3dlabs Wildcat 4110 PRO User's Guide [da]

WildcatTM 4110 PRO

Brugsanvisning

til grafikkort

3Dlabs,® Inc.

480 Potrero Avenue

Sunnyvale, CA 94086

408 - 530 - 4700

www.3dlabs.com

Copyright

ã 2000 3Dlabs, Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette dokument indeholder oplysninger der er beskyttet af loven om ophavsret, forretningshemmeligheder og varemærker. Dette dokument må ikke reproduceres i nogen form eller anvendes som grundlag for andet materiale, hverken i sin helhed eller i brudstykker, uden skriftlig tilladelse fra 3Dlabs, Inc.

Brug, kopiering mv. af USA's regering er underlagt de begrænsninger der er angivet i afsnit (c)(1)(ii) i klausulen om tekniske data og software i DFARS 252.227-7013. Uudgivne rettigheder er forbeholdt under USA's copyrightlovgivning.

3Dlabs Inc, 480 Potrero Avenue, Sunnyvale, CA 94086

Meddelelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel og skal ikke betragtes som forpligtende for 3Dlabs, Inc. 3Dlabs, Inc kan ikke drages til ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. 3Dlabs, Inc kan ikke drages til ansvar for skader opstået som følge af brug af udstyret eller dette dokument.

Alle garantier givet af 3Dlabs, Inc. om udstyr eller software er beskrevet i garantien der følger med produktet. Intet der hævdes eller underforstås i dette dokument skal anses for en ændring af eller tilføjelse til sådanne garantier.

Varemærker

3Dlabs, Inc. og Wildcat er registrerede varemærker tilhørende 3Dlabs, Inc. SuperScene og DirectBurst er varemærker tilhørende 3Dlabs, Inc. Microsoft, Microsoft-logoet, Windows, Windows NT og Windows 2000 er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. OpenGL er et registreret varemærke tilhørende Silicon Graphics, Inc.

Andre produkter og varemærker nævnt heri er varemærker tilhørende de respektive ejere.

Overholdelse af kravene i FCC/DOC

Dette udstyr er blevet testet og opfylder grænseværdierne for digitalt udstyr af klasse B i overensstemmelse med paragraf 15 i FFC's regler. Grænseværdierne er fastsat, så de yder en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i hjemmet. Dette udstyr udvikler, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og benyttet i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at en bestemt installation ikke kan forårsage interferens. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radioeller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at modvirke interferensen ved hjælp af én eller flere af nedenstående foranstaltninger:

Flyt modtageantennen til et andet sted, eller lad den pege i en anden retning.

Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslut udstyret en anden strømkreds end den modtageren er forbundet til.

Søg vejledning hos en autoriseret radio-/tv-tekniker.

Alle ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af organet, der er ansvarlig for opfyldelsen af kriterierne, kan medføre tab af brugerens ret til at benytte udstyret.

Dette apparat af klasse B opfylder reglerne i det canadiske reglement om interferensskabende udstyr.

Advarsel

Hvis der foretages ændringer af kortet som ikke udtrykkeligt er godkendt af 3Dlabs, kan det medføre tab af brugerens ret til at benytte udstyret.

Forsøg ikke at åbne enheden da der er risiko for elektrisk stød. Anvend ikke enheden til andet end det den er beregnet til.

Forsøg ikke selv at reparere kortet. Kontakt kvalificerede serviceenheder i tilfælde af problemer med kortet.

Anvend afskærmede kabler til enheden i overensstemmelse med FCC's forskrifter for enheder af klasse B.

P/N 62-000006-001

iii

Indhold

 

Forord ..........................................................................................................................

v

Om denne brugsanvisning .............................................................................................

v

Anvendte teksttypografier ..............................................................................................

v

Oplysninger om styresystemer ......................................................................................

vi

Oplysninger om hardware.............................................................................................

vi

Teknisk hjælp...............................................................................................................

vi

Internettet .......................................................................................................

vi

1 Introduktion..............................................................................................................

1

Funktioner.....................................................................................................................

1

Udvendige stik...............................................................................................................

5

2 Installation ................................................................................................................

7

Forberedelse af installationen ........................................................................................

7

Sørg for at computeren er klar..........................................................................

7

Materialer og værktøj.......................................................................................

8

Forholdsregler mod statisk elektricitet..............................................................

8

Installation af grafikkortet .............................................................................................

9

Sådan tilsluttes skærmen .............................................................................................

