NordicTrack NETL90136 Owner's Manual

NordicTrack NETL90136 Owner's Manual

Fitness produkt HC Klasse

Modelnummer NETL9013.6

Serienummer

Het serienummer kunt u in de hier- GEBRUIKSAANWIJZING onder aangegeven plaats vinden.

Schrijf het serie nummer van het apparaat hierboven voor toekomstige referentie.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht.

WAARSCHUWING

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 RICHTLIJNEN VOOR UW CONDITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina

Opgelet: U kunt in het midden van deze handleiding een GEDETAILLEERDE TEKENING vinden.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen en informatie door voordat u de loopband gaat gebruiken om het risico op brandwonden, brand, electrische schok of persoonlijk letsel te verminderen.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven is.

3.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,5 m ruimte rondom ruimte achter de loopband en 0,5 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een kleed onder de loopband om de vloer te beschermen.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

6.Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de loopband vandaan.

7.De loopband kan alleen door mensen die minder dan 135 kg wegen worden gebruikt.

8.Laat nooit meer dan een persoon op de loopband.

9.Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken. Sportkleding voor mannen en vrouwen aanbevolen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen. Draag altijd sportschoenen.

10.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 9). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

11.Mocht u een verlengsnoer nodig hebben, gebruik dan een verlengsnoer van 1,5 m of korter.

12.Houdt de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

13.Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband

niet wanneer het electrische snoer of stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie VOORDAT U BEGINT op pagina 5 als de loopband niet goed werkt.)

14.Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houdt u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

15.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

.

16.De pols-sensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren zoals beweging van de gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

17.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en druk de aan/uit stroomonderbreke in de off positie wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 om de aan/uit stroomonderbreke te vinden.)

18.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 26.) U moet zeker 20 kg kunnen tillen om de loopband te kunnen uitklappen, inklappen of verplaatsen.

19.Verander de hellingstand van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.

20.Zorg ervoor dat de sluitknop volledig gesloten is voordat u de loopband inklapt of verplaatst.

21.U zult een “piep” geluid horen wanneer tijdens het gebruik van de iFIT.com CD’s en video’s de snelheid en/of de hellingstand van de loopband veranderd wordt/worden. Luister naar het “piep” geluid en ben er op voorbereid dat de snelheid en/of hellingstand van de loopband gaat/gaan veranderen. In sommige gevallen kan de snelheid en/of hellingstand veranderen voordat de persoonlijke trainer dat aangeeft.

3

22.U kunt wanneer u dat wilt tijdens het gebruik van de iFIT.com CD’s en video’s handmatig de snelheid en hellingstand aanpassen door op de Snelheid en Helling toetsen te drukken. De snelheid en hellingstand instellingen van de CD of video programma’s zullen worden aangepast wanneer u nochtans een “piep” geluid hoort.

23.Haal altijd de iFIT.com CD’s en video’s uit uw CDof videospeler wanneer u deze niet gebruikt.

24.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

25.Inspecteer alle onderdelen van de loopband en draai ze dan goed vast.

26. GEVAAR: Trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Eveneens de stekker uit het stopcontact trekken vóór het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijregelen zoals beschreven is in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Ander onderhoud dan datgene wat vermeld staat in deze handleiding moet door een technicus uitgevoerd worden.

27.Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

WAARSCHUWING: Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies door voor gebruik. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De stickers hier getoond zijn op uw gewichtsbank geplakt.

Sticker 1:

GEVAAR: Bescherm uzelf en andere gebruikers tegen het risico van ernstig letsel. Lees deze handleiding en:

Ga altijd op de zijrails staan bij het starten en stoppen van de loopband.

Stel de snelheid geleidelijk bij.

Houdt U tijdens het gebruik van de loopband vast aan de handleuningen om te

voorkomen dat U valt draag ook altijd de veiligheidsklip.

Sticker 1

Stop wanneer u zich niet goed voelt, duizelig of kortademig wordt.

Sluit de sluitklip goed voordat u de loopband verplaatst of opbergt.

• Plaats de hellling van de loopband in de laagste stand voordat U de loopband opvouwt.

