NordicTrack NETL257114 Owner's Manual

NordicTrack NETL257114 Owner's Manual

Modelnr. NETL25711.4

Serienr.

Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer

Vragen?

Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bezoek onze website:

www.iconsupport.eu

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

gebruikERSHANDLEIDING

www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.                     2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . .               3

VOORDAT U BEGINT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. .

. .

. .

. .

. . .

. .

. .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     . . . 6

DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . .

. .

.

.

.

.                               14

HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN .

. . . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN. . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. .

. .

. .

. .

. . .

. .

. .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

LIJST MET ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. .

. .

. .

. .

. . .

. .

. .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

GEDETAILLEERDE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. .

. .

. .

. .

. . .

. .

. .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Het bestellen van onderdelen . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. .

. .

. .

. .

. . .

. .

. .

. .

. . . . . . . . . . .Laatste pagina

RECYCLING INFORMAtie . . . . . . . . . . .

. .

.

.

.

.

                  Laatste pagina

De StickerS met Waarschuwing

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met

waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.

Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc. Android is een handelsmerk van Google Inc. Het gebruik van dit

handelsmerk is onderhevig aan toestemming van Google.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1.Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

3.gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.

4.gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen

6.gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

7.Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.

8.De loopband kan alleen door mensen die 159 kg of minder wegen worden gebruikt.

9.Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.

10.Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd trainingsschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.

11.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 14). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

12.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 (maat 14) snoer dan niet langer is dan 1,5 meter.

13.Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

14.Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 29 als de loopband niet goed werkt.)

15.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 16).

16.Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

3

17.De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.

18.De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantasten. De hartslagmonitor dient slechts om een algemene hartslagtrend te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.

19.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de schakelaar [OFF] in de uitstand wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de schakelaar.)

20.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 28.) U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.

21.bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.

22.Steek geen enkel voorwerp in een opening van de loopband.

23.controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

24.GEVAAR: trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.

25.Deze loopband is alleen voor gebruik in huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

26.Te veel oefeningen doen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

4

VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T25.0 loopband. Deze T25.0 loopband biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de

omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

Lengte:

203 cm

 

Breedte:

102 cm

Bedieningspaneel

Gewicht:

159 kg

 

 

Lade

Handleuning

Hartslagmonitor

 

Staander

Sleutel/Clip

 

Loopband

 

Schakelaar

 

 

Voetleuning

 

 

 

 

Kussen van het Loopvlak

Afstelschroeven

 

 

van de Ruststandrol

 

 

 

5

MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd. Aandacht: een klein beetje smeermiddel kan na transport aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal. Als er zich smeermiddel op de loopband bevindt, veeg deze eenvoudigweg af met een zachte doek en een schoonmaakmiddel zonder schuurmiddel.

Tijdens het monteren hebt u een inbussleutel , een kruiskopschroevendraaier

en een

Engelse sleutel

nodig.

 

Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus-

sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET Onderdelen achterin deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.

1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop-

1

 

contact is aangesloten.

 

 

 

Om de vloer of de vloerbedekking tegen schade

 

 

te beschermen, kunt u een stuk karton onder de

 

 

achterkant van het Onderstel (56) plaatsen.

 

 

Maak de Linker Wieldop (96) aan de linker-

97

 

kant van de Basis (97) vast met twee #8 x 3/4"

 

Schroeven (1).

1

 

Bevestig de Rechter wieldop (niet afgebeeld)

96

56

vast aan de Basis (97) zoals hierboven be-

Karton

schreven is.

 

 

6

 

2. Trek de Draad van de Staander (84) en de aar-

2

 

 

 

 

dingsdraad van de basis (A) door het aangege-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ven gat in de Basis (97).

 

 

 

 

 

Bevestig de aardingsdraad van de basis (A)

 

Gat

81

 

vast aan de Basis (97) met een #8 x 1/2"

 

 

 

 

Aardingsschroef (9).

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats de Doorvoerhuls (81) in het vierkante gat

 

 

 

 

 

in de Basis (97).

 

 

 

 

 

 

 

9

A

97

 

 

 

 

 

3. Zoek de Linker Staander (89) die staat aan-

3

 

 

 

 

gegeven met “Left” (L of Left geeft links aan;

 

 

84

 

 

R of Right geeft rechts aan). Laat een tweede

 

 

89

 

persoon de Linker Staander naast de Basis (97)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vasthouden.

