heeft aangeschaft of als u uw videokaart

 

opnieuw moet installeren.

 

 

Voordat u installeert:

1.Sla werk in voortgang op en sluit open toepassingen. Zorg er altijd voor dat u een back-up van uw systeem gemaakt heeft, voordat u nieuwe hardware of software installeert.

2.Houd een Phillips-kopschroevendraaier bij de hand.

3.Zet de stroom van de computer uit.

BELANGRIJK:

Verwijder het stroomsnoer fysiek van het systeem en wacht 15 tot 30

 

seconden tot de standby-stroom verdwenen is. Uitbreidingsonderdelen

 

kunnen beschadigd worden wanneer de stroom tijdens de installatie niet

 

fysiek van het systeem verwijderd is.

4.Neem alle mogelijke maatregelen om statische elektriciteit te voorkomen tijdens installatie van de kaart. Statische elektriciteit kan onderdelen beschadigen. Als er een aardingspolsband in uw doos zat, gebruik deze dan tijdens de hardware-installatie. Probeer er ook voor te zorgen dat uw werkruimte vrij is van statische elektriciteit (zorg bijvoorbeeld dat u op een tegelvloer staat in plaats van op tapijt).

Raak het metalen frame van de computer aan om eventuele statische elektriciteit af te laten voeren voordat u de kaart aanraakt.

Draag geen wollen of polyesterkleding.

Werk in een omgeving met een relatieve vochtigheid van ten minste 50 procent.

Laat de kaart in de antistatische zak zitten tot u klaar bent voor de installatie.

Hanteer de kaart zo weinig mogelijk en pak hem alleen aan de randen vast.

N.B.:

Zorg ervoor dat u uw nieuwe kaart registreert via een van de opties op pagina 16.

Uw Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videoversnellerkaart installeren

1.Raadpleeg uw computerdocumentatie voor instructies om het systeem te openen en sluiten, de AGP Pro-uitbreidingsgleuf en PCI-uitbreidingsgleuven te identificeren, en uitbreidingsgleuven toe te voegen.

2.In uw systeemdocumentatie staat in welke gleuven u uw kaart dient te installeren. Bij beide kaarten moet de aangrenzende PCI-gleuf leeg zijn voor verkoelingsdoeleinden.

3.Zet de stroom naar de computer en de monitor uit en ontkoppel de kabels van de computer (volg de instructies onder Voordat u installeert).

N.B.:

Als u een grafische kaart vervangt, zorg er dan voor dat u uw oude

 

videostuurprogrammasoftware verwijdert voordat u uw systeem uitschakelt en uw

 

oude grafische kaart verwijdert. Raadpleeg De stuurprogrammasoftware

 

installeren verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie over het verwijderen van

 

stuurprogramma's.

 

 

8

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

SOFTWARECONFIGURATIE

4.Verwijder de behuizing van uw systeem zodat u de gleuven kunt bereiken waarin u uw Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videoversnellerkaart wilt installeren. Als u de bestaande grafische

kaarten nog niet van uw systeem verwijderd heeft, doet u dat nu.

5.Met behulp van een Phillips-kopschroevendraaier kunt u, indien nodig, het achterpaneeltje van de gleuven afhalen, waarin u uw Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videoversnellerkaart wilt installeren.

6.Als er een aardingspolsband in uw doos zat, doet u deze om uw pols en maakt u het andere uiteinde vast aan een onbedekt metalen oppervlak (dus vrij van verf of stickers).

7.Haal uw Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videoversnellerkaart uit de antistatische verpakking. Noteer het serienummer voor productregistratie en toekomstig gebruik. Het serienummer vindt u op een kaartetiket en het ziet er als volgt uit:

136001B123456 Made in XXX Week XXXX

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

9

SOFTWARECONFIGURATIE

8.Plaats de kaart in de juiste gleuven en zorg dat hij stevig vast zit. In uw systeemdocumentatie vindt u instructies om de kaart aan het chassis te bevestigen. Losse kaarten en verbindingen kunnen aardingsen werkingsproblemen veroorzaken.

9.Doe de aardingspolsband af, indien gebruikt, en zet de behuizing weer om uw systeem.

10.Sluit het stroomsnoer weer aan.

Wildcat III 6210

Wildcat III 6110

10

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

3dlabs Wildcat III 6210 User's Guide

SOFTWARECONFIGURATIE

Als u de grafische kaart in uw systeem opwaardeert

N.B.:

Deze instructies kunnen afwijken van de instructies die u normaal volgt om uw

 

grafische kaart of andere apparaten te upgraden, maar blijken de beste methode te

 

vormen om uw nieuwe hardware en software met succes te installeren.

1.Verwijder de stuurprogramma's voor uw oude grafische kaart. Raadpleeg de documentatie of Help-bestanden van uw oude kaart voor instructies om de stuurprogrammasoftware voor de oude grafische kaart te verwijderen.

