NordicTrack NETL998110 Owner's Manual

Loading...
NordicTrack NETL998110 Owner's Manual

Modelnr. NETL99811.0

 

Serienr.

 

Schrijf het serienummer hierboven

 

voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

 

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website:

www.iconsupport.eu

OPGELET

 

Lees voor gebruik van dit

 

apparaat alle instructies en

 

voorzorgsmaatregelen in deze

 

handleiding. Bewaar deze hand-

www.iconeurope.com

leiding voor verdere raadpleging.

INHOUD

 

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 6

MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

LIJST MET ONDERDELEN­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina

RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde

sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht:

de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees voordat u de loopband gebruikt, alle instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband, om het risico op brandwonden, brand, elektrische schok, of letsel aan personen te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

2.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met al reeds bestaande gezondheidsproblemen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals in deze handleiding beschreven.

4.Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur of in een instelling.

5.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

6.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

7.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof toegediend wordt.

8.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

9.De loopband mag alleen door mensen die 147 kg of minder wegen gebruikt worden.

10.Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de loopband gebruiken.

11.Draag geschikte kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding

die verstrikt kan raken in de loopband. Suspensiors worden voor zowel mannen als vrouwen aanbevolen. Draag altijd sportschoenen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen.

12.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde 14). Geen enkel ander apparaat mag op dezelfde groep aangesloten zijn.

13.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3 dradige-aansluiting, 1 mm2 (maat 14) snoer die niet langer is dan 1,5 meter.

14.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

15.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op bladzijde 24 als de loopband niet goed werkt.)

16.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gaat gebruiken (raadpleeg HOE DE ELEKTRICITEIT IN TE SCHAKELEN op bladzijde 17).

17.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd aan de handleuningen vast wanneer u de loopband gebruikt.

18.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

19.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder de bewegingen van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

3

20.Laat de loopband nooit zonder toezicht draaien. Trek de sleutel er altijd uit, druk de stroomschakelaar in de off (uit) stand (zie de tekening op bladzijde 5 voor de plaats van de stroomschakelaar) en haal de stekker van de loopband uit het stopcontact wanneer deze niet gebruikt wordt.

21.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE op bladzijde 7 en HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op bladzijde 23.) U moet in staat zijn om veilig 20 kg te kunnen tillen om de loopband te kunnen verplaatsen.

22.Bij het inklappen of verplaatsen van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opbergstand houdt.

23.Steek geen enkel voorwerp in welke opening van de loopband dan ook.

24.Controleer alle onderdelen regelmatig en draai ze dan goed vast.

25.GEVAAR: trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijstellen zoals in deze handleiding beschreven. Verwijder de motorkap nooit tenzij een erkende onderhoudsmonteur dat opdraagt. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur.

26.Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u tijdens het oefenen pijn voelt of duizelig wordt, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor de nieuwe NORDICTRACK® T9.2 loopband gekozen heeft. De T9.2 loopband biedt een indrukwekkende reeks mogelijkheden die ontwikkeld zijn om het oefenen thuis doeltreffender en prettiger te maken.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.

Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

185 cm

Breedte:

91 cm

Gewicht:

85 kg

 

Bedieningspaneel

 

Accessoireshouder

 

Hartslagmonitor

 

Handleuning

 

Sleutel/Klip

 

Motorkap

 

Stroomschakelaar

Loopband

 

Voetrail

 

 

Wiel

 

Kussen van het Loopvlak

Bijstelschroeven

van de Ruststandrol

 

5

ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

5/16" Sterring

3/8" Sterring

3/8" Moer (3)–4

(8)–2

 

(5)–10

 

#8 x 3/4" Schroef

1/4" x 1" Schroef

5/16" x 1" Schroef

(6)–12

(10)–4

(7)–2

3/8" x 2" Bout (12)–1

3/8" x 2 1/4" Bout (104)–1

 

3/8" x 2 1/2" Bout (2)–2

 

 

3/8" x 3 1/2" Schroef (9)–4

 

 

3/8" x 4" Schroef (4)–6

 

 

6

 

MONTAGE

Voor de montage zijn twee personen nodig.

Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als u helemaal klaar bent met de montage.

Er kan, na verzending, een vettige substantie op de buitenkant van de loopband zitten. Dit is normaal. Mocht er wat vettige substantie op de loopband zitten, veeg dit dan weg met een zachte lap en een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel.

Linker onderdelen zijn met een “L” of “Left” aangegeven en de rechter onderdelen zijn met een “R” of “Right” aangegeven.

Kijk op bladzijde 6 voor het herkennen van kleine onderdelen.

Voor montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

de meegeleverde inbusleutels

een Engelse sleutel

een kruiskopschroevendraaier

schaar

punttang

Gebruik nooit elektrisch gereedschap om schade aan de onderdelen te vermijden.

1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-

1.

 

 

 

contact aangesloten is.

 

 

 

Zoek naar de Draad van de Staander (70), die

 

 

 

 

onder de Onderste Motorkap (68) rond de voork-

 

 

 

 

ant van de Basis (80) gedraaid zit.

