One for All 704917, URC-7940 User Manual

Size:
5.37 Mb
Download

Extra functies

Directe bediening van het volume

Het is mogelijk om het volume van bepaalde apparaten gelijktijdig te gebruiken. Als u een video aan het kijken bent, kunt u het vo lume (een TV functie) aanpassen zonder dat u eerst de TV toets drukken moet. De tabel hieronder geeft enkele mogelijkheden aan:

Zo kunt u hettv-volumebedienen terwijl u in deVCR-,dvdof satellietontvangermodus bent:

1.

Houd de M-toets(MAGIC) ingedrukt totdat de

 

rode LED onder de POWER-toetstwee keer

 

knippert (de rode LED knippert één keer en dan

 

twee keer).

2.

Druk op 9 9 3.

3.

Druk vervolgens op de TV-toets;het rode lampje

 

knippert twee keer.

Zo annuleert u de directe bediening van het volume per modus:

(voorbeeld: de directe bediening van het volume voor de VCR-modusannuleren)

1.

Druk één keer op VCR.

2

Houd de M-toets(MAGIC) ingedrukt totdat de

 

rode LED onder de POWER-toetstwee keer

 

knippert (de rode LED knippert één keer en dan

 

twee keer).

3.

Druk op 9 9 3.

4.

Druk vervolgens op de toets Volume (-);het rode

 

lampje knippert vier keer.

Resultaat: u bent in de VCR-modusen u kunt de functies VOL+/- of MUTE van de VCR bedienen (mits deze een volumeregeling heeft).

Zo annuleert u de directe bediening van het volume:

1

Houd de M-toets(MAGIC) ingedrukt totdat de

 

rode LED onder de POWER-toetstwee keer

 

knippert (de rode LED knippert één keer en dan

 

twee keer).

2.

Druk op 9 9 3.

3.

Druk op de toets Volume (+); het rode lampje

 

knippert vier keer.

WWW.ONEFORALL.COM

81

Extra functies

Macros (reeks commando’s)

Macro’s (direct)

U kunt uw ONE FOR ALL 4 zodanig programmeren dat u een reeks commando’s kunt uitvoeren door op één knop te drukken. U kunt elke reeks commando’s die regelmatig gebruikt, voor uw gemak verminderen tot één toetsaanslag. U wilt bijvoorbeeld de tv, VCR en dvd-spelertegelijkertijd uitschakelen.

Voorbeeld: Zo stelt u de eerder genoemde macro in onder de “Rode” toets op de ONE FOR ALL 4:

1Houd de M-toets(MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder dePOWER-toetstwee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

2Druk op 9 9 5.

3Druk vervolgens op de Rode-toets waaraan de macro wordt toegewezen.

4Druk vervolgens op TV, POWER, VCR, POWER, DVD, POWER.

5Als u de macro wilt opslaan, houdt u deM-toets(MAGIC) ingedrukttotdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

6Telkens wanneer u op de Rode-toets drukt, worden door de ONE FOR ALL 4 de tv, VCR enDVD-speleruitgeschakeld.

• Als u de macro van de Rode-toetswilt wissen, drukt u op:

M*

9 9 5

Rode-toets

M*

*Houd de M-toets(MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder dePOWER-toetstwee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

82

WWW.ON EFORALL.CO M

Extra functies

Shift-macro’s

U kunt een shift-macroinstalleren onder elke toets behalve de apparaattoetsen (TV, VCR, SAT en DVD), deM-toets(MAGIC) en de nummertoetsen.

Als u bijvoorbeeld een shift-macrowilt programmeren onder dePOWER-toets,drukt u één keer op M (MAGIC) en dan op de POWERtoets tijdens stap 3.

Telkens wanneer u op M (MAGIC) en dan op dePOWER-toets drukt, worden door de ONE FOR ALL de tv, VCR en DVD speler uitgeschakeld.

Als u de shift-macrovan dePOWER-toetswilt wissen, drukt u op: M* 9 9 5 M POWER M*

*Hier houdt u de M-toets(MAGIC) ingedrukt totdat de rode LED onder dePOWER-toetstwee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

-Elke MACRO kan bestaan uit maximaal 15 toetsaanslagen.

-Zorg ervoor dat u een macro programmeert onder een reservetoets die u in geen enkele modus gebruikt.

-Zodra u een macro onder een bepaalde toets hebt geprogrammeerd, werkt de reeks, ongeacht de modus (TV, VCR, SAT en DVD) die u gebruikt.

-Om te voorkomen dat er met de ONE FOR ALL 4 per ongeluk wordt opgenomen, moet u twee keer op de Record-toetsdrukken om de opname te starten. Daarom kunt u geen macro ofshift-macroaan deRecord-toetstoewijzen.

-Als u op de originele afstandsbediening een toets gedurende een paar seconden ingedrukt moest houden om een functie te gebruiken, werkt deze functie misschien niet in een macro op de ONE FOR ALL-afstandsbediening.

-Als u een macro onder een toets programmeert, wordt de originele functie een shift-functie(uitgezonderd CH+/- en VOL). Druk op deM-toets(MAGIC) en dan op de toets voor de functie. Als u een macro als shift onder een cijfertoets zet, komt u bij de originele functie door twee keer op de M- toets (MAGIC) en dan op de cijfertoets te drukken.

