NordicTrack NETL819060 Owner's Manual

NordicTrack NETL819060 Owner's Manual

Modelnummer NETL81906.0

Serienummer

Schrijf het serie nummer van het apparaat hierboven voor toekomstige referentie.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht.

WAARSCHUWING

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 RICHTLIJNEN VOOR UW CONDITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laataste Pagina

Aandacht: U kunt in het midden van deze handleiding een GEDETAILLEERDE TEKENING vinden.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen en informatie door voordat u de loopband gaat gebruiken om het risico op brandwonden, brand, electrische schok of persoonlijk letsel te verminderen.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven is.

3.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,5 m ruimte rondom ruimte achter de loopband en 0,5 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een kleed onder de loopband om de vloer te beschermen.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

6.Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de loopband vandaan.

7.De loopband kan alleen door mensen die minder dan 158 kg wegen worden gebruikt.

8.Laat nooit meer dan een persoon op de loopband.

9.Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken.

Sportkleding voor mannen en vrouwen aanbevolen. Draag altijd sportschoenen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen.

10.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 11). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

11.Houdt de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

12.Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het electrische snoer of stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie VOORDAT U BEGINT op pagina 5 als de loopband niet goed werkt.)

13.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE DE STROOM IN TE SHAKELEN op pagina 13).

14.Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houdt u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

15.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

16.De pols-sensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren zoals beweging van de gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

17.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en druk de aan/uit knop in de uit positie wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 om de aan/uit knop te vinden.)

18.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 24.) U moet zeker 20 kg kunnen tillen om de loopband te kunnen uitklappen, inklappen of verplaatsen.

19.Verander de hellingstand van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.

20.Zorg ervoor dat de sluitknop volledig gesloten is voordat u de loopband inklapt of verplaatst.

3

21.Als u iFIT-kaarten gebruikt, dan zult u een elektronische pieptoon horen als de snelheid en/of de helling van de loopband verandert. Luister naar het “piep” geluid en ben er op voorbereid dat de snelheid en/of hellingstand van de loopband gaat/gaan veranderen. In sommige gevallen kan de snelheid en/of hellingstand veranderen voordat de persoonlijke trainer dat aangeeft.

22.Als u iFIT-kaarten gebruikt, dan kunt u de snelheidsen hellingsinstellingen handmatig wijzigen door op de snelheidsen hellingstoetsen te drukken. Echter, wanneer u een “piep” geluid hoort zullen de snelheid en/of de helling stand veranderen in de eerstvolgende instellingen van het programma.

23.Verwijder de iFIT-kaarten altijd uit het iFITslot als u ze niet gebruikt.

24.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

25.Steek nooit iets in welke opening dan ook.

26.GEVAAR: Trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Eveneens de stekker uit het stopcontact trekken vóór het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijregelen zoals beschreven is in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Ander onderhoud dan datgene wat vermeld staat in deze handleiding moet door een technicus uitgevoerd worden.

27.Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

WAARSCHUWING: Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies door voor gebruik. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit Produkt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De stickers hier getoond zijn op uw looband geplakt. Let erop dat de tekst op de stickers in het Engels is. Zoek naar de stickers in het Nederlands en plak ze over de engelse stickers. Als er een sticker onbreekt, of niet leesbaar is, neem dan contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht (zie laatste pagina van deze handleiding). Plak de stickers op de aangegeven plaatsen. Aandacht: het etiket is niet op ware grootte afgebeeld.

4

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u de nieuwe NordicTrack EX 3300 loopband hebt gekozen. De EX 3300 heeft een uitgebreid scala aan functies waarmee u uw training plezieriger en effectiever kunt maken. En wanneer u de loopband niet gebruikt kunt u de EX 3300 loopband inklappen zodat hij minder ruimte in beslag neemt dan andere loopbanden.

Lees deze handleiding voor uw eigen welzijn zorgvuldig door voordat u de loopband gebruikt.

Raadpleeg, mocht u nog vragen hebben, de kaft van deze gebruiksaanwijzing. Om u beter van dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het modelen serienummer bij de hand hebt voordat u belt. Het modelnummer is NETL81906.0. Het serienummer bevindt zich op een sticker op de loopband (zie kaft van deze handleiding).

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

Accessoire Houder

Handleuning

Sluitknop

Pols-sensor

Loopband

Voetkussentje

ACHTERKANT

Bijstelbouten voor de Achterroller

Bedienings-

paneel

Sleutel/Klip

VOORKANT

Aan/Uit Knop

Stroomonder-

breker

Regelbaar Kussen

Loopplatform

RECHTERKANT

5

MONTAGE

De montage van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft. Opgelet: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het vervoer wat van het middel op de bovenkant van de loopband terecht is gekomen of zich in de verpakking bevindt. Dit is normaal en tast de prestatie van de loopband niet aan. Mocht er wat van het middel op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap gewoon weg.

