Targus slim internet multimedia USB keyboard User Manual

Size:
353.81 Kb
Download

Gestroomlijnd USB-toetsenbordvoor internet enmultimedia-toepassingen

Media-sneltoetsen

4OETS &UNCTIE

Spelen/pauzeren

Vorig spoor

Volgend spoor

Stop

Volume hoger

Volume lager

Dempen

Statusindicatie

1 NumLock

ACaps Lock

Scroll Lock

40

Gestroomlijnd USB-toetsenbordvoor internet enmultimedia-toepassingen

Technische ondersteuning

Met technische vragen kunt u terecht op:

Internet http://www.targus.com/support

Engels http://www.targus.com/uk/support.asp Frans http://www.targus.com/fr/support.asp Duits http://www.targus.com/de/support.asp Spaans http://www.targus.com/sp/support.asp

Italiaans http://www.targus.com/it/support.asp

Ook kunnen wij uw vragen tevens telefonisch beantwoorden.

België

02-717-2451

Denemarken

45 0 35-25-8751

Frankrijk

01-64-53-9151

Duitsland

0211-6579-1151

Finland

922948016

Italië

02-4827-1151

Nederland

02 0504 0671

Noorwegen

022577729

Oostenrijk

01 795 676 42

Portugal

+351 21 415 4123

Spanje

91-745-6221

Zweden

08-751-4058

Zwitserland

01-212-0007

Groot-Brittannië

020-7744-0330

Oost-Europaen overige landen

+31 0 20-5040671

41

Gestroomlijnd USB-toetsenbordvoor internet enmultimedia-toepassingen

Productregistratie

Targus raadt aan dat u uw Targus-productzo snel mogelijk na de aankoop registreert. U kunt uwTargus-productregistreren op:

http://www.targus.com/registration.asp

U zult uw volledige naam, e-mailadres,telefoonnummer en bedrijfsinformatie (indien van toepassing) moeten opgeven.

Garantie

Targus biedt de garantie dat dit product gedurende twee jaar vrij is van tekortkomingen in materiaal en vakmanschap. Als uw Targus-productbinnen die periode defect raakt, zullen wij het onmiddellijk herstellen of vervangen. Deze garantie is niet van toepassing op schade door ongelukken, slijtage of bijkomende of incidentele schade. Targus is onder geen beding aansprakelijk voor verlies of beschadiging van een computer, verlies of beschadiging van programma's, records of gegevens, of bijkomende of gevolgschade, zelfs als Targus is gewezen op die mogelijkheid. Deze garantie is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Het naleven van de bepalingen

Dit toestel voldoet aan hoofdstuk 15 van de Amerikaanse FCCbepalingen (Federal Communications Commission). Bij de werking dienen de twee volgende zaken in acht te worden genomen: 1) dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en 2) moet interferentie accepteren die een ongewenste werking kan hebben.

FCC-verklaring

Getest om aan de bepalingen te voldoen

Dit apparaat heeft in tests bewezen te voldoen aan de limieten gesteld in de ‘FCC’-bepalingen,deel 15 voor een digitaal toestel van categorie B. Deze limieten zijn bepaald om een redelijke

42

Gestroomlijnd USB-toetsenbordvoor internet enmultimedia-toepassingen

bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woongebied. Deze apparatuur produceert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energieuit en kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken, indien niet gebruikt overeenkomstig de instructies. Er wordt echter geen garantie gegeven dat voor een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Indien deze apparatuur schadelijke interferentie met radioof televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden bepaald door de apparatuur aan en uit te schakelen), moet de gebruiker de interferentie proberen te verhelpen via een van de onderstaande maatregelen:

de ontvangstantenne herrichten of verplaatsen;

de afstand verhogen tussen de apparatuur en de ontvanger;

de apparatuur aansluiten op een contact van een andere stroomkring dan deze waarmee de ontvanger is verbonden;

Raadpleeg de dealer of een ervaren Radio-/Televisietechnicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij kunnen ertoe leiden dat het product niet meer mag worden gebruikt

Bewijs van overeenkomst

Dit apparaat valt onder Class 1 Classificatie volgens de richtlijenn van R&TTE (99/5/EC). Laagspanning. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor kantoor en thuisgebruik. Dit product kan in alle CE landen worden gebruikt.

Targus Recycle Policy

Wanneer het apparaat niet meer wordt gebruikt, voert u het dan af via een officieel recylcle punt. De Targus Recycle Policy is te vinden op www.targus.com/recycling

Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

43

Teclado USB multimédia e Internet fino

Introdução

Parabéns pela sua aquisição do Teclado USB multimédia e Internet fino. Este teclado apresenta a mais avançada tecnologia de cobertura de teclas, o que reduz a distância de deslocação entre as teclas para providenciar mais conforto.