-Als een shift-macroonder de toetsen voor kanaal en volume wordt gezet, verdwijnt de functie voor kleur en helderheid.

WWW.ONEFORALL.COM

83

Extra functies

Key Magic®

Ontbrekende functies programmeren

Key Magic is een exclusieve ONE FOR ALL-functie.Het ontwerp van de ONE FOR ALL zorgt ervoor dat veel functies van uw originele afstandsbediening kunnen worden gebruikt, ook functies die geen eigen toets hebben op het ONE FORALL-toetsenbord.Veelgebruikte functies kunnen worden toegewezen aan een toets naar keuze met de KeyMagic-functievan uw ONE FOR ALL.

Als u met Key Magic een bepaalde functie wilt programmeren, moet u de overeenkomstige functiecode weten. Aangezien deze functiecodes verschillen per apparaattype, vindt u deze niet in de handleiding. U kunt uw functiecodes opvragen door onze klantenservice te bellen, of via een brief, fax of e-mail.

Vermeld hierbij:

de 4-cijferigeinstelcode waarmee uw apparaat werkt

de naam van de functie op de originele afstandsbediening.

Zodra u uw functiecode(s) hebt ontvangen van de klantenservice, is het programmeren van de code eenvoudig:

1Druk op de apparaattoets (TV, VCR, SAT enDVD).

2Houd de M-toets(MAGIC) ingedrukttotdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert één keer en dan twee keer).

3Druk op 9 9 4 (de rode LED onder dePOWER-toetsknippert twee keer).

4Druk één keer op de M-toets (MAGIC).

5Voer de 5-cijferigefunctiecode in (opgegeven door de klantenservice).

6Druk op de toets waaraan de functie wordt toegewezen. De apparaattoets knippert twee keer.

EXTENDED FUNCTION REFERENCE (first entry is an example):

APPARAAT

INSTELCODE

FUNCTIE

FUNCTIECODE

TV

0556

16/9 format

00234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Als u naar de functie wilt gaan die u hebt geprogrammeerd, drukt u eerst op de betreffende apparaattoets.

-Key Magic kan worden toegewezen aan alle toetsen BEHALVE de apparaattoetsen en de M-toets(MAGIC).

-Noteer alle uitgebreide-functiecodesdie u van de klantenservice ontvangt om deze gemakkelijk te kunnen terugvinden.

84

WWW.ON EFORALL.CO M

Problemen & oplossingen

Probleem:

Oplossing:

 

 

Uw merk komt niet voor

Probeer de zoekmethode op

in de codesectie

pagina 78.

 

 

De ONE FOR ALL werkt

A) Probeer alle codes die voor

niet met uw apparaten

uw merk worden vermeld.

 

B) Probeer de zoekmethode op

 

pagina 78.

 

 

De ONE FOR ALL voert

Mogelijk gebruikt u de verkeerde

niet alle commando’s

code. Herhaal de directe

goed

instelling met een andere code

 

onder uw merk of start de

 

zoekmethode opnieuw om

 

de juiste code te vinden.

 

 

Problemen bij het

Voer het programmanummer

wisselen van kanalen

precies zo in als bij de

 

originele afstandsbediening.

 

 

De video/DVD-Rneemt niet

U moet de opnameknop twee

op

keer indrukken. Dit is een

 

beveiliging op de ONE FOR ALL.

 

 

De ONE FOR ALL reageert

Zorg ervoor dat u nieuwe

niet als u op een toets

batterijen gebruikt en dat de ONE

drukt

FOR ALL naar het apparaat wijst.

 

 

De rode LED knippert niet

Vervang de batterijen door 2

als u op een toets drukt

nieuwe AA-alkalinebatterijen.

 

 

Klantenservice

In Nederland

In België

E-mail :ofahelp@uebv.com (***)

E-mail :ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 9816

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0205174790

Tel. : 022750851

In Luxemburg

 

E-mail :ofahelp@uebv.com (***)

 

Fax : +31 53 432 9816

 

Tel. : 4066615632

 

(***)U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply(met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen).

WWW.ONEFORALL.COM

85

 

ar

gy

Ma

 

Tartalomjegyzék

A GOMBOK

87

 

BEÁLLÍTÁS

 

A ONE FOR ALL 4 BEÁLLÍTÁSA

89

 

Közvetlen kódbeállítás

89

 

Kódkeresés

90

BEÁLLÍTÁSI KÓDOK

 

TV

: televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor . . . 123

VCR : videomagnó / videomagnós TV / kombináltDVD-videomagnó /

 

 

PVR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 133

SAT : műholdvevő /Set-Top-Box /DVB-S /DVB-T /Freeview (UK) /

 

 

TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

CBL : kábelátalakító /Set-Top-Box /DVB-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139

VAC : videotartozékok, pl. médiaközpontok /AV-tartozékok /

 

 

AV-kapcsolópultok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

DVD :DVD-lejátszó /DVD-R /DVD-házimozi /DVD kombi / DVD/HDD. .

