NordicTrack NETL818100, NETL818101 Owner's Manual

NordicTrack NETL818100, NETL818101 Owner's Manual

Modelnr. NETL81810.0 Serienr.

Noteer het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Stickermet serienummer

VRAGEN?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website: www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Achterpagina RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Achterpagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt.

Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de omslag van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Opmerking: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico van ernstig letsel te verminderen, alle berijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw

loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat allen die gebruik maken van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 6,0 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.

6.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

7.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen gebruikt worden door mensen die niet zwaarder zijn dan 135 kg.

9.Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de loopband gebruiken.

10.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken. Ondersteun-

ende kleding wordt aanbevolen voor zowel voor mannen als voor vrouwen. Draag altijd gymschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, nooit alleen op sokken of met sandalen.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 16). Geen elk ander apparaat mag op dezelfde groep aangesloten zijn.

12.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-draadig, 1 mm2 (maat 14) snoer van maximaal 1,5 meter.

13.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer de elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 25 als de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE DE ELEKTRICITEIT IN TE SCHAKELEN op pagina 18).

16.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

17.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokken bij versnelling te voorkomen.

18.De polssensor is geen medisch instrument. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantasten. De polssensor dient slechts om een algemene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

3

 

draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de

24. GEVAAR: trek de stekker altijd direct

19. Laat de loopband nooit zonder toezicht rond-

 

 

stekker uit het stopcontact, en druk de chake-

na gebruik van de loopband uit het stopcon-

 

tact. Eveneens de stekker uit het stopcontact

 

laar in de uit-stand wanneer u de loopband

 

trekken voor het schoonmaken van de loop-

 

niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5

 

band, voor het plegen van onderhoud en voor

 

voor de plaats van de schakelaar.)

 

het bijstellen zoals beschreven is in deze

 

 

20.

Voltooi eerst de montage van de loopband

handleiding. Verwijder nooit de motorkap ten-

 

voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst.

zij een onderhoudsmonteur dat aangeeft.

 

(Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOP-

Onderhoud, anders dan de procedures in

 

BAND IN KLAPPEN EN VERPLAATSEN op

deze handleiding moeten uitsluitend worden

 

pagina 24.) U moet veilig 20 kilo kunnen op-

uitgevoerd door een erkende onder-

 

tillen en laten zakken, om in staat te zijn om

houdsmonteur.

 

de loopband te verplaatsen.

25. Deze loopband is alleen voor huiselijk ge-

 

 

21. Bij het inklappen of verplaatsen van de loop-

bruik bedoeld. Gebruik de loopband niet com-

 

band dient u erop te letten dat de opbergver-

mercieel of voor verhuur.

 

grendeling het onderstel stevig in de opberg-

26. Te veel oefenen kan tot blessures of zelf de

 

stand houdt.

 

 

dood leiden. Als u zich duizelig voelt of pijn

22. Steek geen enkel voorwerp in welke opening

voelt, stop dan meteen met het oefenen en

 

van de loopband dan ook.

begin met een afkoeling.

23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en draai ze indien nodig vast.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NordicTrack® T7.0 loopband. Deze T7.0 loopband biedt een reeks aan indrukwekkendefuncties die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loop- band opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Vakje

Bedieningspaneel

 

Handleuning

Polssensor

 

Staander

Sleutel/Klip

 

Loopband

Schakelaar

Voetrail

 

Platform van het Kussen

Bijstelbouten van de Ruststandrol

5

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het

verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemon-

teerd. Opmerking: de onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een

smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de ver-

pakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband. Als

er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een

zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

 

 

Voor de montage heeft u de meegeleverde inbussleutels

en uw eigen kruiskopschroeven-

draaier

.

, verstelbare Engelse sleutel

, combinatietang

, en schaar

nodig

 

 

 

Gebruik de onderstaande tekeningen om te weten hoe u de metalen onderdelen moet monteren. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Opmerking: sommige kleine onderdelen zijn al vooraf gemonteerd. Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

#10 Sterring

5/16" Sterring

 

3/8" Sterring

3/8" Moer (10)–3

(12)–4

(13)–2

 

 

 

 

(11)–6

 

#8 x 3/4" Schroef

#8 x 1" Tekschroef

#8 x 1" Schroef

#10 x 3/4" Schroef

(1)–10

(5)–4

 

(53)–4

(2)–4

1/4" x 1" Hechtbout

5/16" x 1" Hechtbout

5/16" x 1" Hechtbout

3/8" x 2" Bout (8)–3

(9)–4

met Platte Kop (14)–4

 

(4)–2

 

3/8" x 1 1/2" Hechtbout (3)–2

 

3/8" x 4" Hechtbout (7)–4

 

 

 

6

 

1.