10

Softwareinstallation .....................................................................................................

11

Sørg for at computeren er klar........................................................................

11

Kontroller standardskærmdriveren.................................................................

13

Kontroller hvilken version af styresystemet der indlæses ved opstart ..............

14

Opgradering af skærmdriveren til 3Dlabs 4110 PRO......................................

15

Tilslutning af stereoskærm ..........................................................................................

16

3 Sådan bruges grafikkortet......................................................................................

19

Sådan konfigureres skærmen .......................................................................................

19

Fanen ‘3Dlabs -konfiguration’Sådan anvendes fanen ‘3Dlabs -konfiguration’:19

Fanen ‘3Dlabs -skærm’..................................................................................

20

Sådan aktiveres stereoskopisk visning..........................................................................

23

4 Fejlfinding...............................................................................................................

25

Almene problemer og løsninger ...................................................................................

25

Skærmen........................................................................................................

25

Diagnosticering ...........................................................................................................

26

Sådan får man en anvendelig skærmopløsning ............................................................

26

Sådan undersøger du om en enhed er defekt...................................................

27

Geninstallation af skærmdriveren ................................................................................

28

Søg hjælp ....................................................................................................................

31

iv

A Specifikationer .......................................................................................................

32

B Stik .........................................................................................................................

34

Stereoudgang .................................................................................................

35

Analog videoudgang ......................................................................................

35

DVI-I-udgang ................................................................................................

35

Index...........................................................................................................................

36

v

Forord

Brugsanvisningen for 3Dlabs Wildcat 4110 PRO indeholder oplysninger om installation og brug af grafikkortet 3Dlabs Wildcat 4110 PRO samt oplysninger i forbindelse med fejlfinding, stik og specifikationer.

Hvis du købte grafikkortet som del af en computer, er det allerede installeret og konfigureret af producenten til netop det system. Denne brugsanvisning giver vejledning i hvordan du indstiller skærmparametrene og installerer drivere og hardware i tilfælde af, at du købte grafikkortet i forbindelse med opgradering eller som ekstra tilbehør.

Om denne brugsanvisning

Brugsanvisningen 3Dlabs Wildcat 4110 PRO er opdelt på følgende måde:

uKapitel 1, “Introduktion”, giver et overblik over grafikkortet 3Dlabs Wildcat 4110 PRO. Desuden beskrives de enkelte funktioner og eksterne stik.

uKapitel 2, “Installation” indeholder en trin for trin-vejledning til hvordan man installerer grafikkortet og tilhørende software og til hvordan man tilslutter skærmen og stereoskærmen.

uKapitel 3, “Sådan bruges grafikkortet”, beskriver hvordan man konfigurerer skærmen og opnår stereoskærmeffekt.

uKapitel 4, “Fejlfinding”, beskriver typiske problemer og løsninger på disse og hvordan man får en brugbar skærmopløsning. Desuden beskrives det hvordan man geninstallerer driverne til grafikkortet og hvordan man kan få hjælp i tilfælde af problemer.

uAppendiks A, “Specifikationer”, beskriver de generelle og funktionelle specifikationer for Wildcat 4110 PRO samt specifikationerne i forbindelse med ydeevne. Derudover indeholder det oplysninger om opløsninger, grafikkortets mål og strømbehov.

uAppendiks B, “Stik”, beskriver portene og de forskellige stik på Wildcat 4110 PRO.

Anvendte teksttypografier

Fed

Kommandoer, ord eller tegn som du selv skal skrive.

Kursiv

Variable værdier som du angiver eller krydsreferencer.

Fast

Det som vises på skærmen.

tegnafstand

 

STORE

Navne på forskellige taster på tastaturet, fx D, ALT eller F3; samt navne på filer

BOGSTAVER

og biblioteker. Du kan skrive navne på filer og biblioteker med små bogstaver i

 

dialogbokse og kommandolinier hvis der ikke er angivet andet.

vi

CTRL+D

Tryk på to taster samtidigt, fx CTRL og D.

Oplysninger om styresystemer

Du skal have installeret Microsoft Windows NT 4.0 med servicepakke 5 (eller senere) eller Windows 2000. Hvis du har købt Wildcat 4110 PRO som del af et system, er det korrekte styresystem allerede installeret på computeren.

Hvis du vil have mere at vide om styresystemet, kan du læse den vejledning som fulgte med systemet, både i bogform og elektronisk form.