140

KÓDLEKÉRÉS

 

 

(az aktuális beprogramozott kód lekérése)

91

BEÁLLÍTOTT KÓDOK TÁBLÁZATA

91

EXTRA FUNKCIÓK

 

 

• Módok újrakiosztása (készülékmód megváltoztatása)

92

 

Hangforrás-kiterjesztés

93

 

• Makrók (parancssorozatok)

94

 

• Key Magic (a hiányzó funkciók programozása)

96

HIBAELHÁRÍTÁS

97

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

97

Az elemek behelyezése

A ONE FOR ALL 4 használatához 2 db új „AA/LR6” alkálielem szükséges.

1Vegye le az elemfedelet a ONE FOR ALL 4 hátoldaláról.

2 Igazítsa az elemeket a rekesz + és - jelzéseihez, majd helyezze be őket.

3Nyomja vissza az elemfedelet a helyére.

86

WWW.ON EFORALL.CO M

A gombok

1

televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor

DVD-lejátszó /DVD-R /DVD-házimozi /DVD kombi / DVD/HDD

műholdvevő / kábelátalakító / DSS / videotartozékok

(pl. médiaközpontok) / személyi videofelvevő / merevlemezes felvevő

videomagnó / videomagnós TV / kombinált DVD-videomagnó

2

BE-KIgomb (LED)

 

A BE-KIgomb ugyanúgy működik, mint az eredeti távvezérlő

 

azonos gombja. A BE-KIgomb alatti LED dióda a gomb

 

minden megnyomásakor felvillan.

3

Számgombok

 

A számgombok (0–9, /-/--)ugyanolyan funkciókat kínálnak,

 

mint az eredeti távvezérlő azonos gombjai. Ha az eredeti

 

távvezérlő „20” gombbal is rendelkezik, ezt a funkciót az AV

 

gomb látja el.

4

AV gomb

 

TV módban az AV/bemenet funkciót látja el. VCR módban a

 

TV/VCR funkciót látja el, amennyiben az eredeti távvezérlő

 

rendelkezett ilyen funkcióval. DVD módban a TV/DVD

 

funkciót látja el, ha az eredeti távvezérlő rendelkezett ilyen

 

funkcióval. DVD módban a TV/SAT vagy a TV/DVD funkciót

 

látja el, ha az eredeti kínált ilyen funkciókat.

5

Piros, zöld, sárga, kék gomb

 

A TV gomb megnyomása és a text mód bekapcsolása után a

 

piros, zöld, sárga és kék jelzésű gombok segítségével elérheti

 

a televízió Fastext-funkcióit.Ha az eredeti távvezérlő

 

megfelelő gombjai a menüben való mozgásra is szolgáltak,

 

a ONE FOR ALL Fastext gombjai ugyanígy működhetnek.

6

Műsorújság (Guide) gomb

 

TV, DVD és/vagy SAT módban a műsorújság funkciót tölti

 

be (ha az eredeti távvezérlő kínált ilyen funkciót).

7

M (MAGIC) gomb

 

Az M (MAGIC) a ONE FOR ALL 4 beállítására szolgál.

8

Menü gomb

 

A MENÜ gomb ugyanúgy működik, mint az eredeti

 

távvezérlő azonos gombja.

WWW.ONEFORALL.COM

87

9

Nyílgombok

 

Ha szerepelnek ilyen gombok az eredeti távvezérlőn,

 

akkor ezekkel a gombokkal mozoghat az adott készülék

 

menüjében.

10

OK gomb

 

Az OK gombbal erősítheti meg választását a menüben.

11

Hangerő (volume) +/- gombok

 

Ezek a gombok ugyanúgy működnek, mint az eredeti

 

távvezérlő megfelelő gombjai. TV módban a Szín +/- funkciót

 

látják el, ha az M (MAGIC) gomb lenyomása és felengedése

 

után nyomja meg a Hangerő +/- gombokat.

12

Csatorna (channel) +/- gombok

 

Ezek a gombok ugyanúgy működnek, mint az eredeti

 

távvezérlő megfelelő gombjai. TV módban a Fényerő +/-

 

funkciót látják el, ha az M (MAGIC) gomb lenyomása és

 

felengedése után nyomja meg a Csatorna +/- gombokat.

13

Továbbítógombok (VCR/DVD)

 

Ezek a gombok látják el az adott készülék továbbítófunkcióit

 

(Lejátszás, Gyors előretekerés, Visszatekerés stb.). A véletlen

 

felvétel megakadályozása érdekében a Felvétel gombot

 

kétszer kell megnyomni a felvétel indításához.

14Teletext-gombok

A TV gomb megnyomása után a továbbítógombok (Visszatekerés, Lejátszás, Szünet, Gyors előretekerés) a fő Teletext-funkciókhasználatára szolgálnak. A gombok alatti jelek aTeletext-gombokatjelölik. ATeletext-gombokkalelérhetők a televízióTeletext-funkciói,persze csak az ezeket a funkciókat támogató készülék esetén.

TEXT BE: A televízió Teletext módba kapcsolása.

NAGYÍTÁS: ATeletext-oldalfelső felének megjelenítése nagyobb betűkkel. A gomb újabb megnyomására az oldal alsó fele jelenik meg nagyítva. A normálTeletext-nézethezvaló visszatéréshez nyomja meg újra a NAGYÍTÁS gombot, vagy pedig nyomja meg a TEXT BE gombot, a televíziótól függően.

TEXT KI: A televízió visszakapcsolása normál módba. Bizonyos televíziókészülékeken ehhez a TEXT BE gombot kell többször megnyomni.

