NordicTrack NETL829050 Owner's Manual

NordicTrack NETL829050 Owner's Manual

Modelnummer NETL82905.0

Serienummer

Het serienummer kunt u in de hieronder aangegeven plaats vinden. Schrijf het serie nummer van het apparaat hierboven voor toekomstige referentie.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht.

WAARSCHUWING

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 RICHTLIJNEN VOOR UW CONDITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laataste Pagina

Opgelet: U kunt in het midden van deze handleiding een GEDETAILLEERDE TEKENING vinden.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen en informatie door voordat u de loopband gaat gebruiken om het risico op brandwonden, brand, electrische schok of persoonlijk letsel te verminderen.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven is.

3.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,5 m ruimte rondom ruimte achter de loopband en 0,5 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een kleed onder de loopband om de vloer te beschermen.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

6.Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de loopband vandaan.

7.De loopband kan alleen door mensen die minder dan 135 kg wegen worden gebruikt.

8.Laat nooit meer dan een persoon op de loopband.

9.Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken.

Sportkleding voor mannen en vrouwen aanbevolen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen. Draag altijd sportschoenen.

10.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 10). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

11.Mocht u een verlengsnoer nodig hebben, gebruik dan een verlengsnoer van 1,5 meter of korter.

12.Houdt de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

13.Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het electrische snoer of stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 29 als de loopband niet goed werkt.)

14.Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houdt u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

15.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

16.De pols-sensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren zoals beweging van de gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

17.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en druk de aan/uit stroomonderbreke in de uit positie wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 om de aan/uit stroomonderbreke te vinden.)

18.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 27.) U moet zeker 20 kg kunnen tillen om de loopband te kunnen uitklappen, inklappen of verplaatsen.

19.Verander de hellingstand van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.

20.Zorg ervoor dat de sluitknop volledig gesloten is voordat u de loopband inklapt of verplaatst.

3

21.U zult een “piep” geluid horen wanneer tijdens het gebruik van de iFIT.com programma’s de snelheid en/of de hellingstand van de loopband veranderd wordt/worden. Luister naar het “piep” geluid en ben er op voorbereid dat de snelheid en/of hellingstand van de loopband gaat/gaan veranderen. In sommige gevallen kan de snelheid en/of hellingstand veranderen voordat de persoonlijke trainer dat aangeeft.

22.U kunt wanneer u dat wilt tijdens het gebruik van de iFIT.com programma’s handmatig de snelheid en hellingstand aanpassen door op de Snelheid en Helling toetsen te drukken. De snelheid en hellingstand instellingen van de programma’s zullen worden aangepast wanneer u nochtans een “piep” geluid hoort.

23.Haal altijd de iFIT.com CD’s en video’s uit uw CDof videospeler en maak uw MP3 speler los wanneer u deze niet gebruikt.

24.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

25.Inspecteer alle onderdelen van de loopband en draai ze dan goed vast.

26.GEVAAR: Neem altijd voordat u de loopband schoonmaakt het snoer uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer u loopband onderhoud en bijstellen procedures uitvoert zoals in deze handleiding is beschreven. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Ander onderhoud dan datgene wat vermeld staat in deze handleiding moet door een technicus uitgevoerd worden.

27.Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

WAARSCHUWING: Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies door voor gebruik. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit Produkt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De stickers hier getoond zijn op uw looband geplakt. Let erop dat de tekst op de stickers in het Engels is. Zoek naar de stickers in het Nederlands en plak ze over de engelse stickers. Als er een sticker onbreekt, of niet leesbaar is, neem dan contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht (zie laatste pagina van deze handleiding). Plak de stickers op de aangegeven plaatsen.

Opmerking: het etiket is niet op ware grootte afgebeeld.

4

VOORDAT U BEGINT

Gefeliciteerd met uw keuze voor de revolutionaire NordicTrack® E3800 loopband. De E3800 loopband bevat verschillende opties ontworpen om het oefenen thuis meer aangenaam en effectief te maken. En wanneer u de loopband niet gebruikt kunt u de E3800 loopband inklappen zodat hij minder ruimte in beslag neemt dan andere loopbanden.

Lees deze handleiding voor uw eigen welzijn zorgvuldig door voordat u de loopband gebruikt.

Raadpleeg, mocht u nog vragen hebben, de kaft van deze gebruiksaanwijzing. Om u beter van dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het modelen serienummer bij de hand hebt voordat u belt. Het modelnummer is NETL82905.0. Het serienummer bevindt zich op een sticker op de loopband (zie kaft van deze handleiding).