• Laat kinderen niet in de buurt van of op de loopband spelen.

• Haal de sleutel uit het apparaat wanneer U deze niet gebruikt.

• Blijf met uw kleding, uw vingers en hoofdhaar uit de buurt van de lopende band.

• Probeer nooit tijdens het gebruik de loopband te repareren of bij te stellen.

• Draag altijd sportschoenen wanneer U op de loopband oefent.

Sticker 2:

OPGELET: Houdt Uw handen en voeten tijdens het gebruik van de loopband van deze plaatsen weg.

Sticker 2

4

VOORDAT U BEGINT

Gefeliciteerd met uw keuze voor de revolutionaire NordicTrack® E 3100 loopband. De E 3100 heeft een uitgebreid scala aan functies waarmee u uw training plezieriger en effectiever kunt maken. En wanneer u de loopband niet gebruikt kunt u de E 3100 loopband inklappen zodat hij minder ruimte in beslag neemt dan andere loopbanden.

Lees deze handleiding voor uw eigen welzijn zorgvuldig door voordat u de loopband gebruikt. Mocht

u nog vragen hebben, neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht. Om u beter van dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het modelen serienummer bij de hand hebt voordat u belt. Het modelnummer is NETL9013.6. Het serienummer bevindt zich op een sticker op de loopband (zie kaft van deze handleiding).

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

Boekenhouder

Houder voor de

 

Ventilator

Waterfles

 

 

Bedieningspaneel

Handleuning

 

 

Pols-sensor

LINKERKANT

Sleutel/Klip

 

Sluitknop

RECHTERKANT

Loopband

 

 

Aan/Uit

 

Stroomonderbreke

Voetkussentje

 

 

Regelbaar Kussen

Bijstelbouten voor

 

de Achterroller

*Fles niet inbegrepen.

 

5

MONTAGE

De montage van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft. Voor de montage heeft u de meegeleverde inbussleutel en daarnaast een platkopschroevendraaier draadschaar en draadschaar en rubberen hamer.

Opgelet: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het vervoer wat van het middel op de bovenkant van de loopband terecht is gekomen of zich in de verpakking bevindt. Dit is normaal en tast de prestatie van de loopband niet aan. Mocht er wat van het middel op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap gewoon weg.

1.Til, met de hulp van de tweede persoon, de Staanders (69) voorzichtig op totdat de loopband zich in de getoonde positie bevindt.

Bekijk de inzet-tekening. Steek een van de Verlengpoten (102) in de loopband zoals aangegeven. Zorg ervoor dat de Verlengpoot zodanig gedraaid wordt dat het Kussen voor de Basis (99) zich aan de onderkant bevindt. Opgelet: Til de Staanders (69) wat naar voren en gebruik de rubberen hamer als u de Verlengpoot monteert.

Steek de andere Verlengpoot (niet getoond) op dezelfde manier in.

2.Druk de Mouw van de Sluitknop (70) in de linker Staander (69).

Verwijder de Sluitknop (68) van/uit de Sluitpin (74). Zorg ervoor dat de Kraag van de Sluitpin (72) en de Veer (71) zich op de Sluitpin bevinden.

Steek de Sluitpin (74) in de Mouw van de Sluitknop (70) en in de linker Staander (69).

Draai de Sluitknop (68) weer op de Sluitpin (74) vast.

3.Met de hulp van de tweede persoon, de Staanders (69) voorzichtig neer zoals aangegeven. Zorg ervoor dat de

Verlengpoten (102) in de Staanders blijven.

Maak iedere Verlengpoot (102) met twee 1” Schroeven (148) en een Kussen voor de Basis (99) vast zoals aangegeven. Opgelet: Maak de lagere/onderste Schroef (zonder het Kussen voor de Basis) eerst vast.

Plaats, met de hulp van een tweede persoon, de Staanders (69) weer voorzichtig terug rechtop.

Opgelet: Het kan zijn dat er een extra Kussen voor de B asis (99) is. Gebruik deze wanneer een van de Kussens versleten is.