Tijdens de montage zult u de meegeleverde inbussleutels , uw eigen kruiskopschroevendraaier .

Gebruik de tekeningen hieronder tijdens de montage van de fiets om de kleine onderdelen te herkennen.

Aandacht: sommige kleine onderdelen zijn al gemonteerd om de verzending te vergemakkelijken. Om schade aan de plastic onderdelen te vermijden, gebruik nooit elektrisch gereedschap voor de montage.

Sterring voor de

Stertussenring van de

Bout van de

Staander (71)–6

Handleuning (90)–6

Handleuning (64)–6

3/4” Schroef (4)–2 Bout van de Staander (72)–6

Tussenring (78)–6

1.Neem de Linker en Rechter Staanders (73, 74). De Linker Staander heeft twee grote gaten op de aangegeven plaatsen.

Plaats de Rechter Staander (74) naast het Onderstel (48) zoals getoond. Steek de Draad van de Staander (75) in het laagste uiteinde van de Rechter Staander en trek de draad door de staander.

Maak een elastische band vast rond de Draad van de Staander (75) en de Rechter Staander (74) om er voor te zorgen dat de Draadkoker van de Staander niet in de Rechter Staander valt. Verwijder de elastische band niet voor u bij stap 6 komt.

1

 

 

 

 

48

75

 

74

Kleine

 

Gaten

 

 

 

 

Band

 

 

 

Groot Gat

 

73

 

Groot Gat

 

 

 

 

6

2. Steek de Rechter Staander (74) in de aangegeven hou-

2

75

 

 

der op de Basis (83); zorg ervoor dat de Kooibeugels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(76) niet van de Rechter Staander worden losge-

 

 

 

 

maakt (raadpleeg de inzet-tekening). Zorg er ook

 

74

 

 

voor dat de Draadkoker van de Staander (75) niet ge-

 

 

 

 

kneld raakt. Draai de drie Bouten van de Staander (72)

 

 

78

72

met uw vingers vast samen met drie Tussenringen (78)

 

 

 

 

71

 

en drie Sterringen voor de Staander (71) in de Rechter

 

78

 

 

Staander en de houder. Draai de Bouten voor de

 

 

 

 

72

 

 

Staander nog niet strak vast.

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

Herhaal deze stap voor de Linker Staander (niet ge-

 

 

83

 

toond). Opgelet: Er is geen draad aan de linkerkant.

 

 

 

 

 

Houder

 

 

 

71

 

 

 

 

 

3. Maak de Grendel (5) aan de linkerkant van het Onderstel

3

 

 

 

(48) vast met twee 3/4” Schroeven (4).

 

 

 

 

 

 

 

Met de hulp van een tweede persoon, breng het Onderstel (48) in verticale positie. Zorg ervoor dat het

Onderstel niet voorbij de verticale positie komt. Laat een andere persoon het Onderstel vasthouden totdat stap 5 is voltooid.

 

 

4

5

 

 

48

 

 

 

4. Houd het cilinderuiteinde van de Gasveer (88) bij de hou-

4

Cilinder

102

der in het midden van het Onderstel (48).

 

 

 

 

Raadpleeg de twee kleine inzet-tekeningen. Met uw vin-

 

 

 

gernagel of met het uiteinde van een schroevendraaier,

 

88

48

druk op het uiteinde van de Veerpen (102) om het van de

 

 

Houder

 

Gasveer (88) los te maken. Draai dan de Veerpen en

 

102

trek de pen uit de Schokbreker. Zorg ervoor dat u de

 

 

 

Veerpen niet verliest.

 

102

 

 

 

 

Plaats de Gasveer (88) in de aangegeven positie. Druk

4a

 

 

het uiteinde van de Gasveer op de kogel van de houder.

88

 

 

Bekijk tekening 4a. Steek de Veerpen (102) in de twee

 

 

 

aangegeven gaatjes in het uiteinde van de Gasveer (88).

 

102

 

Draai dan de Veerpen totdat de pen in de Schokbreker

 

 

vastklikt. Opmerking: er worden Extra Veerpennen bijge-

 

Gat

 

leverd.

 

Houder

 

 

Gat

 

7

5. Verwijder de Veerpen (102) van het onderste uiteinde

5

 

48

van de Gasveer (88).