Oplysninger om hardware

Hvis du vil vide mere om din computer, kan du læse den vejledning som fulgte med.

Teknisk hjælp

Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du ringe til 3Dlabs på +1-800-464-3348 (USA) eller +44-178-447-0555 (England), eller sende en e-mail til: support@3dlabs.com.

Internettet

Besøg http://www.3Dlabs.com, hvis du vil have de seneste nyheder om 3Dlabs og produktoplysninger.

1

1 Introduktion

 

Grafikkortet 3Dlabs Wildcat 4110 PRO giver din pc eller arbejdsstation mulighed for at

 

håndtere 3D-grafik professionelt. Grafikkortet giver computere med Intel Pentium II eller

 

bedre og styresystemet Microsoft Windows NT eller Windows 2000, 3D-grafikfunktioner og

 

-ydelse i arbejdsstationsklassen.

Obs

Hvis du købte grafikkortet 3Dlabs Wildcat 4110 PRO som del af et system, er det allerede

 

installeret og konfigureret. Der kræves ikke yderligere justeringer. Tilsvarende er systemets

 

grafikdrivere installeret og klar til brug når du modtager systemet. Der kræves ikke yderligere

 

installation og konfiguration, med mindre du købte Wildcat 4110 PRO som ekstra tilbehør til

 

eller opgradering af systemet. Gem cd'en eller disketten med drivere, der blev leveret

 

sammen med systemet, på et sikkert sted så du har den hvis du får brug for at geninstallere

 

driverne.

Funktioner

Kortets grænsesnit

AGP Pro er fremstillet til systemer der har enten en

 

50-watts eller et 110-watts AGP Pro-kortplads.

 

Obs: 3Dlabs Wildcat 4110 PRO kan IKKE sættes i

 

en almindelig AGP-kortplads.

 

 

Videohukommelse

Grafikbuffer: 64 MB

 

Teksturbuffer: 64 MB

 

DirectBurst: 8 MB

 

 

Grafikcontroller

Højhastigheds-Wildcat-chipsæt

 

 

RAMDAC

220 MHz

 

 

Understøttelse for 'Plug-and-

Ja

Play'-skærm

 

 

 

Maksimal skærmopløsning

1920 x 1200 (96); billedformat = 16:10; 60Hz

(bit per pixel);

Obs: De understøttede opdateringsfrekvenser,

opdateringshastighed

skærmopløsninger, billedformater og

 

farvedybder afhænger af hvilken type skærm

 

du har og om du har valgt multisampling. I

 

appendiks A, “Specifikationer”, findes en liste

 

over understøttede opløsninger og

 

opdateringshastigheder.

 

Obs: Både grafikkortet og skærmen skal understøtte

 

en given opløsning og opdateringshastighed

 

for at den kan benyttes. I dokumentationen

 

der fulgte med skærmen findes en oversigt

 

over hvilke opløsninger der understøttes.

 

 

Accelereret 3D API

OpenGL

 

 

2

Funktioner, fortsat

Understøttelse af strømstyring

Display Power Management Signaling (DPMS)

 

Advanced Configuration and Power Interface

 

 

(ACPI)

 

 

 

Geometriacceleration

Matrixtransformation af toppunkter og normale

 

 

koordinater i modeloversigter

 

Perspektivog vinduestransformationer

 

Teksturmatrixtransformation af

 

 

teksturkoordinater

 

Lokal opbevaring og behandling af billedliste

 

Fuld lyskalkulation (op til 24 lys)

 

Beskæring af synlig volumen

 

Op til seks brugerdefinerede beskæringsplaner

 

Billedbehandling

 

 

 

Traditionelle 2D-operationer

16og 32-bit farvedybde (565, 8888)

 

Fast og mønstret områdeudfyldning

 

Vektorer (opfylder diamantreglen)

 

Flytning af blokke (skærm til skærm)

 

Hentning af blokke (skærm til system)

 

Placering af blokke (system til skærm)

 

 

 

OpenGL-operationer

Billedunderstøttelse af flere formater, zoom,

 

 

bilineær skalering, farvematrix og farvetabeller

 

Tågeeffekter: lineær, eksponentiel, eksponentiel2

 

 

og brugerdefineret

 

2D-/3D-punkter, vektorer og polygoner

 

Teksturtildeling (texture mapping): punkt,

 

 

bilineær, trilineær samt flere interne formater

 

24og 32-bit dybdebuffer

 

Simulering

 

 

 

3

Funktioner, forts.