Zorg dat het snoer niet in het stopcontact zit.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijder de 3/8" Moer (10), de 3/8" x 2" Bout

 

 

 

 

 

 

(8), en de verzendbeugel (A) van de Basis (95).

 

 

 

 

 

 

Herhaal deze stap voor de andere kant van

 

 

 

 

 

 

de loopband.

 

 

 

 

 

 

De 3/8" Moeren (10) en de 3/8" x 2" Bouten (8)

 

 

 

 

 

 

worden in montagestappen 3 en 6 gebruikt.

 

 

 

 

 

 

Gooi de verzendbeugels weg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

10

 

8 A

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leg, met de hulp van een tweede persoon, de

2

 

C

 

 

 

loopband voorzichtig op zijn linkerkant. Klap het

 

 

 

 

 

 

B

 

 

Onderstel (55) gedeeltelijk in zodat de loopband

 

 

 

 

 

stabieler is; vouw het Onderstel nog niet

 

 

Gat

 

 

 

volledig op.

 

 

 

 

 

Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de

 

 

87

90

 

 

 

 

 

 

 

verzendbeugel (C) en gooi deze weg.

 

 

 

 

 

 

Snij de verzendband die de Draad van de

 

 

 

5

 

 

Staander (87) aan de Basis (95) bevestigt. Zoek

 

 

 

95

 

 

naar een plastic draadband in het aangegeven

 

 

 

 

 

gat in de Basis en gebruik de draadband om de

 

 

 

 

 

 

Draad van de Staander uit het gat te trekken.

55

9490

 

 

 

 

Maak twee Basispoten (90) aan de Basis (95)

5

 

 

 

op de aangegeven plaatsen vast met twee #8 x

 

 

 

 

 

 

1" Tekschroeven (5) en twee Tussenstukken

 

 

 

90

 

 

van de Basispoot (94).

 

 

 

5

 

Maak dan de twee andere Basispoten (90) met

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

twee #8 x 1" Tekschroeven (5) vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

94

905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

3. Bekijk de inzet-tekening. Snij de plastic draad-

3

 

 

 

band van de Draad van de Staander (87) los.

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Wiel (96) aan de Basis (95) vast met

 

Plastic draadband

 

de 3/8" x 2" Bout (8) en de 3/8" Moer (10) die u

 

 

 

89

heeft verwijderd in montagestap 1. Draai de

 

 

 

Moer nog niet te vast. Het Wiel moet vrij kun-

 

 

 

 

nen draaien.

 

8

 

 

Druk een Basiskapje (89) in de Basis (95).

 

 

 

 

 

 

96

95

Snij

 

 

10

 

 

 

 

87

 

 

 

 

4. Zoek naar de Rechter Staander (85),

4

 

 

 

aangegeven met een sticker “Right” (L of Left

 

 

 

85

geeft links aan; R of Right geeft rechts aan).

 

 

 

 

 

 

 

Houd de Rechter Staander bij de Basis (95)

 

 

 

 

zoals afgebeeld vast.

87

Draadband

87

 

Bekijk de inzet-tekening. Maak de draadband

 

 

 

 

 

in de Rechter Staander (85) stevig vast rond het

 

 

 

95

uiteinde van de Draad van de Staander (87).

 

 

 

 

85

 

 

Trek dan aan het andere uiteinde van de draad-

 

 

 

band totat de Draad van de Staander goed door

 

 

 

 

de Rechter Staander ligt.

 

 

 

 

 

 

Draad-

 

 

 

87

band

 

 

 

 

 

 

5. Houd de Rechter Staander (85) tegen de Basis

5

 

 

 

(95) vast. Zorg ervoor dat de Draad van de

 

 

7

 

 

 

Staander (87) niet bekneld raakt. Steek twee

 

85

3

 

3/8" x 4" Hechtbouten (7) en een 3/8" x 1 1/2"

 

 

Hechtbout (3) met drie 3/8" Sterringen (11) in de

 

 

11

 

Rechter Staander.