1

 

69

 

 

69

 

102

 

99

2

 

68

 

 

71

 

72

 

74

70

 

69

 

3

 

69

 

 

99

99

102

102

 

148

148

 

6

4.Snij de plasticverbindingen die Draadharnas van de Staander (98) met de rechter Staander (69) verbindt los.

Laat een tweede persoon de Handleuning (66) bij de staanders vasthouden. Verbind het Draadharnas van de Staander (98) met de draden die uit de Basis van het Bedieningspaneel (81) komen (zie illustratie). De aansluitingen dienen gemakkelijk in elkaar te schuiven en op hun plaats te klikken. Als dit niet gebeurt, draai dan een van de aansluitingen en probeer het opnieuw. Steek vervolgens de aansluitingen en het Draadharnas voor de Staander in het gat in de rechter Staander.

Plaats de Handleuningen (66) op de Staanders (69). Zorg ervoor dat de Draadharnas van de Staander (98) niet bekneld raakt.

5.Steek twee Handleuningbouten (78) met Tussenring van Handleunings (77) in de rechter Staander (69) en de rechter Handleuning (66). Zorg ervoor dat de draden niet beklemd raken. Til vervolgens de rechter Handleuning iets op en zorg dat de bouten op een lijn staan met de gaten in de Handleuning. Draai de Bouten in de Handleuning. Draai ze nog niet te stevig vast.

Bevestig de linker Handleuning (niet afgebeeld) op dezelfde wijze.

Draai alle vier de Handleuningbouten (78) stevig vast.

4

81

 

 

98

 

69

 

66

 

98

5

 

 

69

66

77

 

78

6.Zorg ervoor dat alle onderdelen vast zijn gedraaid voordat u de loopband gebruikt. Leg een matje onder de loopband om uw vloerbedekking te beschermen. Lees voor uw welzijn de informatie op paginas 28-30 goed door.

7

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE DRAGEN

De borstkas-sensor bestaat uit twee delen: de borst- kas-band en de sensor (zie de tekening hieronder). Steek de flap van de borstkas-band in het ene uiteinde van de sensor. Druk het uiteinde van de sensor onder de gesp van de borstkas-band. De flap moet gelijk zijn met de voorkant van de sensor.

 

Borstkas-band

Flappen

 

 

 

Flap

Sensor

Sensor

Gesp

Doe vervolgens de borstkas-sen- sor om uw borstkas en maak het

andere eind van

de borstkas-band vast aan de sensor. Mocht het

nodig zijn, stel dan de lengte van de band bij. De

borstkas-sensor moet onder uw kleding gedragen worden, strak tegen uw huid en hoog onder uw borstspieren of borsten. Zorg ervoor dat het logo van de sensor naar voren wijst en rechtop staat.

Trek de sensor een paar centimeter van uw lichaam en zoek naar de twee electrodes aan de binnenkant (de electrodes hebben kleine randjes). Maak beide electrodes nat met een zoute vloeistof zoals wat spug of vloeistof voor contact lenzen. Plaats de sensor terug tegen uw huid.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE BORST- KAS-SENSOR

Droog de borstkas-sensor goed na ieder gebruik. De borstkas-sensor wordt ingeschakeld wanneer u de electrodes nat maakt en de pols-sensor draagt. De borstkas-sensor gaat uit wanneer het wordt afgedaan en de electrodes gedroogd worden. De sensor blijft langer dan nodig branden en zodoende zullen de batterijen leeg lopen als de borstkas-sensor electrodes niet goed gedroogd worden.

Bewaar de borstkas-sensor op een warme en droge plaats. Bewaar de borstkas-sensor niet in een plastic zak of enig andere verpakking die vocht kan vasthouden.

Stel de borstkas-sensor niet lang bloot aan direct zonlicht, niet aan een temperatuur lager dan -10 C of aan een temperatuur hoger dan 50 C.

Buig en rek de sensor tijdens het gebruik of het opbergen van de borstkas-sensor niet te veel.

Maak de borstkas-sensor schoon met een zachte doek en een beetje niet agressief schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen, alcohol of chemische producten. U kunt de borstkas-band met de hand wassen en dan laten drogen.