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

Boekenhouder

Ventilator

Accessoire Houder

Bedieningspaneel

Handleuning

Pols-sensor

Sleutel/Klip

Sluitknop

Aan/uit Knop

Loopband

Stroomonderbreker

Voetkussentje

Regelbaar Kussen Loopplatform (zie pagina 23)

Bijstelbouten voor de Achterroller

5

MONTAGE

De montage van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft.

Opgelet: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het vervoer wat van het middel op de bovenkant van de loopband terecht is gekomen of zich in de verpakking bevindt. Dit is normaal en tast de prestatie van de loopband niet aan. Mocht er wat van het middel op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap gewoon weg.

Voor de montage heeft u de meegeleverde inbussleutel en daarnaast een platkopschroevendraaier , draadschaar , en draadschaar en rubberen hamer . Bekijk de tekening hieronder om de montage stukken te kunnen herkennen.

Moer (9)–2

Sterring (77)–8

1” Schroef (148)–4

Bout van het Verlengstuk

van het Been (130)–4

Korte Bout van het

Bout van het Bedieningspaneel (78)–2

Bedieningspaneel (106)–2

 

 

Bout van het Polsbar (33)–4

Bout van het Wiel (94)–2

1.Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontactuit het stopcontact.

Met de hulp van een tweede persoon, leg zoals getoond de loopband voorzichtig op zijn linkerkant. Klap het Onderstel (110) gedeeltelijk op zodat de loopband meer stabiel is. Klap de loopband niet helemaal op totdat de montage voltooid is.

Steek twee Verlengstukken van het Been (102) in de basis van de Staanders (69). Zorg ervoor dat de Verlengstukken van het Been zodanig gedraaid zijn dat de Kussentjes van de Basis (99) zich zoals getoond bevinden.

Maak ieder Verlengstuk van het Been (102) vast met twee Bouten van het Verlengstuk van het Been (130).

1

 

102

 

 

 

99

 

 

 

110

 

130

69

 

 

 

 

102

 

99

 

 

130

 

6

2.Maak vier Kussentjes van de Basis (99) vast aan de basis van de Staanders (69) met vier 1" Schroeven (148). Aandacht: Een vervang Kussentje van de Basis kan meegeleverd zijn. Gebruik dat Kussentje van de Basis om een versleten Kussentje te vervangen.

Met de hulp van een tweede persoon, leg de loopband neer zodat de vier Kussentjes van de Basis (99) en het Onderstel (niet getoond) plat op de vloer liggen en de Staanders (69) zich rechtop bevinden.

3.Met de hulp van een tweede persoon, leg de Staanders (69) voorzichtig tegen de vloer.

Plaats een van de Wieltjes (95) zoals aangegeven en steek deze in een van de Wielkapjes (101). Druk vervolgens het Wielkapje en het Wiel in de basis van de Staanders (69). Maak het Wielkapje en het Wiel vast met twee Wielbouten (94) en twee Moeren (9). Draai de Wielbouten niet te vast. De Wieltjes moet vrij kunnen draaien.

Maak het ander Wieltje (95) en het Wielkapje (101) vast zoals hierboven is beschreven.

Met de hulp van een tweede persoon, til de Staanders

(69) weer rechtop.

4.Snij de verbinding van de Polsdraad (66) aan de Staanders (69) los. Houdt de Polsstang (65) vast bij de dwarsstang van de Staanders. Maak de Polsdraad vast aan de draad van de Polsstang. De connectors moeten gemakkelijk in elkaar passen en vastbinden. Mocht dat niet het geval zijn, draai dan een van de connectors en probeer nogmaals. Steek de draden in de dwarsstang.

Maak de Polsstang (65) vast aan de dwarsstang van de Staanders (69) met vier Bouten van de Polsstang (33) en vier Sterringen (77). Draai alle vier Bouten van de

Polsstang vast maar zorg ervoor dat de draden niet beklemd raken.

2

 

69

 

 

148

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

148

 

 

148

 

 

 

 

99

 

 

 

148

 

3

 

95

 

 

 

94

 

69

 

 

101

 

 

 

 

95

 

9

 

101

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

9

 

4

 

 

 

 

 

33

 

 

 

77

 

 

 

69

33

 

 

77

 

 

 

66

 

 

 

65

 

 

66

 

 

7

5.Laat een tweede persoon het bedieningspaneel vasthouden bij de Staanders (69). Maak het Bovenste Draadharnas (98) en de Polsdraad (66) vast aan de draden van het bedieningspaneel. De connectors moeten gemakkelijk in elkaar passen en vastbinden. Mocht dat niet het geval zijn, draai dan een van de connectors en probeer nogmaals. Steek de draden in de dwarsstang.