TARTÁS/STOP: Az oldalváltás leállítása.

MIX: A teletext és a normál televízióadás egyidejű megjelenítése. Ez a gomb a feliratok megjelenítésére is használható. Bizonyos készülékek esetében ehhez kétszer kell megnyomni atext-gombot.

16:9: Ezzel a gombbal szélesvásznú (16:9) megjelenítésre lehet váltani, amennyiben az eredeti távvezérlő is kínál ilyen funkciót.

Fontos megjegyzés:

A Teletext és a Fastext részletesebb leírását megtalálja a televíziókészülék kézikönyvében. Ne feledje, hogy a különböző készülékek eltérő módon kezelhetik a Teletextés Fastextfunkciókat. Nem biztos, hogy az Ön készüléke minden Teletext-funkcióttámogat.

88

WWW.ON EFORALL.CO M

A ONE FOR ALL 4 beállítása

A távvezérlő használatbavétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatást

Közvetlen kódbeállítás

Példa: A ONE FOR ALL 4 beállítása televízióhoz:

1

Acura

Admiral

Adyson

Agazi

AGB

Agef

Aiko

 

OR

 

 

EF

 

 

 

ON

 

 

3,041

00000897,00029136,036

 

0217,

 

 

 

 

0264

 

 

 

 

6

 

 

7,

 

051

 

 

 

0087 0009,

003

 

0216,

 

 

0371,

 

0037,0274

 

 

0361,

0208,

 

Keresse meg készüléke kódját a kódlistában (123 - 143. oldal). A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelöl.Kapcsolja be a készüléket

(ne készenléti üzemmódban legyen).

2Nyomja meg a ONE FOR ALL 4TV gombját, mivel televíziót

kíván beállítani.

3

Tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, míg a

 

 

BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan

 

 

(a LED először egyet villan, majd utána kettőt).

x2

4

_ ___

Adja meg a készülék négyjegyű kódjáta számgombok

 

 

 

segítségével. A piros LED kettőt villan.

5Irányítsa a ONE FOR ALL 4 távvezérlőt és készülékre, ésnyomja

meg aBE-KIgombot. Ha a készülék kikapcsol, a ONE FOR ALL 4 készen áll a vezérlésére.

6Kapcsolja be újra a készüléket, és próbálja ki, helyesen működnek-eaz egyes távvezérlési funkciók. Ha a funkciók nem működnek megfelelően, ismételje meg az1–5.lépést az adott márkánál szereplő más kód használatával.

7Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1–5.lépést az adott márkánál feltüntetett további kódokkal. Ha a márka mellett szereplő egyik kód sem felel meg, vagy ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki a 90. oldalon ismertetett kódkeresést.

Fontos megjegyzések:

-A legtöbb TV nem kapcsolható be a BE-KIgombbal. A készülék bekapcsolásához próbálkozzon egy számgomb vagy a„TV-Textki” gomb megnyomásával.

-Egyes kódok nagyon hasonlítanak egymásra. Ha az egyik kódnál a készülék nem reagál, vagy nem működik megfelelően, próbáljon ki egy, az adott márka mellett szereplő másik kódot.

-Ha a készülék eredeti távvezérlőjének nincs BE-KIgombja, akkor a beállításkor aBE-KIgomb helyett a LEJÁTSZÁS gombot kell megnyomni.

-A készülék használata előtt ne felejtse el megnyomni a megfelelő készülékgombot. Minden készülékgombhoz csak egy készülék rendelhető. Ha az eredeti távvezérlő több készüléket működtet, ezek mindegyikét külön kell beállítani.

WWW.ONEFORALL.COM

89

Kódkeresés

Ha a készülék az adott márka mellett feltüntetett összes kód kipróbálása után sem reagál a ONE FOR ALL 4 távvezérlőre, próbálja megkeresni a készülék kódját.

A Kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL 4 memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készüléknek megfelelő kódot. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

Példa: televízió kódjának megkeresése:

1Kapcsolja be a készüléket (ne készenléti üzemmódban legyen), és irányítsa rá a ONE FOR ALL távvezérlőt.

2

Nyomja meg a ONE FOR ALL 4 TV gombját.

 

3

Tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot,

 

 

míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem

 

 

villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).

x2

4

Nyomja meg a 9 9 1 gombokat. A piros LED kettőt villan.

 

5

Nyomja meg a BE-KI gombot.

 

6

Irányítsa a ONE FOR ALL 4 távvezérlőt a televízió felé. Ezután

 

nyomja meg újra meg újra a Csatorna (channel)+ gombot,

 

amíg a televízió ki nem kapcsol (a gomb megnyomásakor a

 

ONE FOR ALL 4 mindig a memóriájában szereplő következő

 

kódnak megfelelő BE-KIjelet küld a készülék felé). Lehet, hogy

 

sokszor kell a gombot megnyomnia (akár 150-szeris), ezért az

 

eljárás türelmet igényel. Ha átugrott egy kódot, a Csatorna

 

 

(channel)- gomb megnyomásával visszafelé haladhat a kódok

 

sorában. Fontos, hogy a ONE FOR ALL 4 a gomb megnyomásakor

 

a televízió felé legyen irányítva.