2.Verwijder de bestaande grafische kaart uit uw systeem. Raadpleeg de instructies voor hardwareinstallatie om uw Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videoversnellerkaart te installeren.

3.Installeer de stuurprogrammasoftware voor de Wildcat III 6210of Wildcat III 6110videoversnellerkaart; zie De stuurprogrammasoftware installeren verderop in dit hoofdstuk.

De monitor aansluiten

De Wildcat III 6210 ondersteunt zes externe standaardconnectors:

1.Primaire en secundaire DVI-I-uitvoerpoorten (ondersteunen ook analoge monitors met extra adapter)

2.Eén Genlock In-connector

3.Eén 3-pens MiniDIN stereosync-uitvoerconnector

4.Multiview Inen Multiview Out-poorten

De Wildcat III 6110 ondersteunt verbindingen voor drie externe standaardconnectors:

1.Primaire en secundaire DVI-I-uitvoerpoorten (ondersteunt ook analoge monitors met extra adapters)

2.Eén 3-pens MiniDIN stereosync-uitvoerconnector

Wildcat III 6210 Input/Output-paneel

Wildcat III 6110 Input/Output-paneel

 

 

N.B.:

Windows NT biedt geen ondersteuning voor twee monitors.

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

11

SOFTWARECONFIGURATIE

Een DVI-monitor aansluiten

1.Zorg dat de stroomtoevoer naar de computer uitgeschakeld is.

2.Raadpleeg uw monitordocumentatie voor informatie over de vereiste verbinding. Afhankelijk van het monitortype zal uw monitorsnoer een Digital Video Interface (DVI)-I-connector of een 15-pens VGA-connector hebben. Als u een VGAmonitor heeft, raadpleeg dan Een VGA-monitor aansluiten verderop in dit hoofdstuk.

3.Sluit het videosnoer van de werkstationmonitor aan op de primaire DVI-I-poort van de Wildcat III-videokaart. Deze connector wordt aangeduid met “1” in de bovenstaande afbeelding en op het I/O-paneel van uw kaart.

4.Zet de stroom naar het werkstation aan. Zie hoofdstuk 4, Problemen oplossen, als het LED-lampje van de monitor niet gaat branden of als de monitor de opstartprocedure niet vertoont.

WAARSCHUWING: Als u slechts één monitor op de Wildcat III 6210 of Wildcat III 6110 aansluit, moet u die monitor op de primaire DVI-I-poort aansluiten (aangeduid met “1” op het I/O-paneel van uw kaart).

12

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

SOFTWARECONFIGURATIE

N.B.: Wilt u een extra monitor op de Wildcat III 6210 of Wildcat III 6110 aansluiten, dan sluit u het monitorsnoer van het extra werkstation op de secundaire DVI-I-poort aan. Zie De voorziening voor twee monitors inschakelen verderop in dit document voor informatie over het configureren van twee monitors.

Windows NT biedt geen ondersteuning voor twee monitors.

Een VGA-monitor aansluiten

N.B.:

U moet een DVI-naar-analoog-adapter gebruiken om een VGA-monitor op de Wildcat

 

III 6210 of Wildcat III 6110 aan te sluiten. Neem contact op met Molex (1-800-

 

78MOLEX) voor een DVI-Analoog-naar-VGA-snoer (88741-8300) of een DVI-

 

Analoogplug-naar-VGA-ontvanger-dongle-adapter (88741-8700).

1.Sluit de 15-pens VGA-connector van de monitor aan op het VGA-uiteinde (zie hieronder) van de DVI-naar-analoog-adapter.

2.Sluit het DVI-I-uiteinde van de adapter aan op de primaire DVI-I-poort (“1”) op de 3Dlabs Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videokaart.

N.B.:

Als u zowel een VGA-monitor als een digitale platte monitor aansluit, moet u de

 

VGA-monitor op de primaire DVI-I-poort (“1”) aansluiten.

 

 

3.Zet de stroom naar het werkstation aan. Zie hoofdstuk 4, Problemen oplossen, als het LED-lampje van de monitor niet gaat branden of als de monitor de opstartprocedure niet vertoont.

N.B.:

Als uw monitor geen ingebouwd videosnoer heeft, gebruikt u een afgeschermd

 

videosnoer met een DVI-I-ontvanger of een 15-pens VGA-videoconnector (met

 

adapter) aan het ene uiteinde voor de video-uitvoerpoort op de kaart, en de

 

toepasselijke connectors aan het andere uiteinde voor de video-invoerpoort op de

 

monitor. Raadpleeg uw monitordocumentatie voor meer informatie.

 

Als u de Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videokaart als onderdeel van een

 

systeem heeft besteld, werd de kaart vóór levering op uw systeem geïnstalleerd en

 

geconfigureerd. Zie hoofdstuk 3, De videokaart gebruiken, voor instructies om de

 

resolutie, kleurdiepte en herhalingsfrequentie bij te stellen.