 

 

 

 

Duw het onderste uiteinde van de Gasveer (88) op het

 

 

88

 

 

 

bolletje van de houder op de Basis (83). Als het nodig is,

83

 

 

draai het Onderstel (48) en de Gasveer om het uiteinde

 

 

van de Gasveer op dezelfde hoogte als het bolletje op de

102

 

 

 

Houder

houder te brengen.

 

Zie tekening 5a. Steek het uiteinde van de Veerpen (102)

5a

 

 

in de twee gaatjes aan het uiteinde van de Gasveer (88).

88

Draai de Veerpen totdat de pen op de Gasveer vastklikt.

 

 

 

Laat het Onderstel (48) zacht zakken op de grond.

 

 

 

 

102

 

 

 

Houder

 

6. Verwijder de elastische band rond de Draad van de

6

 

 

Staander (75). Steek de Draad van de Staander door het

 

 

 

 

 

Tussenstuk van de Handleuning (95). Druk het

 

 

 

Tussenstuk van de Handleuning in het bovenste uiteinde

 

 

 

van de Rechter Staander (74). Druk een Tussenstuk van

 

 

Bedienings-

de Handleuning in de Linker Staander (73).

 

 

paneel-

 

 

 

onderstel

Laat twee personen het bedieningspaneelonderstel vast-

 

 

Draad van het

houden bij de Linker Staander (73) en de Rechter

73

 

 

Bedieningspaneel

Staander (74). Verbind de Draad van de Staander (75) aan

 

 

 

 

75

de draad van het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat u de

 

 

connectors goed aansluit (zie de afbeelding). De con-

95

 

 

nectors moeten gemakkelijk naast elkaar schuiven en

 

 

 

 

74

op hun plaats klikken. Als dit niet het geval is, moet u één

 

 

connector draaien en het opnieuw proberen. ALS DE

 

 

 

CONNECTORS NIET GOED ZIJN AANGESLOTEN,

 

 

 

KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN

 

 

 

WANNEER DE STROOM WORDT INGESCHAKELD.

 

 

 

Steek de Draad van de Staander (75) en de draad van

 

 

75

 

 

 

het bedieningspaneel in de Rechter Staander (74). Steek

 

 

 

dan de houders van het bedieningspaneelonderstel in de

 

 

 

Rechter Staander en de Linker Staander (73). Zorg er-

7

 

 

voor dat de draden niet beklemd raken.

 

 

 

 

 

7. Draai de drie Bouten van de Handleuning (64), met drie

Bedienings-

 

 

Sterringen voor de Handleuning (90), in de Rechter

paneel-

 

 

Staander (74) en in het bedieningspaneelonderstel vast.

onderstel

 

 

73

 

 

Herhaal deze stappen voor de Linker Staander (73). Als

 

64

 

 

u de zes Bouten van de Handleuning hebt aange-

 

 

 

draaid, draai dan eerst de vier voorste Bouten van de

 

 

90

Handleuning strak vast voordat u de andere twee

 

 

 

Bouten vastdraait.

64

90

74

 

8

8.Druk de Grendelhuls (96) in de Linker Staander (73). Als het nodig is, gebruik een rubberen hamer om de huls helemaal in de Staander te slaan.

Verwijder de knop van de pen. Zorg ervoor dat de kraag en de veer zich zoals getoond op de pen bevinden.

Steek dan de pen in de Grendelhuls (96) en de Linker Staander (73) en maak de knop opnieuw vast aan de pen.

9.Plaats de loopband in de opbergpositie (raadpleeg HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN op pagina 24). Plaats het Onderstel (48) in het midden van de Staanders (73, 74). Draai de Bouten van de Staander (72) strak vast in de onderste uiteinden van de Staanders (73, 74).

8

 

Knop

 

 

Kraag

96

Pen

Veer

 

 

73

9

 

48

 

 

74

73

 

72

72

 

72

10. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn vastgedraaid voordat u de loopband gebruikt. Opgelet: Het kan zijn dat er extra onderdelen zijn. Bewaar de meegeleverde inbussleutels op een veilige plaats. De inbusssleutel is voor het bijstellen van de band (zie pagina 27). Plaats een matje onder de loopband om uw vloer te beschermen.

9

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE DRAGEN

De borstkas-sensor bestaat uit twee delen: de borstkasband en de sensor (zie de tekening hieronder). Steek de flap van de borstkas-band in het ene uiteinde van de sensor. Druk het uiteinde van de sensor onder de gesp van de borstkas-band. De flap moet gelijk zijn met de voorkant van de sensor.