 

7

Amint a televízió kikapcsol, nyomja meg az M (MAGIC) gombot a

 

kód mentéséhez.

 

Fontos megjegyzések:

-A legtöbb TV nem kapcsolható be a BE-KIgombbal. A készülék bekapcsolásához próbálkozzon egy számgomb vagy a„TV-Textki” gomb megnyomásával.

-Ha másféle készülék kódját szeretné megkeresni, hajtsa végre a fenti eljárást, de a 2. lépésben a TV gomb helyett a készüléknek megfelelő gombot nyomja meg.

-Ha a videó eredeti távvezérlőjének nincs BE-KIgombja, akkor az 5. lépésben aBE-KIgomb helyett a LEJÁTSZÁS gombot kell megnyomni.

90

WWW.ON EFORALL.CO M

Kódlekérés

(az aktuális beprogramozott kód lekérése)

A ONE FOR ALL 4 távvezérlő beállítása után későbbi használatra lekérheti a talált kódot.

Példa: a televízió kódjának lekérése

1

Nyomja meg egyszera TV gombot.

2

Tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, míg a BE-KI

 

gomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először

 

egyet villan, majd utána kettőt).

 

x2

3

Nyomja meg a 9 9 0 gombokat. ABE-KIgomb alatti piros LED

 

kettőt villan.

4

A négyjegyű kód első számjegyének kijelzéséhez nyomja meg az

 

1 gombot, és számolja a piros villanásokat. Ha az infrajelző egyet

 

sem villan, azzal a „0” számjegyet jelzi.

5

A második számjegy kijelzéséhez nyomja meg a 2 gombot,

 

és számolja a piros villanásokat. Ha az infrajelző egyet sem villan,

 

azzal a „0” számjegyet jelzi.

6

A harmadik számjegy kijelzéséhez nyomja meg a 3 gombot, és

 

számolja a piros villanásokat. Ha az infrajelző egyet sem villan,

 

azzal a „0” számjegyet jelzi.

7

A negyedik számjegy kijelzéséhez nyomja meg a 4 gombot, és

 

számolja a piros villanásokat. Ha az infrajelző egyet sem villan,

 

azzal a „0” számjegyet jelzi. Ezzel lekérte a négyjegyű kódot.

Beállított kódok táblázata

1._______ __________________

2._______ __________________

3._______ __________________

4._______ __________________

5._______ __________________

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

WWW.O NE FOR ALL.C OM

91

Extra funkciók

Módok újrakiosztása

(készülékmód megváltoztatása)

Bármeny készülékgomb esetében megváltoztatható a hozzá rendelt mód. Ez a lehetőség abban az esetben hasznos, ha több azonos fajta készüléket szeretne használni a ONE FOR ALL 4 segítségével. A kód „Közvetlen kódbeállítás” (89. oldal) vagy „Kódkeresés” (90. oldal) útján állítható be.

A készülékkód megváltoztatásához tekintse meg az alábbi három példát.

példa: ha a VCR gombra egy másik televíziót szeretne beprogramozni.példa: ha a DVD gombra egy másik televíziót szeretne beprogramozni.

1. példa:

Ha egy másik televíziót szeretne beprogramozni a VCR gombra (például), akkor a VCR gombot TV gombbá kell változtatnia. Nyomja meg a következő gombokat:

(*)

 

*)

A VCR gombot ezzel második TV gombbá változtatta.

Adja meg a második televízió beállítási kódját a következő gombokkal:

(*)

_ __ _

(TV-kód)(**)

2. példa:

Ha egy másik televíziót szeretne beprogramozni a DVD gombra (például), akkor a DVD gombot TV gombbá kell változtatnia. Nyomja meg a következő gombokat:

(*)

(**)

A DVD gombot ezzel második TV gombbá változtatta.

Adja meg a második televízió beállítási kódját a következő gombokkal:

(*)

_ __ _

(TV-kód)(**)

Készülékgomb visszaállítása

Példa: a VCR gomb eredeti módjának visszaállításához nyomja meg a következő gombokat:

(*)

(**)

Példa: a DVD gomb eredeti módjának visszaállításához nyomja meg a következő gombokat:

(*)

(**)

(*)Tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, amíg a BE-KIgomb alatti piros LED kettőt nem villan.

(**)A BE-KIgomb alatti piros LED előbb egyet villan, majd kettőt.

92

WWW.ON EFORALL.CO M

Extra funkciók

Hangforrás-kiterjesztés

A televízió, a videomagnó és a DVD-lejátszóés a műholdvevő vagy kábelátalakító bizonyos funkciói egyszerre is használhatók. Példa: ha a videomagnón néz egy műsort, a hangerőt (ezTV-funkció)a távvezérlő TV gombjának megnyomása nélkül is módosíthatja. Alább néhány lehetőséget ismertetünk:

 

A TV mint hangforrás kiterjesztése a VCR, DVD vagy SAT módra:

1

Tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, míg a BE-KIgomb

 

alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet

 

villan, majd utána kettőt).

2

Nyomja meg a 9 9 3 gombokat.

3

Nyomja meg a TV gombot. A piros LED kettőt villan.

Ahangforrás-kiterjesztésvisszavonása adott módban:

(Példa: a hangforrás-kiterjesztésvisszavonása VCR módban)

1

Nyomja meg egyszer a VCR gombot.