O teclado oferece muitas características, incluindo:

Um perfil de espessura fina para reduzir a tensão, no pulso e braço, causada pelos teclados tradicionais.

Pequena distância de deslocação para reduzir a fadiga dos dedos causada pelas batidas convencionais nas teclas.

Uma substituição sem desarumação na mesa de trabalho, para utlizadores de computadores portáteis.

Arquitectura de espessura fina, que ocupa menos espaço e acompanha melhor, esteticamente, os monitores de LCD e computadores portáteis.

44

Teclado USB multimédia e Internet fino

Conteúdo

Teclado de Espessura Fina, com USB, da Targus

Drivers de software para Internet e Multimídia

Guia do utilizador,

Requisitos do Sistema

Hardware

PC ou computadores portátil

Interface de USB 1.1 ou 2.0

Unidade de CD-ROM

Sistema Operativo

Windows® 98SE/2000/ME/XP

Windows VistaTM

Instalação do Teclado e das Drivers

Para conectar o teclado, ligue a extremidade USB padrão do cabo a uma porta USB disponível no seu PC ou laptop. Insira o CD de instalação e espere até o menu aparecer, depois clique no botão de Driver USB do Teclado. Siga as instruções de instalação no monitor.

NOTA: SE A DRIVER DE SOFTWARE NÃO FOR INSTALADA, AS FUNÇÕES DAS TECLAS RÁPIDAS PODEM NÃO FUNCIONAR ADEQUADAMENTE. ISTO É PARTICULARMENTE VERDADE PARA AS VERSÕES DEWINDOWS MAIS ANTIGAS,

COMO 98SEE 2000.

45

Teclado USB multimédia e Internet fino

PARA A VERSÃO VISTA, XP E ME TODAS AS TECLAS FUNCIONARÃO SEM A DRIVER DE SOFTWARE.

Teclas Rápidas para a Internet

 

4ECLA

&UN¤§O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Trás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a Frente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrescar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizador de Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Meus Favoritos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Meu Computador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Teclado USB multimédia e Internet fino

Teclas Rápidas de Mídia

4ECLA &UN¤§O

Tocar/Pausa

Faixa Anterior

Faixa Seguinte

Parar

Subir Volume

Descer Volume

Silêncio

Indicadores de Estatuto

1 NumLock

ACaps Lock

Scroll Lock

47

Teclado USB multimédia e Internet fino

Assistência Técnica

Para questões de ordem técnica, é favor visitar: Internet: http://www.targus.com/support.asp

Inglês http://www.targus.com/uk/support.asp Francês http://www.targus.com/fr/support.asp Alemão http://www.targus.com/de/support.asp

Espanhol http://www.targus.com/sp/support.asp Italiano http://www.targus.com/it/support.asp

O nosso pessoal especializado está também disponível para responder às suas questões através de um dos seguintes números de telefone.

Áustria

+43

01 795 676 42

Bélgica

+32

0 02-717-2451

Dinamarca

+45

0 35-25-8751

França

+33

0 1-64-53-9151

Finland

+35

8 922948016

Alemanha

+49

(0) 211-657-911-51

Itália

+39

(02) 4827-1151

Holanda

+31

0 2-0504-0671

Espanha

+34

0 91-745-6221

Noruega

+47

2 2577729

Portugal

+351 21 415 4123

Suécia

+46

0 8-751-4058

Suíça

+41

0 1-212-0007

Reino Unido

+44

0 20-7744-0330

Europa do Leste e outros

+31

0 20-5040671

48

Teclado USB multimédia e Internet fino

Registo de Produto

A Targus recomenda que registe o seu acessório Targus logo após o ter comprado. Para registar o seu acessório Targus, vá a:

http://www.targus.com/registration.asp

Necessitará de fornecer o seu nome completo, endereço de email, número de telefone e informação sobre a companhia (se aplicável).

Garantia

A Targus garante que este produto está isento de defeitos de material e fabrico pelo período de dois anos. Se o seu acessório Targus for considerado com defeito durante esse período de tempo, procederemos de imediato à sua reparação ou substituição. Esta garantia não cobre danos acidentais, desgaste ou perdas consequênciais ou acidentais. Em nenhuma circunstância será a Targus responsável por perda de, ou danos para, um computador, nem perda de, ou danos para, programas, registos ou dados, nem por quaisquer danos consequênciais ou acidentais, mesmo que a Targus tenha sido informada sobre tal possibilidade. Esta garantia não afecta os seus direitos estatutários.

Conformidade Normativa

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Declaração FCC

Testado em conformidade

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-sea

49