OpenGL-operationer, forts.

Hurtig vinduesrydning

 

Vinduesbeskæring

 

Dobbeltbuffer til hurtig visning i vinduer

 

Maskering

 

Understøttelse af rammesekventiel og skanderet

 

 

stereoskopisk visning

 

Skabelonoperationer

 

Matrixtransformationer

 

 

 

OpenGL-udvidelser

Billedudvidelser:

 

 

§ pixelbuffer

 

 

§ farvetabel

 

 

§ farvematrix

 

 

§ foldning

 

Blandingsudvidelser:

 

 

§ farve

 

 

§ minmaks

 

 

§ funktionsadskilte

 

Tågeeffektudvidelser:

 

 

§ tågeeffekt

 

 

§ tågeforskydning

 

Teksturudvidelser:

 

 

§ 3D-teksturer: kant, grænse og LOD-

 

 

holdepunkter

 

 

§ mipmap-generering

 

Videoudvidelser:

 

 

§ skandering

 

 

§ skanderingsaflæsning

 

 

§ 422 pixler

 

 

 

4

Funktioner, fortsat

OpenGL-udvidelser, fortsat

Swapkontroludvidelser:

 

 

§ swapkontrol

 

 

§ swapgruppe

 

 

§ swapstatistik

 

Teksturfarvetabel

 

Pixeltekstur og 4D-sammenvævning

 

Ombrydningsoperationer vha.skabeloner

 

Spejlingseffekter efter teksturtildeling

 

 

 

Andre funktioner

SuperScene-udbedring af savtakeffekt m.

 

 

multisampling i hele scenen:

 

 

§ hvert punkt samples otte gange

 

 

§ sampling af rystelsessted

 

 

§ dynamisk sampleallokering

 

 

§ dynamisk styring af samplehukommelse

 

To billedopslagstabeller

 

Otte skabelonplaner

 

Otte overlejringsplaner med dobbeltbuffer

 

32-bit Z-buffer

 

Højtydende digital-analogkonverter der driver

 

 

skærmenheder direkte

 

DDC2B-standard for skærmdatakanal

 

Hovedskærmsæt og “shutter”-briller

 

 

(rammesekventiel og skanderet stereo kræves)

 

Indbygget teksturhukommelse med fuld trilineær

 

 

interpoleret mipmap-teksturbehandling

 

Understøttelse af digitale fladskærme (DVI-I)

 

 

 

3dlabs Wildcat 4110 PRO User's Guide

5

Udvendige stik

Grafikkortet 3Dlabs Wildcat 4110 PRO har tre udvendige stik (se figur 1):

1.3-polet MiniDIN-stereoudgang

2.15-polet D-sub analog videoudgang

3.DVI-I-udgang

Figur 1. Udvendige stik på Wildcat 4110 PRO

Der er detaljerede oplysninger om stikkene på 3Dlabs Wildcat 4110 PRO i appendiks B, “Stik”.

6

7

2 Installation

I dette kapitel findes anvisninger på hvordan grafikkortet og den medfølgende software installeres og hvordan skærmen og stereofremvisningsenheder tilkobles.

Forberedelse af installationen

Obs:

Hvis du købte grafikkortet 3Dlabs Wildcat 4110 PRO som del af et system, er det allerede

 

installeret og konfigureret. De følgende anvisninger på hardwareinstallation er kun relevante

 

hvis du købte kortet separat eller skal geninstallere det.

Obs:

I dokumentationen til systemet er der anvisninger på hvordan systemet (kabinettet) åbnes og

 

lukkes, hvordan man identificerer kortpladserne AGP Pro samt PCI-kortpladserne, og

 

hvordan man indsætter udvidelseskort.

Sørg for at computeren er klar

Kravene til systemet omfatter:

Pentium II-processor eller bedre

Microsoft Windows NT 4.0 med Service Pack 5 (eller senere) eller Windows 2000

AGP Pro-kortpladser

ADVARSEL: 3Dlabs Wildcat 4110 PRO kan IKKE sættes i en almindelig AGP-kortplads.

En tom PCI-kortplads ved siden af AGP Pro-pladsen af hensyn til ventilation og afkøling

Mindst 32 MB DRAM (64 MB anbefales)

Multifrekvensskærm der opfylder industristandarden eller DVI-kompatibel digitalskærm

3MB ledig plads på computerens primære harddisk til skærmdriversoftwaren

Loading...
+ 30 hidden pages