IBM BRUGERVEJLEDNING 8417, BRUGERVEJLEDNING 8419, BRUGERVEJLEDNING 8416, BRUGERVEJLEDNING 8183, BRUGERVEJLEDNING 8418, BRUGERVEJLEDNING 8184, BRUGERVEJLEDNING 8429, BRUGERVEJLEDNING 8320 User Manual

1.66 Mb
Loading...

ThinkCentre

 

Brugervejledning

Type 8183, 8184, 8320, 8416

Type 8417, 8418, 8419, 8429

ThinkCentre

 

Brugervejledning

Type 8183, 8184, 8320, 8416

Type 8417, 8418, 8419, 8429

Bemærk

Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v og Tillæg E, “Bemærkninger”, på side 59.

Fjerde udgave (oktober 2003)

Denne bog er en oversættelse af User Guide Types 8183, 8184, 8120, 8416 Types 8417, 8418, 8419, 8429 (13R9208)

Denne bog kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -pro- grammering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark.

Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes.

Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Hvis der er kommentarer til materialet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne.

IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som denne bog dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af bogen.

Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til:

Director of Commercial Relations - Europe

IBM Deutschland GmbH

Schönaicher Strasse 220

D - 7030 Böblingen

Germany

Oversat af IBM Sprogcenter.

©Copyright IBM Danmark A/S 2003

©Copyright International Business Machines Corporation 2003. All rights reserved.

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforskrifter . . . . .

. v

Start af programmet IBM Setup Utility . . . .

. 27

Forhold, der kræver øjeblikkelig handling . . .

. v

Fremvisning og ændring af indstillinger . . . .

. 27

Generelle sikkerhedsforskrifter . . . . . . .

. vi

Afslutning af programmet IBM Setup Utility . .

.

28

Service . . . . . . . . . . . . . .

. vi

Brug af kodeord . . . . . . . . . . . .

.

28

Netledninger og omformere . . . . . . .

. vi

Brugerkodeord . . . . . . . . . . .

.

28

Forlængerledninger og lignende udstyr . . .

. vii

Administratorkodeord . . . . . . . . .

.

28

Stik og stikkontakter . . . . . . . . .

. vii

Angiv, revidér og slet et kodeord . . . . .

.

28

Batterier . . . . . . . . . . . . .

. vii

Brug af faciliteten Security Profile by Device . .

.

28

Varme og ventilation . . . . . . . . . .

viii

Brug af IDE Drives Setup. . . . . . . . .

.

29

Sikkerhedsforskrifter for cdog dvd-drev . . .

viii

Valg af startenhed . . . . . . . . . . .

.

29

Andre sikkerhedsforskrifter. . . . . . . . .

viii

Valg af midlertidig startenhed . . . . . .

.

29

Bemærkning om litiumbatteri . . . . . . .

. ix

Revidér startsekvensen for enheder . . . .

.

30

Sikkerhedsforskrifter for modem . . . . . .

. ix

Udvidede indstillinger. . . . . . . . . .

.

30

Sikkerhedsforskrifter for laser. . . . . . . .

. x

Tillæg A. Udskiftning af CRU’er (Custo-

 

 

 

 

 

Kapitel 1. Oversigt . . . . . . . . .

.

1

mer Replaceable Unit) . . . . . . .

.

31

Flere oplysninger . . . . . . . . . . . .

.

1

CRU-liste . . . . . . . . . . . . . .

.

32

Faciliteter . . . . . . . . . . . . . .

.

2

Afmontering og udskiftning af strømforsyningen .

.

33

Ekstraudstyr . . . . . . . . . . . . .

.

4

Afmontering og udskiftning af systemkortet . .

.

36

Specifikationer. . . . . . . . . . . . .

.

5

Afmontering af mikroprocessoren . . . . . .

.

38

Placering af computeren . . . . . . . . .

.

6

Udskiftning af mikroprocessoren . . . . . .

.

40

 

 

 

Afmontering og udskiftning af batteriet . . . .

.

41

Kapitel 2. Installation af udstyr . . . .

.

7

Afmontering og udskiftning af højtaleren . . .

. 42

Håndtering af enheder, der er følsomme over for sta-

 

Afmontering og udskiftning af afbryderen . . .

. 43

 

Afmontering og udskiftning af ventilatoren. . . . 44

tisk elektricitet . . . . . . . . . . . . .

.

7

Afslutning af installationen . . . . . . . .

.

46

Installation af eksternt udstyr. . . . . . . .

.

7

 

 

 

Stik på computerens forside . . . . . . .

.

8

Tillæg B. Opdatering af POST/BIOS .

. 47

Stik på computerens bagside . . . . . . .

.

9

Hent styreprogrammer . . . . . . . . .