PROBLEMEN MET DE BORSTKAS-SENSOR OPLOSSEN

De instructies op de volgende pagina’s leggen uit hoe u de borstkas-sensor met het bedieningspaneel kunt gebruiken. Loop de hieronder genoemde procedures door wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Zorg ervoor dat u de borstkas-sensor goed draagt zoals hier links is beschreven. Opgelet: Verplaats de sensor wat naar boven of naar beneden wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Gebruik wat zoute vloeistof zoals spug of vloeistof voor contact lenzen om de electrodes van de sensor nat te maken. Maak de electrodes opnieuw wat nat wanneer de hartslag metingen pas verschijnen nadat u begint te transpireren.

Loop of ren zo goed mogelijk op het midden van de loopband. Voor de goede weergave van de hartslag metingen moet de gebruiker zich op minder dan een armslengte van het bedieningspaneel bevinden.

De borstkas-sensor is ontwikkeld voor mensen met een normale hartslag. Problemen met de hartslagmeting kunnen een medische oorzaak hebben zoals vroegtijdige ventriculaire samentrekking, hartkloppingen, of aritmie.

De werking van de borstkas-sensor kan beïnvloed worden door magnetische storingen veroorzaakt door hoogspanningsdraden en andere electromagnetische bronnen. Verplaats de loopband als u vermoedt dat dit de oorzaak is.

De CR2032 batterij kan vervangen moeten worden (zie pagina 30).

8

GEBRUIK EN BIJSTELLEN

DE PERFORMANT LUBELOOPBAND

Uw loopband bevat een band die met PERFORMANT LUBEis behandeld. BELANGRIJK: Behandel de band of het loopplatform nooit met silicone spray of enig ander middel. Als uw dat doet zult u de loopband beschadigen.

HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN

De stekker moet geaard zijn. Mocht het niet goed functioneren geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de electriciteit om zodoende het risico van electrische schok te verminderen. Een snoer en geaarde stekker zijn bijgeleverd. Belangrijk: Als het snoer beschadigd is moet u het vervangen met een door de fabrikant aanbevolen snoer.

Bekijk tekening 1. Steek het aangegeven eind van het snoer in het stopcontact van de loopband. Bekijk tekening 2. Steek het snoer in een goed geinstalleerd en geaard stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke regelingen. Belangrijk: De loopband kan niet op een stopcontact met onderbreker van de grondfout circut gebruikt worden.

1

Stopcontact van

de loopband

2

Stopcontact

OPGELET: Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een electrische schok leiden. Laat een elektricien de aarding nakijken als u niet zeker van bent dat het stopcontact goed geaard is. Knoei niet aan de stekker van het apparaat. Laat een elektricien een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

9

Programma-

Display

Hoosddisplay

Waarschuwing

Pols-

Pols-

sensor

sensor

Opgelet: Het kan zijn dat er

 

op het bedieningspaneel

Klip

een plastic vel zit.

Sleutel

DE STICKER MET WAARSCHUWING PLAKKEN

De waarschuwing op het bedieningspaneel is in het engels. Deze waarschuwing bestaat ook in diverse talen op het inbegrepen vel. Plak de sticker met uw taal op het bedieningspaneel.

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Het geavanceerde bedieningspaneel is ontworpen om het hoogst mogelijke rendement uit uw oefeningen te verkrijgen.

U kunt wanneer u de handmatige instelling kiest de snelheid en de hellingstand van de loopband veranderen door een druk op een toets. Het bedieningspaneel zal U tijdens uw oefening voortdurend feedback geven. U kunt zelfs uw hartslag meten met de ingebouwde hartslagsensor of borstkas-sensor.

Er worden daarnaast elf voorgeprogrammeerde trainingen aangeboden. Ieder programma regelt automatisch de snelheid en de hellingstand van de loopband om uw oefening doeltreffend te maken.

Het bedieningspaneel bevat tevens twee programma’s voor het hart. Deze programma’s regelen automatisch

de snelheid en de helling van de loopband zodat u uw hartslag tijdens het oefenen bij uw doel niveau houdt.

U kunt ook uw eigen programma’s samenstellen en ze in het geheugen opslaan voor verdere raadpleging.