 

 

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

13

SOFTWARECONFIGURATIE

Een stereo-apparaat aansluiten

Zet uw systeem uit en sluit de stereohardware aan op de ronde stereoconnector van de kaart. Raadpleeg de documentatie bij uw stereohardware voor informatie over het gebruik van een stereoscopische display. Sluit uw systeem aan en start het op, inclusief randapparaten, en meld u aan bij uw besturingssysteem.

N.B.:

Zie hoofdstuk 3, De videokaart gebruiken, voor stapsgewijze instructies om de

 

instellingen voor stereodisplay te configureren.

3-Pin Minidin stereoconnector

De stuurprogrammasoftware installeren

Als u uw Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-videoversnellerkaart als onderdeel van een systeem ontvangen heeft, zijn de grafische stuurprogramma's al geïnstalleerd. Deze sectie is alleen van toepassing als u uw Wildcat III 6210 of Wildcat III 6110 als een upgrade heeft aangeschaft, het stuurprogramma opnieuw installeert, of het besturingssysteem bijwerkt.

Uw computer gebruiksklaar maken

Voordat u de Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-stuurprogrammasoftware installeert, dient uw werkstation het volgende te hebben:

Microsoft Windows NT (servicepakket 5 of hoger), Windows 2000 of Windows XP (32of 64bits) geïnstalleerd

3 MB vrije ruimte op de primaire systeemschijf van de computer

BELANGRIJK:

U dient het juiste Wildcat-stuurprogramma voor uw Windows-

 

besturingssysteem te hebben. Raadpleeg het bestand README.TXT op de

 

stuurprogrammamedia voor meer informatie. Raadpleeg Microsoft

 

Windows-documentatie en online-Help voor meer informatie over het

 

installeren van stuurprogramma's en software. Raadpleeg hoofdstuk 4, Het

 

videostuurprogramma opnieuw installeren, als u het Wildcat III 6210of

 

Wildcat III 6110-stuurprogramma wilt verwijderen en opnieuw wilt

 

installeren.

14

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

SOFTWARECONFIGURATIE

Een bestaand stuurprogramma verwijderen onder Windows NT

1.Meld u aan bij Windows NT met een account dat beheerdersbevoegdheden heeft. Raadpleeg uw systeembeheerder of Microsoft Windows NT-gebruikersgids voor meer informatie over beheerdersbevoegdheden.

2.Via het Start-menu van het besturingssysteem gaat u naar Instellingen/Configuratiescherm en dubbelklikt u op 'Software'.

3.In het opgeroepen dialoogvenster selecteert u de tab Installeren en verwijderen, markeert u het displaystuurprogramma dat u wilt verwijderen en klikt u op 'Toevoegen/Verwijderen'.

4.Klik op 'Ja' wanneer u gevraagd wordt de stuurprogrammaverwijdering te bevestigen, en volg de aanwijzingen. Start het systeem opnieuw op voordat u het nieuwe Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-stuurprogramma installeert.

Een bestaand stuurprogramma verwijderen onder Windows 2000

1.Meld u aan bij Windows 2000 met een account dat beheerdersbevoegdheden heeft. Raadpleeg uw systeembeheerder of Microsoft Windows 2000-gebruikersgids voor meer informatie over beheerdersbevoegdheden.

2.Via het Start-menu gaat u naar Instellingen/Configuratiescherm en klikt u op 'Software'.

3.In het opgeroepen venster markeert u het huidige displaystuurprogramma en klikt u op 'Wijzigen/Verwijderen'.

4.Klik op 'Ja' wanneer u gevraagd wordt de stuurprogrammaverwijdering te bevestigen, en volg de aanwijzingen om de verwijdering te voltooien.

5.Klik op OK na het bericht dat de stuurprogrammaverwijdering is voltooid en start het systeem opnieuw op voordat u het nieuwe Wildcat III 6210of Wildcat III 6110-stuurprogramma installeert.

Een bestaand stuurprogramma verwijderen onder Windows XP

1.Meld u aan bij Windows XP met een account dat beheerdersbevoegdheden heeft. Raadpleeg uw systeembeheerder of Windows XP-gebruikersgids voor meer informatie over beheerdersbevoegdheden.

2.Via het Start-menu gaat u naar Instellingen/Configuratiescherm.

3.In het opgeroepen venster markeert u het huidige displaystuurprogramma en klikt u op 'Wijzigen/Verwijderen'.

4.Klik op 'Ja' wanneer u gevraagd wordt de stuurprogrammaverwijdering te bevestigen.

5.Klik op OK bij het bericht dat u uw systeem opnieuw moet starten om het stuurprogramma te verwijderen en start uw systeem opnieuw op voordat u het nieuwe Wildcat III 6210-of Wildcat III 6110-stuurprogramma installeert.

Gebruikersgids voor 3Dlabs-videoversnellerkaart

15

Loading...
+ 42 hidden pages