.

9

POST/BIOS . . . . . . . . . . . . .

.

47

Åbning af dækslet . . . . . . . . . . .

.

10

Opdatering af BIOS fra en diskette (FLASH) . .

. 47

Placering af komponenter. . . . . . . . .

. 11

Opdatering af BIOS fra styresystemet (FLASH) .

. 47

Adgang til systemkortets komponenter og drev .

. 12

Retablering fra fejl under POST/BIOS-opdatering

. 48

Identifikation af delene på systemkortet . . . .

.

13

 

 

 

Installation af hukommelse . . . . . . . .

.

14

Tillæg C. Rengøring af musen. . . .

.

49

Installation af PCI-adaptere . . . . . . . .

.

15

Rengøring af en optiske mus . . . . . . .

.

49

Installation af interne drev . . . . . . . .

.

16

Rengøring af en mus med en kugle . . . . .

. 49

Fjern og udskift et optisk cd-, cd-RW- eller dvd-

 

 

 

 

 

 

 

drev . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Tillæg D. Manuelle modemkommandoer 51

Fjern og udskift en harddisk. . . . . . .

.

19

Grundlæggende AT-kommandoer . . . . . .

. 51

Fjern og udskift et diskettedrev. . . . . .

.

20

Udvidede AT-kommandoer . . . . . . . .

. 53

Tilslut en seriel ATA-harddisk . . . . . .

.

21

MNP/V.42/V.42bis/V.44-kommandoer . . . .

. 55

Tilslut et IDE-drev . . . . . . . . . .

.

21

Faxklasse 1-kommandoer . . . . . . . . .

.

55

Installation af sikkerhedsfunktioner . . . . .

.

22

Faxklasse 2-kommandoer . . . . . . . . .

.

56

Identificér sikkerhedslåse . . . . . . . .

.

22

Stemmekommandoer . . . . . . . . . .

. 57

Integreret sikkerhedskabel . . . . . . .

.

23

 

 

 

Tovklemme . . . . . . . . . . . . .

24

Tillæg E. Bemærkninger . . . . . .

.

59

Dæksellås . . . . . . . . . . . . . . 24

Varemærker . . . . . . . . . . . . .

.

60

Beskyttelse vha. kodeord . . . . . . . .

.

24

Sletning af glemt kodeord (nulstil CMOS) . . .

. 25

Stikordsregister . . . . . . . . . .

.

61

Lukning af dækslet og tilslutning af kablerne . .

. 25

Kapitel 3. Brug af programmet IBM

 

 

 

 

 

Setup Utility . . . . . . . . . . . .

27

 

 

 

© Copyright IBM Danmark A/S 2003

iii

iv Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforskrifter

Vha. disse oplysninger kan du bruge IBM-computeren på en sikker måde. Følg alle de oplysninger, der leveres sammen med IBM-computeren. Oplysningerne i denne bog, ændrer ikke vilkårene i købsaftalen eller IBM Servicebevis.

Kundesikkerhed er vigtig for IBM. Vore produkter er designet til at være sikre og effektive. Computere er imidlertid elektronisk udstyr. Netledninger, omformere og andet udstyr kan udgøre en mulig sikkerhedsrisiko, som kan resultere i fysiske skader eller ødelægge personlige ejendele, især hvis det anvendes forkert. Følg vejledningen, der leveres sammen med produktet for at nedsætte risikoen. Vær især opmærksom på alle advarsler på produktet og i betjeningsvejledningerne, og læs alle de oplysninger, der findes i denne bog. Hvis du omhyggeligt følger de oplysninger, der findes i denne bog, og som leveres sammen med produktet, beskytter du dig selv mod alvorlige skader og opretter et sikkert arbejdsmiljø.

Bemærk: Disse oplysninger indeholder referencer til omformere og batterier. Ud over bærbare computere, leverer IBM andre produkter, f.eks. højtalere og skærme, med eksterne omformere. Hvis du har et sådant produkt, gælder disse oplysninger for dette produkt. Derudover indeholder computerproduktet måske et internt batteri på størrelse med en mønt, som leverer strøm til systemuret, selv når maskinen ikke er tilsluttet en stikkontakt. Derfor gælder sikkerhedsforskrifterne for batteri alle computere.

Forhold, der kræver øjeblikkelig handling

Produkter kan ødelægges pga. forkert behandling eller misligholdelse. Nogle produktødelæggelser er så alvorlige, at produktet ikke må bruges, før det er blevet undersøgt og evt. repareret af en autoriseret servicetekniker.