Maak de Geaarde Draad van de Staander (11) aan de geaarde draad van het bedieningspaneel vast. Zorg ervoor dat de draden goed verbonden zijn. Steek vervolgens de geaarde draden in het bedieningspaneel.

6.Zet het bedieningsapneel op de Staanders (69). Zorg ervoor dat de draden niet beklemd raken. Draai de Bout van het Bedieningspaneel (78) handmatig vast met een Sterring (77) aan het lagere gat in iedere Staander (alleen een kant is getoond).

Draai vervolgens handmatig een Korte Bout van het Bedieningspaneel (106) en een Sterring (77) vast in het bovenste gat in iedere Staander (69) (alleen een kant is getoond). Wees voorzichtig om de Korte Bouten van het Bedieningspaneel niet in de Staanders te laten vallen. Draai de twee Bouten van het Bedieningspaneel (78) en de twee Korte Bouten van het Bedieningspaneel goed vast.

Steek een Kapje van de Staander (79) in de bovenkant van iedere Staander (69) (alleen een kant is getoond). Aandacht: Steek in eerst het eind door een pijl aangegeven van het Kapje van de Staander. Gebruik mocht het nodig zijn een rubberen hammer.

7.Druk de Mouw van de Sluitknop (70) in de linker Staander (69). Aandacht: Gebruik mocht het u wat gemakkelijk maken een rubberen hammer om de Mouw van de Sluitknop van het Slot in te steken.

Verwijder de knop van de pen. Zorg ervoor dat de kraag en veer zich op de pen bevinden zoals aangegeven is.

Aandacht: Plaats, mochten er twee kragen zijn, een kraag aan beide kanten van de veer.

Steek de pin in de Mouw van de Sluitknop (70) en in de linker Staander (69).

Draai de knop weer op de pen.

5

Bediening-

spaneel

Geaarde

66

Draad

 

11

 

66

 

98

98

 

69

 

6

 

79

 

77

 

106

 

77

 

78

69

7

 

Knop

 

 

Veer

 

Kraag

 

Pen

70

 

69

 

8.Zorg ervoor dat alle onderdelen vast zijn gedraaid voordat u de loopband gebruikt. Bewaar de meegeleverde (zeshoekige) sleutels op een veilige plaats. U zult de sleutel nog nodig hebben om de loopband bij te stellen (zie pagina 30). Leg een matje onder de loopband om uw vloerbedekking te beschermen.

8

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE DRAGEN

De borstkas-sensor bestaat uit twee delen: de borst- kas-band en de sensor (zie de tekening hieronder). Steek de gesp van de borstbeugel in het gat aan één uiteinde van de sensor zoals op de tekening wordt aangegeven. Druk het uiteinde van de sensor onder de gesp van de borstkas-band. De flap moet gelijk zijn met de voorkant van de sensor.

 

Borstkas-band

 

Flappen

 

 

 

Flap

 

Uiteinde van de Sensor

Uiteinde van

Gesp

de Sensor

 

Doe vervolgens de borstkas-sensor om

uw borstkas en maak het andere eind van de borstkas-band

vast aan de sensor. Mocht het nodig zijn, stel dan de lengte

van de band bij. De borstkas-sensor moet onder uw kleding gedragen worden, strak tegen uw huid en hoog onder uw borstspieren of borsten. Zorg ervoor dat het logo van de sensor naar voren wijst en rechtop staat.

Trek de sensor een paar centimeter van uw lichaam en zoek naar de twee electrodes aan de binnenkant (de electrodes hebben kleine randjes). Maak beide electrodes nat met een zoute vloeistof zoals wat spug of vloeistof voor contact lenzen. Plaats de sensor terug tegen uw huid.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE BORST- KAS-SENSOR

Droog de borstkas-sensor goed na ieder gebruik. De borstkas-sensor wordt ingeschakeld wanneer u de electrodes nat maakt en de pols-sensor draagt. De borstkas-sensor gaat uit wanneer het wordt afgedaan en de electrodes gedroogd worden. De sensor blijft langer dan nodig branden en zodoende zullen de batterijen leeg lopen als de borstkas-sensor electrodes niet goed gedroogd worden.

Bewaar de borstkas-sensor op een warme en droge plaats. Bewaar de borstkas-sensor niet in een plastic zak of enig andere verpakking die vocht kan vasthouden.

Stel de borstkas-sensor niet lang bloot aan direct zonlicht, niet aan een temperatuur lager dan -10 C of aan een temperatuur hoger dan 50 C.