2

Tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, míg a BE-KI gomb

 

alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan,

 

majd utána kettőt).

3

Nyomja meg a 9 9 3 gombokat.

4

Nyomja meg a Hangerő (-)gombot. A piros LED négyet

 

villan.

Eredmény: VCR módban a HANGERŐ+/- és a NÉMÍTÁS funkciók a videomagnóra vonatkoznak majd (feltéve, hogy szabályozható a hangereje).

Ahangforrás-kiterjesztésvisszavonása:

1

Tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, míg a BE-KI gomb

 

alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan,

 

majd utána kettőt).

2.

Nyomja meg a 9 9 3 gombokat.

3.

Nyomja meg a Hangerő (+) gombot. A piros LED négyet

 

villan.

WWW.ONEFORALL.COM

93

Extra funkciók

Makrók (parancssorozatok)

Makrók (közvetlen)

A ONE FOR ALL 4 beprogramozható úgy, hogy egyetlen gombnyomásra egy parancssorozatot hajtson végre. Bármely gyakran használt parancssorozatot hozzárendelhet egyetlen gombhoz. Így például egyszerre kapcsolható ki a televízió, a videomagnó és a DVD-lejátszó.

Példa: az említett makró beprogramozása a ONE FOR ALL 4 „Rádió” gombjára

1Tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).

2Nyomja meg a 9 9 5 gombokat.

3Nyomja meg a Rádió gombot (ehhez kívánja a makrót hozzárendelni).

4 Ezután nyomja meg a következő gombokat:TV, BE-KI, VCR, BE-KI, DVD, BEKI.

5A makró mentéséhez tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot,míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).

6A „Rádió” gomb megnyomásakor a ONE FOR ALL 4 kikapcsolja a televíziót, a videomagnót és aDVD-lejátszó.

• A következő gombnyomásokkal törölheti a makrót a Rádió gombról:

M*

9 9 5

Rádió gomb M*

*Itt tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, míg a BE-KIgomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).

94

WWW.ON EFORALL.CO M

Extra funkciók

Makrók (shiftelt gomb esetén)

Shiftelt makrót bármely gombra telepíthet a készülékgombok (TV, VCR, SAT és DVD), az M (MAGIC) gomb és a számgombok kivételével.

Ha például shiftelt makrót szeretne programozni a BE-KIgombra, akkor a 3. lépésben nyomja megy egyszer az M (MAGIC) gombot, majd aBE-KIgombot.

Ezután az M (MAGIC), majd aBE-KI gomb megnyomása után a ONE FOR ALL mindig kikapcsolja majd a televíziót, a videomagnót és aDVD-lejátszó.

• A következő gombnyomásokkal törölheti a makrót a shiftelt BE-KIgombról:

M* 9 9 5 M POwER key M*

*Itt tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, míg aBE-KIgomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).

-Az egyes makrók legfeljebb 15 gombnyomásból állhatnak.

-Ügyeljen rá, hogy olyan gombra programozza a makrót, amelyet semmilyen módban nem használ.

-Ha makrót programoz egy gombra, aűparancssorozat az aktuális módtól (TV, VCR, SAT és DVD) függetlenül m ködni fog.

-A véletlen felvétel megakadályozása érdekében a ONE FOR ALL 4 Felvétel gombját kétszer kell megnyomni a rögzítés indításához. A Felvételő gombhoz ezért sem normál,ő sem shiftelt makró nem rendelhet .

-Ha az eredeti távvezérl valamely funkciójának eléréséhez hosszanőkellett nyomva tartani egy gombot, ez a funkcióű a ONE FOR ALL t ávvezérl makrójában nem feltétlenül fog m ködni.

-Ha makrót rendel egy gombhoz, annak eredeti funkciója továbbra is elérhet Ő aő

HANGER (VOL)+/- gombok kivételével). Az eredeti funkció eléréséhez nyomja meg az M (MAGIC) gombot. Ha shiftelt számgombhoz rendel makrót, az eredeti funkció eléréséhez nyomja le kétszer az M (MAGIC) gombot, majd az adott számgombotő .

- Ha a shiftelt Csatornaő vagy Hanger gombokhoző rendel makrót, akkor a „szín” és a „fényer ” funkció nem lesz elérhet .

WWW.ONEFORALL.COM

95

Extra funkciók

Key Magic®

A hiányzó funkciók programozása

A Key Magic kizárólag a ONE FOR ALL által kínált funkció. A ONE FOR ALL kialakítása biztosítja az eredeti távvezérlő számos funkciójának működését, köztük olyanokét is, melyek nem rendelkeznek külön gombbal a ONE FOR ALL távvezérlőn. A Key Magic szolgáltatással a gyakran használt funkciók a ONE FOR ALL tetszés szerinti gombjához rendelhetők.

A kívánt funkció beprogramozásához ismerni kell annak kódját. Mivel ezek a funkciókódok a különböző típusú készülékeknél eltérőek, nem találhatók meg a kézikönyvben. A kívánt funkciókódokat illetően forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon, fax útján vagy e-mailben.

A következő adatokra lesz szükségünk:

a készülék 4 számjegyű beállítási kódjára;

a funkciónak az eredeti távvezérlőn látható feliratára vagy jelzésére.

