Zoofari Bird Feeder User Manual [pl, cs, en, de]

Loading...

Bird Feeder

Bird Feeder

Domek dla ptaków

Madáretető

Instructions for use

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

 

 

 

 

 

 

 

Ptičja hišica

Krmítko pro ptáky

Kŕmidlo pre vtáky

Navodilo za uporabo

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

vogelfutterhaus

 

 

Bedienungsanleitung

 

 

IAN 91442

A

C

1

3 2

B

 

1

4

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

2

 

 

 

 

 

6

8

 

 

 

 

3

 

D

 

 

 

7

 

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

5

8

8

 

6

6

 

6

 

8

2

Contents/Spis treści/Tartalomjegyzék/Kazalo/Obsah/Obsah/Inhaltsverzeichnis

Intended use ................................................................................................

4

Contents/Parts descriptions ........................................................................

4

Technical data .............................................................................................

4

Safety information .......................................................................................

4

Risk of injury ..........................................................................................

4

Installation information ...............................................................................

4

Assembly ......................................................................................................

4

Information on feeding by species ............................................................

4

Cleaning and care ......................................................................................

4

Instructions for disposal ..............................................................................

4

3 Years Warranty ........................................................................................

4

Rendeltetésszerű használat ........................................................................

6

A csomag tartalma/Az alkatrészek megnevezése ..................................

6

Műszaki adatok ..........................................................................................

6

Biztonsági tudnivalók ..................................................................................

6

Sérülésveszély ......................................................................................

6

Felállítási tudnivalók ....................................................................................

6

Összeszerelés ..............................................................................................

6

Tudnivalók a megfelelő etetésre vonatkozóan .........................................

6

Tisztítás és ápolás .......................................................................................

6

Ártalmatlanítási tudnivalók .........................................................................

6

3 év garancia ..............................................................................................

6

Použití ke stanovenému účelu ....................................................................

8

Obsah dodávky a seznam dílů .................................................................

8

Technická data ............................................................................................

8

Bezpečnostní upozornění ...........................................................................

8

Nebezpečí zranění ..............................................................................

8

Upozornění k umístění ................................................................................

8

Montáž .........................................................................................................

8

Pokyny ke krmení ptactva ...........................................................................

8

Čištění a ošetřování .....................................................................................

8

Pokyny k odstranění do odpadu ................................................................

8

3 roky záruka ..............................................................................................

8

Bestimmungsgemäße Verwendung .........................................................

10

Lieferumfang/Teilebezeichnung ..............................................................

10

Technische Daten ......................................................................................

10

Sicherheitshinweise ...................................................................................

10

Verletzungsgefahr ..............................................................................

10

Aufstellhinweise .........................................................................................

10

Montage ....................................................................................................

10

Hinweise zur artgemäßen Fütterung .......................................................

10

Reinigung und Pflege.................................................................................

10

Hinweise zur Entsorgung ..........................................................................

10

3 Jahre Garantie .......................................................................................

10

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ................................................

5

Zawartość/opis części ...............................................................................

5

Dane techniczne .........................................................................................

5

Wskazówki bezpieczeństwa .....................................................................

5

Niebezpieczeństwo urazu ..................................................................

5

Wskazówki dot. ustawienia .......................................................................

5

Montaż .........................................................................................................

5

Wskazówki dotyczące właściwego dla gatunku karmienia ...................

5

Czyszczenie i pielęgnacja .........................................................................

5

Wskazówki dotyczące utylizacji ...............................................................

5

3 lata gwarancji ..........................................................................................

5

Predvidena uporaba ...................................................................................

7

Obseg dobave/opis delov ........................................................................

7

Tehnični podatki ..........................................................................................

7

Varnostni napotki ........................................................................................

7

Nevarnost nesreče ...............................................................................

7

Napotki za postavitev ................................................................................

7

Montaža ......................................................................................................

7

Napotki za pravilno krmljenje ...................................................................

7

Čiščenje in nega ..........................................................................................

7

Napotki za odstranitev ...............................................................................

7

3 leta garancije ...........................................................................................

7

Použitie podľa predpisov ...........................................................................

9

Obsah/označenie častí ..............................................................................

9

Technické údaje ...........................................................................................

9

Bezpečnostné pokyny .................................................................................

9

Nebezpečenstvo zranenia ..................................................................

9

Pokyny na montáž .......................................................................................

9

Montáž .........................................................................................................

9

Pokyny na správne kŕmenie .......................................................................

9

Čistenie a údržba ........................................................................................

9

Pokyny na likvidáciu ...................................................................................

9

3 roky záruka ..............................................................................................

9

3

Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it.

Carefully read the following operating instructions. Use the product only as described and only for the given areas of application.

Keep these instructions safe. When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Intended use

This product is intended as an outdoor bird feeder for wild birds for private use.

Contents/Parts descriptions (Fig. A)

(1)1 x Bird feeder

(2)1 x Stand top

(3)1 x Stand bottom

(4)2 x Bird feeder side moulding

(5)3 x Stand base

(6)3 x Stand base side braces

(7)6 x Screws 3 x 35mm

(8)10 x Screws 3 x 30mm

1 x Instructions for use

Technical data

Dimensions: approx. 44 x 44 x 80cm (w x l x h)

Total height: approx. 101cm

Safety information

Risk of injury

Keep children away from the installation site whilst assembling the product.

Never leave children unattended with the product!

This product is not for climbing or play equipment! Be sure persons, particularly children, do not stand on or pull up by the product.

Regularly check screw connections and joints. Only use the product in proper working order.

Installation information

Tipping hazard: Only install the birdhouse on a solid, level and horizontal surface.

Install the bird feeder protected from large animals.

Fire hazard: Do not install the product near open fire. Do not install hazardous objects such as candles or electrical equipment in, on or near the product.

Assembly

Assemble the product on an adequately sized, scratch-proof area. If necessary, cover the floor to prevent scratches.

Assemble the product according to figures B-D.

Be sure all connections are tight and routinely check all joints for stability.

Information on feeding by species

Preferably feed with small portions in the morning and at night. Replace any leftover food.

Keep the bird feeder clean.

Cleaning and care

Regularly clean the bird feeder with a slightly dampened, lint-free cloth.

In the event of severe soiling use mild washing-up liquid. Never use harsh cleaners!

To prevent mould dry the product with a dry cloth after cleaning with water.

Instructions for disposal

Please dispose of the packaging and the product in an environmentallyfriendly manner! Dispose of this product via an authorised waste disposal company or via your local council. Please observe the current regulations.

3 Years Warranty

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 91442

Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720

(£ 0.10/Min.) E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

You can also find spare parts for your product at: www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service

4GB

+ 8 hidden pages