Buig en rek de sensor tijdens het gebruik of het opbergen van de borstkas-sensor niet te veel.

Gebruik nooit schuurmiddelen, alcohol of chemische producten. U kunt de borstkas-band met de hand wassen en dan laten drogen.

PROBLEMEN MET DE BORSTKAS-SENSOR OPLOSSEN

De instructies op de volgende pagina’s leggen uit hoe u de borstkas-sensor met het bedieningspaneel kunt gebruiken. Loop de hieronder genoemde procedures door wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Zorg ervoor dat u de borstkas-sensor goed draagt zoals hier links is beschreven. Opgelet: Verplaats de sensor wat naar boven of naar beneden wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Gebruik wat zoute vloeistof zoals spug of vloeistof voor contact lenzen om de electrodes van de sensor nat te maken. Maak de electrodes opnieuw wat nat wanneer de hartslag metingen pas verschijnen nadat u begint te transpireren.

Loop of ren zo goed mogelijk op het midden van de loopband. Voor de goede weergave van de hartslag metingen moet de gebruiker zich op minder dan een armslengte van het bedieningspaneel bevinden.

De borstkas-sensor is ontwikkeld voor mensen met een normale hartslag. Problemen met de hartslagmeting kunnen een medische oorzaak hebben zoals vroegtijdige ventriculaire samentrekking, hartkloppingen, of aritmie.

De werking van de borstkas-sensor kan beïnvloed worden door magnetische storingen veroorzaakt door hoogspanningsdraden en andere electromagnetische bronnen. Verplaats de loopband als u vermoedt dat dit de oorzaak is.

De CR2032 batterij kan vervangen moeten worden (zie pagina .31).

9

GEBRUIK EN BIJSTELLEN

DE AL INGESMEERDE LOOPBAND

Uw loopband is voorzien van een band die al met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld. BELANGRIJK:

Behandel de band of het loopplatform nooit met silicone spray of enig ander middel. Als uw dat doet zult u de loopband beschadigen.

HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN

De stekker moet geaard zijn. Mocht het niet goed functioneren geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de electriciteit om zodoende het risico van electrische schok te verminderen. Een snoer en geaarde stekker zijn bijgeleverd. Belangrijk: Als het snoer beschadigd is moet u het vervangen met een door de fabrikant aanbevolen snoer.

Bekijk tekening 1. Steek het aangegeven eind van het snoer in het stopcontact van de loopband. Bekijk tekening 2. Steek het snoer in een goed geinstalleerd en geaard stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke regelingen. Belangrijk: De loopband kan niet op een stopcontact met onderbreker van de grondfout circut gebruikt worden.

1

Stopcontact van de

 

 

loopband

2

Stopcontact

 

GEVAAR: Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een electrische schok leiden. Laat een elektricien de aarding nakijken als u niet zeker van bent dat het stopcontact goed geaard is. Knoei niet aan de stekker van het apparaat. Laat een elektricien een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

10

Opgelet: Het kan zijn dat er op het be-

Sleutel

Klip

dieningspaneel een plastic vel zit.

DE STICKER MET WAARSCHUWING PLAKKEN

De waarschuwing op het bedieningspaneel is in het engels. Deze waarschuwing bestaat ook in diverse talen op het inbegrepen vel. Plak de sticker met uw taal op het bedieningspaneel.

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel van de loopband is voorzien van verschillende functies om het meest doeltreffend te oefenen. U kunt wanneer u de handmatige instelling kiest de snelheid en de hellingstand van de loopband veranderen door een druk op een toets. Het bedieningspaneel zal U tijdens uw oefening voortdurend feedback geven. U kunt zelfs uw hartslag meten met de ingebouwde hartslagsensor of borstriem.

Het bedieningspaneel biedt ook acht vooraf ingestelde programma’s. Ieder programma verandert automatisch de snelheid en de helling van de loopband tijdens uw oefening. U kunt ook nog uw eigen programma's maken en in het geheugen opslaan voor latere oefeningen. Er worden daarnaast elf voorgeprogram-

meerde trainingen aangeboden. Ieder programma regelt automatisch de snelheid en de hellingstand van de loopband om uw oefening doeltreffend te maken.