For alt elektronisk udstyr gælder det, at du skal være ekstra forsigtig, når udstyret er tændt. I meget sjældne tilfælde udsender maskinen måske lugte eller også kommer der røg eller gnister ud af den. Du kan måske også høre lyde, f.eks. knald, smæld eller syden. Disse forhold betyder måske ikke andet, end at en intern, elektronisk komponent er gået i stykker på en sikker og kontrolleret måde. De kan også angive en mulig sikkerhedsrisiko. Du må imidlertid ikke forsøge at løse disse situationer selv.

Undersøg hyppigt computeren og dens komponenter for skader, slitager eller faretegn. Hvis du ikke er sikker på en komponents tilstand, må du ikke bruge produktet. Kontakt IBM HelpCenter eller producenten for at få oplysninger om, hvordan du undersøger produktet og evt. reparerer det. Telefonnumrene til IBM HelpCenter findes i afsnittet “Hjælp og service” i denne bog.

Hvis et af nedenstående forhold opstår, eller hvis du ikke er sikker på, om det er sikkert at bruge produktet, skal du stoppe med at bruge det, og afmontere det fra stikkontakten og telekommunikationslinjerne, indtil du har snakket med IBM HelpCenter.

Telefonnumrene til HelpCenter findes i afsnittet “Hjælp og service” i denne bog.

vNetledninger, stik, omformere, forlængerledninger, spændingsstabilisatorer eller strømforsyninger, der er knækkede, itu eller ødelagte.

© Copyright IBM Danmark A/S 2003

v

vTegn på overophedning, røg, gnister eller ild.

vØdelæggelser i batteriet, f.eks. revner, buler eller ridser, gnister fra batteriet eller opbygning af fremmedlegemer på batteriet.

vKnald, syden, smæld eller stærk lugt, som kommer fra produktet.

vTegn på at der er spildt væsker, eller at et objekt er faldet ned på computerproduktet, netledningen eller omformeren.

vComputerproduktet, netledningen eller omformeren har være udsat for vand.

vProduktet har været tabt eller ødelagt på nogen måde.

vProduktet fungerer ikke korrekt, når du følger betjeningsvejledningen.

Bemærk: Hvis disse problemer opstår med et ikke-IBM-produkt, f.eks. en forlængerledning, skal du stoppe med at bruge produktet, indtil du har kontaktet producenten og fået flere oplysninger, eller indtil du har fået et erstatningsprodukt.

Generelle sikkerhedsforskrifter

Vær altid opmærksom på følgende for at nedsætte risikoen for fysiske skader eller ødelæggelse af personlige ejendele.

Service

Forsøg ikke selv at servicere et produkt, medmindre du er blevet bedt om at gøre det fra IBM HelpCenter. Brug kun en autoriseret IBM-servicemedarbejder til at reparere et bestemt produkt.

Bemærk: Nogle dele kan opgraderes eller udskiftes af kunden. Disse dele kaldes CRU’er (Customer Replaceable Unit). IBM identificerer udtrykkeligt CRU’er som sådant og leverer dokumentation med vejledning, når kunderne kan udskifte disse dele. Du skal nøje følge vejledningen, når du selv udskifter dele. Kontrollér altid, at der er slukket for strømmen, og at produktet er afmonteret fra strømkilden, før du udskifter delene. Kontakt IBM HelpCenter hvis du har spørgsmål.

Netledninger og omformere

Brug kun de netledninger og omformere, der leveres af producenten.

Rul aldrig netledningen omkring omformeren eller et andet objekt. Det kan flosse, knække eller bøje netledningen. Det kan være farligt.

Placér altid netledninger, så du ikke træder på dem eller falder over dem, og så de ikke kommer i klemme.

Beskyt ledningen og omformeren mod væsker. Du må f.eks. ikke placere ledningen eller omformeren i nærheden af vaske, kar, toiletter eller på gulve, der rengøres med flydende rengøringsmidler. Væsker kan lave kortslutninger, især hvis ledningen eller omformeren har været udsat for forkert brug. Væsker kan også gradvist tære stikkene på netledningen og/eller stikkene på adapteren, hvilket i den sidste ende kan resultere i overophedning.

Tilslut altid netledninger og signalkabler i den korrekte rækkefølge, og kontrollér, at alle netledningerne er korrekt tilsluttet stikkontakterne.

Brug ikke omformere, hvor vekselstrømsbenene er tærede og/eller viser tegn på overophedning, f.eks. ødelagt plastic.

vi Brugervejledning

Brug ikke netledninger, hvor stikkene i begge ender viser tegn på tæring eller overophedning, eller hvor netledningen er ødelagt på nogen måde.

