Zoofari Cat Scratching Post 102666-14-01 User Manual [en, de, fr]

Loading...

Cat Scratching Post

Cat Scratching Post

Assembly and safety advice

Klöspelare

Monteringsoch säkerhetsanvisningar

Arbre à chat

Instructions de montage et consignes de sécurité

Kratzbaum

Montageund Sicherheitshinweise

IAN 102666

102666_CB3 .indd 1

Raapimispuu

Asennusja turvaohjeet

Kradsetræ

Montageog sikkerhedsanvisninger

Krabpaal

Montageen veiligheidsinstructies

7/8/2014 6:08:19 PM

 

GB/IE

Assembly and safety advice

Page

3

 

 

FI

Asennusja turvaohjeet

Sivu

3

 

 

SE

Monteringsoch säkerhetsanvisningar

Sidan

4

 

 

DK

Montageog sikkerhedsanvisninger

Side

4

 

 

FR/BE

Instructions de montage et consignes de sécurité

Page

5

 

 

NL/BE

Montageen veiligheidsinstructies

Pagina

5

 

 

DE/AT/CH

Montageund Sicherheitshinweise

Seite

6

 

102666_CB3 .indd 2

 

 

 

 

7/8/2014

6:08:19 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat Scratching Post

 

Raapimispuu

 

 

 

Proper use

 

Käyttötarkoitus

 

The product is not intended for commercial use.

Safety advice

Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.

Turvaohjeet

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE! THIS IS NOT A CHILD’S TOY.

WARNING! DANGER OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. Keep out of the reach of children. It is not a toy.

¾¾ It is advisable to have the product mounted by a

competent person.

II CAUTION! Do not leave children unattended.

The product is not a climbing frame or toy. Make

sure that nobody, especially a child, climbs or

lifts themselves up by the product. This may

result in injury and / or damage.

 

Do not subject the product to a load of

 

6 kg

over 6 kg, otherwise there is a damage of

injury and/or damage to the product.

 

 

 

Cleaning and care

¾¾ Do not clean the item with strong cleaning agents, vacuum only.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

SÄILYTÄ KAIKKI TURVAJA MUUT OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN! TÄMÄ EI OLE LASTEN LEIKKIKALU.

VAROLTUS! HENGENJA TAPATURMANVAARA PIKKULAPSILLE JA LAPSILLE! Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman

valvontaa. Tukehtumisvaara. Älä anna tuotetta lasten käsiin. Tämä tuote ei ole leikkikalu!

¾¾ On suositeltavaa, että tuotteen kokoonpanon suorittaa ammattitaitoinen henkilö.

II VARO! Älä jätä lapsia koskaan ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeilyteline eikä leikkikalu! Varmista, ettei kukaan (erityisesti lapset) kiipeä tuotteen päälle tai nojaudu sitä vasten. Seurauksena saattaa olla loukkaantuminen ja / tai esinevahinko.

Älä kuormita tuotetta yli 6 kilolla.

6 kg Loukkaantumisvaara ja / tai tuotteen vaurioituminen ellei tätä ohjetta noudateta.

Puhdistus ja hoito

¾¾ Älä käytä tuotteen puhdistukseen voimakkaita hoitoaineita, vaan puhdista se vain imuroimalla.

Jätehuolto

Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin.

Voit tiedustella käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin virastosta.

 

 

 

 

 

GB/IE

3

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102666_CB3 .indd 3

 

 

7/8/2014 6:08:22 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 5 hidden pages