Borstkas-band

 

Flappen

 

Flap

Sensor

Gesp

Sensor

 

Doe vervolgens de borstkas-sensor om uw borstkas en maak het andere

eind van de borst- kas-band vast aan

de sensor. Mocht het nodig zijn, stel

dan de lengte van de band bij. De borstkas-sensor

moet onder uw kleding gedragen worden, strak tegen uw huid en hoog onder uw borstspieren of borsten. Zorg ervoor dat het logo van de sensor naar voren wijst en rechtop staat.

Trek de sensor een paar centimeter van uw lichaam en zoek naar de twee electrodes aan de binnenkant (de electrodes hebben kleine randjes). Maak beide electrodes nat met een zoute vloeistof zoals wat spug of vloeistof voor contact lenzen. Plaats de sensor terug tegen uw huid.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE BORSTKASSENSOR

Droog de borstkas-sensor goed na ieder gebruik. De borstkas-sensor wordt ingeschakeld wanneer u de electrodes nat maakt en de pols-sensor draagt. De borstkas-sensor gaat uit wanneer het wordt afgedaan en de electrodes gedroogd worden. De sensor blijft langer dan nodig branden en zodoende zullen de batterijen leeg lopen als de borstkas-sensor electrodes niet goed gedroogd worden.

Bewaar de borstkas-sensor op een warme en droge plaats. Bewaar de borstkas-sensor niet in een plastic zak of enig andere verpakking die vocht kan vasthouden.

Stel de borstkas-sensor niet lang bloot aan direct zonlicht, niet aan een temperatuur lager dan -10° C of aan een temperatuur hoger dan 50° C.

Buig en rek de sensor tijdens het gebruik of het opbergen van de borstkas-sensor niet te veel.

Maak de borstkas-sensor schoon met een zachte doek en een beetje niet agressief schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen, alcohol of chemische producten. U kunt de borstkas-band met de hand wassen en dan laten drogen.

PROBLEMEN MET DE BORSTKAS-SENSOR OPLOSSEN

De instructies op de volgende pagina’s leggen uit hoe u de borstkas-sensor met het bedieningspaneel kunt gebruiken. Loop de hieronder genoemde procedures door wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Zorg ervoor dat u de borstkas-sensor goed draagt zoals hier links is beschreven. Opgelet: Verplaats de sensor wat naar boven of naar beneden wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Gebruik wat zoute vloeistof zoals spug of vloeistof voor contact lenzen om de electrodes van de sensor nat te maken. Maak de electrodes opnieuw wat nat wanneer de hartslag metingen pas verschijnen nadat u begint te transpireren.

Loop of ren zo goed mogelijk op het midden van de loopband. Voor de goede weergave van de hartslag metingen moet de gebruiker zich op minder dan een armslengte van het bedieningspaneel bevinden.

De borstkas-sensor is ontwikkeld voor mensen met een normale hartslag. Problemen met de hartslagmeting kunnen een medische oorzaak hebben zoals vroegtijdige ventriculaire samentrekking, hartkloppingen, of aritmie.

De werking van de borstkas-sensor kan beïnvloed worden door magnetische storingen veroorzaakt door hoogspanningsdraden en andere electromagnetische bronnen. Verplaats de loopband als u vermoedt dat dit de oorzaak is.

De CR2032 batterij kan vervangen moeten worden (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung).

10

GEBRUIK EN BIJSTELLEN

DE AL INGESMEERDE LOOPBAND

Uw loopband is voorzien van een band die al met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld. BELANGRIJK:

Behandel de band of het loopplatform nooit met silicone spray of enig ander middel. Als uw dat doet zult u de loopband beschadigen.

HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN

De stekker moet geaard zijn. Mocht het niet goed functioneren geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de electriciteit om zodoende het risico van electrische schok te verminderen. Een snoer en geaarde stekker zijn bijgeleverd. Belangrijk: Als het snoer beschadigd is moet u het vervangen met een door de fabrikant aanbevolen snoer.

Bekijk tekening 1. Steek het aangegeven eind van het snoer in het stopcontact van de loopband. Bekijk tekening 2. Steek het snoer in een goed geinstalleerd en geaard stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke regelingen. Belangrijk: De loopband kan niet op een stopcontact met onderbreker van de grondfout circut gebruikt worden.

1

Stopcontact van de

 

 

Loopband

2

Stopcontact

 

GEVAAR: Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een electrische schok leiden. Laat een elektricien de aarding nakijken als u niet zeker van bent dat het stopcontact goed geaard is. Knoei niet aan de stekker van het apparaat. Laat een elektricien een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

11

Loading...
+ 23 hidden pages