 

 

 

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draad-

 

 

 

Bind-

84

band in de Linker Staander (89) stevig rond

 

 

 

draad

 

het uiteinde van de Draad van de Staander

 

 

 

 

 

(84) vast. Trek dan aan het andere eind van de

 

 

 

Bind-

 

draadband totdat de Draad van de Staander

 

 

 

draad

 

door de Linker Staander is getrokken.

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

97

 

4. Houd de Linker Staander (89) tegen de Basis

4

 

 

 

 

(97) vast. Zorg dat u de bedrading niet be-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klemt. Plaats, indien nodig de aardingsdraad

 

89

 

 

 

van de basis (A) in het gaat aan de zijkant

 

 

 

 

van de Linker Staander. Steek dan twee 3/8"

 

 

 

 

 

x 2 3/4" Schroeven (7) en twee 3/8" x 1 1/4"

 

7

 

 

 

Schroeven (8) met twee 3/8" Stertussenringen

 

 

 

 

(12) in de Linker Staander.

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

Draai de 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) en de 3/8"

 

 

 

 

 

x 1 1/4" Schroeven (8) gedeeltelijk totdat de

12

 

 

 

 

koppen van de Schroeven de Linker Staander

 

 

 

 

(89) raken. Draai de Schroeven nog niet te

 

A

 

 

 

vast. Aandacht: het kan handig zijn om een

 

 

 

 

Korte Inbussleutel (63) te gebruiken op de aan-

8

12

 

 

 

gegeven Schroef.

97

 

 

 

 

 

Maak de Rechter Staander (niet getoond) op

 

 

 

 

 

dezelfde manier vast. Aandacht: er zitten geen

 

 

 

 

 

draden aan de rechterkant.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Zoek de Linker en Rechter Basiskapjes (92, 93). Schuif de Linker Basiskapjes op de Linker Staander (89). Schuif de Rechter Basiskapjes op de Rechter Staander (90). Druk de

Basiskapjes nog niet op hun plaats.

6.Plaats de handleuning met de bovenkant op een zachte oppervlakte zodat de handleuning niet bekrast wordt.

Verwijder twee 3/8" x 2" Bouten (3) en een Handleuningbeugel (85) van elke kant van de handleuning. De beugel van de handleuning wordt gebruikt in stap 7 en de bouten worden gebruikt in stap 9.

5

 

90

89

93

 

92

6

3

85

Handleuningsmodule

8

7.Verwijder de vier 3/8" x 1" Schroeven (2) uit de Staanders (89, 90).

Richt elke beugel van de Handleuning (85) zo dat de lange lip zich in de afgebeelde positie bevindt en de grote gaten zich aan de bovenkant bevinden. Steek de Draad van de Staander (84) door het middengat in de linker beugel van de Handleuning.

Bevestig elke Handleuningbeugel (85) aan de twee 3/8" x 1" Schroeven (2) en twee 3/8" Stertussenringen (12). Draai alle vier de schroeven en draai ze vast.

8.Houd de handleuning met de hulp van een tweede persoon dichtbij de Linker Staander (89).

Verbind de Draad van de Staander (84) met de Draad van de Handleuning (86). Raadpleeg de inzet-tekening. De connectoren zouden makkelijk samen moeten glijden en op hun plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt, dient u een van de verbindingsstukken te draaien en het nog eens te proberen. ALS U

DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED VERBINDT, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM WORDT AANGEZET. Verwijder de draadband uit de Draad van de Staander.

7

 

 

2

 

 

Lang

 

 

 

 

 

lipje

12

 

 

 

 

 

Grote

85

Lang

2

Gaten

 

 

 

lipje

12

 

90

 

 

84

 

85

 

 

 

 

 

89

 

 

8

 

 

Handleuningsmodule

 

86

 

84

 

Bind-

86

draad

 

 

89

84

 

9

9.

Steek de draden in de Linker Staander (89) ter-

9

 

 

 

 

wijl u de handleuningsmodule op de Linker en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechter Staanders (89, 90) plaatst. Zorg dat u

 

Handleuningsmodule

 

 

 

de bedrading niet beklemt.

 

 

 

 

Maak de handleuning vast met de vier 3/8" x 2"

 

 

 

Draden

 

Bouten (3) die u heeft verwijderd in stap 6 en

 

 

 

 

 

vier 3/8" Stertussenringen (12). Draai alle vier

 

 

 

 

 

de Bouten wat aan en draai daarna elke Bout

 

 

 

 

 

vast.

