Qumo Sirius 890 User manual

Loading...

QUMO SIRIUS 890

л ншет

И

ЦИ

Э

А АЦИИ

1

О Щ

 

ФО

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

покуп тел ,

 

 

е

,

то у

 

л

о

 

л

од

 

 

 

то,

то

 

л

пл

ет QUMO

Sirius 890.

е

де

е

 

т

к плу т

 

у т о

т

,

 

тел

о п о т

те д

ое

уко од т о,

то

 

о пол

о

т

е

 

о

о

о т

пл

ет

п одл т

 

ок е о

лу

.

 

 

 

 

 

 

 

 

ок лу

 

дел

о т

л ет

од .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

ок –

 

е

е

о д

покупк у т о

т

.

о

лу

т ,

о

 

те

ек л

 

т

 

 

т ло

дл

подт е

де

д т

покупк

п

о

 

е

 

то

о

 

е

 

 

е т

QUMO.

 

 

 

 

 

о

 

те

то

уко од т о,

то

 

о

т

т

к

е у,

е л

 

уду

е

о

к

ет т к

 

ео

од

о т .

е

 

 

д

о

е

 

 

 

у к

 

д

о

уко од т е у т о

т

л

к

о

о

ет отл

 

т

 

от

д

у

е т у

 

дел

, по кол ку

е

лл

т

 

д

 

о

о е п отот по

 

 

оделе

 

.

л

 

от

те

оед

т тот пл

ет

ко

п

те о ,

то

 

л

подкл

 

те USB-к

ел

к ко

п

те у,

 

 

те

к

пл

ету.

л

 

у

 

о откл

 

т

пл

ет

от

ко

п

те ,

то

 

 

ле

ледует откл

т

к

ел

от

пл

ет .

 

ко п

 

 

е е ет от ет т е о т

 

у е , п

 

е

 

е ул т те п

 

е е

 

пл

ет

е по

 

е

 

.

о кол ку оп еделе

 

е ко

по

е т

у т о

т

о ут

т

екото у

о

л

т

л -п

 

т , е ко т

о од о п

т о ет ок т

 

е

е

 

ле о .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко

п

 

QUMO

е

е ет от ет т е

о т

поте

 

д

,

у

 

ое

п о

 

 

о о о е пе е

,

лект о

к , те

 

е к

 

 

о

лу

 

 

е ,

 

е о

 

т е

 

 

лу

.

 

 

 

Ко

п

 

QUMO

е

е ет от ет т е

о т

оту

то о

е о

О.

Ко

п

 

QUMO о т л ет

о

о

п о

улу

е

е те

е к

 

 

кте

т

к п одук

,

т к

е

е е

е д

 

е

 

 

 

п ед

тел

о о у едо

ле .

 

ее п

о

 

е

 

 

 

о

о

 

е

еудо

т .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В И А ИЕ!

Н

 

 

а

а

а

а

 

,

а

 

а

а

.

 

 

 

 

Е

а

 

а

 

а

а а ,

а

,

 

а

а

 

 

 

 

RESET.

 

 

2

К

1.

 

л

ет

 

 

т.

2.

 

ете ое

д ое у т о т о

 

т.

3.

К

ел

microUSB

 

т.

4.

К

тк

т

ук

1

т.

5.

 

т

 

т ло

1

т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

. ”

x

IPS

 

 

 

 

 

о е

о

 

 

 

у

де

Intel Z2580 2.0GHZ (Clover trail+)

 

 

 

Опе

 

о

те

 

 

Android 4.2

 

 

 

 

 

 

 

Опе

т

/

т ое

п

т

2 DDR2 / 16

 

 

 

 

 

 

одде

к к

т п

т

 

MicroSD рC

до

, кл

 

2-10

 

 

 

е п о од

 

 

 

Wi-Fi b/g/n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluetooth 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т ое

 

G

оде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

К е

 

 

 

 

Ф о т л

- 2 п, о о

5 п

 

 

 

 

е

 

 

 

 

icroUSB

дк

оед

е е К ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

microSIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

microSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

дл

у

ко

,

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

т ое

 

Л т

- ол

е

, 3,7V, 6500 /

 

 

 

 

е

 

 

 

 

235.5x150x8.6

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

ло

 

 

одде к

 

 

 

 

 

 

одде

к FullHD (1920x1080P) video decoding, H.264, H.263, VC-1, MPEG-

 

 

1/2/4,

 

 

 

део

DIVX-3/4/5/ 6, XVID, WMV7/8,

 

 

одде

к

JPEG H.264 decoding 1080P@60fps;720P@100fps

 

 

одде

к

H.264 decoding 1080P@60fps,720P@100fps.

 

 

уд о

MP3 WMA OGG FLAC APE AAC ATRA etc.