Forlængerledninger og lignende udstyr

Kontrollér, at de forlængerledninger, spændingsstabilisatorer, UPS (Uninterruptible Power Supply), strømforsyningsenheder og multistikdåser, som du bruger, kan håndtere produktets strømkrav. Du må aldrig overbelaste dette udstyr. Hvis du bruger multistikdåser, må belastningen ikke overstige multistikdåsens inputkapacitet. Kontakt en elektriker for at få flere oplysninger, hvis du har spørgsmål om strømbelastning, strømkrav, og inputkapacitet.

Stik og stikkontakter

Hvis den stikkontakt, som du vil bruge sammen med computerudstyret, er ødelagt eller tæret, må du ikke bruge den, før den er udskiftet af en uddannet elektriker.

Du må ikke bøje eller ændre stikket. Hvis stikket er ødelagt, skal du få et nyt hos forhandleren.

Nogle produkter leveres med et tre-bensstik. Disse stik må kun anvendes sammen med en stikkontakt med jordforbindelse. Det er en sikkerhedsforanstaltning. Du må ikke ignorere denne sikkerhedsforanstaltning ved at prøve at indsætte stikket i en stikkontakt uden jordforbindelse. Hvis du ikke kan indsætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker, så han kan installere en godkendt stikkontakt. Du må aldrig overbelaste en stikkontakt. Den generelle systembelastning må ikke overstige 80 % af grenens strømkapacitet. Kontakt en elektriker for at få flere oplysninger, hvis du har spørgsmål om strømbelastning og grenens strømkapacitet.

Kontrollér, at den stikkontakt, du bruger, har det korrekte antal ledninger, at den er nem at komme til, og at den sidder tæt på udstyret. Du må ikke strække netledninger helt ud, da det kan ødelægge dem.

Vær forsigtig, når du tilslutter og tager netledninger ud af stikkontakten.

Batterier

Alle IBM-computere indeholder et ikkegenopladeligt batteri på størrelse med en mønt, som forsyner systemuret med strøm. Derudover bruger mange bærbare produkter, f.eks. ThinkPad-computere, et genopladeligt batteri, til at forsyne systemet med strøm, når der ikke er en stikkontakt i nærheden. De batterier, der leveres af IBM til brug på produktet, er testet for kompatibilitet og må kun udskiftes med dele, som IBM har godkendt.

Du må aldrig åbne et batteri. Du må ikke knuse, punktere eller brænde batteriet, og du må heller ikke kortslutte metalkontakterne. Du må ikke udsætte batteriet for vand eller andre væsker. Du må kun oplade batteriet i henhold til vejledningen i produktdokumentationen.

Forkert behandling af batterier, kan få dem til at overophedes, hvilket kan forårsage, at gasser eller flammer kan komme fra batteriet. Hvis batteriet er ødelagt, eller hvis batteriet aflades, eller hvis der opbygges fremmedlegemer på batteriets kontakter, skal du holde op med at bruge batteriet og få et andet fra producenten.

Batteriets levetid kan formindskes, hvis det ikke bruges i længere tid. Hvis visse genopladelige batterier (især Li-Ion-batterier) ikke bruges, når de er afladede, kan det forøge risikoen for, at batteriet kortsluttes, hvilket kan forkorte batteriets leve-

Vigtige sikkerhedsforskrifter

vii

tid, og det kan også udgøre en sikkerhedsrisiko. Aflad ikke opladelige Li-Ion-batte- rier fuldstændigt, og opbevar ikke disse batterier i en afladet tilstand.

Varme og ventilation

Computere genererer varme, når de er tændt, og når batteriet oplades. Bærbare computeren genererer meget varme pga. deres kompakte størrelse. Følg altid disse grundlæggende forholdsregler:

vLad ikke computeren hvile på dit skød eller andre steder på kroppen i en længere periode, mens computeren er i brug, eller mens batteriet oplades. Computeren udsender en del varme under normal drift. Hvis kroppen og computeren rører ved hinanden i lang tid, kan det give ubehag og i sidste ende forbrændinger.

vBrug ikke computeren, eller udskift ikke batteriet nær ved brændbare materialer eller på steder, hvor der er risiko for eksplosioner.

vVentilationshuller, ventilatorer og/eller køleplader leveres med produktet af sikkerhedsmæssige årsager, for at give en mere behagelig og pålidelig drift. Du kan komme til at blokere disse, hvis du bruger computeren i sengen, på en sofa, et tæppe eller lignende. Du må aldrig blokere, tildække eller deaktivere ventilatorerne eller ventilationshullerne.