Het bedieningspaneel kent tevens de nieuwe iFIT.com interactieve technologie. De iFIT.com technologie werkt als een persoonlijke trainer bij u thuis. Met een audio snoer kunt U de loopband op uw geluidssysteem, uw portable stereo, computer, of video speler aansluiten en de speciale iFIT.com MP3, CD en video programma’s afspelen (MP3’s, CD’s en video’s zijn apart te koop). De iFIT.com programma’s regelen automatisch de loopband en geven duidelijk aan hoe u uw snelheid moet toepassen net zoals een trainer dat doet tijdens uw training. Enerverende muziek motiveert extra. Bezoek www.iFIT.com om iFIT.com MP3 programma’s te downloaden. Bel om iFIT.com CD’s of videocassettes raadpleeg de kaft van de gebruiksaanwijzing.

Wanneer de loopband op uw computer is aangesloten, kunt U ook onze website www.iFIT.com bekijken en daar basis programma’s direct van internet oproepen.

Raadpleeg de website voor meer informatie.

11

Om het controlepaneel handmatig te bedienen, volg de stappen beginnende op bladzijde 12. Om een voorgeprogrammeerd programma te gebruiken, zie bladzijde 15. Om een op maat eigen programma te maken en gebruiken, zie bladzijden 17 en 18. Om het op hartslag afgestemde programma te gebruiken, zie bladzijde 19. Om een iFIT.com MP3, CD, of video programma te gebruiken, zie bladzijde 23. Om een iFIT.com programma onmiddellijk van onze Website te gebruiken, zie bladzijde 25.

HOE DE STROOM IN TE SCHAKELEN

De stekker in het stopcontact steken (zie pagina 1 10).

2

Zoek naar de aan/uit

 

 

 

knop bij het snoer van

 

 

 

 

 

Aan

 

 

de loopband. Plaamts

 

 

 

 

Positie

 

 

de aan/uit knop in de

 

 

 

 

 

 

 

aan positie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga op de voetenkussentjes van de loopband

3 staan. Zoek naar de klip die aan de sleutel vast zit (zie tekening op pagina 11) en maak de klip aan de tailleband van uw kleding vast. Steek vervolgens de sleutel in het bedieningspaneel. De display zal oplichten.Aandacht: Het programma dat de laatste keer was gekozen toen de Save toets was ingedrukt wordt automatisch opnieuw gekozen wanneer de stroom wordt geschakeld. De handmatige instelling wordt gekozen wanneer de Save toets nog niet is ingedrukt.

Test de klip door voorzichtig een paar stappen achteruit te zetten totdat de sleutel uit het bedieningspaneel wordt getrokken. Als de sleutel niet uit het bedieningspaneel komt, stel dan de lengte van de klip bij.

HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE GEBRUIKEN

De sleutel volledig in het bedieningspaneel 1 steken.

Zie HOE DE STROOM IN TE SCHAKELEN hierboven.

Uzelf aanduiden als gebruiker A of als gebrui- 2 ker B.

Het bedieningspaneel kan programma instellingen voor twee verschillende gebruikers opslaan. Druk op toets A om uzelf aan te duiden als gebruiker A. Druk op toets B om gebruiker B te zijn.

3 De handmatige instelling kiezen.

Wanneer u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de handma-

 

 

 

 

 

tige instelling

 

 

 

 

 

wil kiezen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

druk dan

 

 

 

 

 

 

 

Piste

 

meerdere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keren op de

 

 

 

 

 

Programma toets totdat de piste in het midden van display verschijnt. Zorg ervoor dat het woord Programs (programma’s) niet onder de piste verschijnt.

4 De band starten.

Druk op de Start toets, de Snelheidstoename toets [SPEED], of een van de twaalf 1-staps Snelheidstoetsen [1 STEP SPEED] om de loopband te starten.

De loopband zal wanneer

u op de Start toets of Snelheidstoename toets drukt, met een snelheid van 1 km/h opstarten. De snelheid van de loopband

kan worden geregeld met de Snelheidstoename en -afname toetsen Iedere keer als de toets wordt ingedrukt zal de snelheid van de loopband 0,1 km/h veranderen. Wanneer u de toets ingedrukt houdt zal de snelheid van de loopband 0,5 km/h veranderen. Aandacht: Het kan zijn dat, nadat u op de toetsen heeft gedrukt het eventjes duurt voordat de loopband de gekozen snelheid bereikt.

Als een van de twaalf 1-staps Snelheidstoetsen wordt ingedrukt, zal de loopband langzaam sneller gaan draaien tot de geselecteerde snelheid is bereikt.

Druk op de Stop-toets om de loopband te stoppen. De tijd zal op de display opflikkeren. Druk op de Start toets, de Snelheidstoename toets, of op een van de 1-staps Snelheidstoetsen om de loopband weer op te starten.

12

Loading...
+ 26 hidden pages