 

 

 

12

 

 

12

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

89

 

 

90

 

 

 

10.

With the help of a second person, hold the con-

10

 

 

 

 

sole assembly near the handrail assembly.

 

 

 

 

Bedieningspaneelmodule

 

 

Connect the Handrail Wire (86) and the Pulse

 

 

 

 

 

 

 

Wire (88) to the wires from the console. The

 

 

 

 

 

connectors should slide together easily

 

 

 

 

 

and snap into place. If they do not, turn one

 

 

 

 

 

connector and try again. If YOU DO NOT

 

 

 

Draad

 

CONNECT the connectors properly,

 

Metalen

 

 

the console may become damaged

 

 

van het

 

when you turn on the power.

Draad

Beugel

 

Bedien-

 

 

 

 

ings-

 

 

van het

 

 

 

Set the metal bracket on the console assembly

 

 

paneel

 

Bedien-

 

 

 

onto the metal frame inside the handrail assem-

 

 

 

 

ings-

 

 

 

 

bly. Be careful not to pinch the wires.

 

 

 

 

paneel

 

 

86

 

Attach the console assembly with two 3/8" x

88

 

 

 

2 1/2" Screws (4) and two 3/8" Star Washers

 

 

 

 

 

(12). Start both Screws, and then tighten

 

 

 

 

 

them.

 

 

 

 

 

 

 

12

12

Handle-

 

 

 

 

 

unings-

 

 

 

 

 

module

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

11.Draai de vier 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) eerst stevig vast en draai daarna de vier 3/8" x 1 1/4" Schroeven (8) (alleen één kant wordt getoond) goed vast.

Druk de Linker en Rechter Basiskapjes (92, 93) op de Basis (97) tot ze op hun plaats klikken.

12.Breng daarna het Onderstel (56) omhoog, tot de positie die is afgebeeld. Laat een tweede persoon het Onderstel vasthouden totdat stap 13 voltooid is.

Richt de Opbergvergrendeling (53) zo dat de grote loop en de vergrendelingsknop zich in de afgebeelde posities bevinden.

Bevestig het onderste uiteinde van de Opbergvergrendeling (53) aan de Basis (97) met een 3/8" x 2" Bout (3) en een 3/8" Moer (11).

11

93

92

7

8

97

12

56

97

11

53

3

Vergrendel-

 

knop

Grote

 

 

loop

11

13.Bevestig het bovenste uiteinde van de Opbergvergrendeling (53) aan de Onderstel (56) met een 3/8" x 1 3/4" Bout (6) en een 3/8" Moer (11). Aandacht: het kan nodig zijn om het Onderstel heen en weer te schuiven om de Opbergvergrendeling uit te lijnen met het Onderstel.

14.Verwijder het plastic verpakkingsmateriaal van de onderkant van het Onderstel (56).

Raadpleeg de inzet-tekening. Zorg dat de 1/2" Moeren van de Achterste Stelvoet (30) helemaal zijn vastgedraaid op de Achterste Stelvoeten (60). Draai dan de twee Achterste Stelvoeten helemaal vast in het Onderstel (56).

Breng het Onderstel (56) naar beneden (zie DE LOOPBAND LATEN ZAKKEN VOOR GEBRUIK op pagina 29).

Indien een van de Achterste Stelvoeten (60) niet plat op de grond staat, draait u de Stelvoet totdat deze op de vloer rust en maakt u de 1/2" Moer van de Achterste Stelvoet (30) vast tegen het Onderstel (56).

13

 

 

56

11

6

 

53

14

 

56

56

60

 

 

60

30

 

60

 

15.De aanpasbare kussens worden geleverd in de stevigste instellingen. Pas elk kussen aan naar een zachtere instelling voordat u de loopband gebruikt (zie pagina 27).

16.Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt. Als er zich lagen plastic op de loopbandstickers bevinden, dient u het plastic te verwijderen. Plaats een mat onder de loopband om de vloer of het vloerkleed te beschermen. Aandacht: er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd. Berg de meegeleverde inbussleutels goed op; een van de inbussleutels wordt gebruikt om de loopband mee af te stellen (zie pagina’s 30 en 31).

12

Loading...
+ 28 hidden pages