Az ügyfészolgálatunktól kapott funkciókódok beprogramozása nagyon egyszerű:

1Nyomja meg a megfelelő készülékgombot (TV, VCR, SAT vagyDVD).

2Tartsa nyomva az M (MAGIC) gombot, míg aBE-KIgomb alatti LED kétszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).

3Nyomja meg a 9 9 4 gombokat. ABE-KIgomb alatti piros LED kettőt villan.

4Nyomja meg egyszer az M (MAGIC) gombot.

5Adja meg az 5 jegyű funkciókódot (melyet az ügyfélszolgálattól kapott).

6Nyomja meg azt a gombot, amelyhez a funkciót hozzá szeretné rendelni.

A készülékgomb kettőt villan.

BŐVÍTETT FUNKCIÓK TÁBLÁZATA (az első bejegyzés csupán példa):

KÉSZÜLÉK

BEÁLLÍTÁSI KÓD

FUNKCIÓ

FUNKCIÓKÓD

TV

0556

16/9 format

00234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A beprogramozott funkció használatához előbb nyomja meg a megfelelő készülékgombot. ő

- Key Magic-funkcióbármely gombhoz hozzárendelhet , KIVÉVE a

-Kérjük, jegyezze fel az ügyfélszolgálattól kapott funkciókódokat későbbi felhasználásra.

96

WWW.ON EFORALL.CO M

Hibaelhárítás

Probléma:

Megoldás:

 

 

Nem szerepel készüléke

Próbálja ki a kódkeresést (90. oldal).

márkája a kódlistán?

 

 

 

A készülék nem reagál a

A) Próbálja ki az adott márkánál

ONE FOR ALL távvezérlőre?

szereplő összes kódot.

 

B) Próbálja ki a kódkeresést (90. oldal).

 

 

A ONE FOR ALL nem hajtja

Lehet, hogy rossz kódot használ.

végre helyesen a parancsokat?

Ismételje meg a közvetlen

 

kódbeállítást az adott márka mellett

 

szereplő másik kóddal, vagy indítsa

 

el újra a kódkeresést a megfelelő

 

kód megtalálásához.

 

 

Problémát jelent a

Pontosan úgy adja meg a program

csatornaváltás?

számát, ahogy az eredeti távvezérlőn

 

tenné.

 

 

Nem vesz fel a videó?

A ONE FOR ALL biztonsági funkciója

 

miatt kétszer kell megnyomni a

 

Felvétel gombot.

 

 

A ONE FOR ALL nem reagál a

Használjon új elemeket, és irányítsa

gombnyomásokra?

az URC-9040távvezérlőt a készülékre.

 

 

Gombnyomáskor nem villan

Helyezzen be 2 db új „AA/LR6”

fel a LED?

alkálielemet.

 

 

Ügyfélszolgálat

Ha a ONE FOR ALL univerzális távvezérlő használatával kapcsolatos kérdéseire a Hibaelhárítás című részben nem talál választ, ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat segítségért.

017774974

Webhelyünkre is ellátogathat: www.oneforall.com

WWW.ONEFORALL.COM

97

 

i

lsk

Po

 

Spis treści

BLOK PRZYCISKÓw

99

 

USTAwIANIE

 

USTAwIANIE ONE FOR ALL 4

101

 

Ustawianie przy pomocy kodów

101

 

Metoda wyszukiwania

102

KODY USTAwIEŃ

 

TV

: Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny . . . .

. . 123

VCR

: Magnetowid / TV/Magnetowid combo / DVD / Magnetowid

 

 

combo / PVR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 133

SAT : Odbiornik satelitarny /Set-Top-Box /tunerDVB-S /tunerDVB-T /

 

Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD . . . . . . . . .

. . 136

CBL : Konwerter kablowy /Set-Top-Box /tunerDVB-C . . . . . . . . . .

. . 139

VAC : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /

 

 

Przełączniki AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 140

DVD : Odtwarzacz DVD /DVD-R /Kino domowe DVD / DVD combo /

 

 

DVD/HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 140

ROZPOZNAwANIE KODÓw

 

 

(Aby sprawdzić, który kod jest obecnie zaprogramowany)

103

SZYBKI wYBÓR KODU

103

FUNKCJE DODATKOwE

 

 

• Zmiana trybu pracy urządzenia

104

 

• Wybór regulacji głośności.

105

 

• Makra (Kolejność poleceń) .

106

 

• Key Magic (Jak zaprogramować brakujące funkcje)

108

ROZwIĄZYwANIE PROBLEMÓw

109

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

109

Instalacja baterii

Twój ONE FOR ALL 4 potrzebuje 2 nowych baterii alkalicznych “AA/LR6”.

1Zdejmij pokrywę znajdującą się z tyłu ONE FOR ALL 4.

2Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów + i –,znajdującymi się w

obudowie baterii i włóż baterie.

3Załóż pokrywę baterii na jej miejsce.

98

WWW.ON EFORALL.CO M

Blok przycisków

1

Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny

Odtwarzacz DVD / DVD-R /Kino domowe DVD / DVD combo /

DVD/HDD

Odbiornik satelitarny / Konwerter kablowy / DSS / Akcesoria wideo (Np. Media Centre) / Personal Video Recorder / Hard Disc Recorder

Magnetowid / TV/Magnetowid combo / DVD /VCR combo

2

Dioda zasilania

 

Przycisk POWER steruje tą samą funkcją, jak w przypadku

 

oryginalnego pilota. Czerwona dioda LED (Dioda świecąca)

 

pod przyciskiem POWER zaświeci się przy każdym wciśnięciu

 

przycisku.