 

 

 

о

е

JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

 

 

 

оку е

т тек т

TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

кку

ул то

лу

е

е о

пол

о

т

по ле

-

л -

пол

 

 

док.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

е

 

 

е

 

 

 

дк

 

кку

ул то

 

дол

о

т

е

е

 

е

-

 

о ,

 

 

 

-

о

,

 

кку

ул то

 

о

о

 

 

т

 

около

-

 

о .

Это

о е пе

т

лу

у

п о

 

од

тел

о т

 

кку

ул то .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что

 

п едот

т т поте

д

 

,

еко

е дуе

 

 

о д

 

т

допол

 

тел

у

коп

, о о е

 

о,

 

пе ед о

о ле е

п о

 

к

пл

ет . QUMO

е

е ет от ет т е

о т

 

уте

 

к к

 

-л

о д

.

 

ое у т о

т о –

 

окото

 

ое лект о

ое

дел

е,

е

 

 

те е о

о то тел

о.

 

 

 

 

е те е

 

по е де

 

у т о т .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

те

 

е

пол

о

т

у т о

т о

п

 

око

/

ко

те

пе

ту

е,

 

л

ко

п

л

 

 

 

по е

е

 

,

т к

е

 

е

те дл тел

о о

о де

т

 

 

т

 

 

ол

е

лу е .

 

 

 

 

 

о е

 

о т

у т о

т

 

п

от

 

те

ле к

л

о

тк

 

,

ел тел

о

е

пол

о

т

 

о

 

е

 

 

 

е к

е

ед т .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

те д

 

ое у т о

т о от поп д

 

л .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

е

е

т

 

о то тел

о к к

е-л

о ко

плекту

 

е д

 

о о у т о

т .

 

 

 

 

 

 

т

 

те

 

 

пол

о

т

кку

ул то

,

 

к е

у

 

 

 

д

 

е у т

о

т

,

дел

 

е

тол ко

 

п о

 

од теле .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уко од т у

те

е т

 

коло

е к

 

о

 

,

 

лу

е ут л

 

 

д

о о у т о

т .

 

 

 

лу е о

 

к о е

 

к к -л о оп о о

 

те

 

е т

 

е т о п од

 

л е т о

 

о лу

 

 

 

 

е

ко

п

 

: support@qumo.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

е

е е

п одукт

о ут

т

 

е е

е

у едо

ле

 

,

 

ее п

 

о

 

 

е

 

 

 

п едо т

ле

 

е

еудо

т .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Qumo Sirius 890 User manual

В

К опк уп ле

е :

5

В,

л

кл

е

пл

 

ет

 

те

 

уде

 

те

около

 

еку д к опку

кл

е .

л

ет

у

т

те е

е

еку

д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л

пе е од

е

 

 

 

к тко

 

те к опку

кл

е

. Эк

пл

ет

 

удет

откл

е

 

кл

т

 

е

е

о

е е

е

.

то

е

е пл

ет

п одол

ет

от т

п

е

-

о п о

од

т

у

ку .

л

од

 

е

 

о

к

тко

 

те к

опку кл

е .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л

лок

о к у т

о

т

д

те,

е от

п ле от

к

,

ок

к п

 

о.

л

т

пе

о

л

о

о

 

до туп

к пл

ет

о

у ко

п те у

о ете

у т о

т допол

тел

у

ту п

лок

о ке к

.

 

 

 

 

1.

п

о

е

 

е

у лу

е те

ок

 

, д лее — «

т о

к »

 

2.

ол

т

те

 

е

те « е оп

о т ».

 

 

 

 

 

3.

е

те «

лок

о к к

».

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

е

те т

п

лок о к

, кото

 

от

те

пол

о

т .

 

 

6

о ле у т

о к

т

п

лок

о к

,

 

 

 

о т

от

т

оек, к

д

 

пл

ет

ко

п те

удет п о

т

 

е т

 

е к

кл

, PIN-код

л

п

 

ол .

 

 

 

В И

А ИЕ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о е т п

лок

о к , под

у

е

е о

од

 

е ко о кл

, PIN-код

 

 

 

п

оле

 

е

 

 

те

!

о

т о ле

е уте

о о PIN-код

л

 

 

е ко о кл

 

 

 

о у е т л ет

 

е е

 

е

 

Google.

то тел

о

еко

е

дуе

 

л

 

 

 

п ед

 

тел

о

т о

т

у ет у

п

 

Google ( т

 

 

д

о о

уко од т

).

 

 

 

 

п от

 

о

лу

 

е,

о

т

о ле

е

уте

о о

п ол

 

е о

о

 

о!

от е ует

 

 

 

пе еп о

к

у т о

т

 

поте е

е

д

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кое

лу

е

е откл

 

те пл

 

ет от ко

п

те

п о е

е

те

, п

л

 

 

 

уд ле

 

ло .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л

пол о о

кл

е

 

у т о

т

 

 

 

те

уде

 

те

около

еку д

к опку

кл

е

, по ле

е о подт е д

те

кл

е

 

е у т о

т

по

 

е

 

ок е.

 

7

+ 14 hidden pages