 

 

 

 

Snij de plastic draadband die de Draad van de

 

 

 

 

Staander vastmaakt los. Trek de Draad van de

 

 

 

 

Staander uit het aangegeven gat.

 

 

 

 

Druk een Basiskapje (77) in beide zijden van de

80

68

 

 

Basis (80).

 

 

70

 

Snijden

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Snij de plastic

 

 

 

 

 

 

draadband van de Draad ran de Staander (70)

 

77

Gat

Draadband

los. Zorg ervoor dat de Draad van de Staander

 

 

Snijden

niet bekneld raakt.

 

 

 

 

 

 

 

70

7

2.Zoek naar de Linker Staander (75). Laat een tweede persoon de Linker Staander bij de Basis (80) vasthouden.

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draadband in de Linker Staander (75) stevig rond het uiteinde van de Draad van de Staander (70) vast. Steek dan de Draad van de Staander in het onderste uiteinde van de Linker Staander terwijl u het andere uiteinde van de draadband door de Linker Staander trekt.

3.Houd, met de hulp van een tweede persoon, de Linker Staander (75) tegen de Basis (80). Zorg dat de draden niet bekneld raken.

Draai drie 3/8" x 4" Schroeven (4) met drie 3/8" Sterringen (5) gedeeltelijk vast in de Linker Staander (75) en de Basis (80); draai de

Schroeven nog niet helemaal vast.

Maak de Rechter Staander (niet afgebeeld) op dezelfde manier vast. Aandacht: er zitten geen draden aan de rechterkant.

2

 

75

 

 

70

 

Draad-

 

band

 

Draad-

70

 

band

 

 

 

75

 

 

 

80

3

 

 

 

75

 

5

 

 

4

 

Draden

 

 

 

 

80

8

4.Zoek naar de Linker en de Rechter Kap van de Basis (73, 74). Schuif de Linker en de Rechter Kap van de Basis op de Linker en de Rechter Staanders (75, 76) zoals afgebeeld.

5.Zoek naar de Linker Handleuning (71). Als er een draad in de Linker Handleuning zit, haal hem eruit en gooi hem weg.

Houd de Linker Handleuning (71) bij de Linker Staander (75) vast. Steek de draadband, door de onderkant, op de Draad van de Staander (70) en trek hem, zoals afgebeeld, uit het uiteinde van de Linker Handleuning. Trek dan de Draad van de Staander door de Linker Handleuning.

Maak de Linker Handleuning (71) aan de Linker Staander (75) vast met twee 3/8" x 3 1/2" Schroeven (9) en twee 3/8" Sterringen (5). Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (70) niet bekneld raakt. Draai alle zes de Schroeven wat aan, maar nog niet vast.

4

76

75

74

73

5

9

70

5

Draad-

band

71

75

9

6. Maak de Rechter Handleuning (72) aan de

6

 

 

Rechter Staander (76) vast met twee 3/8" x 3

 

 

 

 

 

1/2" Schroeven (9) en twee 3/8" Sterringen (5).

 

9

 

Draai beide Schroeven wat aan, maar nog

 

 

 

 

 

niet vast.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

72

 

 

76

 

7. Steek het Onderstel van het Bedieningspaneel

7

 

 

(87) in de Handleuningen (71, 72). Maak het

 

 

 

 

 

Onderstel van het Bedieningspaneel vast met

 

87

 

vier 1/4" x 1" Schroeven (10). Draai alle vier de

 

 

Schroeven wat aan en draai ze daarna vast.

 

 

 

Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (niet

 

 

9

afgebeeld) niet bekneld raakt.

 

 

Draai de vier 3/8" x 3 1/2" Schroeven (9) stevig

 

10

72

vast.

 

 

 

 

 

9

 

 

10

71

 

 

10

 

 

8.Houd, met hulp van een tweede persoon, het bedieningspaneel bij de Linker Handleuning (71) en bij de Rechter Handleuning (niet afgebeeld) vast.

Sluit de Draad van de Staander (70) aan op de draad van het bedieningspaneel.

Raadpleeg de inzet-tekening. De verbindingsstukken zouden makkelijk samen moeten glijden en op hun plaats moeten klikken. Draai aan een van de verbindingsstukken, als dit niet gebeurt, en probeer het nog eens. ALS U DE VERBINDINGSSTUKKEN

NIET GOED AANSLUIT, DAN KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM INGESCHAKELD WORDT.

Verwijder dan de draadband van de Draad van de Staander.

9.Plaats het bedieningspaneel op de Linker en op de Rechter Handleuningen (71, 72). Zorg dat draden niet bekneld raken. Steek het overschot aan Draad van de Staander (70) in de Linker Handleuning.

Maak het bedieningspaneel aan de beugels op de Handleuningen (71, 72) vast met twee 5/16" x 1" Schroeven (7) en twee 5/16" Sterringen (8).

Draai beide Schroeven wat aan en draai ze daarna vast.

8

 

 

Bedieningspaneel

 

Draad

 

van het

 

Bedie-

 

nings-

 

paneel

 

70

Draad

 

van het

71

Bedie-

nings-

 

paneel

Draadband

70

 

9

 

Bedieningspaneel

 

72

70

71

8

7

8

7

 

11

+ 25 hidden pages