3

Przyciski numeryczne

 

Przyciski numeryczne (0-9, /-/--)spełniają takie same funkcje

 

jak w przypadku oryginalnego pilota. Jeśli twój oryginalny

 

pilot posiada 20 przycisków, tą funkcję obsługuje przycisk

 

AV.

4

Przycisk AV

 

W trybie TV dostępna będzie funkcja AV / Wejście. W trybie

 

VCR dostępna będzie funkcja „TV/VCR”, jeśli dostępna jest na

 

twoim oryginalnym pilocie. W trybie DVD dostępna będzie

 

funkcja „TV/DVD”,jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym

 

pilocie. W trybie DVD dostępna będzie funkcja „TV/SAT” lub

 

„TV/DTV, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.

5

czerwone, zielone, żółte, niebieskie

 

Po przyciśnięciu klawisza TV i wejściu do trybu tekstowego,

 

przyciski oznaczone kolorem czerwonym, zielonym, żółtym

 

i niebieskim, dadzą dostęp do funkcji Fastext, twojego

 

telewizora. Jeśli na twoim oryginalnym pilocie, te przyciski

 

służyły do poruszania się w Menu, przyciski Fastext

 

ONE FOR ALL mogą działać w ten sam sposób.

6

Przewodnik

 

W trybie TV, DVD i/lub SAT, dostępna będzie funkcja

 

„Przewodnik, (jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym

 

pilocie).

7

Przycisk M (MAGIC)

 

Przycisk M (MAGIC) używany jest do ustawiania twojego

 

ONE FOR ALL 4.

8

Przycisk Menu

 

Przycisk MENU obsługuje tą samą funkcję jak w przypadku

 

twojego oryginalnego pilota.

WWW.ONEFORALL.COM

99

9

Przyciski kierunkowe

 

Jeśli dostępne są na twoim oryginalnym pilocie, przyciski

 

te pozwolą na poruszanie się w trybie menu twojego

 

urządzenia.

10

OK

 

Przycisk OK potwierdza twój wybór operacji wykonywanych

 

w menu.

11

Przyciski Volume [Głośność] +/-

 

Przyciski te działają w taki sam sposób, jak przyciski na

 

twoim oryginalnym pilocie. W trybie TV możesz uzyskać

 

funkcję Colour +/-,przyciskając i zwalniając klawisz M

 

(MAGIC), a następnie przyciskając Volume +/-.

12

Przyciski Channel [Kanał] +/-

 

Przyciski te działają w taki sam sposób, jak przyciski na

 

twoim oryginalnym pilocie. W trybie TV możesz uzyskać

 

funkcję Brightness [Jaskrawość] +/-,przyciskając i zwalniając

 

klawisz M (MAGIC), a następnie przyciskając Channel

 

[Kanał] +/-.

13

Przyciski przesuwania (VCR / DVD)

 

Przyciski te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW

 

etc.) twojego urządzenia. Aby zapobiec przypadkowemu

 

zapisowi, przycisk RECORD musi być wciśnięty dwukrotnie,

 

aby rozpocząć zapisywanie.

14Przyciski Teletekstu

Po wciśnięciu klawisza TV, przyciski transportowe (REW, PLAY, PAUSE, FF) obsługują główne funkcje Teletekstu. Symbole pod przyciskami dotyczą Teletekstu. Przyciski tekstowe dają dostęp do funkcji Teletekstu twojego telewizora. Oczywiście, twój telewizor musi obsługiwać Teletekst.

TEXT ON: Włącza tryb Teletekstu telewizora.

EXPAND: Pokazuje górną część strony Teletekstu większą czcionką. Przyciskając ponownie, możesz zobaczyć powiększoną, dolną część strony Teletekstu. Aby powrócić do normalnego trybu przeglądania Teletekstu, wciśnij ponownie klawisz EXPAND, lub wciśnij przycisk TEXT ON, w zależności od telewizora.

TEXT OFF: Przełącza telewizor z powrotem do normalnego trybu oglądania. W przypadku niektórych telewizorów, można to wykonać przyciskając kilka razy klawisz, TEXT ON.

HOLD/STOP: Zatrzymuje przewijanie stron.

MIX: Wyświetla teletekst i obraz telewizyjny równocześnie. Możesz również używać tego klawisza do napisów. W przypadku niektórych telewizorów, funkcja ta dostępna jest po dwukrotnym przyciśnięciu klawisza text.

16:9: Przycisk ten ustawia funkcję widoku szerokiego ekranu (16:9), jeśli jest dostępna na oryginalnym pilocie.

Ważna uwaga:

Bardziej szczegółowe informacje wyjaśniające funkcje Teletekstu i Fastextu, znajdziesz w instrukcji twojego telewizora. Pamiętaj, różne telewizory obsługują funkcje Teletekstu i Fastextu, w różny sposób. Zauważ, że nie wszystkie funkcje Teletekstu mogą być dostępne dla twojego konkretnego modelu.

100

WWW.ON EFORALL.CO M