Het bedieningspaneel kent tevens de nieuwe iFIT.com interactieve technologie. De iFIT.com technologie werkt als een persoonlijke trainer bij u thuis. Met een audio snoer (inbegrepen) kunt U de loopband op uw geluidssysteem, uw portable stereo, computer, of video speler aansluiten en de speciale iFIT.com CD en video programma’s afspelen (CD’s en video’s zijn apart te koop). De iFIT.com CD en video programma’s regelen automatisch de loopband en geven duidelijk aan hoe u uw snelheid moet toepassen net zoals een trainer dat doet tijdens uw training. Enerverende muziek motiveert extra. U kunt onze website www.iFIT.com bekijken en daar iFIT CD’ s en video’s kope.

Wanneer de loopband op uw computer is aangesloten, kunt U ook onze website www.iFIT.com bekijken en daar basis programma’s direct van internet oproepen.

Raadpleeg de website voor meer informatie.

10

WAARSCHUWING: Lees de

volgende voorzorgsmaatregelen door voordat u het bedieningspaneel gebruikt.

Sta nooit op de loopband wanneer u deze in gebruikt neemt.

Draag altijd de klip (zie de tekening hieronder) wanneer u de loopband gebruikt.

Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

De pols-sensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren zoals beweging van de gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

•Houdt het bedieningspaneel droog om het risico van een electrische schok te voorkomen. Zorg ervoor dat u geen vloeistof op het bedieningspaneel morst en gebruik alleen maar sluitbare flessen.

HET BEDIENINGSPANEEL IN GEBRUIK NEMEN

Doe de klip aan de tailleband van uw kleding 1 vast.

Ga op de voetenkus-

 

sentjes van de loop-

Klip

band staan. Zoek naar

de klip die aan de

 

sleutel vast zit en

 

maak de klip aan de

 

tailleband van uw kle-

 

ding vast. Steek vervolgens de sleutel in het bedieningspaneel. Test de klip door voorzichtig een paar stappen achteruit te zetten totdat de sleutel uit het bedieningspaneel wordt getrokken. Als de sleutel niet uit het bedieningspaneel komt, stel dan de lengte van de klip bij.

Trek vervolgens de sleutel uit het bedieningspaneel.

2 De stekker in het stopcontact steken.

Zie HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN op pagina 9.

Zorg ervoor dat de aan/uit stroomonderbreke 3 in de aan stand staat.

Zoek naar de aan/uit

 

 

 

stroomonderbreke op de

 

 

 

 

Aan-

 

loopband die zich bij het

 

 

 

Positie

 

snoer bevindt. Zorg er-

 

 

 

 

 

 

 

 

voor dat aan/uit stroom-

 

 

 

 

 

 

onderbreke in de aan

 

 

 

stand staat.

 

 

 

De sleutel volledig in het bedieningspaneel 4 steken

Stand on the foot rails of the loopband. Bevestig de clip stevig aan de tailleband van uw kleding. Steek vervolgens de sleutel in het bedieningspaneel. Na een tijdje worden het pro- gramma-display en het hoofddisplay verlicht weergegeven. Opmerking: wanneer de sleutel in het bedieningspaneel wordt gestoken, zal het hellingssysteem van de loopband mogelijk zichzelf kalibreren. De loopband wordt tot het hoogste hellingniveau getild en gaat daarna terug naar het laagste hellingniveau. Tijdens de kalibratie worden aan de linkerzijde van het hoofddisplay twee strepen (– –) weergegeven. De segmenttijdweergave knippert.

5 Uw gewicht invoeren.

U kunt het bedieningspaneel zonder dat u uw gewicht invoert gebruiken. Om uw gewicht in te voeren, druk u op een van de toetsen Age/Weight Set. De woorden ENTER WEIGHT (gewicht invoeren) en het huidige gewicht verschijnen dan in het hoofddisplay. Druk enkele malen op de toetsen Age/Weight Set om uw gewicht in te voeren. Als u de toetsen vasthoudt, kunt u uw gewicht snel invoeren. Uw gewicht kan daarna in het geheugen worden opgeslagen.