Sikkerhedsforskrifter for cdog dvd-drev

Cdog dvd-drev roterer diske med høj hastighed. Hvis en cd eller dvd er revnet eller på anden måde fysisk beskadiget, kan den blive ødelagt, når den bruges i drevet. Gør følgende for at beskytte mod eventuel beskadigelse og for at nedsætte risikoen for at maskinen bliver ødelagt:

vOpbevar altid cd’er/dvd’er i den oprindelige indpakning

vOpbevar aldrig cd’er/dvd’er i direkte sollys, og altid væk fra direkte varmekilder

vFjern cd’er/dvd’er fra computeren, når de ikke bruges

vBøj eller vrid ikke cd’er/dvd’er, og brug ikke magt til at placere dem i computeren eller i indpakningen

vKontroller, at cd’en/dvd’en ikke har revner, før du bruger den. Brug ikke revnede eller ødelagte diske

Andre sikkerhedsforskrifter

Fare!

Elektrisk strøm fra el-, telefonog kommunikationskabler kan være farlig.

Undgå elektrisk stød:

vTilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold, eller omkonfigurér ikke computeren i tordenvejr.

vSlut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter.

vSlut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter.

vBrug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler.

vTænd aldrig for udstyr på steder, hvor der er fare for brand og vandeller bygningsskader.

viii Brugervejledning

vMedmindre installationsog konfigurationsvejledningen siger noget andet, skal du afmontere de tilsluttede netledninger, telekommunikationssystemer, netværk og modemer, inden du åbner enhedernes dæksler.

vTilslut og afmontér kabler som beskrevet i det følgende ved installation eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dæksler.

Ved montering:

Ved afmontering:

1.

Sluk for alt udstyr.

1.

Sluk for alt udstyr.

2.

Slut først alle kabler til udstyret.

2.

Tag netledningen ud af stikkontakten.

3.

Tilslut signalkablerne.

3.

Tag signalkablerne ud.

4.

Sæt netledningen i stikkontakten.

4.

Tag alle kabler ud af udstyret.

5.

Tænd.

 

 

 

 

 

 

Bemærkning om litiumbatteri

Pas på:

Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt.

Udskift kun batteriet med et batteri med IBM-partnummer 33F8354 eller et tilsvarende batteri, som forhandleren anbefaler. Batteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt.

Du må ikke:

vudsætte batteriet for vand

vopvarme det til mere end 100° C

våbne det eller forsøge at reparere det

Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen).

Sikkerhedsforskrifter for modem

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå brand, elektrisk stød eller skader, f.eks.:

vTilslut aldrig telefonledninger i tordenvejr.

vInstallér aldrig telefonjackstik i fugtige omgivelser, medmindre jackstikkene er designet til det.

vRør aldrig ved ikke-isolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet.

vVær forsigtig, når du installerer eller ændrer en telefonforbindelse.

vAnvend ikke en telefon i tordenvejr, medmindre den er trådløs. Der er fare for elektrisk stød fra lynnedslag.

vAnvend aldrig en telefon til at rapportere udsivning af gas i nærhed af kilden.

Vigtige sikkerhedsforskrifter

ix

Sikkerhedsforskrifter for laser

Nogle IBM-pc’er leveres med et cd-drev eller dvd-drev. Cdog dvd-drev sælges også separat som ekstraudstyr. Cdog dvd-drev er laserprodukter. Drevene opfylder IEC’s (International Electrotechnical Commission) standard nr. 825 og CENELEC EN 60 825 for klasse 1 laserprodukter.

Vær opmærksom på følgende, når der er installeret et cdeller dvd-drev:

Pas på:

Brug af kontakter, justeringer eller udførelse af procedurer, andre end dem, der er angivet i denne bog, kan medføre alvorlig strålingsfare.

Fjern ikke cdeller dvd-drevets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Drevene indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Fjern ikke drevenes dæksler.

Visse cdog dvd-drev indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Bemærk følgende:

Fare!

Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der laserstråling. Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling.

x Brugervejledning

Kapitel 1. Oversigt

Du har valgt en IBM-computer. Computeren indeholder de nyeste tiltag i computerteknologi, og du kan opgradere den, efterhånden som dit behov ændrer sig.

Denne bog indeholder en vejledning i, hvordan du installerer eksternt og internt udstyr. Brug vejledningen sammen med de oplysninger, der leveres sammen med udstyret, ved installationen.

Flere oplysninger

Bogen Kom godt i gang, der leveres sammen med computeren, indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer computeren, starter styresystemet, fejlfinding samt bemærkninger.

Access IBM indeholder et link til flere oplysninger om computeren. Klik på Start Access IBM.

Hvis du har adgang til internettet, kan du hente de nyeste vejledninger til din computer på nettet. Du kan hente vejledningerne på følgende adresse:

http://www.ibm.com/pc/support

Indtast maskintype og modelnummer i feltet Quick Path, og klik på Go.

© Copyright IBM Danmark A/S 2003

1

Faciliteter

Dette afsnit indeholder en oversigt over computerens faciliteter og de forudinstallerede programmer.

