eMachines G725, G525 User Manual

Loading...

eMachines G725/G525 Series

Hurtigguide

Copyright © 2009. Acer Incorporated.

Med enerett.

Hurtigguide for eMachines G725/G525 Series

Opprinnelig utgave: 02/2009

Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen garantier, verken uttrykte eller underforståtte, om innholdet i dette dokumentet, og fraskriver seg bestemt enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Selv om det er lagt ned betydelig arbeid for å sikre nøyaktighet, kan ikke dette selskapet holdes ansvarlig for noen feil (for eksempel feilstaving av ord eller faktafeil) i denne publikasjonen.

Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis – elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter – uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated.

eMachines G725/G525 Series Notebook-PC

Modellnummer: ___________________________________

Serienummer: _____________________________________

Innkjøpsdato: _____________________________________

Innkjøpssted: ______________________________________

eMachines og eMachines-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.

3

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en eMachines-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av eMachines-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil plakaten Før vi begynner... hjelpe deg med å komme i gang med oppsettet av datamaskinen.

Den generiske håndboken for eMachines-serien inneholder nyttig informasjon om alle modeller i eMachines-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som eMachines Recovery Management, bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst merk at både den generiske håndboken og eMachinesSystem User Guide som er nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som bare finnes på visse modeller, men ikke nødvendigvis på modellen du kjøpte. Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse modeller".

I den Hurtigguide får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i eMachinesSystem User Guide. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/ problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDFfil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

1Klikk på Start, Alle Programmer, eMachinesSystem.

2Klikk på eMachinesSystem User Guide.

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på eMachinesSystem User Guide føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte.

eMachines G725, G525 User Manual

Norsk

4

En omvisning i eMachinesnotebooken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten Før vi begynner..., la oss ta en omvisning i din nye eMachines-datamaskin.

Visning ovenfra

+ 7 hidden pages