Om het controlepaneel handmatig te bedienen, volg de stappen beginnende op bladzijde 12. Om een voorgeprogrammeerd programma te gebruiken, zie bladzijde 14. Om een op maat eigen programma te maken en gebruiken, zie bladzijden 16 en 17. Om het op hartslag afgestemde programma te gebruiken, zie bladzijde 18. Om een iFIT.com CD of videoprogramma te gebruiken, zie bladzijde 22. Om een iFIT.com programma onmiddellijk van onze Website te gebruiken, zie bladzijde 24.

11

HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE GEBRUIKEN

De sleutel volledig in het bedieningspaneel 1 steken.

Zie HET BEDIENINGSPANEEL IN GEBRUIK NEMEN op pagina 11.

2 De handmatige instelling kiezen.

Wanneer u de sleutel in het bedieningspaneel steekt wordt de handmatige instelling gekozen. Als er een programma is geselecteerd, druk dan enkele malen op de Select Goal-toets totdat de woorden “MANUAL MODE” op het hoofddisplay verschijnen.

Op de Start-toets of de Snelheid + toets druk- 3 ken om de loopband te starten.

Direct nadat u op de

toets drukt zal de loopband met een snelheid van 1 mijl per uur

(mph) beginnen te draaien. Houdt u vast

aan de handleuningen vast en begin te oefenen. De snelheid van de loopband kan worden geregeld met de toetsen Snelheid + en –. Iedere keer als de toets wordt ingedrukt zal de snelheid van de loopband 0,1 mph veranderen. Wanneer u de toets ingedrukt houdt zal de snelheid van de loopband 0,5 mph veranderen. Om de snelheid sneller te veranderen, kunt u op de 1-step Snelheid-toet- sen [1 STEP SPEED] drukken. Opgelet: Nadat u op de toetsen heeft gedrukt kan het even duren voor de loopband de gekozen snelheid bereikt.

Druk op de Stop-toets om de loopband te stoppen. De tijd begint dan te knipperen op het hoofddisplay. Druk op de Start-toets of de Snelheid + toets om de loopband weer opnieuw in gang te zetten.

Opgelet: Bekijk tijdens de eerste paar minuten de ligging van de band en stel deze bij mocht het nodig zijn (zie pagina 29).

De hellingstand van de loopband veranderen 4 zoals gewenst.

Druk op de helling toet sen ▲ en ▼ om de Hellingstand van de loopband te veranderen.

Leder keer als de toets

wordt ingedrukt zal de helling van de loopband 0,5% veranderen. Om

de hellingsinstelling snel te veranderen, druk op

de 1-step Hellingstand-toetsen (1 STEP INCLINE) toetsen. De hellinggraad ligt tussen de 0% en 12%. Opgelet: Nadat u op de toetsen heeft gedrukt kan het even duren voor de loopband de gekozen hellingstand bereikt.

Volg uw voortgang met de LED-baan, de track, 5 het Training Zone-display en het hoofddisplay.

De LED piste—Een piste

van 400 m wordt aangegeven wanneer u de handmatige of de iFIT.com instelling heeft gekozen. De indicators

zullen tijdens uw oefening opflikkeren om zodoende uw weg langs de piste aan te geven. Wanneer u een rondje voltooid heeft zal een nieuwe ronde beginnen.

De Training Zone-display—De trainingszone display geeft bij benadering de intensiteit van uw oefening aan. Naarmate de intensiteit vergroot, gaan er extra lampjes branden.

Het Hoofddisplay—Het hoofddisplay geeft de volgende informatie:

Helling [INCLINE]—De linkerzijde van het hoofddisplay toont het hellingniveau van de loopband.

Tijd/Tempo—Wanneer

u de handmatige of de iFIT.com instelling heeft gekozen, deze display geeft de verlopen tijd [TIME] uw tempo aan

(het tempo is in minuten per mijl gemeten). Om de paar seconden wisselt de weergave van het display; de Tempo-indicator [PACE] licht op waneer uw tempo wordt weergegeven. Als er een programma wordt geselecteerd, toont het display de resterende tijd, het huidige programmasegment [SEG. TIME] en uw huidige tempo.

12

Loading...
+ 26 hidden pages