Systemoversigt

Følgende oplysninger dækker flere modeller. Se Kapitel 3, “Brug af programmet IBM Setup Utility”, på side 27 for at få vist faciliteterne for den model, du bruger.

Mikroprocessor

vIntel Pentium 4-processor med HyperThreading

vIntel Pentium 4-processor

vIntel Celeron-processor

vIntern cache (størrelse afhænger af modellen)

Hukommelse

Understøtter to DIMM-modeller (Dual Inline Memory Module) med 184 ben. I hver DIMM-sokkel kan du installere op til 1 GB af PC2700 DDR (Double Data Rate) SDRAM-moduler (Synchronous Dynamic Random Access Memory). Samlet hukommelse, maks. op til 2 GB.

Interne drev

v3,5 tommers, halvhøjde (slankt) diskettedrev (visse modeller)

vHarddisk

vCd-, dvd-, dvd/cd-RW-, cd-RW- eller IBM Multi-Burner optisk drev (visse modeller)

Videosubsystem

Indbygget Intel Extreme Graphics 2-kontrolenhed til en VGA-skærm (Video Graphics Array)

Lydsubsystem

Den indbyggede AC’97-lydkontrolenhed indeholder fire lydstik.

vStik til mikrofon og hovedtelefon på forsiden

vStik til lydindgang og lydudgang på bagsiden

Tilslutningsmuligheder

vIndbygget Intel Ethernet-kontrolenhed (10/100 mbit/s), der kan anvende Wake on LAN (visse modeller)

vIndbygget Intel Ethernet-kontrolenhed (10/100/1000 mbit/s), der kan anvende Wake on LAN (visse modeller)

vPCI V.90-data/faxmodem (Peripheral Component Interconnect) (visse modeller)

Systemstyringsfunktioner

vRPL (Remote Program Load) og DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

vWake on LAN

vWake on Ring. Denne facilitet kaldes Serial Port Ring Detect for et eksternt modem og Modem Ring Detect for et internt PCI-modem i programmet IBM Setup Utility.

2 Brugervejledning

vEkstern administration

vAutomatisk start via startsekvens

vSM BIOS (System Management) og SM-software

vMulighed for at lagre resultater af POST-hardwaretest

I/O-faciliteter

v25-bens ECP (Extended Capabilities Port) (ECP)/EPP (Extended Parallel Port)

vTo 9-bens serielle stik

vOtte USB 2.0-stik (to på forsiden og seks på bagsiden)

vStik til PS/2-mus

vStik til PS/2-tastatur

vEthernet-stik

vVGA-skærmstik

vTo lydstik (lydindgang og lydudgang) på bagsiden

vTo lydstik på forsiden (mikrofon og hovedtelefon)

Udvidelsesmuligheder

vTo 32 bit PCI-adapterporte i fuld højde

vTo DIMM-hukommelsesstik

Strøm

v200 watt strømforsyningsenhed med manuel spændingsvælgerkontakt

vAutomatisk skift mellem 50 og 60 Hz inputfrekvens

vUdvidet funktionsstyring (APM)

vACPI-understøttelse (Advanced Configuration and Power Interface)

Sikkerhedsfunktioner

vBrugerog administratorkodeord

vMulighed for at installere en Kensington-kabellås

vHuller til installation af en u-bolt

vNøglelås til topdækslet (ekstraudstyr)

vKontrol af startsekvens

vStart uden diskettedrev, tastatur eller mus

vI/O-styring af diskettedrev og harddisk

vI/O-styring af den serielle og parallelle port

vSikkerhedsprofil efter enhed

Forudinstallerede programmer

Nogle computere leveres med forudinstallerede programmer. Styresystemet, styreprogrammerne til de indbyggede faciliteter og andre programmer er allerede installeret.

Kapitel 1. Oversigt

3

Styresystem (forudinstalleret) (afhænger af modellen)

Bemærk: Ikke alle lande og områder har disse styresystemer.

vWindows XP Home

vWindows XP Professional

vWindows 2000

Ekstraudstyr

Der findes følgende ekstraudstyr:

vEksternt udstyr

Parallelle enheder, f.eks. printere og eksterne drev

Serielle enheder, f.eks. eksterne modem og digitale kameraer

Lydudstyr, f.eks. eksterne højtalere

USB-enheder, f.eks. printere, joystick og scannere

Sikkerhedsudstyr, f.eks. en kabellås

Skærme

vInternt udstyr

System hukommelse, kaldet DIMM (Dual Inline Memory Module)

PCI-adaptere (Peripheral Component Interconnect)

Cd-, dvd-ROM- eller cd-RW-drev, harddisk, diskettedrev og andre drev til flytbare lagermedier

De seneste oplysninger om tilgængeligt udstyr findes på følgende World Wide Web-adresser:

vhttp://www.ibm.com/pc/us/options/

vhttp://www.ibm.com/pc/support/

Du kan også få oplysninger ved at ringe til følgende telefonnumre:

vI USA: Ring 1-800-IBM-2YOU (1-800-426-2968).

vI Canada: Ring 1-800-565-3344 eller 1-800-IBM-4YOU.

vI andre lande: Kontakt forhandleren.