 

 

 

11

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 4" Hechtbouten (7) en de 3/8" x 1

 

 

 

87

1/2" Hechtbouten (3) vast totdat de koppen van

 

 

 

 

de Hechtbouten de Rechter Staander (85) aan-

 

 

 

 

raken. Draai de Hechtbouten nog niet te vast.

 

 

 

95

 

 

 

 

 

8

 

 

 

6. Leg, met de hulp van een tweede persoon, de

6

 

 

 

 

loopband voorzichtig op zijn rechterkant. Klap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het Onderstel (55) gedeeltelijk in zodat de loop-

 

C

 

 

 

band stabieler is; vouw het Onderstel nog niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volledig op.

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de

 

 

 

 

 

verzendbeugel (C) en gooi deze weg.

 

 

 

 

 

Maak een Wiel (96) aan de Basis (95) vast met

89

 

 

 

 

 

 

 

8

 

de 3/8" x 2" Bout (8) en de 3/8" Moer (10) die u

 

 

 

55

in montagestap 1 heeft verwijderd. Draai de

 

 

 

 

Moer nog niet te vast. Het wiel moet vrij kun-

 

 

 

 

 

nen draaien.

 

 

 

 

 

Druk een Basiskapje (89) in het Onderstel (95).

 

95

96

 

 

 

 

 

10

 

7. Houd de Linker Staander (84) tegen de Basis

7

 

 

 

 

(95) vast. Steek twee 3/8" x 4" Hechtbouten (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en een 3/8" x 1 1/2" Hechtbout (3) met drie 3/8"

 

 

 

 

 

Sterringen (11) in de Linker Staander.

 

3

 

 

 

Draai de 3/8" x 4" Hechtbouten (7) en de 3/8" x

7

 

84

 

11

 

 

 

1 1/2" Hechtbout (3) vast todat de koppen van

 

 

 

 

de Hechtbouten de Linker Staander (84) aan-

11

 

 

 

 

raken. Draai de Hechtbouten nog niet te vast.

 

 

 

 

Kantel, met hulp van een tweede persoon, de

 

 

 

 

 

loopband zodanig de Basis (95) plat op de vloer

 

 

 

 

 

terechtkomt.

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

9

8.Zoek naar de Linkerkap van de Basis (88) en de Rechterkap van de Basis (91). Schuif de Linkerkap van de Basis op de Linker Staander (84) en de Rechterkap van de Basis op de Rechter Staander (85).

9.Zoek naar de Linkerkap van de Staander (80). Schuif de Linkerkap van de Staander op de Linker Staander (84).

Zoek naar de Linker Handleuning (82). Verwijder de draadband van de beugel op de Linker Handleuning. Druk, indien nodig, de 5/16" Kooimoer (38) terug op zijn plaats.

Maak de Linker Handleuning (82) aan de Linker Staander (84) vast met twee 5/16" x 1" Hechtbouten met Platte Koppen (14), een 5/16" x 1" Hechtbout (4), en een 5/16" Sterring (13) zoals afgebeeld. Draai de Hechtbouten nog niet vast.

8

 

84

 

 

 

88

85

 

 

 

 

91

9

 

 

 

 

4

 

38

 

 

 

13

 

82

 

 

 

14

 

84

 

 

80

 

10

10.Schuif de Rechter Kap van de Staander (86) op de Rechter Staander (85). Verwijder de draadband van de beugel op de Rechter Handleuning (83). Druk, indien nodig, de 5/16" Kooimoer (38) terug op zijn plaats.

Houd de Rechter Handleuning (83) bij de Rechter Staander (85) vast. Streek de Draad van de Staander (87) door de beugel aan de onderkant van de Rechter Staander. Trek de Draad van de Staander uit het uiteinde van de Rechter Handleuning.

Maak de Rechter Handleuning (83) aan de Rechter Staander (85) vast met twee 5/16" x 1" Hechtbouten met Platte Koppen (14), een 5/16" x 1" Hechtbout (4), en een 5/16" Sterring (13) zoals afgebeeld. Draai de Hechtbouten nog niet vast.

11.Leg het bedieningspaneel met de bovenkant op een zachte opervlakte neer zodanig het bedieningspaneel niet bekrast kan worden. Verwijder de #8 x 3/4" Schroeven (1). Til de Dwarsstang (107) af.

10

 

 

 

 

87

 

 

Beugel

 

 

14

 

38

 

 

 

4

 

 

 

83

 

13

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

85

 

11

 

 

 

 

1

107

 

Bedieningspaneel

 

 

 

11

Loading...
+ 25 hidden pages