4 Brugervejledning

Specifikationer

Dette afsnit beskriver computerens specifikationer. Du kan finde de nyeste oplysninger i brugervejledningen for den computermodel og -type, du bruger, på:

http://www.ibm.com/pc/support/

Dimensioner

Bredde: 31 cm

Højde: 8,5 cm

Dybde: 35,8 cm

Vægt

Minimumkonfiguration ved levering: 8,2 kg

Driftsbetingelser

Lufttemperatur:

I drift ved 0 - 915 m: 10° til 35°C

I drift ved 915 m - 2.134 m: 10° til 32°C

Ikke i drift: 10° til 43°C

Luftfugtighed:

I drift: 8% til 80%

Ikke i drift: 8% til 80%

Under transport: 8% til 90%

Maks. højde over havet: 2.134 m

Elektrisk input

Spænding:

Lavt område:

Minimum: 90 V vekselstrøm

Maksimum: 137 V vekselstrøm

Interval for inputfrekvens: 57–63 Hz

Indstilling af spændingsvælgerkontakt: 115 V vekselstrøm

Højt område:

Minimum: 180 V vekselstrøm

Maksimum: 265 V vekselstrøm

Interval for inputfrekvens: 47–53 Hz

Indstilling af spændingsvælgerkontakt: 230 V vekselstrøm

Inputkilovolt-ampere (kVA) (ca.):

Minimumkonfiguration ved levering: 0,09 kVA

Maksimumkonfiguration: 0,23 kVA

Varmeafgivelse (omtrentlig) i Btu (British thermal units) pr. time:

Minimumkonfiguration: 205,8 Btu/t (60 watt)

Maksimumkonfiguration: 548,8 Btu/t (160 watt)

Luftstrøm for computere med en mikroprocessor under 2,8 GHz

Ca. 0,37 m3 pr. minut

Luftstrøm for computere med en mikroprocessor over 2,8 GHz

Ca. 0,40 m3 pr. minut

Akustisk støjafgivelse

Bemærk: I denne computer styres ventilatorens hastighed af temperaturen, konfigurationen og programmerne. Det reelle støjniveau kan være forskelligt fra de angivne værdier afhængigt af antallet af ventilatorer og ventilatorernes hastighed.

Gennemsnitligt lydtryksniveau for computere med en mikroprocessor under 2,8 GHz:

Ved computeren:

Ikke i drift: 30 dBA

I drift: 34 dBA

På en meters afstand

Ikke i drift: 25 dBA

I drift: 29 dBA

Angivet lydniveau (øvre grænse):

Ikke i drift: 3,9 bel

I drift: 4,3 bel

Gennemsnitligt lydtryksniveau for computere med en mikroprocessor over 2,8 GHz:

Ved computeren:

Ikke i drift: 31 dBA

I drift: 34 dBA

På en meters afstand

Ikke i drift: 26 dBA

I drift: 29 dBA

Angivet lydniveau (øvre grænse):

Ikke i drift: 4,0 bel

I drift: 4,3 bel

Bemærk: Disse niveauer er målt i kontrollerede akustiske miljøer i henhold til de procedurer, der er angivet af ANSI (American National Standards Institute) S12.10 og ISO 7779, og som er rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296. Det faktiske støjniveau kan være højere end de angivne generelle værdier pga. anden støj i rummet. De angivne støjniveauer indikerer en øvre grænse, som et stort antal computere overholder.

Kapitel 1. Oversigt

5

Placering af computeren

Du skal placere computeren på en af de måder, der vises nedenfor, for at sikre, at de interne komponenter ikke overophedes.

6 Brugervejledning

Kapitel 2. Installation af udstyr

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du installerer ekstra hukommelse, PCI-adaptere, drev og sikkerhedsfaciliteter. Når du installerer udstyr, skal du følge denne vejledning sammen med den vejledning, der leveres sammen med udstyret. Brug også denne fremgangsmåde, hvis du udskifter dette udstyr som en CRU (Customer Replaceable Unit). Tillæg A, “Udskiftning af CRU’er (Customer Replaceable Unit)”, på side 31 indeholder flere oplysninger om andre CRU’er.

Vigtigt!

Læs “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v, før du installerer eller fjerner udstyr. Disse forskrifter hjælper dig med at arbejde sikkert.

Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet

Statisk elektricitet er ikke skadelig for mennesker. Imidlertid kan det beskadige computerens dele og udstyr.

Når du installerer ekstraudstyr, må du ikke åbne den antistatiske pose med udstyret, før du får besked på det.

Tag følgende forholdsregler, når du håndterer udstyr og andre computerkomponenter, så de ikke bliver beskadiget pga. statisk elektricitet:

vBegræns dine bevægelser. Når du bevæger dig, skabes der statisk elektricitet omkring dig.

vHåndtér altid komponenterne forsigtigt. Tag fat i kanterne på adaptere og hukommelsesmoduler. Rør aldrig ved kredsløbene.

vLad ikke andre røre ved komponenterne.

vNår du installerer nyt udstyr, skal du lade udstyret i transportposen røre ved udvidelsesportens metaldæksel eller ved en anden umalet metalflade på computeren i mindst to sekunder. Det reducerer statisk elektricitet i posen og fra din krop.

vHvis det er muligt, skal du installere udstyret direkte i computeren, når du har taget det ud af posen, uden at lægge det fra dig. Hvis det ikke er muligt, skal du lægge den antistatiske pose på en plan overflade og lægge udstyret på posen.

vDu må ikke lægge udstyret på computerens dæksel eller på andet metallisk materiale.

Installation af eksternt udstyr

Dette afsnit indeholder oplysninger om de forskellige stik, du kan bruge til at tilslutte eksternt udstyr, f.eks. højtalere, en printer eller scanner. Når du installerer ekstraudstyr, skal der ud over den fysiske forbindelse også nogle gange installeres ekstra programmer. Når du installerer eksterne enheder, kan du bruge oplysningerne i dette afsnit til at finde det korrekte stik, og oplysningerne, som leveres sammen med udstyret, til selve tilslutningen og til installation af de nødvendige programmer eller styreprogrammer.

© Copyright IBM Danmark A/S 2003

7

Stik på computerens forside

Nedenstående illustration viser placeringen af stik på computerens forside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dæksellås (visse modeller)

6

 

 

USB-stik (2)

2

Cdeller dvd-drev

7

 

 

Mikrofonstik (lydindgang)

3

Harddisklampe

8

 

 

Stik til hovedtelefon (lydudgang)

4

Tændt-lampe

9

 

 

Diskettedrev

5

Afbryder

 

 

 

 

 

 

8 Brugervejledning

Stik på computerens bagside

Nedenstående illustration viser placeringen af stik på computerens bagside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Stik til netledning

8

 

VGA-skærmstik

2

Kabellås

9

 

Parallelt stik

3

Huller til tovklemme (u-bolt)

10

 

Stik til lydindgang

4

PCI-adapterporte

11

 

Stik til lydudgang

5

Serielle stik (2)

12

 

USB-stik (4)

6

Ethernet-stik

13

 

Stik til PS/2-tastatur

7

USB-stik (2)

14

 

Stik til PS/2-mus

Bemærk: Nogle af stikkene på computerens bagside har en bestemt farve, som du kan bruge, når du skal slutte kabler til computeren.

Hent styreprogrammer

Du kan hente styreprogrammer til styresystemer, som ikke er forudinstalleret, på internetadressen http://www.ibm.com/pc/support/ på World Wide Web. Der findes en installationsvejledning i de README-filer, der leveres sammen styreprogramfilerne.

Kapitel 2. Installation af udstyr

9

Åbning af dækslet

Vigtigt!

Læs afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v og afsnittet “Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet” på side 7, før du åbner dækslet.

Gør følgende for at åbne dækslet:

1.Afslut styresystemet, fjern alle medier (disketter, cd’er eller bånd) fra drevene, og sluk for alle tilsluttede enheder og computeren.

2.Tag alle netledningerne ud af stikkontakterne.

3.Tag alle kabler ud af computeren. Det gælder netledninger, I/O-kabler (Input/Output) og andre kabler, der er tilsluttet computeren.

4.Afmontér støttefoden, hvis den er monteret.

5.Lås dækslet op, hvis der er installeret en dæksellås.

6.Tryk de to knapper ind, og drej topdækslet opad, som vist på illustrationen.

10 Brugervejledning

Placering af komponenter

Følgende illustration viser placeringen af computerens forskellige komponenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Lås til diskettedrev

5

Strømforsyningsenhed

2

 

 

Hukommelsesstik (DIMM) (2)

 

 

6 Cdeller dvd-drev (harddisken findes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

under cd-drevet)

3

 

 

Batteri

7

Lås til cdeller dvd-drev

4

 

 

PCI-udvidelseskort

 

 

 

 

 

Kapitel 2. Installation af udstyr

11

+ 53 hidden pages